Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain):
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Riskit-ja-paatoksenteko_Esitekuva_man-2047269.png

Riskit ja päätöksenteko -koulutus
4.4.-4.6.2019 (5 pv), 5 op

Riskejä pitää ja kannattaa ottaa!                                             Ilmoittaudu tästä! Lataa esite

Koulutus keskittyy riskitietoisuuden lisäämiseen johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja tuo esiin, miten organisaatiot voivat riskitietoisuutta kasvattamalla entistä paremmin varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat riskien luonne, riskienhallinnan erot ja yhtäläisyydet yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, kyberriskit, maineriskit ja sosiaaliset riskit.


Teemat ja aikataulu

4.4.2019 Riskin käsite, riskin luonne ja kyberriskit

Koulutuksen avauspäivä rakentaa modernia näkökulmaa riskienhallinnan käsitteisiin päätöksenteon näkökulmasta.
Tietämys epävarmasta tulevaisuudesta ulottuu täydellisestä tietämättömyydestä tarkkaan todennäköisyysarvioon, joka perustuu laajaan tietopohjaan ja laskentamenetelmiin. Mahdollisuudet päätöksentekoon ja riskienhallinnan menetelmien soveltamiseen sekä käytössä olevat riskienhallinnan keinot riippuvat tietämyksen tasosta.

Omana erityisteemanaan nostetaan esiin kyberriskit. Nykyisin ne ovat laajalle levinneitä ja kaikki organisaatiot toimialasta riippumatta ovat alttiina kyberriskeille. Ne myös lisääntyvät jatkuvasti, kun verkostoituminen ja verkottuminen lisääntyvät, mitä erilaisimpia laitteita yhdistetään internettiin ja palvelut siirtyvät verkkoihin.

8.-9.5.2019 Yritysten riskienhallinta vs julkisorganisaatioiden riskinhallinta ja maineriskit

Julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden riskien ja riskienhallinnan on aiemmin nähty eroavan toisistaan hyvinkin paljon.  Kuitenkin viime vuosina on havaittu, että riskit yritysmaailmassa ja julkisissa organisaatioissa ovat osittain hyvinkin samankaltaisia ja modernit riskienhallinnan keinot ja teoriat ovat käyttökelpoisia sekä yksityisellä että julkisella puolella.  Koulutusjaksolla perehdytään yksityisten ja julkisten organisaatioiden riskien sekä riskienhallinnan eroihin ja yhtäläisyyksiin.

Jakson toinen keskeinen teema ovat maineriskit. Teemaan liittyen tarkastellaan maineriskin syntymekanismeja, sen arviointia ja hallintaa sekä maineriskin toteutumisen vaikutuksia organisaatioon ja sen toimintaan.

3.-4.6.2019 Sosiaaliset riskit

Sekä yhteiskunnalliset että yritystoimintaan liittyvät uudistukset edellyttävät ymmärrystä sosiaalisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Koulutusjaksolla käsitellään sosiaalisten riskien hallintaan liittyviä ilmiöitä, muutosvoimia ja ajankohtaisia teemoja.

Koulutusjakso perustuu käsitteen ”sosiaalisten riskien hallinta” uudelleenmäärittelylle: sillä tarkoitetaan sekä julkisia että yksityisiä toimenpiteitä, joiden avulla yksilöt, yhteisöt ja yhteiskunnat voivat hallita toimeentuloon liittyviä sosiaalisia riskejä. Uusi määritelmä korostaa riskinhallintakeinojen ja riskinhallintaan osallistuvien toimijoiden monimuotoisuutta ja laajentaa näin ollen käsitettä kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Ajankohtaisista sosiaalisten riskien hallintaan vaikuttavista muutosvoimista käsitellään sekä viimeaikaisia yhteiskuntapolitiikan paradigman muutoksia että teknologista kehitystä.


Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 2450 eur + alv.                                             Ilmoittaudu tästä!


Pääkouluttajat

 

koskinen lasse 110815 kuva:Jonne Renvall 02.jpg

Lasse Koskinen FT

Lasse Koskinen on vakuutustieteen professori Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa. Hänen tarkempia asiantuntemusalueitaan ovat sijoitustoiminta, riskienhallinta ja vakavaraisuussääntely sekä eläkejärjestelmät. Koskisella on yliopistouran lisäksi pitkä kokemus vakuutusalan käytännön työtehtävissä ja Euroopan unionin sääntelyhankkeissa.

 

  

 

ahteensivu_aarno.jpg

Aarno Ahteensivu KTL

Aarno Ahteensivu työskentelee lehtorina Tampereen yliopiston Joh­tamiskorkeakoulussa vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa. Ah­teensivu on erikoistunut kokonaisvaltaisen riskienhallinnan opetukseen ja tutkimukseen erityisesti yritysten näkökulmasta. Lisäksi Ahteensivun opetus ja tutkimusalaa on yksityisvakuutus ja sen käyttökelpoisuus riskienhallinnan keinona. Ahteensivulla on yliopistouran lisäksi käytännön työkokemusta sekä vakuutus- että rahoitusalalta.

Lue Aarnon blogi "Maineriskienhallinta – tiedettä vai taidetta?"

   

JarnaPasanen_kuva.jpg

Jarna Pasanen KTM

Jarna Pasanen työskentelee yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa, vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunnassa. Pasasen tieteellisiin kiinnostuksenkohteisiin kuuluvat sosiaaliset riskit ja niiden erilaiset hallintakeinot muuttuvassa maailmassa. Väitöskirjassaan hän tutkii työkykyriskejä ja niiden hallintaa lakisääteisten sosiaalivakuutusjärjestelmien näkökulmasta.

 

 

 


Lisätietoja koulutuksestaSoveltuu_EMBA opintoihin merkki small.jpg

Marjukka Kuutti
koulutuspäällikkö
050 536 8128
marjukka.kuutti@staff.uta.fi 

Oikeudet muutoksiin pidetään.

 

 

Palaa tästä takaisin EMBA-valinnaisten sivuille!

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 5.9.2018 10.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti