Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain):
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Onnistu muuttuvassa työelämässä tiiminä, johtajana, johtoryhmänä


Tarpeenanne voi olla toimintatapojen tai koko organisaation muutostilanteen läpivienti. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla löytyvät ratkaisut usein helpommin ja nopeammin, ja löydetään yhteinen ymmärrys uudesta tilanteessa ja siinä toimimisesta ammattilaisen johdolla.

Selkeyttä toimintatapoihin, tehoa hankkeisiin tai työyhteisöön

Aina ei tarvitse olla kysymys muutoksesta. Työtiimin, työyhteisön tai yksittäisen työyhteisön jäsenen toimintatapoja ja keskinäistä yhteistyötä voidaan kehittää ja vahvistaa entisestään valmennuksen ja ohjauksen keinoin. Ohjaus sopii mainiosti myös kehittämishankkeiden tai projektien prosessien konsultaatioon, johtajien tai johtoryhmien toiminnan terävöittämiseen tai muutoksen läpiviemisen tukemiseksi, tai vallitsevien ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen.

Usein kaikki tarvittava tieto ja taito on työyhteisössä ja sen osaajissa olemassa. Asioista puhuminen kokeneen kumppanin johdolla jäsennellysti auttaa prosessien eteenpäin viemisessä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa, jolloin voidaan nopeammin löytää oikeat ratkaisut ja säästää aikaa.

Roadmapin hahmottaminen tilanteeseen sopivilla menetelmillä kannattaa aina

Työyhteisössänne on tarpeita tai haasteita toiminnan kehittämiseksi, joihin haluatte ratkaisuja tai päästä kehittämisessä alkuun tai eteenpäin. Me tarjoamme välineitä saavuttaa tavoitteet. Useat Asiakasprosessimme koostuvat useiden menetelmien kokonaisuudesta: valmennuksesta, coachauksesta tai työnohjauksesta sekä valmennuksesta. Koko prosessin pituus, käytettävät menetelmät ja muut käytännöt sovitaan aina asiakaskohtaisesti, jotta yhteistyö vastaisi mahdollisimman hyvin teidän tarpeitanne ja tavoitteita.

Ole yhteydessä asiantuntijoihimme. Sovitaan tapaaminen, jossa voidaan yhdessä miettiä, miten me voisimme auttaa!

Lataa esite

Mitä me teemme – Mitä me tarjoamme – Missä voimme olla avuksi

IMG_1281.jpg                       Ohjaus, coaching ja valmennus        
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen – johtoryhmä joukkueena
  • Onnistunut muutos ei tapahdu – se tehdään
  • Kehitä esimiestyötä – kehität tuottavuutta
  • Oman johtajuuden kehittäminen – coaching
  • Uusi rooli haltuun!
  • Urapainotteinen coaching –ohjelma

Katso video miten voit parantaa työnhallintaasi!

 

Millaisia välineitä meillä on tarjolla

Coaching: yksilö, ryhmä, johtoryhmä
Ryhmä- tai yksilötyönohjaus
Thomas -analyysi (yksilö- ja ryhmäanalyysi, 360 –arviointi)

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jossa coach auttaa coachattavaa maksimoimaan henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Käytännön tasolla coaching on tavoitteellinen prosessi, jossa coach auttaa coachattavaa saavuttamaan määritellyt tavoitteet ottamalla täydemmin käyttöön omat voimavaransa. Coach ei opeta coachattavaa mitä hänen pitäisi tehdä, vaan tukee ja haastaa coachattavaa itseään löytämään parhaat ajattelu- ja toimintatavat kulloiseen tilanteeseensa.

Menetelmänä coaching on ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen vuorovaikutussuhde, jonka taustalla vaikuttavat lukuisat tieteenalat ja teoriat, kuten esimerkiksi kognitiivinen psykologia, positiivinen psykologia, aikuiskasvatustiede, systeemiteoria, neurotiede, johtamistieteet ja urheiluvalmennus. Kaikki meidän coachimme ovat sertifioituja. Lue lisää Certified Business Coaching- koulutuksesta.

Työnohjaus on omaan työhön tai työyhteisöön tai sen ryhmään liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä. Ohjaajana toimii tehtävään erikseen koulutettu työnohjaaja. Työnohjaus on oppimista edistävää ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Se on useamman kerran tapaamisen sisältävä prosessi, jolle määrätään yhdessä selkeä tavoite ja pituus kunkin tilanteen mukaisesti. Tapaamiset kestävät yleensä noin 1,5 tuntia, useimmiten asiakkaan omissa tiloissa.

Menetelmänä työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä työssään, haluavat tehostaa työn laatua, asiakastyytyväisyyttä, ammatillista identiteettiä tai parantaa työyhteisön toimintaa. Lisää työnohjauksesta voit lukea esim. Suomen työnohjaajat ry:n sivuilta.

Thomas -analyysi on nopea toteuttaa ja tulos on nopeasti käytettävissä ja hyödynnettävissä. Thomas on toiminut arviointimenetelmien kehittämisen eturintamassa 30 vuotta. Arvioinnin avulla kerätään jäsentynyttä palautetta henkilön johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytymisestä. Analyysilla tuetaan johtajia ja esimiehiä tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä autetaan heitä kehittymään edelleen työssään. Kaikki meidän Thomas -asiantuntijamme ovat sertifioituja.

 

Tutustu ohjaajiimme ja valmentajiimme

Aino-Maija Ahola

Mika Kurki

Minna Miettinen

Päivi Mäkelä

Taina Rinne

Jaana Roschier

Jukka Sysilampi

 

Lisätietoja

Koulutusjohtaja Minna Miettinen, minna.k.miettinen@uta.fi, 040 190 1316

Kehittämispäällikkö Päivi Mäkelä, paivi.k.makela@uta.fi, 040 822 3355

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 13.8.2018 15.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti