Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: palvelutalous: tutkimus- ja kehittämisprojekteja:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Kilpailuetua jaetusta arvosta

Viimeaikaisessa tutkimuskirjallisuudessa on alettu pelkän yritysvastuun sijaan korostaa jaetun arvon (shared value) ajattelumallia, jossa keskeistä on nähdä tilaisuuksia yhteiskehittää yritysten ja yhteiskunnan tavoitteita ja toimintaa. Jaetun arvon näkökulmasta on mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa, jolla on erilaistava kilpailuetu.

Arvoa luovan kilpailuetunäkökulman ohella toinen keskeinen muutos liittyy toiminnan uudistamiseen ja johtamiseen, sillä jaetun arvon periaattein toimiva yritys tai muu organisaatio tarjoaa merkitysperusteisen motivaation työn tekemiselle ja laajemmin organisaation strategialle. 

Palvelutalouden jaetun arvon luomisen uudet mekanismit

Palvelutalouden jaetun arvon luomisen uudet mekanismit

Vastauksena tähän tärkeään ja ajankohtaiseen tutkimusteemaan Synergosissa alkaa keväällä 2015 kaksivuotinen Tekes-hanke ”Palvelutalouden jaetun arvon luomisen uudet mekanismit”.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa jaetun arvon ilmenemismuodot sekä jaetun arvon luomisen mekanismit niin asiakkaiden, kumppanien kuin organisaation sisäisestäkin näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa kehitetään jaetun arvon mittaamista strategisen johtamistyön tueksi.


Aineistonkeruussa hyödynnetään monimenetelmäistä case-tutkimusta sekä laajaa kyselyaineistoa. Hankkeen suunnittelun kulmakivenä on ollut kansainvälisyys, joka näkyy vahvana resursointina ulkomailla tapahtuvaan aineistonkeruuseen ja tutkimusvierailuihin.

Hankkeen kotimaisia yritys- ja yhteistyökumppaneita ovat keskinäinen vakuutusyhtiö LähiTapiola, Pellervo, Suomen Palloliitto, Fanimo Oy sekä ClubKicker Oy.
Organisaatiot näkevät jaettuun arvoon liittyvän ajattelun olevan nykypäivän ja huomisen toimintaympäristön ydinkysymyksiä ja tarjoavan edistyksellistä näkökulmaa organisaation ja yhteiskuntamme kilpailuetujen kristallisoimiseen.

Hanke tuottaakin uusimpaan tieteelliseen keskusteluun pohjautuvia ja toisaalta konkreettisista tarpeista lähteviä johtopäätöksiä jaetun arvon luomisen mekanismeista yritysten ja laajemmin yhteiskunnan hyödynnettäväksi.

Tutkimushankkeesta vastaavat ohjelmajohtaja Timo Rintamäki ja projektipäällikkö Antti Talonen.

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 17.11.2017 12.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti