Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain): tampereen joko: kokemuksia ja palautetta tampereen joko-ohjelmista:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Asiantuntija johtamiskoulutuksessa


Kirjoittaja Leena Sarnes on KTM ja CIA (Certified Internal Auditor) ja toimii sisäisenä tarkastajana. Hän opiskeli JOKO johtamiskoulutusohjelmassa.

Leena Sarnes_asiantuntija johtamiskoulutuksessa_Tampereen yliopisto
Johtamiskoulutukset on yleensä suunnattu esimiehille sekä ylemmälle johdolle, joten miksi asiantuntijatehtävissä toimivan kannattaisi hankkia johtamiskoulutusta?

Tulevaisuudessa autoritäärinen johtaminen toivottavasti yhä vähenee. Käytännössä ihmiset ainakin joltakin osin jo nyt johtavat itse itseään. Asiantuntijalle ja alaiselle on hyödyllistä ymmärtää asioita myös johtamisen näkökulmasta. Johtamiseen liittyvät asiat ovat minulle tuttuja KTM:n tutkintooni liittyen entuudestaan, mutta kertaus ja uuden oppiminen 20 vuoden jälkeen on ollut hyväksi.

Asiantuntijoita on monenlaisia, mutta minä olen kokenut koulutuksen hyödyllisenä omassa työssäni.
Korostaisin JOKO-koulutukseen liittyen omalta kohdaltani sitä, että koulutus aktivoi ajattelua ja herättää uusia ajatuksia. Johtamistyöhön liittyvät asiat ja ongelmat ovat usein uniikkeja, eikä niihin ole valmiita ratkaisuja. Näin kyky hahmottaa tilanne ja ongelma korostuvat.

En toimi tällä hetkellä johtajana tai esimiehenä, mutta kyky ymmärtää johtajuutta on sisäisen tarkastajan työssäni tärkeää. Uusi aika alkaa olla koittamassa. Sisäinen tarkastaja aletaan yleensä nähdä yhä enemmän ”poliisin” sijasta konsulttina, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa ja ymmärtää mitä potentiaaliset riskit ja toisaalta uudet mahdollisuudet voivat olla. Toimiakseen pätevästi tällaisessa tehtävässä tarkastajalla tulee olla kyky analysoida myös johtamisen nykytilaa ja tarjota siihen uusia näkökulmia.

Mielestäni johtamisosaamisessa on Suomessa edelleen paljon lisättävää ja sen taso vaihtelee laidasta laitaan. On ollut surullista huomata moniin erilaisiin organisaatioihin tavalla tai toisella tutustuneena, että monessa organisaatioissa johtaminen ei ole saavuttanut edes sitä tasoa, mitä pidettiin opiskellessani 1990-luvulla tavoiteltavana.

Mielestäni suurimmat muutokset viimeisen 20 vuoden aikana ovat olleet digitalisaatio ja internet sekä niiden seurannaisvaikutukset, joita JOKO-koulutuksessakin on käsitelty. Kiristyvä kilpailu ja julkisen talouden heikko tila pakottavat organisaatioita toimimaan tehokkaammin, mikä edellyttää myös uusia tapoja johtaa.

JOKO-koulutuksen luennoitsijat ovat olleet alansa konkareita. Hyvä luento ei synny siitä, että lukee läpi tekemänsä Powerpoint esitykset, vaan siitä, että luennoitsijan syvällinen osaaminen ja kokemus siirtyvät kuulijoille ja herättävät heissä uusia ajatuksia. On tietysti jokaisen asia mitä ajallaan tekee, mutta paljon huonomminkin sen voi käyttää kuin osallistumalla JOKO-koulutukseen!

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 22.5.2018 12.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti