Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2017:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2017


Työryhmät


Työryhmäpapereiden avoin haku on nyt käynnissä. Työryhmäpaperin esittäjäksi haluavat lähettävät enintään 300 sanan abstraktin tiedepäivien ilmoittautumisjärjestelmän kautta viimeistään 8.10.

Työryhmien vetäjät ilmoittavat papereiden hyväksynnästä tai hylkäyksestä esittäjille 16.10.2017 mennessä. Työryhmän ohjelma ja hyväksytyt abstraktit julkaistaan 20.10.2017 mennessä tapahtuman verkkosivuilla. Työryhmien vetäjät vastaavat työryhmien toimintatavasta, joten olethan heihin suoraan yhteydessä, mikäli sinulla herää kysymyksiä esimerkiksi ryhmään toivotuista papereista tai muista toimintatavoista. Osallistujien tulee toimittaa lopulliset paperit ja esitykset työryhmien vetäjille 8.11.2017 mennessä.  

Työryhmät kokoontuvat:

Torstaina 16.11.2017 klo 14.45 - 17.00
Perjantaina 17.11.2017 klo 9.00 - 11.00

Työryhmäsalit ilmoitetaan myöhemmin

Paras työryhmäpaperi palkitaan tiedepäivillä. Palkittavan paperin tulee edustaa hallinto- tai kunnallistieteitä ja paperi tulee olla tehty hallintotieteellisessä, kunnallistieteellisessä tai niihin rinnastettavissa oppiaineissa. Muita parhaan paperin piirteitä ovat tutkimusaiheen merkittävyys, aineiston laatu, menetelmällinen taso ja paperin kieliasu.


Työryhmät:

1. Digitalisaatio ja muuttuva toimijuus hallinnossa (Antti Syväjärvi, Ville Kivivirta)

2. Henkilöstöjohtaminen muutoksessa (Susanna Kultalahti, Anu Hakonen)

3. Integroiva johtaminen soten rajapinnoilla (Sanna Laulainen, Anneli Hujala)

4. Integroiva kaupunkisuunnittelu ja –kehittäminen (Sari Hirvonen-Kantola)

5. International Research and Education in Finnish Public Administration
    (Harri Laihonen, Elias Pekkola, Aziz Asissuddin)

6. Itsehallinnon merkityksellinen voima (Kaija Majoinen, Risto Harisalo)

7. Johtaminen tulevaisuuden kunnassa (Jenni Airaksinen, Anni Jäntti)

8. Johtaminen, vastuullisuus ja eettisyys eilen, tänään ja huomenna (Johanna Kujala, Elina Riivari)

9. Julkinen johtaminen vuorovaikutuksena (Leena Mikkola, Eveliina Pennanen, Tomi Laapotti)

10. Julkinen talousjohtaminen (Jarmo Vakkuri, Eija Vinnari)

11. Julkisen hallinnon johtamisen osaamisvaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä
      (Inga Nyholm, Petri Virtanen)

12. Julkisen hallinnon tarkastus ja arviointi (Lasse Oulasvirta)

13. Julkisen ja yksityisen johtamisen, organisoinnin ja hallinnon rajapintatutkimus/ Reorganizing and comparing
      public-private management and services (Jari Vuori, Olli-Pekka Viinamäki, Marika Kylänen)

14. Julkisen sääntelyn (regulaation) tutkimus: Erityisesti vaikutusten arviointi ja sääntelyn instituutioiden ja
      menettelytapojen kehittäminen (Pertti Ahonen)

15. Kaupunkien älykkäät palvelut (Ari-Veikko Anttiroiko, Ilari Karppi, Jarmo Vakkuri)

16. Kestävä kehitys kaupungeissa: Hallinnon, yritysten ja asukkaiden yhteistoiminta kaupunkiympäristöjen
      tuottamisessa (Johanna Kujala, Anna Heikkinen, Jere Nieminen, Pekka Jokinen)

17. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset uudistuvina johtamisympäristöinä (Jussi Kivistö, Vuokko Kohtamäki)

18. Oikeudellinen näkökulma kuntien ja maakuntien toimintaan (Pauli Rautiainen, Saanareetta Virikko)

19. Osaamisen johtamisen uudistamisen ja tulevaisuuden haasteet sosiaali- ja terveysalalla (Hannele Laaksonen, Seija Ollila)

20. Pohjoismainen työryhmä (Jan-Erik Johanson)

21. Tieto, ohjaus ja verkostot päätöksenteossa (Vuokko Niiranen, Pasi-Heikki Rannisto, Alisa Puustinen)

22. Tila ja aika organisoitumisen lähtökohtina (Arja Ropo, Aki-Mauri Huhtinen)

23. Turvallisuushallinnon ja turvallisuuden seuraavat 100 vuotta? (Aki-Mauri Huhtinen, Minna Branders, Sirpa Virta)

24. Vaalit ja kuntademokratia (Linnéa Henriksson, Sari Pikkala)

25. Vuorovaikutuksen molemmat puolet: konfliktien merkitys julkisten palveluiden kehittämisessä (Paula Rossi)

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 18.8.2017 14.13 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti