Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: synergos - näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin: työhyvinvointi: koulutus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Synergos - Näköaloja palveluihin, johtamiseen ja hyvinvointiin

Henkilöstö- ja työhyvinvointiasiantuntija (HR) Ke&Ko (työvoimakoulutus) 2017 alkaa 31.10.2017

Työantaja: Koulutusohjelman kautta työpaikkanne saa käyttöönsä asiantuntevan työssäoppijan

Ohjelman kautta organisaatioilla on mahdollisuus valita korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä erilaisiin henkilöstöalan kehittämistehtäviin projektin ajaksi (noin 5 kk, 100 työpaikalla). Kehittämistyötä tukee koulutusohjelma, jonka tavoitteena on valmentaa projektihenkilöistä HR-asiantuntijoita pirkanmaalaisiin yrityksiin ja julkiselle sektorille.

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin projektipäällikkö valikoi kuhunkin kehittämistehtävään useita päteviä ehdokkaita hakijoiden joukosta. Heistä yritys/organisaatio valitsee sopivimman projektihenkilöksi haastattelujen jälkeen.

Organisaatio voi valita henkilöstöalan kehittämisen painopistealueet itse. Projektin voi suunnata esimerkiksi seuraavien osa-alueiden tehostamiseen:  varhaisen välittämisen toimintamalli (puheeksiottaminen), muutoksen johtamisen toimintamalli, rekrytoinnin menetelmät ja työkalut, eri-ikäisten johtaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen ikäjohtamisessa, työyhteisötaidot, osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittämisen toimintamalli, työhyvinvointisuunnitelma tai sen osa, ulkomaankomennusasiat, henkilöstökäsikirja ja sen eri osa-alueet, työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy ja työhön paluun tukeminen, henkilöstöresurssien suunnittelua tukevat toimintatavat.

Monipuoliseen koulutusohjelmaan on sisällytetty aihepiiriin liittyviä oppimistehtäviä lisäämään työssäoppimista ja koulutuksen vaikuttavuutta. 

Oletko työtön tai työttömyysuhan alainen ja kiinnostunut suuntautumaan henkilöstöalan tehtäviin tai kehittämään alan osaamistasi?

HR-ja työhyvinvointialan työvoimakoulutusohjelmamme alkaa 31.10. 2017.  Avaa ohjelman esite!

13.9. pidetyn infotilaisuuden materiaali tässä.

Ke&Ko kestää noin kahdeksan kuukautta (160 opiskelijatyöpäivää). Projektihenkilöt työskentelevät henkilöstöalan kehittämistehtävissä noin 5 kuukautta ja opiskelevat kehittämistyön ohessa Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin järjestämässä monipuolisessa ja käytännönläheisessä koulutusohjelmassa 3 kuukautta. Koulutusjaksoja on kymmenen ja ne sisältävät sekä lähi- ja etäopiskelua että pienryhmätyöskentelyä.

Haku on kaksiosainen. Työvoimakoulutushakemus tehdään TE-toimistolle. Lisäksi koulutuksen järjestäjälle lähetetään yrityksille/organisaatioille suunnattu avoin hakemus & cv. Hakija ei voi aloittaa Ke&Ko-projektia ilman isäntäorganisaatiota. Työssäoppimispaikan voi hankkia myös itse, jolloin pääsee varmasti mukaan koulutukseen. Koulutuksen järjestäjän kautta voi myös löytää itselleen työssäoppimispaikan. Haku päättyy 29.9.2017.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden henkilöstöjohtamiseen ja –kehittämiseen (HR) sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävää osaamista ja tukea heidän työllistymistään. Opiskelijat suorittavat ohjelman yhteydessä arvostetun Työhyvinvointivalmentajan koulutuksen ja saavat siitä todistuksen. Lähipäivät opiskellaan pääosin Tampereen yliopiston tiloissa klo 9-16. Vastuukouluttajiemme (ks. esite) lisäksi hyödynnämme vierailijaluennoitsijoita sekä yliopiston muita asiantuntijoita. Ryhmän keskinäinen osaamisen ja kokemusten jakaminen on tärkeä osa oppimista.

Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso yhteistyöyrityksessä / muussa organisaatiossa.

Kuka voi osallistua?

Työvoimakoulutusohjelma on suunnattu henkilölle, joka

•On tällä hetkellä työtön, lomautettu tai työttömyysuhan alainen (esim. määräaikaisessa työsuhteessa)
•Omaa kokemusta henkilöstöhallinnon tai –johtamisen tehtävistä TAI vahvaa kiinnostusta oman osaamisen soveltamiseen henkilöstö- tai työhyvinvointialan tehtävissä
•On suorittanut akateemisen tai AMK -tutkinnon

 

Koulutusohjelmasta lisätietoja voit kysyä vastuuhenkilöiltämme:

ryhmänohjaaja, coach Jaana Roschier (erit. koulutukseen hakemista koskevat kysymykset), jaana.roschier@uta.fi, 050 572 8775 

ohjelmajohtaja, KTM Riitta-Liisa Larjovuori (erit. koulutuksen sisältöä koskevat kysymykset), riitta-liisa.larjovuori@uta.fi, 050 433 6260

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 24.10.2017 9.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti