Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain): emba -ohjelmat sekä valinnaiset:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

JOKO-opintojaksot valinnaisina EMBA-opintoina, 5 op

Tampereen yliopiston järjestämää johtamiskoulutusohjelma Tampereen JOKOa on toteutettu jo vuodesta 1984 lähtien. JOKOn jatkuva suosio ja menestys perustuvat siihen, että ohjelma on aina elänyt tiiviisti kehityksessä mukana ja uudistunut talouselämän, organisaatioiden sekä koulutusohjelmassa mukana olevien yksilöiden tarpeiden mukaan.

EMBA-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa 5 op valinnaisia opintoja osallistumalla kahdelle vapaavalintaiselle JOKO-jaksolle.

Soveltuu EMBA opintoihin


Yrityksen talouden johtaminen 31.10.-1.11.2018

Jakson ensimmäisen päivän tavoitteena on tarkastella, miten talouden raportit (tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma) sekä tilinpäätös muodostuvat ja miten niitä luetaan, mitä talouden raporteista tulisi säännöllisesti tarkistaa sekä miten taloudellisia raportteja hyödynnetään yrityksen johtamisessa. Tavoitteena on myös oppia lukemaan tilinpäätöstä analyyttisesti. Jakson toisena päivänä keskitytään johdon päätöksentekoon ja investointilaskelmiin, jolloin tutustutaan erilaisiin investointilaskentamenetelmiin ja arvioidaan niitä. Jaksolla tehdään myös case-harjoituksia.

Ilmoittaudu tästä


Yritysjuridiikka 28.-29.11.2018

Jakson tavoitteena on luoda kuva yritysjuridiikan maailmasta sen käsitteistä sekä yritysoikeussuunnittelusta. Jaksolla tarkastellaan myös sopimusjuridiikkaa ja yrityksen keskeisiä sopimusoikeudellisia instrumentteja ja yrityksen riidanratkaisua.

Ilmoittaudu tästä


Strategia-ajattelu 1, tulossa keväällä 2019 

Strategia-ajattelu 1

Strategia –jakson kokonaistavoitteena on luoda pohjaa ja avartaa näkemyksiä, miten liiketoiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen ovat sidoksissa paitsi toimintaympäristöön ja kilpailuolosuhteisiin, myös kunkin yksilön omaan ajatteluun. Jakso pyrkii myös muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan modernista arvontuotantolähtöisestä strategiatyöstä ja samalla tutustuttaa keskeisiin liiketoiminnan nykyaikaisiin analyysityökaluihin. Tavoitteena on myös kehittää kykyä hahmottaa toimintaympäristössä tapahtuvia murroksia ja muutoksia, sekä luoda pohjaa ymmärtää niiden mahdollisia vaikutuksia oman yksikön liiketoimintaan. 


Strategia-ajattelu 2 (jatkuu edelliseltä jaksolta) ja valmentava johtaminen, tulossa keväällä 2019

Strategia-ajattelu 2

Strategia –ajattelu jatkuu edelliseltä jaksolta. Jakson tavoitteena on luoda pohjaa ja avartaa näkemyksiä, miten liiketoiminnan johtaminen ja strateginen kehittäminen ovat sidoksissa paitsi toimintaympäristöön ja kilpailuolosuhteisiin, myös kunkin yksilön omaan ajatteluun. Jakso pyrkii myös muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan modernista arvontuotantolähtöisestä strategiatyöstä ja samalla tutustuttaa keskeisiin liiketoiminnan nykyaikaisiin analyysityökaluihin. Tavoitteena on myös kehittää kykyä hahmottaa toimintaympäristössä tapahtuvia murroksia ja muutoksia, sekä luoda pohjaa ymmärtää niiden mahdollisia vaikutuksia oman yksikön liiketoimintaan.Mikäli valinnaiset opinnot eivät sisälly EMBA-koulutuksen kokonaishintaan, on JOKOlla suoritettujen opintojen hinta 2400 eur + alv (4 lähikoulutuspäivää tehtävineen, 5 op.) 


 

Lisätietoja jaksojen sisällöistä:

Minna Miettinen

Certified Business Coach®, NLP Practitioner,
sertifioitu Thomas-käyttäjä
0401901316
minna.miettinen@tuni.fi

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 24.1.2019 14.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti