Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: synergos - näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin: koulutus: koulutustarjonta:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Synergos - Näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin

 

Johdon assistentti -koulutus

Johdon assistenttiRyhmäkuva.jpg

Johdon assistentti -koulutus on tarkoitettu johdon sihteereille ja assistenteille sekä muille vaativissa sihteerin tehtävissä toimiville. Koulutusohjelma antaa välineitä vastata työn muutoshaasteisiin ja oman osaamisen kehittämiseen entistä pätevämpänä johdon sihteerinä tai assistenttina. Koulutuksessa on keskeistä yhdessä oppiminen, verkostoituminen ja ammatillinen kehittyminen.

Oppimisen ja kehittymisen välineinä toimivat ennakkotehtävät, lähipäivillä luennot sekä yksilö- että ryhmätyöskentely. Lähipäivien oppien merkitystä oman  työn kannalta pohditaan oppimispäiväkirjan kautta. Koko koulutuksen laajuus on 9 opintopistettä. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 10 ja ne toteutetaan kahden päivän jaksoissa Tampereen yliopiston tiloissa.

Koulutuksen järjestää Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, jolla on monivuotinen kokemus mm. johtamiskoulutusohjelmien (JOKO, EMBA) toteuttamisesta.

 

AhoTiina2016.jpg

  Tiina Aho, hallintojohtajan assistentti, Jyväskylän yliopisto

	"Kaiken kaikkiaan olen edelleen iloinen, että olen tälle kurssille osallistunut. 
Olen saanut uutta energiaa työntekoon, uusia tuttavia ympäri Suomen,
paljon kertausta vanhasta ja myös ihan uutta tietoa.
Vaikka kaksi päivää kuukaudessa poissa kotoa onkin vaatinut jonkun verran
erikoisjärjestelyjä, niin lopputulos on ehdottomasti kaiken arvoinen.
Kiitos kaikille, voin lämpimästi suositella tätä koulutusta kenelle tahansa kollegalle."

 

 Ilmoittautuminen

Seuraava Johdon assistentti -koulutus alkaa syksyllä 2018. Lisätietoja antaa Aino-Maija Ahola, 050 596 7512, aino-maija.ahola@uta.fi

Hinta

Koulutuksen hinta on 4700 € + alv 24 %. Hinta sisältää opetuksen ja ohjauksen, opetusmateriaalin verkossa, kirjallisuutta sekä koulutuspäivien aamu- ja iltapäiväkahvit.

Lisätiedot

suunnittelija Aino-Maija Ahola, 050 596 7512, aino-maija.ahola@uta.fi

Koulutuksen ohjelma ja aikataulu

Lähiopetuspäiviä on yhteensä 10 ja ne toteutetaan kahden päivän jaksoissa Tampereen yliopiston tiloissa.

 

Keväällä 2017 toteutuneen koulutuksen teemat:


ASIANTUNTIJANA KEHITTYMINEN JA TYÖNHALLINTA
Orientaatio opiskeluun
Assistentin rooli
Ammattitaidon kehittäminen
Työnhallinta – haasteita ja ratkaisuja


SUULLINEN VIESTINTÄ JA ESIINTYMISTAITO
Suullinen viestintä työelämän erilaisissa puheviestinnän tilanteissa
Kehonkieli ja sanaton viestintä
Assistentin esiintymistaidot


YRITYKSEN TALOUS
Yrityksen kriittiset menestystekijät ja talouden rooli
Kassavirta, tuloslaskelma ja tase
Yrityksen talouden perusta ja taloudelliset tavoitteet
Liiketoiminnan suunnittelu


VAIKUTTAVA KIRJALLINEN VIESTINTÄ
Asiatekstin sujuvuus, ymmärrettävyys ja
kompastuskivet
Selkeät ja ymmärrettävät lauserakenteet
Kielenhuolto haltuun


JOHDON ASSISTENTIN TIEDONHANKINTA
Haun suunnittelu
Googlen tehokäyttö
Sosiaalinen media - riskit, mahdollisuudet ja uhat

Businesstiedon löytäminen verkosta


TYÖYHTEISÖN ONGELMATILANTEIDEN RATKOMINEN
Työyhteisön ryhmädynamiikka
Työelämän vastakkainasettelut ja työyhteisöjen erilaiset ongelmatilanteet
Kehitystä halvaannuttavat ja kehitystä vauhdittavat ristiriidat
Harjaantuminen erilaisten näkemysten esilletuomiseen ja vastaanottamiseen
Selkeät työsäännöt työkäyttäytymisen tukena

 

ASSISTENTTI KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN JA TAPOJEN TAITAJANA
Miten kulttuuri näkyy työelämän viestinnässä?
Me ja muut: haasteena oma kulttuuri
Globaalin työelämän kriittisiä tilanteita
Kulttuurienvälinen kanssakäyminen: tavat ja taidot


ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN - MITEN SE VARMISTETAAN?
Miten ja mistä syntyy onnistunut tapahtuma?
Suunnittelusta toteutukseen
Viestintä


HYVÄT  PALAVERIT - TOIMIVAT KOKOUKSET
Sähköiset työvälineet assistentin apuna
Sähköiset työtilat ja dokumenttien hallinta
Verkkokokoukset


ASSISTENTTI TIIMINVETÄJÄNÄ
Kollega ja esimies: miten onnistua molemmissa
rooleissa?
Mitkä ovat tiiminä onnistumisen elementit?
Mitkä ovat tiiminvetäjän avaintaidot?
Koulutuksen päätös

Lataa esite

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5. krs., Kanslerinrinne 1 33100 TAMPERE
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 8.9.2017 15.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti