Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Tutkimus

Johtamiskorkeakoulu tuottaa uutta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja auttaa yhteistyökumppaneitaan soveltamaan uusinta tietoa käytäntöön. Tutkimuksen päätavoitteena on kyseenalaistaa vallitsevia totuuksia ja haastaa yhteistyökumppanit uudistumaan tieteellisen tiedon avulla.

Globalisaation sävyttämä nopea yhteiskunnallinen muutos on haastanut johtamiskorkeakoulun etsimään uusia teorioita, toimintamalleja ja käytäntöjä tukemaan yhteiskunnan kehittymistä. Johtamiskorkeakoulu on erityisen kiinnostunut politiikan, hallinnon sekä kaupan ja talouden välisistä uusista kytkennöistä.

Johtamiskorkeakoulussa tehdään tutkimusta hallintotieteissä, kauppatieteissä ja politiikan tutkimuksessa. Yksikön tutkimusta yhdistävänä teemana on johtaminen, päätöksenteko ja osallistuminen muuttuvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa. Tämän pääteeman ohella johtamiskorkeakoulussa tehdään monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen parissa:

  • yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
  • palvelut ja innovaatiot
  • kaupunki- ja aluekehitys
  • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
  • vastuullisuus ja kestävä kehitys
  • poliittinen toimijuus ja osallisuus
  • demokratia ja valta
  • turvallisuus ja riskienhallinta
  • arvonluonti
  • tuloksellisuus, mittaus ja arviointi
 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 6.7.2015 14.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti