Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma: yhteystiedot:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Josefina Sipinen

Josefina Sipinen

Väitöskirjatutkija
Pinni A4084
s-posti etunimi.sukunimi@uta.fi
p. 050 318 7681
Twitter: @JosefinaSipinen

 

Tutkimuskohteet

Maahanmuuttaneiden sosiaaliset verkostot ja politiikkaan kiinnittyminen; ehdokasasettelu kuntavaaleissa

Projektit

Tutkija, Consortium of Trust Research – Pathways to Political Trust (CONTRE), Tampereen yliopiston ja Åbo Akademin yhteishanke. Rahoittaja Suomen Akatemia.

Tutkija, Kuntavaali-indikaattorit 2017, 1.1.2017 - 31.12.2017. Tampereen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteishanke. Tiedonkeruun rahoittaja Oikeusministeriö.

Opetus

Lukuvuosi 2017-2018

Lukuvuosi 2016-2017

  • Lukupiiri poliittisesta äänestyskäyttäytymisestä (yhdessä Aino Tiihosen kanssa)
  • Tutkimuskurssi: Äänestysaktiivisuus ja puoluevalinta kevään 2017 kuntavaaleissa (yhdessä Maria Bäckin, Johanna Peltoniemen ja Aino Tiihosen kanssa)

Lukuvuosi 2015-2016

  • Tutkimuskurssi: Poliittinen luottamus (yhdessä Elina Kestilä-Kekkosen, Maria Bäckin ja Aino Tiihosen kanssa)

Julkaisut

Referee-artikkelit

Aarnio, Anna-Riikka, Ala-Lahti, Henri, Elonen, Eeva-Kaisa, Hakanpää, Lotta, Ilkka, Sakari, Järvenreuna, Vera, Kantola, Petra, Lehtinen, Sanni, Tiihonen, Laura, Sipinen, Josefina, Tiihonen, Aino, Kestilä-Kekkonen, Elina & Bäck, Maria (2017) 'Lukiolaiset luottavat lujemmin: Lukiolaisten ja ammattikoululaisten poliittinen luottamus Tampereella', Kosmopolis (tulossa)

Muut tieteelliset julkaisut

Sipinen, Josefina, & Wass, Hanna (2018): Ulkomaalaistaustaiset äänestäjät ja ehdokkaat. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna: Kuntademokratiaindikaattorit 2017Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 6/2018. Helsinki: Oikeusministeriö.  

Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, & Tiihonen, Aino (2018): Ehdokkaiden motiivit ja voimavarat. Teoksessa Kestilä-Kekkonen, Elina, Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Tiihonen, Aino & Wass, Hanna: Kuntademokratiaindikaattorit 2017. Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 6/2018. Helsinki: Oikeusministeriö.  

Aineistot

Sipinen, Josefina, Borg, Sami, Kestilä-Kekkonen, Elina & Tiihonen, Aino (tulossa): Kuntavaaliehdokkaat 2017 -aineisto.

Aarnio, Anna-Riikka & Ala-Lahti, Henri & Elonen, Eeva-Kaisa & Hakanpää, Lotta & Ilkka, Sakari & Järvenreuna, Vera & Kantola, Petra & Lehtinen, Sanni & Tiihonen, Laura & Bäck, Maria & Kestilä-Kekkonen, Elina & Sipinen, Josefina & Tiihonen, Aino: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-02). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3108</biblCit>

Sipinen, Josefina (Tampereen yliopisto): Pieksämäkeläisten kaupunkikuva 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2015-09-04). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3032

 
Johtamiskorkeakoulu
Kanslerinrinne 1, 4. kerros (Pinni A), 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (yliopiston vaihde)
Ylläpito: josefina.sipinen@staff.uta.fi
Muutettu: 18.3.2018 10.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti