Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: tutkimusohjelmat:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tila ja poliittinen toimijuus

Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG) kuuluu Suomen Akatemian Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikköön (RELATE) (2014-2019)

SPARG tekee korkeatasoista perustutkimusta, joka tuottaa uutta tietoa sekä tieteen kentälle että käytännön tarpeisiin. Tutkimuksemme kuuluu tila- ja ympäristöpolitiikan tutkimusohjelmaan (POLEIS) ja jakautuu neljän limittäisen tutkimusteeman alle.

Tutkimuksemme keskeisinä näkökulmina toimivat poliittinen subjektiviteetti ja subjektin rakentuminen, joiden kautta tarkastelemme poliittisen kiinnittymisen, toiminnan ja osallistumisen kysymyksiä erilaisissa empiirisissä konteksteissa. Lähestymme tutkimuksemme kohteita sosiaalisesti ja tilallisesti monitahoisina prosesseina, joiden ymmärtäminen edellyttää tilateoreettisten dikotomioiden yli kurkottamista (esim. topografinen/topologinen, suhteellinen/territoriaalinen). Keskeisenä analyyttisenä linssinä tutkimuksessamme toimii subjektiviteetti, joka tarjoaa välineitä niin tilallisen sosialialisaation valtasuhteiden kuin erilaisten tilan, poliittisen toimijuuden, identiteetin, toiseuden, hallinnan ja resistanssin muotojen kriittiseen tarkasteluun.

 

In  English

Space and political agency research group (SPARG) aims to
generate high quality fundamental research with both academic and
applied impact. Our work is organized through four research streams with
 flexible boundaries, allowing
  us to collaborate across them.

In general, our theoretical and empirical aims to develop new perspectives to understand political subjectivity and subject formation, and on this basis the conditions of possibility of political encounters, political engagement, and participation. We consider these processes deeply implicated in socio-spatial contexts that should be understood beyond simple dichotomies such as topographical/topological or relational/territorial. Our key analytical lens bridging these conceptual positions is subjectivity, opening at once a range of questions concerning the forces of (spatial) socialization, modalities of space, political agency, identity, alterity, domination, and resistance.
 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 29.5.2014 12.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti