Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: synergos - näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin: koulutus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Synergos - Näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin

Koulutustarjonta

Alkavia koulutuksia


Edelläkävijöiden EMBA-opintoja Tampereella

Executive MBA in Public Management eli Public EMBA (80 op)

Julkisorganisaatioiden johtamisen erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus, joka tukee julkisen sektorin muutos- ja kilpailukykyä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämistä. Ohjelma rakentaa valmiuksia jatkuvasti oppivan ja uusiutuvan toiminnan johtamiseen sekä organisaatioiden ja hallintorakenteiden rajapintojen hyödyntämiseen. Yhteiset opinnot käynnistyvät seuraavan kerran 4.–5.10.2017. Koulutukseen on jatkuva haku ja opiskelijavalinta, joka päättyy 11.9.2017. Lue lisää. Lisätiedot: marjukka.kuutti(@)uta.fi

General Executive MBA (90 op)

General Executive MBA on korkeatasoinen suomenkielinen johtamiskoulutusohjelma, jossa eri toimialojen johtajat verkottuvat ja kehittyvät itsensä ja organisaationsa johtamisessa. Ohjelmassa korostetaan hyvän johtamisen ja johtamisosaamisen merkitystä aitoina strategisina menestystekijöinä.
Ohjelma alkaa 9.11.2017, ja hakuaika päättyy 11.9.2017. Lue lisää. Lisätiedot: tuija.majuri(@)uta.fi

Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA (KiRa EMBA 80 op)

KiRa EMBA vahvistaa edellytyksiä kiinteistö- ja rakennusalan yritysten toiminnan kehittymiselle ja menestymiselle. Ohjelma antaa vahvan liikkeenjohtamisen koulutuksen lisäksi uusia liikeideoita, yhteistyökumppaneita ja johtamisen työkaluja. Koulutus alkaa 14.-15.3.2018. Haku päättyy 28.1.2018. Lue lisää.

Sosiaali- ja terveys­johtamisen Executive MBA (80 op)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus syventää osallistujien liiketoiminta- ja henkilöstöosaamista. Ohjelma laajentaa osallistujien näkemystä sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista kansainvälistyvässä ympäristössä. Ohjelma alkaa 26.-27.4.2018, ja hakuaika päättyy 9.3.2018. Lue lisää. Lisätiedot: aino-maija.ahola@uta.fi

EMBA Tampere -sivustolta löydät tietoa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisistä EMBA-ohjelmista. Lue lisää.

Tampereen JOKO 2017-2018 (jatkuva haku)

Monipuolinen Tampereen JOKO- johtamiskoulutusohjelma päivittää, avartaa ja syventää. Se antaa työssä tarvittavaa kokonaisnäkemystä ja käytännön ratkaisuja sekä intoa ja valmiuksia tarttua uusiin haasteisiin. Lue lisää.

Kiinteistö- ja rakennusalan JOKO (KiRa JOKO 25 op)

KiRa JOKO johtamiskoulutusohjelma on tarkoitettu kiinteistö- ja rakennusalan johtajille, päälliköille, esimiehille ja asiantuntijoille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Johtamiskoulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöalan koulutuskeskuksen kanssa. Koulutus alkaa 27.-28.11.2017. Kysy hajapaikkoja. Lue lisää.

Julkistalouden controller III- älykäs talous (12op) 2017-2018

Koulutus alkaa 3.-4.10.2017. Se on suunnattu taloushallinnon ammattilaisille, talousjohdolle, sisäisille tarkastajille ja erilaisussa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille julkisella sektorilla (Valtio, kunnat, seurakunnat, sosiaali- ja terveyssektori, järjestöt). Huom. Hakua on jatkettu 12.9.2017 saakka. Lue lisää

Johdon assistentti - Näkökulmia laaja-alaiseen asiantuntijuuteen (9 op)

Koulutus antaa välineitä vastata johdon assistentin työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen päivittämiseen sekä itsensä kehittämiseen entistä pätevämmäksi ammattilaiseksi. Koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä kaikille vativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Seuraava koulutus alkaa 4.9.2018. Ilmoittautuminen koulutukseen 30.6.2018 mennessä. Lue lisää.

Verkkokauppa ja -markkinointi - mikä muuttuu?

Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin koulutus toteutuu avoimena koulutuksena keväällä 2018. Se sisältää 6 lähiopetuspäivää. Ilmoittautuminen käynnissä! Lue lisää.

Kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijaohjelma

Yliopiston Johtamiskorkeakoulun vahva vero-oikeuden osaaminen luo perustan monipuoliselle täydennyskoulukoulutustarjonnalle. Veroalan täydennys- ja henkilöstökoulutuksia Tampereen yliopisto on järjestänyt jo yli 20 vuotta. Asiantuntijaohjelma on suunnattu kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntemusta yksityissektorin ja julkishallinnon työtehtävissä tarvitseville. Koulutus alkaa 15.11.2017 ja haku päättyy 20.10.2017. Lue lisää.

Uudista ja vaikuta palveluosaamisella

Kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutus, jonka suorittanut henkilö on kunta- ja alueyhteisöihin liittyvän palvelutoiminnan hallinnan ja kehittämisen asiantuntija. Koulutus alkaa tammikuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2019. Haku päättyy viimeistään 15.12.2017. Lue lisää. 

Mindfulness - voimavaroja työhön ja stressinhallintaan

Mindfulness on hyväksyvää tietoista läsnäoloa, jota voi harjoitella ja jonka vaikutukset näkyvät niin työssä kuin arjessa. Valmennusohjelmassa pääsisältönä on Mindfulnessin harjoittaminen keho- ja istumameditaation sekä joogan avulla. Mindfulnessia voi hyödyntää omassa työssään työnhallinnan tunteen vahvistajana sekä stressinhallinnan ja keskittymisen apuna. Ilmoittautuminen 18.12.2017 mennessä. Koulutus alkaa 16.1.2018. Lue lisää.

Kehity johtajana - Onnistu ja auta onnistumaan

Itsen ja muiden johtaminen on taitolaji, jossa voi kehittyä koko uran ajan. Tutkimusten mukaan hyvä itsetuntemus ja mm. taito pitää huolta omasta jaksamisesta, ovat jopa tärkeämpiä kuin persoonallisuus tai ulospäinsuuntautuneisuus. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä kollegoiden kanssa johtajuuden ytimen äärelle. Pysähtyminen mm. tukee johtamisen vaikuttavuutta ja hyvinvointia työssä. Ilmoittautuminen 15.1.2018 mennessä. Koulutus alkaa 7.2.2018. Lue lisää.

JHT-koulutusohjelma 2018

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksen koulutusohjelman, joka on julkisen hallinnon ja -talouden tarkastustehtäviin ammatillisesti laaja-alaistavaa täydennyskoulutusta. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinto (JHT-tutkinto) on tarkoitettu julkishallinnon tarkastustehtävissä ja niihin rinnastettavissa tehtävissä toimiville. Koulutus alkaa 05/2018 ja haku päättyy 25.4.2018 Lue lisää.

Meneillään olevia koulutuksia


Sosiaali- ja terveys­johtamisen Executive MBA (80 op)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan erityispiirteet huomioiva johtamiskoulutus syventää osallistujien liiketoiminta- ja henkilöstöosaamista. Ohjelma laajentaa osallistujien näkemystä sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehtoisista toimintamalleista kansainvälistyvässä ympäristössä. Lue lisää


Päättyneitä 

Verkkomarkkinoinnin koordinaattori KeKo

toteutetaan työvoimakoulutuksena 18.4. – 7.9.2017. Ohjelma on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeasti koulutetuille. Siihen valitaan kaikkiaan 15 osaajaa, jotka saavat teoriajaksolta työkalut verkkomarkkinoinnin koordinoijiksi, ja pääsevät hyödyntämään uusia taitoja työssäoppimisjaksolla.

Julkistalouden controller - Rakenteet murroksessa (12 op)

Julkisen hallinnon rakenteet ovat laajan muutoksen kohteena. Lisäksi lisähaastetta julkiselle hallinnolle tuo  talouden tilanne. Vaateet tehokkaasta ja tuottavasta, mutta myös vaikuttavasta ja asiakaslähtöisestä julkisen hallinnon palveluista kasvavat. Murroksessa olevat rakenteet muuttavat myös palvelutuotantoa. Tarvitaan laaja-alaista talouden osaamista. Lue lisää.

Suomi 2030 tehdään tänään! (5 op)

Suomen menestymisen avaimia globaalissa maailmantaloudessa pohtiva koulutus. Puhujina ovat alojensa arvostetut  asiantuntijat, jotka avaavat monipuolisesti näköaloja mm. Suomen talouden, hyvinvoinnin, politiikan ja teknologian tulevaisuuteen. Luentosarja hyväksytään myös EMBA-valinnaisiin opintoihin.
Lue lisää

Ura- ja osaamisvalmennus

Valmennusohjelma on tarkoitettu korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille työttömille työnhakijoille. 
Lisätiedot: Roschier, Jaana, puh. 050 - 572 8775, etunimi.sukunimi@uta.fi

 

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5. krs., Kanslerinrinne 1 33100 TAMPERE
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 14.11.2017 9.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti