Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: tutkimusohjelmat: tila ja poliittinen toimijuus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Tila ja poliittinen toimijuus

SPARG järjestää seminaareja, luentoja ja tapaamisia yhteistyökumppaniensa kanssa eri teema-alueilta.

Seminars in English

Viimeaikaisia suomenkielisiä tapahtumia

Yksin Suomessa
S
eminaarissa keskustellaan ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten tämän hetkisestä tilanteesta ja haasteista. Nämä lapset ja nuoret ovat haavoittuvassa asemassa. He saavat usein oleskeluluvan, mutta vanhempiaan he eivät pääsääntöisesti saa Suomeen. Tämä tarkoittaa pitkäaikaista suojelun tarvetta, joka usein merkitsee lapsen ja nuoren määrittymistä avun ja hoivan kohteeksi.Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa käynnistynyt Suomen Akatemian rahoittama kärkihanke TRUST (Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen) järjestää aloitusseminaarin, jossa tarkastellaan näiden lasten ja nuorten arkea Suomessa monikulttuurisen nuorisotyön, asumisen ja koulun näkökulmista. Ohjelma.
Lisätietoja: Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen

Maantieteen päivät 2015: Muutoksen Ekologiat (Lokakuu 2015)
Vuoden 2015 maantieteen päiville kokoonnutaan muutoksen ekologioiden merkeissä tarkastelemaan monipuolisesti maantieteellisten ilmiöiden, ympäristön muutoksen ja yhteiskuntaan vaikuttamisen yhteenkietoutumisia. Päivät pidetään 29.-30.10.2015 Tampereen yliopiston Pinni B -rakennuksessa ja niiden yhteydessä järjestetään jatko-opiskelijoille maantieteen tutkijakoulun intensiivikurssi. Kutsuvieraspuhujiksi saapuvat ympäristöpolitiikan ja -suunnittelun professori Simin Davoudi Newcastlen yliopistosta sekä maantieteen ja yhteiskuntateorian professori Clive Barnett Exeterin yliopistosta.
Lisätietoja: Verkkosivu ja Koordinaattori

Kaupunkisuunnittelun kielipelit ja tietämisen politiikat (Toukokuu 2015)
Työryhmä kaupunkitutkimuksen päivillä, Tampere, 11.-12.5.2015. Järjestäjät Pia Bäcklund ja Annuska Rantanen. Työryhmän kuvaus.
Lisätietoja: Pia Bäcklund

Osallistumisen poliittisuus ja poliittisuuden tilallisuus (Toukokuu 2015)
Työryhmä kaupunkitutkimuksen päivillä, Tampere, 11.-12.5.2015. Järjestäjät Katja Mäkinen ja Kirsi Pauliina Kallio. Työryhmän kuvaus.
Lisätietoja: Kirsi Pauliina Kallio

Työpaja Johtamuskorkeakoulun hallinnon tutkijoiden kanssa (1.10.2014)
Työpajan tarkoituksena on pohtia millä tavalla julkishallinto pitäisi käsitteellistää sekä tutkimuskohteena että tutkimuksen taustaoletuksena ja etsiä yhteisiä synergioita tutkimuksessa.
Järjestäjä: Pia Bäcklund

Mun oikeudet? - Lapsen oikeuksien päivän tapahtuma (23.11.2013)
Lapsen oikeuksien päivän tapahtumassa Tamperetalolla esiteltiin SPARG:n lapsiin ja nuoriin liittyvää tutkimusta.
Lapsen oikeus osallisuuteen -posteri (pdf)
Oikeus moninaiseen maailmankuvaan -posteri (pdf)

Lasten ja nuorten osallisuus (12.11.2013)
Työskentelyseminaari lasten ja nuorten osallisuuden ja osallistumisen teemojen parissa työskenteleville valtion, kuntien ja järjestöjen käytännön toimijoille. Seminaarissa esitellään vuodenvaihteessa päättyvän Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin -hankkeen tuloksia ja luodaan katsaus tutkimusta jatkavan Lasten ja nuorten marginalisaatioriskin hallinta varhaisen tunnistamisen avulla -hankkeeseen. Molemmat hankkeet ovat osa Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelmaa. Tilaisuuden avaa tutkimusryhmän yhteistyökumppanina toimiva lapsiasiavaltuutettu Maria-Kaisa Aula ja yhteenvedon tekee dosentti Lasse Siurala. Seminaarin esitykset: Lapsiasiavaltuutetun avauspuheenvuoro, Politiikka-analyysin tuloksia, Arjen analyysin tuloksia ja jatkotutkimuksen lähtökohtiam Lasse Siuralan yhteenveto
Lisätietoja: Elina Stenvall

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 23.12.2016 11.53 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti