Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aaltojärvi Inari. (2012). "That Mystic Device Only Women Can Use" - Ascribing Gender to Domestic Technologies. International Journal of Gender, Science and Technology 4 (2), 208-230:4.
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2012). Introduction. Teoksessa Aalto Pami (toim.) Russia’s Energy Policies : National, Interregional and Global Levels. Cheltenham: Edward Elgar, 3-19.
SoleCRIS

Aalto Pami. (2012). Conclusion : Learning about Russian Energy Policies. Teoksessa Aalto Pami (toim.) Russia's Energy Policies : National, Interregional and Global Dimensions: Edward Edgar, 230-238.
SoleCRIS

Aalto Pami(2012). Russia's Energy Policies : National, Interregional and Global Levels. Cheltenham: Edward Elgar.
SoleCRIS

Aalto Pami. (2012). From Separate Policies to Dialogue? Natural Gas, Oil and Electricity on the Future Agenda of EU-Russia Energy Relations. CEURUS EU-Russia Papers 3, 1-18.
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Ahonen Antti, Ikäheimo Hannu-Pekka, Kanniainen Vesa, Korhonen Kaisa,Lundström Camilla, Palola Elina, Ruotsalalainen Nelli and Tuomikorpi Satu. (2012). Eurooppa 2013: Asiantuntija-arvioita ja kansalaiskommentteja Euroopan Unionin tulevaisuudesta. Helsinki: Eurooppalainen Suomi r.y..
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Dusseault David, Kivinen Markku, Kennedy Michael D.. (2012). How Are Russian Energy Policies Formulated? Linking Actors and Structures of Energy Policy. Teoksessa Aalto Pami (toim.) Russia's Energy Policies: National, Interregional and Global Dimensions. Cheltenham: Edward Elgar, 20-42.
SoleCRIS

Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami(2012). Global and Regional Problems: towards an Interdisciplinary Study. Farnham: Ashgate.
SoleCRIS

Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami. (2012). Introduction. Teoksessa Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami (toim.) Global and Regional Problems: towards an Interdisciplinary Study. Farnham: Ashgate, 1-26.
SoleCRIS

Aalto Pami, Korkmaz Temel Dicle. (2012). European/Eurasian Energy Security: From Vulnerability to Viability and Sustainability. Teoksessa Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami (toim.) Global and Regional Problems: Towards an Interdisciplinary Study. Farnham: Ashgate, 79-104.
SoleCRIS

Aalto Pami, Tynkkynen Nina. (2012). Multidisciplinary Approach to Russia’s Energy Policy: Finding a Role for Sustainability in a Fossil Fuels Rich Country. Teoksessa Lee Kyong Wan, Ko Sangtu (toim.) Risks and Opportunities of the Energy Sector in East Siberia and the Russian Far East: For Better Risk Management and Sustainable Energy Development. Berlin: LIT Verlag, 203-226. (Politics and Modern History 16).
SoleCRIS

Aarrrevaara Timo, Pekkola Elias. (2012). A comparative perspective on the work content of the academic profession. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffman David M (toim.) Higher education research in Finland : emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Finnish Institute for Educational Research, 251 -270.
SoleCRIS

af Ursin Klaus. (2012). "Pedagoginen johtaminen" ja "pedagoginen johtajuus": käsiteparin kaksi kehitystraditiota. Teoksessa Mäki Kimmo, Palonen Tuire (toim.) Johtamisen tilat ja paikat. Vantaa: Kansanvalistusseura, 79-104. (Aikuiskasvatuksen vuosikirja 50).
SoleCRIS

Airaksinen Jenni, Haveri Arto. (2012). How do local governments change? Variations in time and place for conflicts in different reforms. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (4), 301-312.
URL SoleCRIS

Airaksinen Jenni, Haveri Arto. (2012). How Local Governments Change? The Varying Time and Place for Conflict in Local Government Reforms. Teoksessa International Research Society for Public Management online publications: IRSPM, 23/7.
URL SoleCRIS

Airaksinen Jenni, Kolehmainen Jari. (2012). Seutukaupungit muuttuvan paikallishallinnon kentässä: Palvelu- ja elinvoimanäkökulmien punnintaa. Teoksessa Hynynen Ari (toim.) Takaisin kartalle: Suomalainen seutukaupunki. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 30-50.
SoleCRIS

Alarinta Juha, Kolehmainen Jari. (2012). Aiming For Excellence. Teoksessa University Partnerships For Prosperity: How Higher Education Can Help Build Regional Knowledge Based Economies In Europe, 53.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2012). Luovat ratkaisut kaupunkien kehittämisprosesseissa. Näkökulmia Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Seinäjoen innovatiivisten kaupunkikehityshankkeiden toteutukseen. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2012). Collaborative Government : E-enabled interagency collaboration as a means for government process redesign. Teoksessa Weerakkody Vishanth, Reddick Christopher G (toim.) Public Sector Transformation through E-Government : Experiences from Europe and North America. New York: Routledge, 169-182.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2012). Sandy Springsin kaupunki ulkoisti kaikki palvelunsa. Kuntalehti (9), 69-70.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2012). The Role of New Technologies in Reshaping Governance Platforms. International Journal of Information Communication Technologies and Human Development 4 (3), 1-13.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2012). Kansainvälisiä näkökulmia innovatiiviseen kaupunkikehittämiseen. Teoksessa Malinen Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Haahtela Tero, Siitonen Pentti (toim.) Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 161-190. (ACTA 240).
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2012). Urban Planning 2.0. International Journal of E-Planning Research 1 (1), 16-30.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Hatakka Aino. (2012). Luovuustekniikat kaupunkikehittämisen apuna. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Heino Ossi. (2012). Insentiivit julkisen sektorin innovaatiotoiminnan edistämisen välineinä : esimerkkinä Georgian osavaltion palvelu-uudistus. Työelämän tutkimus 10 (3), 298-305.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Kallio Olavi, Uoti Asko. (2012). Itsehallintoajattelu hyödyttämään kuntauudistusta. Kuntalehti.fi (http://www.kuntalehti.fi/Ajankohtaista/Mielipide/2012/Sivut/Itsehallintoajattelu-hyodyttamaan-kuntauudistusta.aspx).
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Ramstedt-Sen Tiina. (2012). Innovaatiojohtaminen kunnissa. Teoksessa Malinen Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Haahtela Tero, Siitonen Pentti (toim.) Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 40-52. (ACTA 240).
URL SoleCRIS

Anttonen Anneli, Haveri Arto, Lehto Juhani, Palukka Hannele(2012). Julkisen ja yksityisen rajalla : julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Arter David. (2012). 'Big Bang' Elections and Party System Change in Scandinavia: Farewell to the 'Enduring Party System?. Parliamentary Affairs 65 (4), 822-844.
SoleCRIS

Arter David. (2012). Analysing 'Successor Parties': The Case of the True Finns. West European Politics 35 (4), 803-825:4.
SoleCRIS

Arter David. (2012). The Finnish Eduskunta: Still the Nordic 'Vatican'?. The Journal of Legislative Studies 18 (3-4), 275-293:3-4.
SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio(2012). National Parliaments, Electorates and EU Affairs. Wien: Institute for Advanced Studies (IHS). (Political Science Series 129).
URL SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio. (2012). Introduction: National Parliaments, Electorates and EU Affairs. Teoksessa Auel Katrin, Raunio Tapio (toim.) National Parliaments, Electorates and EU Affairs. Wien: Institute for Advanced Studies (IHS), 7-28. (Political Science Series 129).
URL SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio. (2012). Debating the State of the Union? Comparing Parliamentary Debates on EU Issues in Finland, France, Germany and the United Kingdom. Teoksessa Auel Katrin, Raunio Tapio (toim.) National Parliaments, Electorates and EU Affairs. Wien: Institute for Advanced Studies (IHS), 47-78. (Political Science Series 129).
URL SoleCRIS

Autero Anniina. (2012). Ambiguity of Performance Management in the Fire Safety Policy of Finland. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1773).
URL SoleCRIS

Auvinen Petra, Palukka Hannele. (2012). Organization of work in interaction between the paramedics and the patient. Work : A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 41 (Supplement 1), 42-48.
URL SoleCRIS

Bailey Stephen J., Anttiroiko Ari-Veikko. (2012). Sweating the assets – omaisuus hyödyksi. Kuntatekniikka 67 (1), 49-51.
URL SoleCRIS

Bailey Stephen J, Asenova Darinka, Hood John. (2012). The UK's Prudential Borrowing Framework : Professional Discipline and Control. Local Government Studies 38 (2), 211-229.
SoleCRIS

Bamberg Jarkko. (2012). Shaping Places Online : Exploring the Potential of the Internet for Public Engagement in Spatial Local Governance. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1717).
URL SoleCRIS

Batorova Michaela. (2012). Political System as Generator of Local and Regional Development. Teoksessa Klimovsky Daniel, Radzik-Maruszak Katarzyna (toim.) Selected Aspects of Local and Regional Development. Nova Gorica: School of Advanced Social Studies, 6-26.
URL SoleCRIS

Batorova Michaela. (2012). Changing decision-making power of local leaders. Experiences from Finnish, Spanish and Slovak municipalities. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Bäcklund Pia, Kallio Kirsi Pauliina. (2012). Poliittinen toimijuus julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa osallistumisretoriikassa. Alue ja Ympäristö 41 (1), 40-53.
SoleCRIS

Böckerman Petri, Bryson Alex, Ilmakunnas Pekka. (2012). Does high involvement management improve worker wellbeing?. Tampere: University of Tampere, School of Management. (Tampere economic working papers net series 86).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Bryson Alex, Ilmakunnas Pekka. (2012). Does High Involvement Management Improve Worker Wellbeing?. Journal of Economic Behavior and Organization 84 (2), 660-680.
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Bryson Alex, Ilmakunnas Pekka. (2012). Does high involvement management lead to higher pay?. Tampere: Unitersity of Tampere, School of Management. (Tampere economic working papers net series 85).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Edvard Johansson, Samuli I. Saarni. (2012). Institutionalisation and Subjective Wellbeing for Old-age Individuals: Is Life Really Miserable in Care Homes?. Ageing and Society 32 (7), 1176-1192.
SoleCRIS

Böckerman Petri, Ilmakunnas Pekka. (2012). The job satisfaction-productivity nexus : a study using matched survey and register data. Industrial and Labor Relations Review 65 (2), 244-262.
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Johansson Edvard, Kauhanen Antti. (2012). Innovative Work Practices and Sickness Absence : What Does a Nationally Representative Employee Survey Tell?. Industrial and Corporate Change 21 (3), 587-613.
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Maliranta Mika. (2012). Outsourcing, occupational restructuring, and employee well-being : is there a silver lining?. Helsinki: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos. (Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, Keskusteluaiheita 1271).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Maliranta Mika. (2012). Globalization, Creative Destruction, and Labour Share Change: Evidence on the Determinants and Mechanisms from Longitudinal Plant-level Data. Oxford Economic Papers 64 (2), 259-280.
SoleCRIS

Böckerman Petri, Vainiomäki Jari. (2012). Stature and life-time labor market outcomes: Accounting for unobserved differences. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos. (Labour Institute for Economic Research, Discussion Papers 280).
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2012). From welfare system to marketisation : An analysis of higher education reform in Finland. Comparative Education Review 34 (1), 13-17.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo(2012). Understanding employers’ perceptions of international graduates : An investigation of the employment prospects of Finnish-educated Chinese graduates in Finnish companies operating in China. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2012). International graduates from Finland : do they satisfy the needs of Finnish employers abroad?. Journal of Research in International Education 11 (1), 19-31.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Hölttä Seppo, Kivistö Jussi. (2012). Finnish higher education institutions as exporters of education - Are they ready?. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffman David M. (toim.) Higher education research in Finland : emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: University of Jyväskylä: Finnish Insitute for Educational Research, 215-233.
SoleCRIS

Elias Pekkola, Kivistö Jussi. (2012). Reforming the Finnish University System : Policies and Institutional Responses. Teoksessa Bergan Sjur et al. (toim.) Leadership and Governance in Higher Education : Handbook for Decision-makers and Administrators. Berlin: Raabe, 87-105.
SoleCRIS

Eskelinen Teppo, Gretschel Anu, Kiilakoski Tomi, Kiili Johanna, Korpinen Sini, Lundbom Pia, Matthies Aila-Leena, Mäntylä Niina, Niemi Reetta, Nivala Elina, Ryynänen Aimo, Tasanko Pia. (2012). Lapset ja nuoret subjekteina kunnallisessa päätöksenteossa. Teoksessa Gretschel Anu, Kiilakoski Tomi (toim.) Demokratiaoppitunti : lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 35-94.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2012). The Great Power (Mis) management, Alexander Astrov ed. 2011. Journal of Peace Research 49 (3), 493-494.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2012). Global and Regional Problems: Towards an Interdisciplinary Study, Pami Aalto et al. (eds.), 2011. Journal of Peace Research 49 (4), 619.
SoleCRIS

Finér Lauri, Laine Matias, Ylönen Matti. (2012). Verosuunnittelu vauhdittaa Stora Enson sellusampoa. Talouselämä 75 (23), 38-43.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2012). Kummasta uusi ulkopolitiikan johtaja?. Aamulehti 26.01.2012, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2012). "Kenraali on pitänyt puheen". Maanpuolustus 101, 52-53.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2012). Poliittisen antieeksiannon rajat ja mahdollisuudet. Teoksessa Löfström Jan (toim.) Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen. Helsinki: Gaudeamus, 61-87.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2012). Why does Finland not think about Europe's future?. Clingendael euforum (http://euforum.nl/nl/themas/eu_buitenlands_beleid/opinie/q/id/81).
URL SoleCRIS

Forsman Helena. (2012). Helsinki Inspires to Innovate: Embedding Design in Life. ISPIM Magazine, Issue 1/2012 (http://magazine.ispim.org/2012/11/helsinki-inspires-to-innovate-embedding-design-in-life/).
URL SoleCRIS

Forsman Helena. (2012). Keskustelu innovaatioista on hakoteillä. Helsingin Sanomat 26.09.2012, A2.
SoleCRIS

Forsman Helena, Serdal Temel, Uotila Marjo. (2012). Towards Sustainable Competitiveness : Comparison of the Successful and Unsuccessful Eco-Innovators. Teoksessa Huizingh, K.R.E., Conn, S., Torkkeli, M. and Bitran, I. (toim.) Proceedings of the 5th Innovation Symposium, Stimulating Innovation : Challenges for Management, Science & Technology: International Society of Professional Innovation Management (ISPIM), CD.
SoleCRIS

Gyögy Andrassy, Käkönen Jyrki, Noémi Nagy(2012). European Peripheries. Pécs: Publikon.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2012). Hengenviljelyn kentät ja puutarhat. Niin & näin 19 (1), 52-58.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2012). Numeron taiteilija: Cleaning Women. Tiede & edistys 37 (3), 282.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2012). Knowing the Fennoscandian Taiga: Ecohistorical Lessons. Teoksessa Wiens John et al (toim.) Historical Environmental Variation in Conservation and Natural Resource Management. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 297-304.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2012). Tea Mäkipää, numeron taiteilija. Tiede & edistys 37 (1), 90.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2012). Genealogy of nature conservation : a political perspective. Nature Conservation 1 (1), 27-52.
URL SoleCRIS

Haldma Toomas, Näsi Salme, Grossi Giuseppe. (2012). Background and scope of the special issue on innovations in accounting, performance measurement and management : international trends. Baltic Journal of Management 7 (4), 352-354.
SoleCRIS

Harisalo Risto. (2012). Kunnallispolitiikka keskusteluna, väittelynä ja dialogina. Teoksessa Pyykkölä Markku (toim.) Demokratian ritarit : kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen. Helsinki: Suomen Toivo Ajatuspaja, 65-83.
URL SoleCRIS

Harisalo Risto. (2012). Puhekulttuuri poliittisen luovuuden ja älykkyyden edistäjänä. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria, Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous : emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 41-52.
SoleCRIS

Harisalo Risto, Pitkänen Jaakko. (2012). Kulttuuri, Higgsin hiukkanen. Aamulehti 07.08.2012, B 15.
SoleCRIS

Harisalo Risto, Rannisto Pasi-Heikki. (2012). Valmistelu-, dialogi- ja päätösulottuvuudet hallituksissa : hallitukset päätöksentekijöinä kunnallishallinnossa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (1), 43-52.
SoleCRIS

Harisalo Risto, Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari(2012). Institutionaalinen luottamus: Tutkimus kuntien luottamuksesta valtioon. Helsinki: Kuntaliitto. (Acta Acta 236).
URL SoleCRIS

Hartog Matte, Boschma Ron, Sotarauta Markku. (2012). The impact of related variety on regional employment growth in Finland 1993-2006 : high-tech versus medium/low-tech. Utrecht: University of Utrecht. (Papers in Evolutionary Economic Geography 12.05).
URL SoleCRIS

Hartog Matte, Boschma Ron, Sotarauta Markku. (2012). The Impact of Related Variety on Regional Employment Growth in Finland 1993–2006: High-Tech versus Medium/Low-Tech. Industry & Innovation 19 (6), 459-476.
URL SoleCRIS

Hartwig Pautz and Stephen J. Bailey. (2012). Introduction: private money for public infrastructure. Scottish Affairs Issue No 79 (Spring), 36-58.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). Islantiin oman etumme takia. Aamulehti 09.11.2012, B16.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). Globalisaation kolmas aalto ja Suomi. Teoksessa Ei mainintaa toimittajasta (toim.) Globaalitalouden haasteet Suomelle vuoteen 2030. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, 83-91. (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2012).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). The Baltic Sea Region needs more mutual trust. Baltic Rim Economies 2012 (6), 34.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). Suomen uudet ulkopoliittiset haasteet. Maanpuolustus 2012 (2), 16-20.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). 'Counter-jytky' proves surprisingly divisive. Helsinki Times 09.02.2012, 2.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). Suomen muuttuvat koordinaatit. 1.. Helsinki: Gummerus.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). The key security challenge in the Baltic Sea Region is the lack of trust. German-Nordic-Baltic Forum (http://www.iep-berlin.de/fileadmin/website/08_Veranstaltungen/Baltic-Nordic/2012/Haukkala_THE_KEY_SECURITY_CHALLENGE_IN_THE_BALTIC_SEA_REGION.pdf).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). EU ja suurstrategia - mahdoton yhtälö?. Tähdistö 2012, 28-29.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). The EU-Russia summit in St. Petersburg: Another 'new' beginning?. EGMONT and FRIDE European Strategic Partnerships Observatory Policy Brief 4, July 2012 (http://www.fride.org/publication/1037/the-eu-russia-summit-in-st.-petersburg:-another-%E2%80%98new%E2%80%99-beginning?).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2012). Ne jyrää meitin? Suomalainen tutkimusuutisointi ja Venäjä. Journalismikritiikin vuosikirja 2012 / Media & Viestintä 35 (1), 118-122.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski, Limnéll Jarno. (2012). Kyberturvallisuus on Suomen valttikortti. Helsingin Sanomat 16.12.2012, A2.
URL SoleCRIS

Havakka Pauliina. (2012). Työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Teoksessa Havakka Pauliina, Niemelä Mikko, Uusitalo Hannu (toim.) Sosiaalivakuutus, 188-195.
SoleCRIS

Havakka Pauliina. (2012). Lakisääteinen tapaturmavakuutus. Teoksessa Havakka Pauliina, Niemelä Mikko, Uusitalo Hannu (toim.) Sosiaalivakuutus. Helsinki: Finva, 163-187.
SoleCRIS

Havakka Pauliina, Niemelä Mikko, Uusitalo Hannu(2012). Sosiaalivakuutus: Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy Finva.
SoleCRIS

Haveri Arto. (2012). Kunnallinen itsehallinto ei ole ongelma vaan ratkaisu. Sosiaalitieto (9), 19.
SoleCRIS

Haveri Arto. (2012). Kunnan perusolemus ja tehtävät. Teoksessa Mykkänen Antti (toim.) Valtuutetun käsikirja 2013-2016. Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, 18-32.
URL SoleCRIS

Haveri Arto. (2012). Introduction to Twenty Years of Capacity Building in Local Government. Teoksessa Nemec Juraj, de Vries Michiel S (toim.) Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe. Bratislava, Slovakia: NISPAcee The Network of Institutions and Schools of Public Administration, 95-97.
SoleCRIS

Haveri Arto. (2012). Kuntahallinnon legitimiteetti - vieläkö kuntiin luotetaan?. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria, Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous : kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 275-287.
SoleCRIS

Haveri Arto. (2012). Vastaväittäjän lausunto Jaana Leinosen väitöskirjasta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (2), 164-166.
SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni. (2012). Uudelleenskaalaus kunta- ja palvelurakenteissa. Teoksessa Anttonen Anneli, Haveri Arto, Lehto Juhani, Palukka Hannele (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla : julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 305-334.
SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni. (2012). Kuntauudistuksen musta laatikko - mitä tapahtuu ohjaavan lainsäädännön ja onnistuneen rakennemuutoksen välillä?. Teoksessa Sallinen Sini (toim.) Kuntajohtajapäivät 2012 : seminaarikirja. Helsinki: Suomen Kuntaliitto & FCG, 22-24.
SoleCRIS

Heikkilä-Tammi Kirsi, Nuutinen Sanna, Manka Marja-Liisa, Manka Marjut. (2012). Luottamuksen rakentaminen siirrettäessä yrityksen toimintaa kulttuurista toiseen – Case tuotannon siirtäminen Suomesta Viroon. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2011 : suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa. Tampere: Tampereen yliopisto, 24-38. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3).
URL SoleCRIS

Heikkinen Anna, Kujala Johanna, Lehtimäki Hanna. (2012). Stakeholder Dialogue : MNE Green Field Investment in Uruguay. Teoksessa Sardana G. D, Thatchenkery Tojo (toim.) Capability Building for Organizational Transformation : Management Cases from Multiple Disciplines. New Delhi: Bloomsbury, 50-65.
SoleCRIS

Heino Nyyssönen. (2012). Unkari uhmaa EU:ta ja demokratiaa. Turun Sanomat 15.03.2012, A2.
SoleCRIS

Heino Nyyssönen. (2012). Ulkopuolella oltaisiin myös riippuvaisia EU:sta. Suomi-Unkari 32 (1), 7.
SoleCRIS

Henle Klaus, Bell Sandra, Brotons Lluis, Clobert Jean, Evans Douglas, Goerg Christoph, Grodzinska-Jurcak Malgorzata, Gruber Bernd, Haila Yrjö, Henry Pierre-Yves, Huth Andreas, Juilliard Romain, Keil Petr, Kleyer Michael, Kotze D. Johan, Kunin William, Lengyel Szabolcs, Lin Yu-Pin, Loyau Adeline, Luck Gary et al. (2012). Nature Conservation - a new dimension in Open Access publishing bridging science and applications. Nature Conservation 1 (1), 1-10.
URL SoleCRIS

Hiedanpää Juha, Jokinen Ari, Jokinen Pekka. (2012). Making sense of the social : human-nonhuman constellations and the wicked road to sustainability. Sustainability : Science, Practice, & Policy 8 (1), 40-49.
URL SoleCRIS

Hoffrén Mia, Vahtera Veikko. (2012). Kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä ja sen vaikutus asunto-osakkeiden myyjän virhevastuuseen. Defensor Legis 2012 (3), 279-302.
SoleCRIS

Huhtanen Raija. (2012). Oikeudellinen näkökulma sosiaalivakuutukseen. Teoksessa Havakka Pauliina, Niemelä Mikko, Uusitalo Hannu (toim.) Sosiaalivakuutus: Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy (FINVA), 52-74.
SoleCRIS

Huhtanen Raija. (2012). Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yksityistäminen: oikeudellinen näkökulma. Teoksessa Anttonen Anneli et al (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla : julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 81-110.
SoleCRIS

Hyvönen Timo, Oulasvirta Lasse, Järvinen Janne, Pellinen Jukka. (2012). Contracting out municipal accounting: the role of institutional enterpreneurship. Accounting, Auditing & Accountability Journal 25 (6), 944-963.
SoleCRIS

Hyytinen Ari, Pirttilä Jukka, Pohjola Matti, Uusitalo Roope. (2012). Ehdotus finanssipoliittisen neuvoston perustamiseksi. Kansantaloudellinen aikakauskirja 108 (3), 250-256.
SoleCRIS

Häkli Jouni. (2012). Valtiomuutos Suomessa 1960-luvun jälkeisenä aikana. Alue ja Ympäristö 41 (1), 144-145.
SoleCRIS

Häkli Jouni. (2012). Boundary objects in border research: methodological reflections with examples from two European borderlands. Teoksessa Andersen Dorte, Klatt Martin, Sandberg Marie (toim.) The Border Multiple:The Practicing of Borders between Public Policy and Everyday Life in a Re-scaling Europe. Farnham: Ashgate, 163–178.
SoleCRIS

Härkönen Helena, Airaksinen Jenni. (2012). Johtajuuksien rajapinnat sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuntoutus 35 (1), 5-20.
SoleCRIS

Hölttä Seppo, Cai Yuzhuo. (2012). Governance reforms in Chinese higher education : A Finnish perspective. Teoksessa Yuan Guiren, Zhang Shuqin (toim.) Chinese education in the eyes of foreigners. Beijing: Higher Education Press, 248-258.
SoleCRIS

Ikola-Norrbacka Rinna, Uoti Asko. (2012). Kunnallishallinnon eettiset periaatteet - oikeudellisen sääntelyn tarve, mahdollisuudet ja rajat. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (3), 206-220.
SoleCRIS

Ilomäki Jukka. (2012). Framed Field Experiment with Stock Market Professionals. Journal of Behavioral Finance 13 (4), 251-258.
URL SoleCRIS

Janhonen Minna, Johanson Jan-Erik. (2012). Knowledge conversion and social networks in driving team performance. Teoksessa Gurteen David (toim.) Leading Issues in social knowledge management. Reading, United Kingdom: Academic Publishing International, 56-73.
URL SoleCRIS

Johanson Jan-Erik, Sorsa Ville-Pekka, Oulasvirta Lasse. (2012). Työeläkejärjestelmä julkisyksityisenä kumppanuutena. Vakiopaineita ja jatkuvuuden haasteita. Teoksessa Anttonen Anneli, Haveri Arto, Lehto Juhani, Palukka Hannele (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla : julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 219-249.
SoleCRIS

Jokinen Ari, Asikainen Eveliina, Ranta Pertti, Viljanen Ville. (2012). Ekologisen tiedon visualisointi ja rajatyö kaupunkiluonnon hallinnassa. Yhdyskuntasuunnittelu 50 (1), 7-22.
SoleCRIS

Jokinen Ari, Ranta Pertti. (2012). Luhtaorvokki ja luonnon geopolitiikka. Terra : maantieteellinen aikakauskirja 124 (1), 3-16.
SoleCRIS

Jäntti Markus, Kanbur Ravi, Nyyssölä Milla, Pirttilä Jukka. (2012). Poverty and welfare measurement on the basis of Prospect Theory. Helsinki: UNU-WIDER. (UNU-WIDER WORKING PAPER 2012/109).
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2012). Paikka politiikan välineenä : nuorten artikuloimaton arkipolitiikka. Teoksessa Strandell Harriet, Haikkola Lotta, Kullman Kim (toim.) Lapsuuden muuttuvat tilat. Tampere: Vastapaino, 119-145.
SoleCRIS

Kallio, Kirsi Pauliina. (2012). Political presence and the politics of noise. Space and Polity 16 (3), 287-302.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Bäcklund Pia. (2012). Oletettu alueellisuus, kuviteltu osallisuus - tilalliset sidokset julkishallinnon lapsi- ja nuorisopolitiikassa. Terra 124 (4), 245-258.
SoleCRIS

Kallio, K.P.. (2012). Desubjugating childhoods by listening to the child’s voice and the childhoods at play. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 11 (1), 81-109.
URL SoleCRIS

Kallio Olavi. (2012). Pelastustoimen alueellistamista koskeva 3-vaiheinen tutkimushanke vuosina 2001 – 2010. Teoksessa Herrala Johanna, Paakkolanvaara Hanna (toim.) Pesosen kuningasajatuksesta pelastusalan keskeiseksi kehittäjäksi ja kumppaniksi. Palosuojelurahaston 70-vuotinen taival. Helsinki: Palosuojelurahasto/Sisäasiainministeriö, 28 - 32. (Sisäasiainministeriön julkaisu 39/2012).
URL SoleCRIS

Kallio Olavi, Meklin Pentti, Tammi Jari, Vakkuri Jarmo. (2012). Kohti parasta kuntatalouden kehitystä?. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 243).
URL SoleCRIS

Kallio Olavi, Tolppi Reijo. (2012). Pelastustoimen palvelutaso alueuudistuksen jälkeen. Onnettomuuksien ehkäisy kehittynyt suotuisasti.. Pelastustieto 5/2012, 18-20.
SoleCRIS

Kallio Olavi, Tolppi Reijo. (2012). Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen. Muutoksia ja kokemuksia aluepelastuksesta 2004 – 2010. Seurantatutkimuksen 3. vaiheen loppuraportti. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
URL SoleCRIS

Kangas Anni. (2012). Skolkovo ja vallan glokaali maantiede. Idäntutkimus 19 (2), 32-43.
SoleCRIS

Kangas Anni. (2012). Neoliberalism meets economic nationalism : the Skolkovo innograd. Baltic Rim Economies 2012 (6), 42.
URL SoleCRIS

Kangas Anni, Moisio Sami. (2012). Creating state competitiveness, re-scaling higher education : the case of Finland. Teoksessa Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami (toim.) Global and Regional Problems : Towards an Interdisciplinary Study. Aldershot: Ashgate, 199-224.
SoleCRIS

Kansikas Suvi, Forsberg Tuomas, Mikkola Olli-Matti, Lappalainen Tommi, Rautala Ari, Smith Hanna. (2012). Venäjän ulko- , turvallisuus ja puolustuspolitiikka. Teoksessa Puolustusministeriö (toim.) Muutosten Venäjä. Helsinki: Puolustusministeriö, 7-30.
URL SoleCRIS

Karjaluoto Heikki, Saarijärvi Hannu, Kuusela Hannu. (2012). Customer relationship management : the evolving role of customer data. Teoksessa Robinson Leroy Jr (toim.) Marketing dynamism & sustainability : things change, things stay the same... : proceedings of the annual conference of the Academy of Marketing Science, New Orleans, LA, May 15-20, 2012: Academy of Marketing Science. (Developments in marketing science 32).
SoleCRIS

Karppi Ilari, Kultalahti Jukka, Kultalahti Olli. (2012). On socio-economic sustainability and robustness. European Spatial Research and Policy 19 (2), 5-7.
SoleCRIS

Kiilakoski Tomi, Nivala Elina, Ryynänen Aimo, Gretschel Anu, Matthies Aila-Leena, Mäntylä Niina, Gellin Maija, Jokinen Kimmo, Lundbom Pia. (2012). Demokratiaremontin työkaluja. Teoksessa Gretschel Anu, Kiilakoski Tomi (toim.) Demokratiaoppitunti : lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 249-271.
SoleCRIS

Kijima Kyoichi, Rintamäki Timo, Mitronen Lasse. (2012). Value Orchestration Platform: model and Strategies. Teoksessa 1st International Conference on Human Side of Service Engineering.
SoleCRIS

Kivistö Jussi, Tirronen Jarkko. (2012). New elitism in universal higher education : The building process, policy and the idea of Aalto University. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffman David M (toim.) Higher Education Research in Finland. Jyväskylä: University of Jyväskylä: Finnish Insitute for Educational Research, 69-87.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokkko. (2012). Opetuksen ja TKI:n johtaminen osana ammattikorkeakoulun strategista kehittämistä. Hallinnon Tutkimus 31 (2), 99-116.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2012). Different worlds of financial autonomy : Reflections on Finnish higher education institutions. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffman M. David (toim.) Higher education research in Finland : Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 147-164.
SoleCRIS

Kohtamäki, Vuokko. (2012). Tieteentekijänä yliopisto-nimisessä talousyksikössä. Teoksessa Volanen Matti Vesa (toim.) Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Helsinki: Tieteentekijöiden liitto, 94-102.
SoleCRIS

Koivisto Juha, Lahtinen Mikko. (2012). Poliittisen järjen kritiikki: Karl Marx. Teoksessa Koikkalainen Petri, Korvela Paul- Erik (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 446-474.
SoleCRIS

Koivisto Juha, Lahtinen Mikko. (2012). Conjuncture, politico-historical. Historical Materialism 20 (1), 267-277.
SoleCRIS

Koivulehto Miska, Leino Helena. (2012). ALKU vai alasajo? Aluehallintouudistus ja ympäristöhallinnon politisoituminen Helsingin Sanomissa. Alue ja Ympäristö 41 (1), 68-81.
SoleCRIS

Kojo Matti, Kari Mika, Litmanen Tapio. (2012). Nuclear community considering threats and benefits of final disposal. Local opinions regarding the spent nuclear fuel repository in Finland. International Journal of Environmental Technology and Management 15 (2), 124-145.
SoleCRIS

Kojo Matti, Richardson Phil. (2012). The Added Value Approach – clarifying the key concepts: IPPA project.
URL SoleCRIS

Kojo Matti, Richardson Phil. (2012). The Added-Value Approach in Siting Nuclear Waste Facilities. Radwaste Solutions 19 (1), 38-50.
SoleCRIS

Kolehmainen Jari. (2012). Computing alone? A professional association as a forum for knowledge and learning processes. International Journal of Knowledge-Based Development 3 (3), 250-263.
SoleCRIS

Kolehmainen Jari. (2012). Aluekehittämisen ryhtiliike. Sitran blogit (http://www.sitra.fi/blogi/2012/aluekehittamisen-ryhtiliike).
URL SoleCRIS

Kopra Sanna. (2012). Is China a Responsible Developing Country? Climate Change Diplomacy and National Image Building. Social and Cultural Research 2012 (13), 1-28.
URL SoleCRIS

Korjonen-Kuusipuro Kristiina, Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2012). Hiljaiset rajat Karjala-muistelussa. Teoksessa Kohtaamisia yli rajojen. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala Instituutti, 49-54. (Etelä-Karjala-instituutti, Raportti 18).
URL SoleCRIS

Korjonen-Kuusipuro Kristiina, Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2012). Emotional silences : the rituals of remembering the Finnish Karelia. Teoksessa Törnquist-Plewa Barbara, Bernsand Niklas (toim.) Painful Pasts and Useful Memories : Remembering and Forgetting In Europe. Lund: Lunds universitet, 109-126. (CFE Conference Papers Series 5).
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Kivimäki Riikka J, Rimpelä Arja, Vakkuri Jarmo. (2012). Matalan kynnyksen sairaanhoitajavastaanotto : perusterveydenhuollon palvelua kauppakeskuksessa : Lahden terveyskioskin loppuarviointi. Helsinki: Sitra. (Sitran selvityksiä 66).
URL SoleCRIS

Koschke Pauliina, Lähde Miia, Arminen Ilkka, Lumijärvi Ismo, Mälkiä Tiina. (2012). Korkeakoulusektorin rakenteellisen kehittämisen kotouttaminen - vertaileva tapaustutkimus. Helsinki: Helsingin yliopisto.
URL SoleCRIS

Kujala Johanna, Heikkinen Anna, Lehtimäki Hanna. (2012). Understanding the Nature of Stakeholder Relationships: An Empirical Examination of a Conflict Situation. Journal of Business Ethics 109 (1), 53-65.
URL SoleCRIS

Kujala Johanna, Myllykangas Päivi, Sauer Erika(2012). Kokemus johtaa!. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Kultalahti Olli. (2012). Developments in Education and International Migrations in New Member States of the EU. European Spatial Research and Policy 19 (2), 39-63.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2012). Design. Tiedepolitiikka 37 (3), 4-6.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2012). Tieteen tarkoitus.. Tiedepolitiikka 37 (4), 4-6.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2012). Tieteen erilaiset yhteiskunnalliset merkitykset.. Tiedepolitiikka 37 (2), 4-6.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2012). Yliopistoon - yliopistossa – yliopistosta – ”tie kohdusta hautaan”. Tiedepolitiikka 37 (1), 4-6.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari, Näppilä Timo. (2012). Administrative costs and the new financial autonomy of Finnish universities. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffman David M (toim.) Higher education research in Finland Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Finnish institute for educational research University of Jyväskylä, 165-186.
SoleCRIS

Kurikko Hanna, Tuominen Pekka. (2012). Collective value creation by playing with Legos : A netnographic study. Teoksessa Seppä Marko (toim.) Proceedings of the EBRF 2011 : "Research Forum to Understand Business in Knowledge Society". December 14-15, 2011, Espoo, Finland, 1-11.
URL SoleCRIS

Kurikko Hanna, Tuominen Pekka. (2012). Collective value creation and empowerment in an online brand community : A netnographic study on LEGO builders. Technology Innovation Management Review (TIM Review) 6 (June), 12-17.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2012). Sodan varjo. Karjala-lehti 05.01.2012.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2012). Takaisin evakkotielle : kävelyvaellus muistojen herättäjänä. Teoksessa Fingerroos Outi, Häyrynen Maunu (toim.) Takaisin Karjalaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 157–175. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede 1250).
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa. (2012). Lasten ja nuorten elinympäristöjä tutkimassa : Tilallinen arki, visuaaliset menetelmät ja tutkijan rooli. Terra 124 (3), 214-215.
SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2012). Talking Estonia into the World : President Lennart Meri's Narratives about Estonia's Place in the World. Teoksessa Andrassy György, Käkönen Jyrki, Nagy Noémi (toim.) European Peripheries. Pécs: Publikon, 87-106.
SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2012). Eurooppa-keskeisyydestä Aasia-keskeisyyteen. Teoksessa Nordenstreng Kaarle (toim.) Kansainvälinen oikeus ja etiikka journalismissa. Tampere: Tampereen yliopisto, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, 22-37.
URL SoleCRIS

Laakso Seppo(2012). Lainopin teoreettiset lähtökohdat. Tampere: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2012). Pakeneva humanismi. Bibliophilos 71 (1), 52.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2012). Politiikan periaatteiden kartoittaja : Montesquieu. Teoksessa Koikkalainen Petri, Korvela Paul-Erik (toim.) Klassiset poliittiset ajattelijat. Tampere: Vastapaino, 270-300.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2012). Kootut teokset kirjakauppoihin. Bibliophilos 71 (2), 52.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2012). Muiston ja unohduksen merkit. Bibliophilos 71 (3), 57.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2012). Filosofiassa pienet ovat suuria. Bibliophilos 71 (4), 55.
SoleCRIS

Laine Markus, Tuominen Martti. (2012). Ne ymmärtää katujen todellisuutta – Kokemuksia toisenlaisesta väkivaltatyöstä. Kvartti 10 (1), 50-63.
URL SoleCRIS

Laine Matias. (2012). Book Review on Michael Sandel: What's the right thing to do?. Social and Environmental Accountability Journal 32 (1), 54.
SoleCRIS

Laine Matias, Vinnari Eija. (2012). Yhteiskuntavastuun tavoitteet ja mittarit vesihuoltolaitoksilla. Vesitalous 53 (3), 8-10.
SoleCRIS

Larjovuori, Riitta-Liisa. (2012). Myös asiakkaat voivat kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntalehti 2012 (4), 44-47.
URL SoleCRIS

Larjovuori Riitta-Liisa, Nuutinen Sanna, Heikkilä-Tammi Kirsi, Manka Marja-Liisa. (2012). Asiakasfoorumit kunnallisen palvelun kehittäjinä - tapauksena Pirkkalan kunnan perusturvapalvelut. Hallinnon Tutkimus 31 (4), 312-327.
SoleCRIS

Larjovuori Riitta-Liisa, Nuutinen Sanna, Heikkilä-Tammi Kirsi, Manka Marja-Liisa. (2012). Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi - opas tehokkaan osallistumisen työkaluihin. Helsinki: Tekes.
URL SoleCRIS

Laurila Hannu. (2012). Pakottaako eurokriisi meidät kuntaliitoksiin - vai toisinpäin?. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 11.10.2012.
URL SoleCRIS

Laurila Hannu. (2012). Inter-city migration and policy. Papers in Regional Science 91 (2), 343-354.
URL SoleCRIS

Laurila Hannu, Tuomala Matti. (2012). Ja kaikki rahamaailma oli verolle pantava. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 13.11.2012.
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Karintaus Katja. (2012). Social capital for strategic sensitivity in global business.. South Asian journal of business and management cases 1 (2), 91-104.
SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Myllykangas Päivi, Kujala Johanna. (2012). Co-Creation of Value in Stakeholder Relations. Teoksessa Sardana G. D., ThatchenkeryTojo (toim.) Capability Building for Organizational Transformation : Management Cases from Multiple Disciplines. New Delhi: Bloomsbury, 141-151.
SoleCRIS

Lehtinen Uolevi , Mäkinen Pasi. (2012). Development Possibilities of the Major Marketing Approaches. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 2012 (3-4), 11-29.
URL SoleCRIS

Lehtonen Annina, Valkama Pekka, Pohjola Mikko, Saarni Jouni, Koponen Aki. (2012). Näennäismarkkinainnovaatioiden omaksumisprosessit hallintokunnissa. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria, Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous : kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 231-247.
URL SoleCRIS

Lehtonen Pauliina, Bamberg Jarkko. (2012). Issue-centred Exploration with a Citizen Panel: Knowledge Communication and ICTs in Participatory City Governance. Teoksessa Phillips Louise, Carvalho Anabela, Doyle Julie (toim.) Citizen Voices : Performing Public Participation in Science and Environment Communication. Bristol: Intellect, 209-231.
SoleCRIS

Leino Helena. (2012). Vesiensuojelun vuosikymmenet. Sosiologia 49 (4), 355-356.
SoleCRIS

Leino Helena. (2012). Boundary Interaction in Emerging Scenes : Two Participatory Planning Cases from Finland. Planning Theory & Practice 13 (3), 383-396.
URL SoleCRIS

Leino Helena, Laine Markus. (2012). Do matters of concern matter? Bringing issues back to participation. Planning Theory 11 (1), 89-103.
URL SoleCRIS

Leino Helena, Peltomaa Juha. (2012). Situated knowledge – situated legitimacy : consequences of citizen participation in local environmental governance. Policy and Society 31 (2), 159-168.
SoleCRIS

Leponiemi Ulriika, Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Lumijärvi Ismo, Harisalo Risto. (2012). Kehittämistoiminta kunnissa : kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 239).
URL SoleCRIS

Leppälä Enni, Jokinen Ari, Nygren Nina. (2012). Tietotaulu 7.1. Asiantuntijoiden yhteistyö metsänhoidon ja yhdyskuntasuunnittelun välillä. Teoksessa Hamberg Leena, Löfström Irja, Häkkinen Ilmari (toim.) Taajamametsät - suunnittelu ja hoito. Hämeenlinna: Metsäkustannus, 54.
SoleCRIS

Litmanen Tapio, Kojo Matti, Nurmi Anna. (2012). Socio-Technical Challenges of Finland’s Nuclear Waste Policy: Discussion of the Techno-Scientific Community on the Geological Disposal of Spent Nuclear Fuel. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy 3 (3), 83-103.
SoleCRIS

Lumijärvi Ismo. (2012). Towards outcome-based public management in Finland. Teoksessa de Vries Michiel S , Nemec Juraj (toim.) Global Trends in Public Sector. Bruxelles: Editions Bruylant, 17-29.
SoleCRIS

Lumijärvi Ismo, Arminen Ilkka, Lähde Miia, Koschke Pauliina. (2012). Change management in the implemenation of university reforms. Teoksessa IASIA/IIAS (toim.) 2012 Annual Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), Bangkok, Thailand, 16-21 July 2012, 1-22.
SoleCRIS

Lumijärvi Ismo, Leponiemi Ulriika. (2012). The complex relationship between strategy and development in managing municipalities. Teoksessa 2012 EGPA Annual Conference. Bergen, 1-21.
URL SoleCRIS

Lyytinen Anu, Kohtamäki Vuokko, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Hölttä Seppo. (2012). Korkeakoulujen sidosryhmäyhteistyön laadunhallinta : Nykytilan kartoitus ja tulevat haasteet. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto.
URL SoleCRIS

Länsineva Pekka. (2012). Fundamental Principles of the Constitution of Finland. Teoksessa Nuotio Kimmo, Melander Sakari, Huomo-Kettunen Merita (toim.) Introduction to Finnish Law and Legal Culture. Helsinki: Faculty of Law, University of Helsinki, 111-126.
SoleCRIS

Länsineva Pekka. (2012). Kirja-arvostelu teoksesta Hölttä Kalevi, Toimintaoikeudet ja työtaisteluvapaus. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus poliittisista perusoikeuksista ja työtaisteluvapaudesta perusoikeutena. Lakimies 110 (6), 983-991.
SoleCRIS

Länsineva, Pekka. (2012). Perusoikeusjärjestelmä uuden varallisuusoikeuden ytimenä. Teoksessa Jaakko Mikkilä, Tapani Lohi (toim.) Oikeus ja kritiikki 3 : Kohteena Juha Karhun Uusi varallisuusoikeus. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 35-59.
SoleCRIS

Löfström Jan, Nyyssönen Heino. (2012). Anteeksianto kärsii jo inflaatiosta. Turun Sanomat 05.12.2012, A2.
SoleCRIS

Malinen Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Haahtela Tero, Siitonen Pentti(2012). Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (ACTA 240).
URL SoleCRIS

Malinen Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Haahtela Tero, Siitonen Pentti, Valkama Pekka. (2012). Johtopäätöksiä ja suosituksia. Teoksessa Malinen Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Haahtela Tero, Siitonen Pentti (toim.) Huomispäivän infrastruktuuri: näkökulmia kuntien teknisen sektorin uudistamiseen. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 191-201. (Acta 240).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2012). Näkökulman vaihdos tarpeen - valittamisesta vaikuttamiseen. Kehittyvä elintarvike 2012 (6), 8.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2012). Työnilo. 3.painos. Helsinki: SanomaPro. : Manka Marja-Liisa Työnilo
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2012). Kullanarvoinen työnilo. Aamulehti, Työ ja raha 31.01.2012, 7.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2012). Miten saan iloa työhön?. Mielenterveys 51 (2), 12-14.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2012). Kukkahattu vai nuijamies kunnanjohtajaksi?. Kauppalehti 11.06.2012, s.19B, Debatti.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2012). Työniloa näkökulmaa vaihtamalla. Akavalainen 2012 (1), 21.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2012). Positively Deviant. Life Long Learning in Europe 17 (4), 4.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Heikkilä-Tammi Kirsi, Vauhkonen Anne. (2012). Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa. Tampere: Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Sitrafund. (2012). Hyvän esimiestyön merkitys. (Video).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Videosto. (2012). Voimavaralähtöinen työhyvinvointimalli. (Video).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Videosto. (2012). Aineeton pääoma. (Video).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Videosto. (2012). Työnilonjulistus 2012. (Video).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Videosto. (2012). Psykologinen pääoma: realistinen optimismi. (Video).
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Videosto. (2012). Psykologinen pääoma: sitkeys. (Video).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Videosto. (2012). Psykologinen pääoma: itseluottamus. (Video).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Videosto. (2012). Psykologinen pääoma: toiveikkuus. (Video).
URL SoleCRIS

Marja-Liisa Manka. (2012). Lopullinen totuus: Työntekijöillä pitää olla vaikutusvaltaa. Aviisi 53 (2), 1.
URL SoleCRIS

Mattila Mikko, Raunio Tapio. (2012). Drifting Further Apart: National Parties and their Electorates on the EU Dimension. West European Politics 35 (3), 589-606.
SoleCRIS

Meklin Pentti. (2012). Kunta talouslukujen takana. Teoksessa Mykkänen Antti (toim.) Valtuutetun käsikirja 2013-2016. Helsinki: KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö, 32-50.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2012). Paras-uudistus loppuu, mutta uudistus jatkuu.... ARTTU-info, Suomen Kuntaliitto (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2012/Sivut/2012-10-meklin-ykkoskolumni.aspx).
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2012). Kumpi on väärässä, valtio vai kunnat?. Kuntalehti 20 (9), 21.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2012). Suuruuden ekonomia kuntakontekstissa - mahdollisuuksia ja rajoitteita. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (4), 313-326.
SoleCRIS

Meklin Pentti. (2012). Vahva peruskunta yhdenvertaisten palvelujen turvaajana?. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (3), 273-278.
SoleCRIS

Meklin Pentti. (2012). Väliraportit vahvistavat ja oikaisevat ennakkokäsityksiä kuntauudistuksesta. ARTTU-info, Suomen Kuntaliitto (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutiskirjeet/kolumnit/2012/Sivut/2012-02-29-meklin.aspx).
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2012). Suuri kuntauudistus – vakuuttavatko perustelut?. Pirkanmaan liitto tiedottaa (1), 6-7.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti, Sinervo Lotta-Maria. (2012). Talouden tasapaino ja tuloksellisuus kunnan taloudellisina tavoitteina : Organisaatio saattaa pärjätä hyvin – mutta kuntalaiset huonosti. Kuntalehti 20 (3), 42-44.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti, Sinervo Lotta-Maria. (2012). Organisaatio saattaa pärjätä hyvin - mutta kuntalaiset huonosti. Kuntalehti 20 (3), 42-44.
SoleCRIS

Mesiranta Nina. (2012). The future of E-tailing: Consumer and retailer views. Teoksessa Timmermans H.J.P. (toim.) Recent Advances in Retailing and Services Science : Conference 2012, Conference Proceedings. Vienna, Austria: EIRASS, 1-17.
SoleCRIS

Mesiranta Nina, Kulmala Marianne, Tuominen Pekka. (2012). Amplified eWOM in fashion blogs: A netnographic study. Teoksessa Paulo Rita (toim.) Proceedings of the 41st European Marketing Academy Annual Conference: EMAC 2012: Marketing to Citizens: Going Beyond Customers and Consumers, May 22-25, 2012, USB-publications of Lisbon University, Business School. Lisbon: European Marketing Academy, 1-8.
SoleCRIS

Mitronen Lasse, Rintamäki Timo. (2012). Arvopohjainen toimintalogiikka julkisen sektorin palvelujen ohjausjärjestelmissä. Teoksessa Anttonen Anneli et al (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla. Julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 174-216.
SoleCRIS

Moisio Antti, Oulasvirta Lasse. (2012). Pääkaupunkien tehtävät ja rahoitus Pohjoismaissa. Teoksessa Loikkanen Heikki A., Laakso Seppo, Susiluoto Ilkka (toim.) Metropolialueen talous - näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisii aiheisiin. Helsinki: Helsingin kaupunki, Tietokeskus, 297-312.
URL SoleCRIS

Mugabi Henry. (2012). The role of private universities in the provision of higher education in Uganda: Growth and challenges. Africa Education Review 9 (2), 213-229.
SoleCRIS

Mäkelä Hannele. (2012). Uusia näkökulmia vastuullisuuteen. Yritysetiikka 4 (1), 34.
SoleCRIS

Mäkelä Hannele. (2012). Interpretations of Corporate Talk About Social Responsibility. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1792).
URL SoleCRIS

Mäkelä Hannele. (2012). Katsaus yritysten yhteiskuntavastuuraportointiin. Yritysetiikka 4 (1), 18-28.
URL SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2012). Political Parties and the Construction of Social Class in Russia. Teoksessa Salmenniemi Suvi (toim.) Rethinking Class in Russia. Farnham: Ashgate, 107-125.
SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2012). Kokemuksia venäläisestä luokkahuoneesta. Idäntutkimus [Finnish Review of East European Studies] 2012 (2), 48-49.
SoleCRIS

Mänttäri Pietu. (2012). Valtio ja kunta; yhteistyöllä peruspalveluja?. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria, Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous : Kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 169-186.
SoleCRIS

Mäntysalo Raine, Kallio Olavi, Niemi Petteri, Vakkuri Jarmo, Tammi Jari. (2012). Suuruuden ekonomiaa ja repaleisia kuntarakenteita : yhdyskunta- ja kustannusrakenteiden kytkentöjä Paras-kaupunkiseuduilla. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (4), 327-345.
SoleCRIS

Nenonen Sandra, Mesiranta Nina, Tuominen Pekka. (2012). Consumer online shopping regret. A netnographic study of a fashion blog. Teoksessa Proceedings of the 20th International Colloquium in Relationship Marketing: ICRM 2012, September 25-26, 2012, USB-publications of Nottingham Business School. Nottingham Trent University, Nottingham, 1-11.
SoleCRIS

Niemelä Jari, Kivistö Jussi, Lindblad Petra, Räisänen Anu, Wahlgrén Asta, Holm Karl, Saarilammi Marja-Liisa. (2012). Vaasan yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Helsinki: Korkeakoulujen arviointineuvosto.
URL SoleCRIS

Niemi Heidi. (2012). Työttömien henkilöiden työllistymisen tukeminen kunnan tehtävänä. Työpoliittinen aikakauskirja 55 (4), 16 - 27.
URL SoleCRIS

Niemi Heidi. (2012). Tampereen yliopisto tarjoaa harjoittelijoita kuntatöihin. Kuntalehti 20 (12), 72 - 76.
URL SoleCRIS

Niemi Mari. (2012). Ykkösaamun kolumni "Kaappitutkijoita ja mediatyrkkyjä", pohdintaa tutkijoiden mediasuhteesta. Yle Radio 1. 13.12.2012. (Radio-ohjelma).
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2012). Vesihana kiinni ja valot pois. Coloradon republikaaniaktiivi Jane Norton kehuu Mitt Romneyn säästäväisyyttä. Turun Sanomat 06.10.2012, Ulkomaat 23.
SoleCRIS

Niemi Mari K. (2012). Pikkuleipien avulla voittoon. Romneyn gallupmenestys säikäytti iowalaiset eläkeläiset leipomaan. Turun Sanomat 02.10.2012, Ulkomaat 18.
SoleCRIS

Niemi Mari K. (2012). Yhdysvaltojen vaalikampanjarahoituksessa villin lännen meininki. Turun Sanomat 16.10.2012, 2.
SoleCRIS

Niemi Mari K. (2012). Ykkösaamun kolumni "Mustavalkoinen Amerikka", analyysiä presidentinvaalien tuloksen vaikutuksesta vähemmistöjen asemaan. YLE Radio 1. 15.11.2012. (Radio-ohjelma).
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2012). Teekutsuliikkeen pannu kiehuu. Turun Sanomat 06.10.2012, Ulkomaat 23.
SoleCRIS

Niemi Mari K. (2012). USA:ssa presidentiltä odotetaan vahvaa kristillistä vakaumusta. Turun Sanomat 26.09.2012, 2.
SoleCRIS

Niemi Mari K. (2012). Timo Soini perussuomalaisen identiteetin isäntänä. Teoksessa Pernaa Ville, Railo Erkka (toim.) Jytky: Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Turku: Kirja Aurora, Turun yliopisto, 324-349.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K.. (2012). Ykkösaamu; kolumni "Vaalikuulumisia Yhdysvalloista".. Yle radio 1. 18.10.2012. (Radio-ohjelma).
URL SoleCRIS

Niemi Mari K, Vares Vesa. (2012). Yhdysvallat etsii keskiluokan presidenttiä. Kanava 2012 (7), 13-17.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2012). Ministry Revises Interest Deduction Limitation Bill. Tax Notes International 68 (4), 347.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2012). The Year in Review (Finland). Tax Notes International 68 (13), 1205-1206.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2012). Vero-oikeuden bibliografia 2011. Verotus 62 (2), 212-223.
SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Luvanvaraiset tappiot ja konserniavustus. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Verovuoden 2012 tuloverotusta koskevat muutokset. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä ja kotitalousvähennys – osakkeenomistajan maksamien kunnossapito- ja peruskorjausmenojen vähennyskelpoisuudesta oikeuskäytännön valossa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Viestintäalan konsernin emoyhtiön omistamat osakkuusyhtiön osakkeet olivat käyttöomaisuutta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Liiketoimintasiirtoa koskeva säännökset soveltuvat TVL:n mukaan verotettavaan osakeyhtiöön. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Tappiot eivät siirtyneet purkufuusiossa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ei saanut vähentää luovuttamisensa asunto-osakeyhtiön osakkeiden luovutustappiota kommandiittiyhtiöstä saamaansa henkilökohtaisen tulolähteen tulo-osuuteen sisältyvästä luovutusvoitosta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Verohallinnon ohje Elcoteq SE:n osakkeiden arvonmenetyksestä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Pelkän maapohjan luovutukseen voitiin soveltaa oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskevia säännöksiä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Osto-optioiden hankintameno luettiin osakkeiden hankintamenon osaksi, mutta verovelvollinen sai luottamuksensuojaa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Edestakaista arvopaperikauppaa pidettiin veron kiertämisenä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Täysi-ikäistä tytärtä ei pidetty perheenjäsenenä oman asunnon luovutusvoiton verovapautta koskevassa asiassa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Asianajo- ja oikeudenkäyntimenoja pidettiin pääomatuloihin kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Konsernin sisäisessä osakkeiden luovutuksessa syntynyttä tappiota ei voitu lisätä osakkeiden jatkoluovutuksen tehneen yhtiön tuloon, kun se ei luovutusajankohtana enää kuulunut samaan konserniin ensiluovutuksen tehneen yhtiön kanssa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu liikkeenharjoittajan yksityisvaroihin kuuluvalla autolla tehtyjen elinkeinotoimintaan liittyvien matkojen perustella myönnettävästä lisävähennyksestä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Rajoitetusti verovelvollisen suomalaisesta sijoitusrahastosta saama voitto-osuus ja rahasto-osuuden luovutuksesta saama voitto eivät olleet Suomessa veronalaista tuloa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Tietokoneohjelmistojen tekijänoikeuksien osittaisluovutuksesta saatua suoritusta pidettiin rojaltitulona. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Keskusverolautakunnan loppuvuoden 2011 kansainvälisen yritysverotuksen ratkaisut. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). KVL:lta ennakkoratkaisu pääomasijoitusrahastosta saadun tulon veronalaisuudesta Suomessa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). KVL antoi väliyhteisötulon verottamista koskevan ratkaisun. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Yhdysvaltalaisen yhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen yhtiöittäminen. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Unionin tuomioistuin antoi Viron tuloverotusta koskevan tuomion. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). KHO:n mukaan varainsiirtoveron laskentaperusteena konserniyhtiöiden välisessä luovutuksessa oli kauppahinta eikä sitä korkeampi käypä arvo. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle tappiontasausta omistajanvaihdostilanteissa koskevassa asiassa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Veronkorotukset poistettiin asian käsittelyn viivästymisen vuoksi. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja sen osakkaan liiketoimeen sovellettiin siirtohinnoitteluoikaisua koskevaa säännöstä. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Osuuskunnan tuotteiden ja palvelujen myynti jäsenille käyvän arvon alittavalla hinnalla ei ollut peiteltyä osinkoa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Korkeimmasta hallinto-oikeudesta kaksi käyttöomaisuusosakkeita koskevaa linjaratkaisua. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalla ei ollut oikeutta tehdä kotitalousvähennystä asunto-osakeyhtiön päättämän ja sen vastuulle kuuluneen putkiremontin aiheuttamista menosta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Norjassa asuva yhtiö voi olla osapuolena veroneutraalissa osakevaihdossa. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Työnantajan irtisanomalleen työntekijälle maksama yritystuki katsottiin palkaksi. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Keskusverolautakunnan ratkaisu warranttien verotuksesta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Erityisalalla työskenteleville henkilöille maksetuista päivärahoista tuli pidättää ennakonpidätys. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Finanssialalla toimivan yhtiön luovuttamat osakkeet olivat käyttöomaisuutta, eivät sijoitusomaisuutta. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ja veronkorotus (KHO 2012:98). Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka, Penttilä Seppo. (2012). Verovuodeksi 2013 välittömään verotukseen esitetyt muutokset. Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nurmi Anna, Kojo Matti, Litmanen Tapio. (2012). Identifying remaining socio-technical challenges at the national level: Finland: InSOTEC project.
SoleCRIS

Nuutinen Sanna, Heikkilä-Tammi Kirsi, Manka Marja-Liisa, Bordi Laura. (2012). Vuorovaikutteinen johtajuus eri sukupolvien työssä jatkamisen keinona. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2011 : suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa. Tampere: Tampereen yliopisto, 158-172. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3/2012).
URL SoleCRIS

Nygren Nina. (2012). Hyönteisten ja ihmisten yhteinen maailma. Sosiologia 49 (1), 60-61.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2012). Ulkomaisten yrittäjien vuosien 1865-1897 elinkeinosuostuntavero. Historiallinen aikakauskirja 110 (1), 53-67.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2012). Osakevaihdon jäähyväisveroa koskevien säännösten muuttamisesta. Verotus 62 (4), 389-402.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2012). Tulonhankkimistoiminnassa käytettävän hyödykkeen vähennyskelpoisen hankintamenon määrittäminen henkilöverotuksessa. Verotus 2012 (2), 152-166.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2012). Edestakaiset arvopaperikaupat ja luovutustappion vähennyskelpoisuus. Verotus 62 (5), 495-505.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2012). Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta erityisesti luovutusvoiton verotuksen näkökulmasta. Teoksessa Lohi Tapani (toim.) Oikeustiede - Jurisprudentia: Suomalainen lakimiesyhdistys, 143-196. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja 45/2012).
SoleCRIS

Nyyssölä Milla, Pirttilä Jukka, Sandström Susanna. (2012). Helping poor farmers to help themselves. Evidence from a group-based aid project in Mozambique. Helsinki: UNU-WIDER. (UNU-WIDER WORKING PAPER 2012/88).
URL SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2012). Jälkisanat: anteeksianto, muistaminen ja unohtaminen. Teoksessa Löfström Jan (toim.) Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen. Helsinki: Gaudeamus, 200-218.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2012). Remembering the Winter War in Finland. Teoksessa Collaboration between the Soviet Union and Germany in the interwar period and during WWII: Causes and Consequences. Kyiv, Ukraine: NaUKMA, Agrar Media Group, 201-220.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2012). Venäjä-kortti on Georgiassa edelleen tärkeä vaaliase. Kaleva 29.10.2012, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2012). The world according to Janos Kadar and Urho Kekkonen. Teoksessa Nations and their others : Finland and Hungary in comparison. Helsinki: East-west books, 148-176.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2012). Euroviisut antavat mahdollisuuden Azerbaidzanin oppositiolle. Kaleva 24.05.2012, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2012). Unkari on yhden miehen talutusnuorassa. Aamulehti 16.01.2012, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2012). Haasteellinen on aikamme turhimpia muotisanoja. Kaleva 09.07.2012, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino, Vares Mari(2012). Nations and their others : Finland and Hungary in comparison. Helsinki: East-west books.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino, Vares Mari. (2012). Introduction. Teoksessa Nyyssönen Heino, Vares Mari (toim.) Nations and Their Others: Finland and Hungary in Comparison. Helsinki: East-West Books Helsinki, 9-33.
SoleCRIS

Oulasvirta Lasse. (2012). Sopivatko IFAC:n kansainväliset IPSAS -standardit julkissektorille ?. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria ,Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous : Kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 155-168.
SoleCRIS

Palukka Hannele. (2012). Palokunta yhteisöinä - vapaapalokuntalaisten identiteetin rakentuminen. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (3), 251-272.
SoleCRIS

Palukka Hannele, Tiilikka Tiina. (2012). Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen ohjaus terveyspalveluiden ulkoistamisen perusteluissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (2), 141-158.
SoleCRIS

Parkinson Michael, Meegan Richard, Karecha Jay, Evans Richard, Jones Gerwyn, Sotarauta Markku, Ruokolainen Olli, Tosics Iván, Gertheis Antal, Tönko Andrea, Hegedüs József, Illés Iván, Lefèvre Christian, Hall Peter. (2012). Second Tier Cities in Europe: In and Age of Austerity Why Invest Beyond the Capitals?. Liverpool: Liverpool John Moore's University.
URL SoleCRIS

Pekka Puustinen. (2012). Towards a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context : Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value. Tampere: Tampere Univeristy Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1726).
URL SoleCRIS

Pekka Puustinen. (2012). Kasvojenkohotus sijoittamiselle. Vihreä lanka 24.08.2012.
SoleCRIS

Pekkola Elias, Carita Blomqvist, Jussi Kivistö, Vuokko Kohtamäki, Anu Lyytinen. (2012). Koulutustilit maailmalla: viisi erilaista tiliä Kansainvälinen koulutustiliselvitys. Liite Selvitysmiesten raportissa: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12).
URL SoleCRIS

Pekkola Elias, Kuoppala Kari, Rikka Lätti. (2012). Akateemisesti tyypillinen epätyypillinen työ?. Teoksessa Volanen Matti-Vesa (toim.) Toiseksi paras? Tieteentekijät ja uusi yliopisto. Helsinki: Tieteentekijöiden liitto, 12-27.
SoleCRIS

Pekkola Elias, Lyytinen Anu. (2012). Opintosetelityyppinen avustus ja koulutuksessa aliedustetut ryhmät. Näkemyksiä Tampereen kaupunkiseudulta. Liite selvitysmiesten raportissa: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Ehdotukset ja vaikuttavuuden arviointi. Loppuraportti. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita 2012:27).
URL SoleCRIS

Penttilä Katriina, Kujala Johanna, Tuominen Pekka. (2012). Responsible branding: Fact or fiction?. Teoksessa Timmermans Harry (toim.) Proceedings of the 19th International EIRASS Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science. july 9-12, 2012, Vienna, Austria, 1-22.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Käyttöomaisuusosakkeita koskevia uusia ratkaisuja - KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä. Tilisanomat 2012 (5), 66 - 68.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Viimeaikaista oikeuskäytäntöä yritysverotuksesta. Teoksessa Vero-opintopäivät 2012, Helsinki, 29.-30.10.2012: Suomen Verotarkastajat STV ry, 117 - 156.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Verohallinnon antama lupa saada vähentää tappiot omistajanvaihdoksen jälkeen - valtiontukeako?. Verotus 62 (4), 360 - 371.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Osingon pääomatulo-osuus omistajanvaihdoksen ja osakkeiden lukumäärän muutostilanteissa. Tilisanomat 2012 (3), 20 - 24.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Edestakaiset osakekaupat ja luovutustappion vähennyskelpoisuus; Keskinäinen kiinteistöyhtiö ja siirtohinnoitteluoikaisu - KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä. Tilisanomat 2012 (4), 68 - 70.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Tappiontasausta koskeva lupamenettely EU:n tuomioistuimen tutkittavaksi; Lisävähennys auton käytöstä elinkeinotoiminnassa - KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä. Tilisanomat 2012 (2), 62 - 65.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Tuloverolain mukaan verotettu yhtiö liiketoimintasiirrossa siirtänä yhtiönä; Tappioiden siirtyminen purkufuusiossa - KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä. Tilisanomat 2012 (3), 64 - 66.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Osuuskunnan tuotteiden ja palvelujen myynti jäsenille käyvän arvon alittavalla hinnalla; Liiketoimintakokonaisuus liiketoimintasiirrossa. Tilisanomat 2012 (1), 78 - 80.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa. Teoksessa Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä 2012: Keskuskauppakamari, 19 - 42.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Arvostelu teoksesta Timo Torkkel, Tuloveron laskeminen. Vero- ja kirjanpito-oikeudellinen tutkimus yhteisön tuloveron laskemisesta. (Vastaväittäjän lausunto). Lakimies 2012 (2), 358 - 367.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Arvostelu teoksesta Matti Urpilainen, Vapaa liikkuvuus ja verosuvereniteetti Euroopan unionin sisämarkkinoilla. (Vastaväittäjän lausunto). Lakimies 2012, 452 - 461.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). EU-oikeudelliset näkökohdat elinkeinoverolain yritysjärjestelysäännösten tulkinnassa. Verotus 62 (1), 29 - 40.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2012). Norjalainen osakeyhtiö osakevaihdossa; työnantajan irtisanomalleen maksama yritystuki - KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä. Tilisanomat 6, 150 - 152.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Kultalahti Jukka. (2012). Verokilpailu ja verojen harmonisointi globaalissa taloudessa. Teoksessa Helenelund Jan-Erik, Luoto Ilpo, Mäntylä Niina, Siikavirta Kristian (toim.) Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentligt - privat; i hurudana strukturer? : Juhlakirja Eija Mäkisen 60-vuotispäiväksi. Vaasa: Vaasan yliopisto, 60 - 94. (Acta Wasaensia 265).
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Kultalahti Jukka. (2012). Tax competition as a challenge to the governance of global economy. European Spatial Research and Policy 19 (2), 9 - 38.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2012). Confusion in Finland About Transfer Pricing Numbers. Tax Notes International 67 (8), 726-727.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2012). Court Looks to Merger Directive in Ruling on Transfer of Assets. Tax Notes International 66 (3), 229-230.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2012). Nonresident's Income From Real Estate Investment Fund Not Taxable. Tax Notes International 65 (13), 976-977.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2012). Court Denies Tax Credits for Software Royalty Taxes. Tax Notes International 65 (3), 183-184.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2012). Finnish Court Requests ECJ Ruling on Loss Deduction System. Tax Notes International 65 (4), 267-268.
SoleCRIS

Penttinen Elina. (2012). Heartfealt positivity as an orthogonal approach to gender, agency and political violence : Reading Stormheart. Teoksessa Åhall Linda, Shepherd Laura (toim.) Gender, Agency and Political violence: Palgrave Macmillan, 200-215.
SoleCRIS

Pernaa Ville , Hatakka Niko, Niemi Mari K, Pitkänen Ville, Railo Erkka, Välimäki Matti. (2012). Median vaaliagenda ja jytky. Teoksessa Pernaa Ville, Railo Erkka (toim.) Jytky: Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Turku: Kirja Aurora, Turun yliopisto, 396-410.
URL SoleCRIS

Pirttilä Jukka, Tuomala Matti. (2012). Julkisrahoitteiset palvelut osana uudelleenjako- ja hyvinvointijärjestelmää : Pohjoimainen malli. Teoksessa Anttonen Anneli et al (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla: Julkisen palvelun muutos: Tampere University Press, 113-137.
SoleCRIS

Puustinen Pekka. (2012). The New Dimensions of Value in the Financial Services Sector. Teoksessa PMA 2012 Conference: From Strategy to Delivery, University of Cambridge, 11-13 July 2012, Proceeding nro 4..
SoleCRIS

Puustinen Pekka, Kuusela Hannu, Rintamäki Timo. (2012). Investment service providers gaining competitive advantage by focusing on consumers ’ varying investment goals. Journal of Financial Services Marketing 17 (3), 191–205.
SoleCRIS

Rajala Tuija, Tammi Jari, Meklin Pentti. (2012). Kumppanuuden relevantit kustannukset. Teoksessa Helenelund Jan-Erik et al (toim.) Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? : Juhlakirja professori Eija Mäkisen 60-vuotispäiväksi. Vaasa: Vaasan yliopisto, 235-258. (Acta Wasaensia. Oikeustiede 265).
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki. (2012). Luottamushenkilön uusi strateginen rooli - luottaa, johtaa vai kehittää?. Teoksessa Uoti Asko et al (toim.) Luottamushenkilön käsikirja. Kuopio: UNIpress, 23-38.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2012). Political Interests : The European Parliament’s Party Groups. Teoksessa Peterson John, Shackleton Michael (toim.) The Institutions of the European Union. Oxford: Oxford University Press, 338-358.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2012). From the Margins of European Integration to the Guardians of the Treaties? The Role of National Parliaments in the EU. Teoksessa Kröger Sandra, Friedrich Dawid (toim.) The Challenge of Democratic Representation in the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 175-191.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2012). ‘Whenever the EU is involved, you get problems’: Explaining the European Policy of The (True) Finns. Sussex European Institute (SEI) Working Paper 127, 1-40.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2012). New Finnish president may rock boat on EU bailouts. Oxford Analytica (http://).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2012). The Finnish Parliament and EU Affairs. OPAL Country Reports (http://www.opal-europe.org/tmp/Country%20reports/Country%20report_Finland.pdf).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2012). Semi-presidentialism and European integration : lessons from Finland for constitutional design. Journal of European Public Policy 19 (4), 567-584.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2012). The European Parliament. Teoksessa Jones Erik, Menon Anand, Weatherill Stephen (toim.) The Oxford Handbook of the European Union. Oxford: Oxford University Press, 365-379.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2012). Siirryimmekö todella harkinnanvaraisesta taiteen ja kulttuurin tuesta lakisääteiseen tukeen?. Hallinnon tutkimus 31 (1), 5-18.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2012). Kuvataiteilijan oikeudellinen asema : ammattimaista taiteellista toimintaa rajoittava ja edistävä oikeussääntely. Tampere: Tampereen yliopisto. (Acta Universitatis Tamperensis 1758).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2012). Ammattikuvataiteilijan oikeudellinen asema. Kulttuurintutkimus 2012 (4), 71-74.
SoleCRIS

Riihelä Marja, Sullström Risto, Suoniemi Ilpo, Tuomala Matti. (2012). Antavatko vuosittaiset tulot harhaanjohtavan kuvan tuloerojen ja köyhyyden kasvusta?. Talous ja Yhteiskunta 40 (4), 15-20.
SoleCRIS

Riivari Elina, Lämsä Anna-Maija, Kujala Johanna, Heiskanen Erika. (2012). The ethical culture of organisations and organisational innovativeness. European Journal of Innovation Management 15 (3), 310-331.
SoleCRIS

Rimpelä Arja, Vakkuri Jarmo. (2012). Kouluterveydenhuolto ja vaikuttavuus. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria, Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous : kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 248-258.
SoleCRIS

Rintamaki Timo, Mitronen Lasse, Kijima Kyoichi. (2012). Value Co-creation in Cross-channel Service Contexts: A Service Science Perspective. Teoksessa Proceedings of 1st International Conference on Human Side of Service Engineering.
SoleCRIS

Ropo Arja. (2012). Johtajuuden uudet askelmerkit. Teoksessa Kujala Johanna, Myllykangas Päivi, Sauer Erika (toim.) Kokemus johtaa!. Tampere: Tampere University Press, 17-26.
URL SoleCRIS

Ropo Arja, Palmu Harri. (2012). The role of leadership culture in making structural changes in church organisation. Teoksessa Niemelä Kati (toim.) Church work and management in change. Tampere: Church Research Institute, 43-55. (Publication of the Research Institute of the Lutheran Church in Finland 61).
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2012). Osakeyhtiön voitonjaon maksukykytesti ja vastuu maksukyvyn säilymisestä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1723).
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2012). Sopimusjuridiikkaa Learning Cafén avulla. Peda-forum 2012 (http://www.conex.fi/peda-forum/ohjelma/alustus/92).
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2012). Osingon jakaminen ja maksukykytesti. Tilisanomat (5), 40-43.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2012). Maksukyvyn varmistaminen. Viisas Raha 2012 (5), 23.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2012). Maksukykytesti osakeyhtiön voitonjaon yhteydessä. Lakimies 2012 (5), 777-781.
SoleCRIS

Ruokolainen Olli. (2012). Policy Reviews of the Role of Second Tier Cities in the Nordic Countries. Teoksessa Parkinson Michael et al (toim.) Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects - Scientific Report. Liverpool: ESPON Coordination Unit and European Institute of Urban Affairs, Liverpool John Moores University, 257-284.
URL SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2012). Suomi murroksessa 1991-2011: Muuttuiko eliittirakenne?. Politiikka 54 (4), 269-284.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2012). Kunnan olemassaolon oikeus. Hallinnon Tutkimus 31 (1), 62 - 70.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2012). Ideoita kunnan luottamushenkilölle luottamushenkilöorganisaation ja toimintatapojen kehittämiseksi. Teoksessa Pyykkölä Markku (toim.) Demokratian ritarit - kuntien luottamushenkilötyön kehittäminen. Helsinki: Suomen Toivo -ajatuspaja, 9 - 43.
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2012). Bildungspolitik in Finnland. Teoksessa Hrbek Rudolf et al (toim.) Bildungspolitik in Föderalstaaten und der Europäischen Union : Does Federalism Matter?. Baden-Baden: Nomos, 140-152. (Schriftenreihe des Europäischen Zentrums für Föderalismus-Forschung 38).
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2012). Kuntien etua valvotaan sekavin roolein. Kanava 40 (5), 45-48.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo(2012). Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2012). Kuntalain merkityksettömimmäksi jäänyt säännös vai itsestäänselvyydessään tarpeeton lainkohta - näkökohtia kunnan asukkaiden vapaaehtoispanoksesta kunnan tehtävien hoidossa. Teoksessa Helenelund Jan-Erik et al (toim.) Julkista - yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentligt - privat; i hurudana strukturer? Juhlajulkaisu Eija Mäkinen 60 vuotta. Vaasa: Vaasan yliopisto, 195-217. (Acta Wasaensia 265).
URL SoleCRIS

Rökman Maija. (2012). Shopping behaviour and experiences of the citizens in the town centre. Teoksessa Timmermans Harry (toim.) Proceedings of the 19th International EIRASS Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science. 9-12 July 2012, Vienna, Austria, 1- 12.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2012). The Mechanisms of Value Co-Creation. Journal of Strategic Marketing 20 (5), 381-392.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Kuusela Hannu, Spence Mark T.. (2012). Using the pairwise comparison mehtod to assess competitive priorities within a supply chain. Industrial Marketing Management 41 (4), 631-638.
SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Ketotalkoiden filosofiasta. Tampereen luonto 29 (2), 22-23.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Naiset luontoharrastajina. Alue ja ympäristö 41 (1), 82-95.
SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Vapaaehtoisena Luonnonsuojeluliitossa. Tampereen luonto 29 (1), 16-18.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Tutkimusmatkailijoita kautta aikain. Agricolan kirja-arvostelut 23.3.2012.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Elämä omiin käsiin. Kirja-arvio teoksista Matthew B. Crawford: Eämän korjaajat (niin et näin 2012) ja Kaarina Davis: Irti oravanpyörästä (2011). Tampereen luonto 29 (2), 19-20.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Kaupunkiekologi tuntee Tampereen kasvit. Tampereen luonto 29 (2), 8-9.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Elämä omiin käsiin. Agricolan kirja-arvostelut 1.10.2012.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Osallistumisväsymystä. Sateen varjolla. Ajatuksia, kokemuksia ja tietoa elinympäristön tietopalveluista (http://sateenvarjolla.blogspot.fi/2012/12/osallistumisvasymysta.html).
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2012). Ajatusten väleissä on rakoja. Kirja-arvio Tero Tähtisen teoksesta Katmandun unet (Savukeidas kustannus 2011). Tampereen luonto 29 (1), 22.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna, Vihersalo Mirja, Kähkönen Tanja. (2012). Kuulumisia työryhmästä: Ympäristötutkijan haasteet. Yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen seuran tiedotuslehti (2), 2-5.
URL SoleCRIS

Seppo Hölttä, Juha Tähkämaa, Yuzhuo Cai. (2012). Koulutusvienti kiinaan. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 14 (4), 28-38.
SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2012). Israel and Hezbollah, an Asymmetric Conflict in Historical and Comparative Perspective; Clive Jones and Sergio Catignani, 2010. International Affairs 88 (1), 191-192.
SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2012). "Militarization of the Persian Gulf: An Economic Analysis", by Hossein Askari, Amin Mohseni and Shahrzad Daneshvar, 2010. Security 25 (4), 373-374.
SoleCRIS

Shumilova Yulia, Cai Yuzhuo, Pekkola Elias. (2012). Employability of International Graduates Educated in Finnish Higher Education Institutions. Helsinki: VALOA-project, Career Services, University of Helsinki.
URL SoleCRIS

Siitonen Pentti, Anttiroiko Ari-Veikko. (2012). Innovatiivinen omistajapolitiikka. Teoksessa Malinen Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Haahtela Tero, Siitonen Pentti (toim.) Huomispäivän infrastruktuuri. Näkökulmia kuntien teknisen toimen uudistamiseen. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 83-109. (ACTA 240).
SoleCRIS

Sinervo Lotta-Maria. (2012). Tavoitteena tasapaino. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 25.10.2012.
URL SoleCRIS

Sinervo, Lotta-Maria. (2012). Neljä vuotta aikaa pelastaa maailma - vaalilupauksista realismiin. Politiikasta.fi (http://politiikasta.fi/kolumnit/95-nelja-vuotta-aikaa-pelastaa-maailma-vaalilupauksista-realismiin).
URL SoleCRIS

Sinervo Lotta-Maria, Meklin Pentti, Vakkuri Jarmo. (2012). Oikeudenmukainen kuntatalous. Teoksessa Sinervo Lotta-Maria, Vakkuri Jarmo (toim.) Inhimillinen kuntatalous : kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, 75-84.
SoleCRIS

Sinervo, Lotta-Maria, Vakkuri, Jarmo(2012). Inhimillinen kuntatalous : kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Tampere: Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto.
SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2012). Osaavatko kunnat uudistua?. Teoksessa Mykkänen Antti (toim.) Valtuutetun käsikirja 2013–2016: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 106-119.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2012). Policy learning and the ‘cluster-flavoured innovation policy’ in Finland. Environment and planning C: Government and policy 30 (5), 780-795.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2012). Competitiveness of Second Tier Cities in the Knowledge Economy Revisited: A Literature Review. Teoksessa Parkinson Michael et al (toim.) Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects - Scientific Report. Liverpool: Liverpool John Moore's University & ESPON, Annex 2 / 1-15.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Horlings Lummina, Liddle Joyce. (2012). Leadership and sustainable regional development. Teoksessa Sotarauta Markku, Horlings Lummina, Liddle Joyce (toim.) Leadership and change in sustainable regional development. Abingdon: Routledge, 1-19. (Regions and cities 60).
SoleCRIS

Sotarauta Markku, Horlings Lummina, Liddle Joyce. (2012). Knowledge leadership for resilient regions : Concluding remarks. Teoksessa Sotarauta Markku, Horlings Lummina, Liddle Joyce (toim.) Leadership and change in sustainable regional development. Abingdon: Routledge, 271-289. (Regions and cities 60).
SoleCRIS

Sotarauta Markku, Horlings Lummina, Liddle Joyce(2012). Leadership and change in sustainable regional development. Abingdon: Routledge. (Regions and cities 60).
SoleCRIS

Sotarauta Markku, Kautonen Mika, Kolehmainen Jari. (2012). Tampere – Reinvented City-region in Finland. Teoksessa Parkinson Michael et al (toim.) Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects - Scientific Report. Liverpool: Liverpool John Moore's University & ESPON, 285-336.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Mustikkamäki-Kautonen Nina. (2012). Strategic leadership relay : how to keep regional innovation journeys in motion?. Teoksessa Sotarauta Markku, Horlings Lummina, Liddle Joyce (toim.) Leadership and change in sustainable regional development. Abingdon: Routledge, 190-211. (Regions and cities 60).
SoleCRIS

Sotarauta Markku, Parkinson Michael. (2012). Kakkoskaupungit Euroopassa : Huomioita suorituskyvystä ja kehittämispolitiikoista. Teoksessa Hirvonen Timo, Kotavaara Ossi (toim.) ESPON tekee tulosta. Oulu: Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ja Oulun yliopiston maantieteen laitos, 43-56. (Nordia tiedonantoja 1/2012).
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Ruokolainen Olli(2012). Tampere & National Policy Finland / Second Tier Cities and Territorial Development in Europe: Performance, Policies and Prospects - Scientific Report. Liverpool: ESPON Coordination Unit and European Institute of Urban Affairs, Liverpool John Moores University; Liverpool.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Saarivirta Toni. (2012). Strategy development in knowledge cities revisited - the roles of innovation strategy in Helsinki Metropolitan Area explored. Teoksessa Garmann Johnsen Hans Christian, Ennals Richard (toim.) Creating collaborative advantage: Innovation and knowledge creation in regional economies: Gower, 79-90.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Saarivirta Toni, Kolehmainen Jari. (2012). Kuntakenttä itsensä vankina: Raportti kuntien innovaatiojärjestelmästä. Tampere: Tampereen yliopisto. (Sente-julkaisuja 34).
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Saarivirta Toni, Kolehmainen Jari. (2012). Mikä estää kuntien uudistumista?: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarja 66).
URL SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Kasvio Antti, Loppela Kaija, Lundell Susanna, Tappura Sari, Tikkamäki Kati. (2012). Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä : tutkimusohjelman teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskysymykset ja toteutus. Helsinki: Työterveyslaitos.
SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Tappura Sari, Kasvio Antti, Loppela Kaija, Lundell Susanna, Tikkamäki Kati. (2012). Dialogic leadership promoting sustainable working life and innovativeness. Teoksessa Ann-Beth Antonsson, Hägg Göran M (toim.) Proceedings of the 44th Annual International Conference of the Nordic Ergonomics Society NES 2012. Ergonomics for sustainability and growth.. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, School of Technology and Health, Division of Ergonomics, 11.
URL SoleCRIS

Särmä Saara. (2012). Feminist interdisciplinarity and gendered parodies of nuclear Iran. Teoksessa Aalto Pami, Harle Vilho, Moisio Sami (toim.) Global and Regional Problems: towards an Interdisciplinary Study. Farnham: Ashgate, 151-170.
SoleCRIS

Särmä Saara. (2012). Kynsilehto, Anitta: The Politics of Multivocality - Encountering Maghrebi Women in France. Naistutkimus - Kvinnoforskning 25 (2), 52-54.
SoleCRIS

Tukiainen Janne, Valkama Pekka. (2012). Kaupunkipalvelujen järjestämisvaihtoehdot ja kilpailuttaminen. Teoksessa Loikkanen Heikki A, Laakso Seppo, Susiluoto Ilkka (toim.) Metropolialueen talous: Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Helsinki: Helsingin kaupunki tietokeskus, 313-337.
URL SoleCRIS

Tuomala Matti. (2012). Tuloerot ja talouden kriisit. Teoksessa Alaja Antti (toim.) Kriisikierteestä hyvän kehään: Kalevi Sorsa -säätiö, 169-187. (Kalevi Sorsa -säätiön julkaisuja 4/2012).
URL SoleCRIS

Tuomala Matti. (2012). Sosiaalivakuutus ja uudelleenjako. Teoksessa Havakka Pauliina, Niemelä Mikko, Uusitalo Hannu (toim.) Sosiaalivakuutus: Finanssi- ja Vakuutuskustannus Oy, 235-251.
SoleCRIS

Tuomisaari Johanna. (2012). Ekosysteemipalvelunäkökulma ja maankäytön suunnittelu. Yhdyskuntasuunnittelu 50 (1), 36-39.
SoleCRIS

Tynkkynen N. (2012). Vieraskynä : Itämeren suojelu nojaa liikaa numerotietoon. Helsingin Sanomat 06.02.2012, A2.
URL SoleCRIS

Tynkkynen Nina. (2012). Itämeren rehevöitymisongelman määrittely ja mittakaavan politiikka. Sosiologia 49 (4), 321-334.
SoleCRIS

Tynkkynen Nina. (2012). Kansainvälistä ympäristöoikeutta suomeksi. Kosmopolis 42 (4), 59-61.
SoleCRIS

Tynkkynen Nina, Aalto Pami. (2012). Environmental Sustainability of Russia's Energy Policies. Teoksessa Aalto Pami (toim.) Russia's Energy Policies : National, Interregional and Global Dimensions. Cheltenham: Edward Elgar, 92-114.
SoleCRIS

Uoti Asko. (2012). Kunnallisten hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja tuotteistamisen oikeudellisesta problematiikasta. Teoksessa Helenelund Jan-Erik, Luoto Ilpo, Mäntylä Niina, Siikavirta Kristian (toim.) Julkista – yksityistä; millaisissa rakenteissa? Offentligt – privat; i hurudana strukturer?. Vaasa: Vaasan yliopisto, 292-306. (Acta Wasaensia 265).
URL SoleCRIS

Uoti Asko. (2012). Lainmukaisuus ja eettiset periaatteet kunnallisessa päätöksenteossa. Teoksessa Uoti Asko et al (toim.) Luottamushenkilön käsikirja. Kuopio: Unipress, 5-22.
SoleCRIS

Uoti Asko, Ikola-Norrbacka Rinna. (2012). Kuntiin tarvitaan eettisiä periaatteita. Aamulehti 02.04.2012, A02.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2012). Oikeudenkäynti- ja asianajokulujen vähennyskelpoisuus pääomatulojen verotuksessa. Oikeustieto 2012 (5), 4-7.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2012). Vapaa liikkuvuus ja verosuvereniteetti Euroopan Unionin sisämarkkinoilla (väitöskirjan esittely). Verotus 62 (3), 323-326.
SoleCRIS

Uusiautti Satu, Syväjarvi Antti, Stenvall Jari, Perttula Juha, Määttä Kaarina. (2012). It’s more like a growth process than a bunch of answers. Procedia: Social and Behavioral Sciences 69, 828-837.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2012). Osakeyhtiön varojenkäytön hyväksyttävyys arvioitaessa velallisen epärehellisyyttä ja osakeyhtiön laitonta varojenjakoa. Teoksessa Hyttinen Tatu (toim.) Rikoksesta rangaistukseen : Juhlajulkaisu Pekka Viljanen. Turku: Turun yliopisto, 285-299. (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A, Juhlajulkaisut 25).
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2012). Huoneistojen hallinnan menettämisestä aiheutuvien kustannusten ja vahinkojen huomioiminen lunastushinnassa lunastettaessa kiinteistöosakeyhtiön vähemmistöosakkeita OYL 18 luvun mukaisesti - KKO 2012:64. Lakimies 110 (6), 959-966.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2012). Osakeyhtiöoikeudellinen vahingonkorvaus ja muut oikeussuojakeinot. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. (Pääsykoekirja 2/2012).
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2012). Sopimusajattelun käyttö osakeyhtiöoikeudessa. Lakimies 110 (7-8), 1048-1069.
SoleCRIS

Vakkkuri Jarmo. (2012). Kunnat uudistuvat - tutkijat kysyvät. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (4), 285-289.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2012). Varmaa tietoa kuntauudistuksesta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (1), 5-8.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2012). Valvoja valvoo. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (2), 85-88.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2012). Oletko nähnyt kestävyysvajetta kylän raitilla? Tuottavuus ja kuntatalouden kestävyysongelma. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 40 (3), 181-184.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo, Kivimäki Riikka, Mänttäri Pietu, Kork Anna. (2012). Tuottavuusongelma julkisrahoitteisissa palveluissa - mitä tiedetään, mitä tehdään ja mitä vaikutuksia tekemisellä on?. Teoksessa Anttonen Anneli, Haveri Arto, Lehto Juhani, Palukka Hannele (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla. Julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 138-173.
SoleCRIS

Valkama Pekka, Bailey Stephen J. (2012). Älykkäät kaupungit uudessa palvelutaloudessa: uudistumisen sisällöt ja muodot. Teoksessa Loikkanen Heikki A, Laakso Seppo, Susiluoto Ilkka (toim.) Metropolialueen talous: Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Helsinki: Helsingin kaupunki tietokeskus, 371-385.
URL SoleCRIS

Valkama Pekka, Leponiemi Ulriika. (2012). Rahoitusinnovaatiot kunnallistaloudessa – rahoitusinnovaatioiden typologisointi. Teoksessa Malinen, Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Haahtela Tero, Siitonen Pentti (toim.) Huomispäivän infrastruktuuri: näkökulmia kuntien teknisen sektorin uudistamiseen. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 54-82. (Acta 240).
URL SoleCRIS

van Helden G Jan, Johnsen Åge, Vakkuri Jarmo. (2012). The life-cycle approach to performance management: Implications for public management and evaluation. Evaluation 18 (2), 159-175.
SoleCRIS

Vehmanen Petri. (2012). IFRS-maailmassa voitto ei ole tuloslaskelman tuottojen ja kulujen erotus - pitäisikö olla?. Verotus 2012 (1), 51-60.
SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2012). Conflicts and the State of Emergency in Light of the Case-Law of the European Court of Human Rights : Going to the Uncomfortable Zones of Judicial Reasoning. Teoksessa Siikavirta Kristian (toim.) Oikeus ja yhteiskunta - oikeustieteen monet kasvot : XIV Oikeustieteen päivät. Vaasa: Vaasan yliopisto, 61-79. (Vaasan yliopiston julkaisuja, Tutkimuksia 299).
SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2012). Euroopan ihmisoikeusjärjestelmän tulevaisuus puntarissa. Aikalainen 17 (8), 11.
URL SoleCRIS

Virtanen Pertti. (2012). Havaintoja oikeuskäytännöstä kilpailu- ja markkinaoikeudellisissa asioissa. Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2011 10, 325-381.
SoleCRIS

Virtanen Pertti. (2012). Matkailu ja turvallisuus. Teoksessa Lohiniva-Kerkelä Mirva (toim.) Matkailuoikeus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 93-122.
SoleCRIS

Virtanen Pertti. (2012). Matkailu ja kuluttajasopimukset Suomessa. Teoksessa Lohiniva-Kerkelä Mirva (toim.) Matkailuoikeus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 11-22.
SoleCRIS

Virtanen Pertti. (2012). Valmismatkalaki - pakettimatkan perusvaatimukset. Teoksessa Lohiniva-Kerkelä Mirva (toim.) Matkailuoikeus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 23-65.
SoleCRIS

Virtanen Pertti. (2012). Matkailu ja markkinointi. Teoksessa Lohiniva-Kerkelä Mirva (toim.) Matkailuoikeus. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 67-91.
SoleCRIS

Virta Sirpa. (2012). Security. Teoksessa McLaughlin Eugene, Muncie John (toim.) The SAGE Dictionary of Criminology. London: SAGE Publications Ltd, 399-401.
SoleCRIS

Virta Sirpa. (2012). Lähipoliisitoiminta muuttuvassa toimintaympäristössä. Teoksessa Honkonen Risto, Muttilainen Vesa (toim.) Poliisin toimintaympäristö. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu, 132-140. (Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 102).
SoleCRIS

Virta Sirpa. (2012). Community Policing. Teoksessa McLaughlin Eugene, Muncie John (toim.) The SAGE Dictionary of Criminology. London: SAGE Publications Ltd, 55-57.
SoleCRIS

Wacker Jani. (2012). Euroopan unionin talous- ja rahaliitto (EMU) säätelee myös kuntien taloudenpitoa. Teoksessa Mölsä Ari (toim.) Kuntarakennekirja - oikeusoppineet puhuvat. Helsinki: Pole-Kuntatieto Oy. Kunnallisalan kehittämissäätiö, 25-30. (Polemia-sarja 84).
URL SoleCRIS

Wacker Jani. (2012). Julkisen sektorin velkaantumisen rajoittamisen sääntelykeinot. Hallinnon Tutkimus 31 (1), 48-53.
SoleCRIS

Wiberg Matti, Raunio Tapio. (2012). The Minor Impact of EU Legislation in Finland. Teoksessa Brouard Sylvain, Costa Olivier, König Thomas (toim.) The Europeanization of Domestic Legislatures : The Empirical Implications of the Delors’ Myth in Nine Countries. New York: Springer, 59-73.
SoleCRIS

Ylijoki Oili-Helena, Marttila Liisa, Lyytinen Anu. (2012). The role of basic research at the entrepreneurial university: Back to basics?. Teoksessa Ahola Sakari, Hoffman David M. (toim.) Higher education research in Finland: Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Finnish Institute for Educational research, 111-130.
SoleCRIS

Yuzhuo Cai. (2012). Traditional Reform Philosophy and Challenges of Higher Education Reforms in China. International Journal of Humanities and Social Science 2 (6), 60-69.
URL SoleCRIS

Yuzhuo Cai. (2012). Cross-border higher education in China and implications for Finland. Teoksessa Nian Xiao, Fengqiao Yan, Seppo Hölttä (toim.) The challenges faced by higher education in the post-massification era. Beijing, China: Higher Education Press, 169-177.
SoleCRIS

Yuzhuo Cai, Fengqiao Yan. (2012). Diversity and similarity in non-governmental higher education in China. Journal of Zhejiang Shuren University 12 (2), 6-16.
SoleCRIS

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 5.5.2011 9.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti