Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Tarja Seppä

Tarja Seppä

lehtori
Pinni A4055
puh. 050 318 6034
Tavattavissa ma klo 13–14 ja sopimuksen mukaan.
s-posti etunimi.sukunimi@uta.fi

 

Opetus 

Opetusala

Kansainväliset suhteet, maailmanpolitiikka ja rauhan- ja konfliktintutkimus. Erityisesti YK-tematiikka, ihmisoikeudet ja suojeluvastuun problematiikka, diplomatia sekä konfliktit ja konfliktinratkaisu. Kandidaatintutkielmaseminaari.

Vastuuopettaja:

Opetuksen kehittäminen, yliopistopedagogiset intressit

Erilaisten opetusmenetelmien kehittäminen ja soveltaminen (esimerkiksi simulaatiot, tutkiva oppiminen, yhteistoiminnalliset menetelmät, verkkokurssit).

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman koordinaattori ja ohjausvastaava. Tehtäviin liittyvät muun muassa tutkinto-ohjelman pedagoginen kehittäminen ja tutkinto-ohjelman tutoropettajien toiminnan koordinointi; tutkinto- ohjelman opetussuunnitelman osaamisperustaisuuden kehittäminen ja yhteistyö JKK:n muiden tutkinto-ohjelmien koordinaattoreiden kanssa.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opetusneuvoston puheenjohtaja. Opetusneuvoston tehtävänä tutkinto-ohjelman opetuksen laadun seuraaminen, sen kehittämiseen liittyvä ideointi ja toteutus sekä yliopistopedagogiikkaan liittyvät kysymykset.

Koulutuksen kehittämissivusto.

Pedagogisesta kehittämistyöstä

Seppä, Tarja (2006), Opetuksen laatujärjestelmä politiikan tutkimuksen laitoksella. Pedagoginen kehityshanke. (.pdf)

Seppä, Tarja (2011), Opetuksen laatujärjestelmän kehittäminen politiikan tutkimuksen laitoksella, teoksessa Borg, Olavi (toim), Ruudusta Raunioon. Valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opetus YKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925-2010., ss. 157-167. Tampereen yliopistopaino.

Tutkimus

Tutkimushanke

Discourses of responsibility to prevent. Responsibility to prevent as the United Nation's Security Council practice in South Sudan.

Tematiikasta

Seppä, Tarja (2011): ”Humanising security: Responsibility to Protect”. Teoksessa: Lappalainen, Pertti & Tarja Seppä & Suvi Soininen (toim.), Muutosten aikoja: Juhlakirja Tapani Turkalle. Jyväskylän yliopisto. e-kirja, 130-145.

Seppä, Tarja (2011), ”YK:n turvallisuusneuvosto, ihmisoikeudet ja muuttuvat tulkinnat”. Teoksessa: Haukkala, Hiski & Eero Palmujoki & Juha A. Vuori (toim), Maailma kansainvälisten suhteiden tulkintojen haasteena. Juhlakirja professori Harto Hakovirran täyttäessä 70 vuotta. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, 103-121.

Seppä, Tarja  (2013), Suojeluvastuu, siviilien suojelu ja kansainvälisen yhteisön solidaarisuus. Kosmopolis 43:1, 78-95.

Kosmopoliksen numero 1/2013 on suojeluvastuun erikoisnumero, jossa vierailevana päätoimittajana yhdessä Hannes Peltosen (Lapin yliopisto) ja Touko Piiparisen (Ulkopoliittinen instituutti) kanssa.

Seppä, Tarja (2014), "Reaktiivisesta toiminnasta  konfliktien ennaltaehkäisemisen kulttuuriin." Teoksessa Forsberg, Tuomas & Tapio Raunio (toim), Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino., 187-228.

Tutkimusintressit

YK, rauhan- ja konfliktintutkimus, ihmisoikeudet,siviilien suojelu,humanitaarinen oikeus,  suojeluvastuun problematiika

JKK:n turvallisuustutkimuksen ryhmä/Research Group on Security Studies; yhteistyötä JKK:n julkisoikeuden tutkimusryhmän kanssa.

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-2013 evaluaatio (Piteva): Oikeusministeriö tilannut Tampereen yliopiston julkisoikeuden tutkimusryhmältä (Jukka Viljanen, Pauli Rautiainen, Tarja Seppä,  Heta Heiskanen, Siina Raskulla)  evaluaatioraportin, jonka tavoitteena on tuottaa kokonaisarvio  po. toimintaohjelman toiminympäristöstä, tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta.  Joulukuussa 2013 järjestettiin kutsuseminaari, jossa keskusteltiin hyvistä perus- ja ihmisoikeuskäytänteistä.  Arviointiraportti julkaistu 31.3.2014. 

Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012-2013 arviointi. Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita.19/2014.

http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1396253612431.html

Member of IECEU Ethical Committee

IECEU - Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention  -project analyses and assesses best practices and lessons learned with a view to enhance the civilian conflict prevention and peacebuilding capabilities of EU with a catalogue of practices, new solutions and approaches.  EU Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 is funding the project.  The consortium consists 11 participants from 7 European countries , diverse group of civilian, research and military organisations.  The project started in May 2015 and  ends in 2018.

http://www.ieceu-project.com/

 The Quest for Power in International Politics: Campaings by and Selection of Non-Permanent Members to the United Nations Security Council

The Nordic research project, financed by the Swedish Research  Council,  addresses three separate but related theoretical questions through two empirical studies, which will reveal 1) why states find a non-permanent seat in the Security Council attractive, 2) how they carry out their campaigns and 3) why some states are more successful in their campaigns.  Responsible for the case study on Iceland is Baldur Thorhallsson (University  of Iceland), on Finland Touko Piiparinen and Tarja Seppä (University of Tampere) and on Sweden Ann-Marie Ekengren and Ulrika Möller (University of Gothenburg).  Project will be carried out during 2017-2019.

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: tarja.seppa@uta.fi
Muutettu: 21.3.2017 14.44 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti