Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: tutkimusohjelmat: julkisoikeuden tutkimusryhmä:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Julkisoikeuden tutkimusryhmä

Ympäristöperusoikeuden toteutuminen

The Right to environment -project analyses, how the right to environment (The Finnish Constitution Section 20) is protected (Co-funded by Ministry of Environment)

Perustuslain 20 §:n mukaan jokaisella on vastuu ympäristöstä ja julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Ympäristöperusoikeuden toteutuminen on Tampereen yliopiston ja ympäristöministeriön yhteisrahoitteinen hanke, jossa ensimmäistä kertaa annetaan kattava kokonaisarvio ympäristöperusoikeuden sisällöstä, toimintaympäristöstä, tarkoituksenmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Selvityksessä pyritään tunnistamaan suurimpia rakenteellisia ongelmia ja asettamaan painopisteitä tulevaisuuden toimijoille ja toimille.

Koska ympäristöperusoikeudella on kytkentä mittavaan ympäristölainsäädäntöön, on kyse laajasta ja vaikeasti hahmotettavasta kokonaisuudesta. Yksilö joutuu usein pohtimaan esimerkiksi:
-      mitkä ovat ympäristöasioissa yksilön velvollisuudet ja oikeudet
-      miten ja milloin yksilö voi puolustaa oikeuksiaan ympäristöhallinnon prosesseissa
-     minkä erityislainsäädännön mukaisesta menettelystä tietyssä ympäristöasiassa on kyse

Hankkeessa tarkastellaan erityisesti ympäristöperusoikeuteen liittyviä tiedonsaantia, osallistumista ja muutoksenhakua koskevia kysymyksiä. Selvityksessä huomioidaan myös haavoittuvaiset ryhmät, jotka tarvitsevat erityistä huomiota ympäristöperusoikeuden toteutumisen osalta esimerkiksi iän, asuinpaikan tai muun syyn vuoksi.

Tutkimuksen yhteydessä järjestetään elokuussa seminaaritilaisuus, jossa keskustellaan ympäristöperusoikeutta koskevista kysymyksistä tutkijoiden, virkamiesten ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Tutkimushanke on myös osin kansainvälinen. Ympäristöperusoikeutta esitellään esim. Belgiassa kesäkuussa pidettävässä konferenssissa.

Lue tarkemmin seminaarissa käydyistä keskusteluista TÄÄLTÄ.

Selvitysraportti on julkaistu syyskuussa 2014.

Hanke sisältää myös yhteistyötä Tampereen yliopiston ja Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuksien instituutin (PYVI) ja sen johtajan, tutkimusprofessori Timo Koivurovan kanssa.

Hankkeeseen osallistuva henkilöstö

julkisoikeuden professori Jukka Viljanen, hankkeen johtaja
tutkimusprofessori, Timo Koivurova (PYVI)
tutkijatohtori Leena Heinämäki (PYVI)
tutkija, tohtoriopiskelija Heta Heiskanen
tutkija Siina Raskulla

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 6.7.2015 13.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti