Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus- ja koulutuskeskus synergos: työhyvinvointi: tarjottavat palvelut:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Työhyvinvoinnin koulutus- ja kehittämispalvelut

Luennot

Voit tilata ryhmällesi työhyvinvointipäivään tai kokouspäivään asiantuntijaluennon, joka käsittelee tutkimuspohjaisia asioita käytännönläheisesti. Räätälöimme erilaisia työhyvinvointiin liittyviä luentoja kunkin työpaikan tarpeiden pohjalta. Luennolla voidaan käsitellä esimerkiksi työhyvinvointia yleisesti, eri-ikäisten johtamista, työniloa, työhyvinvointia muutostilanteissa, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta työyhteisössä sekä työyhteisön haasteellisia tilanteita. Luentoon voidaan tarvittaessa liittää myös ryhmätyöskentelyä ja toiminnallisia harjoituksia. Luennoitsijoina toimivat Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmän asiantuntijat.

Valmennukset ja konsultointi

Työhyvinvointitiimillä on pitkä kokemus työyhteisöjen kehittämisestä. Palveluidemme tavoitteena on tukea esimiehiä ja työpaikan avainhenkilöitä löytämään tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevia ratkaisuja. Järjestämme erilaisia valmennuksia ja konsultointeja kunkin työpaikan tarpeiden pohjalta. Näissä voidaan esimerkiksi hakea ratkaisuja ristiriitatilanteisiin, lisätä työntekijöiden voimavaroja tai auttaa työyhteisöjä kehittämään toimintatapojaan ja löytämään uusia ratkaisuja.

Tuemme kehittämistä myös tutkimuksella!

Työyhteisön haastavien tilanteiden ratkaisun tuki

Aina yhteistyö ei suju työpaikalla toivotulla tavalla. Joskus tilanteet kärjistyvät tai jumiutuvat, ja työpaikan ulkopuolinen apu voi olla tarpeen. Tarjoamme työyhteisöjen tarpeista ja haasteista lähteviä kehittämisprosesseja ja tarvittaessa tukea ja asiantuntija-apua erilaisiin työyhteisöjen ristiriitatilanteisiin. Työskentely voi sisältää esim. tilanteen kartoittamista kyselyin ja yksilö-tai ryhmähaastatteluin, yhteistä työskentelyä esim. työpajojen ja vuorovaikutusharjoitusten avulla ja / tai tietoiskuja ja pieniä luentoja työyhteisölle kehittämisen kohteena olevasta teemasta. Työskentely suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työpaikan esimiehen ja / tai muiden vastuuhenkilöiden kanssa.

Lisätietoja: luennot ja valmennukset: Anna Koski (etunimi.sukunimi@uta.fi, 050 318 7292), konsultointi, kehittäminen, haastavat tilanteet: Riitta-Liisa Larjovuori (etunimi.sukunimi@uta.fi, 050 433 6260)

 
Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Pinni A, 5 krs., Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere
Ylläpito: synergos@uta.fi
Muutettu: 24.10.2017 9.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti