Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: synergos - näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin: työhyvinvointi:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Synergos - Näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin

Työhyvinvoinnin kehittämishankkeet

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Informaatiergonomian kehittäminen Ulkoministeriön viestintäosastolla (Ulkoministeriö) 2017–2018

Hankkeessa edistetään informaatioergonomiaa työssä ja kehitetään digityön käytäntöjä työhyvinvointia tukeviksi. Tavoitteena on arvostavaa haastattelua soveltaen yhteiskehittämisen keinoin luoda ns. työkalupakki informaatiokuorman hallintaan ja informaatioergonomian edistämiseen asiantuntijatyössä.

DigiSyke (ESR) 20152018

Hanke tarjoaa teollisuusyrityksille malleja ja käytäntöjä digitaalisten toimintatapojen hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Tavoitteen saavuttamiseksi järjestetään yrityskohtaisia kehitys- ja koulutushankkeita sekä teollisuuden ja IT-alan toimijoiden verkosto- ja kehittämisyhteistyötä. Hankkeen toteuttaa Synergosin kanssa yhteistyössä Hermia Group, Tampereen teknillisen yliopiston Novi -tutkimuskeskus, Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei ja Savonia AMK.

Hankkeen esite

DigiSyke -juliste

Yhteydenotot: Riitta-Liisa Larjovuori, riitta-liisa.larjovuori (at) uta.fi, p. 050 - 433 6260.

Uusia polkuja työelämään (TEMPO) - osatyökykyisen työnhakijan tuki (ESR, STM) 2015–2018

TEMPO-hankkeessa jatketaan JAMIT-hankkeessa aloitettua työkykykoordinaattorin työn pilotointia ja tutkitaan sen sijoittumista osaksi osatyökykyisten palveluohjautumisen verkostoa. Hanke myös kehittää työttömille työkykyä ylläpitävää kuntoutusta sekä nuorille työelämään pyrkiville valmennusta, jolla tuetaan työnhakijan voimavaroja. Yhteistyössä Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus. 

Tutustu hankkeessa tuottamaamme oppaaseen: Nuoren pomona - miten nuorta monimuotoisen työelämän kynnyksellä.

Yhteydenotot: projektipäällikkö Anna Koski, anna.koski (at) uta.fi, p. 050 - 318 7292.

Palvelukeskuksille robotteja, työhyvinvoinnin edistäminen (PaRot) - Digikaveri kollegaksi, miten uhka muutetaan mahdollisuudeksi (TSR) 2017-2018

PaRot-hankkeen tavoitteena on edistää kuntasektorilla toimivien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten henkilöstön työhyvinvointia tilanteessa, jossa digitalisaatio ja robotiikka muuttavat työtä. Mukana ovat Kuhilas Oy, KuntaPro Oy, Monetra Oy, Provincia Oy, Saimaan Talous ja Tieto Oy (Saita) ja Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa.

Hankkeen organisoinnista ja hallinnoinnista sekä robotti-/koneälypilottien toteutuksesta vastaa MOST Digital Oy. Synergos kouluttaa hankkeessa yhtiöiden esimiehiä ja henkilöstöä työhyvinvointia edistävien toimintatapojen ja työkulttuurin kehittämisestä.

Yhteydenotot: projektipäällikkö Anna Koski, anna.koski (at) uta.fi, p. 050 - 318 7292.

 

Päättyneitä hankkeita

Pirkkalan kunnan esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjiksi (TSR, Pirkkalan kunta) 2015–2016

Pirkkalan kunnan esimiehet työhyvinvoinnin kehittäjiksi -hankkeen lähtökohtana on esimiehen keskeinen rooli työhyvinvoinnin edistäjänä sekä Pirkkalan kunnan tahto panostaa työhyvinvointia tukevaan esimiestyöhön. Hankkeessa tarjotaan sekä tietoa että käytännön osaamista ja työkaluja esimiesten kehittäjäroolin vahvistamiseksi. Tavoitteena on tämän myötä edistää koko kunnan henkilöstön työhyvinvointia. Hanke toteutetaan aikavälillä maaliskuu 2015 – joulukuu 2016. Yhteistyössä Pirkkalan kunta ja Työterveyspalvelu Viisari. Yhteydenotot: projektipäällikkö Anna Koski, anna.koski (at) uta.fi, p. 050 - 318 7292.

JAMIT - Työurien jatkamisen tuki (2012 - 2014), yhteistyössä Kuntoutussäätiön, Härmän Kuntoutuskeskuksen ja Avire-Kuntoutus Oy:n kanssa. Rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Yhteydenotot: projektipäällikkö (Tampereen yliopisto) Riitta-Liisa Larjovuori, riitta-liisa.larjovuori (at) uta.fi, p. 050 - 433 6260.

Taivas - Taitoan muutosvalmennus 2012 - 2014. Työsuojelurahaston rahoittama Taitoan kehittämishanke; esimiesvalmennus Taitoan esimiehille.

Työvirta – tuottavuutta ja hyvinvointia yritysverkostossa (2011 - 2014), yhteistyössä Tampere Business Campus TBC ry:n kanssa. Rahoittajana ESR & Pirkanmaan ELY-keskus.

HAKU-hanke, Henkilöstön arvoa kuvaavien tunnuslukujen kehittämishanke (2009-2011)

PUNK-hanke, Pientyöpaikoilla uudistuminen (2009-2012)

 

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 16.1.2018 14.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti