Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Tapio Raunio

Tapio Raunio

valtio-opin professori, FT
Pinni A4056
puh. 050 318 6027 / 040 733 2653
s-posti etunimi.sukunimi@uta.fi
Vastaanotto: ma 13–14

 

 

 

Hei ja tervetuloa kotisivulleni, jossa esittelen lyhyesti tutkimustani, opetustani ja julkaisujani. Olen toiminut valtio-opin professorina Tampereen yliopistossa lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2002 lähtien (virkaan minut nimitettiin vuonna 2006). Olen työskennellyt opetus- ja tutkimustehtävissä Helsingin ja Turun yliopistoissa sekä vierailevana tutkijana Uumajan ja Amsterdamin (VU) yliopistoissa. Vuodesta 2015 lähtien olen vierailevana professorina Högskolan Dalarna (Dalarna University) –yliopistossa.

Olen valtio-opin opintosuunnan vastuuprofessori. Olethan yhteydessä mikäli kaipaat lisätietoja tutkimuksestani tai opetuksestani tai olet kiinnostunut politiikan tutkimuksesta Tampereen yliopistossa.

 

Opetus

Opetan vuosittain valtio-opin johdantokurssin (POLPOP02) ja valtio-opin maisteriseminaarin (POLVOS40). Lisäksi opetan jokaisena lukuvuotena vähintään yhden tutkimukseeni nivoutuvan vapaavalintaisen kurssin. Syksyllä 2018 opetan kurssin Johdatus Euroopan unioniin (POLVOA21). Lukuvuotena 2018–2019 toimin lisäksi vierailevana tuntiopettajana Helsingin ja Oulun yliopistoissa.

Vastaan valtio-opin tutkijaseminaarista ja ohjauksessani on noin kymmenen jatko-opiskelijaa. Olethan yhteydessä mikäli olet kiinnostunut valtio-opin jatko-opinnoista Tampereen yliopistossa.

 

Tutkimuskohteet

Tutkimuksessani erikoistun edustuksellisen demokratian toimivuuteen Euroopassa. Erityisesti olen kiinnostunut puolueiden ja parlamenttien roolista niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Tutkimukseni on kohdistunut varsinkin seuraaviin teemoihin:

  • Kansalliset puolueet ja parlamentit Euroopan unionissa
  • Suomen poliittinen järjestelmä
  • Integraation vaikutus suomalaiseen ja kansalliseen politiikkaan
  • Parlamenttien ja puolueiden rooli ulkopolitiikassa
  • Semipresidentialismi

Thomas Sedeliuksen (Dalarna University) johtamassa hankkeessa Semi-Presidentialism and Governability in Transitional Regimes vastuullani on presidenttien ja pääministerien koordinaation ja päätöksenteon analysointi. Tarkasteltavat maat ovat Liettua, Puola, Romania, Suomi ja Tšekki, Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä EU-politiikka, sillä niissä’ valtioiden oletetaan yleisesti odotetaan ’puhuvan yhdellä äänellä’. Lisätietoa hankkeessa on osoitteessa https://www.researchgate.net/project/Semi-Presidentialism-and-Governability-in-Transitional-Regimes.

Yhdessä Wolfgang Wagnerin (VU Amsterdam) kanssa tutkimme parlamenttien ja puolueiden roolia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Hankkeessa ilmestyi juuri West European Politics –lehden erikoisnumero, jossa analysoitiin mitkä tekijät vaikuttavat parlamentin ja hallituksen valtasuhteisiin ulkopolitiikassa. Lokakuussa 2017 järjestimme Amsterdamissa workshopin, jossa puolestaan aiheena on puolueiden ja ideologioiden merkitys ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
 

Julkaisut

Seuraavassa on lueteltu valikoituja julkaisujani (elokuussa 2018 päivitetty julkaisuluettelo, .pdf):

Englanniksi

The European Perspective: Transnational Party Groups in the 1989-1994 European Parliament (Ashgate, 1997)

Finland in the European Union (& Teija Tiilikainen, Frank Cass, 2003)

National Parliaments within the Enlarged European Union: From victims of integration to competitive actors? (toim. & John O’Brennan, Routledge, 2007)

National Parliaments and European Integration: What We Know and Agenda for Future Research. Journal of Legislative Studies 15:4 (2009), 317-334.

The Gatekeepers of European Integration? The Functions of National Parliaments in the EU Political System. Journal of European Integration 33:3 (2011), 303-321.

Semi-presidentialism and European integration: lessons from Finland for constitutional design. Journal of European Public Policy 19:4 (2012), 567-584.

Drifting Further Apart: National Parties and their Electorates on the EU Dimension. West European Politics 35:3 (2012), 589-606 (& Mikko Mattila).

Connecting with the Electorate? Parliamentary Communication in EU Affairs. Journal of Legislative Studies 20:1, 2014 (toim. & Katrin Auel; julkaistu myös kirjana, Parliamentary Communication in EU Affairs: Connecting with the Electorate?, Routledge, 2015).

Who Decides What EU Issues Ministers Talk About? Explaining Governmental EU Policy Co-Ordination in Finland. Journal of Common Market Studies 52:5 (2014), 1019-1034 (& Anna Hyvärinen).

Refusing to be Sidelined: The Engagement of the Finnish Eduskunta in Foreign Affairs. Scandinavian Political Studies 39:4 (2016), 312-332.

The Changing Balance of Political Power in Finland (toim. & Lauri Karvonen ja Heikki Paloheimo, Santérus Academis Press, 2016).

Reaching out to the people? Assessing the relationship between parliament and citizens in Finland. Journal of Legislative Studies 23:4 (2017), 614-634 (& Hyeon Su Seo).

Challenging Executive Dominance: Legislatures and Foreign Affairs. West European Politics 40:1, 2017 (toim. & Wolfgang Wagner)

Redirecting national parliaments: Setting priorities for involvement in EU affairs. Comparative European Politics 16:2 (2018), 310-329 (& Pieter de Wilde).

Suomeksi

Liittovaltiot: Federalismin teoria ja arki (Gaudeamus, 2002)

Eurooppalaistuminen: Suomen sopeutuminen Euroopan integraatioon (toim. & Juho Saari, Gaudeamus, 2006)

Euroopan tulevaisuus (toim. & Juho Saari, Gaudeamus, 2007)

Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä (toim. & Heikki Paloheimo, WSOY, 2008)

Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa (toim. & Juho Saari, Gaudeamus, 2013)

Politiikan muutos (toim. & Tuomas Forsberg, Vastapaino, 2014)

Eduskunta: Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla (toim. & Matti Wiberg, Gaudeamus, 2014)

Reunalla vai ytimessä? Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus (toim. & Juho Saari, Gaudeamus, 2017)

Poliittinen valta Suomessa (toim. & Mari K. Niemi ja Ilkka Ruostetsaari, Vastapaino, 2017)

 

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: tapio.raunio@uta.fi
Muutettu: 29.8.2018 15.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti