Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Johanna Peltoniemi

Tohtoriopiskelija, YTM, FM
Puh. 050 563 3452
etunimi.sukunimi@staff.uta.fi

Tutkimuskohteet

  • Transnationalismi
  • Ulkokansalaisten identiteetti ja poliittinen osallistuminen
  • Poikkikansallinen poliittinen osallistuminen ja ulkokansalaisten vaalipiirit 
  • Konvenientit äänestysmenetelmät

Opetus

2017-2018

POLVOA32 Introduction to the Finnish political system and political history

Lisäksi vieraileva luennoitsija YKYYKV1 Finnish Society and Culture -kurssilla

2016-2017

POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot
POLVOA32 Introduction to the Finnish political system and political history
POLVOA32/41/S28 Tutkimuskurssi: Äänestysaktiivisuus ja puoluevalinta kevään 2017 kuntavaaleissa

Lisäksi vieraileva luennoitsija YKYYKV1 Finnish Society and Culture -kurssilla

2015-2016

POLVOA32 Introduction to the Finnish political system and political history
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot

Lisäksi vieraileva luennoitsija YKYYKV1 Finnish Society and Culture -kurssilla

2014-2015

POLVOA32 Introduction to the Finnish political system and political history

2013-2014

POLVOA32 Coming in from the Cold - Introduction to the Finnish political system

2012-2013

POLVOS23/24 Kansallinen identiteetti, nationalismi ja suomalainen identiteettiprojekti

 

Referee-artikkelit

1. Peltoniemi, J., [forthcoming], 'Transnational political engagement and emigrant voting', Journal of Contemporary European Studies.

2. Peltoniemi, J., 2018, 'From mother to emigrant? Perspectives to dual citizenship', In Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of FinnForum XI, edited by Johanna Leinonen and Auvo Kostiainen, 256-253. In press.

3. Peltoniemi, J., 2017, 'Overseas voters and representational deficit: Regional representation challenged by emigration', Representation 52:4, 295-309. http://dx.doi.org/10.1080/00344893.2017.1300602.

4. Peltoniemi, J., 2016, 'Distance as a cost of cross-border voting', Research on Finnish Society 9(2016), 19-32. http://www.finnresearch.fi/02DistanceinVoting.pdf

5. Peltoniemi, J., 2016, 'Parlamentissa vai ulkona? Ulkosuomalaisten poliittinen representaatio [Parliamentary or extraparliamentary representation? Finnish emigrants’ political representation]', Politiikka 58:2, 144-161. http://elektra.helsinki.fi/se/p/politiikka/58/2/parlamen.pdf

6. Peltoniemi, J., 2015, ’Äänen pitkä matka: Ulkosuomalaisten matala äänestysaktiivisuus ja joustavien äänestysmenetelmien merkitsevyys [It's a long way to voting booth: emigrant voters and the significance of convenient voting methods]’, Politiikka 57:4, 208-225. http://elektra.helsinki.fi/se/p/politiikka/57/4/aanenpit.pdf

 

Muut julkaisut ja paperit

1. Peltoniemi, J., Wass, H., Lahtinen, H., 2017, 'Elections from abroad: Register-based study of turnout among emigrant voters in the 2014 European Parliament elections', Paper was presented at the 75th Annual Conference of Midwest Political Science Association, MPSA, 6.-9.4.2017. Chicago, IL, USA.

2. Peltoniemi, J., 2016, 'Dual citizenship and transnational political participation: (Why) should emigrants vote?', Paper was presented at the FinnForum XI: Transnational Finnish Mobilities conference, 28.9.-1.10.2016. Turku, Finland.

3. Peltoniemi, J., 2016, 'Political Representation Challenged by Emigration: Evidence from Finland', Paper presented at the 24th International Congress of Political Science, IPSA, 23.-28.7.2016. Poznan, Poland.

4. Peltoniemi, J., 2016, 'Emigrant Representation and Overseas Participation: Evidence from Finland', Paper presented at the XLVIII Annual Meeting of the Finnish Political Science Association, University of Helsinki, 10.-11.3.2016. Helsinki, Finland.

5. Peltoniemi, J., 2015, ‘Transnational Identities and Emigrant Voting Behaviour: Evidence from Finland’, Paper presented in SWEPSA Årsmöte -conference, Swedish Defence University 14.10.-16.10.2015. Stockholm, Sweden.

6. Peltoniemi, J., 2015, 'Transnational Identities and Emigrant Voting Behaviour', Paper presented at the XLVII Annual Meeting of the Finnish Political Science Association, Åbo Akademi University, 19.-20.3.2015. Turku, Finland.

7. Peltoniemi, J., 2015, ’Analyysi: Herätetäänkö nukkuva vaalipiiri?’, Aamulehti 26.02.2015, B4.

8. Peltoniemi, J., 2014, ‘Low Level of Turnout: Result from Lack of Motivation or Lack of Possibility? Expatriate Finns as Political Participants’, Paper presented in the international conference of Superdemocracy: Assessing the participatory turn and 'new democracy' 11.-12.12.2014. Helsinki, Finland.

9. Peltoniemi, J., 2013, ‘Valtatyhjiöstä väkivaltaan - Työväentutkimus vuosikirjan 2013 julkistamistilaisuudessa 29.11.2013 Työväenliikkeen kirjastossa pidetty esitelmä’, Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura – The Finnish Society for Labour History. Available from: http://www.thpts.fi/2013/12/11/johanna-peltoniemi-valtatyhjiosta-vakivaltaan/.

10. Peltoniemi, J., 2013, ’Valtatyhjiöstä väkivaltaan – kehitys kohti kansallista konfliktia’, Työväentutkimus Vuosikirja 2013, vol. 27, no. 1, pp. 50-51.

11. Peltoniemi, J., 2013, ’Tulijoita olisi, onko vastaanottajia?’, Aamulehti 23.12.2013, B16.

12. Peltoniemi, J., 2009, ’Ulkosuomalaisparlamentin täysistunnot vuosina 1997–2007’, Helsinki: Suomi-Seura.
 

Fellowships

Migration Fellow, Siirtolaisuusinstituutti (2015)
 

Asiantuntijatehtävät ja pyydetyt esitelmät

V-Dem Country Coordinator on Finland 2017-

Valtiotieteellisen yhdistyksen johtokunnan jäsen 2016-

Suomen edustaja IPSA/AISP Councilissa 2016

Asiantuntijalausunto koskien kirjeäänestystä ja ulkokansalaisten vaalipiirejä, Ulkosuomalaisparlamentin Poliittisten ja virallisten asioiden valiokunta 22.5.2015, Helsinki.

Eduskunnan kansalaisinfon asiantuntija, Eduskunnan kansalaisinfo ja Ulkosuomalaisparlamentti 15.4.2015, Helsinki.

’Valtatyhjiöstä väkivaltaan – kehitys kohti kansallista konfliktia Suomessa 1917–1918 ja Espanjassa 1930-luvulla’, Työväentutkimus vuosikirja 2013 julkistamistilaisuus 29.11.2013, Helsinki.

'Ulkosuomalaisparlamentin täysistunnot vuosina 1997-2007', Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokous 13.11.2009, Helsinki.

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: johanna.peltoniemi@staff.uta.fi
Muutettu: 30.7.2018 12.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti