Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain):
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

JOKO-opintojaksot valinnaisina EMBA-opintoina, 5 op

Tampereen yliopiston järjestämää johtamiskoulutusohjelma Tampereen JOKOa on toteutettu jo vuodesta 1984 lähtien. JOKOn jatkuva suosio ja menestys perustuvat siihen, että ohjelma on aina elänyt tiiviisti kehityksessä mukana ja uudistunut talouselämän, organisaatioiden sekä koulutusohjelmassa mukana olevien yksilöiden tarpeiden mukaan.

EMBA-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa 5 op valinnaisia opintoja osallistumalla kahdelle vapaavalintaiselle JOKO-jaksolle.

 

Ilmoittaudu tästä

Soveltuu EMBA opintoihin

 

Asiakkuusajattelun johtaminen, 18.-19.4.2018

Asiakkuusajattelun johtaminen –jakson ensimmäisen päivän tavoitteena on pureutua palveluliiketoimintaan asiakkuuksien johtamisen perustana sekä tarkastella asiakkuustrategian luomista ja toteuttamista. Tavoitteena on myös tunnistaa asiakkuusjohtamisen nykysuuntauksia ja viimeisimpiä tutkimustuloksia sekä hyödyntää asiakkuusjohtamisen ajatusmalleja ja välineitä omassa ajattelussa sekä parantaa oman organisaation asiakkuuksien johtamista käytännössä. Tavoitteena on myös oivaltaa ja ymmärtää, mitä on asiakkuuksien johtaminen ja miten se on muuttunut. Päivään kuuluu myös case-puheenvuoro.

Toisena päivänä tavoitteena on tunnistaa, ymmärtää ja oivaltaa mitä on asiakaslähtöinen toiminta, mistä asiakasarvo syntyy ja miten arvopohjainen asiakaslupaus tunnistetaan ja määritellään. Samoin toisen päivän aikana mietitään, miten digitalisoituminen ja monikanavaisuus muuttavat asiakkuuden hallintaa ja asiakasarvon luomisen mahdollisuuksia.


Osaamisen johtaminen ja viestintä, 6.-7.6.2018

Jakson tavoitteena on kehittää osaamista ja oppimista ja niiden johtamista sekä viestintää organisaatioissa. Ensimmäinen päivä keskittyy käsittelemään esimiestä organisaation kehittäjänä ja uudistajana. Siinä käydään lävitse, millaista on johtaa niin yksilön kuin työyksikön oppimista sekä miten johdetaan oppimista muutoksessa. Lisäksi tarkastellaan omaa johtajuutta uudistumisen ja oppimisen johtajana. Päivän aikana kuullaan ja keskustellaan siitä, mitä on osaamisen johtaminen ja miten osaamiskeskeinen näkökulma auttaa jäsentämään yhteisöjen ja yksilöiden kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia. Ryhmätyöskentelyssä ratkotaan osallistujien kysymyksiä liittyen päivän teemoihin.

Jakson toinen päivä keskittyy esimiesviestintään. Päivän aikana keskustellaan johtamisen ja viestintäkulttuurin murroksesta, miten viestitään ja miten teknologia ja kansainvälistyminen vaikuttaa viestimiseen. Päivässä nostetaan esiin esimies- ja johtamisviestinnän kehittämisen painopisteitä. Esiin nostetaan myös esimiesviestinnän tiukkoja paikkoja: miten keskustellaan hankalista asioista. Omia viestintävalmiuksia kehitetään perustyökalujen, tekniikoiden ja strategioiden kautta.


Verkostojohtaminen ja johtamisetiikka sekä tiedolla johtaminen 29.-30.8.2018


Työyhteisön johtaminen 26.-27.9.2018


Yrityksen talouden johtaminen 31.10.-1.11.2018


Yritysjuridiikka 28.-29.11.2018


Muuttuva toimintaympäristö ja strategia-ajattelu 1, tulossa keväällä 2019 

Muuttuva toimintaympäristö ja ennakointi

Ensimmäisen päivän tavoitteena on luoda uutta ja tuoretta osaamista sekä vahvistaa ja laajentaa sitä ennakointiosaamista, jota osallistujille jo on kertynyt. Päivän aikana pohditaan mm. seuraavan tyyppisiä kysymyksiä; Miten ennakoinnin avulla voi kehittää omaa johtajuuttaan ja visionääristä ajattelua? Miten hahmottaa muutosta ja muutosprosesseja ja hyväksikäyttää niitä liiketoiminnassa? Mitä lisäarvoa pidemmän aikavälin pohtiminen tuo strategiatyölle? Miten uusia innovatiivisia toimintatapoja tulevaisuudessa menestyvissä organisaatioissa kehitetään?

Strategia-ajattelu 1

Strategia –jakson kokonaistavoitteena on luoda pohjaa ja avartaa näkemyksiä, miten liiketoiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen ovat sidoksissa paitsi toimintaympäristöön ja kilpailuolosuhteisiin, myös kunkin yksilön omaan ajatteluun. Jakso pyrkii myös muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan modernista arvontuotantolähtöisestä strategiatyöstä ja samalla tutustuttaa keskeisiin liiketoiminnan nykyaikaisiin analyysityökaluihin. Tavoitteena on myös kehittää kykyä hahmottaa toimintaympäristössä tapahtuvia murroksia ja muutoksia, sekä luoda pohjaa ymmärtää niiden mahdollisia vaikutuksia oman yksikön liiketoimintaan. Strategia –jakso jakaantuu kahteen päivään, joista ensimmäinen päivä on 15.2.2018 ja toinen päivä 14.3.2018.


Strategia-ajattelu 2 (jatkuu edelliseltä jaksolta) ja valmentava johtaminen, tulossa keväällä 2019

Strategia-ajattelu 2

Strategia –ajattelu jatkuu edelliseltä jaksolta. Jakson tavoitteena on luoda pohjaa ja avartaa näkemyksiä, miten liiketoiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen ovat sidoksissa paitsi toimintaympäristöön ja kilpailuolosuhteisiin, myös kunkin yksilön omaan ajatteluun. Jakso pyrkii myös muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan modernista arvontuotantolähtöisestä strategiatyöstä ja samalla tutustuttaa keskeisiin liiketoiminnan nykyaikaisiin analyysityökaluihin. Tavoitteena on myös kehittää kykyä hahmottaa toimintaympäristössä tapahtuvia murroksia ja muutoksia, sekä luoda pohjaa ymmärtää niiden mahdollisia vaikutuksia oman yksikön liiketoimintaan.

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen päivän tavoitteena on tarkastella, millaisia taitoja on valmentavalla johtajalla ja millainen on valmentava kulttuuri ja muutoskyvykäs organisaatio. Päivän aikana tehdään valmennusharjoitteita (kuuntelu ja kysyminen) ja keskustellaan suorituksen johtamisesta ja muutoksesta. Seuraavia asioita käydään lävitse: valmentava kulttuuri, valmentajan taidot, valmentava kulttuuri ja esimiehen roolit.


Mikäli valinnaiset opinnot eivät sisälly EMBA-koulutuksen kokonaishintaan, on JOKOlla suoritettujen opintojen hinta 2400 eur + alv (4 lähikoulutuspäivää tehtävineen, 5 op.) 


  

Ilmoittaudu tästä

 

Lisätietoja jaksojen sisällöistä:

Minna Miettinen
0401901316
minna.k.miettinen@uta.fi

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 3.4.2018 14.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti