Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain):
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

   

 

JULKISTALOUDEN CONTROLLER IV 2018-2019
- tiedon hyödyntäminen taloushallinnossa

Koulutus alkaa joulukuussa 2018!                                          Ilmoittaudu tästä

Järjestyksessä neljäs Julkistalouden Controller-koulutus kokoaa jälleen osaajat yhteen ja mahdollistaa uusimman tutkimustiedon ja parhaiden käytänteiden jakamisen!

Julkisen hallinnon rakenteiden, digitalisaation ja tiedolla johtamisen sekä tehokkaan data-analytiikan tuomat muutokset luovat haasteita. Valtion keskus- ja aluehallintoa uudistetaan ja virastorakennetta selkeytetään. Lisähaastetta julkiselle hallinnolle tuo talouden tilanne. Vaateet tehokkaasta ja tuottavasta, mutta myös vaikuttavasta ja asiakaslähtöisestä julkisen hallinnon palvelusta kasvavat. Murroksessa olevat rakenteet muuttavat myös palvelutuotantoa. Tarvitaan laaja-alaista talouden osaamista.

Myös sähköistymisen murros näkyy julkisessa hallinnossa. Kuinka digitalisaatio auttaa valtionhallintoa ja kuntia virtaviivaistamaan toimintaansa? Miten digitalisoiminen näkyy strategioissa ja otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä? Kuntien asukkaat haluavat hoitaa viranomaisasioita ajasta ja paikasta riippumatta, ja toisaalta tuottavuuden kasvattamisessa teknologialla on merkittävä rooli. Vaade tiedon hyödyntämisestä osana johtamiskulttuuria sekä tehokas data-analytiikka osana päätöksentekoa edellyttävät dynaamista ja analyyttista otetta. Tervetuloa verkostoitumaan, jakamaan tietoa, oppimaan ja päivittämään omaa osaamistasi älykkäässä tietoon pohjautuvassa taloushallinnossa.

  

KENELLE

Julkistalouden Controller IV -ohjelma on tarkoitettu taloushallinnon ammattilaisille, talousjohdolle, sisäisille tarkastajille ja erilaisissa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille julkisella sektorilla (valtio, kunnat, seurakunnat, sosiaali- ja terveyssektori, järjestöt).

MITEN

Koulutus koostuu 10 lähipäivästä ja on laajuudeltaan 12 opintopistettä. Koulutusjaksot muodostuvat luento-opetuksesta, ennakko- ja välitehtävistä, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä yhteisistä keskusteluista.

HYÖDYT

Controller-koulutus antaa käyttöösi kattavat tiedot ja taidot julkisen talouden ohjaamiseen ja ohjausryhmässä toimimiseen:

 • saat kokonaiskuvan julkisen talouden ohjausjärjestelmästä ja taloustilanteen vaikutuksista omalle organisaatiolle
 • hallitset strategisen johtamisen perusteet ja saat valmiuksia määrittää vaikutuksia ja tuloksia sekä indikaattoreita
 • osaat hyödyntää tietojärjestelmiä talouden hallinnan, analysoinnin ja päätöksenteon tukena
 • opit ja kertaat julkisyhteisöjen laskentatoimeen liittyviä menetelmiä
 • pystyt arvioimaan tuloksellisuutta sekä toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä ja johtamaan niitä

KOULUTTAJAT

Koulutus toteutetaan yhteistyössä HAUS Kehittämiskeskuksen kanssa. Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston sekä HAUSin asiantuntijat ja yhteistyökumppanit.

HINTA

Koulutuksen hinta on 4800 euroa (+ alv 24%) ja se sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen, materiaalin verkossa sekä tarjoilut lähiopetuspäivinä.

 

OHJELMA JA AIKATAULU

Koulutuksen avausjakso toteutetaan Helsingissä, muut jaksot Tampereen yliopistolla.

1. Tiedon hyödyntäminen taloushallinnossa 11.-12.12.2018, Helsinki

 • Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
 • Tiedon hyödyntäminen julkishallinnossa
 • Taloustilanteen vaikutukset
 • Palvelujärjestelmien murros ja ulkoisten voimavarojen hallinta

2. Älykkäät organisaatiot ja vaikuttavuuslähtöinen strategia 12.-13.2.2019, Tampere

 • Strateginen johtaminen ja valinnat julkisella sektorilla
 • Älykäs julkinen organisaatio
 • Yhteiskunnalliset ilmiöt, tulokset ja vaikutukset

 3. Tietojärjestelmät talouden hallinnan, analysoinnin ja päätöksenteon tukena, 12.-13.3.2019, Tampere

 • Tietojärjestelmien mahdollisuudet – tietovarastot ja johdon raportointi
 • Tietopohjainen suorituskyvyn johtaminen

 4. Julkisyhteisöjen laskentatoimi 24.-25.4.2019, Tampere

 • Laskentatoimen menetelmät ja työvälineet
 • Kirjanpidon ja sisäisen laskennan uudet tuulet

 5. Julkistalouden tuloksellisuus ja riskit 21.-22.5.2019, Tampere

 • Tuloksellisuuden merkitys, informaatio ja tulkinta
 • Talousjohtaminen ja riskien hallinta

 

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lataa esite

Ilmoittaudu nyt!

LISÄTIEDOT

Suunnittelija Taina Rinne, taina.rinne@uta.fi, 050 536 8129

Koulutuspäällikkö Jussi Sihvonen, jussi.sihvonen@haus.fi, 040 507 1450

 

YHTEISTYÖSSÄ 

Tay_logo.jpg                  HAUS                                    

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 16.10.2018 15.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti