Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: synergos - näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin: täydennyskoulutus: koulutukset (aakkosittain):
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Synergos - Näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin

Julkiset ja yksityiset palvelurajapinnat (10 op)                    

Mitä

Kuntien palvelutuotantoprosessien uudistaminen on luonut uudenlaisia rajapintoja palveluiden tuottamiseen. Koulutusohjelmassa aiheeseen pureudutaan kolmen merkittävän tekijän: johtamisen, talouden ja oikeuden näkökulmasta. Koulutus antaa työkaluja mm. siihen, miten yksityisen sektorin palvelut integroidaan kumppanuus-, monituottaja-, ym. mallien avulla julkisrahoitteisten palveluiden kokonaisuuteen. 

Miksi

Kuntien tarjoamat palvelujärjestelmät elävät murroksen aikaa. Kuntien velvollisuudet tuottaa palveluita ovat viime vuosina kasvaneet ja samaan aikaan resurssit tuottaa palveluita ovat niukkenemassa. Mitä palveluita kannattaa tuottaa itse, mitä mahdollisesti ulkoistetaan ja miten ja mitä voidaan tuottaa ja rahoittaa yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa? Millä tavalla asiakkaat tulisi integroida mukaan palvelujen yhteistuotantoon? Samalla kun kuntien palvelutuotantoprosessia on uudistettu, on syntynyt uudenlaisia rajapintoja palvelujärjestelmien johtamiseen, talouden ja riskien hallintaan sekä palvelutuotannon oikeudellisten ohjauskeinojen soveltamiseen.

Kenelle

Koulutusohjelma soveltuu erityisesti kuntien, kuntayhtymien, kunnallisten yhtiöiden, julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä yksityisten palvelutuottajien johtajille ja asiantuntijoille, jotka toimivat palvelurajapinnoilla.

Alustava ohjelma

Jakso 1. Palvelujärjestelmien johtaminen 30.11.–1.12.2016

On hyvä lähteä liikkeelle kokonaisuudesta. Mitä tarkoittavat palvelujen johtaminen, palveluinnovaatiot ja palvelujärjestelmädesign. Tampereen yliopiston dosentti Ari-Veikko Anttiroiko maalaa modernin palvelujärjestelmien johtamisen pelikentän.

Jaksolla käsiteltäviä teemoja:

• julkisen palvelun funktiot monimutkaistuvassa yhteiskunnassa
kunta- ja palvelurakenteen nykytila ja muutos
• palvelujen johtaminen ja järjestelmädesign
• palveluinnovaatiot ja palveluintegraatio
• julkinen-yksityinen yhteistyö ja kilpailulliset monituottajamallit palvelujärjestelmän kokonaisuudessa 
• case

Jakso 2. Kumppanuushankkeiden talousjohtaminen 25.–26.1.2017

Merkittävä palvelujärjestelmiä ohjaava tekijä on talous ja riskienhallinta. Tässä jaksossa keskitytään uusiin innovatiivisiin julkinen-yksityinen hankemalleihin, jotka perustuvat elinkaariajatteluun. Jaksolla käydään läpi näiden hankkeiden käyttökelpoisuuden arviointia, vertailulaskelmien tekemistä, hankkeiden organisointia, riskienhallintaa ja jakoa sekä työkaluja hankkeiden seurantaan ja arviointiin. Teemaan johdattaa Tampereen yliopiston professori Lasse Oulasvirta.

Jaksolla käsiteltäviä teemoja:
• elinkaarimallit ja niiden ominaisuudet
• vertailu perinteisiin malleihin, edullisuusvertailujen tekeminen 
• elinkaarihankkeiden talousjohtaminen ja riskienhallinta
• ulkoistamishankkeiden kustannuslaskenta ja seuranta
• case elinkaarihankkeen kokonaisanalyysi

Jakso 3. Palvelujärjestelmien oikeudellinen tematiikka 14.–15.2.2017

Jaksolla pureudutaan palvelutoimintaympäristöjen johtamisen ekosysteemeihin ja niiden oikeudellisiin sisältökysymyksiin. Mikä aiheuttaa hankintamalleihin liittyviä sopimusjuridisia solmukohtia ja mitkä ovat modernien palvelujärjestelmien oikeudelliset puitteet? Teeman alustajana toimii Tampereen yliopistonlehtori Asko Uoti.

Jaksolla käsiteltäviä teemoja:
• palvelujärjestelmien rakentamisen oikeudelliset periaatteet
• palvelujärjestelmien johtamisen oikeudelliset kysymykset
• ppp –allianssien oikeudelliset puitteet ja reunaehdot
• monituottajamallit ja palvelujohtamisen oikeudelliset ongelmat
• ulkoistamisen ja yhtiöittämisen johtaminen (oikeudelliset puitteet)
• case palvelusopimukset ja julkisen vallan käyttö

Jakso 4. Workshop 22.3.2017

Hinta

Koulutusohjelman hinta on 3950 € (+ alv. 24 % yhteensä 4898 €). Koulutusohjelman hinta sisältää opetuksen, luento- ja opetusmateriaalin, tehtävät ja ohjauksen, koulutuspäivien tarjoilut ja suoritustodistuksen. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaumisaika on päättynyt. Seuraava koulutus toteutetaan vuonna 2017.

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija Mika Kurki
puh. 050 330 2884 
sähköposti mika.kurki@uta.fi
 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 7.12.2017 16.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti