Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: työhyvinvointi: in english:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Publications

Peer-reviewed articles

Syvänen Antti, Mäkiniemi Jaana-Piia, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi & Viteli Jarmo (2016). When does the educational use of ICT become a source of technostress for Finnish teachers? Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning.

Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Bordi, L. & Manka, M.-L. (2015) Eri-ikäisten työssä jatkamista ja työhyvinvointia tukevat esimiestyön käytännöt. Hallinnon tutkimus 34 (2), 143-161.

Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M.-L. (2014). Työyhteisötaitojen merkitys organisaatiomuutoksessa - Miten henkilöstö voi edistää muutoksen onnistumista? Kunnallistieteellinen aikakauskirja 42 (4), 429-448.

Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K., Manka, M.-L. & Bordi, L. (2013). Toimivat johtamiskäytännöt eri sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä - toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013.

Larjovuori, R.-L., Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M.-L. (2012). Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjinä - tapauksena Pirkkalan kunnan perusturvapalvelut. Hallinnon Tutkimus 31 (4), 312–327.

Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K., Manka, M.-L. & Bordi, L. (2011). Vuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3/2012. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Manka, M.-L. & Manka, M. (2011). Luottamuksen rakentaminen siirrettäessä yrityksen toimintaa kulttuurista toiseen - Case tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3/2012. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Mäenpää, Marjut (2011). Supporting learning in cross-cultural expertise transfer - A case of industrial production transfer from Finland into Estonia. Lifelong Learning in Europe, 16(3), 190-202.

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2011). Muutosjohtaminen kunnassa – Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 2/2011. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2010). Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä – katsaus työhyvinvoinnin kehitykseen. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Research reports

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2015). Miten kuntaesimies voi parantaa työhyvinvointia? Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 92.

Ravaja, Niklas, Salminen, Mikko, Saarinen, Mikael, Manka, Marja-Liisa, Bordi, Laura, Manka, Marjut & Heikkilä-Tammi Kirsi (2014). LeadEmo - Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi. Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (2013). Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona. Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Nuutinen, Sanna & Manka, Marja-Liisa (2010). Osaaminen monikulttuurisessa ympäristössä – Case yrityksen tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. (Käsikirjoitus)

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2010). Vuorovaikutteisuus muutoksen voimavarana – Työhyvinvoinnin esteet ja edistäjät seudullisessa palkkahallinnon muutoshankkeessa. Tampereen yliopiston Kauppakorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. (Käsikirjoitus)

Heikkilä, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2006). Competence 50+. Tutkimusraportti. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Reports

Larjovuori, Riitta-Liisa, Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2015). Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten työhyvinvoinnin kehittäminen - selvitys palvelutarjonnasta. Tampereen yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (PROTEK PRO Etelä-Pohjanmaa).

Larjovuori, Riitta-Liisa, Manka, Marja-Liisa & Nuutinen, Sanna (2015). Inhimillinen pääoma - työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja- ja muistioita 2015: 5.

Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (2014). Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä. Työelämä 2020 -esiselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Tampereen yliopisto.

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Seppänen, Sanna, Laine, Nina (2014). Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010 - 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014: 18.

Manka, Marja-Liisa, Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2013). Perusasioista pieniin ihmeisiin - kuntajohtamisen kuva. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 88.

Other articles

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2014). Työhyvinvointi tuottajan työssä. In Nea Leo (Ed.) Hyvää työpäivää tuottaja! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista. Taivex-julkaisuja 3/2014. Helsinki: TINFO - Teatterin tiedotuskeskus.

Manka, Marja-Liisa (2014). Työnilo - pää(n)asia. In Iiri Ranta & Eva Tilander (Eds.) Työhyvinvoinnin keinot. Hoitotyön vuosikirja 2014.

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2013). Hyväksyvä tietoinen läsnäolo taiteilijan työhyvinvoinnin tukena. In Pia Houni & Heli Ansio (Eds.) Taiteilijan työ: taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Työterveyslaitos.

Larjovuori, Riitta-Liisa (2012).  Myös asiakkaat voivat kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuntalehti 4/2012.

Conference papers and presentations

Mäkiniemi Jaana-Piia (2016). Teknologia, tunteet ja hyvinvointi. Euroopan paras työelämä Länsi-Suomeen 22.11.2016. Jyväskylä, Suomi. (Keynote-esitelmä)

Larjovuori Riitta-Liisa, Mäkiniemi Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi Kirsi (2016). Human resource management in digital business transformation. The Eighth Nordic Working Life Conference 04.11.2016, Tampere, Finland.

Koski Anna, Rivinoja Telma, Larjovuori Riitta-Liisa & Heikkilä-Tammi Kirsi (2016). Psykologinen pääoma nuorten työelämään kiinnittymisen tukena. Työelämän tutkimuspäivät 3.11.2016, Tampere, Finland.

Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi & Okkonen Jussi (2016). Digital Work Environment and Employees’ Satisfaction with Customer Work. The Eighth Nordic Working Life Conference 02.11.2016, Tampere, Finland.

Larjovuori Riitta-Liisa, Bordi Laura, Mäkiniemi Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2016). The role of leadership and employee well-being in organisational digitalisation. XXVI International Reser Conference 09.09.2016, Milan, Italy.

Mäkiniemi Jaana-Piia, Heikkilä-Tammi Kirsi & Koskela Virpi (2016). Effects and experiences of a mindfulness training in industrial setting. Wellbeing at work conference 31.05.2016, Amsterdam, Alankomaat.

Okkonen Jussi, Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi, Mäkiniemi Jaana-Piia, Savolainen Reijo & Turunen Markku (2016).
Using Information Ergonomics Framework for Wellbeing Assessment and Enhancement. Wellbeing at work conference 31.05.2016, Amsterdam, Alankomaat.

Mäkiniemi Jaana-Piia, Syvänen Antti, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi & Viteli Jarmo (2016). How are educational use of ICT and teachers' work well-being related? A systematic review. ITK (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)-konferenssi 13.04.2016, Hämeenlinna.

Syvänen Antti, Mäkiniemi Jaana-Piia, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi & Viteli Jarmo (2016).
When an educational use of ICT is a source of technostress among Finnish teachers? ITK (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)-konferenssi 13.04.2016 Hämeenlinna.

Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Okkonen, Jussi, Savolainen, Reijo & Turunen, Markku (2015). Enhancing wellbeing at work through information ergonomics. WORK 2015, 19.-21.8.2015, Turku.

Heikkilä-Tammi, Kirsi & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2014). Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja yhteisöllisyyden rakentuminen työpaikalla. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2014). Ketterän työhyvinvointityökalun voimavarakeskeinen yhteiskehittäminen - esimerkkinä Espoon kaupunki. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Bordi, Laura & Manka, Marja-Liisa (2014). Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Järvensivu, Anu, Ansio, Heli, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Hirkman, Piia, Houni, Pia, Jakonen, Mikko, Kivinen, Nina, Kontinen, Tiina & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2014). Työyhteisö ja rajattoman työn rajat. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Kontinen, Tiina, Ansio, Heli, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Hirkman, Piia, Houni, Piia, Jakonen, Mikko, Järvensivu, Anu, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Kivinen, Nina (2014). "Kahvilla": Ikkuna uuteen työhön ja yhteisöllisyyteen. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Heikkilä-Tammi, Kirsi & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2014). Hyväksyvää tietoista läsnäoloa oppimassa työpaikalla - alustavia tuloksia tutkimuksesta. Kehotietoisuus ja tietoisuustaidot yhteiskunnassa 2.10.2014, Tampere. (keynote-esitelmä)

Larjovuori, Riitta-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2014). Towards integrated and resource oriented management of wellbeing at work - opportunities of data mining techniques. The 7th Nordic Working Life Conference, June 11-13 2014, Göteborg, Sweden.

Mäkiniemi, Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2014). Measuring and developing wellbeing at work with co-creation and positive approach. Wellbeing at Work 2014 Conference, May 26-28 2014, Copenhagen, Denmark. (poster)

Heikkilä-Tammi, Kirsi , Mäkiniemi, Jaana-Piia, Laine, Nina & Bordi, Laura (2014). Wellbeing at work research in Finland 2010-2013 - A Review. Wellbeing at Work 2014 Conference, May 26-28 2014, Copenhagen, Denmark.

Bordi, Laura, Manka, Marjut, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2013). Tunnetaitojen kehittäminen verkossa - case-tutkimus esimiehille suunnatusta oppimisympäristöstä. Työelämän tutkimuspäivät 2013, Tampere.

Bordi, Laura, Manka, Marjut, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2013). Learning emotional skills online - participants' experiences of an e-learning program for managers and supervisors. ICERI2013 Proceedings. ICERI2013 - 6th International Conference of Education, Research and Innovation, November 18-20 2013, Seville, Spain.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Bordi, Laura, Nuutinen, Sanna & Manka, Marja-Liisa, (2013). Interactive leadership in advancing the staying at work of employees of various ages. WORK – Continuities and Disruptions in Modern Life, August 21-23 2013, Turku, Finland.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa, Bordi, Laura & Manka, Marjut (2012). Building relational leadership practises – An action study of leading the members of various age groups in three organizations. Wellbeing at Work, Second International Conference, April 21-23 2012, Manchester, England. (poster)

Manka, Marja-Liisa, Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marjut (2012). Leadership practices and psychological capital as promoters of various generations' intentions of staying in the working life. The 6th Nordic Working Life Conference, April 25-27 2012, Elsinore, Denmark.

Larjovuori, Riitta-Liisa, Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2011). Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjänä. Hallinnon tutkimuksen päivät 2011, Tampere.

Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (2011). Johtamiskäytännöt työssä jatkamisen keinona – toimintatautkimus eri ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Hallinnon tutkimuksen päivät 2011, Tampere.

Nuutinen, Sanna, Larjovuori, Riitta-Liisa, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2011). Asiakasfoorumit – uusi kuntalaisten osallistamisen tapa. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 17.-18.2.2011, Jyväskylä.

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2010). Muutosjohtaminen kunnassa – Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Työelämän tutkimuspäivät 4.-5.11.2010, Tampere.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Manka, Marja-Liisa & Nuutinen, Sanna (2010). Change management and well-being at work in municipalities. Towards Better Work and Well-being, International Conference, Finnish Institute of Occupational Health, February 10-12 2010, Helsinki, Finland.

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2009). Työhyvinvointi ja muutosjohtaminen kunnissa. Työelämän tutkimuspäivät 4.-6.11.2009, Tampere. (poster)

 


Books

Manka, Marja-Liisa (2011). Työnilo. Helsinki: WSOYpro.

Manka, Marja-Liisa (2007). Työrauhanjulistus. Miten olla ihmisiksi alaisena ja esimiehenä. Helsinki: Kirjapaja.

Manka, Marja-Liisa (2006). Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen. Helsinki: Talentum.

Booklets

Manka, Marja-Liisa, Larjovuori, Riitta-Liisa ja Heikkilä-Tammi Kirsi (2014). Voimavarat käyttöön - miten kehittää psykologista pääomaa. Tampereen yliopisto.

Manka, Marja-Liisa & Larjovuori, Riitta-Liisa (2014). Through Communality to Success - Guide to Developing Social Capital in the Workplace. Tampereen yliopisto.

Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (toim.) (2014). Tosielämän työhyvinvointia - ratkaisuja ja kokemuksia.

Larjovuori, Riitta-Liisa & Manka, Marja-Liisa (2013). Yhteisöllisyydellä menestykseen - opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen.

Manka, Marja-Liisa, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Vauhkonen, Anne (2012). Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa.

Larjovuori, Riitta-Liisa, Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2012). Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi - opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin.

Manka, Marja-Liisa & Hakala, Liisa (2011). Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena. Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Manka, Marja-Liisa & Mäenpää, Marjut (2010). Tulevaisuuden osaajaksi. Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella.

Manka, Marja-Liisa, Hakala, Liisa, Nuutinen, Sanna & Harju, Riitta (2010). Työn iloa ja imua - työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille.

Manka, Marja-Liisa, Keskinen, Anita, Siekkinen, Pia & Nuutinen, Sanna (2009). Työyhteisötarinoita – ongelmista ratkaisukeskeiseen kehittämiseen.

Manka, Marja-Liisa, Kaikkonen, Maija-Leena & Nuutinen, Sanna (2007). Hyvinvointia työyhteisöön. Eväitä kehittämistyön avuksi.

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 24.10.2017 9.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti