Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: kehityshankkeet:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

 

Töitä! -hanke auttaa korkeasti koulutettuja työllistymään

Hanke on päättynyt.

 

Korkeakoulutettujen työnhaun ja työllistymisen tuen tarpeet

Hankkeemme yhtenä tehtävänä oli kartoittaa korkeakoulutettujen työnhakijoiden työnhaun ja työllistymisen haasteita. Otimme selvää, millaisia palveluja ja tukea työllistymiseen korkeakoulutetuille on tarjolla ja vastaavatko olemassa olevat palvelut tarpeisiin? Lisäksi tunnistimme kehittämiskohteita ja palve­luiden solmukohtia sekä nostimme esille hy­viä käytäntöjä ja toimivia ratkaisuja. Tutustu selvitykseen!

Korkeakoulutettujen työhaun ja työllistymisen tuen tarpeet

Töitä! -hanke auttaa korkeasti koulutettuja työllistymään

Hanke tarjoaa neuvontaa, henkilökohtaista konsultointia, työnhaun tehostamista sekä työelämään tutustumista. Hanke tarjoaa myös kieli- ja kommunikointikoulutusta sekä ryhmän tukea. Osallistujat saavat mahdollisuuden asiantuntijan avulla ottaa käyttöön uusimmat työnhaun menetelmät, sosiaalisen median ja halutessaan tehdä video-CV:n.
Mm. osalllistujien kokemuksia pääset lukemaan hankkeen blogista täältä

Töitä-hankkeessa toteutettiin ura- ja osaamisvalmennuksia.

Töitä! -valmennus- ja koulutusryhmään Tampereelle valittiin osallistujat henkilökohtaisen haastattelun perusteella. Valmennusohjelman kohderyhmää olivat työttömät tai työttömyysuhan alaiset, jotka eivät opiskelleet päätoimisesti ja joilla on korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto.

Valmennus ei ole työvoimakoulutusohjelma

Ohjelmaan kuului valmennusta, koulutusta ja työharjoittelua alle 25 tuntia viikossa, joten valmennukseen osallistuminen ei ollut vaikutusta osallistujan työttömyysetuuden määrään millään tavalla. Jos osallistuja työllistyi ohjelman aikana tai halusi siirtyä toiseen koulutukseen tai sai muun harjoittelupaikan, hän sai irrottautua tästä ohjelmasta ilman sanktiota. Valmennukseen sisältyi myös noin kuukauden mittainen työnäytejaksoa. Työnäyte oli maksullinen organisaatiolle, jolle se annetaan.

Lisätietoja ohjelmasta:

Jaana Roschier
koulutussuunnittelija

Puh. 050 - 572 8775
etunimi.sukunimi@uta.fi

Lataa esite tästä (pdf)

Päättyneen valmennuksen ohjelma tästä (pdf)

Töitä -hanke Facebookissa


Töitä!-hankkeen verkkosivut ja blogi

Hanketoimijat Tampereen yliopisto, Turun AMK, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi ovat menestyksekkäästi kehittäneet toimintatavan, joka on käytännössä koettu tehokkaaksi kohderyhmälle. Hankkeen ohjelmasta ja tuesta voi kukin räätälöidä itselleen sopivan kokonaisuuden. Osallistujat pääsevät myös itse vaikuttamaan koulutuksen sisältöön ja hienosäätämään sitä.

Hanke tarjoaa mahdollisuuden yritysyhteistyöhön projektityön kautta. Tässä konseptissa osallistuja saa tukea sekä tiimiltään että valmentajiltaan, ja se antaa mahdollisuuden verkostoitua alueen organisaatioihin ja yrityksiin.

Yrittäjyyttä avataan monipuolisesti ja hanke tarjoaa mahdollisuuden mentoroinnin kautta ns. pehmeään starttiin ja suunnitelmien kehittelyyn ryhmän tuen avulla.

Yhteistyössä TE-toimistojen kanssa hanke myös tukee keskeytyneiden opintojen valmiiksi saattamista.

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 11.3.2019 15.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti