Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aalto Pami. (2011). Pragmatic Foreign Policy : Managing Power Differentials in the Wider European Society of States. Teoksessa Astrov Alexander (toim.) The Great Power (Mis)Management: The Russian-Georgian War and Its Implications for Global Political Order. Farnham: Ashgate, 115-133.
SoleCRIS

Aalto Pami. (2011). The Emerging New Energy Agenda and Russia : Implications for Russia's Role as a Major Supplier to the European Union. Acta Slavica Japonica 30, 1-20.
SoleCRIS

Aalto Pami. (2011). Organizing Interdisciplinary International Studies: from Puzzlement to Research Programmes. Teoksessa Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami (toim.) International Studies : Interdisciplinary Approaches. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 66-91. (Palgrave Studies in International Relations).
SoleCRIS

Aalto Pami. (2011). Hyökkäävämpää energiapeliä. Ulkopolitiikka 48 (3), 38-40.
SoleCRIS

Aalto, Pami. (2011). The Human Subject in International Studies : An Outline for Interdisciplinary Research Programmes. Teoksessa Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami (toim.) International Studies: Interdisciplinary Approaches. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 178-203. (Palgrave Studies in International Relations).
SoleCRIS

Aalto Pami, Espiritu Aileen, Lanko Dmitry, Naundorf Sarah. (2011). Coherent Northern Dimension : The Policy Priorities of the Arctic Council (AC), the Barents Euro-Arctic Council (BEAC), the Council of Baltic Sea States (CBSS) and the Nordic Council of Ministers (NCM), in comparison with the Northern Dimension objectives. Lappeenranta: Northern Dimension Institute.
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Harle Vilho, Long David, Moisio Sami. (2011). Introduction. Teoksessa Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami (toim.) International Studies: Interdisciplinary Approaches. Basingstoke: Palgrave, 3-30.
SoleCRIS

Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami. (2011). International Studies : Interdisciplinary Approaches. Basingstoke: Palgrave. (Palgrave Studies in International Relations).
SoleCRIS

Aarnio Aulis, Kangas Urpo, Puronen Pertti, Räbinä Timo. (2011). Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Helsinki: Talentum.
SoleCRIS

Aarrevaara Timo, Dobson Ian, Pekkola Elias. (2011). Finland : CAPtive Academics – An Examination of the Binary Divide. Teoksessa William Locke, William K. Cummings, Donald Fisher (toim.) Changing Governance and Management in Higher Education The Changing Academy – The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, Volume 2, Part: Changing Governance and Management in Higher Education The Changing Academy, 243-262. (The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective,).
SoleCRIS

af Ursin Klaus. (2011). Työelo muuttuu, oppaaksi johtajuutta tarvitaan. Kehity & menesty : Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen asiakaslehti 2011 (9), 6-7.
SoleCRIS

af Ursin Klaus. (2011). Kompleksisuusteoriakin on systeemiajattelua. Hallinnon Tutkimus 3/2011, 242-245.
SoleCRIS

af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Tapaninen Sirpa. (2011). Konsultoivan otteen käyttö kehittävässä arvioinnissa. Hallinnon Tutkimus 30 (4), 332-344.
SoleCRIS

Ainasvuori Minna, Ainasvuori Olli, Hurmola-Remmi Hanna, Kenni Mikko, Kiviaho Markus, Mäntyharju Kari, Ollila Erkka , Oulasvirta Lasse. (2011). Tarkastuslautakunta osana kunnan valvonta- ja arviointijärjestelmää – tehtävät muuttuvassa kuntaympäristössä. Helsinki: Audiator-yhtiöt.
SoleCRIS

Airaksinen Jenni. (2011). Metropolin hallintoa vaivaa hajanaisuus. Helsingin Sanomat 29.08.2011, Pääkirjoitussivu.
SoleCRIS

Airaksinen Jenni. (2011). Muutos ei pakolla parane. Kunnat.net (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2011/Sivut/2011-11-10-Airaksinen-Jenni.aspx).
URL SoleCRIS

Airaksinen Jenni, Nyholm Inga, Jäntti Anni. (2011). Kuntahallinnon uudelleenorganisoinnin vaikutukset kuntajohtamiseen. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (2), 136-157.
SoleCRIS

Airaksinen Jenni, Tolkki Helena, Laine Toni K.. (2011). Paras palvelutuotanto - peruskunnasta peruskallioon : kalliolainen tilaaja-tuottaja -sovellus ja kunnan ohjaustunne: peruspalvelukuntayhtymä Kallion toimintamallin arviointi. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta).
SoleCRIS

Andersson Kjell, Kojo Matti, Pritrsky Jozef, Richardson Phil, Sumberova Vera, Vojtechova Hana, Andersson Per. (2011). Linking ARGONA results about participation and transparency to practical implementation. Stockholm: IPPA.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2011). The Ethics of Global and Multi-level Governance with Special Reference to Global Communication. Teoksessa Korean Association for Policy Studies (toim.) Fairness in Public Policy : Efficiency, Equity, and Beyond. 2011 Korean Association for Policy Studies KAPS International Conference. Seoul: Korean Association for Policy Studies, 181-199.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2011). Innovation 2.0 : Business Networks in the Global Innovation Ecology. Teoksessa Cruz-Cunha Maria Manuela (toim.) Handbook of Research on Business Social Networking: Organization, Managerial, and Technological Dimensions, Vol I. Hershey, PA: IGI Global, 583-602. (Business Science Reference).
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2011). Itsehallinto 2.0 : tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset kuntien itsehallintoon. Teoksessa Haveri Arto, Stenvall Jari, Majoinen Kaija (toim.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 172-186. (Acta 224).
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J., Valkama Pekka(2011). Innovative Trends in Public Governance in Asia. Amsterdam: IOS Press. (Innovation and the Public Sector 16).
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J., Valkama Pekka. (2011). Innovations in Public Governance in the Western World. Teoksessa Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J., Valkama Pekka (toim.) Innovations in Public Governance. Amsterdam: IOS Press, 1-22. (Innovation and the Public Sector 15).
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J., Valkama Pekka. (2011). Contextual Aspects of Innovations in Public Governance in Asia. Teoksessa Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J., Valkama Pekka (toim.) Innovative Trends in Public Governance in Asia. Amsterdam: IOS Press, 1-23. (Innovation and the Public Sector 16).
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Bailey Stephen J., Valkama Pekka(2011). Innovations in Public Governance. Amsterdam: IOS Press. (Innovation and the Public Sector 15).
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Kuoppala Kari. (2011). Innovaatiotoiminnan organisointi kunnissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (3), 266-280.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Laine Markus. (2011). Kasvukoneesta innovaatioympäristöksi : Näkökulmia Helsingin strategisiin kasvu- ja kehitysnäkymiin. Teoksessa Schulman Harry, Mäenpää Pasi (toim.) Kaupungin kuumat lähteet : Helsingin metropolialueen innovaatioympäristöt. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 24-41.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Leponiemi Ulriika. (2011). Kuntainfraan lisää resursseja innovaatioiden avulla. Kuntatekniikka 66 (4), 50-51.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Leponiemi Ulriika. (2011). Sisä-Suomen yliopistojen innovaatiopalvelujen nykytila ja lähitulevaisuus. Tiedepolitiikka 36 (1), 27-42.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Savolainen Reijo. (2011). Towards Library 2.0: The Adoption of Web 2.0 Technologies in Public Libraries. Libri 61 (2), 87-99.
URL SoleCRIS

Apostol Oana. (2011). Supporting whose interest? Discussions on corporate social responsibility in business media texts: The case of Romania. Tampere: University of Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis 1591).
URL SoleCRIS

Arola Aksu. (2011). Rahoituslaskelma - tilinpäätöksen outo lintu. Tilisanomat 32 (3), 68-71.
SoleCRIS

Arter David. (2011). Taking the Gilt off the Conservatives' Gingerbread: The April 2011 Finnish General Election. West European Politics 34 (6), 1284-1295:6.
SoleCRIS

Arter David. (2011). The Michael Marsh Question: How do Finns do Constituency Service?. Parliamentary Affairs 64 (1), 129-152:2.
SoleCRIS

Asheim Björn, Isaksen Arne, Moodysson Jerker, Sotarauta Markku. (2011). Knowledge bases, modes of innovation and regional innovation policy: A theoretical re-examination with illustrations from the Nordic countries. Teoksessa Bathelt Harald, Feldman Maryann, Kogler Dieter F (toim.) Beyond Territory : Dynamic Geographies of Knowledge Creation, Diffusion and Innovation. London: Routledge, 227-249.
SoleCRIS

Asikainen Eveliina. (2011). Asukkaat lähiöluonnon osallisina. Alue ja Ympäristö 40 (1), 29-41.
SoleCRIS

Bailey Stephen. (2011). Innovative Models for Funding Public Sector Infrastructure: UK Case Study. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (1), 93-108.
URL SoleCRIS

Bailey Stephen J., Valkama Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko. (2011). Failure of Risk Governance in Public Sector ICT-based Innovations: Analysis and Synthesis. Journal of Risk and Governance 2 (3), 159-172.
SoleCRIS

Bamberg Jarkko, Lehtonen Pauliina. (2011). Facilitating Knowledge Sharing in E-Governance : Online Spatial Displays as Translating Devices. Teoksessa Manoharan Aroon, Holzer Marc (toim.) E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-Democracy: IGI Global, 149-172.
URL SoleCRIS

Borg Olavi. (2011). Nuori Tapani Turkka. Teoksessa Lappalainen Pertti, Seppä Tarja ja Soininen Suvi (toim.) Muutosten aikoja : juhlakirja Tapani Turkalle. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 7-10.
URL SoleCRIS

Bäcklund Pia, Jyrämä Annukka, Väisänen Heini. (2011). Henkilöstönäköulma innovaatio- ja kehittämistoimintaan. Teoksessa Anttiroiko Ari-Veikko, Kuoppala Kari (toim.) Kuntien innovaatiojohtaminen: rakenne- ja toimijanäkökulmia kuntien palvelujen uudistamiseen: Tampereen yliopisto, 33-42.
SoleCRIS

Böckerman Petri. (2011). Työhyvinvoinnin aakkoset. Talous & yhteiskunta 39 (4), 40-45.
SoleCRIS

Böckerman Petri, Bryson Alex, Ilmakunnas Pekka. (2011). Does high involvement management lead to higher pay?. London: Centre for Economic Performance. (CRP Discussion Paper 1046).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Bryson Alex, llmakunnas Pekka. (2011). Does high involvement management improve worker wellbeing?. London: National Institute of Social and Economic Research. (NIESR Discussion Paper 380).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Haapanen Mika. (2011). The effect of polytechnic reform on migration. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos. (Työpapereita 270).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Ilmakunnas Pekka, Johansson Edvard. (2011). Job Security and Employee Well-being : Evidence from Matched Survey and Register Data. Labour Economics 18 (4), 547-554.
SoleCRIS

Böckerman Petri, Johansson Edvard, Saarni Samuli. (2011). Do Established Health-related Quality-of-life Measures Adequately Capture the Impact of Chronic Conditions on Subjective Well-being?. Health Policy 100 (1), 91-95.
SoleCRIS

Böckerman Petri, Johansson Edvard, Saarni Samuli I.. (2011). Institutionalisation and quality of life for elderly people in Finland. London: Centre for European Policy Studies (CEPS). (ENEPRI Research Report, No. 92).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Virkola Tuomo. (2011). Maahanmuuttajien työnhakumenetelmät Euroopassa. Työpoliittinen aikakauskirja 54 (3), 22-34.
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2011). Chinese higher education reforms and tendencies : Implications for Norwegian higher education in cooperating with China: Norwegian Centre for International Cooperation in Education. (SIU Report Series 04/2011).
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2011). Cross-border higher education in China and its implications for Finland. Teoksessa Cai Yuzhuo, Kivistö Jussi (toim.) Higher education reforms in Finland and China : experiences and challenges in post-massification era. Tampere: Tampere University Press, 245-260. (Higher education finance and management series).
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Hölttä Seppo, Lindholm Niko. (2011). Towards Sino-Finland joint venture schools. Teoksessa Lin Jinhui (toim.) Papers of International Conference on "Standardization Chinese-foreign Cooperation in Running Schools, Exercising Administration According to Law and Promoting Sustainable Development" (Volume 1): Xiamen University - the University of Hong Kong Joint Reseach Center of Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools, 31-59.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Kivistö Jussi. (2011). Higher education reforms in Finland and China-experiences and challenges in post-massification era. Tampere: Tampere University Press. (Higher education finance and management series).
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Yan Fengqiao. (2011). Organisational diversity in Chinese private higher education. Albany, New York: Program for Research on Private Higher Education. (PROPHE Working Paper series 17).
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Yan Fengqiao. (2011). Organisational diversity in Chinese private higher education - an institutional perspective. Teoksessa Teixeira Pedro N, Dill David D. (toim.) Public Vices, Private Virtues? Assessing the Effects of Marketization in Higher Education. Rotterdam: Sense Publishers, 47-65. (Issues in higher education. The Cher series 2).
SoleCRIS

David Maxine, Gower Jackie, Haukkala Hiski. (2011). Journal of Contemporary European Studies: Special Issue: The European Union and Russia. London: Taylor and Francis.
SoleCRIS

Edvardsson Bo, Tronvall Bård, and Höykinpuro, Ritva. (2011). Complex service recovery processes: how to avoid triple deviation. Managing Service Quality 21 (4), 331-349.
SoleCRIS

Ekunwe Ikponwosa. (2011). Re-entering Society Begins Prior to Release. Teoksessa Ekunwe Ikponwosa, Richard Jones (toim.) Global Perspectives on Re-entry. Tampere: Tampere University Press, 414-442.
URL SoleCRIS

Ekunwe Ikponwosa, Jones Richard. (2011). Doing Re-entry : Accounts of Post-prison release in Finland and the United States. Teoksessa Ekunwe Ikponwosa, Richard Jones (toim.) Global Perspectives on Re-entry. Tampere: Tampere University Press, 443-467.
URL SoleCRIS

Ekunwe Ikponwosa O, Jones Richard S. (2011). Global Perspectives on Re-entry. Tampere Finland: Tampere University Press.
SoleCRIS

Engblom-Pelkkala Kristiina. (2011). Mitä tiedetään asiakkaiden tarpeista? Asiakkaan arjen tarpeet ja kuntapalveluiden kehittäminen Hämeenlinnan kaupungissa. Hämeenlinnan kaupunki: Hämeenlinnan kaupunki.
URL SoleCRIS

Engblom-Pelkkala Kristiina. (2011). Asiakkuuden käsitteestä kunnan hyvinvointipalveluissa : alamaisesta palveluasiakkaaksi. Teoksessa Mäensivu, Kirsti (toim.) Arjessa mukana - pohdintoja asiakaslähtöisyydestä. Hämeenlinnan kaupunki: Hämeenlinnan kaupunki, 20-25.
URL SoleCRIS

Erästö Tytti. (2011). Transatlantic Diplomacy in the Iranian Nuclear Dispute - Helping to Build Trust?. European Security 20 (3), 405-430.
SoleCRIS

Etzold Tobias, Haukkala Hiski. (2011). Is There a Nordic Russia Policy? Swedish, Finnish and Danish Relations with Russia in the Context of the European Union. Journal of Contemporary European Studies 19 (2), 249-260.
SoleCRIS

Faehnle Maija, Bäcklund Pia, Tyrväinen Liisa. (2011). Looking for the role of nature experiences in planning and decision making: a perspective from the Helsinki Metropolitan Area. Sustainability: Science, Practice, & Policy 7 (1), 45-55.
URL SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2011). Anti-Americanism and process tracing method. Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2011: Case Study Research Methods (http://www.sv.uio.no/english/research/doctoral-degree/summer-school/previous-courses/2011/bennett.html).
URL SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2011). Rosemaries Said Zahlan, Palestine and the Gulf States: The Presence at the Table. International Journal for Arab Studies 2 (1).
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2011). Gender and Violence in the Middle East, ed. Moha Enaji and Fatima Sadiqi, 2011". Journal of the Shi'a Islamic Studies 5 (1), 81-83.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2011). The Afghanistan challenge: hard realities and strategic choices. Sociology of Islam and Muslim Societies Newsletter 6 (1), 25-26.
URL SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2011). Review of Achieving Human Rights by Richard Falk. Societies without Borders 5 (2), 191-192.
URL SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2011). Turkey’s New European Era: Foreign Policy on the Road to EU Membership. Insight Turkey 13 (1), 211.
URL SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2011). Milja Kurki, Causation in International Relations: Reclaiming Causal Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 349 pp., £62.00 hbk). Millennium: journal of international studies 40 (1), 195-197.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Hyvä ennuste ei perustu yhteen teoriaan. Aamulehti 22.09.2011, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Miksi kylmä sota päättyi? Neuvostoliiton heikkous, Gorbatshovin uusi ajattelu ja luottamuksen rakentuminen. Teoksessa Laine Antti, Laitinen Aappo (toim.) Yliopisto, kirkko ja yhteiskunta : Aila Lauhan juhlakirja: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 282-292. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 218).
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Power in International Relations : An Interdisciplinary Perspective. Teoksessa Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami (toim.) International Studies : Interdisciplinary Approaches. Basingstoke: Palgrave MacmiIlan, 207-227. (Palgrave Studies in International Relations).
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Oikeus on voittanut taas. Aamulehti 11.08.2011, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Vincent Pouliot, International Security in Practice : The Politics of NATO-Russia Diplomacy. Europe-Asia Studies 63 (7), 1294-96.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Normative Power Europe, Once Again: A Conceptual Analysis of an Ideal Type. Journal of Common Market Studies 49 (6), 1183-1204.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Määrä ei ole tutkijankoulutuksen tärkein tavoite. Acatiimi 13 (7), 30-33.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Geir Honneland, Borderland Russians: Identity, Narrative and International Relations. The Russian Review 70 (3), 548-549.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2011). Foreign and Security Policy. Teoksessa Badie Bertrand, Berg-Schlosser Dirk, Morlino Leonardo (toim.) International Encyclopedia of Political Science: Sage.
SoleCRIS

Forsberg, Tuomas. (2011). On aika päivittää tiedot Puolasta. Aamulehti 03.11.2011, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Seppo Antti. (2011). The Russo-Georgian War and EU Mediation. Teoksessa Kanet Roger E. (toim.) Russian Foreign Policy in the 21st Century. Basingstoke: Palgrave MacMillan, 121-137.
SoleCRIS

Gebauer Heiko, Rintamäki Timo. (2011). Absorptive capacity perspective on service-logic innovation. Teoksessa 2nd International Research Symposium on Service Management.
SoleCRIS

Haavio Markus, Kotakorpi Kaisa. (2011). The political economy of sin taxes. European Economic Review 55 (4), 575-594.
URL SoleCRIS

Haila Yrjö. (2011). Terike Haapoja. Tiede & edistys 36 (1), 80.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2011). Kävelyretkiä Kallen kanssa. niin & näin 18 (2), 62-66.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2011). Elina Vainio [taiteilijaesittely]. Tiede & edistys 36 (3), 258.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2011). Onko ympäristö todella?. Alue ja ympäristö 40 (1), 84-87.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2011). Ihmisen ekologiset sidokset. Teoksessa Niemelä Jari et al (toim.) Ihminen ja ympäristö. Helsinki: Gaudeamus, 68-76.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2011). Art and Nature, Nature and Art / Taide ja luonto, luonto ja taide. Teoksessa Hovi-Assad Pia, Kunnas-Holmström Kati (toim.) Eco-art 04.02.-29.05.2011. Pori: Pori Art Museum / Porin taidemuseo, 186-221.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2011). Arkiset valinnat ja ympäristö. Teoksessa Andersson Leif C et al (toim.) Kaikki irti arjesta. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 228-242.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2011). Border Zones of Ecology and the Applied Sciences. Teoksessa Schwarz Astrid, Jax Kurt (toim.) Ecology Revisited : Reflecting on Concepts, Advancing Science. Dordrecht: Springer, 369-384.
URL SoleCRIS

Harisalo Risto. (2011). Luovuuden teknologia : ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden vahvistajina. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Harisalo Risto. (2011). Kirja-arvostelu: Megaprojects and risk - anatomy of ambition by B. Flyvgjerk, W. Rothengatter. Hallinnon Tutkimus 30 (3), 257-258.
SoleCRIS

Harisalo Risto. (2011). Goda sanningar? Debatklimatet och den kritiska forskningens villkor av S. Johnsdotter, A. Carlbom. Politiikka 53 (3), 253-254.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2011). Venäjä kurottaa länteen. Ulkopolitiikka 48 (1), 36-40.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2011). Demokratiaa voidellaan valheilla. Ulkopolitiikka 48 (3), 66.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2011). The European Union as a Regional Normative Hegemon : The Case of European Neighbourhood Policy. Teoksessa Whitman Richard G. (toim.) Normative Power Europe : Empirical and Theoretical Perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 45-64.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2011). Ulkopolitiikan paluu. Ulkopolitiikka 48 (4), 36-38.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2011). The Time, Space and Strategies for Scholarly Analysis in Foreign Policy Making. Teoksessa Joenniemi Pertti (toim.) The Academia and Foreign Policy Making : Bridging the Gap. Kööpenhamina: Danish Institute of International Studies, 21-34. (DIIS Working Paper 2011:05).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2011). The EU-Russia Strategic Partnership: The limits of post-sovereignty in international relations. London: Routledge.
SoleCRIS

Haukkala Hiski, Ojanen Hanna. (2011). The Europeanization of Finnish foreign policy: pendulum swings in slow motion. Teoksessa Wong Reuben, Hill Christopher (toim.) National and European Foreign Policies : Towards Europeanization. London: Routledge, 149-166.
SoleCRIS

Haukkala Hiski, Palmujoki Eero, Vuori Juha. (2011). Maailma kansainvälisten suhteiden tutkimuksen haasteena : juhlakirja Harto Hakovirran täyttäessä 70 vuotta. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys.
SoleCRIS

Haukkala Hiski, Vuori Juha A. (2011). Väitöskirjaseminaari ja tieteen löytämisen ilo. Teoksessa Haukkala Hiski, Palmujoki Eero, Vuori Juha A (toim.) Maailma kansainvälisten suhteiden tutkimuksen haasteena : juhlakirja professori Harto Hakovirran täyttäessä 70 vuotta. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, 13-24.
SoleCRIS

Haveri Arto. (2011). Kuntauudistuksen kynnyksellä. Kunnat.net : kolumnit (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2011/Sivut/2011-09-14-Haveri.aspx).
URL SoleCRIS

Haveri Arto. (2011). Kunnallishallinnon uudistamisen suuret linjat 1980 -luvun lopulta nykypäivään : Linjakkaasta lähdöstä moniin kehitysuuntiin. Teoksessa Hyyryläinen Esa, Viinamäki Olli-Pekka (toim.) Julkinen hallinto ja julkinen johtaminen : juhlakirja professori Ari Salmisen 60- vuotispäivän kunniaksi. Vaasa: Vaasan yliopisto, 132-145. (Acta Wasaensia 238).
SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni. (2011). Helsingforsregionen behöver en styrmodell som är anpassad för en huvudstadsregion. Gränsbrytning, Nyheter om regioner och regional utveckling i Norden (http://www.gransbrytning.se/nyhetsbrevindex.asp?crypt=%7E%9B%C0%9D%BB%82p%60 %7FK%AB%BE%C0%A0%B7%8E%B3f%98%8E%C8%60%A2%A1%AE%96%B4%A2%A0%CA%BC%94%B5%B8%9 E%C4%AE%96%9B%C1%D1%AA%B9%CD%96w%AB%B5h%A8%C9%D2t%90%96%D3%81%A3%8A%A1%AD%D2 %C0).
URL SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni. (2011). Itsehallinto asukkaiden paikalliseen itsehallintoon perustuvana hallintana. Teoksessa Haveri Arto, Stenvall Jari, Majoinen Kaija (toim.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Helsinki: Kuntaliitto, 51-62. (Acta 224).
SoleCRIS

Haveri Arto, Stenvall Jari, Majoinen Kaija(2011). Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Helsinki: Kuntaliitto. (Acta 224).
SoleCRIS

Heikkilä-Tammi Kirsi, Nuutinen Sanna, Manka Marja-Liisa, Marjut Mäenpää, Bordi Laura. (2011). Leadership and the generations’ work-related well-being. Teoksessa Mankila, Janne, Lindfors, Juha & Väyrynen, Seppo (toim.) Proceedings NES, the 43rd Annual Nordic Ergonomics Society Conference 2011. 18.-21. September, Oulu, Finland.: Nordic Ergonomics Society, 58-63.
URL SoleCRIS

Heikkilä-Tammi Kirsi, Nuutinen Sanna, Manka Marja-Liisa, Mäenpää Marjut. (2011). Supporting learning in cross-cultural expertise transfer - A case of industrial production transfer from Finland into Estonia. Lifelong Learning in Europe 16 (3), 190-202.
SoleCRIS

Heikkinen Anna. (2011). Sidosryhmäverkostot Botnian sellukiistassa. Yritysetiikka 3 (1), 6-22.
SoleCRIS

Heikkinen Anna. (2011). Haastattelu: R. Edward Freeman: Suomessa vastuullisuus ja eettisyys ovat luontainen osa liiketoimintaa. (Interview about R. Edward Freeman). Yritysetiikka (Business Ethics) 3 (2), 48-50.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anna. (2011). Tutkimusta, teoriaa ja käytäntöä. Yritysetiikka 3 (1), 30-32.
SoleCRIS

Heino Nyyssönen. (2011). EU kehotti Unkaria muuttamaan perustuslakia. Suomi-Unkari 31 (3), 4.
SoleCRIS

Heino Nyyssönen. (2011). Huoli forintista taivutti hallituksen. Suomi-Unkari 31 (4), 4.
SoleCRIS

Helena Tolkki, Arto Haveri, Jenni Airaksinen, Emilia Valkonen. (2011). Governance in Regional Development — Between Regulation and Self-regulation. Public Organization Review 11 (4), 313-333.
URL SoleCRIS

Heuru Kauko, Mennola Erkki, Ryynänen Aimo. (2011). Kunta : kunnallisen itsehallinnon perusteet. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Hynynen Ari, Kolehmainen Jari. (2011). Keskikokoinen metapolis? Näköaloja osaamisvetoiseen kehittämiseen Seinäjoella. Tampere: Tampereen yliopisto, Sente.
URL SoleCRIS

Hyvonen Timo, Järvinen Janne, Näsi Salme, Pellinen Jukka, Rahko Tapani. (2011). Developing Public Sector Cost Accounting Systems, Case Finnish Defence Forces. Journal of Modern Accounting and Auditing 7 (2), 97-110.
SoleCRIS

Häkli Jouni. (2011). Miten minusta tuli tutkija?. Alue ja Ympäristö 40 (2), 77-78.
URL SoleCRIS

Häkli Jouni. (2011). Re-Demarcating Transnational Space: The Case of Haparanda-Tornio. Teoksessa Janczak Jaroslaw (toim.) De-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries. Berlin: Logos Verlag, 21-36.
SoleCRIS

Hölttä Seppo, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko. (2011). Ehdotus yliopistojen rahoitusmallin kehittämistarpeista. Helsinki: Opetus ja kulttuuriministeriö.
URL SoleCRIS

Ihantola Eeva-Mari, Kihn Lili-Anne. (2011). Threats to validity and reliability in mixed methods accounting research. Qualitative Research in Accounting and Management 8 (1), 39-58.
URL SoleCRIS

Janhonen Minna, Johanson Jan-Erik. (2011). Role of knowledge conversion and social networks in team performance. International Journal of Information Management 31 (3), 217–225.
URL SoleCRIS

Johanson Jan-Erik. (2011). Finland. Teoksessa Barnett George (toim.) Encyclopedia of Social Networks. London: Sage, 290-291.
SoleCRIS

Johanson Jan-Erik, Lassila Jukka, Niemelä Heikki. (2011). Eläkevalta Suomessa. Helsinki: Taloustieto. (ETLA B 250).
URL SoleCRIS

Johanson Jan-Erik, Oulasvirta Lasse, Vakkuri Jarmo. (2011). Taloushallintotieteiden asema ja tulevaisuus - tapausesimerkkinä Tampereen yliopisto. Teoksessa Virtanen Turo et al. (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus - mistä, mitä, minne?. Tampere: Tampere University Press, 140-164.
URL SoleCRIS

Johanson Jan-Erik, Sorsa Ville-Pekka. (2011). Institutionaalinen työ ja yrittäjyys työeläkekentällä. Teoksessa Johanson Jan-Erik, Lassila Jukka, Niemelä Heikki (toim.) Eläkevalta Suomessa. Helsinki: Taloustieto, 148-169. (ETLA B 250).
URL SoleCRIS

Jokinen Ari. (2011). Liito-oravan jäljillä : kansalaiset luonnonsuojelun tietokäytännöissä. Teoksessa Alastalo Marja, Åkerman Maria (toim.) Tieto hallinnassa : tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino, 63-90.
SoleCRIS

Jokinen Ari. (2011). Tiedon synty kollektiivisessa lintujen havainnoinnissa : lajiluettelon, paikan ja tietämisen vuorovaikutus. Terra 123 (2), 63-74.
SoleCRIS

Jokinen Ari. (2011). Selvillä olon pakko. Teoksessa Niemelä Jari et al. (toim.) Ihminen ja ympäristö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 410-415.
SoleCRIS

Jokinen Ari, Viljanen Ville,Willman Krista. (2011). Kaupunkiluonto käsin tehtynä: Pispalan ryytimaa ja tiheän paikan synty. Alue ja Ympäristö 40 (2), 35-48.
SoleCRIS

Kakonen Jyrki, Chaturvedi Sanjay, Sengupta Anita. (2011). 'Euro-Asia' at the Crossroads : Geopolitics, Identities and dialogues. New Delhi: SHIRPA.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2011). Kohti varmempaa lapsuutta : asiantuntijuuden ja vallan tarkastelua varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa. Kasvatus & Aika 5 (1).
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2011). Jos ei järjellä, niin järjettömyydellä. Terra 123 (2), 93-94.
SoleCRIS

Kallio, Kirsi Pauliina. (2011). Kaksikymmentä vuotta Alue ja Ympäristö –lehteä. Alue ja Ympäristö 40 (2), 72-74.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni. (2011). Tracing children’s politics. Political Geography 30 (2), 99-109.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni. (2011). Young people’s voiceless politics in the struggle over urban space. GeoJournal 76 (1), 63-75.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni. (2011). Are there politics in childhood?. Space & Polity 15 (1), 21–34.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Mäyrä Frans, Kaipainen Kirsikka. (2011). At least nine ways to play: approaching gaming mentalities. Games & Culture 6 (4), 327–353.
SoleCRIS

Kallio Olavi. (2011). Pelastustoimen kustannukset kehittyneet maltillisesti. Kuntatekniikka 2011 (6), 21-22.
SoleCRIS

Kallio Olavi. (2011). Pelastustoimen nettomenot 70 euroa asukasta kohden. Pelastustieto 2011 (7), 46-47.
SoleCRIS

Kallio Olavi, Meklin Pentti, Tammi Jari, Vakkuri Jarmo. (2011). Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa. Kunta- ja palvelurakenneuudistus kuntatalouden näkökulmasta vuosina 2000–2010. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Kuntaliiton verkkojulkaisu. Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia 17).
URL SoleCRIS

Kallio Olavi, Valkama Pekka. (2011). Julkiset palvelut ja julkinen hallinto. Teoksessa Hautamäki Antti, Oksanen Kaisa (toim.) Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, 42-67.
SoleCRIS

Kanbur Ravi, Tuomala Matti. (2011). Charitable conservatism, poverty radicalism and inequality aversion. Journal of Economic Inequality 9 (3), 417-431.
SoleCRIS

Kangas Anni. (2011). Beyond Russophobia: A Practice-based Interpretation of Finnish-Russian/Soviet Relations. Cooperation & Conflict 46 (1), 40–59.
SoleCRIS

Kangas Anni. (2011). Medvedev tahtoo oman Piilaaksonsa. Aamulehti 27.04.2011.
SoleCRIS

Kankaanpää Jari, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani. (2011). Valtion omistajaohjauksen valvonta ja raportointi eduskunnalle. 1. painos. Helsinki: Eduskunnan tarkastusvaliokunta. (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2010).
URL SoleCRIS

Karppi Ilari. (2011). Takaisin kartalle - tarvitaanko uutta keskusverkkoluokitusta?. Prosum 2011, 16-18.
SoleCRIS

Karppi Ilari, Haatainen Jaana, Laine Toni, Purho Elina, Airaksinen Jenni, Haveri Arto, Lumijärvi Ismo, Oulasvirta Lasse, Stenvall Jari, Wallenius Jukka. (2011). Hiljainen radikaali uudistus : aluehallinnon uudistamishankkeen arviointi 2009-2010. Helsinki: Valtiovarainministeriö. (Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2011).
URL SoleCRIS

Karppi Ilari, Oulasvirta Lasse. (2011). ALKU-uudistus ja tuottavuushyötyjen tavoittelu. Teoksessa Vakkuri Jarmo et al. (toim.) Tarkastus ja arviointi : julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere university press, 204-220.
URL SoleCRIS

Kekkonen Sirpa, Raunio Tapio. (2011). Towards Stronger Political Steering : Program Management Reform in the Finnish Government. Teoksessa Dahlström Carl, Peters B. Guy, Pierre Jon (toim.) Steering from the Centre : Strengthening Political Control in Western democracies. Toronto: University of Toronto Press, 241-260.
SoleCRIS

Keso Vesa, Vakkuri Jarmo. (2011). Rakennemuutosten yhteys seurakuntien talouskehitykseen. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. (Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 25).
URL SoleCRIS

Kihn Lili-Anne. (2011). Näkökulmia yrityksen laskentatoimen käytäntöön ja tutkimukseen. Liiketaloudellinen Aikakauskirja (Finnish Journal of Business Economics) 60 (4), 469-475.
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne. (2011). In search of approaches to quality in accounting education. Teoksessa Proceedings of the International Academy of Business and Public Administration Disciplines Winter Conference, Orlando, Florida, Jan 3-6, 2011, 793-802.
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne. (2011). How do controllers and managers interpret budget targets?. Journal of Accounting and Organizational Change 7 (3), 212-236.
URL SoleCRIS

Kihn, Lili-Anne. (2011). In search of criteria to quality in accounting education: a literature analysis. Teoksessa Alver Jaan (toim.) Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing. Tallinn: Tallinn University of Technology, Tallinn School of Economics and Business Administration, 135-142.
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne, Lepistö Lauri. (2011). Book Review: Severin Grabski, Stewart Leech & Alan Sangster: Management accounting in enterprise resource planning systems. European Accounting Review 20 (2), 418-422.
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne, Näsi Salme. (2011). Tilintarkastusta käsittelevien väitöskirjojen tutkimusstrategiset valinnat - Aihepiiri ja tutkimusote. Teoksessa Jokipii Annukka, Miettinen Johanna (toim.) Contributions to Accounting, Auditing and Internal Control : Essays in Honor of Professor Teija Laitinen. Vaasa: Vaasan yliopisto, 61-87. (Acta Wasaensia 234).
URL SoleCRIS

Kivimaa Paula, Mickwitz Per. (2011). Public policy as a part of transforming energy systems : framing bioenergy in Finnish energy policy. Journal of Cleaner Production 19 (16), 1812-1821.
SoleCRIS

Kivistö Jussi. (2011). Developing Doctoral Education in EU and in Finland: Using the U.S. System as a Benchmark. Teoksessa Cai Yuzhuo, Kivistö Jussi (toim.) Higher education reforms in Finland and China. Tampere: Tampere University Press, 193-210.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2011). How do Higher Education Institutions enhance their Financial Autonomy? Examples from Finnish Polytechnics. Higher Education Quarterly 65 (2), 164-185.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2011). Opetuksen ja TKI-toiminnan johtaminen: case-tutkimus ammattikorkeakouluista. Tiedepolitiikka 36 (1), 43-56.
SoleCRIS

Kojo Matti, Richardson Phil. (2011). The added value approach in nuclear waste facility siting processes. Teoksessa Proceedings of the 13th International High-Level Radioactive Waste Management Conference. Illinois, US: American Nuclear Society, 144-151.
SoleCRIS

Kolehmainen Jari. (2011). Ihmiskasvoiseen innovaatioyhteiskuntaan?. Onni 2011 (1), 30.
SoleCRIS

Kolehmainen Jari, Hyyryläinen Torsti, Suutari Timo, Ryhänen Hannu, Saartenoja Antti. (2011). Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa. Teoksessa Suutari Timo, Rantanen Manu (toim.) Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla: kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 173-183. (Alueiden kehittäminen 38/2011).
URL SoleCRIS

Kolehmainen Jari, Seppälä Maria, Hynynen Ari, Ranta Tommi, Uitto Anssi. (2011). Näkemyksiä maaseudun tulevaisuuden maankäytöstä: Raportti Sitran Maamerkit-ohjelman maankäyttötyöpajasta: Sitra.
URL SoleCRIS

Kopra Sanna. (2011). The Rise of China and International Politics on Climate Change. Baltic Rim Economies 2011 (4), 29-30.
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Kivimäki Riikka, Rimpelä Arja, Vakkuri Jarmo. (2011). Julkinen terveyspalvelu kauppakeskuksessa : Ylöjärven terveyskioskin loppuarviointi. Helsinki: Sitra. (Sitran selvityksiä 56).
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Kivimäki Riikka, Rimpelä Arja, Vakkuri Jarmo. (2011). Terveyskioski palveluinnovaationa : Lahden terveyskioski -hankkeen väliarviointi (Vaihe II). Helsinki: Sitra. (Sitran selvityksiä 55).
URL SoleCRIS

Koschke Pauliina, Arminen Ilkka, Mälkiä Tiina, Lumijärvi Ismo. (2011). Kun tiede ja taide kohtasivat tekniikan ja talouden : Aalto-fuusiota selvittäneen tutkimushankkeen väliraportti. Helsinki: Helsingin yliopisto.
URL SoleCRIS

Koskela inka, Palukka Hannele. (2011). Trainer interventions as instructional strategies in air traffic control training. Journal of Workplace Learning 23 (5), 293 - 314.
SoleCRIS

Kotakorpi Kaisa, Härkänen Tommi, Pietinen Pirjo, Reinivuo Heli, Suoniemi Ilpo, Pirttilä Jukka. (2011). Terveysperusteisen elintarvikeverotuksen vaikutukset kansalaisten terveydentilaan ja terveyseroihin. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Raportti 7/2011).
URL SoleCRIS

Kotakorpi Kaisa, Härkänen Tommi, Pietinen Pirjo, Reinivuo Heli, Suoniemi Ilpo, Pirttilä Jukka. (2011). The Welfare Effects of Health-based Tax Policy. München: CESifo. (CESifo Working Papers 3633).
URL SoleCRIS

Kotakorpi Kaisa, Poutvaara Panu. (2011). Pay for politicians and candidate selection: An empirical analysis. Journal of Public Economics 95 (7-8), 877-885.
URL SoleCRIS

Kujala Johanna, Lehtimäki Hanna, Hagman Sirkka. (2011). Practices of Middle Management in International Organizations: Depicting the Discourse of Trust. Teoksessa Seppä Marko, Helander Nina, Ilvonen Ilona (toim.) Proceedings of EBRF 2010. Helsinki: Tampere University of Technology, University of Jyväskylä and University of Tampere, Aalto University, 1-10.
SoleCRIS

Kujala Johanna, Lämsä Anna-Maija, Penttilä Katriina. (2011). Managers' Moral Decision-Making Patterns Over Time: A Multidimensional Approach. Journal of Business Ethics 100 (2), 191-207.
URL SoleCRIS

Kujala Johanna, Penttilä Katriina, Tuominen Pekka. (2011). Creating a conceptual model for building responsible brands. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies 16 (1), 6-12.
URL SoleCRIS

Kulmala Marianne, Mesiranta Nina, Tuominen Pekka. (2011). Electronic word-of mouth in consumer fashion blogs. Teoksessa Proceedings of the 19th International Colloquium in Relationship Marketing: ICRM 2011, September 27-30, 2011, USB-publications of Saunders College of Business. Rochester Institute of Technology. Rochester, USA, 66-86.
SoleCRIS

Kultalahti Jukka. (2011). "Tampereen koulun" oppihistoria : julkisoikeus yliopistojen oppiaineena 1965-2011. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu.
SoleCRIS

Kultalahti Jukka. (2011). Julkisoikeuden identiteetti. Teoksessa Kultalahti Jukka (toim.) "Tampereen koulun" oppihistoria : julkisoikeus yliopistojen oppiaineena 1965-2011. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 153-172.
SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2011). Tutkimus ja innovaatiotoiminta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tiedepolitiikka 36 (1), 4-6.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari, Anttiroiko Ari-Veikko. (2011). Sosiologipäivien työryhmäkooste työryhmästä Yllättääkö julkinen vai yksityinen. Sosiologia 48 (2), 201-202.
SoleCRIS

Kuusela Hannu, Toivonen Mirka, Yrjölä Mika. (2011). Pakkauksen arvoa koskevan informaation jakaminen pakkauksen arvoketjussa. Teoksessa Lehtonen Liina, Uusitalo Outi (toim.) Pakkauksen arvo kilpailuedun lähteenä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, 91-99. (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisuja 181/2011).
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2011). Perhevalokuvien maailmanvalloitus. Terra 123 (1), 50-51.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2011). Kaupunkitila haltuun. Karjala-lehti 05.05.2011.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2011). Uhriutuminen ei ole hyväksi. Karjala-lehti 03.03.2011.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa. (2011). Transnational sense of place : cinematic scenes of Finnish war child memories. The Journal of Aesthetics and Culture 2011 (3), 7178.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa. (2011). Leikittelyä geopoliittisilla mielikuvilla. Karjala-lehti 03.11.2011.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa. (2011). The politics of identity and visuality : the case of Finnish war children. Teoksessa Stocchetti Matteo, Kukkonen Karin (toim.) Images in use : towards the critical analysis of visual communication. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 181-198. (Discourse approaches to politics, society and culture (DAPSAC) 44).
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa. (2011). Kadonneen jäljillä. Karjala-lehti 08.09.2011.
SoleCRIS

Kylliäinen Petri, Mickelsson Rauli. (2011). Maailmanjärjestelmä, sen ideologinen perusta ja globaalit kriisit. Teoksessa Donner-Amnell Jakob, Pykäläinen Miina, Tuuva-Hongisto Sari (toim.) Maailma haastaa : metsä tulevaisuuden ratkaisuissa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto, 130 - 164. (Silva Carelica 56 56).
URL SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2011). Interpreting the Transforming World : Perspectives from Peace Research. New Global Studies 5 (3), 3.
URL SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2011). The EU in the Eurasian Space : An Alternative to the USA. Teoksessa Kakonen Jyrki, Chaturvedi Sanjay, Sengupta Anita (toim.) 'Euro-Asia' at the Crossroads : Geopolitics, Identities and Dialogues. New Delhi: SHIPRA, 172 - 190.
SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2011). Conclusions. Teoksessa Kakonen Jyrki, Chaturvedi Sanjay, Sengupta Anita (toim.) 'Euro-Asia' at the Crossroads : Geopolitics, Identtities and Dialogues. New Delhi: SHIPRA, 204 - 209.
SoleCRIS

Käpylä Juha, Mikkola Harri. (2011). 'Getting Things Right?' : a Reconsideration of Critical Realism as a Metatheory for IR. Journal of International Relations and Development 14 (4), 401-439.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2011). Eräs kirjapäivä, jolloin en tullut paremmaksi ihmiseksi. Bibliophilos 70 (1), 56.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2011). Verkon pauloissa. Bibliophilos 70 (2), 51.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2011). "Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!… mikäli aiotte voittaa taistelunne : manifesti-kritiikkien kritiikkiä. Teoksessa Koivisto Juha, Oittinen Vesa (toim.) Mega-MARX : johdatus uuteen Marxiin. Tampere: Vastapaino, 57-90.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2011). Valvojani. Bibliophilos 70 (4), 52.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2011). Kirjojen massa. Bibliophilos 70 (3), 51.
SoleCRIS

Laine Matias. (2011). Article review of Gray et al (2010) Some Theories for Social Accounting? Published in AEAM 4: 1-54.. Social and Environmental Accountability Journal 31 (1), 100-101.
SoleCRIS

Laine Matias. (2011). Book review of Victor (2008), Managing without growth - slower by design, not disaster. Social and Environmental Accountability Journal 31 (1), 105-106.
SoleCRIS

Laine Matias. (2011). Verkostot, projektit ja kapitalismin henki. Arvio teoksesta Boltanski & Chiapello: New Spirit of Capitalism. Sosiologia 48 (1), 67-68.
SoleCRIS

Laine Matias. (2011). Article review of Sikka (2010): Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance, published in AF 34: 153-168.. Social and Environmental Accountability Journal 31 (1), 99.
SoleCRIS

Laine Matias. (2011). Book review of UN Global Compact & Accenture study (2010): A new era of sustainability. Social and Environmental Accountability Journal 31 (1), 106-107.
SoleCRIS

Laine Toni K, Airaksinen Jenni, Härkönen Helena, Kyösti Anni. (2011). Raamit kaulassa : rakenteet ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla. Helsinki: Kuntaliitto.
URL SoleCRIS

Laurila Hannu. (2011). Optimisation of City Size. Urban Studies 48 (4), 737-747.
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Karintaus Katja. (2011). Rebuilding Strategic Direction: Social Networks within Multinational Firms. Teoksessa Sardana G D, Thatchenkery Tojo (toim.) Positive Initiatives for Organizational Change and Transformation. Delhi: Macmillan Publishers India Ltd, 81-97.
SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Kujala Johanna, Heikkinen Anna. (2011). Corporate Responsibility in Communication: Empirical Analysis of Press Releases in a Conflict. Business Communication Quarterly 74 (4), 432-449.
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Kujala Johanna, Heikkinen Anna. (2011). Global dispute on sustainable business: Analysing MNE-stakeholder relationships in local media texts. Teoksessa Lakkala Hanna, Vehmas Jarmo (toim.) Trends and Future of Sustainable Development. Proceedings of the Conference “Trends and Future of Sustainable Development”. University of Turku: Finland Futures Research Centre, 359–370. (FFRC EBook 15/2011).
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Peltonen Tuomo. (2011). Kauppatiede muutoksen kourissa : kentän monimuotoistuminen ja Helsingin kauppakorkeakoulun rooli. Tiedepolitiikka 36 (2), 31-40.
SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2011). Combining mix and relationship marketing. Marketing Review 11 (2), 117-136.
SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2011). Rahoituspäätös on vaikea prosessi. Kauppalehti 04.10.2011.
SoleCRIS

Lehto Eero, Böckerman Petri, Huovari Janne. (2011). The Return to the Technological Frontier : The Conditional Effect of R&D on Plant Productivity in Finnish Manufacturing. Papers in Regional Science 90 (1), 91-109.
SoleCRIS

Leino Helena. (2011). Kirkkojärvi katoaa luokituksistaan : asiantuntijatiedon haavoittuvuus. Teoksessa Alastalo Marja, Åkerman Maria (toim.) Tieto hallinnassa : Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino, 221-239.
SoleCRIS

Leino Helena. (2011). Suomalaisen valtatutkimuksen valtavirrassa. Terra 123 (2), 114-115.
SoleCRIS

Leppälä Enni, Jokinen Ari. (2011). Kaupunkimetsä rakentamisen kohteena: toimintamahdollisuuksien muotoutuminen kaavasuunnittelijoiden ja metsäammattilaisten välillä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (2), 158-177.
SoleCRIS

Li Dong. (2011). Mergers of Higher Education Institutions in China and Finland. Teoksessa Cai Yuzhuo, Kivistö Jussi (toim.) Higher education reforms in Finland and China : experiences and challenges in post-massification era. Tampere: Tampere University Press, 225-244. (Higher education finance and management series).
SoleCRIS

Litmanen Tapio, Kojo Matti. (2011). Not excluding nuclear power : The dynamics and stability of nuclear power policy arrangements in Finland. Journal of Integrative Environmental Sciences 8 (3), 171–194.
SoleCRIS

Loke-Min Foo, Asenova Darinka, Bailey Stephen, Hood John. (2011). Stakeholder Engagement and Compliance Culture: An Emirical Study of Scottish Private Finance Initiative Projects. Public Management Review 13 (5), 707-729.
URL SoleCRIS

Lovio Raimo, Mickwitz Per, Heiskanen Eva. (2011). Path dependence, path creation and creative destruction in the evolution of energy systems. Teoksessa Wüstenhagen Rolf, Wuebker Robert (toim.) Handbook of Research on Energy Entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 274-301.
SoleCRIS

Lumijärvi Ismo. (2011). The Changing Environment and Its Implications for the Role of Public Managers: Some Remarks from the Development of Management in the Finnish Public Sector. Journal of US-China Public Administration 8 (5), 98-107.
SoleCRIS

Lumijärvi Ismo. (2011). Johdon asemaan kohdistuvista paineista. Premissi 6 (5), 43.
SoleCRIS

Lumijärvi Ismo, Ursin Klaus af. (2011). Can a high-performance public organization be highly ethical as well?. Teoksessa Academic Public Administration Studies Archive – APAS.
URL SoleCRIS

Lumijärvi Ismo, Virta Sirpa. (2011). Turvallisuushallinto hallintotieteen osa-alueena. Teoksessa Virtanen Turo et al. (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus : mistä, mitä, minne?. Tampere: Tampere University Press, 165-188.
SoleCRIS

Lyytinen Anu. (2011). Finnish Polytechnics in the Regional Innovation System : Towards New Ways of Action. Tampere: Higher Education Group / Tampere University Press. (Higher education finance and management series).
URL SoleCRIS

Lyytinen Anu. (2011). Lectio Praecursoria: Finnish Polytechnics in the Regional Innovation System : Towards New Ways of Action. Tiedepolitiikka 36 (3), 45-48.
SoleCRIS

Lyytinen Anu, Hölttä Seppo. (2011). A Resposta das politechnicas finlandesas aos desafios das politicas de inovacao e de desenvolvimento regional. Caderno CRH 24 (63), 467-478.
SoleCRIS

Lyytinen Anu, Marttila Liisa, Ylijoki Oili-Helena. (2011). Yliopistojen tutkimustoiminnan profiilit - yksikkötason analyysi. Tiedepolitiikka 36 (3), 7-20.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2011). Iloa työhön. Alvari, Seinäjoen kaupungin henkilöstölehti 2011 (2), 6.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2011). Työhyvinvoinnin johtaminen. Osa II: Teoriasta tekoihin – miten kehittää työhyvinvointia? Tieto ja osaaminen kilpailuetuna 6.5.. Teoksessa Johtamisen käsikirja, Osaamisen johtaminen: Kauppalehti, 1-26.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2011). Työhyvinvoinnin johtaminen. Osa I. Mitä työhyvinvointi on? 6.4. Teoksessa Johtamisen käsikirja, Osaamisen johtaminen: Kauppalehti, 1-26.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2011). Työnilo. Helsinki: WsoyPro.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2011). Työnilon resepti. Hyvää työtä. Vakuutusyhtiö Varman asiakaslehti. 2011 (1), 12.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2011). Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana. Terveydenhoitaja 2011 (4-5), 6-9.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2011). Hyviä vai huonoja uutisia?. Vakuutuskuntoutus 2011 (1), 11.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Hakala Liisa. (2011). Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena : tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Tampere: Tampereen yliopisto, Kuntoutussäätiö & Euroopan sosiaalirahasto.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Olmari Soile. (2011). Tosiasioiden hyväksyminen on muutoksen alku. Rautatievirkamies 2011 (3), 12-15.
SoleCRIS

Meklin Pentti. (2011). Näkymättömät kustannukset - ulkoistamisen sudenkuoppa. Teoksessa Vakkuri Jarmo et al. (toim.) Tarkastus ja arviointi : julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press, 125-141.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2011). Eduskuntavaalit takana – ”kuntauudistus edessä”?. Suomen Kuntaliitto, Arttu-info (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2011/Sivut/2011-04-29-meklin.aspx).
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2011). Paras kuoppaan – suuri kuntauudistus alulle?. Suomen Kuntaliitto, ARTTU-info (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2011/Sivut/2011-09-meklin.aspx).
URL SoleCRIS

Meklin Pentti, Vakkuri Jarmo. (2011). Kuntien itsehallinnon taloudellinen perusta. Teoksessa Haveri Arto, Stenvall Jari, Majoinen Kaija (toim.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 283-296. (Acta 224).
SoleCRIS

Melanen Matti, Mickwitz Per. (2011). Ilmastonäkökulma kaikkiin päätöksiin – ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen. Teoksessa Virtanen Anne, Rohweder Liisa (toim.) Ilmastonmuutos käytännössä : Hillinnän ja sopeutumisen keinoja. Helsinki: Gaudeamus, 145-161.
SoleCRIS

Mesiranta Nina, Rökman Maija, Tuominen Pekka. (2011). Brand management and user-generated branding. A case study of a fashion retailer-manufacturer in Finland. Teoksessa Proceedings of the 21st Nordic Conference on Business Studies: NFF 2011 A Practice about Practice, August 20-24, 2011. School Business, Stockholm University, 1-20.
URL SoleCRIS

Mickelsson Rauli. (2011). Suomalaisten nationalistipopulistien ideologiat. Teoksessa Wiberg, Matti (toim.) Populismi - kriittinen arvio. Helsinki: Edita, 147-174.
SoleCRIS

Mickelsson Rauli. (2011). Jännittävien vaalien syyt. Vihreä lanka (4.3.2011), 8-9.
SoleCRIS

Mickelsson Rauli. (2011). Populismi ja Suomi. Kleio 2011 (1), 27-31.
SoleCRIS

Mickelsson Rauli, Oksanen Markku. (2011). Moraalinen luonne ja omantunnonkysymykset. Politiikka, Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 53 (3), 197-213.
SoleCRIS

Mickwitz Per, Hildén Mikael, Seppälä Jyri, Melanen Matti. (2011). Sustainability through system transformation: lessons from Finnish efforts. Journal of Cleaner Production 19 (16), 1779-1787.
URL SoleCRIS

Mikko Lahtinen. (2011). Kirjallisuus ja luokka. Teoksessa Ruohonen Voitto, Sevänen Erkki, Turunen Risto (toim.) Paluu maailmaan : kirjallisten tekstien sosiologiaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 155-182. (Tiede 1346).
SoleCRIS

Mitronen Lasse, Rintamäki Timo, Toivonen Mirka, Talonen Harri. (2011). Kaupan kasvuvisio 2020. Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseutu - kaupankäynnin ja kaupan osaamisen keskus. Tampere: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2011).
URL SoleCRIS

Moisio Laura, Rökman Maija. (2011). Musician's, fans' and record company's value co-creation in internet. Teoksessa Gummesson Evert et al (toim.) The 2011 Naples Forum on Service : Service Dominant logic, Network & System Theory and Service Science: integrating three perspectives for a new service agenda.
URL SoleCRIS

Myrsky Matti, Räbinä Timo. (2011). Verotusmenettely ja muutoksenhaku. Helsinki: Talentum.
SoleCRIS

Mäkelä Hannele, Laine Matias. (2011). A CEO with many messages: Comparing the ideological representations provided by different corporate reports. Accounting Forum 35 (4), 217-231.
SoleCRIS

Mäkelä-Pusa Pirkko, Terävä Kimmo ja Manka Marja-Liisa. (2011). Yrittäjien työhyvinvointi, työkyky ja kuntoutus : selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja kuntoutuksen tarpeesta. Helsinki: Kuntoutussäätiö. (Kuntoutussäätiön työselosteita 41/2011).
URL SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2011). Surkovian Narrative on the Future of Russia : Making Russia a World Leader. Journal of Communist Studies and Transition Politics 27 (2), 143-165.
URL SoleCRIS

Mälkiä Tiina, Arminen Ilkka, Koschke Pauliina, Lumijärvi Ismo. (2011). Tampereen teknillisen yliopiston johdon ja henkilöstön kokemuksia rakenteellisten uudistusten ja säätiöitymisen valmistelusta ja toteuttamisesta. Helsinki: Helsingin yliopisto.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2011). Eurokriisin syveneminen tuki perussuomalaisia vaaleissa. Turun Sanomat 16.12.2011.
SoleCRIS

Nieminen Jere. (2011). Eläinhavaintoja metsästä, hallinnosta ja neuvottelukunnista. Alue ja ympäristö 40 (2), 83-84.
SoleCRIS

Nieminen Jere. (2011). Tutkimuskohteita, ruokaa ja perheenjäseniä. Sosiologia 48 (4), 358-359.
SoleCRIS

Nieminen Jere. (2011). Hirvenmetsästyksen ja ulkoilun sovittaminen yhteen Helsingin seudulla. Suomen Riista 57, 63–72.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2011). Vero-oikeuden bibliografia 2010. Verotus 61 (2), 208-217.
SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KVL antoi ratkaisun pankki- ja vakuutuspalvelujen bonusten verokohtelusta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti annettu. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KHO ei muuttanut KVL:n sulautumisvastikkeen verotusta koskenutta ennakkoratkaisua. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KHO purki päätöksensä väliyhteisötulon verottamista koskevassa asiassa, kun se oli laiminlyönyt velvollisuutensa pyytää ennakkoratkaisua EY:n tuomioistuimelta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Sähköverkko muodosti EVL 52d §:n mukaisen liiketoimintakokonaisuuden. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Hallituksen jäsenen palkkio oli palkkaa, vaikka palkkio maksettiin pääomasijoitustoimintaa harjoittavalle yhtiölle, joka oli hallituksen jäsenen työnantaja. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu osakepalkkiojärjestelyyn liittyvien luovutusrajoitusten vaikutuksesta osakkeiden arvostamiseen palkansaajan ansiotulona. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). EVL:n sulautumista koskevia säännöksiä sovellettiin sekasulautumiseen, vaikka sulautumisvastiketta ei annettu lainkaan. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Luonnollisen henkilön asunto-osakkeiden luovutukset katsottiin elinkeinotoiminnaksi, kun verovelvollinen oli aktiivisesti osallistunut myyntikohteiden arvon kasvattamiseen. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Yleishyödyllinen säätiö oli siirtänyt elinkeinotoimintansa liiketoimintasiirrolla osakeyhtiöön. Osakeyhtiön osakkeiden myynti oli säätiön henkilökohtaisen tulolähteen tulona verovapaata tuloa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KHO:n ratkaisu osakkeiden arvonmenetyksen lopullisuudesta konkurssissa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Liiketoimintasiirtoa koskevaa säännöstä (EVL 52d §) sovellettiin, kun säätiö siirsi elinkeinotoiminnan käytössä olleen kiinteistöomaisuuden perustettavaan osakeyhtiöön. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Verohallinto antoi ohjeen työnantajan ottaman sairaanhoitovakuutuksen verotuksesta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Tuomioistuimen antaman tuomion perusteella maksettu yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys oli saajalleen verovapaata tuloa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KHO:n ratkaisu väliyhteisölain soveltamisesta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Lahjavero määrättiin osakeyhtiölle eikä osakkaalle, kun isä lahjoitti toisen osakeyhtiön osakkeita pojan omistamalle osakeyhtiölle. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Keskusverolautakunta antoi kapitalisaatiosopimusta koskevan ratkaisun. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Korkein hallinto-oikeus pyysi unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua lopullisia tappioita koskevassa asiassa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Verohallinto antoi uuden ohjeen joukkovelkakirjalainojen tuloverolain mukaisesta verotuksesta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Verohallinto antoi kaksi uutta ohjetta. Toinen ohjeista koskee hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotusta ja toinen koulutusmenoja henkilöverotuksessa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Siirtokelpoinen ja palautuskelpoinen liittymismaksu ei ollut veronalaista tuloa eikä siitä ollut suoritettava arvonlisäveroa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Hallitusohjelman verolinjaukset. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Norjan sijoitusrahastolain mukaista sijoitusrahastoa pidettiin TVL 20 §:n mukaisena verovapaana yhteisönä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Jakautumista koskevia säännöksiä sovellettiin, kun siirtyvät varat käypään arvoon arvostettuna ylittivät siirtyvien velkojen määrän siten, että siirtyvät varat riittivät kattamaan vastaanottavan yhtiön osakepääoman. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Omana asuntona käytetyn kiinteistön hallintaoikeuden luovutuksesta saatu voitto oli veronalaista tuloa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu EU:n palveluksessa olevan henkilön puolison verotuksellisen asuinpaikan määräytymisestä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Verohallinto muutti yritysten sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaa ohjetta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Unionin tuomioistuimen ratkaisu EU:n palveluksessa olevan henkilön puolison verotuksellisen asuinpaikan määräytymisestä (C-270/10, Gistö). Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KHO:n ratkaisu kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Tietokoneohjelmien käyttöoikeuden luovuttamisesta saatu tulo: Verosopimuksessa tarkoitettua rojaltia vai liiketuloa?. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Kotitalousvähennyksen saamisen edellytyksenä on se, että työn tehnyt yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Korkein hallinto-oikeus tulkitsi TVL 112a.3 §:ää sen sanamuodon ja verotusta yksinkertaistavan tarkoituksen mukaisesti. Merkitystä ei annettu sille, että säännöksen soveltaminen johti yksittäistapauksessa normaalia raskaampiin veroseuraamuksiin. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Osinko-oikeuden vastikkeelliseen luovutukseen ei sovellettu TVL 48.1 §:n 3 kohdan sukupolvenvaihdosta koskevaa verovapaussäännöstä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Verohallinto antoi henkilöasiakkailleen pääomanpalautusten verotusta koskevan ohjeen. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Verohallinnon uusi ohjeistus ulkomaisille sijoitusrahastoille maksettavien osinkojen lähdeverotuksesta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettua lakia sovellettiin työsuhdeoptioiden perusteella saatuun tuloon, vaikka työsuhdeoptiot oli merkitty ennen verovelvollisen Suomeen muuttoa ja hän oli ollut optiot merkitessään suomalaiseen konserniin kuuluvan ulkomaisen yhtiön palveluksessa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KHO:n ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle asiassa, jossa kysymys on tappioiden siirtymisestä rajat ylittävässä sulautumisessa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Pankin asiakkailleen sijoitusten, luottojen ja säästöjen perusteella maksama bonus katsottiin saajansa pääomatuloksi riippumatta siitä, nostiko hän bonuksen rahana vai käyttikö hän kertyneen bonuksen pankin palvelumaksujen kattamiseen. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Unionin tuomioistuin antoi kolmansista valtioista saatujen osinkojen verotusta koskevan ennakkoratkaisun. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Perintö- ja lahjaveroa ei jätetty sukupolvenvaihdostilanteessa kokonaan maksuunpanematta osakeyhtiön lunastaessa omia osakkeitaan hinnalla, joka oli hieman yli 60 % osakkeiden käyvästä arvosta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Osakkeiden hankintaan liittyvät asiantuntijamenot luettiin verotuksessa osakkeiden hankintamenoon, vaikka ne vähennettiin kirjanpidossa vuosikuluina. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Tontin vuokraoikeuden luovutuksen yhteydessä maksettava haittakorvaus oli luettava vuokraoikeuden kaupasta suoritettavan varainsiirtoveron perusteeseen, vaikka se perustui kauppasopimuksesta erilliseen sopimukseen. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Tuloverolain mukaan verotetun yhtiön liikekiinteistökokonaisuuden siirtoon perustettavalle yhtiölle ei sovellettu elinkeinoverolain liiketoimintasiirtoa koskevaa säännöstä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Työpanokseen perustuva osinko oli sen verovuoden kulua, jonka aikana yhtiökokous teki päätöksen osingonjaosta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KVL julkaisi kaksi elinkeinotulon verotusta koskevaa ennakkoratkaisua. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). EVL:n sulautumista koskevia säännöksiä sovellettiin sekasulautumiseen, jossa osakevastiketta ei annettu sulautuvan yhtiön emoyhtiölle mutta annettiin sulautuvan yhtiön muille osakkaille. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä ei sovellettu, kun osakkeita lahjaksi saanut oli alaikäinen. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Uudet virka-apua veroasioissa koskevat sopimukset – Eduskunta hyväksyi Liechtensteinin kanssa allekirjoitetun sopimuksen. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). KHO:n ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle osakevaihtoa koskevassa asiassa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Osakeyhtiön työntekijöilleen ottaman sairaanhoitovakuutuksen maksuista ei muodostunut työntekijöille veronalaista tuloa (KHO 2011:27). Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Työnantajalla ei ollut velvollisuutta toimittaa ennakonpidätystä työntekijöille työmatkoista kertyneistä lentopisteistä (KHO 2011:26). Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2011). Perustajaurakointia harjoittaneen yhtiön verotuksessa asunto-osakkeet katsottiin luovutetuksi silloin, kun luovutussopimus allekirjoitettiin. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Penttilä Seppo. (2011). Working Group Issues Tax Recommendations. Tax Notes International 61 (3), 191-193.
SoleCRIS

Nieminen Martti, Penttilä Seppo. (2011). The Year in Review (Finland). Tax Notes International 64 (12), 888-889.
SoleCRIS

Nieminen Martti, Penttilä Seppo. (2011). Finnish Court Reverses Previous Judgment in Belgian CFC Case. Tax Notes International 62 (4), 274-275.
SoleCRIS

Nuutinen Sanna, Manka Marja-Liisa, Heikkilä-Tammi Kirsi. (2011). Muutosjohtaminen kunnassa - henkilöstöhallinnon järjestelmän uudistuminen työhyvinvoinnin haasteena. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2010. Työn tuottavuus + työelämän laatu - mahdollisuus vai mahdottomuus?. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 118-129. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 2/2011).
URL SoleCRIS

Nygren Nina. (2011). From the global biodiversity crisis to the Habitats Directive : the example of Siberian flying squirrels in Tampere region, Finland. Teoksessa Tacchi Enrico Maria, Salomone Mario (toim.) Culture della Sostenibilitá : Di fronte ai rischi ambientali: rappresentazioni sociali e green economy. Torino: Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus, 300-308. (Culture della Sostenibilitá Anno IV, semestre 2, 2011).
SoleCRIS

Nyholm Inga, Airaksinen Jenni. (2011). Kuntahallinnon uudistaminen arvioinnin kohteena. Hallinnon tutkimus 30 (4), 297-312.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2011). Lentopisteitä, sairaanhoitovakuutuksia ja kokouspalkkioita : uutta oikeuskäytäntöä palkkatulon verotuksesta. Verotus 61 (5), 482-495.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2011). Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman palkkatulon lähdeverotuksen EU-oikeudellisista ongelmista, osa II. Verotus 61 (2), 176-189.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2011). Luonnollisten vähennysten ja korkomenojen jaksottamisesta henkilöverotuksessa. Verotus 2011 (4), 373-386.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2011). Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman palkkatulon lähdeverotuksen EU-oikeudellisista ongelmista, osa I. Verotus 61 (1), 54-65.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Alamo muistaa urheutta ja USA: nousua. Kaleva 12.09.2011, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Muistopäivät ja talvisodan henki. Teoksessa Alenius Kari, Fält Olavi K. (toim.) Talvisota kokemuksena. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 211-226. (Studia historica septentrionalia 63).
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). De-Bordering the State - Re-Bordering the Nation : Nation Policy in Hungary. Teoksessa Jancsak Jaroslaw (toim.) Be-Bordering, Re-Bordering and Symbols on the European Boundaries. Berlin: Logos, 53-66. (16).
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Oliko vika jälleen peilissä, herra Unkarin pääministeri?. Kaleva 24.11.2011, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Teksasin Alamo militarismin ja sankaritarinoiden ydintä. Turun Sanomat 01.09.2011, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Arabiparlamentit ovat luku sinänsä. Kaleva 22.01.2011, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Unkarin medialaki on paluuta menneeseen. Helsingin Sanomat 20.01.2011, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Puola voi yllättää vakaudellaan. Kaleva 08.10.2011, A24.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Unkari siirtyi "ohjattuun demokratiaan". Aamulehti 26.04.2011, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Perustuslaki ja keisarin uudet vaatteet. Suomi-Unkari 30 (2), A4.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2011). Kun perustuslaista tulee historiankirja. Turun Sanomat 23.04.2011, A2.
SoleCRIS

Närvänen Elina. (2011). The brand as a cultural network hub: acknowledging multiple parties in branding. Teoksessa Nordic Academy of Management Conference, 1-21.
URL SoleCRIS

Näsi Salme. (2011). Kustannuslaskennan ongelmat julkishallinnon markkinamalleissa. Teoksessa Vakkuri Jarmo, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani, Kivimäki Riikka (toim.) Tarkastus ja arviointi : julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press, 99-124.
URL SoleCRIS

Olavi Borg. (2011). Ruudusta Raunioon.Valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opetus YKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925-2010.. Tampereen yliopistopainoOy, Tampere: Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu.. (Studia politica Tamperensis 19).
URL SoleCRIS

Orsila Reetta, Luukkaala Tiina, Manka Marja-Liisa, Nygård Clas-Håkan. (2011). A New Approach to Measuring Work-Related Well-Being. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 17 (4), 341-359.
SoleCRIS

Oulasvirta Lasse. (2011). Sopivatko kansainväliset IPSAS -standardit valtiolle?. Tilintarkastus 2011 (5), 18-21.
SoleCRIS

Palmujoki Eero. (2011). Kohti pirstoutuvaa vai yhtenäistä globaalia ilmastomuutoksen hallintaa?. Teoksessa Donner-Amnell, Jakob et al. (toim.) Maailma haastaa : metsä tulevaisuuden ratkaisuissa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto, 76-102. (Silva Carelica 56).
URL SoleCRIS

Palmujoki Eero. (2011). Kansainvälinen ilmastonhallinta, normit ja muutos. Teoksessa Lappalainen Pertti, Seppä Tarja, Soininen Suvi (toim.) Muutosten aikoja : juhlakirja Tapani Turkalle. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 117 - 129.
URL SoleCRIS

Palmujoki Eero. (2011). Kansainvälinen yhteisö ja kansainvälisen kaupan säännöt. Teoksessa Haukkala Hiski, Palmujoki Eero, Vuori Juha A (toim.) Maailma kansainvälisten suhteiden tutkimuksen haasteena : juhlakirja professori Harto Hakovirran täyttäessä 70 vuotta. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, 86-102.
SoleCRIS

Paloheimo Heikki. (2011). Elämää Politiikan tutkimuksen laitoksella 2004-2010. Teoksessa Borg Olavi (toim.) Ruudusta Raunioon. Valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opetus YKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925–2010. Tampere: Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu, 168-184. (Studia politica Tamperensis 19).
URL SoleCRIS

Palu Helle. (2011). The politics of visual representation : security, the US and the ‘war on terrorism’. Teoksessa Stocchetti Matteo, Kukkonen Karin (toim.) Images in use : towards the critical analysis of visual communication. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 151-180. (Discourse approaches to politics, society and culture (DAPSAC) 44).
SoleCRIS

Palukka Hannele, Tiilikka Tiina. (2011). Temporary agency work in the Finnish health care sector: Greater flexibility and freedom in the workplace?. Work Organisation Labour and Globalisation 5 (1), 112-128.
URL SoleCRIS

Papageorgiou Achillefs. (2011). Spatial Model Analysis of Party Policy Strategies. Insights of Deterministic and Probabilistic Voting with ’Biased’ Voters: Applications to Finland. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1609).
URL SoleCRIS

Pekkola Elias. (2011). Kollegiaalinen ja manageriaalinen johtaminen suomalaisissa yliopistoissa. Hallinnon tutkimus 2011 (1), 37-55.
SoleCRIS

Pekkola Elias. (2011). Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Kasvatus 42 (4), 393-396.
SoleCRIS

Pekkola Elias. (2011). Tutkijakoulutuksen monet ulottuvuudet. Acatiimi 13 (9), 32-34.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). Omien osakkeiden hankkiminen sukupolvenvaihdostilanteessa. Siirtyvien varojen arvo jakautumisessa. KHO:n ja KVL:n yritysveropäätöksiä. Tilisanomat 2011 (4), 14 - 16.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). Ennakonpidätys osakeyhtiön hallituksen jäsenen palkkiosta. Lentomatkojen perusteella kertyneet lentopisteet ennakkoperinnässä. Tilisanomat 2011 (3), 16 - 17.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). Uusia tulkintoja yrityksen sukupolvenvaihdosten verotukseen. Tilisanomat 2011 (5), 42 - 45.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). Käyttöomaisuusosakkeet ja niiden luovutukset verotuksessa. Tilisanomat 2011 (2), 48 - 51.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Liittymismaksun veronalaisuus ; Valuuttatermiini ja osakkeiden hankintameno. Tilisanomat 32 (5), 11 - 13.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). Viimeaikaista oikeuskäytäntöä yritysverotuksesta. Teoksessa Vero-opintopäivät 2011, 117 - 149.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). Sulautumisvastikkeen antamisvelvollisuus. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltaminen alaikäisen saamaan lahjaan. KHO:n ja KVL:n yritysveropäätöksiä.. Tilisanomat 2011 (2), 15 - 17.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). EU-oikeuden soveltaminen ja Suomen yritysverotus. Teoksessa Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä 2011, 43 - 66.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). Uusi hallitusohjelma - uudistuuko verotus?. Tampereen kauppakamarilehti 2011 (5), 24 - 25.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä: Yleishyödyllisen yhteisön omistamien osakkeiden myynnin verotus ; Osakepalkkiona saatujen osakkeiden arvostaminen. Tilisanomat 32 (6), 14 - 17.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2011). Tappion vähentäminen elinkeinotoiminnan lopettamistilanteissa. Koron markkinaehtoisuus. KHO:N ja KVL:n yritysveropäätöksiä. Tilisanomat 2011 (1), 13 -15.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2011). Finland Seeks ECJ Ruling on Real Estate Losses. Tax Notes International 63 (3), 159-160.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2011). Finland Requests ECJ Ruling on Transfer of Losses in Merger. Tax Notes International 61 (12), 904-905.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2011). Finland Requests ECJ Ruling on Cross-Border Exchange of Shares. Tax Notes International 61 (7), 483-484.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2011). Coalition Lays Out Tax Plans. Tax Notes International 62 (13), 1016-1017.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2011). Finland’s CFC Act Did Not Apply Without Blacklist Decree, Court Rules. Tax Notes International 62 (7), 543-544.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Matti. (2011). Tax Board Issues New Withholding Guidelines. Tax Notes International 63 (13), 932-933.
SoleCRIS

Penttinen Elina. (2011). Nordic women and international crisis management : A politics of hope?. Teoksessa Kronsell Annica, Svedberg Erika (toim.) Making Gender, Making War : Violence, Military and Peacekeeping Practices. UK: Routledge, 153-165. (Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality).
SoleCRIS

Pihlajamäki Mia, Tynkkynen Nina. (2011). Governing the blue-green Baltic Sea Societal challenges of marine eutrophication prevention. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs. (FIIA Reports 31).
URL SoleCRIS

Pihlajamäki Mia, Tynkkynen Nina. (2011). The Challenge of Bridging Science and Policy in the Baltic Sea Eutrophication Governance in Finland : The perspective of Science. Ambio: A Journal of the Human Environment 40 (2), 191-199.
URL SoleCRIS

Pirttilä Jukka. (2011). SATA-komitea ja koko sosiaaliturva Soininvaaran käsittelyssä. Kansantaloudellinen aikakauskirja 107 (2), 215-218.
URL SoleCRIS

Pirttilä Jukka, Selin Håkan. (2011). Income Shifting within a Dual Income Tax System: Evidence from Finnish Tax Reform of 1993. Scandinavian Journal of Economics 113 (1), 120-144.
SoleCRIS

Pirttilä Jukka, Selin Håkan. (2011). Skattepolitik och sysselsättning. Hur väl fungerar det svenska systemet?. Teoksessa Nordström Skans Oskar (toim.) Välfärdsstaten i arbete. Inkomsttrygghet och omfördelning med incitament till arbete. Tukholma: SOU, Bilaga 12.
URL SoleCRIS

Pirttilä Jukka, Selin Håkan. (2011). Tax Policy and Employment : How Does the Swedish System Fare. Uppsala: Uppsala University. (Working Paper 2011:2).
URL SoleCRIS

Pirttilä Jukka, Taimio Heikki. (2011). Julkisen ja yksityisen tuotannon edullisuus ikäihmisten palveluasumisessa: teoreettista taustaa ja kustannusten vertailua.. Teoksessa Sinervo Timo, Taimio Heikki (toim.) Ikäihmisten asumispalveluiden järjestäminen : yksityisen ja kunnallisen tuotannon vertailua sekä kokemuksia kilpailuttamisesta. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Palkansaajien tutkimuslaitos, 13-36. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Raportti).
URL SoleCRIS

Puhakka Outi, Talonen Antti. (2011). Monikanavaisuus matkailumarkkinoinnin kehityssuuntana Venäjän markkinoilla. Tampere: Tampereen yliopisto.
SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki. (2011). Kenen kunnallinen itsehallinto?. Teoksessa Haveri Arto, Stenvall Jari, Majoinen Kaija (toim.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Helsinki: Kunnallistieteellinen yhdistys ja Suomen Kuntaliitto, 85-97. (Suomen Kuntaliitto Acta 224).
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki. (2011). Suomalaisuuden virrassa : Tampereen suomalainen klubi 120 vuotta. Tampere: Tampereen Suomalainen Klubi.
SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Nyholm Inga, Stenvall Jari. (2011). Moniääninen johtaminen ja kokonaisuuden hallinta. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) Enemmän kuin osiensa summa : sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella. Tampere: Tampereen kaupunki, 75-101. (Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 13/2011).
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Harisalo Risto. (2011). Luottamukseen perustuva johtaminen ja sopimusohjaus Tampereen kaupungissa. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) Enemmän kuin osiensa summa : sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella. Tampere: Tampereen kaupunki, 54-74. (Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 13/2011).
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia, Stenvall Jari. (2011). Tampereen kaupungille palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen sekä Tampereen kaupungin välisen sopimusmenettelyn kehittäminen. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) Enemmän kuin osiensa summa : sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella. Tampere: Tampereen kaupunki, 118-140. (Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 13/2011).
URL SoleCRIS

Rannisto Satu, Paalanne Niko, Rannisto Pasi-Heikki, Haapanen Arto, Oksaoja Sanna, Uitti Jukka, Karppinen Jaro. (2011). Measurement of leg-lenght discrepancy using laser-based ultrasound method. Acta radiologica 52 (10), 1143-1146.
URL SoleCRIS

Ranta Pertti, Viljanen Ville. (2011). Vascular plants along an urban-rural gradient in the city of Tampere, Finland. Urban Ecosystems 14 (3), 361-376.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). The Gatekeepers of European Integration? The Functions of National Parliaments in the EU Political System. Journal of European Integration 33 (3), 303-321.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). True Finns’ gains mark popular shift in Finland on EU. Oxford Analytica (http://).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). Europe and the Finnish Parliamentary Elections of April 17, 2011. European Parties Elections and Referendums Network (EPERN) Election Briefing No 63, Sussex European Institute (http://www.sussex.ac.uk/sei/documents/epern-election-briefing-63.pdf).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). Finland : Moving in the Opposite Direction. Teoksessa Bergman Torbjörn, Strøm Kaare (toim.) The Madisonian Turn : Political Parties and Parliamentary Democracy in Nordic Europe. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 112-157.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). Debating Europe in Finland: Euroscepticism or Legitimate Concerns about National Influence?. Teoksessa Harmsen, Robert, Schild, Joachim (toim.) Debating Europe: The 2009 European Parliament Elections and Beyond. Baden-Baden: Nomos, 165-180.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). Missä EU, siellä ongelma: populistinen Eurooppa-vastaisuus Suomessa. Teoksessa Wiberg Matti (toim.) Populismi : kriittinen arvio. Helsinki: Edita, 197-220.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). Finland: constitutional reforms would further reduce president’s powers. The semi-presidential one (http://www.semipresidentialism.com) (http://www.semipresidentialism.com/The_Semi-presidential_One/Blog/Entries/2011/9/22_Guest_post_-_Tapio_Raunio_on_Finland.html).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). The Changing World of EU Governance. International Studies Review 13 (2), 314-317.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2011). Semi-presidentialism and the Dual Executive in EU Affairs: What Can We Learn from the Finnish Experience?. Teoksessa Persson Thomas, Wiberg Matti (toim.) Parliamentary Government in the Nordic Countries at a Crossroads : Coping with Challenges from Europeanisation and Presidentialisation. Stockholm: Santérus Academic Press, 301-325.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2011). Julkisoikeudellista tutkimusta paikantamassa. Teoksessa Kultalahti Jukka (toim.) "Tampereen koulun oppihistoria" : Julkisoikeus yliopistojen oppiaineena 1965-2011. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 55-64.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2011). Moninaisuudessaan yhtenäinen Eurooppa: konsensusperiaate ja valtion harkintamarginaalioppi. Lakimies 109 (6), 1152-1171.
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2011). Taiteellinen alibi: ilmaisurikoksen taiteellinen luonne sen rangaistavuuden poistavana tekijänä. Oikeus 40 (2), 244-253.
SoleCRIS

Rinne Jarmo. (2011). Vaalikampanja sosiaalisessa mediassa. Politiikka 53 (1), 63-70.
SoleCRIS

Rinne Jarmo. (2011). Henkilökohtaistuva politiikka: Tutkimusmatkoja refleksiiviseen kansalaistoimintaan. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1587).
URL SoleCRIS

Rintamäki, Timo. (2011). A Framework for Identifying and Implementing Responsive Retail Service Concepts. Teoksessa 18th Recent Advances in Retailing and Services Science Conference.
SoleCRIS

Rintamäki Timo, Mitronen Lasse. (2011). Customer value propositions and co-creation of service in multi-channel retail contexts. Teoksessa Gummesson, Evert et al (toim.) The 2011 Naples Forum on Service : Service Dominant logic, Network & System Theory and Service Science: integrating three perspectives for a new service agenda.
URL SoleCRIS

Rintamäki Timo, Närvänen Elina. (2011). Customers’value-creating roles and practices in virtual customer environments. Teoksessa Timmermans H.J.P. (toim.) 18th Recent Advances in Retailing and Services Science Conference, San Diego, -.
SoleCRIS

Ropo Arja. (2011). Johtajuuden ilmiö : johtajaominaisuuksista kokemuksellisiin konstruktioihin. Teoksessa Virtanen Turo et al. (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus : mistä, mitä, minne?. Tampere: Tampere University Press, 191-217.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2011). Maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä osakeyhtiön voitonjaon yhteydessä.
SoleCRIS

Ruokolainen Olli. (2011). Strategic Development of the Regional Cultural Economy : Four Forms of Cultural Capital. Tampere: University of Tampere. Research Unit for Urban and Regional Development Studies. (Sente-working papers 33/2011).
URL SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2011). Populistiset piirteet vennamolais-soinilaisen puolueen ohjelmissa. Teoksessa Wiberg Matti (toim.) Populismi : kriittinen arvio. Helsinki: Edita, 94-146.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2011). Valtaa ja eliittejä tutkimassa. Teoksessa Borg Olavi (toim.) Ruudusta Raunioon : valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opetus YKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925-2010. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 153-156. (Studia politica Tamperensis 19).
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2011). Kaavamaista ohjausta vai eurooppalaista itsehallintoa?. Kuntalehti 2011 (3), 59.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2011). Valtio tarttuu yhä tiukemmalla otteella kunnista. Kanava 2011 (1), 41-43.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2011). Eurooppalainen näkökulma kuntauudistukseen ja -rakenteeseen. Teoksessa Mykkänen Antti (toim.) Kuntakirja - uudistusajatuksia. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 11 - 18. (Kunnallisalan kehittämissäätiöm Polemia-sarja nro 81).
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2011). Eduskuntavaalit ja kuntavaalit voisi yhdistää?. Kuntalehti 2011 (7), 53.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2011). Alueiden komitean asema ja merkitys. Hallinnon tutkimus 2011 (1), 72-80.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2011). Kunnallinen itsehallinto Euroopan unionissa ja Euroopan neuvostossa. Teoksessa Haveri Arto, Stenvall Jari, Majoinen Kaija (toim.) Kunnallisen itsehallinnon peruskivet. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 141-160. (Acta 224).
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2011). Kolmenkymmenen prosentin kuntaveroko uhkana?. Kuntalehti (http://www.kuntalehti.fi/Ajankohtaista/Kolumnit/Sivut/Kolmenkymmenen-prosentin-kuntaveroko-uhkana.aspx).
URL SoleCRIS

Räbinä Timo. (2011). Omaisuuden arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa : Verohallinnon arvostamisohjeen merkitys. Suomenlaki.com (http://www.suomenlaki.com/uutiset/omaisuuden+arvostaminen+perinto+ja+lahjaverotuksessa++verohallinnon+arvostamisohjeen+merkitys/a727487).
URL SoleCRIS

Rökman Maija. (2011). Image of the mega mall and attraction of the shoppers from the nearby towns. Teoksessa Proceedings of the 21st Nordic Conference on Business Studies. "NFF 2011: A Practice about Practice", August 20-24, 2011. School of Business, Stockholm University. Stockholm: Stockholm University, 1-13.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2011). Customer value co-creation through reverse use of customer data. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1666).
SoleCRIS

Santaoja Minna. (2011). Luonnontieteellinen museo valmiina palvelukseen. Tampereen seudun luonto 28 (1), 14.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2011). Ekokumppanuus - mitä uutta Tampereelta? Ympäristökansalaisuuden näkökulma.. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (1), 24-41.
SoleCRIS

Santaoja Minna, Vihersalo Mirja. (2011). Environmental citizenship: a concept in-the-making. Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran tiedotuslehti 2011 (2), 13-14.
URL SoleCRIS

Sauer Erika, Ropo Arja. (2011). Landscape of Leadership : Narrating leadership through space and place. Teoksessa Proceedings of the Standing Conference on Organizational Symbolism (SCOS), 404-408.
SoleCRIS

Seppänen Marko, Hautamäki Antti, Anttiroiko Ari-Veikko, Leponiemi Ulriika, Valkama Pekka, Kallio Olavi. (2011). Yliopistojen rooli ja valmiudet palveluinnovaatiotoiminnassa. Teoksessa Hautamäki Antti, Oksanen Kaisa (toim.) Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 68-85.
SoleCRIS

Seppä Tarja. (2011). Humanising security : responsibility to protect. Teoksessa Lappalainen Pertti, Seppä Tarja, Soininen Suvi (toim.) Muutosten aikoja : juhlakirja Tapani Turkalle. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 130-145.
URL SoleCRIS

Seppä Tarja. (2011). Responsibility to Protect : Human Security in Darfur. Teoksessa Alm Oili, Juntunen Tapio (toim.) Human Security - Perpectives and Practical Examples. Helsinki: The Civil Society Conflict Prevention Network KATU/Ministry of the Interior, 27-44.
URL SoleCRIS

Seppä Tarja. (2011). Sodanvastaista liikehdintää. Kosmopolis 41 (2), 59-62.
SoleCRIS

Seppä Tarja. (2011). YK:n turvallisuusneuvosto, ihmisoikeudet ja muuttuvat tulkinnat. Teoksessa Haukkala Hiski, Palmujoki Eero, Vuori Juha (toim.) Maailma kansainvälisten suhteiden tutkimuksen haasteena : juhlakirja professori Harto Hakovirran täyttäessä 70 vuotta. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, 103-117.
SoleCRIS

Seppä Tarja, Juntunen Tapio, Lumme Maija, Luoto Aki, Mattila Maija. (2011). Opetuksen laatujärjestelmän kehittäminen politiikan tutkimuksen laitoksella. Teoksessa Borg Olavi (toim.) Ruudusta Raunioon : valtio-opin ja kansainvälisen poltiikan opetus YKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925-2010. Tampere: Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu., 157-167. (Studia politica Tamperensis 19).
URL SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2011). Ontological security interpretation of Iran´s nuclear energy program: A multidisciplinary approach. Journal of Alternative Perspective in Social Science 3 (3), 774-804.
SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2011). Regional security complex in the Persian Gulf in the post-Saddam era: Case of anti-Americanism. Teoksessa Conference Proceedings of Asian Conference on Asian Studies. Japan: Osaka, 235-248.
URL SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2011). Larson Gorran, Islam in the Baltic and Nordic countries. American Journal of Islamic Social Sciences 28 (1), 132-134.
SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2011). "Interviews in Qualitative Research", by Nigel King and Christine Horrocks, 2010". International Journal of Social Research Methodology 15 (1), 81-82.
SoleCRIS

Siippainen Aino, Kolehmainen Jari. (2011). Alueellisen innovaatiotoiminnan kehittäjäverkosto Ylä-Pirkanmaalla : kohti laajenevia kehiä. Teoksessa Suutari Timo, Rantanen Manu (toim.) Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla: kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 120-139. (Alueiden kehittäminen 38/2011).
URL SoleCRIS

Siltanen Kirsi, Kolehmainen Jari. (2011). Innovaatioiden ja osaamisen alueet : näkymiä alueellisen innovaatiotoiminnan arjesta. Seinäjoki: Innovaatio- ja osaaminen verkosto. (Koheesio- ja kilpailukykyohjelman verkostojulkaisu 8/2011).
SoleCRIS

Siltanen Kirsi, Kolehmainen Jari. (2011). Intoa innovaatiotyöhön! Kirja analyyttisen verkostotyön tueksi. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, Koheesio- ja kilpailukykyohjelma. (Koheesio- ja kilpailukykyohjelman verkostojulkaisu 11/2011).
SoleCRIS

Sinervo Lotta-Maria. (2011). Kunnan talouden tasapaino monitulkintaisena ilmiönä. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta Universitatis Tamperensis 1628).
URL SoleCRIS

Sinervo, Lotta-Maria. (2011). Lectio praecursoria - Kunnan talouden tasapaino monitulkintaisena ilmiönä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (3), 302-306.
SoleCRIS

Smith Peter, Peterson Mark, Thomason Stephanie and The Event Meaning Management Research Group incl. Ropo Arja. (2011). National Culture as a Moderator of the relationship Between managers' Use of Guidance Sources and How well Work Events Are Handled. Journal of Cross-Cultural Psychology 42 (6), 1101-1121.
SoleCRIS

Sorsa Ville-Pekka, Johanson Jan-Erik. (2011). Hallinnolliset jännitteet julkisyksityisten eläkejärjestelmien uudistumiskyvyn lähteenä. Hallinnon tutkimus 30 (3), 177–190.
SoleCRIS

Sotarauta Markku, Mustikkamäki Nina. (2011). Institutional Entrepreneurship Relay for Science-based Innovation - How Did World Class Regenerative Medicine Come about in Tampere, Finland?. Tampere: University of Tampere, Research Unit for Urban and Regional Development Studies. (Sente-working papers 31).
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Myllykangas Päivi, Varmola Tapio. (2011). Maakunnasta maailmalle: Uuden etsintä ja managerialismin kahleet Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja 17).
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Pulkkinen Riina. (2011). Institutional Entrepreneurship for Knowledge Regions: In Search of a Fresh Set of Questions for Regional Innovation Studies. Environment & Planning C 29 (1), 96-112.
SoleCRIS

Sotarauta Markku, Ramstedt-Sen Tiina, Seppänen Sanna Kaisa, Kosonen Kati-Jasmin. (2011). Local or Digital Buzz, Global or National Pipelines : Patterns of Knowledge Sourcing in Intelligent Machinery and Digital Content Services in Finland. European Planning Studies 19 (7), 1305-1330.
SoleCRIS

Stenvall Jari, Haveri Arto. (2011). Missä ryhdikkäät kuntapoliitikot. Aamulehti, alakerta 16.03.2011.
SoleCRIS

Stenvall Jari, Kaivo-oja Jari, Rannisto Pasi-Heikki. (2011). Yhteisöllisten innovaatiojärjestelmien kehittäminen ja yliopistojen uusi rooli. Teoksessa Heikkinen-Moilanen Riitta, Inkinen Sam (toim.) Sanoja ja tekoja : dynaamisen aluekehityksen haasteita ja tulevaisuuskuvia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 159-177.
SoleCRIS

Stenvall Jari : Rannisto Pasi-Heikki. (2011). Sopimusohjaus ja ohjausteoreettinen ajattelu. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) Enemmän kuin osiensa summa, sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella. Tampere: Tampereen kaupunki, 9-25. (Tampereen jaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 13/2011).
URL SoleCRIS

Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki. (2011). Sopimusohjausmallit. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) Enemmän kuin osiensa summa : sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella. Tampere: Tampereen kaupunki, 26-53. (Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 13/2011).
URL SoleCRIS

Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki, Hakari Kari, Syväjärvi Antti. (2011). Steering by contracts - A governing model for municipalities?. Teoksessa http://egpa-conference2011.org/: EGPA, 1-28. (EGPA Conferences).
URL SoleCRIS

Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki, Juusenaho Riitta(2011). Enemmän kuin osiensa summa : sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella. Tampere: Tampereen kaupunki. (Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja A 13/2011).
SoleCRIS

Suoniemi Ilpo, Tanninen Hannu, Tuomala Matti. (2011). Julkisen vallan tehtävät ja niiden oikea toteutustaso. Julkisten menojen tyypittelyä ja vaikutusten arviointia. Helsinki: Valtioneuvoston Kanslia. (Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 9/2011).
URL SoleCRIS

Suutari Timo, Hyyryläinen Torsti, Kolehmainen Jari, Ryhänen Hannu, Rantanen Manu. (2011). Tapaustutkimusten yhteenveto. Teoksessa Suutari Timo, Rantanen Manu (toim.) Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla: Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 163-172. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen 38/2011).
URL SoleCRIS

Suutari Timo, Kolehmainen Jari, Rantanen Manu, Hyyryläinen Torsti, Siippainen Aino, Ryhänen Hannu. (2011). Maaseutu innovaatioympäristönä. Teoksessa Suutari Timo, Rantanen Manu (toim.) Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla: kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 18-39. (Alueiden kehittäminen 38/2011).
URL SoleCRIS

Suutari Timo, Kolehmainen Jari, Ryhänen Hannu. (2011). Johdanto. Teoksessa Suutari Timo, Rantanen Manu (toim.) Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla: kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 9-17. (Alueiden kehittäminen 38/2011).
URL SoleCRIS

Syvänen Sirpa. (2011). 'Evil Eleven Syndrome' : The dark side of workplaces. Eurofound, EWCO (http://www.eurofound.europa.eu/ewco/2011/02/FI1102031I.htm).
URL SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Kokkonen Antti. (2011). Hyvinvointia vanhuksille ja työn iloa henkilöstölle : Ytyä Länteen -toimintatutkimuksen tulokset ja opetukset yhteistoiminnallisesta työyhteisöjen kehittämisestä. Helsinki: Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto. (Oppaita ja työkirjoja 2/2011).
URL SoleCRIS

Tapaninen Sirpa, af Ursin Klaus, Pekkola Elias. (2011). Suomen Lähetysseuran vuosien 2007-2010 kehitysyhteistyöohjelman loppuarviointi. Helsinki: Suomen Lähetysseura.
URL SoleCRIS

Tiilikka Tiina, Aaltonen Tarja, Palukka Hannele. (2011). Lääkärinä vuokratyössä : näköaloja koulutukseen ja oppimiseen. Teoksessa Laiho Anne, Ruoholinna Tarita (toim.) Terveysalan ammatit ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus, 180-201.
SoleCRIS

Tynkkynen Nina. (2011). The future of HELCOM: adaptation or abolition?. Teoksessa Pihlajamäki Mia, Tynkkynen Nina (toim.) Governing the blue-green Baltic Sea: Societal challenges of marine eutrophication prevention. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 21-32. (FIIA Reports 31).
URL SoleCRIS

Tynkkynen Nina, Pihlajamäki Mia. (2011). Conclusions. Teoksessa Pihlajamäki Mia, Tynkkynen Nina (toim.) Governing the blue-green Baltic Sea : Societal challenges of marine eutrophication prevention. Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 122-129. (FIIA Reports 31).
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2011). Kuntien uudistamisen rationaalisuudesta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (3), 229-232.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2011). Suuruuden ekonomia kunnissa. Ekonomi (3/2011), 27.
URL SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2011). Laadunvarmistuksen ongelma julkishallinnon tilintarkastuksessa. Teoksessa Vakkuri Jarmo et al (toim.) Tarkastus ja arviointi : julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press, 63-95.
URL SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2011). Kynnykset matalaksi. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (1), 5-7.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2011). Toivo paremmasta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 39 (4), 317-320.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo, Meklin Pentti, Tammi Jari, Kallio Olavi. (2011). Mitä tarkoittaa oikea kuntakoko? Mitä siitä kannattaa maksaa?. Kuntaliiton verkkopalvelu (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/Sivut/default.aspx).
URL SoleCRIS

Vakkuri Jarmo, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani, Kivimäki Riikka (toim.). (2011). Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Valkama Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko. (2011). Innovaatioperusteinen palvelutalouden muutos : verkostoitumisen ja digitalisaation vaikutukset julkisiin palveluihin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 107 (3), 256-273.
URL SoleCRIS

van Helden Jan, Johnsen Åge, Vakkuri Jarmo. (2011). Exploring the Public Administration and Accounting Divide of Public Sector Performance Measurement Research. Revista de Estudos Politécnicos 9 (15), 7-32.
SoleCRIS

Vartola Juha. (2011). Suomalaisen julkisen hallinnon tutkimuksen juuria etsimässä. Teoksessa Virtanen Turo et al (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus - mistä, mitä, minne?. Tampere: Tampere University Press, 25-72.
URL SoleCRIS

Vartola Juha, Virtanen Turo. (2011). Tiedeyhteisö muotoutuu ja seura syntyy. Teoksessa Virtanen Turo et al (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus - mistä, mitä, minne?. Tampere: Tampere University Press, 13-22.
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2011). Contemporary European Human Rights Network and Quest of European Standard. IES VUB Newsletter 9 (33), 9.
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2011). The Role of the European Court of Human Rights as a Developer of International Human Rights Law. Cuadernos constitutucionales de la Catedra Fadrique Furio Ceriol 62/63, 249-265.
SoleCRIS

Viljanen, Jukka. (2011). Valtiot sotivat, ihmiset rakastavat. Kirja-arvio Arvo Myllymäen teoksesta Vihan ja rakkauden päivät. Aikalainen 16 (17), 12.
URL SoleCRIS

Vinnari Eija, Laine Matias. (2011). Vesihuoltolaitosten yhteiskuntavastuuraportointi. Vesitalous 52 (3), 25-27.
SoleCRIS

Virtanen Pekka, Palmujoki Eero, Gemechu Dereje Terefe. (2011). Global Climate Policies, Local Institutions and Food Security in a Pastoral Society in Ethiopia. Consilience: The Journal of Sustainable Development 5 (1), 96-118.
URL SoleCRIS

Virta Sirpa. (2011). Muisteluja. Teoksessa Borg Olavi (toim.) Ruudusta Raunioon : Valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opetus YKKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925-2010. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 131-134. (Studia politica Tamperensis 19).
URL SoleCRIS

Virta Sirpa. (2011). Re/Building the European Union: Governing Through Counterterrorism. Teoksessa Bajc Vida, de Lint Willem (toim.) Security and Everyday Life. New York: Routledge, 185-211.
SoleCRIS

Virta Sirpa. (2011). Turvallisuuden tutkimus : tieteenalat ja monitieteisyyden lähtökohtia. Tiede ja Ase : Suomen Sotatieteellisen seuran vuosijulkaisu 69, 112-126.
SoleCRIS

Vuolteenaho Jani, Kallio Kirsi Pauliina. (2011). Alue ja Ympäristö / Versus. Turku: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura. (Versus).
URL SoleCRIS

Vuolteenaho, J. & Kallio, K.P.. (2011). Kantaaottava alue- ja ympäristötutkimus, nyt!. Alue ja Ympäristö 40 (2), 71-72.
SoleCRIS

Wacker Jani. (2011). Eduskunnan tarkastusvaliokunta ja valtion omistajaohjauksen valvonta. Teoksessa Vakkuri Jarmo et al (toim.) Tarkastus ja arviointi : julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press, 246-260.
URL SoleCRIS

Ylijoki Oili-Helena, Lyytinen Anu, Marttila Liisa. (2011). Different research markets : a disciplinary perspective. Higher Education 62 (6), 721-740.
SoleCRIS

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 5.5.2011 9.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti