Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aaltio Iiris, Salminen Hanna, Koponen Sirpa. (2014). Ageing employees and human resource management – evidence of gender-sensitivity?. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal 33 (2), 160-176:175.
SoleCRIS

Aalto Pami. (2014). Euroopan Unionin ulkopolitiikka ja muuttuva kansainvälinen talous. Teoksessa Forsberg Tuomas, Raunio Tapio (toim.) Politiikan muutos: Vastapaino, 155-186.
SoleCRIS

Aalto Pami. (2014). Energy market integration and regional institutions in east Asia. Energy Policy 74, 91-100.
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2014). Institutions in European and Asian energy markets: A methodological overview. Energy Policy 74, 4-15.
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Dusseault David, Kennedy Michael D., Kivinen Markku. (2014). Russia’s energy relations in Europe and the Far East: towards a social structurationist approach to energy policy formation. Journal of International Relations and Development 17 (1), 1-29.
SoleCRIS

Aalto Pami, Korkmaz Temel Dicle. (2014). European Energy Security: Natural Gas and the Integration Process. Journal of Common Market Studies 52 (4), 758-774.
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Talus Kim(2014). Energy Markets in Europe and Asia: Too Many or Too Few Institutions? Special Issue of Energy Policy. Vol 74. Amsterdam: Elsevier.
URL SoleCRIS

Ahola Salla, Bäckström Anna, Mäkiniemi Jaana-Piia. (2014). Ruokariskit ja -asiantuntijat ruokaskandaalien aikakaudella. Teoksessa Myyry Liisa et al (toim.) Arkiajattelu, tieto ja oikeudenmukaisuus.. Helsinki: Helsingin yliopisto, 113-129. (Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 18).
SoleCRIS

Airaksinen Jenni, Härkönen Helena, Haveri Arto. (2014). Perceptions of Legitimacy in Nordic Regional Development Networks. Public Organization Review 14 (4), 457-476.
SoleCRIS

Ala-Mikkula Enni. (2014). Vahingonkorvausoikeudellinen isännänvastuu ja kanavointisäännös työturvallisuusrikosasiassa. Oikeustieto 2014 (6), 18-21.
SoleCRIS

Andersson Edward, Penttilä Seppo(2014). Elinkeinoverolain kommentaari. Helsinki: Talentum.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). Creative city policy in the context of urban asymmetry. Local Economy 29 (8), 854-867.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). Entrepreneurial Universities in Global Innovation Ecology. Teoksessa Cai Yazhuo, Kohtamäki Vuokko (toim.) Transformation of higher education in innovation systems in China and Finland. Tampere: Tampere University Press, 37-57.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). City Branding as a Response to Global Intercity Competition. Growth and Change.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko(2014). The Political Economy of City Branding. London: Routledge. (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy 2).
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). International City Branding: Attraction Imperative, Specialization and New Urban Brand Analytics. Teoksessa Wali I. Mondal (toim.) Proceedings of the 17th Annual International Conference of ASBBS. San Diego, CA: American Society of Business and Behavioral Sciences, 12-25.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). Metropolivallankumouksen kynnyksellä. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 42 (3), 361-363.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Caves Roger W.. (2014). Urban Planning 3.0: Impact of Recent Developments of the Web on Urban Planning. Teoksessa Mahmood Zaigham (toim.) IT in the Public Sphere: Applications in Administration, Government, Politics, and Planning. Hershey, PA: IGI Global, 233-257.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Valkama Pekka, Bailey Stephen J.. (2014). Smart cities in the new service economy: building platforms for smart services. AI & Society 29 (3), 323-334.
URL SoleCRIS

Arter, David. (2014). Clowns, 'Alluring Ducks' and 'Miss Finland 2009': The Value of 'Celebrity Candidates' in an Open-List PR Voting System. Representation 50 (4), 453-470.
SoleCRIS

Arter David, Kestilä-Kekkonen Elina. (2014). Measuring the Extent of Party Institutionalisation: The Case of a Populist Entrepreneur Party. West European Politics 37 (5), 932-956.
SoleCRIS

Asikainen Eveliina. (2014). Luontopolitiikkaa lähiöissä : lähiöluonnon muotoutuminen Tampereen Hervannassa ja Vuoreksessa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1991).
URL SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio. (2014). Debating the State of the Union? Comparing Parliamentary Debates on EU Issues in Finland, France, Germany and the United Kingdom. Journal of Legislative Studies 20 (1), 13-28.
SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio. (2014). Introduction: Connecting with the Electorate? Parliamentary Communication in EU Affairs. Journal of Legislative Studies 20 (1), 1-12.
SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio(2014). Special issue : Connecting with the Electorate? Parliamentary Communication in EU Affairs. (Journal of Legislative Studies 20:1).
SoleCRIS

Azizuddin Muhammad. (2014). Administrative Reform and Capacity Building : The case of primary education in Bangladesh. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1950).
URL SoleCRIS

Bailey S J, Valkama P, Salonen S. (2014). The EU’s public finance crisis : causes, consequences and cure. Public Money and Management 34 (2), 83-90.
SoleCRIS

Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko, Valkama Pekka. (2014). Application of Baumol’s Cost Disease to Public Sector Services: Conceptual, theoretical and empirical falsities. Public Management Review.
URL SoleCRIS

Batorova Michaela Garcia-Uzquiano, Bubeníček Václav, Drezgić Saša, Jupner Petr, Klimovský Daniel, Kruntorádová Ilona, Majeré Oksana, Mikolaityte Jurgyta, Pinterič Uroš , Radzik-Maruszak Katarzyna, Sharapova Olga, Šaparniene Diana, Voloshyna Yulianna. (2014). Local Governance Between Democracy and Efficiency: V4 Comparative Case Study: Novo Mesto. Faculty of Organization Studies.
SoleCRIS

Behr Timo, Ojanen Hanna. (2014). Differentiated integration in security and defence: The only way forward?. Teoksessa Jokela Juha (toim.) Multi-speed Europe? : Differentiated integration in the external relations of the European Union: Ulkopoliittinen Instituutti. (FIIA Report 38).
URL SoleCRIS

Bäcklund Pia, Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni. (2014). Residents, customers or citizens? Tracing the idea of youthful participation in the context of administrative reforms in Finnish public administration. Planning Theory and Practice 15 (3), 311-327.
SoleCRIS

Bäcklund Pia, Kuisma Kaisa, Rahikainen Riikka. (2014). Se toinen Leena. Teoksessa Harinen Päivi, Käyhkö Mari, Rannikko Anni (toim.) Mutta mikä on tutkimuksen teoreettinen kysymys? : Leena Kosken juhlakirja. Joensuu: Kustannusosakeyhtiö Hai, 282-294.
SoleCRIS

Bäck Maria, Kestilä-Kekkonen Elina. (2014). Owning Protest But Sharing Distrust? Confidence in the Political System and Anti-Political-Establishment Party Choice in the Finnish 2011 Parliamentary Elections. Research on Finnish Society 7, 21-35.
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Ilmakunnas Pekka, Vainiomäki Jari. (2014). Using Twins to Resolve the Twin Problem of Having a Bad Job and a Low Wage. Bonn: Insitute for the Study of Labor. (IZA Discussion Paper Series 8557).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Vainiomäki Jari. (2014). Kutistuuko keskiluokka Suomessa?. Talous&Yhteiskunta 42 (1), 40-47.
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2014). Sammelrez: Higher Education in China. Geschichte.transnational 15 (1288).
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2014). Implementing the Triple Helix model in a non-Western context: an institutional logics perspective. Triple Helix 1, 1.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2014). Enhancing Overseas Chinese Graduate Employability: The Case of Chinese Graduates with Finnish Academic Qualifications. Frontiers of Education in China 9 (3), 377-402.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2014). John Goddard and Paul Vallance : The university and the city. Higher Education 68 (2), 319-321.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Hölttä Seppo. (2014). Towards appropriate strategies for international cooperation with Chinese higher education: the Finnish case. Teoksessa Cai Yuzhuo, Kohtamäki Vuokko (toim.) Transformation of higher education innovation systems in China and Finland. Tampere: Tampere University Press, 323-342.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Jin-Kuusirinne Tianyun. (2014). The Role That Finnish Universities Have in a Globalising Economy. Helsinki Times 23.01.2014.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Kohtamäki Vuokko(2014). Transformation of Higher Education in Innovation Systems in China and Finland. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Carillo Francisco Javier, Yigitcanlar Tan, Garcia Bianca, Lönnqvist Antti(2014). Knowledge and the City : Concepts, Applications and Trends of Knowledge-Based Urban Development. New York: Routledge. (Routledge Studies in Human Geography 52).
SoleCRIS

De Paoli Donatella, Ropo Arja, Sauer Erika. (2014). Disappearing bodies in virtual leadership?. Teoksessa Ladkin Donna, Taylor Steven S (toim.) The Physicality of Leadership: Gesture, Entanglement, Taboo, Possibilities. Bingley UK: Emerald, 59-79.
SoleCRIS

Eierle Brigitte, Ojala Hannu, Penttinen Esko. (2014). XBRL to enhance external financial reporting: Should we implement or not? Case company X. Journal of Accounting Education 32 (2), 160-170.
SoleCRIS

Elo Kimmo, Nyyssönen Heino. (2014). Vaalijärjestelmällä on väliä. Tieteessä tapahtuu 32 (6), 20-24.
SoleCRIS

Eronen Antti, Härmälä Valtteri, Jauhiainen Signe, Karikallio Hanna, Karinen Risto, Kosunen Antti, Laamanen Jani-Petri, Lahtinen Markus. (2014). Maahanmuuttajien työllistyminen : taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut. Helsinki: Edita Publishing Oy. (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 6/2014).
URL SoleCRIS

Faehnle Maija, Bäcklund Pia, Tyrväinen Liisa, Niemelä Jari, Yli-Pelkonen Vesa. (2014). How can residents' experiences inform planning of urban green infrastructure? Case Finland. Landscape and Urban Planning 130 (x), 171-183.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2014). Doing a Q-Methodological Research : Theory, Method and Interpretation. International Journal of Social Research Methodology 17 (1), 87-88.
SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2014). Energy Relations between Gas-Troika Members and the European Union. The European Geopolitical Forum (http://gpf-europe.com/forum/?blog=energy&id=154).
URL SoleCRIS

Fatemeh Shayan. (2014). Peace and Disarmament : A World without Nuclear Weapons. Security Journal 27 (1), 122-123.
SoleCRIS

Flykt Marjo, Palosaari Esa, Lindblom Jallu, Vänskä Mervi, Poikkeus Piia, Repokari Leena, Tiitinen Aila, Tulppala Maija, Punamäki Raija-Leena. (2014). What explains violated expectations of parent-child relationship in transition to parenthood?. Journal of Family Psychology 28 (2), 148-159.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2014). NATO's Northern Edge: Finland Debates its Nonaligned Status in the Face of Russian Aggression. per Concordiam 5 (4), 30-33.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2014). Status conflicts between Russia and the West: Perceptions and emotional biases. Communist and Post-Communist Studies 47 (3-4), 323-331.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2014). Ensimmäisen maailmansodan syistä kiistellään yhä. Turun Sanomat 26.07.2014, A2.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Heller Regina, Wolf Reinhard. (2014). Status and emotions in Russian foreign policy. Communist and Post-Communist Studies 47 (3-4), 261-268.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Raunio Tapio(2014). Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Raunio Tapio. (2014). Johdanto : Muuttuva maailma, muuttuva politiikka. Teoksessa Forsberg Tuomas, Raunio Tapio (toim.) Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino, 9-39.
SoleCRIS

Forsman Helena. (2014). Kasvajien etsintä harhateillä. Aamulehti 18.03.2014, B14.
SoleCRIS

Forsman Helena, Temel Serdal. (2014). Measuring for Innovation. Teoksessa Gupta Praveen, Trusko Brett E. (toim.) Global Innovation Science Handbook. New York: McGraw-Hill, 719-734.
SoleCRIS

Gummesson Evert, Kuusela Hannu, Närvänen Elina. (2014). Reinventing marketing strategy by recasting supplier/customer roles. Journal of Service Management 25 (2), 228-240.
URL SoleCRIS

Haila Yrjö. (2014). Taiteilijaesittely: Hamm & Kamanger. Tiede & edistys 39 (1), 98.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2014). Epävarmuus politiikassa, politiikan epävarmuus. Teoksessa Häikiö Liisa, Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 147-175.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2014). Miten käsittää uutuus? Argumentti-kehys-sulkeuma, ja muita metodologisia käsiteperheitä. Tiede & edistys 39 (4), 347-360.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2014). The city in the fabric of eco-social interdependence. Teoksessa Viljoen André, Bohn Katrin (toim.) Second Nature Urban Agriculture : Designing Productive Cities. London: Routledge, 48-53.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2014). Numeron taiteilija: V.J. Mamyshev-Monroe. Tiede & edistys 39 (3), 282.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2014). La materialità del paesaggio, il potere delle immagini. Teoksessa Mosquera Gerardo, Caciolli Veronica, Viva Denis (toim.) Perduti nel paesaggio. Trento e Rovereto: Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 32-37.
SoleCRIS

Haila Yrjö, Henle Klaus. (2014). Uncertainty in biodiversity science, policy and management: a conceptual overview. Nature Conservation 8, 27-43.
URL SoleCRIS

Haila Yrjö, Henle Klaus, Apostolopoulou Evangelia, Cent Joanna, Framstad Erik, Görg Christoph, Jax Kurt, Klenke Reinhard, Magnusson William E, Matsinos Yiannis, Müller Birgit, Paloniemi Riikka, Pantis John, Rauschmayer Felix, Ring Irene, Settele Josef, Similä Jukka, Touloumis Kostas, Tzanopoulos Joseph, Pe'er Guy. (2014). Confronting and Coping with Uncertainty in Biodiversity Research and Praxis. Nature Conservation 8, 45-75.
URL SoleCRIS

Hannu Laurila ja työryhmä. (2014). Maailmantalouden Minotauros. Tampere: Vastapaino. : Yanis Varoufakis, The Global Minotaur - America, Europe and the Future of the Global Economy
SoleCRIS

Harisalo Risto, Rajaniemi Jani, Stenvall Jari, Vallin Tapio. (2014). Emegrent Positive Cultur in a Media Organization: Satakunnan Kansa A Newspaper Case Study. Journal of Media Business Studies 11 (3), 43-62.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2014). Towards a Pan-European Energy Order: Energy as an object of contention in EU-Russia relations. Oil, Gas & Energy Law Intelligence 12 (4), 7.
URL SoleCRIS

Hayhoe Ruth, Marginson Simon, Cai Yuzhuo, Jiang Kai. (2014). Responses to Yang Rui’s “China’s Strategy for Internationalization of Higher Education: An Overview”. Frontiers of Education In China 9 (2), 163-187.
SoleCRIS

Heikkinen Anna. (2014). Discursive Constructions of Climate Change Engagement in Business Organisations. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1996).
URL SoleCRIS

Heikkinen Anna. (2014). Maria Ojakoski EBEN Suomen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Yritysetiikka 6 (2), 52.
SoleCRIS

Heikkinen Anna. (2014). Haastattelu: EBEN Suomi ry:n konkarit ja uudet jäsenet. Yritysetiikka 6 (1), 50-51.
SoleCRIS

Heikkinen Anna, Mäkelä Hannele. (2014). Vastuullisen liiketoiminnan tutkimuspäivät 2014: Teemoina vastuullisuustutkimuksen edistäminen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys. Yritysetiikka 6 (1), 56-59.
SoleCRIS

Heikkinen Anna, Riivari Elina. (2014). EBEN:in tutkimuskonferenssi Lissabonissa 9.–11.11.2014. Yritysetiikka 6 (2), 50-51.
SoleCRIS

Heino Ossi, Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). Inverse infrastructures: self-organization in the water services. Water Policy.
URL SoleCRIS

Heino Ossi, Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). Kohti hajautettua infrastruktuuripolitiikkaa? Paikalliset vesiosuuskunnat perusrakenteiden tuottajina. Maaseudun uusi aika 22 (3), 38-50.
SoleCRIS

Heino Ossi, Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). Osuuskunnat mukaan infrastruktuuripolitiikkaan. Osuustoiminta 105 (5), 54.
SoleCRIS

Heino Ossi, Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). Enabling and Integrative Infrastructure Policy: The Role of Inverse Infrastructures in Local Infrastructure Provision with Special Reference to Finnish Water Cooperatives: Munich Personal RePEc Archive (MPRA). (MPRA Paper 60276).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2014). Ympäristöperusoikeus – mitä jokaisen tulisi tietää?. Ympäristökasvatus 2014 (4).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2014). Kirja-arvio teoksesta Lauri Hannikainen, Kansainvälisen oikeuden käsikirja, Tietosanoma 2014, s. 272. Defensor Legis (6), 981-982.
SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2014). Valituslupa - Hamletin dilemma. Ympäristö 2014 (5).
SoleCRIS

Heiskanen Heta-Elena, Matero Reija. (2014). Kirja-arvostelu teoksesta Visa Kurki: Haluatko juristiksi?. Defensor Legis 2014 (4), 686-687.
SoleCRIS

Helle Tanja, Leino Helena. (2014). Prologi. Teoksessa Helle Tanja, Jokinen Ari, Laine Markus, Leino Helena, Lähde Ville (toim.) Vaeltaja : professori Yrjö Hailan juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto. Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta, 5-6.
SoleCRIS

Henttonen Kaisa, Johanson Jan-Erik, Janhonen Minna. (2014). Work-team bonding and bridging social networks, team identity and performance effectiveness. Personnel Review 43 (3), 330 - 349.
SoleCRIS

Herne Kaisa. (2014). The Community of Justice. Teoksessa Raunio Tapio, Nurmi Hannu (toim.) The Serious Game of Politics. Helsinki: Valtiotieteellinen Yhdistys, 23-34.
SoleCRIS

Herne Kaisa. (2014). Millaista on puolueeton oikeudenmukaisuus?. Kansantaloudellinen aikakauskirja 110 (1), 1-14.
SoleCRIS

Herne Kaisa. (2014). Uskonto ei sovi poliittisten päätösten perusteeksi. Helsingin Sanomat 05.11.2014, A5.
SoleCRIS

Hindsberg Marie-Louise, Aunesluoma Juhana, Collán Charlotta, Ojanen Hanna(2014). Integrationens skiftande mönster : handbok i EU-studier. Lund: Studentlitteratur.
SoleCRIS

Holmberg Suvi, Korkiamäki Riikka. (2014). Sosiaalityön tutkimusta ja opetusta Porissa - vanhoja ja uusia kysymyksiä. Sosiaalityön tutkimuksen seura / Kuukauden kolumni (http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=14).
URL SoleCRIS

Hyvärinen Anna, Raunio Tapio. (2014). Who Decides What EU Issues Ministers Talk About? Explaining Governmental EU Policy Co-Ordination in Finland. Journal of Common Market Studies 52 (5), 1019-1034.
SoleCRIS

Hyvärinen Anna, Raunio Tapio. (2014). Mistä EU-asioista hallitus keskustelee ja kenen aloitteesta? Suomen hallituksen Eurooppa-politiikan koordinaatio vuosina 1995–2012. Politiikka 56 (2), 87-100.
SoleCRIS

Häikiö Liisa, Leino Helena. (2014). Tulkitsevan politiikka-analyysin lähtökohdat. Teoksessa Häikiö Liisa, Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 9-30.
SoleCRIS

Häikiö Liisa, Leino Helena(2014). Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Häkli Jouni. (2014). Tampereen aluetiede ja tiedeympäristön pysyvä muutos. Terra 126 (3), 141-142.
SoleCRIS

Häkli Jouni. (2014). Kukkakaali ja kumpupilvi. Teoksessa Helle Tanja et al. (toim.) Vaeltaja: Professori Yrjö Hailan juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 37-40.
SoleCRIS

Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina. (2014). The global as a field: children's rights advocacy as a transnational practice. Environment and Planning D: Society and Space 32 (2), 293 – 309.
SoleCRIS

Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina. (2014). Subject, action and polis: Theorizing political agency. Progress in Human Geography 38 (2), 181-200.
URL SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2014). Zero lower bound, unconventional monetary policy and indicator properties of interest rate spreads. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers net series 95).
URL SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2014). The mortgage spread as a predictor of real-time economic activity. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers net series 96).
URL SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2014). Multi-step forecasting in the presence of breaks. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers net series 94).
URL SoleCRIS

Härkänen Tommi, Kotakorpi Kaisa, Pietinen Pirjo, Pirttilä Jukka, Reinivuo Heli, Suoniemi Ilpo. (2014). Welfare effects of health-based food tax policy. Food Policy 49 (1), 196-206.
SoleCRIS

Höykinpuro Ritva, Ropo Arja. (2014). Visual Narratives on Organizational Space. Journal of Organizational Change Managmenet 27 (5), 780-792.
SoleCRIS

Johanson Jan-Erik. (2014). Strategic governance in public agencies. Teoksessa Joyce Paul, Bryson John, Holzer Marc (toim.) Developments in Strategic and Public Management : Studies in the US and Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
SoleCRIS

Jokinen Ari. (2014). Kokeilu, idätys ja interventio. Teoksessa Helle Tanja, Jokinen Ari, Laine Markus, Leino Helena, Lähde Ville (toim.) Vaeltaja : professori Yrjö Hailan juhlakirja. Tampere: Tampereen yliopisto. Ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunta, 7-8.
SoleCRIS

Jokinen Ari, Nygren Nina V.. (2014). Paikallisen toimintakyvyn politiikka-analyysi : esimerkkinä biodiversiteetin hallinta kaupunkiseudulla. Teoksessa Häikiö Liisa, Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 176-201.
SoleCRIS

Jokinen Ari, Santaoja Minna. (2014). Lintuharrastajien kekseliäisyys kiehtoo tutkijoita. Lintuviesti 39 (1), 12-15.
SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2014). Ydinaseiden merkitys Suomen lähialueella kasvaa. Turun Sanomat 29.08.2014, Pääkirjoitussivu.
SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2014). Jäähyväiset turvallisuudelle?. Politiikasta.fi (9.1.2014).
URL SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2014). Kohti varautumisen ja selviytymisen kulttuuria? : Kriittisiä näkökulmia resilienssiin. Tampere: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK.
URL SoleCRIS

Juntunen Tapio, Ari-Elmeri Hyvönen. (2014). Resilience, security and the politics of processes. Resilience: International Policies, Practices and Discourses 2 (3), 195-209.
URL SoleCRIS

Juutinen Marko. (2014). Puheenaihe: Kuinka vapaata kauppaa?. Aamulehti 11.03.2014.
URL SoleCRIS

Juutinen Marko. (2014). TTIP tulee - oletko valmis?. Libera-blogi (http://www.libera.fi/fi/blogi/ttip-tulee-oletko-valmis/).
URL SoleCRIS

Juutinen Marko. (2014). Puheenaihe: Lännen valtaa vapaakaupalla. Aamulehti 25.10.2014.
URL SoleCRIS

Juutinen Marko. (2014). Transatlanttinen kauppa ja sääntely - Analyysi TTIP-sopimuksesta. Teoksessa Aromaa Eekku, Mielonen Timo (toim.) Pax Europaea - Näkökulmia Eurooppaan: Suomen Sadankomitea, 84-98.
URL SoleCRIS

Jäntti Markus, Kanbur Ravi, Nyyssölä Milla, Pirttilä Jukka. (2014). Poverty and welfare measurement on the basis of Prospect Theory. Review of Income and Wealth 60 (1), 182-205.
SoleCRIS

Jäntti Markus, Kanbur Ravi, Pirttilä Jukka. (2014). Poverty, development, and behavioral economics. Review of Income and Wealth 60 (1), 1-6.
SoleCRIS

Jääskeläinen Aki, Laihonen Harri, Lönnqvist Antti. (2014). Distinctive features of service performance measurement. International Journal of Operations & Production Management 34 (12), 1466-1486.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina(2014). Critical political geography : ACME: An International E-Journal for Critical Geographies. Volume 13, Issue 3, 2014.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2014). Intergenerational recognition as political practice. Teoksessa Vanderbeck Robert, Worth Nancy (toim.) Intergenerational space. London: Routledge, 139–154.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2014). Who is the subject of political action?. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13 (3), 428-433.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2014). Rethinking spatial socialization as a dynamic and relational process of political becoming. Global Studies of Childhood 4 (3), 210-223.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni. (2014). Children and young people's politics in everyday life. Teoksessa Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni (toim.) The Beginning of Politics. London & New York: Routledge, 1-16.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni(2014). The Beginning of Politics : Youthful Political Agency in Everyday Life. London: Routledge.
SoleCRIS

Kangas, Anni. (2014). Globaalikaupunkiraporttien kurittamat. Kosmopolis 44 (2), 36-53.
SoleCRIS

Kankaanpää Jari, Oulasvirta Lasse, Wacker Jani. (2014). Steering and Monitoring Model of State-Owned Enterprises. International Journal of Public Administration 37 (7), 409-423.
URL SoleCRIS

Karekallas Matias, Raento Pauliina, Renkonen Taina. (2014). Diffusion and learning: twenty years of sports betting culture in Finland. UNLV Gaming Research & Review Journal 18 (1), 25-50.
URL SoleCRIS

Karjaluoto Heikki, Puustinen Pekka. (2014). Antecedents and consequences of perceived investment value. Teoksessa EMAC 2014, Valencia, Spain, from June 3-6, 2014.
SoleCRIS

Kestilä-Kekkonen Elina. (2014). Puoluedemokratian haasteet Euroopassa: Syrjäyttävätkö uudet poliittisen osallistumisen muodot edustuksellisen demokratian?. Teoksessa Forsberg Tuomas, Raunio Tapio (toim.) Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino, 41-76.
SoleCRIS

Kestilä-Kekkonen Elina, Söderlund Peter. (2014). Party, Leader or Candidate? Dissecting the Right-Wing Populist Vote in Finland. European Political Science Review 6 (4), 641-662.
SoleCRIS

Kestilä-Kekkonen Elina, Söderlund Peter. (2014). Total Faith is Blind Faith? - Political Trust, Satisfaction with Policy Outputs and System Responsiveness in Finland 2002-2013. Teoksessa Raunio Tapio, Nurmi Hannu (toim.) The Serious Game of Politics: Festschrift for Matti Wiberg. Helsinki: Finnish Political Science Association, 51-68.
SoleCRIS

Khan Md. A. H., Anttiroiko Ari-Veikko. (2014). Democratizing Digital Bangladesh: Designing National Web Portal to Facilitate Government-Citizen Interaction. Teoksessa Anthopoulos Leonidas G., Reddick Christopher G. (toim.) Government e-Strategic Planning and Management : Practices, Patterns and Roadmaps. New York: Springer, 245-261. (Public Administration and Information Technology 3).
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne, Chapman Chris, Kern Anja. (2014). Management control in pluralistic organisations: a field study of the development of an innovative management practice in a hospital. Teoksessa Accepted papers for the 9th conference on new directions in management accounting. Belgium, 30.
SoleCRIS

Kiviaho Markus, Oulasvirta Lasse, Paananen Mikko. (2014). Riskienhallinta murroksessa : havaintoja kuntien riskienhallinnan nykytilasta 2012. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
URL SoleCRIS

Kivistö Jussi. (2014). Yliopistot ja raha – siitä puhe mistä puute?. HTS blogi (http://hallinnontutkimus.fi/hallinnon-tutkimuksen-blogi/).
URL SoleCRIS

Kivistö Jussi. (2014). Korkeakoulujen rahoitus. Teoksessa Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) Korkeakouluhallinto : johtaminen, talous ja politiikka, 198-224.
SoleCRIS

Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko, Pekkola Elias. (2014). Korkeakouluhallinto, politiikka ja talous : eilen, tänään ja huomenna. Teoksessa Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) Korkeakouluhallinto : johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudemus, 365-373.
SoleCRIS

Knuutila Reija, Heiskanen Heta. (2014). Lapsen etu viranomaistoiminnassa : katsaus eräisiin maahanmuuttoviraston viimeaikaisiin kielteisiin päätöksiin. Oikeus 43 (3), 314-321.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2014). Rahaa opetukseen ja tutkimukseen: rahoituksen sisäinen allokoiminen yliopistoissa. Hallinnon tutkimus 33 (4), 314-331.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2014). Driving strategic development in Finnish universities : Reflecting on two case study examples. Teoksessa Cai Yuzhuo, Kohtamäki Vuokko (toim.) Transformation of higher education in innovation systems in China and Finland. Tampere: Tampere University Press, 79-97.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2014). Korkeakoulujen taloushallinto. Teoksessa Pekkolan Elias, Kivistö Jussi ja Kohtamäki Vuokko (toim.) Korkeakouluhallinto: Johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudeamus, 331-361.
SoleCRIS

Kojo Matti. (2014). Ydinjätepolitiikan osallistava käänne. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1987).
URL SoleCRIS

Kojo Matti, Oksa Anna. (2014). Adaption of the Swedish KBS disposal concept to Finland : A technology transfer case study: InSOTEC.
URL SoleCRIS

Kojo Matti, Oksa Anna. (2014). The Second Repository for Disposal of Spent Nuclear Fuel in Finland: An analysis of the Interests, Resources and Tactics of the Key Actors: InSOTEC.
URL SoleCRIS

Kojo Matti, Richardson Phil. (2014). The use of community benefits approaches in the siting of nuclear waste management facilities. Energy Strategy Reviews 4 (3), 34-42.
SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2014). Huonokin kaveripiiri voi olla nuorelle hyväksi. Noste 2014 (1), 58-59.
SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2014). Ikätoverisuhteet voimavarana. Teoksessa Mononen Kaisu et al (toim.) Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä : urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö. Jyväskylä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, 57-59. (KIHUn julkaisusarja 46).
URL SoleCRIS

Korkiamäki Riikka. (2014). "Jos mä nyt voisin saada ystäviä" - Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana. Teoksessa Gissler Mika et al. (toim.) Nuoruus toisin sanoen: Nuorten eliolot -vuosikirja 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 38-50.
URL SoleCRIS

Korkiamäki Riikka, Kallio Kirsi Pauliina. (2014). Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: Tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä. Alue ja ympäristö 43 (1), 16-33.
URL SoleCRIS

Korvela Paul-Erik. (2014). Kaksi vuotta suomalaista kansalaisaloitetta : aloiteinstituution merkityksestä, mahdollisuuksista ja haasteista. politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Korvela Paul-Erik, Rinne Jenni. (2014). Demokratian uudistaminen voi viedä harmaalle alueelle. Helsingin Sanomat 07.03.2014.
URL SoleCRIS

Koski Leena, Bäcklund Pia. (2014). On the Fringe - The Positions of Dogs in Finnish Dog Training Culture. Society & Animals.
SoleCRIS

Kujala Johanna. (2014). Professori Salme Näsi - Suomalaisen liiketaloustieteen voimanainen. Yritysetiikka 6 (2), 41-43.
SoleCRIS

Kujala Johanna. (2014). Sidosryhmät ja liiketoiminnan vastuullisuus: Vaateisiin vastaamisesta yhteiseen arvonluontiin. Yritysetiikka 6 (1), 6-16.
SoleCRIS

Kultalahti Jukka. (2014). Globalisaation hallinnan oikeudelliset mekanismit. Teoksessa Nykänen Pekka, Urpilainen Matti (toim.) Yritys, omistaja ja verotus : Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. Helsinki: Edita, 143-161.
SoleCRIS

Kultalahti Olli. (2014). Yrjö Paloheimon tapaaminen, Santa Fe, New Mexico, 1984. Siirtolaisuus - Migration 41 (2-3), 53-54.
SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2014). Korkeakoulut organisaatioina. Teoksessa Pekkola, Elias, Kivistö, Jussi, Kohtamäki, Vuokko (toim.) Korkeakouluhallinto : Johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudeamus, 245-290.
SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2014). Tieteen persoonat. Tiedepolitiikka 39 (2), 4-6.
SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2014). Suomalaisen tiedepolitiikan kansallisia ja kansainvälisiä ydinkysymyksiä. Tiedepolitiikka 39 (1), 4-6.
SoleCRIS

Kuusela Hannu, Närvänen Elina, Saarijärvi Hannu, Yrjölä Mika. (2014). Challenges for B2B Research Relevance – A Top Executive Perspective. Journal of Business & Industrial Marketing 29 (7/8).
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2014). Silence, childhood displacement and spatial belonging. ACME: an international e-journal for critical geographies 13 (3), 434-441.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2014). Poliittinen keho : kohtaamisia, tunteita ja tietoa. Alue ja ympäristö 43 (2), 1-3.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2014). Koskettamisen pelko ja autuus. Alue ja ympäristö 43 (2), 69-70.
SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2014). BRICS as a Power in Inteernational Relations?. Geopolitics, History, and International Relations 6 (2), 85-104.
SoleCRIS

Laamanen Jani-Petri. (2014). Essays in Public and Labour Economics : Estimating causal effects using regional variation. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1912).
URL SoleCRIS

Laamanen Jani-Petri. (2014). Worker Turnover, Structural Change, and Inter-Regional Migration: Evidence from Finland. Finnish Economic Papers 27 (1), 34-55.
URL SoleCRIS

Laamanen Jani-Petri. (2014). Empiirisiä tutkimuksia julkistaloudesta ja työn taloustieteestä. Kansantaloudellinen aikakauskirja 110 (2), 289-291.
URL SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2014). Hegemoniset kamppailut tulevaisuudessa ja tulevaisuudesta. Teoksessa Mickelsson Rauli (toim.) Poliittinen vaikuttaminen tulevaisuudessa. Turku: Tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakagtemia ja Turun yliopiston valtio-opin laitos, 152-185. (TVA-julkaisuja 2/2014).
URL SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2014). J.V. Snellman ja kansakunnan sivistyksen edelltykset. Teoksessa Kantasalmi Kari, Nest Mauri (toim.) Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita. Tampere: Tampere University Press, 69-85.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2014). Montesquieu as a Philosopher of Enlightenment. Teoksessa Artenyeva Tatiana, Mikeshin Mikhail, Oittinen Vesa (toim.) The Northern Lights. Enlightenment and History: A View from Northern Europe and Russia. St. Petersburg and Helsinki: St. Petersburg Center for the History of Ideas and The Aleksanteri Institute of the University of Helsinki, 56-87. (The Philosophical Age 40).
URL SoleCRIS

Laine Matias. (2014). An article review of Montiel, I. and Delgado-Ceballos, J. (2014), published in Organization & Environment, 27(2), 113-139. Social and Environmental Accountability Journal 34 (3), 187-188.
SoleCRIS

Laine Matias. (2014). An article review of Van Bommel, K. (2014), published in Accounting, Auditing and Accountability Journal, 27(7), 1157-1189. Social and Environmental Accountability Journal 34 (3), 188-189.
SoleCRIS

Laine Matias. (2014). An article review of Nyberg, D. and Wright, C. (2012), published in Env. & Planning A, 44(8), pp. 1819-1835. Social and Environmental Accountability Journal 34 (1), 57-58.
SoleCRIS

Laine Matias. (2014). An article review of Banerjee, S.B. (2011), published in Org.Studies 33(12), pp. 1761-1786. Social and Environmental Accountability Journal 34 (1), 53.
SoleCRIS

Laine Matias, Vinnari Eija. (2014). The dynamics of voluntary benchmarking in the water sector. Public Money and Management 34 (4), 297-304.
SoleCRIS

Laitinen Ilpo, Jalonen Harri, Stenvall Jari. (2014). Se toimii sittenkin : kohti organisaatiotutkimuksen pragmaattista kompleksisuusteoriaa. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. (Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 42).
URL SoleCRIS

Laurila Hannu, Herranen Olli, työryhmä. (2014). Zombitalous. Tampere: Vastapaino. : Quiggin, John: Zombie Economics
SoleCRIS

Lavapuro Juha. (2014). KHO, kannabisyhdistys ja ihmisoikeudet. Perustuslakiblogi (http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2014/01/05/kho-kannabisyhdistys-ja-ihmisoikeudet/).
URL SoleCRIS

Lavapuro Juha, Ojanen Tuomas, Salminen Janne. (2014). Letter from the North: Europeanization as a Catalyst of Constitutional Change in Finland. Constitution-Making and Constitutional Change blog by the Research Group of the IACL (http://constitutional-change.com/letter-from-the-north-europeanization-as-a-catalyst-of-constitutional-change-in-finland/).
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Kujala Johanna, Thatchenkery Tojo. (2014). Using appreciative intelligence for developing leadership culture. Teoksessa Sardana G D, Thatchenkery Tojo (toim.) Organizational Transformation. Change Management Perspectives. New Delhi: Bloomsbury, 3-14.
SoleCRIS

Lehtinen Uolevi(2014). Kriisistä kriisiin : monimuotoisen taantumailmiön monitieteistä tarkastelua. Helsinki: Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu. (Aalto-yliopiston julkaisusarja: Kauppa + talous 2/2014).
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2014). Monitieteisyyden haaste. Tieteessä tapahtuu 32 (6), 39-40.
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2014). Taloustieteiden haasteet. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 2014 (2), 154-157.
SoleCRIS

Lehtovuori Panu, Laine Markus, Kuhmonen Ville, Leino Helena, Santaoja Minna. (2014). Eteläpuiston Visiotyö. Tampere: Tampereen kaupunki.
URL SoleCRIS

Leino Helena. (2014). Politiikan performatiivisuus Tampereen keskusareenan suunnittelussa. Teoksessa Häikiö Liisa, Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti : johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 84-106.
SoleCRIS

Leino Helena, Häikiö Liisa. (2014). Lopuksi: Säännöt ja vastarinta. Teoksessa Häikiö Liisa, Leino Helena (toim.) Tulkinnan mahti: Johdatus tulkitsevaan poliiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 244-252.
SoleCRIS

Leo Nea, Järvinen Outi, Heikkilä-Tammi Kirsi, Lehtinen Mika, Tiller Chrissie, Helavuori Hanna. (2014). Hyvää työpäivää tuottaja! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista: TINFO. (Taivex-julkaisuja 3/2014).
URL SoleCRIS

Lepistö Lauri. (2014). Taking information technology seriously: on the legitimating discourses of enterprise resource planning system adoption. Journal of Management Control 25 (3-4), 193-219.
URL SoleCRIS

Lepistö Lauri. (2014). Jokapäiväinen toiminnanohjausjärjestelmämme. Alusta! (29.7.2014).
URL SoleCRIS

Lepistö Lauri. (2014). Label in Context: On the Enterprise Resource Planning System in a Medium-Sized Enterprise. Liiketaloudellinen aikakauskirja - The Finnish Journal of Business Economics 63 (1), 48-72.
SoleCRIS

Leppänen Anna, Virta Sirpa. (2014). Kohti systeemiälykästä kyberturvallisuuden hallintaa - kyberrikollisuus ja sen torjunta. Futura 33 (2), 5-13.
SoleCRIS

Litmanen Tapio , Kari Mika, Vesalainen Jurgita, Kojo Matti. (2014). Socio-technical risk governance through dyadic risk dialogue: Copper corrosion as a safety challenge in the geological disposal of spent nuclear fuel. Jyväskylä: InSOTEC.
URL SoleCRIS

Litmanen Tapio, Kojo Matti. (2014). Ydinvoimala jakaa Pyhäjoen yhteisön. Kaleva 12.04.2014.
SoleCRIS

Lyytinen Anu. (2014). From vocational educational institutions to entrepreneurially-oriented higher education institutions : the case of the Finnish universities of applied sciences. Teoksessa Cai Yuzhuo, Kohtamäki Vuokko (toim.) Transformation of Higher Education in Innovation Systems in China and Finland. Tampere: Tampere University Press, 61-78.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2014). Työnilonjulistus 2014, tuottajana Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry. (Video).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2014). Työnilo - pää(n)asia. Teoksessa Ranta Iiri, Tilander Eva (toim.) Hoitotyön vuosikirja 2014 : Työhyvinvoinnin keinot. Helsinki: Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, 89-107.
SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2014). Esimies - etsi tähtihetkiä ja lisää hymyä. Kaikuluotain, STM, Johtamisfoorumi (http://kaikuluotain.wordpress.com/2014/12/16/esimies-etsi-tahtihetkia-ja-lisaa-hymya/).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2014). Pienessä pissahädässä. PardiaNyt 2014 (1), 43.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2014). Laulutaidottomat. PardiaNyt 10 (2), 51.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2014). Työnilonjulistus. (Video).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa. (2014). Työhyvinvoinnista uutta virtaa. Duodecim: lääketieteellinen aikakauskirja 130 (10), 998-999.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Bordi Laura, Vauhkonen Anne, Mäkiniemi Jaana-Piia, Larjovuori Riitta-Liisa, Kirsi Heikkilä-Tammi. (2014). Tosielämän työhyvinvointia - ratkaisuja & kokemuksia. Tampere: Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Euroopan unioni ESR, Tampereen Business Campus.
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Larjovuori Riitta-Liisa. (2014). Through Communality to Success – Guide to Developing Social Capital in the Workplace. Helsinki: Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutussäätiö, Sosiaali-ja terveysministeriö, Euroopan Sosiaalirahasto. : Yhteisöllisyydellä menestykseen -opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Larjovuori Riitta-Liisa. (2014). Positiivisilla tunnusluvuilla tulevaisuuteen. Taloussanomat (http://www.taloussanomat.fi/kumppaniblogit/2014/06/18/positiivisilla-tunnusluvuilla-tulevaisuuteen/20148550/322).
URL SoleCRIS

Manka Marja-Liisa, Larjovuori Riitta-Liisa, Heikkilä-Tammi Kirsi. (2014). Voimavarat käyttöön - miten kehittää psykologista pääomaa?. Helsinki: Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutussäätiö, Sosiaali-ja terveysministeriö, Euroopan Sosiaalirahasto.
URL SoleCRIS

Manka Mikko. (2014). Selvitys kulttuurisisältöisten matkailutuotteiden myynti- ja jakelukanavista. Tampere: Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.
URL SoleCRIS

Manka Mikko, Wallenius Maarit. (2014). Matkailutulo ja -työllisyys Tampereen seutukunnassa vuonna 2012. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Martti Nieminen. (2014). Finland - Transfer of Assets Regime Applicable to US Company's PE under Tax Treaty Non-Discrimination Rule. European Taxation 54 (7), 325-329.
SoleCRIS

Matikka Tuomas. (2014). Essays on behavioral responses to income taxes. helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. (VATT publications 68).
SoleCRIS

Mattila Maija. (2014). Politiikan rajat ja mahdollisuudet - tapaus Talvivaara. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 8.04.2014.
URL SoleCRIS

Mikko Poutanen. (2014). Muuttuva media – satiiristen uutisohjelmien vaikutuksellisuus Yhdysvalloissa. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 7.10.2014.
URL SoleCRIS

Moisio Johanna. (2014). Understanding the Significance of EU Higher Education Policy Cooperation in Finnish Higher Education Policy. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2004).
URL SoleCRIS

Mugabi Henry. (2014). Institutionalisation of the "Third Mission" of the University: The Case of Makerere University. University of Tampere: University of Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis 1999).
SoleCRIS

Mäkelä-Pusa Pirkko, Mertala Sirpa, Larjovuori Riitta-Liisa, Manka Marja-Liisa, Heikkilä-Tammi Kirsi, Juntunen Pauliina, Nieminen Jarmo, Tuokkola Kati. (2014). Työurien jatkamisen tuki. Helsinki: Kuntoutussäätiö. (Kuntoutussäätiön työselosteita 47/2014).
URL SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2014). Geopolitics Teaching and Worldviews: Making the Future Generation in Russia. Geopolitics 19 (1), 86-108.
SoleCRIS

Mäkiniemi Jaana-Piia, Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi, Seppänen Sanna, Laine Nina. (2014). Psykososiaalisiin kuormitus- ja voimavaratekijöihin liittyvä työhyvinvointitutkimus Suomessa 2010 - 2013. Helsinki: Sosiaali- ja terveysmininteriö. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:18).
URL SoleCRIS

Mäkiniemi Jaana-Piia, Bäckström Anna, Ahola Salla, Pieri Michelle, Pirttilä-Backman Anna-Maija. (2014). Social representation of new foods among European students. British Food Journal 116 (12), 1921-1930.
SoleCRIS

Niemi Heidi. (2014). SOTE-järjestämislaki muuttaa kuntalaisten asemaa. Helsingin Sanomat 23.09.2014, B10.
SoleCRIS

Niemi Heidi. (2014). Kuntien rooli työllisyyden hoidossa yhä keskeisempi. Aamulehti 09.09.2014, B4.
SoleCRIS

Niemi Mari K. (2014). Puoluejohtajien valintaan liittyy monia myyttejä. Helsingin Sanomat 09.04.2014.
SoleCRIS

Niemi Mari K. (2014). Kun poliitikosta tuli kirosana. Turun Sanomat 10.01.2014.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K.. (2014). Kolmas tehtävä ja neljäs valtiomahti. Eduskuntatutkimuksen keskuksen blogi, Turun yliopisto (https://blogit.utu.fi/ekeskus/2014/03/05/kolmas-tehtava-ja-neljas-valtiomahti/).
URL SoleCRIS

Niemi Mari K.. (2014). Kuka kelpaa asiantuntijaksi?. Turun Sanomat 01.04.2014.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K.. (2014). Viekö valtataistelu ojasta allikkoon. Turun sanomat 28.02.2014.
URL SoleCRIS

Niemi Mari K.. (2014). Naisten työläs taival puolueiden johtajiksi. Naisten puoluejohtajuuden mahdollistuminen Sosiaalidemokraateissa, Keskustassa ja Kokoomuksessa 1987-2010. Historiallinen Aikakauskirja 112 (1), 46-60:1.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2014). Verotuksen jaksottamissäännöksiä on tulkittava niin, että vähennyskelpoisen menon vähentäminen ei tosiasiassa esty – KHO:2014:149. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/42123).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2014). OECD Commentaries under the Vienna Rules. Tampere: Martti Nieminen.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2014). Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöön pätevöittäneen koulutuksen kulut eivät olleet vähennyskelpoisia - KHO 2014:27. Edilex (http://www.edilex.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2014). Yritystoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytyksenä - KHO 2014:92. Edilex (http://www.edilex.fi).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2014). Vero-oikeuden bibliografia 2013. Verotus 64 (3), 328-341.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2014). Osakeyhtiön muuttamiseen osuuskunnaksi ei sovellettu jatkuvuusperiaatetta (KVL 17/2014). Lakiuutiset (http://www.lakiuutiset.fi).
URL SoleCRIS

Nordlund Sirpa, Poutianen Erkki, Puustinen Pekka, Lehtinen Anna-Riitta, Laaksonen Pekka, Leinonen Harry, Nordlund Marika, Räisänen Matti, Heikkinen Päivi. (2014). Maksamisen nykytila ja trendit: Suomen Pankki.
URL SoleCRIS

Nuolimaa Risto. (2014). Yritysjuridiikan - ja vähän vero-oikeudenkin - opiskelusta, opetuksesta ja tutkimuksesta erityisesti kauppatieteellisessä yksikössä. Teoksessa Nykänen Pekka, Urpilainen Matti (toim.) Yritys, omistaja ja verotus : juhlajulkaisu Seppo Penttilälle: Edita Publishing, 263-272.
SoleCRIS

Nuutinen Sanna, Heikkilä-Tammi Kirsi, Manka Marja-Liisa. (2014). Työyhteisötaitojen merkitys organisaatiomuutoksessa : miten henkilöstö voi edistää muutoksen onnistumista?. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 42 (4), 429-448.
SoleCRIS

Nyberg Kaisa, Perttula Juha, Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari. (2014). Kun toinen puhuu aidasta toinen aidanseipäästä: Persoonallisdynaaminen näkökulma hoitotyöntekijöiden kokemuksiin työssä tapahtuneista muutoksista ja niiden johtamisesta. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 42 (4), 409-428.
SoleCRIS

Nygren Nina. (2014). Liito-oravan suojelun poliittinen prosessi ja suunnitteluvara Tampereen kaupunkiseudulla. Väitöstilaisuuden lectio praecursoria. Alue ja ympäristö 43 (1), 104-106.
URL SoleCRIS

Nygren Nina, Peltola Taru. (2014). Yllätyksen politiikka liito-oravakartoituksessa. Alue ja ympäristö 43 (2), 4-16.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Menetysten vähennyskelpoisuudesta tuloverolain mukaisessa verotuksessa. Teoksessa Nykänen Pekka, Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Yritys, omistaja ja verotus : Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle: Edita, 291-307.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Lainasaatavan menetys voi olla vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno myös henkilökohtaisessa tulolähteessä - KHO 2014:21. Edliex (http://www.edilex.fi/uutiset/39063).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Osakkeiden alihintaisesta luovutuksesta aiheutunutta tappiota ei pidetty vähennyskelpoisena - KHO 2014:85. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/40305).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Työnantajan maksamat DBA-koulutusohjelman menot eivät olleet työntekijän veronalaista tuloa – KHO 2014:161. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/42252).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Ulkomaisen kuolinpesän tuloverotuksesta. Defensor legis 95 (3), 432-447.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö harjoitti elinkeinotoimintaa emoyhtiöön olevan toiminnallisen yhteyden perusteella (KHO 2014:36). Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/39393).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Asuntolainojen korkojen vähentäminen avioeron jälkeen - KHO 2013:201. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/38679).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Matkakustannusten korvauksista erityisalalla. Verotus 64 (3), 262-273.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). EMBA-tutkinnon menot katsottiin vähennyskelvottomiksi elantomenoiksi – KHO 2014:88. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/40436).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Suomalainen sijoitusrahasto voi sulautua veroneutraalisti SICAV-rahastoon - KHO 2014:138. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/41580).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Suomesta otetun eläkevakuutuksen perusteella maksettu työeläke ei ole Suomesta saatua tuloa – KHO 2014:146. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/41776).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2014). Korkotulojen jaksottaminen verotuksessa. Lakiuutiset (http://cc-kauppakamaritieto.fi/onlinekansiot/etusivu_lakiuutiset.jsp).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka, Räbinä Timo. (2014). Luovutusvoittoverotusta koskevaa uusinta oikeuskäytäntöä. Verotus 2014 (1), 27-38.
SoleCRIS

Nyyssölä Milla, Pirttilä Jukka, Sandström Susanna. (2014). Techonology adoption and food security in subsistence agriculture -- evidence from a group-based aid project in Mozambique. Finnish Economic Papers 27 (1), 1-33.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2014). Albanian kotka tähyää kohti Euroopan unionia. Kaleva 07.09.2014.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2014). Rauhallista kaappauksen vuosipäivää. Kaleva 22.07.2014.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2014). Kiina Tiananmenin jälkeen. Kaleva 05.06.2014.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2014). Uusi Kööpenhaminan mekanismi on tervetullut. Kaleva 26.02.2014, 4K2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2014). Unkari teki historiaa 1989. Kaleva 26.10.2014.
SoleCRIS

Närvänen Elina. (2014). Lektio: Brändien yhteisöllinen kuluttaminen. Kulutustutkimus.nyt 8 (1), 73-83.
URL SoleCRIS

Närvänen Elina. (2014). Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges. Kulutustutkimus.nyt 8 (2), 4-15.
URL SoleCRIS

Närvänen Elina, Gummesson Evert, Kuusela Hannu. (2014). The collective consumption network. Managing Service Quality 24 (6), 545-564.
URL SoleCRIS

Näsi Salme. (2014). Public Sector Accounting in Finland - Landmarks in Practical Developments and Research. Teoksessa Bourmistrov Anatoli and Olson Olov (toim.) Accounting, Management Control and Institutional Development. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 81-95.
SoleCRIS

Ojala Hannu, Niskanen Mervi, Collis Jill, Pajunen Kati. (2014). Audit quality and decision-making in small companies. Managerial Auditing Journal 29 (9), 800-817.
SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2014). Finland’s relation with NATO in the shadow of Russia.. Cicero Foundation (http://www.cicerofoundation.org/lectures/Hanna_Ojanen_Finland's_Relation_with_NATO.pdf).
URL SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2014). Nordic Defence Cooperation – Inspiration for the EU or a Lesson in Matching the Expectations?. TEPSA (Trans European Policy Studies Association) (http://www.tepsa.eu/wp-content/uploads/2014/02/Hanna-Ojanen-TEPSA-Policy-Paper-February-2014-final2.pdf).
URL SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2014). Det sista steget ut: mot försvarspolitik. Teoksessa Hindsberg Marie-Louise et al. (toim.) Integrationens skiftande mönster : Handbok i EU-studier. Lund: Studentlitteratur, 233-252.
SoleCRIS

Oulasvirta Lasse. (2014). The reluctance of a developed country to choose International Public Sector Accounting Standards of the IFAC. A critical case study. Critical Perspectives on Accounting 25 (3), 272-285.
URL SoleCRIS

Oulasvirta Lasse. (2014). Governmental Financial Accounting and European Harmonisation: Case Study of Finland. Accounting, Economics and Law 4 (3), 237-263.
URL SoleCRIS

Oulasvirta Lasse, Kankaanpää Jari, Wacker Jani. (2014). Reporting of State-Owned Enterprises for Parliamentary Supervision. Hallinnon Tutkimus 33 (1), 39-53.
SoleCRIS

Paananen Henna, Haveri Arto, Airaksinen Jenni. (2014). Kunta elinvoiman johtajana. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 255).
URL SoleCRIS

Palander Jaana. (2014). Ruhs, Martin (2013) The price of rights: Regulating international labor migration. Nordic Journal of Migration Research 4 (3), 157-159.
URL SoleCRIS

Pekkola Elias. (2014). Korkeakoulujen professio Suomessa - kehityskulkuja, käsitteitä ja ajankuvia. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2003).
URL SoleCRIS

Pekkola Elias. (2014). Akateeminen professio ja akateeminen työ. Teoksessa Pekkola Elias, Kirvistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) Korkeakouluhallinto : johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudeamus, 94-125.
SoleCRIS

Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Hölttä Seppo. (2014). Korkeakoulututkimus. Teoksessa Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) Korkeakouluhallinto : johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudemus, 19-38.
SoleCRIS

Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko(2014). Korkeakouluhallinto: johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Nokkala Terhi. (2014). Korkeakoulupolitiikka. Teoksessa Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) Korkeakouluhallinto : johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudemus, 159-197.
SoleCRIS

Peltonen Hannes. (2014). The European Union and the international community. Teoksessa Matta Aaton, Takacs Tamara (toim.) Human security as a tool for comprehensive approach for human rights and security linkages in EU foreign policy: Center for the Law of EU External Relations, 57-72. (Center for the Law of EU External Relations Working Papers 2014/5).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Siirtohinnoittelua koskevat oikeuskäytännön linjaukset. Teoksessa Vero-opintopäivät 2014: Suomen Verotarkastajat SVT ry, Aikakausjulkaisu Verotus, 105 - 139.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Ulkomaisen veron hyvittäminen - KHO 2014:159. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/42552?allWords=Penttil%C3%A4&offset=1&perpage=20&sort=relevance&typeIds[]=127%3Afi&searchSrc=1&advancedSearchKey=629846).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Osakevaihto ja rahavastike – KHO 2014:151. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/42231).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta - uudet verosäännökset ja niiden ongelmat. Verotus 2014 (2), 121-137.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Johdon kannustinjärjestelmä ja veron kiertäminen; Yritystoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Tilisanomat 2014 (4), 64-67.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Rakentamatta jääneen rakennuksen suunnittelumenot; Sukupolvenvaihdosluovutus, jossa osakeyhtiö on luovutuksensaajana. Tilisanomat 2014 (6), 146-149.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Keskinäinen kiintesitöosakeyhtiö ja EVL, Tappioiden käyttölupa ja vahvistettu tilinpäätös. Tilisanomat 2014 (3), 60-62.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Aktivoidut kehittämismenot osakeyhtiön nettovarallisuutta laskettaessa – KHO 2014:120. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/41272).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Saamisen menetys, Työsuhteeseen perustuva etu vai lahja. Tilisanomat 2014 (2), 66-68.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). KHO:n ja KVL:n yritysverotuspäätöksiä - Keskinäisen kiinteistöyhtiön tappioiden käyttölupa, Suurehkojen korjausmenojen jaksottaminen. Tilisanomat 2014 (1), 62-64.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Amerikan perintöjen verotus muuttuu – KHO 2014:9. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/39018).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Velvollisuus suorittaa varainsiirtoveroa, kun kunta yhtiöittää toimintojaan - KHO 2014:29. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/39428).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Hybridilainaa ei voitu siirtohinnoitteluoikaisua koskevan säännöksen (VML 31 §) perusteella uudelleenluonnehtia omaksi pääomaksi – KHO 2014:119. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/40955).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2014). Holdingyhtiön käyttäminen yritysjohdon kannustinjärjestelmässä oli veron kiertämistä – KHO 2014:66. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/40215).
URL SoleCRIS

Penttilä, Seppo. (2014). Aktivoidut kehittämismenot nettovarallisuuslaskelmassa; Siirtohinnoitteluoikaisu ja oikeustoimien uudelleenluonnehdinta. Tilisanomat 35 (5), 64 - 68.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2014). Budget Revises Taxation of Corporate Income, Dividends. Tax Notes International 73 (2), 124-125.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2014). Holding Company Incentive Qualifies as Tax Avoidance, Court Says. Tax Notes International 74 (10), 895-896.
SoleCRIS

Pirttilä Jukka, Suoniemi Ilpo. (2014). Public Provision, Commodity Demand, and Hours of Work: An Empirical Analysis. Scandinavian Journal of Economics 116 (4), 1044-1067.
SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2014). Lukukausimaksuehdotus on myös populismia. Politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2014). Koulutus ja kilpailu – Markkinalogiikan seuraukset koulujen väliselle tasa-arvolle. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 11.11.2014.
URL SoleCRIS

Poutiainen Timo. (2014). “Kokonaisuutena ei ollut paha harjoitus” : eTampere-kehittämisohjelma verkostojen rakentajana. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1919).
URL SoleCRIS

Puustinen Pekka. (2014). Sehän on Lidl ja juuri siksi meillä on finanssialalla ongelma!. Finanssi ja Vakuutus (1), 12.
SoleCRIS

Puustinen Pekka. (2014). Valitettavasti konttori ei ole paras paikka palvella. Nousu.
SoleCRIS

Puutinen Pekka, Saarijärvi Hannu, Maas Peter. (2014). What is being exchanged? Framing the logic of value creation in financial services. Journal of Financial Services Marketing 19 (1), 43–51.
SoleCRIS

Rajala Tuija, Tammi Jari. (2014). Budjetointia kuntien muutoskierteessä. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut 81).
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki. (2014). Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys julkisissa palveluissa. Teoksessa Rintamäki Timo, Tienhaara Piia (toim.) Palveluajattelun murros - näkymiä uudistuvaan palveluun. Tampere: Tampere University Press, 35-40.
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Kinnunen Seija, Tuurnas Sanna. (2014). Innovatiivinen kehittäminen verkostossa : kohti asiakaslähtöistä moniammatillista sosiaalityötä Nuorten aikuisten palvelukeskuksen perustamisella. Teoksessa Pakarinen Terttu, Mäki Tiina (toim.) Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen : uudistumisen sykettä palveluihin. Helsinki: Edita Publishing Oy, 122-134.
SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Liski Anni. (2014). Kunnat koulutuksen kehittäjinä : tutkimus koulutoimen näkymisestä kuntien strategioissa ja pedagogisen osaamisen vaikutuksesta kuntien johtamiseen. Helsinki: Opetushallitus. (Muistiot / Opetushallitus 2014/2).
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Tuurnas Sanna. (2014). Innovatiivinen kehittäminen verkostossa. Teoksessa Rintamäki Timo, Tienhaara Piia (toim.) Palveluajattelun murros - näkymiä uudistuvaan palveluun. Tampere: Tampere University Press, 67-74.
URL SoleCRIS

Ranta P., Kesulahti J., Tanskanen A., Viljanen V., Virtanen T.. (2014). Roadside and riverside green - urban corridors in the city of Vantaa, Finland. Urban ecosystems.
SoleCRIS

Raskulla Siina. (2014). Kun kakku kasvaa - yritysten vastuu perus- ja ihmisoikeuksista julkisissa hankinnoissa. Yritysetiikka (2), 18-29.
URL SoleCRIS

Raskulla Siina. (2014). From Corporate Social Responsibility to Corporate Constitutional Responsibility. World Congress of Constitutional Law 2014, accepted papers, workshop 12 (https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws12/w12-raskulla.pdf).
URL SoleCRIS

Raskulla Siina. (2014). Voiko ympäristöä koskeviin päätöksiin vaikuttaa? Yhteenveto Ympäristöperusoikeuden toteutuminen - tutkimushankkeen Otakantaa.fi - kyselyn tuloksista.. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Raskulla Siina. (2014). Verotus ja yritysvastuu: Mitä, miksi, milloin ja miten?. Oikeus 43 (4), 450-453.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). Monitasoinen Eurooppa : Kansalaisten vai valtioiden yhteisö?. Teoksessa Forsberg Tuomas, Raunio Tapio (toim.) Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino, 123-153.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). The Finnish Eduskunta: A Parliament in a Semi-Presidential System. Political Studies Association (PSA) Parliaments and Legislatures Specialist Group blog (http://www.psa.ac.uk/psa-communities/specialist-groups/parliaments-and-legislatures/blog/finnish-eduskunta-parliament).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). The European Parliament elections in Finland are unlikely to see a significant swing in support toward the Eurosceptic Finns Party. EUROPP European Politics & Policy at LSE blog (http://bit.ly/1oqqfZU).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). Politiikkaa yhdentyvässä Euroopassa : eduskunta, EU ja ulkopolitiikka. Teoksessa Raunio Tapio, Wiberg Matti (toim.) Eduskunta : Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus, 226-242.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). Demokraattinen Eurooppa? Kolme skenaariota EU:n tulevaisuudesta. Teoksessa Mickelsson Rauli (toim.) Poliittinen vaikuttaminen tulevaisuudessa. Turku: Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia & Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitos, 351-389.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). When Party Politics and Institutional Culture Collide: the Politicization of EU Affairs in the Finnish Eduskunta. Teoksessa Raunio Tapio, Nurmi Hannu (toim.) The Serious Game of Politics: Festschrift for Matti Wiberg: Valtiotieteellinen yhdistys ry, 159-176.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). Europuolueet: harvoin esillä, paljon vaikutusvaltaa. politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). Legislatures and Foreign Policy. Teoksessa Martin Shane, Saalfeld Thomas, Strøm Kaare W. (toim.) The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford: Oxford University Press, 543-566.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). EU:n poliittinen järjestelmä, instituutiot ja mobilisaation haasteet. Teoksessa Mykkänen Juri, Paakkunainen Kari (toim.) Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Helsinki: Helsingin yliopisto, 27-53. (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2014:16).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). 20 vuotta EU:ssa - mutta mitä tiedämme unionin jäsenvaltioista?. Eurooppalainen 2014 (2), 9.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). Alexander Stubb’s transition to Finnish Prime Minister ensures Finland will have a pro-EU leader despite Eurosceptic public opinion. EUROPP European Politics & Policy at LSE blog (http://bit.ly/1hYUauR).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2014). The Parliamentarisation of EU Governance. Journal of European Public Policy (Virtual Special Issue).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio, Nurmi Hannu(2014). The Serious Game of Politics: Festschrift for Matti Wiberg. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys ry.
SoleCRIS

Raunio Tapio, Wiberg Matti. (2014). Johdanto : Eduskunta Suomen poliittisessa järjestelmässä. Teoksessa Raunio Tapio, Wiberg Matti (toim.) Eduskunta : Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus, 7-38.
SoleCRIS

Raunio Tapio, Wiberg Matti(2014). Eduskunta : Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Ravaja Niklas, Salminen Mikko, Saarinen Mikael, Manka Marja-Liisa, Bordi Laura, Manka Marjut, Heikkilä-Tammi Kirsi. (2014). LeadEmo : edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi: Aalto-yliopisto &Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Renkonen Taina. (2014). Lainsuojattoman siirtolaisen odysseia. Terra : maantieteellinen aikakauskirja 126 (4), 207-208.
SoleCRIS

Renkonen Taina. (2014). Konfliktin koreografiat : maisema, tarina ja kehollinen geopolitiikka opastetuilla turistikierroksilla Jerusalemissa. Alue ja ympäristö 43 (2), 30-45.
SoleCRIS

Riihela Marja, Sullström Risto, Tuomala Matti. (2014). Ikä, sukupuoli ja tuloerot. Yhteiskuntapolitiikka 79 (6), 669-678.
SoleCRIS

Rintamäki Timo, Tienhaara Piia(2014). Palveluajattelun murros - näkymiä uudistuvaan palveluun. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2014). Osakeyhtiön osingonjaon rajoittaminen erityislainsäädännöllä vuosina 1942–1945 ja 1956. Lakimies 2014 (4), 565-582.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2014). Johdon huolellinen toiminta jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Balanssi 2014 (5), 48-51.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2014). Kuntayhtiöissä riittää tutkimista. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun sidosryhmälehti 2014 (http://www.effet.fi/ajankohtaista/asiakkaat/getfile.php?file=85).
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2014). Vähemmistöosinko osakeyhtiössä. Balanssi (2), 14-17.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka(2014). Vallan sisäpiirissä . suomalaisen eliittirakenteen muutos. Tampere: Vastapaino.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2014). The Changing Influence of the Finnish Parliament since the Early 1990s. Teoksessa Raunio Tapio, Nurmi Hannu (toim.) The Serious Game of Politics : Festschrift for Matti Wiberg. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, 177-192.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2014). Suomen poliittinen järjestelmä : Valtasuhteiden muutokset 1990-luvun alun jälkeen. Teoksessa Forsberg Tuomas, Raunio Tapio (toim.) Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino, 77-122.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2014). Eduskunnan valta ja asema eliittien ja kansalaisten silmin. Teoksessa Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.) Eduskunta : Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla. Helsinki: Gaudeamus, 91-108.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2014). Skandinavische Verwaltungsreformen der lokalen Ebene. Teoksessa Alber Elisabeth, Zwilling Carolin (toim.) Gemeinden im Europäischen Mehrebenensystem: Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Baden-Baden: Nomos, 129 - 145. (Schriftenreihe der Europäischen Akademie Bozen 26).
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2014). Mikä on pirkkalalaisuuden arvo?. Pirkkalainen 24.09.2014, 4.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2014). Kaakkurin viisaudella tavoitepainoon. Aamulehti 18.09.2014, B4.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2014). Markkinoinnin äänenpaino kaipaa asiakkaan näkökulmaa. Aamulehti 17.10.2014, B4.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2014). Kaupan asiakasdata on alihyödynnetty Suomessa. Kauppalehti 02.09.2014, B18.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2014). Markkinointi on asiakkaan ääni yrityksen päätöksenteossa. Hallituspartnerit ry (http://www.hallituspartnerit.fi/?x171220=179489).
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2014). Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakkuuksien johtaminen tänään ja huomenna. Johtamisen käsikirjat (http://johtaminen.kauppalehti.fi/uutiskirje-12014-8).
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Grönroos Christian, Kuusela Hannu. (2014). Reverse use of customer data: implications for service-based business models. Journal of Services Marketing 28 (7), 529-537.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Kuusela Hannu, Neilimo Kari, Närvänen Elina. (2014). Disentangling Customer Orientation – Executive Perspective. Business Process Management Journal 20 (5), 663-677.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Mitronen Lasse, Yrjölä Mika. (2014). From Selling to Supporting - Leveraging Mobile Services in the Context of Food Retailing. Journal of Retailing and Consumer Services 21 (1), 26-36.
URL SoleCRIS

Sakki Inari, Mäkiniemi Jaana-Piia, Hakoköngäs Eemeli, Pirttilä-Backman Anna-Maija. (2014). Miten tutkia sosiaalisia representaatioita?. Sosiaalilääketieteellinen aikauslehti 51 (4), 317–329.
SoleCRIS

Salonen Susanna, Närvänen Elina, Saarijärvi Hannu. (2014). How Do Consumers Consume Fashion Online? A Practice-Theoretical Inquiry. International Journal of Marketing Studies 6 (3), 87-96.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2014). Kansallinen kaupunkipuisto vihdoin Tampereelle?. Tampereen luonto 31 (1), 8-11.
SoleCRIS

Santaoja Minna. (2014). Luontoharrastuksen ja luonnontieteellisen museotoiminnan yhteiset vaiheet – tamperelainen tarkastelu. Ympäristöhistoria - Finnish Journal of Environmental History (YFJEH) 4 (1), 7-31.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2014). Ensin hoidellaan herrat, sitten alipäälliköt. Koijärven veteraani Terttu Laurila luottaa yhteistyön voimaan. Tampereen luonto 31 (1), 6-7.
SoleCRIS

Seppänen Sanna, Ramstedt-Sen Tiina. (2014). Videoneuvotteluiden käyttö mielenterveyspalveluissa: leviämisen haasteet ja mahdollisuudet. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 6 (1), 8-15:1.
URL SoleCRIS

Seppä Tarja. (2014). Reaktiivisesta toiminnasta konfliktien ennaltaehkäisemisen kulttuuriin. Teoksessa Forsberg Tuomas, Raunio Tapio (toim.) Politiikan muutos. Tampere: Vastapaino, 187-228.
SoleCRIS

Setälä Maija, Herne Kaisa. (2014). Normative Theory and Experimental Research in the Study of Deliberative Mini-Publics. Teoksessa Grönlund Kimmo, Bächtiger Andre, Setälä Maija (toim.) Deliberative Mini-Publics. Involving Citizens in the Democratic Process. Colchester: ECPR Press, 59-75.
SoleCRIS

Shayan Fatemeh. (2014). Security Complex in the Persian Gulf in the aftermath of the Iraq War.
SoleCRIS

Sinervo Lotta-Maria. (2014). Interpreting financial balance in local government: a case study from Finland. Public Money & Management 34 (2), 123-130.
SoleCRIS

Sorsa Ville-Pekka, Johanson Jan-Erik. (2014). Institutional work and accountability in public private partnerships. International Review of Public Administration 19 (2), 193-205.
SoleCRIS

Sorvisto Pasi. (2014). Pirstaleinen rahoitus hyydyttää. Kauppalehti, Viivan alla -blogi (http://blog.kauppalehti.fi/viivan-alla/pirstaleinen-rahoitus-hyydyttaa).
URL SoleCRIS

Sorvisto Pasi. (2014). Tieto lisää tuskaa – ja joskus vastarintaakin. Kauppalehti, Viivan alla -blogi (http://blog.kauppalehti.fi/viivan-alla/tieto-lisaa-tuskaa-ja-joskus-vastarintaakin).
URL SoleCRIS

Sorvisto Pasi. (2014). Enemmistön pitäisi puolustaa vähemmistöä. Kauppalehti, Viivan alla -blogi (http://blog.kauppalehti.fi/viivan-alla/enemmiston-pitaisi-puolustaa-vahemmistoa).
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2014). Reflections on ‘Mobilizing leadership in cities and regions’. Regional Studies, Regional Science 1 (1), 28-31.
SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2014). A Competence Set Approach and the Universities: Human Spare Parts Industry as an Illustrative Case. Tampere: University of Tampere. (Sente-working papers 35/2014).
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2014). Territorial knowledge leadership in policy networks: A peripheral region of South Ostrobothnia, Finland as a case in point. Teoksessa Rutten Roel, Benneworth Paul, Irawati Dessy, Boekema Frans (toim.) The social dynamics of innovation networks. Abingdon, Oxon: Routledge, 42-59.
SoleCRIS

Sotarauta Markku, Mustikkamäki-Kautonen Nina. (2014). Institutional entrepreneurship, power, and knowledge in innovation systems: Institutionalization of regenerative medicine in Tampere, Finland. Environment and Planning C: Government and Policy.
SoleCRIS

Ssentamu Proscovia Namubiru, Ezati Betty Akullu, Bisaso Ronald, Pekkola Elias, Hölttä Seppo. (2014). Migrating a professional field of study in a multi-institutional partnership: facilitators’ experience in the competence-based curriculum development process. Tuning Journal for Higher Education 1 (2), 405-427.
URL SoleCRIS

Stenvall Jari. (2014). Liikuntatieteellisen seuran arviointi. Helsinki: Valtion liikuntaneuvosto. (Valtion liikuntaneuvoston juikaisuja 2014:7).
URL SoleCRIS

Stenvall Jari, Laitinen Ilpo, af Ursin Klaus, Virtanen Petri, Kaivo-Oja Jari. (2014). Constructing Public Services - European Approach. European Integration Studies (8), 22-27.
URL SoleCRIS

Stenvall Jari, Nyholm Inga, Rannisto Pasi-Heikki. (2014). Polyhonous leadership and middle managers. International Journal of Leadership in Public Services 10 (3), 172-184.
SoleCRIS

Stenvall Jari, Nyholm Inga, Rannisto Pasi-Heikki. (2014). Pholyphonous leadership and middle managers. International Journal of Leadership in Public Services 10 (3), 172-184.
URL SoleCRIS

Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki, Sallinen Sini. (2014). Osaava kunta -rajapinnoilta vahvuutta kuntien toimintaan. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 254).
SoleCRIS

Syväjärvi Antti, Uusiautti Satu, Perttula Juha, Stenvall Jari, Määttä Kaarina. (2014). The Reification of Caring Leadership in Knowledge Organizations. Rescearch Journal in Organizational Psychology and Educational Studies 3 (2), 93-105.
URL SoleCRIS

Syvänen Sirpa. (2014). Dialogisen johtamisen avaimia. Teoksessa Pakarinen Terttu, Mäki Tiina (toim.) Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen. Uudistumisen sykettä palveluihin. Helsinki: Edita Publishing Oy, 204-216.
SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Tappura Sari. (2014). Vaikeat johtamistilanteet ja tuen tarve esimiestyössä. Teoksessa Virkajärvi Marjukka (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2013 : työn tulevaisuus. Tampere: Tampereen yliopisto. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014).
URL SoleCRIS

Syvänen Sirpa, Tikkamäki Kati, Tappura, Sari, Loppela Kaija. (2014). Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2013 : työn tulevaisuus. Tampere: Tampereen yliopisto, 325-336. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 5/2014).
URL SoleCRIS

Särmä Saara. (2014). Junk Feminism and Nuclear Wannabes : Collaging Parodies of Iran and North Korea. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1961).
URL SoleCRIS

Söderlund Peter, Kestilä-Kekkonen Elina. (2014). Economic Voting in Finland Before and After an Economic Crisis. Acta Politica 49 (4), 395-412.
SoleCRIS

Taussi Thomas, Juutinen Marko, Puisto Sakari, Nikolenko Anton. (2014). Kauppa se on, joka kannattaa? : vapaa vaihdanta suomalaisen hyvinvoinnin lähteenä. Helsinki: Libera-säätiö.
URL SoleCRIS

Tirronen Anniina, Hakari Kari, Stenvall Jari. (2014). Tulosperustainen palveluiden järjestäminen julkisella sektorilla -kirjallisuuskatsaus. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 42 (4), 449-463.
SoleCRIS

Tirronen Jarkko, Kohtamäki Vuokko. (2014). Korkeakoulutuksen idea, arvot ja autonomia. Teoksessa Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko (toim.) Korkeakouluhallinto : johtaminen, talous ja politiikka. Helsinki: Gaudeamus, 71-93.
SoleCRIS

Toivonen Outi. (2014). Periaatteet koherenssin mahdollistajana oikeusnormien systematisoinnissa ja tulkinnassa. Teoksessa Nykänen Pekka, Urpilainen Matti, Vahtera Veikko (toim.) Yritys, omistaja ja verotus : juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. Helsinki: Edita, 357-367.
SoleCRIS

Toivonen Outi. (2014). Rahdinkuljettajan rajoittamattoman vastuun sääntely ja yhtenäinen tulkinta : tavaroiden tie-, meri- ja yhdistetyt kuljetukset. Tampere: 2014.
SoleCRIS

Toivonen Outi. (2014). Allmänna transport- och kontraktsrättsliga principer samt reella argument i tolkningen av fraktförarens ansvar mot transportkunden – speciellt i finsk rättspraxis. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2014 (3), 184-197.
SoleCRIS

Tuomala Matti. (2014). Suomalaiset libertaarit, perintövero ja perimyskapitalismi. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 20.05.2014.
URL SoleCRIS

Tuurnas Sanna, Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki, Harisalo Risto, Hakari Kari. (2014). Coordinating co-production in complex network settings. European Journal of Social Work.
SoleCRIS

Tynkkynen Nina, Schönach Paula, Pihlajamäki Mia, Nechiporuk Dmitry. (2014). The Governance of the Mitigation of the Baltic Sea Eutrophication: Exploring the Challenges of the Formal Governing System. Ambio 43 (1), 105-114.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2014). Linjaratkaisu arvonlisäverolain 178 §:n mukaisen kuittaussitoumusmenettelyn soveltamisedellytyksistä. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/38743).
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2014). Verovelvollisen suosimisen periaatteesta. Teoksessa Nykänen Pekka, Urpilainen Matti (toim.) Yritys, omistaja ja verotus - Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. Helsinki: Edita, 389-400.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2014). Vapaaehtoinen luopuminen tasingosta ei muodosta veronalaista lahjaa - KHO 2014:135. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/41427).
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2014). Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen veroasiassa - KHO 2014:90. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/41125).
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2014). Perintövero- ja lahjaverolain 17 §:n huojennussäännös ei soveltunut, kun lahjanantaja ja lahjansaaja kuolivat kahden vuoden sisällä - KHO 2014:82. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/40499).
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2014). Omistajattoman tilan testamentti lykkää perintöverovelvollisuuden alkamisajankohtaa - KHO 2014:141. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/42072).
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2014). Erillisten luovutusten yhdistäminen lahjaveroseuraamuksia määrättäessä – ratkaisupari KHO 2014:154 ja KHO 2014:155. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/42742).
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2014). Lähiyhtiöltä olevan lainasaamisen menetyksen vähennyskelpoisuus elinkeinoverotuksessa - KHO 2014:8. Edilex (http://www.edilex.fi/uutiset/38881).
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2014). Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisen edellytyksistä. Teoksessa Pekka Nykänen, Matti Urpilainen (toim.) Yritys, omistaja ja verotus - Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. Helsinki: Edita Publishing, 401-415.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2014). Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen, äänestys, menettelyvirheen vaikutuksellisuus. Oikeustieto 2014 (4), 6-8.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2014). Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan kelpoisuus ja toimivalta. Oikeustieto 2014 (2), 4-6.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2014). Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätösten pätevyys, hallituksen toimivaltaisuus ja yhtiökokouksen koolle kutsuminen. Lakimies 112 (1), 122-130.
SoleCRIS

Vainiomäki Jari. (2014). Aggregate evidence for job polarization in Finland. Teoksessa Proceedings in ARSA - Advanced Research in Scientific Area. Slovakia: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 166-172.
SoleCRIS

Vehmanen Petri. (2014). IASB:n uutta käsitteellistä viitekehystä koskeva keskustelupaperi sisältää ristiriitoja. Verotus 64 (4), 443-448.
SoleCRIS

Vesala Pia. (2014). Caught in the middle? : Narrative identity construction of middle management in strategic change. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2000).
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2014). Ihmisoikeuksien käsikirja. Timo Koivurova – Elina Pirjatanniemi (toim.).. Lakimies 2014 (5), 754-757.
SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta. (2014). The Finnish Constitutional Environmental Right. Teoksessa Topic 1: Constitutional Environmental Rights: A Driver for Environmental Policy-Making?.
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta. (2014). Vieraskynä: Ihmisoikeuksia pitää edistää myös Suomessa. Helsingin Sanomat 14.07.2014, A5.
SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta, Raskulla Siina, Koivurova Timo, Heinämäki Leena. (2014). Miten ympäristöperusoikeus toteutuu?. Tampere: Ympäristöministeriö, Tampereen yliopisto, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti.
SoleCRIS

Viljanen Jukka Rautiainen Pauli. (2014). Ihmisoikeustuomioistuimelta merkittävät ratkaisut vankien tarkkailuhaalareista ja sananvapauden rajoista. Perustuslakiblogi (http://perustuslakiblogi.wordpress.com/2014/01/15/jukka-viljanen-pauli-rautiainen-ihmisoikeustuomioistuimelta-merkittavat-ratkaisut-vankien-tarkkailuhaalareista-ja-sananvapauden-rajoista/).
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka, Rautiainen Pauli, Heiskanen Heta, Seppä Tarja. (2014). Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2012–2013 arviointi. Helsinki: Oikeusministeriö. (Selvityksiä ja ohjeita 19/2014).
URL SoleCRIS

Virtanen Petri, Sinokki Marjo. (2014). Hyvinvointia työstä : Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt. Helsinki: Tietosanoma.
SoleCRIS

Virtanen Petri, Stenvall Jari. (2014). Älykäs julkinen organisaatio: Tietosanoma Oy.
SoleCRIS

Virtanen Petri, Stenvall Jari. (2014). The evolution of public services from co-production to co-creation and beyond:New Public Management's unfinished trajectory?. International Journal of Leadership in Public Services 10 (2), 91-107.
SoleCRIS

Virtanen Petri, Stenvall Jari, Laitinen Ilpo. (2014). Strateginen henkilöstöjohtaminen älykkäässä julkisessa organisaatiossa. Teoksessa Pakarinen Terttu, Mäki Tiina (toim.) Henkilöstöjohtaminen kurkiauran kärkeen. Helsinki: Edita Publishing, 78-93.
SoleCRIS

Vuolle Maiju, Lönnqvist Antti, Schiuma Giovanni. (2014). Development of key performance indicators and impact assessment for SHOKs. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. (Publications of the Ministry of Employment and the Economy, Innovation 27).
URL SoleCRIS

Yrjölä Mika. (2014). Value Creation Challenges in Multichannel Retail Business. Journal of Business Models 2 (1), 89-104.
URL SoleCRIS

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 5.5.2011 9.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti