Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain):
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Työvoimakoulutusta Pirkanmaalla

PROJEKTIOSAAJA
14.9.2015 - 4.2.2016

Projektien onnistuminen vaatii laaja-alaista erikoisosaamista ja projektityökalujen hallintaa. Projektiosaaja-koulutus tarjoaa kaikkea tätä eli uusinta projektiosaamista ja siihen liittyvää tutkimustietoa, käytännön toimintamalleja sekä projektinhallinnan työkaluja. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännönläheiset tiedot ja taidot kustannustehokkaaseen ja tulokselliseen projektien hallintaan tulevaisuudessa. Koulutus vahvistaa valmiuksia toimia esimerkiksi projektipäällikköinä, projektitoiminnan kehittäjinä, projektien johtajina/vastuuhenkilöinä tai projektisuunnittelijoina.


Koulutuksen kohderyhmä

Valitsemme koulutukseen 15 opiskelijaa yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa. Toivomme sinun täyttävän seuraavat ehdot:

- Sinulla on korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto
- Olet työtön tai työttömyysuhan alainen etkä opiskele päätoimisesti
- Sinulla on kiinnostusta kasvaa projektitoiminnan asiantuntijaksi. Aiempaa projektikokemusta ei tarvita.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta. Hakulomake löytyy osoitteesta www.te-palvelut.fi -> Haussa oleva työvoimakoulutus, koulutuksen numero 661087..

Hakuaika päättyy 17.8.2015. Hakuajan päätyttyä kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Haastattelut toteutetaan 31.8.-1.9.2015 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin tiloissa Tampereen yliopistossa, os. Kanslerinrinne 1, Pinni A-osa, 5.krs. ja sali A5025 (Yliopiston kampuskartta). Lopulliset valinnat ilmoitetaan erikseen haastattelujen jälkeen valituille.

Joustavaa ja käytännönläheistä

Projektiosaaja-koulutus kestää noin 4,5 kuukautta (100 opiskelijatyöpäivää). Koulutusohjelma alkaa monipuolisella ja käytännönläheisellä teoriajaksolla (40 pv) ja päättyy työssäoppimisjaksoon (60 pv), jonka aikana osallistujat työskentelevät projekteihin liittyvissä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä eri organisaatioissa, joko yrityksissä tai yhteisöissä (isäntäorganisaatio).

Koulutusohjelman teoriaosuus sisältää sekä lähi- että etäopetusta. Koulutuksessa on käytössä oppimisympäristö Moodle. Monipuoliseen ohjelmaan on sisällytetty teemoihin liittyviä etä- ja oppimistehtäviä sekä runsaasti pienryhmätyöskentelyä. Ohjelman aikana vierailemme useissa organisaatioissa ja tutustumme erilaisiin projekteihin.

Koulutus koostuu seuraavista pääteemoista:

- orientoitumisjakso
- projektinhallinnan perusteet ja osa-alueet
- projektin taloushallinto
- projektin johtaminen ja ohjaus
- projektityö isäntäorganisaatiossa
- päätösjakso

Orientoitumisjaksossa käydään läpi koulutuksen käytännöt ja sisältö sekä tutustutaan ryhmänä. Opiskelijat saavat koulutuksen edetessä myös henkilökohtaista ohjausta, jonka avulla kootaan yhteen olemassa oleva osaaminen ja mahdolliset täydennyskoulutustarpeet henkilökohtaisen kilpailukyvyn ja työllistymisen turvaamiseksi tulevaisuudessa. 

Koulutuksen aikataulutus on seuraava:
Teoriaosuus toteutuu 14.9.- 4.11.2015
Työssäoppimisjakso 5.11.2015 - 2.2.2016
Koulutuksen päätösjakso pidetään 3.-4.2.2016

Koulutuksen tarkka ohjelma esitellään osallistujille koulutuksen alkaessa.

Työssäoppiminen

Työssäoppimista isäntäorganisaatiossa tuetaan  tutorkäynneillä Synergosin toimesta. Tutortapaamisia järjestetään opiskelijan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään yksi työssäoppimisen aikana. Työssäoppimista ohjaa, valvoo ja arvioi opiskelijan lähiesimies isäntäorganisaatiossa sekä työssäoppijalle osoitettu tutori.

Isäntäorganisaatio voi valita toiminnan kehittämisen painopistealueet itse. Opiskelijan tehtävänä on etsiä työssäoppimispaikka itse koulutuksen järjestäjän tuella. Osaavia projektiammattilaisia tarvitaan useilla toimialoilla yritysten tai yhteisöjen eri yksiköissä. Koulutus vastaa pirkanmaalaisten organisaatioiden kehittämistarpeisiin, ja monipuolinen ohjelma lisää opiskelijoiden ammatillista osaamista ja henkilökohtaisia valmiuksia.

Yrityksille edullinen

Projektin hinta isäntäorganisaatiolle on vain 1260 € + alv 24%. Hinta sisältää projektihenkilön kolmen kuukauden työpanoksen organisaation tarpeiden mukaisissa projektitehtävissä. Lisäksi organisaatiot hyötyvät

  • Projektihenkilön rekrytointiin ja työssäoppimissopimuksiin liittyvät palvelut
  • Tutorointi- ja asiantuntijapalvelut tarpeen mukaan
  • Projektihallintoon liittyvät palvelut

Työssäoppija ei ole työsuhteessa organisaatioon, mutta noudattaa työssäoppimisjakson aikana niitä työehtosopimuksen mukaisia käytänteitä, sääntöjä ja työaikoja, joita organisaatiossa yleensäkin noudatetaan. Työssäoppijat ovat työssäolojakson ajalta vakuutettuja.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan TE-toimisto.

Lataa koulutuksen esite pdf-muodossa tästä

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta lisätietoja antaa suunnittelija Taina Rinne/Synergos, sähköposti taina.rinne@uta.fi , gsm 050 536 8129.

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 29.4.2015 14.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti