Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: työhyvinvointi: koulutus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Henkilöstö- ja työhyvinvointiasiantuntija (HR) Ke&Ko (työvoimakoulutus) alkaa 14.11.2018

Infotilaisuudet 11.9. ja 25.9. klo 14 Tampereen TE-toimistssa, lataa materiaali tästä

Työnantaja: Koulutusohjelman kautta asiantunteva työssäoppija

Ohjelman kautta organisaatioilla on mahdollisuus valita korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä erilaisiin henkilöstöalan kehittämistehtäviin projektin ajaksi (noin 5 kk, 100 työpäivää). Kehittämistyötä tukee koulutusohjelma, jonka tavoitteena on valmentaa projektihenkilöistä HR-asiantuntijoita yrityksiin ja julkiselle sektorille. Projektin hinta on organisaatiolle 5 000 e + alv. 24 %. Katso esitteestä, mitä kaikkea hintaan sisältyy! Kannattava etu on myös muun henkilöstönne mahdollisuus osallistua laadukkaaseen koulutusohjelmaan, yksittäiseen päivään tai useampaan kokonaisuuteen! Vastaavaa henkilöstöpääomaan ja työhyvinvointiin syvällisesti pureutuvaa koulutusta ei muuten ole tarjolla täydennyskoulutuksena.

Projektihenkilön valinta etenee niin, että valikoimme kuhunkin kehittämistehtävään useita päteviä ehdokkaita hakijoiden joukosta. Heistä yritys/organisaatio valitsee sopivimman projektihenkilöksi haastattelujen jälkeen. Aktiiviset hakijat voivat myös itse ottaa yhteyttä mahdollisiin isäntäorganisaatioihin, mihin kannustamme lämpimästi.

Organisaatio voi valita henkilöstöalan kehittämisen painopistealueet itse. Projektin voi suunnata esimerkiksi seuraavien osa-alueiden tehostamiseen: varhaisen välittämisen toimintamalli (puheeksiottaminen), muutoksen johtamisen toimintamalli, osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittämisen toimintamalli, työhyvinvointisuunnitelma tai sen osa, ulkomaankomennusasiat, työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy ja työhön paluun tukeminen, henkilöstöresurssien suunnittelua tukevat toimintatavat. Kehittämisprojektiin saa näin lisäpontta myös työhyvinvoinnin tutkimusryhmän asiantuntemuksesta ja tuesta.


Ohjelma pähkinänkuoressa

Lähiopetusjaksot (47 pv)

 • Työhyvinvointi strategisena menestystekijänä 14.11.-27.11.2018 (10 pv)
 • Työelämän toimintaperiaatteet, organisaatiotuntemus ja työelämävalmiudet 28.11.-7.12.2018 (7 pv)
 • HR-työn perusprosessit 7.1.-17.1.2019 (9 pv)
 • ”10. HR- ja työhyvinvointikoulutus” Juhlaseminaari – ja verkostoitumispäivä 1.2.2019 (1 pv)
 • HR johdon ja esimiesten kumppanina 8.2.-13.2.2019 (4 pv)
 • Kehittävän HR-työn välineitä 1.4.– 4.4.2019 (4 pv)
 • Moderni HR-työ 29.4. ja 6.-8.5.2019 (4 pv)
 • HR-asiantuntija viestijänä ja verkostoitujana 3-6.6. ja 10.-11.6.2019 (6 pv)
 • Koulutuksen päättäminen ja palaute 15.-16.7.2019 (2 pv)

Etäopiskelupäivät (13 pv):

 • 2.1.-4.1.2019 (3 pv)   5.4.2019 (1 pv)  30.4.- 3.5.2019 (3 pv)   7.6.2019 (1 pv)   8.7.-12.7.2019 (5 pv)

Työssäoppimisjaksot (100 pv):      

 • 1. jakso 10.12.-31.12.2018 (13 pv)  
 • 2. jakso 18.1.-31.1.2019., 4.2.–7.2.2019 (14 pv)
 • 3. jakso 14.2.-22.2.2019 (7 pv)
 • 4. jakso 4.3.-29.3.2019 (20 pv)
 • 5. jakso 8.4.-26.4.2019 (13 pv)
 • 6. jakso 9.5.-31.5.2019 (16 pv)
 • 7. jakso 12.6.-5.7.2019 (17 pv)

Lomajakso (5 pv)

25.2.-1.3.2019


Oletko työtön tai työttömyysuhan alainen ja kiinnostunut suuntautumaan henkilöstöalan tehtäviin tai kehittämään alan osaamistasi?

HR-ja työhyvinvointialan työvoimakoulutusohjelmammemme 14.11.2018-16.7.2019. Katso esite hakijalle!

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden henkilöstöalaan (HR) sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävää osaamista ja tukea heidän työllistymistään. Opiskelijat suorittavat ohjelman yhteydessä arvostetun Työhyvinvointivalmentajan koulutuksen ja saavat siitä todistuksen. Lähipäivät opiskellaan pääosin Tampereen yliopiston tiloissa klo 9 - 15.30. Vastuukouluttajiemme (ks. esite) lisäksi hyödynnämme vierailijaluennoitsijoita sekä yliopiston muita asiantuntijoita. Ryhmän keskinäinen osaamisen ja kokemusten jakaminen on tärkeä osa oppimista.

Hakijainfot Pirkanmaan TE-toimistossa 11.9. ja 25.9. klo 14 (Pellavatehtaankatu 25, Tampere, koulutustila Satiini)

Projektihenkilöt työskentelevät henkilöstöalan kehittämistehtävissä noin 5 kuukautta ja opiskelevat kehittämistyön ohessa Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin järjestämässä monipuolisessa ja käytännönläheisessä koulutusohjelmassa 3 kuukautta. Koulutusjaksoja on kymmenen ja ne sisältävät sekä lähi- ja etäopiskelua että pienryhmätyöskentelyä. Välttämätön edellytys koulutuksen aloittamiselle on työssäoppimispaikan saaminen, joten kannattaa ehdottomasti lähteä myös itse aktiivisesti hakemaan itseä kiinnostavaa paikkaa! Tuemme ja neuvomme tässä mielellämme!

Haku on kaksiosainen. Työvoimakoulutushakemus tehdään TE-toimiston sivuilla. Lisäksi koulutuksen järjestäjälle lähetetään yrityksille/organisaatioille suunnattu avoin hakemus & cv. Koulutuksen järjestäjän kautta voi myös löytää itselleen työssäoppimispaikan. Haku päättyy 31.10.2018.

Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso yhteistyöyrityksessä / muussa organisaatiossa.

Kuka voi osallistua?

Työvoimakoulutusohjelma on suunnattu henkilölle, joka

•On tällä hetkellä työtön, lomautettu tai työttömyysuhan alainen (esim. määräaikaisessa työsuhteessa)
•Omaa kokemusta henkilöstöhallinnon tai -johtamisen tehtävistä TAI vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen henkilöstö- tai työhyvinvointialan tehtävissä
•On suorittanut akateemisen tai AMK-tutkinnon

Koulutusohjelmasta lisätietoja voit kysyä vastuuhenkilöiltämme:

ryhmänohjaaja, coach Jaana Roschier (erit. koulutukseen hakemista koskevat kysymykset), jaana.roschier@uta.fi, 050 572 8775 

ohjelmajohtaja, KTM Riitta-Liisa Larjovuori (erit. koulutuksen sisältöä koskevat kysymykset), riitta-liisa.larjovuori@uta.fi, 050 433 6260

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 18.10.2018 15.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti