Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Heikki jouluna 2015 kapea.jpg

Heikki Paloheimo

valtio-opin emeritusprofessori
puh. 040 7571259
s-posti etunimi.sukunimi@uta.fi
skype heikki.paloheimo
Tavattavissa sopimuksen mukaan.
Yhteydenoton saa varmimmin sähköpostilla.

Tutkimus

Tutkimusalueet

Poliittinen osallistuminen, poliittinen päätöksenteko ja policy analysis, poliittiset instituutiot, vertaileva politiikan tutkimus

Tutkimushankkeet

Political Power in Finland: An Analysis of Central Government Institutions and Actors
Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke
Toimikausi 2011–2014
Tutkimushankkeen johtaja
Tutkimussuunnitelma
Hallinnollinen loppuraportti ja julkaisut vuosilta 2011-2015
Main report
  http://www.santerus.se/1100/1100.asp?id=5378
Contents of the main report: The Changing Balance of Political Power in Finland
Suomenkielinen loppuraportti
  http://vastapaino.fi/kirjat/poliittinen-valta-suomessa/

Political Participation and Modes of Democracy: Finland in a Comparative Perspective
Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke
• Toimikausi 2007–2010
• Tutkimushankkeen johtaja
• Hankkeen yhteydessä tehtiin vuoden 2007 kansallinen vaalitutkimus (FNES 2007)
Tutkimussuunnitelma
Hankkeen kuvaus ja aineisto FSD:n sivulla
Hankkeen julkaisut 2007-2011

Eduskunta ja suomalainen kansanvalta (Eduskunnan 100-vuotishistoriahanke)
http://www.soc.utu.fi/laitokset/poliittinenhistoria/laitos/eduskuntatutkimus/projekti/index.html
Toimikausi 2003–2008
Eduskuntavaaleja käsittelevä osa (Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 5)

Elections and Representative Democracy in Finland
Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke
• Toimikausi 2004–2007
• Tutkimushankkeen johtaja
• Hankkeen yhteydessä tehtiin vuoden 2003 kansallinen vaalitutkimus (FNES2003)
Tutkimussuunnitelma 2004–2007 
Hankkeen kuvaus ja aineisto FSD:n sivulla
Hankkeen julkaisut 2004–2007 

Manifesto Project
• Tutkimusprojekti, joka on koonnut ja analysoinut puolueiden vaaliohjelmia toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta yli 50 maasta
• Suomen puolueiden eduskuntavaaliohjelmien koodaamisen koordinointi eduskuntavaaleista 1945-2007
Projektin kotisivu

Comparative Study of Electoral Systems (CSES)
• Vaaleja ja vaalijärjestelmiä tutkiva vertaileva tutkimusprojekti
• Suomen osahankkeen vastuuhenkilö 2002-2010
• Vuosien 2003 ja 2007 kansalliset vaalitutkimukset (FNES2003 ja FNES2007) toteutettiin yhteistyössä CSES-konsortion kanssa
Projektin kotisivu

Julkaisut

- Julkaisuluettelo (.pdf)
- 40 vuotta Jaakko Nousiaisen Suomen poliittista järjestelmää

- Politiikan pitkät syklit ja poliittisen kentän uusjako. Politiikka 56:1
- Miksi julkinen talous kasvaa: Politiikan perustusteet s. 373-381
- Kuntien tehtäviä maakunnille. Helsingin Sanomat 18.3.2012

Opetusaineistoja

- VALTP1 Johdatus politiikan tutkimukseen, syksy 2011, luentokalvot
- VALTA9 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ja aineistot, kevät 2012, luentokalvot
- VALTS5 Pro gradu -seminaari, Graduntekijän opas

Esitelmiä

(kaikki pdf-dokumentteja)
- Juhlapuhe Punkalaitumen työväenjärjestöjen vappujuhlassa 1.5.2018
- Ehdokkaan valinta presidentinvaaleissa. Luento Tampereen yliopiston Presidentinvaalit 2018 -luentosarjalla 26.10.2017
- Kuntavaalit 2017. Puolueet ja äänestäjät muutosvaalien kynnyksellä. Esirtelmä Suomalainen Pohja ry.ssä 14.3.2017
- Minkälainen vaalijärjestelmä maakuntavaaleissa tulisi olla. Esitelmä Turun Paasikivi-seurassa 22.11.2016
- Luento Tarja Halosesta 13.4.2016
- Luento Mauno Koivistosta 30.3.2016
Talvisodan päätymisen muistopäivänä 13.3.2016
- Esitelmä Etelä-Pohjanmaan Paasikivi-Seuran 40-vuotisjuhlaseminaarissa Seinäjoella 10.12.2015
- Puhe Turun Paasikivi-seuran 50-vuotisjuhlassa 2.10.2015
- Kuntien tehtäviä tulisi siirtää maakunnille. Artikkeli Helsingin Sanomissa 18.3.2012
- Populismi ja puoluejärjestelmä. Esitelmä Muutosvaalit 2011 -kirjan julkistamisseminaarissa 29.3.2012
- Kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan ja poliittinen osallistuminen: Suomi vertailevassa tarkastelussa. Esitelmä Eduskuntavaalitutkimus 2011? –seminaarissa 6.10.2010
- Millaista demokratiaa suomalaiset haluavat. Esitelmä Tampereen yliopiston avoimien ovien tapahtumassa 5.5.2010
- Miten viestinnän viihteellistyminen vaikuttaa politiikkaan ja kansalaisyhteiskuntaan. Radio- ja televisiotoimittajien liiton vuosiseminaari 15.10.2008
- Poliittisen osallistumisen tyylit ja demokratian muodot. Suomi vertailevassa tarkastelussa. Suomen Akatemia 14.1.2008
- Vaalijärjestelmän uudistaminen vaalitutkimuksen tulosten valossa. Tampereen yliopiston alumnikansanedustajat 29.11.2007
- Presidentinvaalit, pääministerivaalit ja kansalaisten johtajuusodotukset. Tampereen lyseon entiset oppilaat 1.11.2006
- Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina. Kunnallistieteen päivät 11.11.2004
- Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004

Lausuntoja

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 7/2010 laeiksi Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain ja puoluelain 9 §:n muuttamisesta 17.11.2010
Valtioneuvoston demokratiapolitiikan ulkoinen arviointi vuonna 2013

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle valtioneuvoston demokratiapoliittisesta selonteosta 2014 (11.4.2014)

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi Suomen perustuslain 25 §.n muuttamisesta 2.12.2014
Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle lepäämässä olevasta ehdotuksesta laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta (17.9.2015)
Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle valtioneuvoston demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta 2017

Sanomalehtikirjoituksia

Kelvoton kunnallisvaalikampanja. Turun Sanomat 12.11.2012
Kuntien tehtäviä tulisi siirtää maakunnille. Helsingin Sanomat 18.3.2012
Elin Danielson-Gambogin taiden kiinnostaa yhä. Turun Sanomat 5.9.2011
Poliittiseen tyytymättömyyteen on syynsä. Helsingin Sanomat 28.3.2011
Yhteistyön puute Turun kunnallispolitiikan ongelmana. Turun Sanomat 4.6.2000

Taiteellinen toiminta

https://www.dropbox.com/sh/murk1watf0rvsqe/LbCRhfletT

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: heikki.paloheimo@uta.fi
Muutettu: 1.5.2018 22.37 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti