Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain): julkistalouden controller:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Julkistalouden controller - Rakenteet murroksessa 2016-2017

Julkisen hallinnon rakenteet ovat laajan muutoksen kohteena. Lisäksi lisähaastetta julkiselle hallinnolle tuo  talouden tilanne. Vaateet tehokkaasta ja tuottavasta, mutta myös vaikuttavasta ja asiakaslähtöisestä julkisen hallinnon palveluista kasvavat. Murroksessa olevat rakenteet muuttavat myös palvelutuotantoa.  Julkisen hallinnon palveluilta vaditaan entistä enemmän tehokkuutta, tuottavuutta sekä samalla vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Talouden näkökulma korostuu päätöksenteossa, johtamisessa ja tuloksellisuuden arvioinnissa. Tarvitaan laaja-alaista talouden osaamista.

 KENELLE

Koulutus on tarkoitettu taloushallinnon ammattilaisille, talousjohdolle, tulosohjaajille, sisäisille tarkastajille ja erilaisissa kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille julkisella sektorilla (valtio, kunnat, maakunnat, seurakunnat, sosiaali- ja terveyssektori, järjestöt).

 MITEN

Koulutus koostuu 10 lähipäivästä ja on laajuudeltaan 12 opintopistettä. Koulutusjaksot muodostuvat luento-opetuksesta, ennakko- ja välitehtävistä, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä yhteisistä keskusteluista. Lähijaksoista ensimmäinen toteutetaan Helsingissä, muut Tampereella.

 HYÖDYT

 • saat kokonaiskuvan julkisen hallinnon rakenteista ja palvelujärjestelmän muutoksista sekä taloustilanteen vaikutuksista omalle organisaatiollesi
 • hallitset strategisen johtamisen perusteet ja saat valmiuksia määrittää vaikutuksia ja tuloksia sekä indikaattoreita
 • osaat hyödyntää tietojärjestelmiä talouden hallinnan, analysoinnin ja päätöksenteon tukena
 • opit ja kertaat julkisyhteisöjen laskentatoimeen liittyviä menetelmiä
 • pystyt arvioimaan tuloksellisuutta sekä toimintaan ja talouteen liittyviä liittyviä riskejä ja johtamaan niitä

ILMOITTAUTUMINEN

Koulutus on täynnä. Tiedustele varapaikkoja taina.rinne@uta.fi, puh. 050 536 8129.
Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen sulkeutuu, kun osallistujamäärä on täyttynyt tai viimeistään 31.8.2016.


Lataa esite

 

KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston sekä HAUS Kehittämiskeskuksen asiantuntijat ja yhteistyökumppanit. Kouluttajina mm.

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, VN

Professori Matti Tuomala, TaY

Dosentti Ari-Veikko Anttiroiko, TaY

Professori Jari Stenvall, TaY

Professori Petri Virtanen, TaY

Senior Partner Petri Eerola, BroadScope

Professori Samuli Pekkola, TTY

Lehtori Pasi Hellsten, TTY

Tutkijatohtori Jari Paranko, TTY

TkT Mika Aho,  Enfo Rongo Oy

Professori Lasse Oulasvirta, TaY

Professori Timo Hyvönen, TaY

Professori Jarmo Vakkuri, TaY

Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, TaY

 

HINTA

Koulutusohjelman hinta on 4500 euroa (+ alv 24%) ja se sisältää oppimisprosessin ohjauksen, opetuksen, materiaalin verkossa sekä kahvitarjoilut lähiopetuspäivinä.

 

OHJELMA JA AIKATAULU

1. Murtuvat ja uudistuvat rakenteet 3.-4.10.2016

 • Julkishallinnon uudet rakenteet
 • Taloustilanteen vaikutukset
 • Palvelujärjestelmien murros ja ulkoisten voimavarojen hallinta

2. Älykkäät organisaatiot ja vaikuttavuus-lähtöinen strategia 13.-14.12.2016

 • Strateginen johtaminen ja valinnat julkisella sektorilla
 • Älykäs julkinen organisaatio
 • Yhteiskunnalliset ilmiöt, tulokset ja vaikutukset

 3. Tietojärjestelmät talouden hallinnan, analysoinnin ja päätöksenteon tukena 14.-15.2.2017

 • Tietojärjestelmien mahdollisuudet – tietovarastot ja johdon raportointi
 • Tietopohjainen suorituskyvyn johtaminen

 4. Julkisyhteisöjen laskentatoimi 4.-5.4.2017

 • Laskentatoimen menetelmät ja työvälineet
 • Kirjanpidon ja sisäisen laskennan uudet tuulet

 5. Julkistalouden tuloksellisuus ja riskit 23.-24.5.2017

 • Tuloksellisuuden merkitys, informaatio ja tulkinta
 • Talousjohtaminen ja riskien hallinta

 

LISÄTIEDOT

Suunnittelija Taina Rinne, taina.rinne@uta.fi, 050 536 8129

Koulutuksen johtaja Ulla Suomela, ulla.suomela@haus.fi,  040 140 8197

 

YHTEISTYÖSSÄ

Tay haus TTY
 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 9.8.2017 10.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti