Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Eero Palmujoki

Eero Palmujoki

yliopistonlehtori (kansainvälinen politiikka), YTT
Pinni A4043
puh. 050 318 6019
s-posti etunimi.sukunimi@uta.fi
Vastaanotto: ma 13–14

 

Opetus

POLKVA11 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä
POLKVA12 Kansainvälisen politiikan menetelmäseminaari
POLKVA31 Aasian turvalisuuskysymyksiä (verkkokurssi)
POLKVA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatin seminaari
JKKYOA11 Oikeus ja politiikka

Ohjaan tällä hetkellä viittä väitöskirjantekijää.
 

Tutkimus

- Kansainvälinen yhteisö, kansainväliset instituutiot ja hallinta
- Kansainvälinen ympäristönhallinta
- Kauppa ja kehitys
- Regionalismi Kaakkois-Aasiassa

Tutkimushanke: Politics of New Climate Governance: Institutions, organizations and state practices
 

Viimeaikaisia julkaisuja

Vertaisarvioituja artikkeleita

Ilmastoregiimin muutos REDD+ mekanismin valossa (The change of Climate Regime in the light of REDD+ mechanisms). Kosmopolis Vol. 46 (4), 2016, 22-40.

(together with Pekka Virtanen) Global, National, or Market? Emerging REDD+ Governance Practices in Mozambique and Tanzania. Global Environmental Politics, Vol.16 (1), February 2016, 59-78.

 (together with Philipp Pattberg) Paikallisilla vai maailmanlaajuisilla periaatteilla – Metsäsertifionti hallintamallina Suomessa (Local or universal principles – Forest certification as a governance model in Finland). Politiikka 55 (3), 2013, 123-138.

Fragmentation and diversification of climate change governance in international society. International Relations, Vol. 27 (2), 2013, 180-201.

(together with Pekka Virtanen and Dereje Terefe Gemechu), Global Climate Policies, Local Institutions and Food Security in Ethiopia. Consilience: The Journal of Sustainable Development, Vol. 5 (1), 2011, 96-118. 

International Organizations and the Rhetoric of Climate Change. Journal of Indian Ocean Region, Vol. 6, (2), 2010, 189-205.

Global Principles for Sustainable Biofuel Production and Trade. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Vol. 9, 2009, 135-151.

Vuosi 1989 ja Kaakkois-Aasia: Historian loppu vai uuden alku (The Year of 1989 and Southeast Asia: the end of history or the beginning of new)? Kosmopolis 4/2009, 47-55.

Kansainvälisten suhteiden normien rajat (the limits of international norms). Kosmopolis 2/2008, 30-44 .

Public - Private Governance Patterns and Environmental Sustainability. Environment, Development and Sustainability, Vol. 8, (1), 2006, 1-17.

ASEAN, India and the World Trade Regime: Identities and Perspectives. Indian Ocean Survey, Vol. 2, (1), January – June 2006, 49-63.

Vertaisarvioituja kirjan lukuja

Competing Norms and Norm Change: Intellectual Property Rights and Public Health in the World Trade Organization. In Tonny Brems Knudsen and Cornelia Navari (eds.), International Relations in the Anarchical Society: The Institutional Structure of World Order. Basingstoke: Palgrave 2018, 203-230.

Institutions, Institutional Practices, and Global Climate Governance: The Case of REDD+. In Timothy Cadman, Rowena Maguire and Charles Sampford (eds.), Governing the Climate Change Regime: Institutional Integrity and Integrity System. Law, Ethics and Governance Series. Oxon and New York: Routledge 2017, 70-92.

How different is Asia? Global trade rules and ASEAN regional trade arrangements. In Paul-Erik Korvela, Kari Palonen and Anna Björk (eds.) The Politics of World Politics. Jyväskylä: SoPhi 2015, 315-328.

Kohti pirstoutuvaa vai yhtenäistä globaalia ilmastomuutoksen hallintaa? (Towards fragmenting or integrating global climate governance?) In J. Donner-Amnell, S. Miina, J. Pykäläinen and S. Tuuva-Hongisto (eds.) Maailma haastaa – metsä tulevaisuuden ratkaisuissa. Silva Carelica56. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto 2011, 76-102.

Trade rules and development.  In Mikko Perkiö (ed.) Perspectives to Global Social Development. Tampere: Tampere University Press, 2009, 141-150.

Vietnam's integration into the World: National and Global Interfaces. In Mark Sidel and Stephanie Balme (eds.), Vietnam’s New Order: International Perspectives on the State and Reform. New York: Palgrave Macmillan, 2007, 119-133.

Kansainväliset instituutiot ja globaali hallinta Itä- ja Kaakkois-Aasiassa (International Institutions and Global Governance in East and South East Asia). In Outi Luova and Annemari Antikainen-Kokko (eds.) Yhdentyvä Aasia. Alueellinen yhteistyö Itä- ja Kaakkois-Aasiassa. Helsinki: Gaudeamus 2006, 149-170.

>> Kaikki julkaisut (.pdf)

 

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: eero.palmujoki@uta.fi
Muutettu: 24.8.2018 12.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti