Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Tohtoriopinnot

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatkotutkintona hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin, yhteiskuntatieteiden tohtorin tai erityisestä syystä filosofian tohtorin tutkinnon. Hallintotieteiden, kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa lisensiaatin tutkinnon.

Johtamiskorkeakoulun jatko-opinnoissa on siirrytty 1.8.2012 lukien yliopiston yhteisiin hakuaikoihin. Hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa. Johtamiskorkeakoulun valintakiintiöksi on vahvistettu 15 tohtoriopiskelijaa/hakukerta, yhteensä 30/vuosi.

Hakeminen

Opinto-oikeutta johtamiskorkeakoulussa suoritettavaan hallintotieteiden tohtorin/lisensiaatin, yhteiskuntatieteiden tohtorin/lisensiaatin sekä kauppatieteiden tohtorin/lisensiaatin tutkintoon haetaan sähköisellä lomakkeella.  Seuraava haku avautuu 1.4.2015 ja sulkeutuu 30.4.2015 klo 15.45, johon mennessä sähköinen hakulomake liitteineen tulee olla tallennettuna.

Opinto-oikeutta haetaan johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelmaan ja siinä suoritettavaan tutkintoon. Hakemuksessa on mainittava tutkinnon oppiala. Oppialat löytyvät johtamiskorkeakoulun tohtorikoulutusta koskevista määräyksistä.  

Hakemukseen liitetään

  • oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta
  • alustava tutkimussuunnitelma
  • selvitys muista mahdollisista opinnoista ja jatkotutkinnon suorittamista tukevista ansioista (curriculum vitae).

Hakemuksen liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa myös pro gradu -tutkielmaa vastaavat opinnäytteensä sekä selvitys tutkintoon sisältyneistä opintosuorituksistaan. Ulkomaisten opiskelijoiden tulee liittää hakemukseensa luotettava selvitys kielitaidostaan

Hakijan tulee hyvissä ajoin ennen opinto-oikeuden hakemista ottaa yhteyttä aikomansa oppialan professoriin tutkimuksen aihepiirin valintaa ja tutkimussuunnitelman laatimista varten.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu (University of Tampere Doctoral School) on perustettu 24.2.2011 johtamaan, valvomaan ja kehittämään Tampereen yliopiston jatkokoulutusta. Tutkijakoulu koordinoi Tampereen yliopiston tohtoriohjelmia ja vastaa tohtoriopiskelijoille suunnatusta yhteisestä koulutuksesta.


Jatko-opiskelijoiden sähköpostilista

Johtamiskorkeakoulun jatko-opiskelijoilla on yhteinen sähköpostilista. Listalle voivat liittyä kirjoilla oleva jatko-opiskelijat. Jos haluat liittyä jatko-opiskelijoiden postilistalle, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen: mirja.bjork@uta.fi. Sähköpostilistalle ilmoittautumalla saat tietoja yksikön jatko-opintotilaisuuksista ja muista opintoihin liittyvistä asioista. Jatko-opintoihin liittyvissä asioissa käytetään opiskelijan @uta.fi-sähköpostiosoitetta.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 26.11.2014 10.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti