Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tohtoriopinnot: väitöskirja:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tohtoriopinnot

Väitöskirjan hyväksyminen

Julkaisuluvan myöntämisen yhteydessä  johtokunta määrää väitöskirjalle arvostelulautakunnan, joka tekee johtokunnalle esityksen väitöskirjasta annettavasta arvosanasta. Kustos toimii arvostelulautakunnan puheenjohtajana. Sen muina jäseninä ovat esitarkastajat, vastaväittäjä ja yksi johtokunnan määräämä professori, dosentti tai vastaavantasoiset tieteelliset ansiot omaava tohtori.

Väitöskirjan hyväksymisestä ja annettavasta arvosanasta päättää yksikön johtokunta. Väitöskirjaa arvosteltaessa käytetään asteikkoa: hyväksytty, hyvä ja erinomainen.

Hyväksytty

Väitöskirja täyttää johtamiskorkeakoulun väitöskirjalle asettamat vaatimukset. Sen tutkimustehtävä on selkeä ja kytketty tutkimuskirjallisuuteen, menetelmät soveltuvia ja tulokset johdonmukaisia. Työ osoittaa väitöskirjalta edellytettävää itsenäisyyttä ja tieteellistä kypsyyttä.

Hyvä

Väitöskirja on keskimääräistä parempi. Sen tutkimusongelma on omaperäinen ja perustuu uudenlaiseen tapaan lähestyä tutkittavaa ilmiötä. Analyysi on systemaattista ja pohtivaa. Tutkimus on kokonaisuudessaan eheä ja tasapainoinen. Sen tulokset ovat hyvin perusteltuja ja tutkimusalallaan tieteellisesti merkittäviä. Työ osoittaa tieteellistä kypsyyttä ja hyvää perehtyneisyyttä tieteenalan tutkimukseen.

Erinomainen

Väitöskirja on kaikilta osiltaan erityisen ansiokas. Tutkimustehtävä on rakennettu oivaltavasti, pohdinnoissa on tieteenfilosofista syvyyttä ja analyysi osoittaa tekijän perehtyneen kiitettävästi myös vaihtoehtoisiin tulkintoihin ja teorioihin. Työn tulokset ovat tieteenalan kannalta poikkeuksellisen merkittäviä. Työ osoittaa tekijän poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä ja kykyä uutta luovaan metodologiseen ja teoreettiseen ajatteluun. Väitöskirjaa on puolustettu erinomaisesti väitöstilaisuudessa. Väitöskirja kuuluu tasoltaan alansa kansainvälisesti 5 % parhaimmistoon.

Arvostelulautakunnan kirjallinen lausunto, jossa on annettu perusteltu esitys väitöskirjan arvosanasta, toimitetaan johtokunnan jäsenille ja väittelijälle samanaikaisesti. Ennen asian ratkaisua johtokunnassa väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvostelulautakunnan lausunnoista. Väittelijällä on oikeus pyytää väitöskirjan arvostelun siirtoa johtokunnan seuraavaan kokoukseen.

 

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 14.4.2014 14.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti