Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: tutkimusohjelmat:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Tila- ja ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma POLEIS

POLEIS on aluetieteen ja ympäristöpolitiikan tieteenalaperustalle rakentuva monitieteisesti suuntautunut tutkimusohjelma. Ohjelma tuottaa uutta tietoa tutkimuskohteistaan, jotka useimmiten kiinnittyvät konkreettisiin toimintoihin, tilanteisiin ja paikkoihin. Ohjelman perustana ovat Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG), Luonnon ja ympäristön politiikan tuktimusryhmä (PONTE), sekä Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä (SENTE), sekä näiden yhdessä muodostama kansainvälinen tutkimusympäristö.

POLEISin piirissä tehty tutkimus on yhteiskunnallisesti relevanttia ja kansainvälisesti tunnustettua. Tutkimusohjelman perustana on ongelmalähtöisyys eli tutkimuskysymysten kytkeytyminen ratkaisuja vaativiin ongelmiin. POLEISin piirissä tehdyn tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja luonnehtivat tilallisuus, politisoitumisen dynamiikka ja toimijuus, luonnon ja kulttuurin ilmiöiden sekoittuminen ja ”hybridisyys”, hallinnan ja politiikan yhteys, sekä kaupunki- ja aluekehittäminen, innovaatiopolitiikka, ja innovaatiojärjestelmät. Metodologisena otteena korostuu tapaustutkimus.

Empiirisesti tutkimus kiinnittyy moninaisiin tutkimuskohteisiin, joista keskeisimpiä ovat:

  • valtiotilan muutos, ylikansallistuminen ja tilallinen kuuluminen
  • johtajuus ja johtaminen kaupunki- ja aluekehittämisessä
  • luontopolitiikka: luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä hallinta
  • politiikan alueellisuus, hallinnan verkostot, legitimiteetti ja demokratia
  • lasten ja nuorten osallistuminen, osallisuus ja poliittinen toimijuus
  • kaupunkiympäristöjen muutos, maankäytön politiikka, suunnittelu ja asukastoiminta
  • luonnonsuojelu ja luonnonvarojen kestävä hallinta
  • verkostot ja yhteisöt innovaatiojärjestelmissä ja aluekehittämisessä

POLEIS kokoontuu viikoittain tutkimusseminaariin ja järjestää temaattisia kansainvälisiä tiedetapahtumia yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Tarkempia tietoja toiminnasta löytyy tutkimusryhmien sivuilta.

Luonnon ja ympäristön politiikan tutkimusryhmä (PONTE)

Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä (SENTE)
 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 18.5.2015 15.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti