Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aaltio Iiris, Salminen Hanna. (2013). Management of ageing employees - a gender perspective. Teoksessa EURAM 2013 Conference proceedings, 1-28.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2013). Taide rakennetussa ympäristössä. (http://www.painters.fi/taiteenhankintamalli/).
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2013). Neighbourhood Watch: Japanese and Swedish Perspectives on Russian Security. Nordisk Östforum 2013 (4), 401-403.
SoleCRIS

Aalto Pami. (2013). Venäjän poliittinen talous – strategian muovaaja. Suomen Sotilas 2013 (1), 34-37.
SoleCRIS

af Ursin Klaus. (2013). Ismien diffuusio, eli kuinka nykyhetki ja lähitulevaisuus otetaan haltuun johtamismallien avulla. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Kymmenen näkemystä tulevaisuuteen. Espoo: Suomen Toivo ajatuspaja, 79-87.
SoleCRIS

Ahonen Pertti, Korvela Paul-Erik, Palonen Kari(2013). Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? : kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (SoPhi 120).
URL SoleCRIS

Ahonen Pertti, Korvela Paul-Erik, Palonen Kari. (2013). Yliopistokeskustelu yliopistouudistuksen jälkeen. Teoksessa Ahonen Pertti, Korvela Paul-Erik, Palonen Kari (toim.) Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? : Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 5-16. (SoPhi 120).
URL SoleCRIS

Alarinta Juha, Sotarauta Markku. (2013). Innovaatioympäristöt alueiden kilpailukyvyn taustalla. Teoksessa Varamäki Elina, Päällysaho Seliina (toim.) Tapio Varmola - suomalaisen ammattikorkeakoulun rakentaja ja kehittäjä. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 40-57. (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 13).
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2013). Aivoriihestä BarCamp-tapahtumiin: luovuustekniikat kaupunkikehittämisen apuna. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (4), 335-355.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2013). U-cities reshaping our future: reflections on ubiquitous infrastructure as an enabler of smart urban development. AI & Society 28 (4), 491-507.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Narasimhalu Arcot Desai. (2013). Innovative Public Managers' Work Book. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Vakkuri Jarmo. (2013). Luova kaupunkikehittäminen. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (4), 327-334.
SoleCRIS

Arter David. (2013). The 'Hows', not the 'Whys' or the 'Wherefores': The Role of Intra-Party Competition in the 2011 Breakthrough of the True Finns. Scandinavian Political Studies 36 (2), 99-120.
SoleCRIS

Autero Anniina. (2013). Tuloksellisuuden arvioinnin monitulkintaisuus. Tapaus: suomalainen paloturvallisuuspolitiikka. Teoksessa Oulasvirta Lasse, Kihn Lili-Anne, Mänttäri Pietu, Wacker Jani (toim.) Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampere University Press, 38-53.
SoleCRIS

Bailey Stephen J, Valkama Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko. (2013). Lessons for the Governance of Organizational Innovations. Teoksessa Valkama Pekka, Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 259-269.
SoleCRIS

Bamberg Jarkko. (2013). Engaging the public with online discussion and spatial annotations : The generation and transformation of public knowledge. Planning Theory and Practice 14 (1), 39-56.
URL SoleCRIS

Bastani Spencer, Blomquist Sören, Pirttilä Jukka. (2013). How should commodities be taxed? A counterargument to the recommendation in the Mirrlees Review. Munchen: CESifo. (CESifo Working Paper 4240).
URL SoleCRIS

Brown Katherine E, Penttinen Elina. (2013). “A ‘sucking chest wound’ is nature's way of telling you to slow down….”: humour and laughter in war time. Critical Studies on Security 1 (1), 124-126.
SoleCRIS

Bäcklund Pia, Koski Leena. (2013). Suomalainen koirakulttuuri koirattomien silmin. Koiramme 117.
SoleCRIS

Bäck Maria, Kestilä-Kekkonen Elina. (2013). Sosiaalinen pääoma ja poliittinen osallistuminen Suomessa. Politiikka 55 (2), 59-72.
SoleCRIS

Böckerman Petri, Laaksonen Seppo, Vainiomäki Jari. (2013). Is there job polarization at the firm level?. Tampere: University of Tampere, School of Management. (Tampere economic working papers net series 91).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Vainiomäki Jari. (2013). Stature and Life-Time Labor Market Outcomes : Accounting for Unobserved Differences. Labour Economics 24, 86-96.
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Vainiomäki Jari. (2013). Stature and Life-Time Labor Market Outcomes : Accounting for Unobserved Differences. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA). (IZA Discussion Paper Series 7424).
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2013). Chinese higher education : The changes in the past two decades and reform tendencies up to 2020. Teoksessa Ferreira Leila da Costa, Albuquerque José Augusto Guilhon (toim.) China and Brazil : Challenges and Opportunities. São Paulo: Annablume, 91-118.
SoleCRIS

Correa Ruiz Carmen, Laine Matias. (2013). Struggling against like-minded conformity in order to enliven SEAR: A call for passion. Social and Environmental Accountability Journal 33 (3), 134-144.
SoleCRIS

Correa Ruiz Carmen, Laine Matias. (2013). Rejoinder: Respecting the past, celebrating the present, shaping the future. Social and Environmental Accountability Journal 33 (3), 153-155.
SoleCRIS

David Maxine, Gower Jackie, Haukkala Hiski(2013). National Perspectives on Russia : European foreign policy in the making?. London: Routledge.
SoleCRIS

Dixon Ruth, Arndt Christiane, Mullers Manuel, Vakkuri Jarmo, Engblom-Pelkkala Kristiina, Hood Christopher. (2013). A Lever for Improvement or a Magnet for Blame? Press and Political Responses to International Educational Rankings in Four EU Countries. Public Administration 91 (2), 484-505.
SoleCRIS

Engblom-Pelkkala Kristiina. (2013). Strateginen johtaminen kuntien opetustoimessa. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 249).
URL SoleCRIS

Engblom-Pelkkala Kristiina, Vakkuri Jarmo. (2013). Tutkimuksen ja kehittämisen liitto – tutkimusta Uudistuva kylä kaupungissa –hankkeessa. Teoksessa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeen loppuraportti: Sitra, Hämeenlinnan kaupunki, 41-42.
URL SoleCRIS

Etzold Tobias, Haukkala Hiski. (2013). Denmark, Finland and Sweden. Teoksessa David Maxine, Gower Jackie, Haukkala Hiski (toim.) National Perspectives on Russia : European foreign policy in the making?. London and New York: Routledge, 132-148.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2013). Ontological anxiety among Shia Muslims in Finland: A Case Study of First Generation Immigrants in the City of Tampere. Teoksessa Seyyed Javad Miri (toim.) Global Future of Religion: Probing into issue of religion and religiosity in the postmodern world. London: International Peace Studies Centre, 377-390.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2013). Geopolitical Subjectivity in Iran-GCC Relations: The Three Islands Issue Since 1979. Geopolitics 18 (3), 633-661.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2013). Interdisciplinarity and the emerging shift in the study of international relations. Millennium : Journal of International Studies 41 (3), 669-678.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2013). Ontological anxiety among Shia Muslims in Finland : A Case Study of First Generation Immigrants in the City of Tampere. Islamic Perspective, Journal of the Islamic Studies and Humanities 9 (1), 91-106.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2013). Hyviä uutisia: väkivalta on vähentynyt. Turun Sanomat 06.05.2013, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2013). Matkantekoa maailman synkimpiin kolkkiin (Kirja-arvio Heikki Aittikosken kirjasta Narrien laiva). Kanava 41 (7), 61-62.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2013). The Power of the EU: What Explains the EU's (lack of) Influence on Russia?. Politique européenne 39 (1), 22-42.
SoleCRIS

Forsman Helena. (2013). Innovations for Sustainable Growth or Vice Versa?. Teoksessa Quinones Z, Orengo Serra K.L., Gracia E.G. (toim.) Proceedings of the 58th World Conference of the International Council for Small Business. Ponce, Puerto Rico: ICSB, International Council for Small Business.
SoleCRIS

Forsman Helena. (2013). Innovation for Sustainable Growth - or for Keeping the Present Position. Teoksessa Huizingh K.R.E., Conn S., Torkkeli M., Bitran I. (toim.) Proceedings of the XX1V ISPIM Conference, Innovating in Global Markets: Challenges for Sustainable Growth: International Society of Professional Innovation Management.
SoleCRIS

Forsman Helena. (2013). Environmental Innovations as a Source of Competitive Advantage or Vice Versa?. Business Strategy and the Environment 22 (5), 306-320.
SoleCRIS

Forsman Helena, Temel Serdal, Uotila Marjo. (2013). Towards Sustainable Competitiveness: Comparison of the Successful and Unsuccessful Eco-Innovators. International Journal of Innovation Management 17 (3), 1340015.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2013). Kulttuuriteon ja flopin välimaastossa. Arvio: Simo Kyllönen, Juhana Lemetti, Niko Noponen & Markku Oksanen (toim.): Kiista yhteismaista: Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka. Sosiologia 50 (4), 383-384.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2013). Politiikan medioituminen: poliittisen toiminnan ekologia ja sen muutokset. Tiede & edistys 38 (1), 62-72.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2013). Numeron taiteilija: Samuli Kontio. Tiede & edistys 38 (1), 90.
SoleCRIS

Hakari Kari, Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki. (2013). Pormestarimalli ja kaupungin johtamisen muutos - uuden julkisen hallinnan näkökulma. Hallinnon tutkimus 32 (2), 129-145.
SoleCRIS

Hannu Laurila. (2013). Suuruuden ekonomiaa, osa 3: Tehokkuutta skaalatuotoilla?. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (1), 100-112.
SoleCRIS

Harisalo Risto, Rannisto Pasi-Heikki. (2013). Kokeilut kunnallisessa itsehallinnossa. Teoksessa Tuhkunen Anne, Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Elämänhallintaa kuntayhteisössä : kumppanuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 18-27. (Acta 244).
URL SoleCRIS

Harju Jarkko, Matikka Tuomas, Pirttilä Jukka, Ropponen Olli. (2013). Miten yrityksiä tulisi verottaa?. Talous & Yhteiskunta 41 (3), 20-25.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). The three paradigms of European Security in Eastern Europe : co-operation, competition and conflict. Teoksessa Biscop Sven, Whitman Richard G. (toim.) Routledge Handbook of European Security. Abingdon: Routledge, 159-169.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). Kohti oppimislähtöistä tutkivaa oppimista? Kokemuksia policy brief -workshopin vaikutuksista opiskelijoiden kiinnittymiseen opintoihinsa politiikan tutkimuksessa. Politiikka 55 (1), 42-51.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). Timing is everything : The Time, Space, and Strategies for Scholarly Analysis in the Making of Foreign Policy. International Studies Perspectives 14 (2), 221-233.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). Venäjä pyrkii rakentamaan kaksinapaista Eurooppaa. Helsingin Sanomat 12.10.2013, A5.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). The impact of the Eurasian Customs Union on EU-Russia relations. Teoksessa Dragneva Rilka, Wolczuk Kataryna (toim.) Eurasian Economic Integration: Law, Policy and Politics. Cheltenham: Edward Elgar, 163-178.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). The EU and Russia and their "common neighbourhood": Can the two finally move from competition to cooperation?. Teoksessa Meister Stefan (toim.) Economization versus Power Ambitions: Rethinking Russia's Policy towards Post-Soviet States. Berlin: Nomos, 91-104.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). Finske diplomatimodeller : Er der en ny model på vej?. Økonomi & Politik 86 (2), 34-44.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). The Role of the State and Society Relationship in the Foreign Policy Making Process. Journal of Baltic Studies 44 (2), 278-280.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2013). Nato, Trotski ja Suomi. Ruotuväki 51 (19), 2.
SoleCRIS

Haveri Arto. (2013). Paikallinen itsehallinto mahdollisuutena. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Kymmenen näkemystä tulevaisuuteen - Risto Harisalon juhlakirja. Helsinki: Toivo ajatuspaja, 34-39.
SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni, Paananen Henna. (2013). Kuntajohtajat muutoksen tulkkeina - tarinointa kuntajohtamisesta. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 250).
URL SoleCRIS

Heikkilä-Tammi Kirsi. (2013). Hyväksyvä tietoinen läsnäolo taiteilijan työhyvinvoinnin tukena. Teoksessa Houni Pia, Ansio Heli (toim.) Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa.. Helsinki: Työterveyslaitos, 253-258.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anna, Kujala Johanna, Lehtimäki Hanna. (2013). Managing stakeholder dialogue: the case of Botnia in Uruguay. South Asian Journal of Business and Management Cases 2 (1), 25-37.
SoleCRIS

Heino Ossi, Anttiroiko Ari-Veikko. (2013). Käänteiset perusrakenteet : Suuntana hajautettu infrastruktuuripolitiikka?. Kuntatekniikka 68 (1), 40-42.
URL SoleCRIS

Heino Ossi, Kallio Olavi, Valkama Pekka, Siitonen Pentti. (2013). Jätehuollon, -politiikan ja -lainsäädännön institutionaalinen kuvaus. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa, 33-50.
URL SoleCRIS

Helander Nina, Kujala Johanna, Lainema Kirsi, Pennanen, Miia(2013). Avaimia asiakasläheisyyteen : uudistuva verkostomainen palveluliiketoiminta. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Henttonen Kaisa, Janhonen Minna, Johanson Jan-Erik. (2013). Internal social networks in work teams : structure, knowledge sharing and performance. International Journal of Manpower 34 (6), 616-634.
SoleCRIS

Herne Kaisa, Lappalainen Olli, Kestilä-Kekkonen Elina. (2013). Experimental Comparison of Direct, General, and Indirect Reciprocity. Journal of Socio-Economics 45 (August), 38-46.
URL SoleCRIS

Herne Kaisa, Lappalainen, Olli, Kestilä-Kekkonen Elina. (2013). Experimental comparison of direct, indirect and serial reciprocity. Journal of Socio-Economics 45 (1), 38-46.
SoleCRIS

Herranen Olli, Laurila Hannu. (2013). Petollinen maalaisjärki. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 21.3.2013.
URL SoleCRIS

Hoffrén Mia, Vahtera Veikko. (2013). Myyjän, isännöitsijän ja asunto-osakeyhtiön vastuu asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä annetun isännöitsijäntodistuksen tiedoista. Defensor legis 94 (5), 747-763.
SoleCRIS

Huang Zheng. (2013). Factors affecting SME successful innovation in China. Teoksessa International Council for Small Business (ICSB) 58th World Conference. Puerto Rico: ICSB publication 2013, 95.
SoleCRIS

Huhtanen Raija. (2013). Sosiaaliset perusoikeudet perustuslakivaliokunnan käytännössä. Teoksessa Hänninen Sakari et al. (toim.) Muuttuva sosiaalioikeus. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys, 161-191. (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja 24).
SoleCRIS

Huttunen Kristiina, Pirttilä Jukka, Uusitalo Roope. (2013). The employment effects of low-wage subsidies. Journal of Public Economics 97 (January 2013), 49-60.
SoleCRIS

Hyvärinen Anna, Raunio Tapio. (2013). Lisää avoimuutta EU-asioiden käsittelyyn eduskunnassa. Perustuslakiblogi: Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ajankohtaispalsta (http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2013/11/20/anna-hyvarinen-ja-tapio-raunio-lisaa-avoimuutta-eu-asioiden-kasittelyyn-eduskunnassa/).
URL SoleCRIS

Häkli Jouni. (2013). Kylätoiminta maaseudun hallintarationaliteettina. Alue ja Ympäristö 42 (1), 89-91.
SoleCRIS

Häkli Jouni. (2013). Ylikansallisten käytäntöjen kentät ja globaali tila. Teoksessa Lehtonen Mikko (toim.) Liikkuva maailma : liike, raja, tieto. Tampere: Vastapaino, 54-76.
SoleCRIS

Häkli Jouni. (2013). State space - outlining a field theoretical approach. Geopolitics 18 (2), 343-355.
URL SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2013). Suomen ulkopolitiikan vilkas vuosi : keskinäisriippuvuudesta toiminnanvapauteen. Alusta! 2013 (17.09.2013).
URL SoleCRIS

Jäntti Markus, Pirttilä Jukka, Selin Håkan. (2013). Estimating labour supply elasticities based on cross-country micro data: A bridge between micro and macro estimates?. Uppsala: Uppsala University. (UCFS Working Paper 2013:1).
URL SoleCRIS

Kaivo-Oja Jari, Stenvall Jari. (2013). Foresight, Governance and Complexity of Systems: On the Way Towards Pragmatic Governance Paradigm. European Integration Studies (7), 28-34.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni. (2013). Children and young people's politics in everyday life. Space & Polity 17 (1), 1-16.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Stenvall Elina, Bäcklund Pia, Häkli Jouni. (2013). Arjen osallisuuden tukeminen syrjäytymisen ehkäisemisen välineenä. Teoksessa Reivinen Jukka, Vähäkylä Leena (toim.) Ketä kiinnostaa? : lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Helsinki: Gaudeamus, 69-87.
SoleCRIS

Kallio Olavi, Heino Ossi, Valkama Pekka, Autero Anniina. (2013). Sidosryhmien näkemykset jätehuollon markkinoistumisesta. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa : tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 144-154.
URL SoleCRIS

Kallio Olavi, Heino Ossi, Valkama Pekka, Autero Anniina. (2013). Yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatiot tutkimuskaupungeissa. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa, 114-143.
URL SoleCRIS

Kallio Olavi, Valkama Pekka, Siitonen Pentti, Heino Ossi. (2013). Jätehuollon jakautuminen osamarkkinoihin ja yritystoiminta. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa, 99-113.
URL SoleCRIS

Kanbur, Ravi, Tuomala Matti. (2013). Relativity, Inequality and Optimal Nonlinear Income taxation. International Economic Review 54 (4), 1199-1217.
SoleCRIS

Kangas Anni. (2013). Market civilisation meets economic nationalism: the discourse of nation in Russia’s modernisation. Nations and Nationalism 19 (3), 572-591.
SoleCRIS

Kangas Anni. (2013). Governmentalities of Big Moscow: Particularising Neoliberal Statecraft. Geopolitics 18 (2), 299-314.
SoleCRIS

Kangas Anni. (2013). Playing Games with Empire: Finnish Political Imaginaries on the Early Soviet State. Teoksessa Turoma Sanna, Waldstein Maxim (toim.) Empire De/Centered: New Spatial Histories of Russia and the Soviet Union. Aldershot: Ashgate, 219-238.
SoleCRIS

Kanninen Vesa, Bäcklund Pia, Mäntysalo Raine. (2013). Trading zone and the complexity of planning. Teoksessa Balducci Alessandro, Mäntysalo Raine (toim.) Urban planning as a Trading zone. Dordrecht: Springer, 159-177. (Urban and landscape perspectives 13).
URL SoleCRIS

Karppi Ilari. (2013). Open innovations and living labs: promises or challenges to regional renewal. European Spatial Research and Policy 19 (2), 65-86.
URL SoleCRIS

Karppi Ilari, Luomanen Tiia, Rannisto Pasi-Heikki, Harisalo Risto. (2013). Työvoitto - haastavan ajan hallinnonuudistus. Valtion aluehallintouudistuksen (ALKU) vaikutusten arviointi. Helsinki: Valtiovarainministeriö.
URL SoleCRIS

Karppi Ilari, Palander Timo. (2013). Luovaa yhdyskuntakehittämistä Hääkiven tulevaisuuslaboratoriossa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (4), 454-466.
SoleCRIS

Karppi Ilari (toim./ed.). (2013). Governance : hallintaa uusin muotoiluin. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Kihn Lili. (2013). Terveisiä Professoriliiton hallituksesta!. Professoriblogi (http://blogi.professoriliitto.fi/lili-kihn/terveisia-professoriliiton-hallituksesta/).
URL SoleCRIS

Kihn Lili-Anne. (2013). Muutoksia yliopistomaailmassa. Professoriblogi (http://blogi.professoriliitto.fi/lili-kihn/muutoksia-yliopistomaailmassa/).
URL SoleCRIS

Kijima Kyoichi, Rintamäki Timo, Mitronen Lasse. (2013). Value Orchestration Platform: model and Strategies. Teoksessa Naples Forum on Service, Ischia, 18-21 June 2013.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2013). Managing teaching and R & D: Diverging views of managers. International Journal of Educational Management 27 (4), 340-355.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2013). Tutkimusmenot ja kokonaiskustannusmalli. Tieteessä tapahtuu 31 (1), 49-50.
SoleCRIS

Kojo Matti, Richardson Phil. (2013). The Use of Legally-Imposed and Locally-Negotiated Incentive Approaches in the Siting of Nuclear Waste Management Facilities: Comparing Stakeholders’ Views in the Czech Republic, Poland and Slovenia. Teoksessa WM2013 Conference Proceedings, 13534.
URL SoleCRIS

Kojo Matti, Richardson Phil. (2013). Stakeholders' Views on Added Value Approaches : Results of the first WP4 Questionnaire (2011-12): European Commission.
URL SoleCRIS

Kojo Matti, Richardson Phil. (2013). Stakeholder opinions on the use of the added value approach in siting radioactive waste management facilities. Teoksessa Proceedings of the ASME 2013 15th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management, 96068.
SoleCRIS

Kojo Matti, Richardson Phil, Oksa Anna, Mihók Peter. (2013). The Use of an Added Value Approach During a Repository Development Process: Exploring Stakeholder Views and Concerns. Stockholm: IPPA Project.
URL SoleCRIS

Kopra Sanna. (2013). A Responsible Developing Country: China’s National Image Building and International Negotiations on Climate. Quarterly Journal of Chinese Studies 1 (3), 121-137.
SoleCRIS

Kopra Sanna. (2013). China's Arctic Interests. Arctic Yearbook 2013 2013, 107-122.
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora. (2013). Ylöjärven terveyskioski madalsi miesten asiointikynnystä. Terveys ja talous 76 (3), 42-43.
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora. (2013). Terveyskioski täydentää Ylöjärven perusturvan palveluja. Sitra (http://www.sitra.fi/artikkelit/2013/terveyskioski-taydentaa-ylojarven-perusturvan-palveluja).
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Kosunen Elise, Rimpelä Arja, Vakkuri Jarmo. (2013). Terveyskioskikokeilut - jotain uutta, jotain vanhaa. Suomen Lääkärilehti 68 (21), 1581-1586.
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Kosunen Elise, Rimpelä Arja, Vakkuri Jarmo. (2013). Terveyskioskikokeilut – jotain uutta, jotain vanhaa. Potilaan lääkärilehti (7.6.2013).
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Vakkuri Jarmo. (2013). Matalan kynnyksen palvelumalli perusturvan palvelualueella: Ylöjärven terveyskioskin jatkotutkimus: Sitra.
URL SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2013). Yliö: Kouluverkon muutokset lasten ja nuorten kustannuksella. Satakunnan kansa 11.10.2013, 3.
SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2013). Tutkimusta suhteista ja suhteissa. Kommentti: Nuorisotutkimuksen verkkokanava (http://kommentti.fi/lukukokemuksia/kaveria-ei-j%C3%A4tet%C3%A4).
URL SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2013). Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimus 31 (3), 40-44.
SoleCRIS

Korvela Paul-Erik. (2013). "Rectifying the Names" or "Newspeak"?. Redescriptions 16, 5-10.
URL SoleCRIS

Korvela Paul-Erik. (2013). Meluton sopusointu : yliopisto, Clausewitz ja strategian politiikka. Teoksessa Ahonen Pertti, Korvela Paul-Erik, Palonen Kari (toim.) Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? : kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa. Jyväskylä: SoPhi, 79-105.
SoleCRIS

Korvela, Paul-Erik. (2013). Postdemocracy and The End of History. Economic and Political Studies 1 (1), 136-155.
SoleCRIS

Kujala Johanna. (2013). Tutkijavierailulla Dardenissa. Yritysetiikka 5 (2), 39-43.
URL SoleCRIS

Kujala Johanna, Lämsä Anna-Maija. (2013). Multidimensional moral decision making. Communication Director 2013 (02), 72-75.
SoleCRIS

Kujala Johanna, Rehbein Kathleen, Toikka Tiina, Enroth, Jenni. (2013). Researching the gap between strategic and operational levels of corporate responsibility. Baltic Journal of Management 8 (2), 142-165.
SoleCRIS

Kulmala Marianne, Mesiranta Nina, Tuominen Pekka. (2013). Organic and amplified eWOM in consumer fashion blogs. Journal of Fashion Marketing and Management 17 (1), 20-37.
SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2013). Murrosten mahti ja mahdollisuudet. Tiedepolitiikka 38 (4), 4-6.
SoleCRIS

Kuoppala, Kari. (2013). Yliopiston historia - opiskelijat - tutkimus - yhteyksiä?. Tiedepolitiikka 38 (3), 4-6.
SoleCRIS

Kuoppala, Kari. (2013). Tieteen historia. Tiedepolitiikka 38 (2), 4-6.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2013). ”Ihan kiva”, kipittävät sormet ja muita monitulkintaisia ääniä. Versus 3 (8), 1-3.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2013). Keholliset muistot ja eletty sijainnillisuus. Teoksessa Paasi Anssi, Rannila Päivi, Tani Sirpa (toim.) Matkalla : Pauli Tapani Karjalaisen 60-vuotisjuhlakirja. Oulu, 95-101.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2013). Arkistokuvat tarinoina : Tampere pihan puolelta. Tammerkoski kotiseutulehti 2013 (5), 18-20.
SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2013). Auringonlaskun maanosa?. Peruste. Yhteiskunnallinen aikakauslehti 2013 (2), 74-82.
URL SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2013). Eesti välispolitiikat pohjendavad müüdid. Eesti positsioon maailmas president Lennar Meri narratiivides. Acta Poltica Estica 2013 (4), 13-28:2.
URL SoleCRIS

Laamanen Jani-Petri. (2013). Estimating Demand for Opera Using Sales System Data: the Case of Finnish National Opera. Journal of Cultural Economics 37 (4), 417-432.
SoleCRIS

Laamanen Jani-Petri. (2013). Home-ownership and the Labour Market : Evidence from Rental Housing Market Deregulation. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers net series 89/2013).
URL SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2013). Althusser, Machiavelli and us: between philosophy and politics. Teoksessa Diefenbach Katja et al (toim.) Encountering Althusser : Politics and Materialism in Contemporary Radical Thought. London: Bloomsbury Academic, 115-125.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2013). Chapter XXVI of Machiavelli's The Prince. (Video).
SoleCRIS

Laine Eeva, Valkama Pekka. (2013). Tapauskartoitukset kuntien aluetoimielimistä. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 95-108. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Laine Eeva, Valkama Pekka. (2013). Analyysit kyläpalveluiden kehittymisestä esimerkkikylissä. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 87-93. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Laine Markus, Leino Helena. (2013). Strategista suunnittelua vai sirpaleista sijoittelua - täydennysrakentamisen mahdollisuudet kaupunkikeskustassa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (4), 407-422.
SoleCRIS

Laine Matias. (2013). Article review of Husillos et al (2011), The emergence of triple bottom line reporting in Spain, published in Spanish Journal of Accounting and Finance 40:150, 195-219.. Social and Environmental Accountability Journal 33 (3), 183.
SoleCRIS

Laine Matias. (2013). Article review of Lodhia and Jacobs (2013) The practice turn in environmental reporting: a study into current practices in two Australian commonwealth departments, AAAJ 26:4, 595-615. Social and Environmental Accountability Journal 33 (3), 178-179.
SoleCRIS

Laine Matias. (2013). Objektiivisen laskentatoimen illuusio. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2013 (31.01.2013).
URL SoleCRIS

Laine Matias. (2013). A commentary on ´Sustainability and Accounting Education: The Elephant in the Classroom`. Accounting Education : An International Journal 22 (4), 333-335.
SoleCRIS

Laine Matias. (2013). Book review on Bansal, P. and Hoffmann, A.J. (2012) "The Oxford Handbook of Business and the Natural Environment". Social and Environmental Accountability Journal 33 (1), 61-63.
SoleCRIS

Laine Matias. (2013). Book review on Shaxson, N. (2011), Treasure Islands. Tax Havens and the Men Who Stole the World. Social and Environmental Accountability Journal 33 (1), 65-66.
SoleCRIS

Laitinen Ilpo, Harisalo Risto, Stenvall Jari(2013). Palvelutiede julkisten palveluiden uudistajana : kansainvälinen vertailu. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Laukka Anu, Heino Ossi, Valkama Pekka, Salonen Annastiina. (2013). Kyläyhteisöt palvelukulutuksen alustana. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 45-60. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Laurila Hannu. (2013). Skaalatuotot : kuntauudistuksen viisastenkivi vai sudenkuoppa?. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 7.3.2013.
URL SoleCRIS

Laurila Hannu, Herranen Olli. (2013). Eläkeläisten raskas taakka. Alusta! 2013 (4.6.2013), 1-5.
URL SoleCRIS

Lavapuro Juha. (2013). Kotimaiset tuomioistuimet. Teoksessa Koivurova Timo, Pirjatanniemi Elina (toim.) Ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 463-485.
SoleCRIS

Lavapuro Juha. (2013). Perustuslakiblogi. (http://perustuslakiblogi.wordpress.com).
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Karintaus Katja. (2013). Building Organizational Advantage: Social Capital in Multinational Enterprises. Competitiveness Review 23 (4/5), 314-329.
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Karintaus Katja. (2013). The Social Embeddedness of Strategy Implementation. South Asian Journal of Business and Management Cases 2 (2), 229-239.
URL SoleCRIS

Lehtinen Taru, Kuoppala Kari, Pekkola Elias. (2013). Valtionhallinnon henkilöstöpoliittinen ohjaus ja yliopistot. Teoksessa Virkajärvi Marjukka (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2012. Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Tampere: Tampereen yliopisto, 137-157. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013).
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2013). Combining in Theory Building. International Journal of Business and Social Research 3 (5), 62-68.
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2013). Multiple Disciplinarity in Theory Building: Possibilities of Combining. Teoksessa Proceedings of 1st Annual International Interdisciplinary Conference, 1-8.
URL SoleCRIS

Lehtonen Jarmo, Syvänen Sirpa, Kokkonen Antti. (2013). Työkonferenssi seurakuntien kehittämismenetelmänä. Teoksessa Lehtonen Jarmo (toim.) Työkonferenssi – dialoginen kehittämismetodi. Helsinki: Työturvallisuuskeskus, 35-40.
SoleCRIS

Leino Helena. (2013). The Locality of Boundary Practices. Teoksessa Balducci Alessandro, Mäntysalo Raine (toim.) Urban Planning as a Trading Zone. Dordrecht: Springer, 111-123. (Urban and Landscape Perspectives 13).
URL SoleCRIS

Leino Helena. (2013). Hallinto kaipaa osallistumista - osallistuminen kaipaa lisää tilaa improvisoinnille. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2013 (7.02.2013).
URL SoleCRIS

Leino Helena. (2013). Voiko demokratian ulkoistaa?. Janus 21 (2), 178-180.
SoleCRIS

Leino Helena, Laine Markus. (2013). Tampere näyttää mallia keskustan elävöittämisessä. Helsingin Sanomat 19.09.2013.
URL SoleCRIS

Le Page Marc-Antoine, Laurila Hannu. (2013). Regional Economic Disparities in France. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (3), 307-319.
SoleCRIS

Litmanen Tapio, Kojo Matti, Nurmi Anna. (2013). Megaluokan sosiotekninen projekti välietappiin: käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen haasteiden ja epävarmuuksien tulevaisuushallinta. Futura 32 (2), 64-73.
SoleCRIS

Litmanen Tapio, Kojo Matti, Nurmi Anna. (2013). Megaluokan sosiotekninen projekti väliarvioinnissa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen haasteiden ja epävarmuuksien tulevaisuushallinta. ATS Ydintekniikka 42 (2), 10-14.
SoleCRIS

Lumijärvi Ismo, Harisalo Risto, Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki, Liski Anni, Hatakka Aino, Tyvitalo Jenni(2013). Kohti tuloksellista kehittämistoimintaa. Helsinki: Kuntaliitto. (Acta 248).
URL SoleCRIS

Luomanen Tiia, Hanski Jyri, Oulasvirta Lasse. (2013). Saneerausvelan määritys kunnallista päätöksentekoa varten. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (3), 212-225.
SoleCRIS

Luomanen Tiia, Oulasvirta Lasse, Hanski Jyri. (2013). Vesihuoltoverkoston kunnon ja arvon määrittäminen. Teoksessa Välisalo Tero et al. (toim.) Vesihuoltoverkostojen kunnossapitopalveluiden riskienhallinta : Loppuraportti. Espoo: VTT, 35-47. (VTT Technology 73).
URL SoleCRIS

Lyytinen Anu. (2013). Ulkomaisia esimerkkejä maaseuden hallinnasta. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 117-129. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Lyytinen Anu, Kohtamäki Vuokko, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Hölttä Seppo. (2013). Sidosryhmät sivuroolissa korkeakoulujen laatutyössä. Aikalainen 18 (1), 14.
URL SoleCRIS

Länsineva Pekka. (2013). Kirja-arvostelu teoksesta: Tuuli Heinonen - Juha Lavapuro (toim.), Oikeuskulttuurin eurooppalaistuminen. Ihmisoikeuksien murroksesta kansainväliseen vuorovaikutukseen. Lakimies 2013 (3), 528-533.
SoleCRIS

Länsineva Pekka. (2013). Rule of Law : One of the Core Principles of the Finnish Constitution. Teoksessa Rule of Law in China and Finland : Comparative Studies of their Development History and Model. China: Social Sciences Academy Press (China), 17-40.
SoleCRIS

Länsineva Pekka, Rautiainen Pauli. (2013). Julkisoikeus. Teoksessa Nykänen Pekka (toim.) Johdatus oikeusjärjestykseen. Tampere: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, 81-150.
SoleCRIS

Majoinen Kaija, Meklin Pentti. (2013). Johtamisjärjestelmä kunnan perustehtävän mahdollistajana. Teoksessa Sandberg Siv (toim.) Kasvavat kuntakonsernit ja supistuvat hallinnot. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 24-29. (Acta Suomen Kuntaliiton tutkimustoiminnan julkaisusarja 251).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2013). Työnilo - pää(n)asia. Crux (2), 18-19.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2013). Pidetään aivot virkeinä!. Fingrid : Fingrid oyj:n lehti 16 (2), 30.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2013). Aivopunnerrusta ja työn tähtihetkiä. PardiaNyt : palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti (2), 35.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2013). Etten olisi vain numero tai menoerä. PardiaNyt : palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti (1), 41.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2013). Tunteet tarttuvat : ei valiteta - vaikutetaan. CEO2014 / Calcus Groupin tuottama asiantuntijajulkaisu 2013 (1), 29.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2013). Nähdäkseen on pysähdyttävä. Fingrid : Fingrid oyj:n lehti 16 (1), 33.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2013). Kaamokselle kiitos. Fingrid : Fingrid oyj:n lehti 16 (3), 30.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi. (2013). Perusasioista pieniin ihmeisiin : kuntajohtamisen kuva. Helsinki: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Polemia 88).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Larjovuori Riitta-Liisa. (2013). Yhteisöllisyydellä menestykseen -opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen. Lahti: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutussäätiö, Sosiaali-ja terveysministeriö, Euroopan sosiaalirahastao.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Nuutinen Sanna. (2013). Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työuran jatkamisen edistäjinä. Työpoliittinen aikakauskirja 56 (1), 29-41.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2013). Mihin tarvitaan vahvaa peruskuntaa?. Kuntalehti 21 (2), 29.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2013). ARTTU-tutkimusohjelma Paras-uudistuksen arvioijana. Teoksessa Oulasvirta Lasse et al (toim.) Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampere University Press, 132-152.
SoleCRIS

Meklin Pentti. (2013). Missä kuntien säästöt ovat?. Kuntalehti 21 (12), 18-19.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti. (2013). Kunnat ja kestävyysvaje. Kuntalehti 21 (15), 55.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti (toim.), Pekola-Sjöblom Marianne (toim.), Heiskanen Tuula, Jokinen Esa, Mehtäläinen Jouko, Välijärvi Jouni, Jokinen Hannu, Niiranen Vuokko, Kinnunen Juha, Puustinen Alisa, Zitting Joakim, Kallio Olavi, Vakkuri Jarmo, Tammi Jari. (2013). Kunnalliset palvelult ja Paras-uudistus. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
URL SoleCRIS

Meklin Pentti (toim.), Pekola-Sjöblom Marianne (toim.), Sandberg Siv, Pikkala Sari, Mäntysalo Raine, Hytönen Jonne, Kanninen Vesa, Akkila Ilona, Niemi Petteri, Heiskanen Tuula, Jokinen Esa, Nakari Risto, Vakkuri Jarmo, Kallio Olavi, Tammi Jari, Niiranen Vuokko, Kinnunen Juha, Puustinen Alisa, Zitting Joakim, Välijärvi Jouni, Mehtäläinen Jouko, Jokinen Hannu, Sjöblom Stefan. (2013). Parasta Artun mitalla II. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 242).
URL SoleCRIS

Mesiranta Nina, Nenonen Sandra, Tuominen Pekka. (2013). Consumer experiences of online shopping regret: Environmental elements. Teoksessa Proceedings of the 22nd Nordic Academy of Management Conference, 21-23 August, 2013, Reykjavik, Iceland, 1-10.
SoleCRIS

Mäkelä Hannele. (2013). Lisää jazzia yritysmaailmaan?. Yritysetiikka 5 (2), 2-3.
URL SoleCRIS

Mäkelä Hannele. (2013). On the ideological role of employee reporting. Critical Perspectives on Accounting 24 (4-5), 360-378.
URL SoleCRIS

Mäkelä Hannele. (2013). Paljon puhetta yritysvastuusta. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 14.2.2013, -.
URL SoleCRIS

Mäkelä Hannele. (2013). Social and Sustainable Enterprise Changing the Nature of Business. Social and Environmental Accountability Journal 33 (2), 125-126.
SoleCRIS

Mäkelä Hannele. (2013). Accounting, Corporate Social Responsibility and Politics. The Finnish Journal of Business Economics (2), 165-168.
URL SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2013). Building Blocks of the Surkovian Narrative On the Future of Russia. Bulletin of Kemerovo State University [Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta], 54 (2), 95-101.
URL SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2013). Politiikkatieteiden diskursseista Venäjällä. Idäntutkimus 20 (1), 38-56.
SoleCRIS

Mänttäri Pietu. (2013). Tuottavuustavoitteiden kehitys ja arviointi valtio-kuntasuhteen eri tasoilla. Teoksessa Oulasvirta et al. (toim.) Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampere University Press, 102-131.
SoleCRIS

Mänttäri Pietu, Oulasvirta Lasse, Vakkuri Jarmo. (2013). Tuottavuusohjaus valtio-kuntasuhteessa. Helsinki: Valtiontalouden tarkastusvirasto. (Valtiontalouden tarkastusviraston selvitykset 1/2013).
URL SoleCRIS

Neuvonen Riku, Rautiainen Pauli. (2013). Viestinnällisten perusoikeuksien kokonaisuus Suomen perusoikeusjärjestelmässä. Teoksessa Nettiajan oikeus : viestintäoikeuden vuosikirja 2012. Helsinki: Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, 109-131.
SoleCRIS

Neuvonen Riku, Rautiainen Pauli. (2013). Perusoikeuskonkurrenssi Suomen perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 111 (6), 1011-1031.
URL SoleCRIS

Niemi Heidi. (2013). Perusoikeus työhön. Työpoliittinen aikakauskirja 56 (4), 29-38:3.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2013). The True Finns Identity Politics and Populist Leadership on the Threshold of The Party’s Electoral Triumph. Javnost - The Public 20 (3), 77-92.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2013). Urpilainen, Jutta (1975 - ) : valtiovarainministeri, SDP:n puheejohtaja, kansanedustaja. Teoksessa Kansallisbiografia: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2013). Ding, dong, noita on kuollut!. Turun Sanomat 13.04.2013.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2013). Soini, Timo (1962 - ) : Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja, Euroopan parlamentin jäsen. Teoksessa Kansallisbiografia: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2013). Skotlanti tähyää nyt Suomeen. Turun Sanomat 11.05.2013.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2013). Valtiomiehiä ja ministerityttöjä. Turun Sanomat 15.06.2013.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K. (2013). Ykkösaamun ja ajantasan kolumni "Politiikalle outo". Pohdintaa siitä, voiko puoluetta johtaa kuin yritystä.. YLE Radio 1. 10.01.2013. (Radio-ohjelma).
SoleCRIS

Niemi Mari K. (2013). Haukio, Jenni (1977 - ) : tasavallan presidentin puoliso, Turun Kansainvälisten Kirjamessujen ohjelmapäällikkö, Kansallisen Kokoomuksen viestintäpäällikkö, runoilija. Teoksessa Kansallisbiografia: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K.. (2013). Kaikki menee, jos itsenäisyys tulee?. Turun Sanomat 30.11.2013.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2013). Verosopimuksen syrjintäkielto edellytti liiketoimintasiirtoa koskevien periaatteiden soveltamista kiinteän toimipaikan yhtiöittämiseen – tappiot eivät kuitenkaan siirtyneet. Edilex (http://www.edilex.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2013). Pesän ulkopuolisilla varoilla maksettua tasinkoa ei laskettu pesään kuuluneen maatalousomaisuuden hankintamenoon (KHO 2013 T 3251). Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2013). Vero-oikeuden bibliografia 2012. Verotus 63 (2), 211-225.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2013). Nondiscrimination Rule Applies to U.S. Company's PE, Court Says. Tax Notes International 72 (6), 498-499.
SoleCRIS

Nuolimaa Risto. (2013). Yleisjuridiikka osakkeen lunastuskysymyksissä ja erityisesti ratkaisussa KKO 2004:91. Teoksessa Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Minne menet vero-oikeus?, 113-130.
SoleCRIS

Nuutinen Sanna, Heikkilä-Tammi Kirsi, Manka Marja-Liisa, Bordi Laura. (2013). Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona. Toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Tampere: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.
URL SoleCRIS

Nuutinen Sanna, Heikkilä-Tammi Kirsi, Manka Marja-Liisa, Bordi Laura. (2013). Vuorovaikutteinen johtajuus työssä jatkamisen keinona : toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus-ja koulutuskeskus Synergos.
URL SoleCRIS

Nuutinen Sanna, Heikkilä-Tammi Kirsi, Manka Marja-Liisa, Bordi Laura. (2013). Toimivat johtamiskäytännöt eri sukupolviin kuuluvilla työntekijöillä – toimintatutkimus eri-ikäisten johtamisesta kolmessa organisaatiossa. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2012 : Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Tampere: Tampereen yliopisto, 172-184. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013).
SoleCRIS

Nygren Nina. (2013). Löytyykö luonnon lumo?. Alue ja ympäristö 42 (2), 100-102.
SoleCRIS

Nygren Nina. (2013). Metsälain pitää olla myös luonnonsuojelulaki. Suomen Luonto 72 (4), 51.
URL SoleCRIS

Nygren Nina. (2013). Liito-oravan suojelun poliittinen prosessi ja suunnitteluvara Tampereen kaupunkiseudulla. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1859).
URL SoleCRIS

Nygren Nina, Jokinen Ari. (2013). Significance of affect and ethics in applying conservation standards : The practices of flying squirrel surveyors. Geoforum 46 (May 2013), 79-90.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Noteeraamattoman warrantin tuloverolain mukaisesta verokohtelusta ja arvopaperin käsitteestä tuloverotuksessa. Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/etusivu_lakiuutiset.jsp).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu työnantajan työntekijöilleen ottaman sairaanhoitovakuutuksen verotuksesta (KHO 2013:141). Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/etusivu_lakiuutiset.jsp).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Ulkomailla syntynyttä luovutustappiota ei tarvinnut vähentää Suomessa veronalaisesta luovutusvoitosta – EUT C-322/11. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/38072).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Keskusverolautakunnan ratkaisu maa-ainesesiintymän hankintamenon määräytymisestä yhteismetsän perustamisen yhteydessä (KVL 41/2013). Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/etusivu_lakiuutiset.jsp).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Hallituksen tuloverolainsäädäntöön ehdottamista muutoksista. Lakiuutiset (http:/cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/etusivu_lakiuutiset.jsp).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Maapohjan hankintamenon vähentäminen puun myyntitulon verotuksessa – KHO 2013:152. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/37896).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu kommandiittiyhtiön osakkaalle maksetun kilometrikorvauksen verokohtelusta (KHO 2013:84). Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/LUVERO.jsp?subsession=5&naviuri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080%2Fonlinekansiot%2Findoxservlet%3Fdatafile%3D%2FLUVERO.xml%26documentrole%3Dkansiot-toc&opennode=0:1:3:5:&aihealue=).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Oikeusjärjestys ja sen erityispiirteet. Teoksessa Nykänen Pekka (toim.) Johdatus oikeusjärjestykseen. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 11-79.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2013). Vuodenvaihde tuo muutoksia rajoitetusti verovelvollisten ansiotulojen verotukseen. Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/etusivu_lakiuutiset.jsp).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka, Räbinä Timo(2013). Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Helsinki: Talentum.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Muisti ja perustuslait. Idäntutkimus 20 (4), 12-24.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Populismi on hyvä renki mutta huono isäntä. Kaleva 14.03.2013, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Kansanmurha määrittää edelleen Armenian politiikkaa. Kaleva 03.01.2013, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Itäinen Keski-Eurooppa edelleen tuntematon alue. Turun Sanomat 15.04.2013, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Anteeksi, missä on pohjoinen?. Kaleva 22.07.2013, A18.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Onko Unkari erityistapaus?. Suomi-Unkari, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Entä jos Ukraina hajoaa vielä joskus?. Kaleva 27.11.2013, 4K2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Euroopan neuvosto ja parlamentti jatkavat Unkarin painostusta. Kaleva 02.07.2013, 4K2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2013). Saiko Unkarin pääministeri vakuutettua Jyrki Kataisen?. Politiikasta.fi (http://politiikasta.fi/blog/saiko-unkarin-p%C3%A4%C3%A4ministeri-vakuuteltua-jyrki-kataisen).
URL SoleCRIS

Nyyssönen Heino, Halla Matti. (2013). Muisti, kokemus ja historiallinen käänne kansainvälisessä politiikassa. Kosmopolis 43 (2), 21-38.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino, Virtanen Joonatan. (2013). Puoluepoliittinen ohjaus uhkaa palata tutkimukseen. Helsingin Sanomat 22.03.2013, A5.
URL SoleCRIS

Närvänen Elina. (2013). Extending the collective consumption of brands. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1868).
URL SoleCRIS

Närvänen Elina, Kartastenpää Elina, Kuusela Hannu. (2013). Online lifestyle consumption community dynamics: A practice-based analysis. Journal of Consumer Behaviour 12 (5), 358-369.
SoleCRIS

Närvänen Elina, Saarijärvi Hannu, Simanainen Olli. (2013). Understanding consumers' online conversation practices in the context of convenience food. International Journal of Consumer Studies 37 (5), 569-576.
URL SoleCRIS

Näsi Salme, Näsi Juha. (2013). Development of Accounting and Business Economics in Finland : From a Practical Discipline to a Scientific Subject and Field of Research. Teoksessa Biondi Yuri, Zambon Stefano (toim.) Accounting and Business Economics : Insights from National Traditions: Routledge, 154-185.
SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2013). EU etsii uskottavuutta: Kannattaako EU:n turvallisuusstrategiaa uudistaa?. Helsinki: Ulkopoliittinen instituutti. (Briefing Paper 120).
URL SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2013). Mihin Turkki on menossa?. Maanpuolustus (3), 44-48.
URL SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2013). The Old-World Peripheries, North and South-East: Nordic and Turkish Views and Strategies. Teoksessa Huldt Bo et al, (toim.) The Emerging Global Security Environment. Strategic Yearbook 2012-2013. Tukholma: The Swedish National Defence College and the Finnish National Defence University, 117-134.
SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2013). Nato-jäsenyys ei ole ihmelääke. FIIA Comments (http://www.fiia.fi/fi/publication/314/nato-jasenyys_ei_ole_ihmelaake/).
URL SoleCRIS

Palander Jaana. (2013). Sisältöä seminaariin yhteistoiminnallisilla menetelmillä. Oikeus 42 (1), 102-107.
SoleCRIS

Palmujoki Eero. (2013). Fragmentation and diversification of climate change governance in international society. International Relations 27 (2), 180-201.
URL SoleCRIS

Palmujoki, Eero, Pattberg, Philipp. (2013). Paikallisilla vai maailmanlaajuisilla periaatteilla : Metsäsertifiointi hallintamallina Suomessa. Politiikka 55 (3), 123-138.
URL SoleCRIS

Palosaari Esa, Punamäki Raija-Leena, Diab Marwan, Qouta Samir. (2013). Posttraumatic cognitions and posttraumatic stress symptoms among war-affected children: A cross-lagged analysis. Journal of Abnormal Psychology 122 (3), 656-661.
URL SoleCRIS

Palosaari Esa, Punamäki Raija-Leena, Qouta Samir, Diab Marwan. (2013). Intergenerational effects of war trauma among Palestinian families mediated via psychological maltreatment. Child Abuse & Neglect 37 (11), 955-968.
URL SoleCRIS

Pehkonen Samu, Tynkkynen Nina. (2013). Tieteelliset seurat ja kansainväliset kustantajat: Alue ja Ympäristö.. Terra 125 (2), 79-81.
SoleCRIS

Pekkola Elias. (2013). Academic Work Revised: From Dichotomies to a Typology. Workplace, a Journal of Academic Labour 2013 (22), 1-12.
URL SoleCRIS

Peltonen Kirsi, Palosaari Esa. (2013). Evidence-Based Resilience-Enhancing Intervention Methods for Children Affected by Armed Conflict. Teoksessa Fernando Chandi, Ferrari Michel (toim.) Handbook of Resilience in Children of War. New York: Springer, 267-284.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Veron kiertäminen osakeyhtiön jakautumisen yhteydessä. Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/LUVERO.jsp?subsession=4&naviuri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080%2Fonlinekansiot%2Findoxservlet%3Fdatafile%3D%2FLUVERO.xml%26documentrole%3Dkansiot-toc&opennode=0:1:3:201:229:).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä : Tappioiden siirtyminen sulautumisessa - veron kiertämistäkö? ; Tappioiden vähentämisjärjestys. Tilisanomat 34 (5), 66-68.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Yritysverotuksen muutoksia koskeva hallituksen esitys annettu. Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/LUVERO.jsp?document=ARTVERO/2013/ARTVERO_2013_1127A.html&id=ARTVERO_2013_1127A).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä : Verovapaat matkustamiskustannukset ja toissijainen työpaikka ; Muutoksenhaku tappioiden vahvistamiseen. Tilisanomat 34 (6), 150-153.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä : Teollinen tuotantotominta väliyhteisölaissa ; Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi. Tilisanomat 34 (1), 66-68.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen liittyvät kulut verotuksessa. Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/LUVERO.jsp?subsession=4&naviuri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080%2Fonlinekansiot%2Findoxservlet%3Fdatafile%3D%2FLUVERO.xml%26documentrole%3Dkansiot-toc&opennode=0:1:3:201:237:).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot verolain tulkintaongelmana. Teoksessa Koillinen Mikael, Salminen Janne (toim.) Oikeus, vero, talous : juhlajulkaisu Kauko Wikström 1943 - 21/12 - 2013. Turku: Turun yliopisto, 269-281. (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A. Juhlajulkaisut 26).
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). KHO:n linjaratkaisuja käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista. Verotus 63 (4), 336-348.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä : Sijoitusrahasto-osuudet rahoitusomaisuutta ; Osakkeen hankintamenoa vai vähennyskelpoista vuosikulua?. Tilisanomat 34 (4), 64-66.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Kiinteä toimipaikka vai tytäryhtiö ulkomaille?. Tilisanomat 34 (3), 49-50.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Tappioiden siirtyminen rajat ylittävässä sulautumisessa - KHO 2013:155. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/37813?offset=1&perpage=20&phrase=Penttil%C3%A4%26%23039%3B&sort=relevance&searchKey=609331).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Kaksi erilaista verohuojennusta. Tilisanomat 34 (3), 60-63.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Yritysverotuksen uudistaminen. Teoksessa Vero-opintopäivät 2013, 17-36.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Vastike yritysjärjestelyissä - ongelmakohtia ja sudenkuoppia. Teoksessa Mieho Altti (toim.) Vero ja Finanssi : Matti Myrsky 60 vuotta. Jyväskylä: Bookwell, 211-222.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). EVL:n ja OYL:n välinen jännite osakeyhtiöiden sulautumisessa - lainsäätäjän unohtama ongelma. Teoksessa Matti Urpilainen, Veikko Vahtera (toim.) Minne menet vero-oikeus. Juhlajulkaisu Raimo Immoselle, 157-170.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä : Veron kiertäminen osakeyhtiön jakautumisen yhteydessä ; Saamisen menetys. Tilisanomat 34 (3), 72-75.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). Ovatko jakautumisvastikkeen lunastushinta ja osakkeiden kauppahinta yritysjärjestelysäännöksissä tarkoitettua rahavastiketta - KVL 33/2013. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/38264?offset=1&perpage=20&phrase=Penttil%C3%A4%26%23039%3B&sort=relevance&searchKey=611189).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2013). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä : Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen liittyvät kulut ; Sukupolvenvaihdoshuojennus yhteislahjasta. Tilisanomat 34 (2), 63-65.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2013). Finland: Interest Deduction Limitation Rules Introduced. European Taxation 53 (5), 237-242.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2013). Dividend Tax Proposal Amended. Tax Notes International 70 (3), 223.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2013). Location Savings Allowable in Transfer Pricing Cases, Court Says. Tax Notes International 70 (1), 24-25.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2013). Nonresident Not Taxable on Capital Gains From Finnish Company Shares. Tax Notes International 70 (12), 1164-1165.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2013). Budget Preserves Proposed Dividend and Corporate Tax Changes. Tax Notes International 71 (8), 691.
SoleCRIS

Penttinen Elina(2013). Joy and International Relations : a New Methodology. Abingdon: Routledge UK.
SoleCRIS

Penttinen Elina. (2013). Posthumanism and Feminist International Relations. Politics & Gender 9 (1), 96-100.
URL SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2013). Terveydenhuolto ja raha – miten yhdysvaltalainen terveydenhuolto on rakentunut liiketoiminnaksi. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 19.03.2013.
URL SoleCRIS

Puhakka Outi, Talonen Antti. (2013). Pk-yritysten verkostoituminen ja monikanavainen viestintä Venäjällä : Reportteriksi Pirkanmaalle (REPI) -hankkeen loppuraportti. Tampere: Tampereen yliopisto.
SoleCRIS

Puustinen Pekka. (2013). Vaihdantavallankumous-blogi. (http://vaihdantavallankumous.blogspot.fi).
URL SoleCRIS

Puustinen Pekka(2013). Vaihdantavallankumous : finanssipalvelun uusi logiikka. Helsinki: Talentum.
SoleCRIS

Puustinen Pekka. (2013). ”Uusi” normaali – vastuullisuus koskee finanssisektoria. Yritysetiikka 5 (1), 20-24.
URL SoleCRIS

Puustinen Pekka, Korpinen Ville, Silvennoinen Tero. (2013). Mobiilivakuutuspalvelut - logiikka ja arvon luominen. Finva (http://www.finva.fi/display/JULKAISUT/Finanssialan+artikkelitietokanta).
URL SoleCRIS

Puustinen Pekka, Maas Peter, Karjaluoto Heikki. (2013). Development and Validation of the Perceived Investment Value (PIV) Scale. Journal of Economic Psychology 36, 41-54.
SoleCRIS

Rajala Tuija, Tammi Jari, Meklin Pentti. (2013). Kunnat markkinatoimijoina : Kenelle vastuu ja kustannukset siirtyvätkään?. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Kymmenen näkemystä tulevaisuuteen. Espoo: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Suomen Toivo -ajatuspaja, 55-59.
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki. (2013). Tulevaisuuden palveluyhteiskunta - mitä hyvinvointivaltion jälkeen?. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Kymmenen näkemystä tulevaisuuteen. Helsinki: Suomen Toivo ajatuspaja, 18-33.
SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki. (2013). Yhteisöllisyys julkisten palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. Teoksessa Tuhkunen Anne, Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Elämänhallintaa kuntayhteisössä : kumppanuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 45-66. (Acta 244).
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Tuurnas Sanna, Hakari Kari, Stenvall Jari. (2013). Asiakaslähtöisyys ja verkostot palveluprosessien kehittämisessä. Teoksessa Tuhkunen Anne, Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Elämänhallintaa kuntayhteisössä : kumppanuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 81-96. (Acta 244).
URL SoleCRIS

Ranta Pertti, Viljanen Ville, Virtanen Tarmo. (2013). Spatiotemporal dynamics of plant occurrence in an urban forest fragment. Plant Ecology 214 (5), 669-683.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2013). Poliittiset järjestelmät. Teoksessa Raunio Tapio, Saari Juho (toim.) Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Helsinki: Gaudeamus, 24-39.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2013). Finland (2). Teoksessa Wessels Wolfgang et al. (toim.) Democratic Control in the Member States of the European Council and the Euro zone summits. Annex 2: In-depth Reports on 12 Member States: TEPSA & Notre Europe - Jacques Delors Institute, 12-17.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2013). Finland. Teoksessa Wessels Wolfgang et al. (toim.) Democratic Control in the Member States of the European Council and the Euro zone summits. Annex 1: Questionnaires on the 27 Member States: TEPSA & Notre Europe - Jacques Delors Institute, 50-54.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2013). The Finns: Filling a Gap in the Party System. Teoksessa Grabow Karsten, Hartleb Florian (toim.) Exposing the Demagogues: Right-wing and National Populist Parties in Europe. Bryssel: Centre for European Studies & Konrad Adenauer Stiftung, 133-160.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2013). Les parlements nationaux sont-ils mal conseillés ? Examen critique du Mécanisme d'alerte précoce. Revue internationale de politique comparée 20 (1), 73-88.
SoleCRIS

Raunio Tapio, Saari Juho. (2013). Euroopan paras maa?. Teoksessa Raunio Tapio, Saari Juho (toim.) Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Helsinki: Gaudeamus, 160-174.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio, Saari Juho. (2013). Johdanto. Teoksessa Raunio Tapio, Saari Juho (toim.) Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Helsinki: Gaudeamus, 7-23.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio, Saari Juho(2013). Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Helsinki: Gaudeamus.
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2013). Ammattikuvataiteilijan oikeudellinen asema (lektio). Oikeus 42 (1), 108-111.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2013). Perusoikeuden heikennyskielto. Oikeus 2013 (3), 261-283.
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli, Hyvärinen Anna. (2013). Näkökulmia suomalaiseen demokratiaan. Teoksessa Uusi ja vanha demokratia. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, 49-66. (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 7/2013).
URL SoleCRIS

Rinne Eeva, Kolehmainen Jari. (2013). Innovaatiojournalismi maakuntalehdissä : avaavia näkökulmia. Teoksessa Kolehmainen Jari (toim.) Käytännöllisiä puheenvuoroja alueellisen innovaatiotoiminnan arjesta. Tampere: Tampereen yliopisto, 23-34. (Sente-työraportteja 34/2013).
URL SoleCRIS

Ropo Arja, Sauer Erika, Salovaara Perttu. (2013). Embodiment of leadership through material place. Leadership 9 (3), 378-395.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2013). Pörssiyhtiön osingonjako ja maksukyky. Arvopaperi 2013 (8), 32-33.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2013). Bedömning av solvens vid vinstutdelning i aktiebolag i Finland - solvenstestets centrala delfaktorer. Nordisk Tidsskrift for Selkabsret (NTS) 2013 (1-2), 1-14.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2013). Maksukyvyn arviointi - johdon ja tilintarkastajan vastuu. Balanssi (3), 12-15.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2013). Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta - erityisesti velkojen maksun vaarantumisen arviointi. Teoksessa Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Minne menet vero-oikeus? : juhlajulkaisu Raimo Immoselle. Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Turun yliopisto, 171-186.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2013). Tilintarkastajan lausunto sulautumissuunnitelmasta: vastaanottavan yhtiön velkojen maksun vaarantuminen arvioitava huolella. Balanssi - Raportointi & hyvä hallinto (5), 26-29.
SoleCRIS

Ruohonen Janne, Virtanen Pertti. (2013). Yritysjuridiikka. Teoksessa Nykänen, Pekka (toim.) Johdatus oikeusjärjestykseen. Tampere: Tampere University Press, 151-204.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2013). Edustuksellisen demokratian kannatus ja sen kipukohdat. Teoksessa Uusi ja vanha demokratia. Helsinki: Eduskunta, 30-48. (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 7/2013).
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2013). Eliitti ja kansa - kaksi eri maailmaa? Päättäjien ja kansalaisten asenne-erot vuosina 1991-2011. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), 245-258.
URL SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2013). Opening the Inner Circle of Power : Circulation among the Finnish Elites in the Context of Major Societal Changes 1991-2011. Comparative Sociology 12 (2), 255-288.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2013). Politiikan, hallinnon ja kolmannen sektorin rajapinnat hämärtyneet. Kaleva 07.04.2013.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2013). Citizen Involvement and the Role of Experts in Finnish Energy Policy-Making. International Journal of Energy Engineering 3 (1), 12-22.
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo(2013). Kuntakapina. Esimerkki kansalaisliikkeen toimintamahdollisuuksista Suomessa. Tallinna: United Press Global.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2013). Value co-creation - increasing customer engagement and profitability. The Knowledge (http://www.levittgroup.org.uk/pdf/2013/The-Knowledge-March-2013.pdf).
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Kannan P.K., Kuusela Hannu. (2013). Value co-creation: theoretical approaches and practical implications. European Business Review 25 (1), 6-19.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Karjaluoto Heikki, Kuusela Hannu. (2013). Extending customer relationship management: from empowering firms to empowering customers. Journal of Systems and Information Technology 15 (2), 140-158.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Karjaluoto Heikki, Kuusela Hannu. (2013). Customer relationship management: the evolving role of customer data.. Marketing Intelligence & Planning 31 (6), 584-600.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Puustinen Pekka, Virtanen Pertti. (2013). Asiakastieto vai asiakkaan tieto?. Talouselämä 76 (24), 60-61.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Rintamäki Timo, Kuusela Hannu. (2013). Facilitating customers' post-purchase food retail experiences. British Food Journal 115 (5), 653-665.
SoleCRIS

Salme Näsi, Chiana Saccon, Sonja Westmann, Peter Walton. (2013). European accounting theory: evolution and evaluation. Teoksessa Van Mourik Carien, Walton Peter (toim.) The Routledge Companion to Accounting, Reporting and Regulation. Abingdon: Routledge, 72-92.
SoleCRIS

Salonen Annastiina, Valkama Pekka. (2013). Esimerkkianalyysit kylien palveluhankkeista. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 73-85. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Salovaara Perttu, Ropo Arja. (2013). Embodied learning experience in leadership development. Teoksessa Melina Lois Ruskai et al. (toim.) The embodiment of leadership. San Francisco: Wiley, 193-215. (Building leadership bridges 2013).
SoleCRIS

Santaoja Minna. (2013). 10 vuotta yhtä ympäristöä. Kaisu Anttonen: Kaupungin ympäristötyö etenee talouden ehdoilla. Tampereen luonto 30 (1), 17-18.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2013). Rakkaudesta luontoon. Luontoharrastajat luonnonsuojelun toimijoina. Lectio praecursoria. Yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen seuran tiedotuslehti 2013 (2), 10-13.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2013). Rakkaudesta luontoon : Luontoharrastajat luonnonsuojelun toimijoina. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1853).
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2013). Luontoharrastajat luonnon tuntijoina. Sateen varjolla. Ajatuksia, kokemuksia ja tietoa elinympäristön tietopalveluista (http://sateenvarjolla.blogspot.fi/2013/01/luontoharrastajat-luonnon-tuntijoina.html).
URL SoleCRIS

Santaoja, Minna. (2013). Rakkaudesta luontoon: luontoharrastajat luonnonsuojelun toimijoina. Väitöstilaisuuden lectio praecursoria. Alue ja ympäristö 42 (2), 83-86.
SoleCRIS

Santaoja Minna, Leino Helena, Chudoba Minna, Bamberg Jarkko, Nieminen Jere. (2013). Uusilla menetelmillä kiinni kokemukselliseen tietoon. Versus - Alue ja Ympäristö 2013 (2), 1-3.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna, Treffny Raphael, Mertens Cordula, Jolibert Catherine, Farrell Katharine N. (2013). Looking for a place to anchor : Confusing thoughts along an interdisciplinary dissertation journey. Teoksessa Farrell Katharine, Luzzati Tommaso, van den Hove Sybille (toim.) Beyond Reductionism : A Passion for Interdisciplinarity. London: Routledge, 221-248.
SoleCRIS

Seppo Antti, Forsberg Tuomas. (2013). Finland. Teoksessa Biehl Heiko, Giegerich Bastian and Jonas Alexandra (toim.) Strategic Cultures in Europe: Security and Defense Policies Across the Continent. Berlin: Springer, 113-123. (Schriftenreihe des Zentrums für Militärgeschicte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 13).
SoleCRIS

Seppo Hölttä, Yuzhuo Cai. (2013). Pursuing research excellence in Finnish universities. Journal of International Higher Education 6 (3), 105-109.
URL SoleCRIS

Seppälä Maria, Kolehmainen Jari, Siltanen Kirsi. (2013). Mitä ja kuka? Alueellisen innovaatiopolitiikan toimet ja toimijat. Teoksessa Kolehmainen Jari (toim.) Käytännöllisiä puheenvuoroja alueellisen innovaatiotoiminnan arjesta. Tampere: Tampereen yliopisto, 5-22. (Sente-työraportteja 34/2013).
URL SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2013). Qatar : Towards a Coherent Regional Power. Journal of Asian Politics and History 2013 (2), 143-154.
URL SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2013). International Politics of the Persian Gulf by M. Kamrava (ed). Political Studies Review 11 (3), 472-473.
SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2013). Experimental Political Science and the Study of Causality : From Nature to the Lab by Rebecca B. Morton and Kenneth C. Williams. Political Studies Review 11 (3), 433-434.
SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2013). Russia's Energy Policies : National, Interregional and Global Levels by Pami Aalto (ed.). Political Studies Review 11 (2), 251-252.
SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2013). Securitization Theory : How Security Problems Emerge and Dissolve, Thierry Balzacq (ed.). Journal of Peace Research 50 (2), 259.
SoleCRIS

Sorsa Ville-Pekka, Johanson Jan-Erik. (2013). Institutional work and accountability in public-private partnerships. Newsletter of the Institute of Public Governance & Management, Public 2013 (28).
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2013). Constant flux makes regional studies ‘amoeba’ strong: Evolution of regional studies in Tampere, Finland. Regions 291 (1), 3-4.
SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2013). Institutional Entrepreneurship, Innovation Systems, and Innovation Policy. Teoksessa Carayannis Elias G. (toim.) Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. New York: Springer, 1074-1081.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Kosonen Kati-Jasmin. (2013). Customized innovation policies and the regions: digital content services and intelligent machinery in Finland. European Urban and Regional Studies 20 (2), 258-274.
SoleCRIS

Stenvall Elina. (2013). Osallistu, osallista, ole osallinen - mistä oikein on kyse?. Alue ja ympäristö, Versus 42 (1), 75-76.
URL SoleCRIS

Stenvall Elina. (2013). MAPOLIS : menetelmästä kokemuksiin. Alue ja ympäristö 42 (2), 74-78.
SoleCRIS

Stenvall Jari, Laitinen Ilpo, Virtanen Petri, Syväjärvi Antti. (2013). Rakennemuutoksista uuteen palveluajatteluun. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Kymmenen näkemystä tulevaisuuteen: Suomen Toivo Ajatuspaja, 48-55.
URL SoleCRIS

Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki, Sallinen Sini. (2013). Osaava kunta : avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen kunnan menestystekijöinä. Helsinki: Kuntaliitto.
URL SoleCRIS

Syväjärvi Antti, Vakkala Hanna, Stenvall Jari. (2013). Tiedon hallintaa ja positiivisuutta henkilöjohtamiseen julkisen sektorin terveydenhuollossa. Teoksessa Ollila Seija, Raisio Harri (toim.) Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä : Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi, 151-171. (Acta Waseansia 277).
URL SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Kasvio Antti, Loppela Kaija, Lundell Susanna, Tappura Sari, Tikkamäki Kati. (2013). Johtamisen dialogisuus ja dialoginen kehittäminen – avaimet luovuuteen ja innovatiivisuuteen?. Teoksessa Virkajärvi Marjukka (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2012 : Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Tampere: Tampereen yliopisto, 267-277. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013).
URL SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Loppela Kaija. (2013). Dialogic development and leadership promoting productivity , quality of working life and learning. Teoksessa Antoncic Bostjan (toim.) Advances in Business-Related Scientific Research Conference - ABSRC 2013, Venice, Italy, March 20-22,2013. Piran: Gea College, Faculty of Entrepreneurship, 119.
SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Loppela Kaija. (2013). Democratic dialogue and equality – promoters and obstacles while co-operatively developing organisations. Teoksessa Conference Proceedings, The 45th Nordic Ergonomics & Human Factors Society conference. Ergonomics for Equality: Nordic Ergonomics & Human Factors Society, Iceland.
SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Tikkamäki Kati. (2013). Dialogic Leadership and ICT-intensive Workplaces : How to Enhance Learning Potential?. Teoksessa Ley Tobias, Ruohonen Mikko, Laanpere Mart, Tatnall Arthur (toim.) Open and Social Technologies for Networked Learning : IFIP WG 3.4 International Conference, OST 2012, Tallinn, Estonia, July 30 – August 3, 2012, Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 69-77. (IFIP Advances in Information and Communication Technology 395).
URL SoleCRIS

Talonen Antti, Yrjölä Mika. (2013). Nottbeckien jäljillä : Selvitys Venäjä-osaamisen kehittämistarpeista ja Venäjä-osaamisen laajudesta Pirkanmaalla. Tampere: Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Suomen Itämeri-instituutti, ELY-keskus.
SoleCRIS

Tammi Jari. (2013). Kuntakonserni uudistuu. Teoksessa Sandberg Siv (toim.) Kasvavat kuntakonsernit ja supistuvat hallinnot. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 30-55. (Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia 30).
URL SoleCRIS

Tanninen Hannu, Tuomala Matti. (2013). Nousu 1990-luvun alun lamasta. Talouspolitiikan menestystarina vai onnekas sattuma?. Yhteiskuntapolitiikka 78 (5), 574-581.
SoleCRIS

Tappura Sari, Syvänen Sirpa. (2013). Kestävää työelämää edistävä työturvallisuuden johtaminen. Teoksessa Virkajärvi Marjukka (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2012 : Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Tampere: Tampereen yliopisto, 292-305. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013).
URL SoleCRIS

Tappura Sari, Syvänen Sirpa. (2013). Managing occupational health and safety in expert organisations. Teoksessa Conference proceedings. The 45th Nordic Ergonomics & Human Factors Society conference. Ergonomics for Equality: Nordic Ergonomics & Human Factors Society, Iceland.
SoleCRIS

Tarja Seppä. (2013). Suojeluvastuu, siviilien suojelu ja kansainvälisen yhteisön solidaarisuus. Kosmopolis 43 (1), 78-95.
SoleCRIS

Teir Sebastian, Kujanpää Lauri, Suomalainen Marjut, Kankkunen Kalevi, Kojo Matti, Kärki Janne, Sonck Matti, Zevenhoven Ron, Eloneva Sanni, Myöhänen Kari, Tähtinen Matti, Laukkanen Timo, Jakobsson Kaj, Tsupari Eemeli, Pikkarainen Toni, Vepsäläinen Jessica, Arasto Antti, Turpeinen Esa, Keiski Riitta, Sormunen Risto. (2013). Acceptability of CCS. Teoksessa CCSP Carbon Caprture and Storage Program. Mid-term report 2011-2013. Espoo: VTT, 62-64. (VTT Technology 125).
URL SoleCRIS

Toivonen, Outi. (2013). Sopimisen merkitys rahdinkuljettajan tavaravastuun alkamiseen ja alirahdinkuljettajan vastuun tulkinta tiekuljetuksissa. Defensor Legis 2013 (4), 691-705.
SoleCRIS

Tuhkunen Anne, Rannisto Pasi-Heikki. (2013). Elämänhallintaa osallisuuden ja kehittämisyhteistyön avulla. Teoksessa Tuhkunen Anne, Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Elämänhallintaa kuntayhteisössä - kumppanuudet nuorten hyvinvoinnin tukena. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 193-197. (Kuntaliiton Acta julkaisusarja 244).
URL SoleCRIS

Tuomala Matti. (2013). Eurooppalainen kiristyspolitiikka: väärä diagnoosi ja väärä lääke. Talous ja yhteiskunta 41 (3), 2-8.
SoleCRIS

Tuomala Matti, Tenhunen Sanna. (2013). On the design of an optimal non-linear tax/pension system with habit formation. International Tax and Public Finance 20 (3), 485-512.
URL SoleCRIS

Tynkkynen Nina. (2013). Mennyttä ja tulevaa. Alue ja Ympäristö 42 (1), 1-2.
SoleCRIS

Tynkkynen Nina. (2013). The challenge of environmental governance in the network society: The case of the Baltic Sea. Environmental Policy and Governance 23 (6), 395-406.
SoleCRIS

Tynkkynen Nina. (2013). Ilmastonmuutostiedon äärellä. Alue ja Ympäristö 42 (2), 1-2.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2013). Tappioiden vähentämistä koskevasta poikkeusluvasta omistajanvaihdostilanteissa - KHO 2013:167. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/37892).
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2013). Onko VML 28 §:n veron kiertämistä estävä yleislauseke menettämässä tehonsa?. Teoksessa Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Minne menet vero-oikeus? : juhlajulkaisu Raimo Immoselle. Turku: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, 197-214.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2013). Sukurahastosta ei ole verosuunnittelun välineeksi. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/37848).
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2013). Kansainvälisen vero-oikeuden muuttuvat paradigmat. Teoksessa Koillinen Mikael, Salminen Janne (toim.) Oikeus, Vero, Talous. Juhlajulkaisu Kauko Wikström 1943-21/12-2013. Turku: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 357-374. (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, A. Juhlajulkaisut 26).
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2013). Vero-oikeus. Teoksessa Nykänen Pekka (toim.) Johdatus oikeusjärjestykseen. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 207-250.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2013). Asunto-osakeyhtiön vastuu kosteiden tilojen vesieristeen uusimisesta. Oikeustieto (5), 6-8.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2013). Yhtiökokouksen vastuuvapauspäätös ja tilintarkastajan lausunto vastuuvapauden myöntämisestä. Teoksessa Koillinen Mikael, Salminen Janne (toim.) Oikeus, Vero, Talous. Juhlajulkaisu Kauko Wikström 1943-21/12-2013. Turku: Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 375-390. (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, A. Juhlajulkaisut 26).
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2013). Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva osakkeiden lunastaminen. Osakkeiden lunastushinta. Vaasan hovioikeus 5.7.2012 S10/1535. Oikeustieto 2013 (1), 13-17.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2013). Millaisille sääntelyratkaisuille Suomen yhteisölainsäädännön kokonaisuudistukset rakentuvat - esimerkkinä uusi osuuskuntalaki. Defensor legis 2013 (4), 626-642.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2013). Erityisen tarkastuksen kulut ja vastuu niiden korvaamisesta. Teoksessa Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Minne menet vero-oikeus? : juhlajulkaisu Raimo Immoselle. Turku: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, 215-227.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2013). Suuruudella ekonomiaa - mutta millaista?. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 2013 (17.01.2013).
URL SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2013). Kenen syy?. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (2), 131-134.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2013). Interpretive schemes in performance management – measurement problems generating managerial action in Finnish local government. International Journal of Public Sector Performance Management 2 (2), 156-174.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2013). Kestävyysvajetta kylän raitille. Aamulehti 05.06.2013, 15.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2013). Taloudellinen rationalismi julkishallinnossa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (1), 5-9.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2013). Liitosta vaille valmis. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 41 (3), 209-211.
SoleCRIS

Valkama Pekka. (2013). Corporatization as Organizational Innovation. Teoksessa Valkama Pekka, Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Macmillan, 72-91.
SoleCRIS

Valkama Pekka. (2013). Taloussektoreiden työnjaon uudistuminen. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 11-15.
URL SoleCRIS

Valkama Pekka. (2013). Kylähallinan keskeiset vaihtoehdot. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 133-141. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Valkama Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Laukka Anu, Salonen Annastiina. (2013). Palveutalouden näkökulma. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 35-41. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Valkama Pekka, Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko(2013). Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
SoleCRIS

Valkama Pekka, Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko. (2013). Contexts and Challenges of Organizational Innovation in Public Services. Teoksessa Valkama Pekka, Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 3-12.
SoleCRIS

Valkama Pekka, Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko. (2013). Analyzing Organizational Innovation in Public Services - Conceptual and Theoretical Issues. Teoksessa Valkama Pekka, Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko (toim.) Organizational Innovation in Public Services: Forms and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 27-46.
SoleCRIS

Valkama Pekka, Heino Ossi, Kallio Olavi. (2013). Päätelmät yhdyskuntajätehuollon markkinainnovaatioista - taustat, kiistat ja sovellukset. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa, 159-170.
URL SoleCRIS

Valkama Pekka, Heino Ossi, Salonen Annastiina, Laukka Anu. (2013). Kylien palvelutuotantoedellytyksistä erityisesti julkisten palvelujen näkökulmasta tarkasteltuna. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 61-69. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Valkama Pekka, Kallio Olavi, Heino Ossi. (2013). Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa. Tampere: Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto, 16-32.
URL SoleCRIS

Valkama Pekka, Kallio Olavi, Tukiainen Janne. (2013). Ulkoistaminen ja kilpailuttaminen vanhuspalveluiden näennäismarkkinoilla. Janus: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 21 (4), 345-365.
SoleCRIS

Valkama Pekka, Routa-Lindroos Satu. (2013). Jätehuollon markkinat vertailumaissa. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Markkinainnovaatiot yhdyskuntajätehuollossa: Tutkimus jätehuoltopalvelujen markkinoiden evoluutiosta, sovelluksista ja jännitteistä kunnallisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa, 75-98.
URL SoleCRIS

Valkama Pekka, Salonen Annastiina, Suikio Joanna. (2013). Käsitteelliset lähtökohdat. Teoksessa Valkama Pekka (toim.) Kylien organisoinnin hallinta : tutkimus kyläyhteisöjen hallinan järjestämistavoista ja -kokemuksista: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 19-33. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 6/2013).
SoleCRIS

Vehmanen Petri. (2013). Käypä arvo kiisteltynä käsitteenä ja IFRS 13:n mukaisena määrittämisprosessina. Verotus 63 (3), 306-322.
SoleCRIS

Vehmanen Petri. (2013). Measurement of Assets and the Classical Measurement Theory. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 62 (2), 130-161.
SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2013). Onko Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännöllä käyttöä suojeluvastuukeskustelussa?. Kosmopolis 43 (1), 45-61.
SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta. (2013). Perustuslaki velvoittaa kaivosyhtiöitä vastuuseen ympäristönsuojelusta. Helsingin Sanomat 30.11.2013, C21.
SoleCRIS

Vinnari Eija, Laine Matias. (2013). Just a passing fad? : The diffusion and decline of environmental reporting in the Finnish water sector. Accounting, Auditing and Accountability Journal 26 (7), 1107-1134.
SoleCRIS

Vinnari Eija, Näsi Salme. (2013). Financial and technical competence of municipal board members: Empirical evidence from the water sector. Critical Perspectives on Accounting 24 (7-8), 488-501.
URL SoleCRIS

Virta Sirpa. (2013). Finland. Teoksessa Nalla Mahesh K., Newman Graeme R (toim.) Community Policing in Indigenous Communities. Boca Raton, USA: CRC Press, 247-256.
SoleCRIS

Virta Sirpa. (2013). Governing urban security in Finland : Towards the "European model". European Journal of Criminology 10 (3), 341-353.
SoleCRIS

Wacker Jani. (2013). Cameronin puhe toi EU:n sudenkuopat päivänvaloon. Suomen Kuvalehti (http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/cameronin-puhe-toi-eun-sudenkuopat-paivanvaloon).
URL SoleCRIS

Wacker Jani. (2013). Finanssipolitiikan ohjaus ja valvonta Euroopan unionissa. Teoksessa Oulasvirta Lasse et al (toim.) Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Tampere: Tampere University Press, 193-212.
SoleCRIS

Yrjölä Mika. (2013). Value Creation Challenges in Multichannel Retail Business Models. Teoksessa 22nd Nordic Academy of Management Conference, held at University of Iceland Reykjavik, 21-23 August, 2013, 1-15.
SoleCRIS

Yuzhuo Cai. (2013). Graduate employability: A conceptual framework for understanding employers’ perceptions. Higher Education 65 (4), 457-469.
URL SoleCRIS

Yuzhuo Cai. (2013). Erasmus Mundus Joint Programme and EU’s Strategy on Higher Education Cooperation with China : Lessons from the MARIHE Programme. Journal of the European Higher Education Area 2013 (2), 95-112.
URL SoleCRIS

Yuzhuo Cai, Jussi Kivistö. (2013). Tuition Fees for International Students in Finland—Where to go From Here?. Journal of Studies in International Education 17 (1), 55–78.
URL SoleCRIS

Yuzhuo Cai, Seppo Hölttä, Niko Lindholm. (2013). Establishing sub-campuses in China: A Finnish perspective. Journal of Research in International Education 12 (2), 142-154.
URL SoleCRIS

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 5.5.2011 9.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti