Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: tutkimusohjelmat:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu
Turvallisuustutkimuksen tutkimusryhmä

Turvallisuustutkimuksen tutkimusryhmän tavoitteena on tutkia monipuolisesti turvallisuutta, niin käsitteitä ja kieltä kuin turvallisuuden uhkia ja niiden ehkäisemiseen ja torjumiseen tarvittavia ja käytettäviä keinoja ja strategioita poliittisesta, hallinnollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Tutkimusalue kattaa siten niin politiikan (politics), julkiset strategiat (public policy), politikoinnin (politicking), poliittisen aspektin (the political) turvallisuudessa ja turvallisuuden poliittisuuden. Niin ikään tutkitaan yksityisen ja julkisen turvallisuussektorin rooleja ja suhteiden kehittymistä (esim. valtion ydintehtävien ulkoistaminen globaalisti toimiville turvafirmoille), kansalaisyhteiskunnan roolia (esim. public-private-people partnerships), terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja turvallisuuden uus-organisoitumista, keskeisiä turvallisuustoimijoita kuten Euroopan unionia ja Natoa.

Turvallisuuskäsitteen problematisointiin kuuluvat niin resilienssi ja kokonaisturvallisuus kuin inhimillisen turvallisuuden problematiikka sekä siihen liittyvät ihmisoikeuskysymykset.

Alkuvaiheessa ryhmä keskittyy kolmen, toisiaan tukevan ja linkittyvän laajemman teeman tutkimiseen:

  • turvallisuuden käsite, inhimillinen turvallisuus, resilienssi ja turvallistaminen
  • turvallisuuden hallinto ja hallinta, toimijat ja kriisipäätöksenteko
  • perinteisten turvallisuusuhkien muuttuminen ja uudet turvallisuusuhat (esim. cyber security politics and governance)

Ajankohtaista

10.8.2015 // Turvallisuustutkimuksen tutkimusryhmä kuuluu Pohjoismaiseen yhteiskunnallisen turvallisuuden tutkimuksen NordSTEVA-huippuyksikköön (Nordic Centre for Security Technologies and Societal Values). Huippuyksikön nettisivut ovat avattu ja löytyvät seuraavasta osoitteesta: https://nordsteva.prio.org.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 10.8.2015 10.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti