Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain):
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen (5 op) 24.-25.9.  ja 3.-4.12.2019

Työhyvinvoinnin johtaminen tulokselliseksi!

Seuraava koulutus käynnistyy 24.9.2019. Kysy lisää tai tilaa uutiskirjeemme.

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen -koulutus on johtajille, esimiehille sekä henkilöstöjohdolle ja –asiantuntijoille suunnattu koulutus, joka antaa osaamista ja työkaluja työhyvinvoinnin tavoitteelliseen ja tulokselliseen johtamiseen. Koulutuksessa luodaan valmiuksia analysoida, kehittää ja toteuttaa strategista työhyvinvoinnin johtamista.

Lähiopetusjaksojen välillä toteutettavassa kehittämistehtävässä koulutuksen oppeja peilataan oman organisaation tai muun valitun kohdeorganisaation käytäntöihin. Koulutuksesta saa vahvan tutkimukseen perustuvan tietopohjan työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaista tavoista kehittää sitä. Koulutus soveltuu osaksi EMBA –opintoja ja myös jatkokoulutukseksi esim. Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelman suorittaneille.

Koulutuksen teemoja:

 • Henkilöstö organisaation menestystekijänä muuttuvassa taloudessa
 • Uudet tunnusluvut ja ketterä tiedolla johtaminen
 • Työhyvinvoinnin kehittävä mittaaminen
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen prosessit ja menetelmät
 • Työhyvinvointia tukeva johtajuus
 • Esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjinä
 • Oma hyvinvointi johtamisen tukena: läsnäolo, stressin hallinta ja palautuminen

Kouluttajina toimivat tutkimusjohtaja, KT Kirsi Heikkilä-Tammi, tutkijatohtori VTT (sosiaalipsykologi) Jaana-Piia Mäkiniemi sekä ohjelmajohtaja, KTM Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmästä.

Tampereen yliopisto, Pinni A, Kanslerinrinne 1, Tampere

Avaa ohjelman esite!

EMBA Tampere_Tampereen yliopisto

Hinta 2770 eur + alv 24%

Vuorovaikutteisen ja korkeatasoisen lähiopetuksen lisäksi saat halutessasi henkilökohtaista ohjausta oman organisaatiosi työhyvinvoinnin johtamisen kehittämiseen. Kehittämistehtävän voi tehdä pari- tai ryhmätyönä: hyvä tilaisuus viedä tehokkaasti opittua käytäntöön omalla työpaikalla!

Yhteystiedot: Anna Koski, etunimi.sukunimi@uta.fi, 050-3187292

 

Päiväkohtainen ohjelma:

”Työhyvinvointi johtamistehtävänä – miksi ja miten?” 24.9.2019 klo 9-15.45

Kouluttajina: tutkimusjohtaja KT Kirsi Heikkilä-Tammi, VTT, sosiaalipsykologi Jaana-Piia Mäkiniemi ja ohjelmajohtaja KTM Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun työhyvinvoinnin tutkimusryhmästä.

Klo 9-12 Työhyvinvoinnin johtamisen tieteellinen perusta, tarve ja toimintaympäristö tässä ajassa

 • Moderni työelämä työhyvinvoinnin johtamisen toimintaympäristönä
 • Työhyvinvoinnin johtamisen käsitteellinen, vankasti tutkimusnäyttöön perustuva pohja
 • Voimavarakeskeinen ajattelu, positiivisen psykologian anti työpaikoilla

Klo 13-14 Miten työhyvinvointi ilmenee ja miten työhyvinvointiin vaikutetaan?

 • Työhyvinvointia kehitetään siihen vaikuttavien tekijöiden kautta
 • Esimiehen vaikutusmahdollisuudet henkilöstön hyvinvointiin

Klo 14- 15.45 Työhyvinvointi yrityksen ja organisaation kilpailukyvyn kannalta

 • Miten arvioida työhyvinvoinnin ja työpahoinvoinnin taloudellisia vaikutuksia omassa organisaatiossa?
 • Miten käyttää tietoa päätöksenteon ja kehittämisen pohjana?

”Työhyvinvoinnin mittaaminen ja kehittäminen” 25.9.2019 klo 9-15.45

Kouluttajina VTT, sosiaalipsykologi Jaana-Piia Mäkiniemi ja ohjelmajohtaja KTM Riitta-Liisa Larjovuori

Klo 9-12 Työhyvinvoinnin mittaamisen tutkimusperusta ja käytäntö

 • Toteavasta kehittämissuuntautuneeseen mittaamiseen
 • Mitä mitataan ja miten mitataan: kummallakin on merkitystä

Klo 13-15.45 Työhyvinvoinnin kehittäminen arjen prosesseina ja rooleina

 • Työhyvinvoinnin kehittämisen prosessit ja hyvät käytännöt erilaisissa organisaatioissa
 • Työhyvinvoinnin toimijat ja verkoston hyödyntäminen
 • Työhyvinvoinnin johtamisen nykytila omassa organisaatiossa: keskustelua ja ohjeistus kehittämistehtävään

”Työhyvinvointia tukeva johtajuus ja johtajan työhyvinvointi” 3.12. klo 9-15.45

Kouluttajana: tutkimusjohtaja, MBSR-ohjaaja KT Kirsi Heikkilä-Tammi

Klo 9-12 Työhyvinvoinnin johtajaksi

 • Oma toimintamallini ja roolini työhyvinvoinnin johtamisessa: herättelevä harjoitus
 • Millainen johtajuus ja esimiestyö tukevat tutkimusten mukaan työhyvinvointia?

Klo 13-15.45 Omat voimavarat – johtajan hyvinvointi

 • Positiivinen psykologia ja psykologinen pääoma
 • Hyväksyvä tietoinen läsnäolo (Mindfulness) johtajan työkaluna

”Opitun soveltaminen käytäntöön ja toisilta oppiminen” 4.12. klo 9-15.45

Kouluttajina: tutkimusjohtaja KT Kirsi Heikkilä-Tammi, ja ohjelmajohtaja KTM Riitta-Liisa Larjovuori

Klo 9-12

 • Case-esimerkki / vierailija (valitaan osallistujien toiveiden ja tiedontarpeiden perusteella), jonka pohjalta yhteenvetoa opitusta
 • Kehittämistehtävien yhteinen käsittely

Klo 13-15.45

 • Kehittämistehtävien yhteinen käsittely jatkuu
 • Palaute ja reflektointi

www.uta.fi/strateginentyhy

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 22.11.2018 10.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti