Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: työhyvinvointi:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Tieteelliset julkaisut

Vertaisarvioidut artikkelit

Larjovuori, R. L., Bordi, L., & Heikkilä-Tammi, K. (2018). Leadership in the digital business transformation. In Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference (pp. 212-221). ACM.

Bordi, L., Okkonen, J., Mäkiniemi, J.-P. & Heikkilä-Tammi, K. (2018). Communication in the Digital Work Environment: Implications for Wellbeing at Work. Nordic Journal of Working Life Studies 8(S3), 29–48. 

Okkonen, J., Heimonen, T. & Bordi, L. (2017). Off-the-shelf assessment of information ergonomics. Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference.

Bordi, L., Okkonen, J. Mäkiniemi, J.-P. & Heikkilä-Tammi, K. (2017). Employee-developed ways to enhance information ergonomics. Proceedings of the 21st International Academic Mindtrek Conference

Syvänen Antti, Mäkiniemi Jaana-Piia, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi & Viteli Jarmo (2016). When does the educational use of ICT become a source of technostress for Finnish teachers? Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning.

Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Bordi, L. & Manka, M.-L. (2015). Eri-ikäisten työssä jatkamista ja työhyvinvointia tukevat esimiestyön käytännöt. Hallinnon tutkimus 34 (2), 143-161.

Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M.-L. (2014). Työyhteisötaitojen merkitys organisaatiomuutoksessa - Miten henkilöstö voi edistää muutoksen onnistumista? Kunnallistieteellinen aikakauskirja 42 (4), 429-448.

Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K., Manka, M.-L. & Bordi, L. (2013). Toimivan johtamiskäytännöt eri sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä - toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013.

Larjovuori, R.-L., Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K. & Manka, M.-L. (2012). Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjinä - tapauksena Pirkkalan kunnan perusturvapalvelut.  (Client forums as a development tool in municipal services: Basic protection services in the Pirkkala case). Hallinnon Tutkimus, 31 (4), 312–327.

Nuutinen, S., Heikkilä-Tammi, K., Manka, M.-L. & Bordi, L. (2011). Vuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3/2012. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Heikkilä-Tammi, K., Nuutinen, S., Manka, M.-L. & Manka, M. (2011). Luottamuksen rakentaminen siirrettäessä yrityksen toimintaa kulttuurista toiseen - Case tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3/2012. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Mäenpää, Marjut (2011). Supporting learning in cross-cultural expertise transfer - A case of industrial production transfer from Finland into Estonia. Lifelong Learning in Europe, 16(3), 190-202.

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2011). Muutosjohtaminen kunnassa – Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 2/2011. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2010). Kohti hyvinvoivaa työyhteisöä – katsaus työhyvinvoinnin kehitykseen. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto.

Tutkimusraportit

Ahola, Salla; Eskelinen, Juha; Heikkilä-Tammi, Kirsi, Kuula, Markku ; Larjovuori, Riitta-Liisa ja Nuutinen, Sanna (2018). Digisti työn imuun? - Tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialan palveluyrityksessä. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu. Tieto ja palvelujohtamisen laitos.

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Ahola, Salla, Syvänen, Antti, Heikkilä-Tammi, Kirsi ja Viteli, Jarmo (2017). Digitalisoituva koulu - hyvinvoivat opettajat? Miten edistää digitalisoitumista ja työhyvinvointia. TRIM Research Reports 24.

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2015). Miten kuntaesimies voi parantaa työhyvinvointia? Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 92.

Ravaja, Niklas, Salminen, Mikko, Saarinen, Mikael, Manka, Marja-Liisa, Bordi, Laura, Manka, Marjut & Heikkilä-Tammi Kirsi (2014). LeadEmo - Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi. Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto.

Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (2013). Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona. Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Nuutinen, Sanna & Manka, Marja-Liisa (2010). Osaaminen monikulttuurisessa ympäristössä – Case yrityksen tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. (Käsikirjoitus)

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2010). Vuorovaikutteisuus muutoksen voimavarana – Työhyvinvoinnin esteet ja edistäjät seudullisessa palkkahallinnon muutoshankkeessa. Tampereen yliopiston Kauppakorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. (Käsikirjoitus)

Heikkilä, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2006). Competence 50+. Tutkimusraportti. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Selvitykset

Larjovuori, Riitta-Liisa, Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2015). Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten työhyvinvoinnin kehittäminen - selvitys palvelutarjonnasta. Tampereen yliopisto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (PROTEK PRO Etelä-Pohjanmaa).

Larjovuori, Riitta-Liisa, Manka, Marja-Liisa & Nuutinen, Sanna (2015). Inhimillinen pääoma - työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja- ja muistioita 2015: 5.

Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (2014). Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä. Työelämä 2020 -esiselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan sosiaalirahasto ja Tampereen yliopisto.

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Seppänen, Sanna, Laine, Nina (2014). Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010 - 2013. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014: 18.

Manka, Marja-Liisa, Bordi, Laura & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2013). Perusasioista pieniin ihmeisiin - kuntajohtamisen kuva. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 88.

Muut artikkelit

Bordi Laura & Okkonen Jussi (2018). Informaatioergonomian näkökulma tietotyöhön. Impulsseja, toukokuu 2018. Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja.

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2014). Työhyvinvointi tuottajan työssä. Teoksessa Nea Leo (toim.) Hyvää työpäivää tuottaja! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista. Taivex-julkaisuja 3/2014. Helsinki: TINFO - Teatterin tiedotuskeskus.

Manka, Marja-Liisa (2014). Työnilo - pää(n)asia. Teoksessa Iiri Ranta & Eva Tilander (toim.) Työhyvinvoinnin keinot. Hoitotyön vuosikirja 2014.

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2013). Hyväksyvä tietoinen läsnäolo taiteilijan työhyvinvoinnin tukena. Teoksessa Pia Houni & Heli Ansio (toim.) Taiteilijan työ: taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Työterveyslaitos.

Larjovuori, Riitta-Liisa (2012)Myös asiakkaat voivat kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita. Kuntalehti 4/2012.

Tieteelliset esitykset

Bordi Laura, Okkonen Jussi, Mäkiniemi Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi Kirsi (2017). Employee-developed ways to enhance information ergonomics. Mindtrek 2017, 20.9.2017, Tampere.

Okkonen Jussi, Heimonen Tomi & Bordi Laura (2017). Off-the-shelf assessment of information ergonomics. Mindtrek 2017, 20.9.2017, Tampere.

Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi, Mäkiniemi Jaana-Piia & Okkonen Jussi (2017). Enhancing productivity, customer experience and wellbeing at work through information ergonomics. WORK 2017 - Work and Labour in the Digital Future, 16.8.2017, Turku.

Mäkiniemi Jaana-Piia (2016). Teknologia, tunteet ja hyvinvointi. Euroopan paras työelämä Länsi-Suomeen 22.11.2016. Jyväskylä, Suomi. (Keynote-esitelmä)

Larjovuori Riitta-Liisa, Mäkiniemi Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi Kirsi (2016). Human resource management in digital business transformation. The Eighth Nordic Working Life Conference 04.11.2016, Tampere.

Koski Anna, Rivinoja Telma, Larjovuori Riitta-Liisa & Heikkilä-Tammi Kirsi (2016). Psykologinen pääoma nuorten työelämään kiinnittymisen tukena. Työelämän tutkimuspäivät 3.11.2016, Tampere.

Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi & Okkonen Jussi (2016). Digital Work Environment and Employees’ Satisfaction with Customer Work. The Eighth Nordic Working Life Conference 02.11.2016, Tampere.

Larjovuori Riitta-Liisa, Bordi Laura, Mäkiniemi Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2016). The role of leadership and employee well-being in organisational digitalisation. XXVI International Reser Conference 09.09.2016, Milano, Italia.

Mäkiniemi Jaana-Piia, Heikkilä-Tammi Kirsi & Koskela Virpi (2016). Effects and experiences of a mindfulness training in industrial setting. Wellbeing at work conference 31.05.2016, Amsterdam, Alankomaat.

Okkonen Jussi, Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi, Mäkiniemi Jaana-Piia, Savolainen Reijo & Turunen Markku (2016). Using Information Ergonomics Framework for Wellbeing Assessment and Enhancement. Wellbeing at work conference 31.05.2016, Amsterdam, Alankomaat.

Mäkiniemi Jaana-Piia (2016). Teknologia opetuksessa - innostusta vai ärsytystä?. SOME-Time2016 14.05.2016, Tampere. (Keynote-esitelmä)

Mäkiniemi Jaana-Piia, Syvänen Antti, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi & Viteli Jarmo (2016). How are educational use of ICT and teachers' work well-being related? A systematic review. ITK (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)-konferenssi 13.04.2016, Hämeenlinna.

Syvänen Antti, Mäkiniemi Jaana-Piia, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi & Viteli Jarmo (2016). When an educational use of ICT is a source of technostress among Finnish teachers? ITK (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa)-konferenssi 13.04.2016 Hämeenlinna.

Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Okkonen, Jussi, Savolainen, Reijo & Turunen, Markku (2015). Työhyvinvoinnin tukeminen informaatioergonomiaa kehittämällä. Työelämän tutkimuspäivät 06.11.2015, Tampere.

Koski, Anna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Bordi, Laura & Larjovuori, Riitta-Liisa (2015). Pirkkalan kunnan esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjiksi -hanke. Työelämän tutkimuspäivät 06.11.2015, Tampere.

Mäkiniemi, Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2015). Esimiesten arkikäsityksiä työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä. Työelämän tutkimuspäivät 05.11.2015, Tampere.

Koskela, Virpi, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2015). Innopresence – Experiences of Presence (Mindfulness) increasing innovation in a Finnish Forest Industry Company. WORK 2015 - New meanings at work 21.08.2015, Turku.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Koskela, Virpi (2015). Experiences of a wellbeing promoting mindfulness training program among employees of a Finnish Forest Industry Company. WORK 2015 - New meanings at work 20.08.2015, Turku.

Bordi, Laura, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Piia, Okkonen, Jussi, Savolainen, Reijo & Turunen, Markku (2015). Enhancing wellbeing at work through information ergonomics. WORK 2015, 19.-21.8.2015, Turku.

Okkonen, Jussi, Bordi, Laura, Franssila, Heljä, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Mäkiniemi, Jaana-Pia, Savolainen Reijo & Turunen Markku (2015). My Digital Day - explaining digital working schemes of knowledge workers from the perspective of information ergonomics. WORK 19.08.2015, Turku.

Heikkilä-Tammi, Kirsi (2015). Kestävä työelämä ja työhyvinvoinnin uudet suunnat. Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 12.03.2015, Tampere. (Keynote-esitelmä)

Heikkilä-Tammi, Kirsi & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2014). Hyväksyvä tietoinen läsnäolo ja yhteisöllisyyden rakentuminen työpaikalla. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Mäkiniemi, Jaana-Piia, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2014). Ketterän työhyvinvointityökalun voimavarakeskeinen yhteiskehittäminen - esimerkkinä Espoon kaupunki. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Bordi, Laura & Manka, Marja-Liisa (2014). Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Järvensivu, Anu, Ansio, Heli, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Hirkman, Piia, Houni, Pia, Jakonen, Mikko, Kivinen, Nina, Kontinen, Tiina & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2014). Työyhteisö ja rajattoman työn rajat. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Kontinen, Tiina, Ansio, Heli, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Hirkman, Piia, Houni, Piia, Jakonen, Mikko, Järvensivu, Anu, Mäkiniemi, Jaana-Piia & Kivinen, Nina (2014). "Kahvilla": Ikkuna uuteen työhön ja yhteisöllisyyteen. Työelämän tutkimuspäivät 2014, Tampere.

Heikkilä-Tammi, Kirsi & Mäkiniemi, Jaana-Piia (2014). Hyväksyvää tietoista läsnäoloa oppimassa työpaikalla - alustavia tuloksia tutkimuksesta. Kehotietoisuus ja tietoisuustaidot yhteiskunnassa 2.10.2014, Tampere. (Keynote-esitelmä)

Larjovuori, Riitta-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2014). Towards integrated and resource oriented management of wellbeing at work - opportunities of data mining techniques. The 7th Nordic Working Life Conference, June 11-13 2014, Göteborg, Sweden.

Mäkiniemi, Jaana-Piia & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2014). Measuring and developing wellbeing at work with co-creation and positive approach. Wellbeing at Work 2014 Conference, May 26-28 2014, Copenhagen, Denmark. (poster)

Heikkilä-Tammi, Kirsi , Mäkiniemi, Jaana-Piia, Laine, Nina & Bordi, Laura (2014). Wellbeing at work research in Finland 2010-2013 - A Review. Wellbeing at Work 2014 Conference, May 26-28 2014, Copenhagen, Denmark.

Bordi, Laura, Manka, Marjut, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2013). Tunnetaitojen kehittäminen verkossa - case-tutkimus esimiehille suunnatusta oppimisympäristöstä. Työelämän tutkimuspäivät 2013, Tampere.

Bordi, Laura, Manka, Marjut, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2013). Learning emotional skills online - participants' experiences of an e-learning program for managers and supervisors. ICERI2013 Proceedings. ICERI2013 - 6th International Conference of Education, Research and Innovation, November 18-20 2013, Seville, Spain.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Bordi, Laura, Nuutinen, Sanna & Manka, Marja-Liisa, (2013). Interactive leadership in advancing the staying at work of employees of various ages. WORK – Continuities and Disruptions in Modern Life, August 21-23 2013, Turku, Finland.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa, Bordi, Laura & Manka, Marjut (2012). Building relational leadership practises – An action study of leading the members of various age groups in three organizations. Wellbeing at Work, Second International Conference, April 21-23 2012, Manchester, England. (poster)

Manka, Marja-Liisa, Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marjut (2012). Leadership practices and psychological capital as promoters of various generations' intentions of staying in the working life. The 6th Nordic Working Life Conference, April 25-27 2012, Elsinore, Denmark.

Larjovuori, Riitta-Liisa, Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2011). Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjänä. Hallinnon tutkimuksen päivät 2011, Tampere.

Nuutinen, Sanna, Heikkilä-Tammi, Kirsi, Manka, Marja-Liisa & Bordi, Laura (2011). Johtamiskäytännöt työssä jatkamisen keinona – toimintatautkimus eri ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Hallinnon tutkimuksen päivät 2011, Tampere.

Nuutinen, Sanna, Larjovuori, Riitta-Liisa, Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa (2011). Asiakasfoorumit – uusi kuntalaisten osallistamisen tapa. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät 17.-18.2.2011, Jyväskylä.

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2010). Muutosjohtaminen kunnassa – Henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Työelämän tutkimuspäivät 4.-5.11.2010, Tampere.

Heikkilä-Tammi, Kirsi, Manka, Marja-Liisa & Nuutinen, Sanna (2010). Change management and well-being at work in municipalities. Towards Better Work and Well-being, International Conference, Finnish Institute of Occupational Health, February 10-12 2010, Helsinki, Finland.

Nuutinen, Sanna, Manka, Marja-Liisa & Heikkilä-Tammi, Kirsi (2009). Työhyvinvointi ja muutosjohtaminen kunnissa. Työelämän tutkimuspäivät 4.-6.11.2009, Tampere. (poster)

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 21.11.2018 15.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti