Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2017:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 2017


Työryhmät


Työryhmäpapereiden avoin haku on päättynyt.

Työryhmien vetäjät ilmoittavat papereiden hyväksynnästä tai hylkäyksestä esittäjille 16.10.2017 mennessä. Työryhmän ohjelma ja hyväksytyt abstraktit julkaistaan 20.10.2017 mennessä tapahtuman verkkosivuilla. Työryhmien vetäjät vastaavat työryhmien toimintatavasta, joten olethan heihin suoraan yhteydessä, mikäli sinulla herää kysymyksiä esimerkiksi ryhmään toivotuista papereista tai muista toimintatavoista.  

Työryhmät kokoontuvat:

Torstaina 16.11.2017 klo 14.45 - 17.00
Perjantaina 17.11.2017 klo 9.00 - 11.00

Työryhmäsalit ilmoitetaan myöhemmin.

Paras työryhmäpaperi palkitaan tiedepäivillä. Palkittavan paperin tulee edustaa hallinto- tai kunnallistieteitä ja paperi tulee olla tehty hallintotieteellisessä, kunnallistieteellisessä tai niihin rinnastettavissa oppiaineissa. Muita parhaan paperin piirteitä ovat tutkimusaiheen merkittävyys, aineiston laatu, menetelmällinen taso ja paperin kieliasu.


Työryhmät:

1. Julkinen johtaminen vuorovaikutuksena
   (Leena Mikkola, Tomi Laapotti, Paula Rossi)

2. Henkilöstöjohtaminen muutoksessa (Susanna Kultalahti, Anu Hakonen)
   HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

3. Integroiva johtaminen soten rajapinnoilla (Sanna Laulainen, Anneli Hujala)

4. Osallistava kaupunkikehittäminen (Ilari Karppi, Ari Jokinen, Sari Hirvonen-Kantola)
   HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

5. Oikeudellinen näkökulma kuntien ja maakuntien toimintaan (Pauli Rautiainen, Saanareetta Virikko)
    HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

6. Itsehallinnon merkityksellinen voima (Kaija Majoinen, Risto Harisalo)

7. Johtaminen tulevaisuuden kunnassa (Jenni Airaksinen, Anni Jäntti) HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

8. Johtaminen, vastuullisuus ja eettisyys eilen, tänään ja huomenna sekä julkisen hallinnon johtamisen
   osaamisvaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä (Johanna Kujala, Elina Riivari, Petri Virtanen, Inga Nyholm)
   HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

9. Osaamisen johtamisen uudistamisen ja tulevaisuuden haasteet sosiaali- ja terveysalalla (Hannele Laaksonen,
    Seija Ollila)
    HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

10. Julkinen talousjohtaminen ja julkisen hallinnon tarkastus ja arviointi (Eija Vinnari, Jarmo Vakkuri, Lasse Oulasvirta)

11. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset uudistuvina johtamisympäristöinä (Jussi Kivistö, Vuokko Kohtamäki)
     HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

12. Tieto, ohjaus ja verkostot päätöksenteossa (Vuokko Niiranen, Pasi-Heikki Rannisto, Alisa Puustinen)


13. Tila ja aika organisoitumisen lähtökohtina (Arja Ropo, Aki-Mauri Huhtinen)
      HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

14. Julkisen sääntelyn (regulaation) tutkimus: Erityisesti vaikutusten arviointi ja sääntelyn instituutioiden ja
      menettelytapojen kehittäminen (Pertti Ahonen)

15. Turvallisuushallinnon ja turvallisuuden seuraavat 100 vuotta? (Aki-Mauri Huhtinen, Minna Branders, Sirpa Virta)
     HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11.

16. Vaalit ja kuntademokratia (Linnéa Henriksson, Sari Pikkala)

17. Julkisen ja yksityisen johtamisen, organisoinnin ja hallinnon rajapintatutkimus / Reorganizing and comparing
      public-private management and services (Jari Vuori, Olli-Pekka Viinamäki, Marika Kylänen)
      HUOM! Työryhmä vain torstaina 16.11. 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 3.1.2018 8.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti