Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain):
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Työvoimakoulutusta Pirkanmaalla

KANSAINVÄLISEN VERKKOLIIKETOIMINNAN OSAAJA 17.3.-10.10.2014

Kotimaiset liiketaloudelliset rakenteet ovat rajussa muutoksessa. Toimialasta ja toimintaympäristöstä riippumatta kansainvälisen verkkoliiketoiminnan osaajien kysyntä kasvaa, kun yritykset ja julkiset organisaatiot siirtävät keskeisiä toimintojaan verkkoympäristöön. Tämä muutos avaa uusia osaamisen kehittämisen tarpeita erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja verkkoliiketoimintamalleihin liittyen.

Koulutuksen kohderyhmä

Valitsemme koulutukseen 16 opiskelijaa yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston kanssa. Koulutus on tarkoitettu verkkoliiketoiminnasta kiinnostuneille työttömille ja työttömyysuhan alaisille toisen tai korkea-asteen tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneille työnhakijoille, joilla on hyvä englannin kielen taito. Koulutus sopii erityisesti kaupallisen tai IT-alan työnhakijoille. Koulutukseen voidaan valita sekä suomenkielisiä että maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita. Maahanmuuttajataustaisilta henkilöiltä edellytetään lisäksi hyvää suomen kielen taitoa.

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta ja hakulomake löytyy osoitteesta www.te-palvelut.fi (Haussa oleva työvoimakoulutus, koulutuksen numero 650396).
Hakuaika koulutukseen päättyy perjantaina 14.2.2014, jonka jälkeen kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Haastattelut pidetään 4.-5.3. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin tiloissa Tampereen yliopistossa, os. Kanslerinrinne 1, Pinni A-osa, 5.krs. Yliopiston kampuskartta. Lopulliset valinnat teemme heti haastattelujen jälkeen ja ilmoitamme niistä erikseen valituille.

Monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta

Kansainvälisen verkkoliiketoiminnana osaaja-koulutus kestää seitsemän kuukautta (140 pv). Koulutusohjelma alkaa monipuolisella ja käytännönläheisellä koulutusjaksolla (54 pv) ja päättyy työssäoppimisjaksoon (86 pv), jonka aikana osallistujat työskentelevät verkkoliiketoimintaan liittyvissä työtehtävissä yrityksissä, yhteisöissä tai julkisissa organisaatioissa (isäntäorganisaatio).

Koulutusjakso sisältää sekä lähiopetusta (29 pv) että etäopetusta (25 pv). Koulutuksessa on käytössä etäoppimisympäristö, jota hyödynnetään monin eri tavoin. Monipuoliseen, prosessimaisesti toteutettavaan, koulutusohjelmaan on sisällytetty teemoihin liittyviä etä- ja oppimistehtäviä sekä paljon pienryhmätyöskentelyä. Koulutusohjelmassa käytetään runsaasti kotimaisia ja kansainvälisiä case-esimerkkejä, joiden avulla teoriaa valjastatetaan käytännönläheisesti uuden oppimiseen.

Koulutus koostuu seuraavista teemoista:

  •       Verkkoliiketoiminta ja sähköinen kaupankäynti
  •       Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin perusteet
  •       Logistiikka, lainsäädäntö, toimitus- ja maksutavat
  •       Kulttuuriset ja viestinnälliset erityispiirteet kansainvälisessä kaupassa
  •       Tietotekniikkataidot
  •       Business English
  •       Suomen kieli -kielenhuolto ja kirjoittamisen säännöt
  •       Projektinhallinta, yrittäjyys
  •       Urasuunnittelu, viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Koulutuksen aikataulutus on seuraava:
Koulutusjakso 17.3.-2.6.2014
Työssäoppimisjakso 3.6.-8.10.2014

Koulutuksen tarkempi ohjelma esitellään osallistujille koulutuksen alkaessa.

Työssäoppiminen

Opiskelijan tehtävänä on etsiä työssäoppimispaikka itse koulutuksen järjestäjien tuella. Kansainvälisen verkkoliiketoiminnan osaaja -koulutusohjelmassa opiskelijoista tulee kansainvälisen verkkoliiketoiminnan ja sähköisen kaupankäynnin asiantuntijoita. Se kytkeytyy tämän päivän työelämävaatimuksiin ja luo opiskelijoille valmiudet työllistyä monimuotoisiin verkkoliiketoiminnan erityisasiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Työssäoppimista tuetaan tarvittaessa tutorkäynneillä Synergosin toimesta. Tutortapaamisia järjestetään opiskelijan tarpeen mukaan työssäoppimisen aikana. Työssäoppimista ohjaa, valvoo ja arvioi opiskelijan lähiesimies isäntäorganisaatiossa sekä koulutuksen järjestäjät.

Lisätiedot

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Mika Vainio/Synergos, sähköposti mika.vainio@uta.fi,  gsm 050 3721 926 sekä koulutuspäällikkö Hellevi Lehtimäki/Synergos, sähköposti hellevi.lehtimaki@uta.fi, gsm 050 547 5760.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan TE-toimisto.

Lataa koulutuksen esite tästä.

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 5.6.2015 9.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti