Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tohtoriopinnot

Tohtoriopinnot

Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelmassa voi suorittaa jatkotutkintona hallintotieteiden tohtorin, kauppatieteiden tohtorin, yhteiskuntatieteiden tohtorin tai erityisestä syystä filosofian tohtorin tutkinnon. Hallintotieteiden, kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa lisensiaatin tutkinnon.

Johtamiskorkeakoulun jatko-opinnoissa on siirrytty 1.8.2012 lukien yliopiston yhteisiin hakuaikoihin. Hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa. Johtamiskorkeakoulun valintakiintiöksi on vahvistettu 15 tohtoriopiskelijaa/hakukerta, yhteensä 30/vuosi.

Hakeminen

Opinto-oikeutta johtamiskorkeakoulussa suoritettavaan hallintotieteiden tohtorin/lisensiaatin, yhteiskuntatieteiden tohtorin/lisensiaatin sekä kauppatieteiden tohtorin/lisensiaatin tutkintoon haetaan sähköisellä lomakkeella.

Seuraava hakuaika on huhtikuussa 2018. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake liitteineen tulee olla tallennettuna järjestelmään haun sulkeutuessa klo 15.45. Tarkemmat hakuajat ja linkki hakulomakkeeseen julkaistaan näillä sivuilla.

Huom! Yhden paikan säännös koskee tätä hakua. Säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Opinto-oikeutta haetaan johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelmaan ja siinä suoritettavaan tutkintoon. Hakemuksessa on mainittava tutkinnon oppiala. Oppialat löytyvät johtamiskorkeakoulun tohtorikoulutusta koskevista määräyksistä.  

Hakemukseen liitetään

  • jäljennös tutkintotodistuksesta
  • alustava tutkimussuunnitelma
  • selvitys muista mahdollisista opinnoista ja jatkotutkinnon suorittamista tukevista ansioista (curriculum vitae).

Hakemuksen liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa myös pro gradu -tutkielmaa vastaavat opinnäytteensä sekä selvitys tutkintoon sisältyneistä opintosuorituksistaan. Ulkomaisten opiskelijoiden tulee liittää hakemukseensa luotettava selvitys kielitaidostaan

Hakijan tulee hyvissä ajoin ennen opinto-oikeuden hakemista ottaa yhteyttä aikomansa oppialan professoriin tutkimuksen aihepiirin valintaa ja tutkimussuunnitelman laatimista varten. Ohje tutkimussuunitelman laatimiseen tästä.

Tampereen yliopiston tutkijakoulu (University of Tampere Doctoral School) on perustettu 24.2.2011 johtamaan, valvomaan ja kehittämään Tampereen yliopiston jatkokoulutusta. Tutkijakoulu koordinoi Tampereen yliopiston tohtoriohjelmia ja vastaa tohtoriopiskelijoille suunnatusta yhteisestä koulutuksesta.


Jatko-opiskelijoiden sähköpostilista

Johtamiskorkeakoulun jatko-opiskelijoilla on yhteinen sähköpostilista. Listalle voivat liittyä kirjoilla oleva jatko-opiskelijat. Jos haluat liittyä jatko-opiskelijoiden postilistalle, ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen: mirja.bjork@uta.fi. Sähköpostilistalle ilmoittautumalla saat tietoja yksikön jatko-opintotilaisuuksista ja muista opintoihin liittyvistä asioista. Jatko-opintoihin liittyvissä asioissa käytetään opiskelijan @uta.fi-sähköpostiosoitetta.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 3.11.2017 9.53 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti