Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Hanna OjanenHanna Ojanen

Jean Monnet -professori

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö

Jean Monnet Professor
Pinni A4081
Tel. +358-50-3186955
E-mail hanna.ojanen(at)uta.fi
Office hours: Monday 13-14 (or by appointment)
Twitter @HannaOjanen

 

Current teaching

POLKVS32 STEPIN: stepping stones to working life in the framework of Jean Monnet/Erasmus+

POLKVA21 Integration and disintegration in Europe: theory and practice

Master's thesis seminar

Research interests

Inter-organisational relations (EU-NATO-UN), theories of European integration, security and defence policy in Europe, Nordic cooperation

Ongoing projects

Monograph on the EU's Power in Inter-Organisational Relations (EU-NATO-UN relations)

Academic networks and positions

Adjunct Professor (international relations), University of Helsinki

Affiliated researcher, Stockholm University Institute for Turkish Studies (SUITS)

Senior Member of the Academic Advisory Council, European Peace and Security Studies (EPSS) (Vesalius College, the Conflict Studies Department of the Belgian Royal Military Academy, the Institute of European Studies (IES) at the Vrije Universiteit Brussel and the University of Kent’s Brussels campus)                       

Publications (sample)

Hanna Ojanen and Tapio Raunio, ‘Re-assessing Finland’s integration policy: the end of domestic consensus?’, in Nordic States and European Integration: Awkward Partners in the North? edited by Malin Stegmann McCallion and Alex Brianson. Palgrave 2018. (Pp. 35-58.)

Hanna Ojanen ja Kristi Raik, ‘Ulko- ja turvallisuuspolitiikka: pinnallista jatkuvuutta ja pyörteisiä pohjavirtauksia’, teoksessa Tapio Raunio ja Juho Saari (toim.) Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus. Helsinki: Gaudeamus 2017. (Ss. 170-195.)

Hanna Ojanen, Aromaa Vuokko, Hongisto-Mäenpää Maria, Kähkönen Petri ja Nieminen Jaana (2017) Kanta 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma Helsinki: Edita Publishing.

‘Power in Inter-organizational Relations’, in Palgrave Handbook of Inter-organizational Relations in World Politics, edited by Rafael Biermann and Joachim A. Koops. Palgrave 2016.

'Ruotsin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka’, teoksessa Fred Blombergs (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, Julkaisusarja 1: Tutkimuksia nro 4. 2016. (Ss. 131-165.)

'Defence integration in the EU: from vision to business as usual’, in Zimmermann, Hubert and Andreas Dür (eds.) Key Controversies in European Integration. Houndmills, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2nd edition 2016.

Ojanen, Hanna (2014) ’Det sista steget ut: mot försvarspolitik’, i Hindsberg, Marie-Louise, Juhana Aunesluoma, Charlotta Collén och Hanna Ojanen (red.) (2014) Integrationens skiftande mönster. Handbok i EU-studier. Lund: Studentlitteratur. (Ss. 233-252.)

Timo Behr and Hanna Ojanen (2014) ’Differentiated integration in security and defence: The only way forward?’, in Jokela, Juha (ed.) Multi-speed Europe? Differentiated integration in the external relations of the European Union. FIIA Report 38. Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti.

‘The Old-World Peripheries, North and South-East: Nordic and Turkish Views and Strategies’ in Huldt, Bo, Pekka Sivonen, Tomas Ries and Camilla Huldt (eds.) The Emerging Global Security Environment. Strategic Yearbook 2012-2013. The Swedish National Defence College and the Finnish National Defence University, 2013. (Pp. 117-134.)

‘Defence integration in the EU: a successful vision’, in the chapter “Towards a Common European Army?’ co-authored with Anand Menon in Zimmermann, Hubert and Andreas Dür (eds.) Key Controversies in European Integration. Houndmills, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan 2012.

’EU etsii uskottavuutta: Kannattaako EU:n turvallisuusstrategiaa uudistaa?’ FIIA Briefing Paper 120. Tammikuu 2013. Finnish Institute of International Affairs.

Together with Hiski Haukkala: ‘The Europeanization of Finnish foreign policy: Pendulum swings in slow motion’, in Reuben Wong and Christopher Hill (eds.) National and European Foreign Policies:  Towards Europeanization. Abingdon Oxon and New York: Routledge 2011. (Pp. 149-166.)

Together with Jan Joel Andersson, Erik Brattberg, Malin Häggqvist and Mark Rhinard, ‘The European Security Strategy: Reinvigorate, Revise or Reinvent?’ Occasional Papers No 7, The Swedish Institute of International Affairs. Stockholm, 10 June 2011.

’European Defence: Functional Transformation Under Way’, in Frédéric Merand, Martial Foucault, and Bastien Irondelle (eds.) European Security since the Fall of the Berlin Wall. University of Toronto Press 2011. Pp. 148-172.

’Analysen av interorganisationella relationer som ett sätt att förstå EU:s karaktär som aktör i säkerhetspolitik” i Claes G. Alvstam, Birgitta Jännebring och Daniel Naurin (red.), I Europamissionens tjänst. Vänbok till Rutger Lindahl. Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet, Skrift Nr 25, 2011. (Ss. 333-347.)

‘The EU as a security actor: in and with the UN and NATO’, in Dimitris Bourantonis and Spyros Blavoukos (eds.) The EU Presence in International Organisations. Routledge: Abingdon, Oxon and New York: 2011. (Pp. 61-77.)

‘Turkey in US and EU foreign policy: Shared Ally, Different Relationships?’, in Cebeci, Münevver (ed.) Issues in EU and US Foreign Policy. Plymouth: Lexington Books, 2010. (Pp. 249-269.)

‘EU-NATO relations after the Cold War’, in Hanhimäki, Jussi, George Henri Soutou and Basil Germond (eds), The Routledge Handbook of Transatlantic Security. Abingdon, Oxon and New York: Routledge 2010. Pp. 180-193.

’Finland and the ESDP: ‘obliquely forwards’?’, in Clive Archer (ed.) New Security Issues in Northern Europe. The Nordic and Baltic states and the ESDP. Abingdon, Oxon and New York: Routledge, 2008. (Pp. 56-77.)

‘The EU and Nato: Two Competing Models for a Common Defence Policy‘. Journal of Common Market Studies, vol. 44 (1) 57-75 (2006).

’If in “Europe”, then in its “core”? Finland’, teoksessa Kaiser, Wolfram & Jürgen Elvert (eds.) (2004) European Union Enlargement: A Comparative History. Routledge.

The Plurality of Truth: A Critique of Research on the State and European Integration. Ashgate, Aldershot 1998.

For a complete list of publications, see here.

Working languages

Finnish, English, Swedish, Italian and French

For a more detailed CV, see here.

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 29.8.2017 15.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti