Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aalto Pami. (2015). Energy Market Integration in East Asia: Deepening Understanding and Moving Forward. Journal of South East Asian Economies 32 (1), 181-182.
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2015). Interdisciplinary International Relations in Practice. International Relations 29 (2), 255-259.
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2015). States and Markets in Energy Policy. Teoksessa Belyi Andrei V, Talus Kim (toim.) States and Markets in Hydrocarbon Sectors. Houndsmills: Palgrave, 40-60.
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2015). Parliamentary Elections in Finland: The Already Started Strategic Re-Orientation to Continue. Valdai Discussion Club (http://valdaiclub.com/europe/77120.html).
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2015). Riittääkö Venäjän energia?. Teoksessa Kivinen Markku, Vähäkylä Leena (toim.) Venäjän palatseissa ja kaduilla. Helsinki: Gaudeamus, 40-52.
SoleCRIS

Aalto Pami, Forsberg Tuomas. (2015). The Structuration of Russia’s Geo-Economy under Economic Sanctions. Asia Europe Journal.
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Jaakkola Iida. (2015). Arctic Energy Policy: Global, International, Transnational and Regional Levels. Teoksessa Jensen Leif Christian, Honneland Geir (toim.) Handbook of the Politics of the Arctic. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 128-43.
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Jaakkola Iida. (2015). Nordic Energy Security 2030. Center for Transatlantic Relations/Global Flow Security Project - Phase 2 (http://transatlanticrelations.org/sites/default/files/global%20flow%20security%20II%20chapter%201%20aalto%20jaakkola%20final.pdf).
URL SoleCRIS

af Ursin Klaus. (2015). Hallinnon muutos: mikä rakenteellista?. Teoksessa af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona. Tampere: Tampere University Press, 25-37.
SoleCRIS

af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari. (2015). Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona. Teoksessa af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona. Tampere: Tampere University Press, 15-21.
SoleCRIS

Af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.). (2015). Felix byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona : Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

af Ursin Klaus, Vartola Juha. (2015). Valtionhallinnon kehitystä ohjaavat hallintoideologiat, hallintoajattelu ja johtamismallit. Teoksessa Virtanen Petri, Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Tiedolla johtaminen hallinnossa. Tampere: Tampere University Press, 89-114.
SoleCRIS

Airaksinen Jenni, Haveri Arto, Jäntti Anni, Härkönen Helena. (2015). Miten kuntien rooli muuttuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen siirtyessä maakunnalliselle vastuulle?. Pirkanmaan liitto (http://www.pirkanmaa.fi/files/files/aluekehitys/kuntakehitys/pdf/tulevaisuuden_kunta_2.pdf).
URL SoleCRIS

Allievi Francesca, Vinnari Markus, Luukkanen Jyrki. (2015). Meat consumption and production -analysis of efficiency, sufficiency and and consistency of global trends. Journal of Cleaner Production 92, 142-151:155.
URL SoleCRIS

Andersen Rune S, Guillaume Xavier, Vuori Juha A. (2015). Paint it black: Colours and the social meaning of the battlefield. European Journal of International Relations.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Verkostodemokratia : teoreettinen analyysi politiikkaverkostojen demokratisoinnin haasteista. Politiikka 57 (2), 75-93.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Castells' network concept and its connections to social, economic and political network analyses. Journal of Social Structure 16, 1-18:10.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Networks in context: the concept of network in Manuel Castells’ theory of the network society. Theoretical and Practical Research in Economic Fields 6 (1(11)), 65-80.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Smart Cities: Building Platforms for Innovative Local Economic Restructuring. Teoksessa Rodríguez-Bolívar Manuel Pedro (toim.) Transforming City Governments for Successful Smart Cities. Switzerland: Springer International Publishing, 23-41. (Public Administration and Information Technology 8).
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). New Urban Management: Attracting Value Flows to Branded Hubs. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Smart Planning: The Potential of Web 2.0 for Enhancing Collective Intelligence in Urban Planning. Teoksessa Silva Carlos Nunes (toim.) Emerging Issues, Challenges, and Opportunities in Urban E-Planning. Hershey, PA: IGI Global, 1-32.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Networks in Manuel Castells' theory of the network society. Munich Personal RePEc Archive (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/65617/).
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Verkostoyhteiskunta. Teoksessa Eriksson Kai (toim.) Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 180-195.
SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Good governance in context: Learning from anti-corruption policies of Finland and Singapore. Munich Personal RePEc Archive (https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67807/1/MPRA_paper_67807.pdf).
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Yhteiskuntavastuu - viherpesusta liiketoiminnaksi. Synergos Views 2015 (10), 6-7.
URL SoleCRIS

Arola Aksu. (2015). The Cash Flow Statement Under Scrutiny: Six problem areas that make it less useful than it could be. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2065).
URL SoleCRIS

Arter David. (2015). Why do MPs Want to be MEPS? Candidate Incentives and Party Nomination Strategies in the European Parliament Elections in Finland. European Politics and Society 16 (4), 540-550.
URL SoleCRIS

Arter, David. (2015). A 'Pivotal Centre Party' Calls the Shots: The 2015 Finnish General Election. West european politics 38 (6), 1345-1353.
URL SoleCRIS

Asaduzzaman Mohammed, Kaivo-oja Jari, Stenvall Jari, Jusi Satu. (2015). Strengthening Local Governance in Developing Countries: Partnership as an Alternative Approach. Public Organization Review.
URL SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio (toim.). (2015). Parliamentary Communication in EU Affairs: Connecting with the Electorate?. Abingdon: Routledge.
SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio. (2015). Debating the State of the Union? Comparing Parliamentary Debates on EU Issues in Finland, France, Germany and the United Kingdom.. Teoksessa Auel Katrin, Raunio Tapio (toim.) Parliamentary Communication in EU Affairs: Connecting with the Electorate?. Abingdon: Routledge, 13-28.
SoleCRIS

Auel Katrin, Raunio Tapio. (2015). Introduction: Connecting with the Electorate? Parliamentary Communication in EU Affairs.. Teoksessa Auel Katrin, Raunio Tapio (toim.) Parliamentary Communication in EU Affairs: Connecting with the Electorate?. Abingdon: Routledge, 1-12.
SoleCRIS

Azizuddin Muhammed. (2015). Administrative reform and capacity building : the case of primary education in Bangladesh. Hallinnon tutkimus 34 (1), 92-95.
SoleCRIS

Badgaiyan Nina, Pirttilä Jukka, Tarp FInn. (2015). Response to Professor Stephen Jenkins’ comments on the World Income Inequality Database (WIID). Journal of Economic Inequality 13 (4), 679-682.
URL SoleCRIS

Bastani Spencer, Blomquist Sören, Pirttilä Jukka. (2015). How should commodities be taxed? A counter-argument to the recommendation in the Mirrlees Review. Oxford Economic Papers 67 (2), 455-478.
URL SoleCRIS

Borg Olavi. (2015). Valtio-oppinut vallan kamareissa :1960-1990-lukujen politiikkaa osallistujan ja tutkijan silmin. Tallinna: Tallinna-kustannus Oy.
SoleCRIS

Borg Olavi, Ruostetsaari Ilkka. (2015). Tatu Vanhanen : kansainvälisesti tunnettu valtio-oppinut. Politiikka 57 (4), 269.
SoleCRIS

Borg Riikka, Toikka Arho, Primmer Eeva. (2015). Social capital and governance: a social network analysis of forest biodiversity collaboration in Central Finland. Forest Policy and Economics 50, 90-97.
URL SoleCRIS

Borg Sami, Kestilä-Kekkonen Elina, Westinen Jussi. (2015). Demokratiaindikaattorit 2015. Helsinki: Oikeusministeriö. (Oikeusminiseriön selvityksiä ja ohjeita 56/2015).
URL SoleCRIS

Branders Minna. (2015). Tutkimus ja tiedolla johtaminen valtionhallinnon kehittämisessä - esimerkkinä tutkimus kokonaisturvallisuudesta. Teoksessa Virtanen Petri, Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Tiedolla johtaminen hallinnossa : teoriaa ja käytäntöjä. Tampere: Tampere Univeristy Press, 259-290.
SoleCRIS

Bäcklund Pia, Kanninen Vesa. (2015). Valtaistetut asukkaat : Englannin naapurustosuunnittelu ja asuinalueperustaisten osallistumiskäytäntöjen haasteet. Alue & Ympäristö 44 (1), 4-16.
SoleCRIS

Bäcklund Pia, Virtanen Petri. (2015). Julkishallinnon rationaliteetit ja myönteisen tunnistamisen mahdollisuudet. Teoksessa Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 185-201.
SoleCRIS

Bäcklund Pia, Åckerman Maria. (2015). Pirullisiin ongelmiin ei ole suoraviivaisia ratkaisuja. Helsingin Sanomat 21.09.2015.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2015). A comparative study of the beliefs of teachers in research universities in China and the Netherlands. Wu, Wei. Guangzhou, China: Guangdong Higher Education Press, 2012. 330 pp., (paperback), ISBN: 978-7-5361-4181-0. Frontiers of Education in China 10 (1), 166-168.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2015). What contextual factors shape “innovation in innovation”? - Integration of insights of the Triple Helix and the institutional logics perspective. Social Science Information 54 (3), 299-326.
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo. (2015). The secret of Finnish education—Can we learn?. Chinese Teachers 2015 (10), 73-77.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Mehari Yohannes. (2015). The use of Institutional Theory in Higher Education Research. Teoksessa Huisman Jeroen, Tight Malcolm (toim.) Theory and Method in Higher Education Research. Bingley: Emerald Group Publishing, 1-25. (Theory and Method in Higher Education Research 1).
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Pinheiro Romulo, Geschewind Lars, Aarrevaara Timo. (2015). Towards a novel conceptual framework for understanding mergers in higher education. European Journal of Higher Education.
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Xi Yang. (2015). Mergers in Chinese higher education: lessons for studies in a global context. European Journal of Higher Education.
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Yan Fengqiao. (2015). Demands and Responses in Chinese Higher Education. Teoksessa Schwartzman Simon, Pinheiro Rómulo, Pillay Pundy (toim.) Higher Education in the BRICS countries : Investigating the pact between higher education and society. Dordrecht: Springer, 149-169.
SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Yang Po, Lyytinen Anu, Hölttä Seppo. (2015). Seeking solutions though the mirror of Finnish experience: Policy recommendations for regional university transformation in China. Journal of Higher Education Policy and Management 37 (4), 447-458.
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Zhang Han, Pinheiro Romulo. (2015). Institutionalization of technology transfer organisations in Chinese universities. European Journal of Higher Education 5 (3), 297-315.
URL SoleCRIS

Cayford Michelle, van Gulijk Coen, Krempel Erik, Lavapuro Juha, Ojanen Tuomas, Scheinin Martin, Guelke John, McCabe Helen, Sorell Tom, Sperber Sebastian. (2015). SURVEILLE D2.9 Consolidated survey of surveillance technologies. Brussels: EU.
URL SoleCRIS

Cho Charles H, Laine Matias, Roberts Robin W, Rodrigue Michelle. (2015). Organized hypocrisy, organizational façades, and sustainability reporting. Accounting, Organizations and Society 40 (1), 78-94.
URL SoleCRIS

Collyer Michael, Ahmed Bashair, Breines Markus, Iaria Vanessa, Pascucci Elisa. (2015). Beyond root causes: Fragmented Migration in the Middle East and North Africa. Migration Policy Practice 5 (3), 14-19.
URL SoleCRIS

Collyer Michael, Ahmed Bashair, Breines Markus, Iaria Vanessa, Pascucci Elisa. (2015). Conditions and Risks of Mixed Migration in North-East Africa: MHUB.
URL SoleCRIS

De Paoli Donatella, Ropo Arja. (2015). Open plan offices – the response to leadership challenges of virtual project work?. Journal of Corporate Real Estate 17 (1), 63-74.
URL SoleCRIS

Diab Marwan, Peltonen Kirsi, Qouta Samir, Palosaari Esa, Punamäki Raija-Leena. (2015). Effectiveness of psychosocial intervention enhancing resilience among war-affected children and the moderating role of family factors. Child Abuse & Neglect 40, 24-35.
SoleCRIS

Elias Pekkola. (2015). Lectio. Korkeakoulujen professio Suomessa. Tiedepolitiikka 2015 (4), 50.
SoleCRIS

Engblom-Pelkkala Kristiina, Vakkuri Jarmo. (2015). Tehokkuutta ja kansalaislähtöisyyttä samassa paketissa? Päätösrationaliteettien välinen jännite kuntarakenteen muutoksessa. Teoksessa af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix byrokratia? Julkisen hallinto kaiken huomioimisen taitona. Tampere: Tampere University Press, 39-63.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2015). Venäjän ulkopolitikka Neuvostoliiton hajoamisesta Ukrainan kriisiin. Teoksessa Kivinen Markku, Vähäkylä Leena (toim.) Venäjän palatseissa ja kaduilla. Helsinki: Gaudeamus, 275-288.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2015). Suuren sopimuksen edellykset. Ulkopolitiikka 52 (3).
SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Haukkala Hiski. (2015). The End of an Era for Institutionalism in European Security?. Journal of Contemporary European Studies 23 (1), 1-5.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Herd Graeme. (2015). Russia and NATO: From Windows of Opportunities to Closed Doors. Journal of Contemporary European Studies 23 (1), 41-57.
URL SoleCRIS

Geschwind Lars, Foss-Hansen Hanne, Pekkola Elias, Pinheiro Romulo. (2015). Kvindelige ledere ved nordiske universiteter - store forskelle mellem landene. Forskningspolitikk 38 (3).
URL SoleCRIS

Grönlund Kimmo, Herne Kaisa, Setälä Maija. (2015). Does Enclave Deliberation Polarize Opinions?. Political Behavior 37 (4), 995-1020.
URL SoleCRIS

Haila Yrjö. (2015). Sopeutuuko metsien monikäyttö biotalouteen?. Metsätieteen aikakauskirja 2015 (4), 253-255.
URL SoleCRIS

Haila Yrjö. (2015). T&E - kohta 40. Tiede & edistys 40 (1), 3-8.
URL SoleCRIS

Haila Yrjö. (2015). Taiteilijaesittely: Panos Balomenos. Tiede & edistys 40 (4), 398.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2015). Mitoista, käsitteistä, käsittämisestä (arvostelu: Tuukka Perhoniemi: Mitan muunnelmat). Tiede & edistys 40 (1), 72-78.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2015). Taiteilijaesittely: Kalle Lampela. Tiede & edistys 40 (1), 98.
SoleCRIS

Hajnal György, van Dooren Wouter, Vakkuri Jarmo, Aristovnik Aleksander. (2015). Towards Meaningful Measurement: Performance Measurement at the Crossroads of Internal Efficiency and Social Impacts. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 8 (2), 11-20.
SoleCRIS

Hannu Ojala. (2015). Tilitoimistojen asiantuntemus koetaan tärkeäksi. Tilisanomat 36 (5), 38-39.
SoleCRIS

Harisalo Risto. (2015). Uutta radikaalisuutta tieteeseen. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 43 (1), 91-92.
SoleCRIS

Harisalo Risto. (2015). Valtio tietämättömyyden johtajana. Teoksessa Virtanen Petri, Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki (toim.) Tiedolla johtaminen hallinnossa : teoriaa ja käytäntöjä. Tampere: Tampere University Press, 291-304.
SoleCRIS

Hartikainen Teemu, Meier Alan, Ruostetsaari Ilkka. (2015). Implications of EU-U.S. free trade agreement on MEPS-policies. Teoksessa ECEEE 2015 Summer Study Proceedings, 291-300.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2015). Se jyrää meitin!. Kanava 43 (3), 56-57.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2015). From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a Long-Term Crisis in EU-Russia Relations. Journal of Contemporary European Studies 23 (1), 25-40.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2015). The Role of Loud Popular Music in Revolutionary Social and Political Processes: Some Initial Conceptual Ideas. Teoksessa Karjalainen Toni-Matti, Kärki Kimi (toim.) Modern Heavy Metal: Markets, Practices and Cultures. Helsinki: Aalto University School of Business, 70-78.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2015). Finnland 2016. Teoksessa Büro für Sicherheitspolitik (toim.) Sicher. Und Morgen? Sicherheitspolitische Jahresvohrschau 2016. Wien: Österreichisches Bundesheer, 266-269.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski, Vuorelma Johanna, van de Wetering Carina. (2015). Trust in international relations - A useful tool?. Journal of Trust Research 5 (1), 3-7.
URL SoleCRIS

Haveri Arto. (2015). Nordic Local Government: a Success Story But Will it Last?. International Journal of Public Sector Managemen 28 (2), 136 - 149.
SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni , Jäntti Anni. (2015). The Kainuu Regional Experiment: Deliberate and unintended effects of scaling local government tasks to the regional level. Scandinavian Journal of Public Administration 19 (4), 29-47.
URL SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni, Jäntti Anni. (2015). Kuntien tulevaisuus : miten kunnallishallintoa tulisi kehittää?. Pirkanmaan liitto (http://www.pirkanmaa.fi/files/files/aluekehitys/kuntakehitys/pdf/tulevaisuuden_kunta.pdf).
URL SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni, Paananen Henna. (2015). Uuden sukupolven kuntajohtajat. Helsinki: Suomen kuntaliitto. (Acta 261).
URL SoleCRIS

Haveri Arto, Airaksinen Jenni, Paananen Henna. (2015). Transformation of Local Leadership - Narrative on Changed Interaction. Open Journal of Leadership 4 (4), 117-128.
URL SoleCRIS

Heikkilä-Tammi Kirsi, Nuutinen Sanna, Bordi Laura, Manka Marja-Liisa. (2015). Eri-ikäisten työssä jatkamista ja työhyvinvointia tukevat esimiestyön käytännöt. Hallinnon tutkimus 34 (2), 143-161.
SoleCRIS

Heikkinen Anna. (2015). How Constructions of the Future Shape Organizational Responses: Climate Change and the Canadian Oil Sands. Social and Environmental Accountability Journal 35 (4), 125-126.
URL SoleCRIS

Heikkinen Anna. (2015). Discursive constructions of climate change engagement in business organisations. Alue ja ympäristö 44 (1), 77-79.
URL SoleCRIS

Heilmann Pia, Vanhala Mika, Salminen Hanna. (2015). The impact of competence-development opportunities on organizational commitment and the mediating role of job satisfaction. Lifelong Learning in Europe 2015 (1).
URL SoleCRIS

Heinonen Tuomo. (2015). Management of Innovation in Academia: A Case Study in Tampere. Journal of Technology Management & Innovation 10 (2), 198-210:210.
URL SoleCRIS

Heinonen Tuomo, Francisco Javier Ortega-Colomer. (2015). Regenerative Medicine as an Emergent Cluster in Tampere Region. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 11 (4).
SoleCRIS

Heino Ossi, Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Utility–Customer Communication: The Case of Water Utilities. Public Works Management & Policy.
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2015). Millainen on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rooli nykyisin? Kelpo katsaus nykytutkimukseen. Lakimies 2015 (2), 320-324.
SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2015). Mihin unohtui lapsen etu?. Ydin 2015 (1), 95.
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2015). Videoita ympäristöosallistumisesta suomeksi. Ympäristökasvatus 2015 (3).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2015). Yleisteos sovittelusta – oiva käsikirja kaikkiin konflikteihin. Oikeus 2015 (1), 96-98.
SoleCRIS

Heiskanen, Heta. (2015). Käsivarren saamelaiset eivät voi väistää mereen. maailma.net (http://www.maailma.net/artikkelit/kasivarren_saamelaiset_eivat_voi_vaistaa_mereen).
URL SoleCRIS

Heiskanen, Heta ja Heinämäki, Leena. (2015). Saamelaiset on huomioitava metsähallituslaissa. Helsingin sanomat 21.10.2015.
SoleCRIS

Heiskanen Heta, Kapiainen-Heiskanen Päivi, Frilander Jan, Al-Sammarraee Hamid. (2015). Yhteisöjen on saatava äänensä kuulumaan, Phyllis Omidon haastattelu. (Video).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta, Lavapuro Juha. (2015). Metsähallituslaissa tulee säätää saamelaisten oikeuksista. perustuslakiblogi.wordpress.com (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/11/22/heta-heiskanen-juha-lavapuro-metsahallituslaissa-tulee-saataa-saamelaisten-oikeuksista/).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta, Viljanen Jukka. (2015). Extraterritoriality and lowering the exceptional circumstances threshold. Völkerrechtsblog (http://voelkerrechtsblog.com/2015/06/22/extraterritoriality-and-lowering-the-exceptional-circumstances-threshold/).
URL SoleCRIS

Helttula Jukka. (2015). Sattuma yhteiskuntaa muokkaavana voimana. Tutkimus sattumien synnystä, olemuksesta ja vaikutuksesta. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2024).
URL SoleCRIS

Herne Kaisa, Setälä Maija. (2015). Democratic Deliberation and Impartial Justice. Res Cogitans 10 (1), 24-44.
SoleCRIS

Heta Heiskanen, Hamid Al-Sammarraee. (2015). Maankäytöllä ei saa heikentää saamelaisten oikeuksia, Leena Heinämäen haastattelu. (Video).
URL SoleCRIS

Holma Tuomas, Lehtimäki Hanna, Thatchenkery Tojo. (2015). Appreciative Organization Development in Finnish Mature Industries: A Case Study of a Financial Services Organization. Teoksessa Sardana GD, Thatchenkery Tojo (toim.) Managing Complex Organization Change : Action-Oriented Approaches for Sustaining Positive Interventions. New Delhi: Bloomsbury, 3-16.
SoleCRIS

Hovi Matti, Laamanen Jani-Petri. (2015). It's Complicated: the Relationship Between GDP and Subjective Well-being. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers 97).
URL SoleCRIS

Huhtanen Raija. (2015). Mikä on "hallintoasia"?. Teoksessa af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona : Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja.. Tampere: Tampere University Press, 65-81.
SoleCRIS

Husman Päivi, Johanson Jan-Erik. (2015). Sumussa, karussa, aidattuna. Teoksessa Virtanen Petri, Stenvall Jari, Rannisto Pasi- Heikki (toim.) Tiedolla johtaminen : teoriaa ja käytäntöjä. Tampere: Tampere University Press, 69-88.
SoleCRIS

Hyvönen Timo, Järvinen Janne, Pellinen Jukka. (2015). Dynamics of creating a new role for business controller. Nordic Journal of Business 64 (1), 21-39:2.
URL SoleCRIS

Häkli Jouni. (2015). Asumisen tulevaisuus?. Teoksessa Häkli Jouni, Vilkko Risto, Vähäkylä Leena (toim.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus, 167-170.
SoleCRIS

Häkli Jouni. (2015). Symbolic violence in border corssing - a bodily geopolitics. Nordia geographical publications 44 (4), 75-80.
URL SoleCRIS

Häkli Jouni. (2015). The Border in the Pocket : Passport as a Mobile Boundary Object. Teoksessa Amilhat-Szary Anne Laure, Giraut Frédéric (toim.) Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 85-99.
SoleCRIS

Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina. (2015). Children’s rights advocacy as transnational citizenship. Global Networks.
URL SoleCRIS

Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka. (2015). Tutustuminen myönteisen tunnistamisen ulottuvuutena. Teoksessa Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 84-86. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171).
URL SoleCRIS

Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka. (2015). Tukeminen myönteisen tunnistamisen ulottuvuutena. Teoksessa Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 179-181. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171).
SoleCRIS

Häkli, Jouni, Kallio, Kirsi Pauliina, Korkiamäki, Riikka. (2015). Tunnustaminen myönteisen tunnistamisen ulottuvuutena. Teoksessa Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 126-128. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171).
URL SoleCRIS

Häkli, Jouni, Kallio, Kirsi Pauliina, Korkiamäki, Riikka (toim.). (2015). Myönteinen tunnistaminen. Helsinki. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171): Nuorisotutkimusverkosto.
URL SoleCRIS

Häkli Jouni, Vilkko Risto, Vähäkylä Leena. (2015). Johdanto. Teoksessa Häkli Jouni, Vilkko Risto, Vähäkylä Leena (toim.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus, 7-16.
SoleCRIS

Häkli Jouni, Vilkko Risto, Vähäkylä Leena (toim.). (2015). Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2015). The mortgage spread as a predictor of real-time economic activity. Applied Economics Letters.
URL SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2015). Zero lower bound, unconventional monetary policy and indicator properties of interest rate spreads. Review of Financial Economics 2015 (26), 47-54.
URL SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2015). Selection of an estimation window in the presence of data revisions and recent structural breaks. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers net series 92).
URL SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2015). Essays on real-time macroeconomic forecasting. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2054).
URL SoleCRIS

Härkönen Helena, Nyholm Inga, Haveri Arto, Airaksinen Jenni. (2015). Legitimaation lähteet metropolirakenteissa. Hallinnon tutkimus 34 (1), 5-26.
SoleCRIS

Hölttä Seppo, Moore Annica, Pekkola Elias, Pajala Kaija, Olkkonen Timo, Rönkä Marianne, Vihma-Purovaara Tiina, Vuorento Riina, Komba Adagolt, Kontinen Tiina, Matenga Chrispin, Msoka Colman, Oinas Elina, Wayessa Gutu, Bisaso Ronald, Virtanen Turo, Arevalo Javier, Pitkänen Sari, Ototo Gilbert, Maunonen-Eskelinen Irmeli, Laxén Jörn, Moilinga Pasquale, Luukkanen Olavi, ElFadl Mohamed, Jacobson Christ. (2015). Higher Education Institutions Partnering for Development and Change : Reflections of the First Round of the Finnish HEI ICI Programme. Helsinki: Cimo.
URL SoleCRIS

Jari Stenvall, Jan-Erik Johansson, Elias Pekkola Klaus af Ursin. (2015). Hallintotiede. Teoksessa Karppi Ilari (toim.) Governance : Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto, 47-53.
URL SoleCRIS

Johanson Jan-Erik. (2015). Heikot suhteet ja uppoutuneisuus. Teoksessa Eriksson Kai (toim.) Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 196-213.
SoleCRIS

Johanson Jan-Erik, Husman Päivi, Uusikylä Petri. (2015). Viisto, väistö ja vuorovaikutus - Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kanssakäymisen muotoiluja: Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos, Tekes.
URL SoleCRIS

Johanson Jan-Erik, Oulasvirta Lasse, Vakkuri Jarmo. (2015). Valtion talouden strateginen ohjaus ja hallinta. Teoksessa Karppi Ilari (toim.) Governance : Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu, 107-126.
URL SoleCRIS

Johanson Jan-Erik, Smedlund Anssi. (2015). Verkostoanalyysi. Teoksessa Eriksson Kai (toim.) Verkostot yhteiskuntatutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 234-249.
SoleCRIS

Jokinen Pekka, Mononen Tuija, Sairinen Rauno. (2015). Climate change and food security : three case studies on uncertainty. Teoksessa Paloviita Ari, Järvelä Marja (toim.) Climate Adaptation and Food Supply Chain Management: Routledge, 17-29.
SoleCRIS

Joronen Mikko. (2015). Minor(s) matter: stone-throwing, securitization and the government of Palestinian childhood under Israeli military rule. Teoksessa Zsuzsa Millei, Robert Imre (toim.) Childhood and Nation : Interdisciplinary Engagements. New York, London: Palgrave MacMillan.
SoleCRIS

Joronen Mikko. (2015). “Death comes knocking on the roof”: Thanatopolitics of Ethical Killing During Operation Protective Edge in Gaza. Antipode.
URL SoleCRIS

Joronen M, Imre R. (2015). Betraying the own-most: Heidegger and pitfalls of being-there. Geographica Helvetica 70, 199-203.
URL SoleCRIS

Jukka Uotila, Riitta Ojala, Sanna-Kaisa Kukko, Harri Laihonen, Kari Nieminen, Eija Tomás. (2015). Mittariston kehittäminen hoitoprosessin arvioimiseksi. Suomen lääkärilehti 70 (50-52), 3465 - 3472.
URL SoleCRIS

Juntunen Arla. (2015). Linking Strategy and Performance Management – Case: Ministry of the Interior. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2097).
URL SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2015). Pommin pauloissa? Näkymiä ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssiin. Politiikasta.fi (28.4.2015).
URL SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2015). Avoimuutta eristämällä? : Suomen turvapaikkapolitiikka ja kansallinen turvallisuus. Politiikasta.fi 10.12.2015.
URL SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2015). Turvallisuus, arjen jatkuvuus ja lintukodon romahdus Pariisin jälkeen. Politiikasta.fi 20.11.2015.
URL SoleCRIS

Juutinen Marko. (2015). TTIP – sivilisaation sisäiset kamppailut ja globaali hegemonia?. Politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Juutinen Marko. (2015). Invandring kan bidra till en kosmopolitisk identitet. Hufvudstadsbladet 19.09.2015, Debatt.
SoleCRIS

Juutinen Marko. (2015). TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä?. Helsinki: Attac ry.
URL SoleCRIS

Juutinen Marko. (2015). Vapaakauppa korjaisi talouden epätasapainoa. Helsingin Sanomat 22.04.2015, Pääkirjoitussivu, vieraskynä.
URL SoleCRIS

Jäntti Markus, Pirttilä Jukka and Selin Håkan. (2015). Estimating labour supply elasticities using cross-country micro data: A bridge between micro and macro estimates?. Journal of Public Economics 127 (July), 87-99.
SoleCRIS

Järvinen Raija, Lehtinen Uolevi. (2015). Service Characteristics in Transition: Influence of Transition from Traditional Health Services to e-Health Services in Service Characteristics. International Journal of E-Services and Mobile Applications 7 (4).
URL SoleCRIS

Järvi Susanna. (2015). ALKU ympäristöhallinnossa. Aluehallintouudistus 2010 ympäristöasiantuntijoiden näkökulmast. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2037).
URL SoleCRIS

Jääskeläinen Aki, Lönnqvist Antti, Kulmala Harri. (2015). Designing a performance measurement system to support outsourcing decisions in a Finnish university. International Journal of Public Sector Performance Management 2 (3), 237-252.
URL SoleCRIS

Kaivo-oja Jari, Jalonen Harri, Virtanen Petri, Stenvall Jari. (2015). The Effects of Internet of Things and Big Data to Organizations and Their Knowledge Management Practices. Teoksessa Uden Lorna, Heričko Marjan, Ting I-Hsien (toim.) Knowledge Management in Organizations : 10th International Conference, KMO 2015, Maribor, Slovenia, August 24-28, 2015, Proceedings: Springer, 495-513. (Lecture Notes in Business Information Processing 224).
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2015). Me niin halutaan lapset ja nuoret aktiivisesti mukaan!. Uutistamo (http://www.uutistamo.fi/me-niin-halutaan-lapset-ja-nuoret-aktiivisesti-mukaan/).
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2015). Ylisukupolvinen tunnustaminen lasten ja nuorten arkiympäristöissä. Teoksessa Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 89-111. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171).
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2015). Demokratiaa ilman politiikkaa – tervetuloa yhteiskuntamme suojatuimmalle elämänalueelle 20 (4), 14.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni. (2015). Children’s political geographies. Teoksessa Agnew John A, Mamadouh Virginie, Secor Anna, Sharp Joan (toim.) The Wiley Blackwell Companion to Political Geography. New Jersey: Wiley-Blackwel, 265-278.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Häkli Jouni, Bäcklund Pia. (2015). Lived citizenship as the locus of political agency in participatory policy.. Citizenship Studies 19 (1), 101-119.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki, Riikka, Häkli Jouni. (2015). Myönteinen tunnistaminen - näkökulma hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Teoksessa Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 9-35. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171).
URL SoleCRIS

Kallio Tomi J. (2015). Ammattilaisbyrokratiat tehokkuuden aikakaudella – Tasapainoilua asiantuntijaeetoksen ja tehokkuuspaineiden välillä. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2029).
URL SoleCRIS

Kangas Anni. (2015). Sassen: Globaalitalouden brutaaliutta jälljittämässä. Politiikasta.fi 3.2.2015.
URL SoleCRIS

Kangas, Anni. (2015). Governmentality, the global and Russia. Journal of international relations and development 18 (4), 482-504.
URL SoleCRIS

Kangas Anni, Erästö Tytti. (2015). Työelämälle vierasta kansainvälistä politiikkaa?. Kosmopolis 45 (3).
SoleCRIS

Kangas Anni, Erästö Tytti. (2015). Mitä maisterin tulisi taitaa?. Politiikasta.fi 17.11.2015.
URL SoleCRIS

Kangas Anni, Kynsilehto Anitta, Norocel Ov Cristian, Pascucci Elisa, Särmä Saara, Weaver Cai. (2015). Let’s not internationalize but postnationalize universities. Politiikasta.fi 28.04.2015.
URL SoleCRIS

Kangas Anni, Pynnöniemi Katri. (2015). Miten todentuntu tuotetaan: analyysi Horna-teoksen tulkintoja ohjaavista mekanismeista. Kosmopolis 45 (4), 73-83.
SoleCRIS

Kangas Anni, Pynnöniemi Katri (toim.). (2015). Kosmopolis : Ulkopolitiikka ja kirjallisuus -erikoisnumero. 4/2015: Suomen Rauhantutkimusyhdistys.
SoleCRIS

Kangas Anni, Ryynänen Sanna. (2015). Miksi yliopistolaiset liikehtivät?. Politiikasta.fi 11.6.2015.
URL SoleCRIS

Karila Alpo, Lehto Juhani, Vakkuri Jarmo. (2015). Eriytettyjen talousyksiköiden ohjauksen ongelma : perussopimukset sairaanhoitopiirien talouden hallinnassa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 43 (2), 144-165.
SoleCRIS

Karppi Ilari, Leino Helena, Jokinen Ari. (2015). Kohti hyväksyttävää tiivistysrakentamista : kuinka kaupunkisuunnittelussa käytettäviä havainnekuvia katsotaan?. Teoksessa Häkli Jouni, Vilkko Risto, Vähäkylä Leena (toim.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet: Gaudeamus, 113-133.
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne. (2015). Laatu kolmesta tarkastelunäkökulmasta: tekninen, kaupallinen ja palveluun liittyvä laatu. Teoksessa Klaus af Ursin, Elias Pekkola, Jari Stenvall (toim.) Felix byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona : Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 283-301.
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne, Ihantola Eeva-Mari. (2015). Approaches to validation and evaluation in qualitative studies of management accounting. Qualitative Research in Accounting and Management 12 (3), 230-255.
URL SoleCRIS

Kihn Lili-Anne, Leponiemi Ulriika, Oulasvirta Lasse, Vahtera Veikko, Wacker Jani (toim.). (2015). Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium : näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja standardeihin. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Kiihamäki Tuomas, Fredriksson Antti, Vinnari Eija. (2015). Talousasiantuntijoiden eettinen ajattelu. Balanssi 2015 (6).
SoleCRIS

Kivistö Jussi, Zalyevska Inga. (2015). Agency Theory as a Framework for Higher Education Governance. Teoksessa Huisman Jeroen et al (toim.) The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance: Palgrave, 132-151.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2015). Does structural development matter? The third mission through teaching and R&D at Finnish universities of applied sciences. European Journal of Higher Education 5 (3), 264-279.
URL SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2015). The Interaction of Teaching and R & D: Struggle of Academic Leaders in Finnish Universities of Applied Sciences. Nordic Studies in Education 35 (2), 133-147.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko, Hölttä Seppo, Bisaso Ronald. (2015). Training in Professional Development and Capacity Building. Teoksessa Bergan Sjur, Egron-Polak Eva, Kohler Jürgen (toim.) Leadership and Governance in Higher Education : Handbook for Decision-makers and Administrators. Berlin: Raabe, 75-96.
SoleCRIS

Kolehmainen Jari, Irvine Joe, Stewart Linda, Karacsonyi Zoltan, Szabó Tünde, Alarinta Juha, Norberg Anders. (2015). Quadruple Helix, Innovation and the Knowledge-Based Development : Lessons from Remote, Rural and Less-Favoured Regions. Journal of the Knowledge Economy.
URL SoleCRIS

Komulainen Hanna, Karjaluoto Heikki, Saarijärvi Hannu, Saraniemi Saila, Still Kaisa, Ulkuniemi Pauliina. (2015). Unlocking new business potential in the field of digital services. Teoksessa Sundbo Jon, Fuglsang Lars, Sorensen Flemming, Balsby Nanna (toim.) The 25th Annual RESER Conference "Innovative Services in the 21st Century": Proceedings.
URL SoleCRIS

Kopra Sanna. (2015). Liukuhihnatyötä julkaisutehtaassa?. Alue ja ympäristö 44 (1), 88-89.
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Mänttäri Pietu, Vakkuri Jarmo. (2015). Complexities of productivity policies in the Finnish public sector - knowing how to do more with less?. Financial Accountability & Management 31 (4), 395-414.
SoleCRIS

Koskimaa Vesa, Rapeli Lauri. (2015). Political Socialization and Political Interest: The Role of School Reassessed. Journal of political science education 11 (2), 141-156.
URL SoleCRIS

Kujala Johanna. (2015). Branding as a tool for CSR. Teoksessa Wolf Ruth, Issa Theodora, Thiel Monica (toim.) Empowering Organizations through Corporate Social Responsibility. Hershey PA, USA: IGI Global, 266-287.
SoleCRIS

Kujala Johanna, Lehtimäki Hanna, Pucetaite Raminta. (2015). Trust and distrust constructing unity and fragmentation of organisational culture. Journal of Business Ethics.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2015). Tieteen tähtihetket. Tiedepolitiikka 40 (2), 4-6.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2015). Valta ja johtaminen yliopistossa ja sen ulkopuolella. Tiedepolitiikka 40 (1), 4 - 6.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2015). Perspektiivejä yhteiskuntaan. Tiedepolitiikka 40 (3), 4-6.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2015). Akateeminen kapitalismi- kirjallisuuskatsaus. Tiedepolitiikka 40 (3), 58-65.
SoleCRIS

Kuoppala Kari, Pekkola Elias. (2015). Yliopistojen henkilöstöpolitiikka uuden yliopistolain aikana. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ- ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 279-329.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari, Pekkola Elias. (2015). Yliopistotutkimuksen organisoinnin osatekijät tietotaloudessa ja niiden vaikutus tutkimustyönorganisointiin.. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ- ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 64-99.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari, Pekkola Elias. (2015). Muuttuva yhteiskunta, muuttuva tutkimustyö. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ- ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 23-63.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari, Pekkola Elias. (2015). Yliopistotutkimus 1980-2000-luvuilla. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ- ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 103-224.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.). (2015). Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö.. Tampere: Tampere University Press.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Ranta Maria. (2015). Tilivirastosta yksityiseksi yliopistoksi : työnantaja-aseman muutos ja uudet palvelussuhteet. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ- ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 249-278.
URL SoleCRIS

Kupsala Saara, Vinnari Markus, Jokinen Pekka, Räsänen Pekka. (2015). Citizen attitudes to farm animals in Finland: A population-based study. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 28 (4), 601-620.
URL SoleCRIS

Kurkela Kaisa, Airaksinen Jenni. (2015). Asukasosallistuminen Tampereella: kokemusasiantuntijoita ja postinkantajia. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 43 (2), 166-188.
SoleCRIS

Kurki Vuokko, Takala Annina, Vinnari Eija. (2015). Clashing coalitions: A discourse analysis of an artificial groundwater recharge project in Finland. Local Environment.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2015). Sotalapsen paikka. Teoksessa Hetemäki Ilari, Raento Pauliina, Sariola Hannu, Seppä Tuomas (toim.) Kaikkea sattuu. Helsinki: Gaudeamus, 126-127.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2015). Ajatuksia myötätunnosta ja kivusta. Terra 127 (2), 83–89.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2015). Yksin maahan tullut nuori tarvitsee perheensä. Helsingin Sanomat 31.07.2015.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa, Gilmartin Mary. (2015). The Politics of Migration. Political Geography 48, 143-145.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa, Korjonen-Kuusipuro Kristiina. (2015). Matkustavan muistin jäljillä. Elore 22 (1).
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa, Laine Markus. (2015). Leikkimisen asiantuntijat puistoa suunnittelemassa. Sateen varjolla (http://sateenvarjolla.blogspot.fi/2015/06/leikkimisen-asiantuntijat-puistoa.html).
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa, Laine Markus. (2015). Leikkien ajateltu, piirtäen tehty – Esikoululaiset leikkipuistoa suunnittelemassa. Teoksessa Mustola Marleena, Mykkänen Johanna, Böök Marja Leena, Kärjä Antti-Ville (toim.) Visuaaliset menetelmät lapsuuden- ja nuorisotutkimuksessa: Nuorisotutkimusseura, 93-104. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Tiede 170).
SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2015). BRICS as a new constellation in international relations. Teoksessa Nordenstreng Karl, Thussu Daya (toim.) Mapping BRICS Media. Abingdon: Routledge, 25-41.
SoleCRIS

Käkönen Jyrki. (2015). Power Transition: From Trans-Atlantic to Asia-Pacific Centred Order. Teoksessa Korvela Paul-Erik, Palonen Kari, Björk Anna (toim.) The Politics of World Politics. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 36-64. (SoPhi 130).
URL SoleCRIS

Laamanen Jani-Petri, Sorjonen Hilppa. (2015). Yleisötyön yhteys taide- ja kulttuurilaitosten kysyntään. Teoksessa Sorjonen Hilppa, Sivonen Outi (toim.) Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö - CUPORE, 68-76. (Cuporen verkkojulkaisuja 27).
URL SoleCRIS

Lahtinen Aino-Maija, Johansson Tanja, Ojala Hannu. (2015). Yhdistämisen pedagogiikka. Kalevala taiteen ja talouden rajanylittäjänä musiikkialan korkeakoulutuksessa (engl. A pedagogy of connection and boundary crossings). Finnish Journal of Music Education 18 (1), 8-19.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2015). Kirjaton kirjasto. Kirjailija 2015 (4), 21-22.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2015). Louis Althusser – Marxin filosofiasta filosofiaan marxismille. Teoksessa Pyykkönen Miika, Kauppinen Ilkka (toim.) 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Helsinki: Gaudeamus, 157-177.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2015). Machiavelli was Not a Republicanist - or Monarchist: On Louis Althusser's 'Aleatory' Interpretation of The Prince. Teoksessa Del Lucchese Filippo, Frosini Fabio, Morfino Vittorio (toim.) The Radical Machiavelli: Politics, Philosophy, Language. Leiden: Brill, 393-405. (Thinking in Extremes 1).
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2015). Louis Althusser ja Marxin kaksi erilaista käsitystä tuotantotavasta. Teoksessa Hakanen Yrjö (toim.) Marxin Pääoman ajankohtaisuus. Helsinki: Kustannusyhtiö TA-Tieto, 114-124. (Marxilainen foorumi 53).
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2015). Kritiikitön yliopisto. Teoksessa Pätäri Jenni, Turunen Annika, Sivenius Ari (toim.) Vapaa, vallaton & vangittu sivistystyö. Tampere: Vapaa Sivistystyö ry, 84-89.
URL SoleCRIS

Laihonen Harri. (2015). Aineeton pääoma digitalisoituvassa maailmassa. Tietoasiantuntija 30 (5), 9-10.
SoleCRIS

Laihonen Harri. (2015). Knowledge-based performance management in twenty-first century organizations. Measuring Business Excellence 19 (3), 1.
URL SoleCRIS

Laihonen Harri. (2015). Jokainen voi olla tietojohtaja. Aamulehti 11.01.2015, B6.
SoleCRIS

Laihonen Harri. (2015). A managerial view of the knowledge flows of a health-care system. Knowledge Management Research & Practice 13 (4), 475-485.
SoleCRIS

Laihonen Harri. (2015). Management control and performance dialogue in public management. Teoksessa 8th Conference on Performance Measurement and Management Control: EIASM.
SoleCRIS

Laihonen Harri, Antti Lönnqvist, Juha Metsälä. (2015). Two knowledge perspectives to growth management. VINE 45 (4), 473-494.
URL SoleCRIS

Laihonen Harri, Pekkola Sanna. (2015). Huono johtaminen, huono tuottavuus. Telma.
URL SoleCRIS

Laihonen Harri, Syysnummi Pirjo. (2015). Organisational knowledge flows and structural change - the case of dispersed education organisations. International Journal of Knowledge Management Studies 6 (3), 247-260.
SoleCRIS

Laihonen Harri, Virtanen Petri. (2015). Tutkimisesta tuli rahan perässä hutkimista. Talouselämä (25), 59-60.
SoleCRIS

Laine Markus, Leino Helena, Santaoja Minna, Setälä Marjut. (2015). ”Tää on kuin sikaa säkissä ostais” : tulevaisuuden keskustan suunnittelun haasteet institutionaalisen epäselvyyden tilanteessa. Futura 34 (1), 26-35.
SoleCRIS

Laine Tuomas. (2015). Kannattavuus- ja vaikuttavuusarvioinnin taloustieteelliset menetelmät ja pelastustoimen palvelut. Teoksessa Aalto Esa (toim.) Pelastustieto, Palotorjuntatekniikka-erikoisnumero. Helsinki, 49-52.
SoleCRIS

Laitinen, Ilpo; Nyholm, Inga; Stenvall, Jari; Kaivo-oja, Jari. (2015). The Complex Relational Dynamics in Public Sector Reforms. European integration studies (9), 53-59.
URL SoleCRIS

Lamberg Helena, Närvänen Elina. (2015). Creating Market Orientation in a Professional High-Tech Organization. International Journal of Business and Management 10 (5), 44-56.
URL SoleCRIS

Lampinen Seppo. (2015). Tässä tie, missä kaupunki? Liikennesuunnittelu ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 2090).
URL SoleCRIS

Larjovuori Riitta-Liisa, Bordi Laura, Heikkilä-Tammi Kirsi. (2015). Etelä-Pohjanmaan pk-yritysten työhyvinvoinnin kehittäminen : selvitys palvelutarjonnasta. Tampere: Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (PROTEK PRO Etelä-Pohjanmaa).
URL SoleCRIS

Larjovuori Riitta-Liisa, Manka Marja-Liisa, Nuutinen Sanna. (2015). Inhimillinen pääoma : työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria?. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:5).
URL SoleCRIS

Lavapuro Juha. (2015). Finnish Government and the Desire to Constitutionalize Mass Surveillance: Toward Permanent State of Emergency?. Verfassungsblog (http://www.verfassungsblog.de/finnish-government-and-the-desire-to-constitutionalize-mass-surveillance-toward-permanent-state-of-emergency/#.Vears7QUiVw).
URL SoleCRIS

Lavapuro Juha. (2015). Hallitus yrittää seuraavaksi massavalvontaa. Perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/08/22/juha-lavapuro-hallitus-yrittaa-seuraavaksi-massavalvontaa/).
URL SoleCRIS

Lavapuro Juha, Ojanen Tuomas. (2015). Hallitusohjelma ja perustuslaki – tippuiko perustuslaki pois prosessikaaviosta?. Perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/06/08/juha-lavapuro-tuomas-ojanen-hallitusohjelma-ja-perustuslaki-tippuiko-perustuslaki-pois-prosessikaaviosta/).
URL SoleCRIS

Lavapuro Juha, Ojanen Tuomas. (2015). Vastarintaliikkeen toimintaan on puututtava – Suomen ihmisoikeusvelvoitteet edellyttävät sitä. Perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/08/04/juha-lavapuro-tuomas-ojanen-vastarintaliikkeen-toimintaan-on-puututtava-suomen-ihmisoikeusvelvoitteet-edellyttavat-sita/).
URL SoleCRIS

Lavapuro Juha, Ojanen Tuomas. (2015). Soten kuperkeikat. Perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/03/05/soten-kuperkeikat/).
URL SoleCRIS

Lavapuro Juha, Ojanen Tuomas. (2015). Eduskunta voi vielä turvata paperittomien oikeudet. Perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/03/11/juha-lavapuro-tuomas-ojanen-eduskunta-voi-viela-turvata-paperittomien-oikeudet/).
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Kujala Johanna. (2015). Framing dynamically changing firm-stakeholder relationships in an international dispute over a foreign investment: A discursive analysis approach. Business & Society.
URL SoleCRIS

Lehtimäki Hanna, Kujala Johanna. (2015). Sensemaking and trust in organizational change. Teoksessa Sardana G D, Thatchenkery Tojo (toim.) Managing complex organizational change: Action oriented approaches for sustaining positive interventions. New Delhi: Bloomsbury Publishing India PVT. LTD., 41-53.
SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2015). Multiple Disciplinarity in Management Research. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) 3 (8), 24-47.
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2015). Monitieteisyyden haaste yliopistoillemme. Tieteessä tapahtuu 33 (6), 26-28.
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2015). Multiple Disciplinarity in Business Research and Practice. Teoksessa Proceedings of 30th International Business Research Conference.
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2015). Towards Multiple Disciplinarity in Research and Practice. European Scientific Journal May 2015 (Special ed. vol. 1), 14-21.
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi, Järvinen Raija. (2015). The Role of Service Characteristics in Service Innovations. Nordic Journal of Business 64 (3), 168-181.
URL SoleCRIS

Leino Helena, Karppi Ilari, Jokinen Ari. (2015). It’s all about the birds! Non-human actors’ situational power in creating conditions for human engagement. Planning Theory.
URL SoleCRIS

Lepistö Lauri. (2015). Some Call It ERP: Three Perspectives. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2064).
URL SoleCRIS

Lepistö Lauri. (2015). On the use of rhetoric in promoting enterprise resource planning systems. Baltic Journal of Management 10 (2), 203-221.
URL SoleCRIS

Lumijärvi Ismo. (2015). Tulosjohtaminen ja tuloksellisuuden tavoittelu. Teoksessa Karppi Ilari (toim.) Governance : Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto, 74-79.
URL SoleCRIS

Lumijärvi Ismo. (2015). Johtamisen tuloksellisuus ja tulosjohtaminen. Teoksessa af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix byrokratia? : julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona : Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 225-244.
SoleCRIS

Lyytinen Anu, Hölttä Seppo, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko, Mugabi Henry, Pekkola Elias. (2015). Korkeakoulujen kolmas tehtävä ja sen mittaaminen: kansainvälinen selvitys. Teoksessa Opetus- ja kulttuuriministeriö (toim.) Vastuullinen ja vaikuttava: Tulokulmia korkeakoulujen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 47-76. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:13).
URL SoleCRIS

Lämsä Anna-Maija, Pucetaite Raminta, Kujala Johanna, Agne Medeisiene Raimonda, Riivari Elina, Bulatova Julija, Kooskora Mari, Brinkmann Johannes, Heikkinen Anna. (2015). Mixed learning approach to teaching ethics in leadership and management: A case course in a multicultural group. Teoksessa Sardana G D, Thatchenkery Tojo (toim.) Managing complex organization change: Action-oriented approaches for sustaining positive interventions. New Delhi: Bloomsbury Publishing India PVT. LTD., 352-364.
SoleCRIS

Manninen Mikael, af Ursin Klaus. (2015). Juha Vartola - uraa uurtamassa. Teoksessa af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix Byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona. Tampere: Tampere University Press, 321-329.
SoleCRIS

Matthias Rüfenacht, Tobias Schlager, Peter Maas, Pekka Puustinen. (2015). Drivers of long-term savings behavior from the consumers' perspective. International Journal of Bank Marketing 33 (7).
URL SoleCRIS

Mattila Malla. (2015). Network Formation of Technological Innovation. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2027).
URL SoleCRIS

Mattila Malla, Lehtimäki Hanna. (2015). Commercialization of Technological Innovation: Case of Intelligent Paper. Teoksessa Sardana GD, Thatchenkery Tojo (toim.) Optimizing Business Growth: Strategies for Scaling Up. New Delhi: Bloomsbury Publishing India Pvt. Ltd., 402-415.
SoleCRIS

Meklin Pentti. (2015). Sote-uudistus - mistä uudistuksen hyödyt syntyvät?. Suomen Kuntaliitto (http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3124).
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa. (2015). Governing the Brain: New narratives of human capital in Australian early childhood education. Teoksessa Lightfoot-Rueda Theodora, Peach Ruth Lynn, Leask Nigel (toim.) Global Perspectives on Human Capital in Early Childhood Education : Reconceptualizing Theory, Policy, and Practice. New York: Palgrave Macmillan, 47-70.
SoleCRIS

Millei Zsuzsa. (2015). The cultural politics of ‘childhood’ and ‘nation’: Space, mobility and a global world. Global Studies of Childhood 5 (1), 3-6.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Imre Robert Joseph. (2015). Introduction: Childhood and Nation. Teoksessa Millei Zsuzsa, Imre Robert Joseph (toim.) Childhood and Nation: Interdisciplinary Engagements. New York: Palgrave MacMillan, 1-22.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Imre Robert Joseph (toim.). (2015). Childhood and Nation: Interdisciplinary Engagements. New York: Palgrave MacMillan.
SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Miedema Esther. (2015). “We reaffirm our Mozambican identity in the fight against HIV & AIDS”: Examining educational perspectives on women’s ‘proper’ place in the nation of Mozambique. Global Studies of Childhood 5 (1), 7-18.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Petersen Eva Bendix. (2015). Complicating ‘student behaviour’: exploring the discursive constitution of ‘learner subjectivities’. Emotional & Behavioural Difficulties 20 (1), 20-34.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Zeddies Margaret. (2015). ‘It Takes a Global Village’: Troubling discourses of global citizenship in United Planet’s voluntourism. Global Studies of Childhood 5 (1), 100-111.
URL SoleCRIS

Montonen Tero, Eriksson Päivi, Lehtimäki Hanna. (2015). Empathic facilitation in innovation: Combining diagnostic and dialogic practices. International Journal of Services Technology and Management 21 (1/2/3), 83-97.
URL SoleCRIS

Montonen Tero, Eriksson Päivi, Lehtimäki Hanna. (2015). Empathetic Facilitation for Enhancing Customer-Centred Innovation. Teoksessa Sardana GD, Thatchenkery Tojo (toim.) Understanding Work Experiences from Multple Perspectives. New Paradigms for Organizational Excellence. New Delhi: Bloomsbury, 265-276.
SoleCRIS

Mugabi Henry. (2015). Institutional Commitment to Community Engagement: A Case Study of Makerere University. International Journal of Higher Education 4 (1), 187-199.
SoleCRIS

Mäkinen Riikka, Tuominen Pekka. (2015). Discussion frames in motherhood blogs: A case study on suburban mom. Teoksessa Bilgin Mehmet Huseyin et al (toim.) Innovation, finance, and the economy. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 47-67. (Eurasian Studies in Business and Economics 1).
SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2015). Russia as an Alternative Model. Geopolitical Representations and Russia's Public Diplomacy - the Case of Rossotrudnichestvo. Teoksessa Suslov Mikhail, Bassin Mark (toim.) Eurasia 2.0 : Russian Geopolitics in the Age of New Media. Lanham: Lexington Books, 101-121.
SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2015). Russia – a leading or fading power? Students’ geopolitical metanarratives on Russia’s role in the post-Soviet space. Nationalities Papers.
URL SoleCRIS

Mäkiniemi Jaana-Piia, Heikkilä-Tammi Kirsi, Manka Marja-Liisa. (2015). Miten kuntaesimies voi parantaa työhyvinvointia?: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (KAKSin Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu 92).
URL SoleCRIS

Neilimo Kari, Kuusela Hannu, Närvänen Elina, Saarijärvi Hannu. (2015). S Group's vision for strategic transformation: "Your Own Store". Strategy & Leadership 43 (4), 47-53.
URL SoleCRIS

Neuvonen Riku. (2015). Uudistettu yksityiselämän ja kunniansuoja Suomessa. Defensor Legis 96 (5).
SoleCRIS

Neuvonen Riku (toim.). (2015). Vihapuhe Suomessa. Helsinki: Edita.
SoleCRIS

Neuvonen Riku. (2015). Vihapuheen kehitys Suomessa. Teoksessa Neuvonen Riku (toim.) Vihapuhe Suomessa: Edita, 267-280.
SoleCRIS

Neuvonen Riku, Rautiainen Pauli. (2015). Lakivaraukset Suomen perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 2015 (2), 222-248.
SoleCRIS

Neuvonen Riku, Rautiainen Pauli. (2015). Ihmisoikeustuomioistuin vaarallisilla poluilla määritellessään journalismia. Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/10/24/riku-neuvonen-pauli-rautiainen-ihmisoikeustuomioistuin-vaarallisilla-poluilla-maaritellessaan-journalismia/).
URL SoleCRIS

Neuvonen Riku, Rautiainen Pauli. (2015). Perusoikeuksien tunnistaminen ja niiden sisällön määritteleminen Suomen perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 2015 (1), 28-53.
SoleCRIS

Nieminen Jere. (2015). Hirviä ja ihmisiä ‒ Hirven yhteiskunnallisen läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 1545).
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2015). Dual Role of the OECD Commentaries – Part 2. Intertax 43 (12), 773-795.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2015). Dual Role of the OECD Commentaries – Part 1. Intertax 43 (11), 636-659.
SoleCRIS

Nieminen Martti. (2015). Sopimus koron pääomittamisesta ei lykkää korkotulon jaksottamista verotuksessa. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Nykänen Pekka. (2015). Dividend Tax Regime Violates Free Movement of Capital, Court Holds. Tax Notes International 77 (5), 484-485.
SoleCRIS

Nordin Patrik, Jalonen Harri. (2015). Hyvinvointiverkosto institutionaalisena yrittäjyytenä: Tapaustutkimus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelman toteuttajaverkostosta. Hallinnon tutkimus 34 (2), 123-142.
SoleCRIS

Nygren Nina V. (2015). Luontoarvojen kompensointi – ratkaisu suunnittelun umpikujiin?. Yhdyskuntasuunnittelu 53 (3).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Uuden asuinrakennuksen rakentaminen esti soveltamasta maapohjaan oman asunnon luovutusvoiton verovapautta – KHO 2015:1. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Perintöverotuksen ulkomaisen veron hyvittämistä koskevat säännökset katsottiin EU-oikeuden vastaisiksi – KHO 2015:31. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus. Helsinki: Talentum.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Yhdysvaltaisen sijoitusyhtiön Suomesta saamasta osingosta ei voitu periä lähdeveroa – KHO 2015:9. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Isännöintisopimuksen perusteella maksettua korvausta ei pidetty osaksikaan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan palkkana - KHO 2015:161. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Valuuttatilistä johtunut kurssitappio ei ollut henkilökohtaisessa tulolähteessä vähennyskelpoinen meno - KHO 2015:178. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Tulonhankkimiskäytössä olleen lomahuoneiston rahoitusvastike oli kokonaisuudessaan vähennyskelpoinen meno – KHO 2015:99. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Työkomennuksen jatkuminen viikonlopun ajan ja viikonloppumatkat – KHO 2015:122. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2015). Siirtyivätkö kirvesmiestapaukset veromuseoon? - KHO 2014:200. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka, Räbinä Timo. (2015). Luovutusvoittoverotusta koskevaa oikeuskäytäntöä vuodelta 2014. Verotus 2015 (2), 152-168.
SoleCRIS

Nyrhinen Jussi, Tantarinmäki Sami, Skippari Mika, Uusitalo Outi, Koivisto Janne. (2015). Kauppa asuinalueen keskuksena : kyläkaupasta yksityisten ja julkisten palveluiden käyttöliittymä -hankkeen loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisuja 208/2015).
URL SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Pakolaiskriisi murentaa myös Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Turun Sanomat 09.09.2015, A2.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Euroopassa oikea laita on lavea. Kaleva 14.08.2015.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Diktatuurin vieraana Valko-Venäjällä. Kaleva 16.06.2015.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Kansallinen konsultaatio - populistin uusin ase. Kaleva 03.07.2015.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Suomen puoluekartta Viron ja Puolan tiellä. Kaleva 18.04.2015, K2/54.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Unkarin "illiberaali demokratia" ja politiikan luottoluokittajat. Politiikka 57 (3), 178-189.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Maailma ja politiikka Georg Orwellin romaanissa Vuonna 1984. Kosmopolis 45 (4), 57-72.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Kansainvälisen politiikan parisuhteet ja puhetavat. Kaleva 21.02.2015, K2, 56.
SoleCRIS

Nyyssönen Heino. (2015). Suomi loittonee Pohjoismaista. Aamulehti 25.04.2015, B7.
SoleCRIS

Oulasvirta Lasse. (2015). Audit conducted by a supreme audit institution - quality audit with tax money. STUDII ECONOMICE Revistă ştiinţifică 9 (1/2015), 105-112.
URL SoleCRIS

Oulasvirta Lasse. (2015). Public Sector Accounting and Auditing in Finland. Teoksessa Brusca Isabel et al (toim.) Public sector accounting and auditing in Europe : The Challenge of Harmonization. Houndmills, UK: Palgrave Macmillan, 60-74.
SoleCRIS

Paananen Mikko, Rönkkö Jaakko. (2015). Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuskertomusten mukauttaminen : empiirinen katsaus tilintarkastuskertomuksiin vuosilta 2009-2015. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 43 (3), 246-254.
SoleCRIS

Palander Jaana. (2015). Eurooppalaisen maahanmuutto-oikeuden palapeli : Boeles, Pieter et al. (2014) European Migration Law. Oikeus 2015 (1), 93-95.
SoleCRIS

Palmujoki Eero. (2015). How different is Asia? Global trade rules and ASEAN regional trade arrangements. Teoksessa Korvela Paul-Erik, Palonen Kari, Björk Anna (toim.) The Politics of World Politics. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 315-328. (SoPhi 130).
URL SoleCRIS

Palosaari Esa, Punamäki Raija-Leena, Peltonen Kirsi, Diab Marwan, Qouta Samir. (2015). Negative Social Relationships Predict Posttraumatic Stress Symptoms Among War-Affected Children Via Posttraumatic Cognitions. Journal of Abnormal Child Psychology.
URL SoleCRIS

Palvalin Miikka, Vuolle Maiju, Jääskeläinen Aki, Laihonen Harri, Lönnqvist Antti. (2015). SmartWoW – constructing a tool for knowledge work performance analysis. International Journal of Productivity and Performance Management 64 (4), 479 - 498.
URL SoleCRIS

Parkkali Petra, Lehtimäki Hanna, Thatchenkery Tojo. (2015). Appreciative Intelligence: Post Merger Communication in a Public Organization. International Journal of Human Resources Development and Management 15 (2/3/4), 115 -127.
URL SoleCRIS

Parkkali Petra, Lehtimäki Hanna, Thatchenkery Tojo. (2015). Appreciative Intelligence as a Tool in Organizational Integration. Teoksessa Sardana GD, Thatchenkery Tojo (toim.) Leveraging Human Factors for Strategic Change : An Organizational Culture Perspective. New Delhi: Bloomsbury, 14-25.
SoleCRIS

Parkkinen Ida, Lehtimäki Hanna, Thatchenkery Tojo. (2015). Appreciative Intelligence in Change Management. Teoksessa Sardana GD, Thatchenkery Tojo (toim.) Leveraging Human Factors for Strategic Change : An Organizational Culture Perspective. New Delhi: Bloomsbury, 3-13.
SoleCRIS

Parkkinen Ida, Lehtimäki Hanna,Thatchenkery Tojo. (2015). Leveraging Appreciative Intelligence for Enhancing Organizational Change. International Journal of Human Resource Development and Management 15 (2/3/4), 101-114.
URL SoleCRIS

Pascucci Elisa. (2015). Diaspora, Immobility and the Everyday Politics of Waiting: Young Iraqi Refugees in Cairo. Teoksessa Gorman Anthony, Kasbarian Sossie (toim.) Diasporas of the Modern Middle East: Contextualising Community. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press, 338-369.
SoleCRIS

Pascucci Elisa. (2015). Book Review: Asylum Seeking and the Global City. Border Criminologies Blog (https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2015/02/book-review).
URL SoleCRIS

Pekkola Elias, Kuoppala Kari. (2015). Määräaikaiset tutkijat tietotaloudessa. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen - Suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 13-20.
URL SoleCRIS

Pekkola Elias, Kuoppala Kari, Liski Anni, Puhakka Antero, Rautopuro Juhani. (2015). Suomalainen määräaikainen tutkija. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru ja Seppo Hölttä (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 336-352.
URL SoleCRIS

Pekkola Elias, Kuoppala Kari, Lyytinen Anu, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko, Hölttä Seppo. (2015). Alihallinnosta innovaatiojärjestelmiin - Korkeakouluhallinnon tutkimus osana Tampereen yliopiston hallintotieteen tutkimusta. Teoksessa Af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix Byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona : Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 197-224.
SoleCRIS

Pekkola Elias, Tuurnas Sanna, Stenvall Jari, Hakari Kari. (2015). Public Value in Localized Service Delivery – Exploring Different Rationales. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 43 (4).
SoleCRIS

Peltola Taru, Tuomisaari Johanna. (2015). Re-inventing forestry expertise: Strategies for coping with biodiversity protection in Finland. Forest Policy and Economics.
URL SoleCRIS

Peltola Taru, Tuomisaari Johanna. (2015). Making a difference: Forest biodiversity, affective capacities, and the micro-politics of expert fieldwork. Geoforum 64, 1-11.
URL SoleCRIS

Peltomaa Juha. (2015). Tehotuottajat ja Ellun kanat – Maatilojen muutos ja ympäristöpolitiikan kehittämisen mahdollisuudet. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2014).
URL SoleCRIS

Peltonen Hannes. (2015). On Pragmatism (in International Relations). SocialSciences.in (http://www.socialsciences.in/article/pragmatism-international-relations).
URL SoleCRIS

Peltonen Hannes. (2015). Pragmatismista kansainvälisissä suhteissa. Politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Peltoniemi Johanna. (2015). Äänen pitkä matka: Ulkosuomalaisten matala äänestysaktiivisuus ja joustavien äänestysmenetelmien merkitsevyys. Politiikka 57 (4), 208-225.
SoleCRIS

Peltoniemi, Johanna. (2015). Analyysi: Herätetäänkö nukkuva vaalipiiri?. Aamulehti 26.02.2015, B4.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Liiketoimintakokonaisuus liiketoimintasiirrossa ja osittaisjakautumisessa; Osakkeiden äänioikeuden pidättäminen sukupolvenvaihdostilanteessa. Tilisanomat 36 (6), 144-147.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Siirtohinnoittelua koskevat oikeuskäytännön linjaukset. Verotus 65 (2), 120 - 140.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). The EC Interest Savings Directive, Finland. Teoksessa Vanistendael, Frans (toim.) The EC Interest Savings Directive: IBFD, 129-134. (EATLP International Tax Series 4).
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Viimeaikaista oikeuskäytäntöä yritys- ja henkilöverotuksesta. Teoksessa Vero-opintopäivät 2015, 107 - 135.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Ristiretkellä veroparatiisissa. Ulkopolitiikka 52 (1), 78.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Ajankohtainen ja realistinen, mutta jatkoselvityksiä kaipaava aloite. Peruste 2015 (1), 93- 94.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta - Ongelmia ja niiden vastauksia. Teoksessa Keskuskauppakamarin Suuri Veropäivä 2015: Suuri Veropäivä 2015, Keskuskauppakamari, 37 - 63.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Kunnan satamaliiketoiminnan yhtiöittämiseen sovellettiin liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä - KHO 2014:184. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Osakeyhtiön muodonmuutos osuuskunnaksi ilman tuloveroseuraamuksia ei ollut mahdollista - KHO 23015:61. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Liiketoimintakokonaisuus liiketoimintasiirrossa ja osittasjakautumisessa – KHO 2015:155 JA 2015:156. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Tukiyhdistyksen yleishyödyllisyys; Lomahuoneiston vuokrauksen tappio. Tilisanomat 36 (5), 64-68.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Koulutusmenot ja verotus. Tilisanomat 36 (1), 38-41.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Osakevaihto ja rahavastike; Lahjaveron kiertäminen. Tilisanomat 36 (1), 64 - 66.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Tuki- ja kannatusyhteisön yleishyödyllisyys - KHO 2015:125. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Osakeyhtiön muodonmuutos osuuskunnaksi; Varainsiirtoveron vähennyskelpoisuus. Tilisanomat 36 (4), 58-60.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Elinkeinotoiminnan tuloa vai oman asunnon luovutusvoitto?; Korkomenojen vähennysoikeuden rajoitukset. Tilisanomat 36 (2), 66-68.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2015). Liikearvon poistaminen; Korkovähennysrajoitukset - kokonaishoitopalvelu. Tilisanomat 36 (3), 66-69.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Nieminen Martti. (2015). Finland: Contemporary transfer pricing case law of the Finnish Supreme Administrative Court. European Taxation 55 (7), 303-314.
SoleCRIS

Penttilä Seppo, Ruohonen Janne, Uoti Asko, Vahtera Veikko. (2015). Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu 88).
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo, Vahtera Veikko. (2015). Osuuskunta yhteisömuotona ja sen ylijäämänjaon verotuksen uudistaminen. Defensor Legis 2015 (3), 470-487.
SoleCRIS

Petersen Eva Bendix, Millei Zsuzsa. (2015). Psychological cogs in the education machine. Knowledge Cultures 3 (2), 127-145.
URL SoleCRIS

Piñheiro Romulo, Geschwind Lars, Foss Hansen Hanne, Pekkola Elias. (2015). Academic Leadership in the Nordic Countries: Patterns of Gender Equality. Teoksessa Desivilya Syna Helena, Costea Carmen-Eugenia (toim.) Women's Voices in Management : Identifying Innovative and Responsible Solutions. London: Palgrave Macmillan.
SoleCRIS

Pinheiro Romulo, Wengenge-Ouma Gerald, Balbachevsky Elizabeth, Cai Yuzhuo. (2015). The role of higher education in society and the changing institutionalized features in higher education. Teoksessa Jeroen Huisman, Manuel Souto-Otero, David D. Dill and Harry de Boer (toim.) The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 225-242.
SoleCRIS

Pirttilä Jukka. (2015). Book review of Empirical Development Economics, edited by MÅNS SÖDERBOM, FRANCIS TEAL, MARKUS EBERHARDT, SIMON QUINN and ANDREW ZEITLIN. Journal of International Development 27 (7), 1345-1346.
URL SoleCRIS

Pohjolainen Pasi, Vinnari Markus, Jokinen Pekka. (2015). Consumers’ perceived barriers to following a plant-based diet. British Food Journal 117 (3), 1150-1167.
SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2015). Kesken jääneet vallankumoukset Yhdysvalloissa. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti 20.10.2015.
URL SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2015). "Me emme kiduta" : yhdysvaltalainen ekseptionalismi kidutuksen kontekstissa. Kosmopolis 45 (2), 44-60.
SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2015). Pohjoisen teekutsuliike – poliittinen populismi ja johtajuus. Politiikasta.fi 12.11.2015.
URL SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2015). Peruskoulutuksen valinnanvapaus on etuoikeuden symboli. Politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Primmer Eeva, Jokinen Pekka, Blicharska Malgorzata, Barton David, Butger Rob, Potschin Marion. (2015). Governance of ecosystem services : A framework for empirical analysis. Ecosystem services 16, 158-166.
URL SoleCRIS

Punamaki Raija-Leena, Palosaari Esa, Diab Marwan, Peltonen Kirsi, Qouta Samir R. (2015). Trajectories of posttraumatic stress symptoms (PTSS) after major war among Palestinian children: Trauma, family- and child-related predictors.. Journal of Affective Disorders 172 (Feb), 133-140.
SoleCRIS

Pursiainen Christer, Forsberg Tuomas. (2015). Ulkopolitiikkaa norsunluutornista. Tampere: Chan Puma House.
SoleCRIS

Radzik-Maruszak, Katarzyna; Batorova, Michaela. (2015). Citizen Participation and Engagement in Urban Governance: Perception of Finnish and Polish Local Officials. Nispacee journal of public administration and policy 8 (1), 85-110.
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Airaksinen Jenni, Harisalo Risto, Kork Anna, Kurkela Kaisa, Lehto Juhani, Manka Mikko, Meklin Pentti, Stenvall Jari, Tienhaara Piia, Tuurnas Sanna, Vakkuri Jarmo, Valvanne Jaakko, Virtanen Petri. (2015). Syytön, sankari vai konna? : Tampereen toimintamallin arviointi. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 257).
URL SoleCRIS

Rannisto Satu, Okuloff Annaleena, Uitti Jukka, Paananen Markus, Rannisto Pasi-Heikki, Malmivaara Antti, Karppinen Jaro. (2015). Leg-length discrepancy is associated with low back pain among those who must stand while working. BMC Musculoskeletal Disorders 16, 110.
URL SoleCRIS

Rantavuo Heli, Lehtimäki Hanna, Harder Andrew. (2015). Internal Dialogue on User Experience in Innovation: Case Mobile Handset. Teoksessa Sardana GD, Thatchenkery Tojo (toim.) Understanding Work Experiences from Multple Perspectives :New Paradigms for Organizational Excellence. New Delhi: Bloomsbury, 277-289.
SoleCRIS

Raskulla Siina. (2015). Suomi vie maailmalle kaksinaismoralismia. Aviisi 2015 (2), 28.
URL SoleCRIS

Raskulla Siina. (2015). Transihmisten oikeuksien pysähtyneisyyden tila – pakkosterilisaatiota 2000-luvulla?. Alusta!.
URL SoleCRIS

Raskulla Siina. (2015). Yritysvastuu on kuollut – kauan eläköön yritysvastuu?. Alusta!.
URL SoleCRIS

Ratamäki Outi, Jokinen Pekka, Sørensen Peter B, Breeze Tom, Potts Simon. (2015). A Multilevel Analysis on Pollination-related Policies. Ecosystem Services 14, 133-143.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). The Finnish Eduskunta and the European Union: The Strengths and Weaknesses of a Mandating System. Teoksessa Hefftler Claudia et al (toim.) The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 406-424.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). Europe and the 2015 Finnish election: the success of the Finns Party continues. European Parties Elections and Referendums Network (EPERN) blog (https://epern.wordpress.com/2015/05/05/europe-and-the-2015-finnish-election-the-success-of-the-finns-party-continues/).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). Presidentit koettelevat valtansa rajoja. Helsingin Sanomat 31.10.2015, A5.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). In Finland, a conservative government supported by a conservative president. Presidential Power blog (http://presidential-power.com/?p=3485).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). Pelätäänkö Brysselissä kansallisia vaaleja?. Tähdistö, Eurooppa-nuorten julkaisu 1-2 (2015), 27-28.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). Finland – When a constitutional reform really works as intended. Presidential Power blog (http://presidential-power.com/?p=3980).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). Finland’s 2015 parliamentary elections: a final look at the parties and the polling. EUROPP European Politics & Policy blog, LSE (http://bit.ly/1DW7niN).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). The Role of National Legislatures in EU Politics. Teoksessa Cramme Olaf, Hobolt Sara B (toim.) Democratic Politics in a European Union under Stress. Oxford: Oxford University Press, 103-119.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). The Greens and the 2015 elections in Finland: finally ready for a breakthrough?. Environmental Politics 24 (5), 830-834.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). Finland: An End to Domestic Consensus?. Teoksessa Zeff Eleanor E., Pirro Ellen B. (toim.) The European Union and the Member States (3rd edition). Boulder: Lynne Rienner, 243-257.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). The European Parliament. Teoksessa Magone José M. (toim.) Routledge Handbook of European Politics. Abingdon: Routledge, 248-262.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2015). The new Finnish government could offer a natural ally for David Cameron. EUROPP European Politics & Policy blog, LSE (http://bit.ly/1HV938i).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Suomalainen demokratia yhteisöllisen tahdon ja yhteisöllisen järjen näkökulmasta. Teoksessa Karppi Ilari (toim.) Governance - hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampereen yliopiston vuoden 2015 hallintotieteiden valintakokeen ennakkoaineisto. Tampere: Tampereen yliopisto, 34-46.
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Taiteilijan ilmaisuvapaus oikeudellistuneessa taidemaailmassa. Teoksessa Korpisaari Päivi (toim.) Viestintäoikeuden vuosikirja 2014. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Taidepolitiikan tabut - 6 asiaa joista suomalaisessa taidepolitiikassa ei keskustella riittävästi. Teoksessa Koitela Jussi (toim.) Suomen taidepoliittinen käsikirja. Helsinki: Checkpoint Helsinki.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Interlakenin, Izmirin ja Brightonin välitilinpäätös. Defensor Legis (1), 182.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Vihapuhe taiteessa. Teoksessa Neuvonen Riku (toim.) Vihapuhe Suomessa. Helsinki: Edita.
SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Kaikki kansalaisaloitteet on otettava vakavasti. Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/07/29/pauli-rautiainen-kaikki-kansalaisaloitteet-on-otettava-vakavasti/).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Oikeus sosiaaliturvaan ei toteudu Suomessa. Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/02/11/pauli-rautiainen-oikeus-sosiaaliturvaan-ei-toteudu-suomessa/).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Talouspolitiikka ja tss-oikeudet. Oikeus 44 (4), 466-474.
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Ihmisoikeuksien toteuttaminen ja talouspolitiikka. Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/09/22/ihmisoikeuksien-toteuttaminen-ja-talouspolitiikka/).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Säästölait läpäisivät perustuslakivaliokunnan seulan. Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran perustuslakiblogi (https://perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/12/10/pauli-rautiainen-saastolait-lapaisivat-perustuslakivaliokunnan-seulan/).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli. (2015). Kulttuuritapahtumien järjestäminen : sääntelyn ja byrokratian purkamisen tarpeita koskeva kartoitus. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:21).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli, Annala Iiris, Lappalainen Petra, Salmela Teemu. (2015). Totaalikieltäytyminen on mitä korkeinta lain kunnioittamista. Oikeus 44 (1).
SoleCRIS

Rautiainen Pauli, Roiha Taija. (2015). Taidealojen korkeakoulutus Suomessa. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. (Cuporen verkkojulkaisuja 30).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli, Roiha Taija, Rensujeff Kaija. (2015). Taiteen ja kulttuurin barometri 2015: taiteen toimintaympäristö ja rahoitus. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. (Cuporen verkkojulkaisuja 33).
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli, Viljanen Jukka. (2015). Demokratia ja ihmisoikeudet kansainvälistyvässä Suomessa valtiosäännön perusperiaatteiden näkökulmasta. Teoksessa Karppi Ilari (toim.) Governance : Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 3-9.
URL SoleCRIS

Rautkallio Hannu. (2015). Välinpitämätön Washington. Teoksessa Meinander Henrik (toim.) Historian kosto. Suomen talvisota kehyksissään. Helsinki: Siltala, 239-257.
SoleCRIS

Rautkallio Hannu. (2015). Idässä kiinni, länteen kallellaan : USA ja Suomi 1944-1958. Jyväskylä: Docendo.
SoleCRIS

Reyes Charisse N, Reyes Joseph Anthony L. (2015). Exploring Publication Productivity in the Philippines : A 10-year Gendered Analysis of Six Academic Disciplines. Asia-Pacific Social Science Review 15 (1), 26-45.
URL SoleCRIS

Rintamäki Timo, Mitronen Lasse. (2015). Creating Information-Based Customer Value with Service Systems in Retailing. Teoksessa Kijima Kyoichi (toim.) Service Systems Science. Translational Systems Sciences Vol. 2.: Springer Japan, 145-162. (Translational Systems Sciences 2).
SoleCRIS

Riviezzo Angelo, Skippari Mika, Garofano Antonella. (2015). Who wants to live forever: exploring 30 years of research on business longevity. Business History 57 (7), 970-987.
URL SoleCRIS

Rodrigue Michelle, Cho Charles H, Laine Matias. (2015). Volume and Tone of Environmental Disclosure: A Comparative Analysis of a Corporation and its Stakeholders. Social and Environmental Accountability Journal 35 (1), 1-16.
SoleCRIS

Roiha Taija, Rautiainen Pauli, Rensujeff Kaija. (2015). Taiteilijan asema ja sukupuoli. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. (Cuporen verkkojulkaisuja 31).
URL SoleCRIS

Ropo Arja, Salovaara Perttu, Sauer Erika, De Paoli Donatella (toim.). (2015). Leadership in Spaces and Places. Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
URL SoleCRIS

Rossi Paula, Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari. (2015). Coping with Contradictory Logics in Creating Innovative Public Service Markets: Case Jyväskylä. Teoksessa Sardana GD, Thatchenkery Tojo (toim.) Optimizing Business Growth : Strategies for Scaling Up. New Delhi: Bloomsbury Publishing India, 419-431.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön perimä ylimääräinen vastike oli yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, sillä sen tarve perustui yhden osakkaan tekemään muutostyöhön. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Apportti osakeyhtiötä perustettaessa. Balanssi : raportointi & hyvä hallinto 2015 (2), 12-15.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Varojenjakosäännösten vastainen sopimusehto osakkeiden takaisinostosta ei sitonut osakeyhtiötä – KKO 2014:65. Edilex / Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Högsta domstol 2014:65 Användning av bolagets tillgångar. Nordisk Tidskrift for Selskabsret 2015 (1), 130.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Exceptional Profit Distribution Limitations in Finnish Limited Liability Company during the Second World War. Ennen ja Nyt : Historian tietosanomat.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Säätiön tilintarkastus – ei velvollisuutta erityislakien osalta - TILA 8/2014 ratkaisun arviointia. Tilisanomat 36 (3), 52-55.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Osakeyhtiön hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuus ja vahingonkorvausvelvollisuus - Oikeustapauskommentti (HO). Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Asunto-osakeyhtiön enemmistöosakkeenomistaja todettiin esteelliseksi ja yhtiökokouksen päätöstä muutettiin - erityisen tarkastuksen lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin oli ryhdyttävä (HO). Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Osakeyhtiön erityiseltä tarkastajalta ei edellytetty KHT-pätevyyttä eikä palkkiota pidetty kohtuuttomana (HO). Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Tampereen yliopistokenttä uuden äärellä?. www.satonen.fi (http://satonen.fi/2015/04/17/arto-satosen-kampanjassa-mukana-yliopistonlehtori-janne-ruohonen/).
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). KKO samasti yhtiön ja tytäryhtiön eli poikkesi osakeyhtiön erillisyyden pääperiaatteesta – poikkeuksellisesti osakeyhtiö velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan omistamansa ulkomaisen rajavastuuyhtiön maksamatta jääneet lakisääteiset hyvitysmaksut (KKO 2015:17). Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2015). Osakeyhtiön ja osakkeenomistajan vastuu - uutta oikeuskäytäntöä. Balanssi - Raportointi & hyvä hallinto 2015 (6), 44-46.
SoleCRIS

Ruostela Jenna, Lönnqvist Antti, Palvalin Miikka, Vuolle Maiju, Patjas Maija, Raij Anna-Leena. (2015). ‘New Ways of Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company. Knowledge Management Research & Practice 13 (4), 382-390.
URL SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2015). Elite Recruitment and Coherence of the Inner Core of Power in Finland : Changing Patterns during the Economic Crises of 1991-2011. Lanham: Lexington Books.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2015). Paikallisen demokratiamme kehittämiselle eurooppalaisia esikuvia tarjoava tietopaketti. Tieteessä tapahtuu 2015 (2), 70-72.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2015). Subsidiariteettiperiaate - uuden kunnan aseman perusta: United Press Global.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2015). Uusi kunnallishallinnon peruslaki - päivitetty versio vai uusia mahdollisuuksia avaava?. Teoksessa Uoti Asko, Rannisto Pasi-Heikki, Ryynänen Aimo et al. (toim.) Luottamushenkilön käsikirja 2015. Kuopio: UNIpress, 336-345.
SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2015). Kuntatalousohjelma - kunnallistalouden pelastaja vai itsehallinnon päätösvallan haltuunottaja. Kuntalehti, verkkoversio 5.4.2015 (http://kuntalehti.fi/kolumnit/2015/04/05/kuntatalousohjelma-kunnallistalouden-pelastaja-vai-itsehallinnon-paatosvallan-haltuunottaja/).
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2015). Puolentoista vuosisadan ikäisellä kunnallisella itsehallinnolla on edelleen käyttöä. Teoksessa Tapio Malmiharju et al (toim.) Orimattila 150 vuotta - Loviisan pässistä Z-junan kyytiin. Orrimattila: Orimattilan kaupunki, 12-26.
URL SoleCRIS

Rönkkö Jaakko. (2015). Sisäinen tarkastus osana kunnan johtamis- ja valvontajärjestelmää : empiirinen tutkimus sisäisen tarkastuksen olemassaolosta suomalaisissa yli 10000 asukkaan kunnissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 43 (1), 7-22.
SoleCRIS

Rönkkö Jaakko. (2015). Millaiset listayhtiöt investoivat sisäiseen tarkastukseen?. Balanssi 2015 (4-5), 56-58.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2015). Kaupan yhteiskunnallinen rooli ja potentiaali. Kaupan liiton Vieraskynä-blogi (http://www.kauppa.fi/ajankohtaista/blogit/vieraskynablogi/kaupan_yhteiskunnallinen_rooli_ja_potentiaali_382).
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2015). Murra paradigma!. Kaupan liiton Vieraskynä-blogi (http://www.kauppa.fi/kauppa_fi/ajankohtaista/blogit/vieraskynablogi/murra_paradigma_397).
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2015). Verkkokaupan lieveilmiöt. Kaupan liiton Vieraskynä-blogi (http://www.kauppa.fi/kauppa_fi/ajankohtaista/blogit/vieraskynaeblogi/verkkokaupan_lieveilmiot_367).
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2015). Keskustelu kaupasta on ollut yksipuolista. Helsingin Sanomat 13.06.2015.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Kuusela Hannu. (2015). Asiakkaan ratkaiseva ääni unohtui. Aamulehti 21.10.2015.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Kuusela Hannu, Kannan P.K., Kulkarni Gauri, Rintamäki Timo. (2015). Unlocking the Transformative Potential of Customer Data in Retailing. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Mitronen Lasse. (2015). Kauppa kaipaa yhteiskunnallista tarkastelua. Kauppalehti 09.04.2015, B15.
SoleCRIS

Saarinen Arttu, Ruokolainen Mervi, Taimio Heikki, Pirttilä Jukka, Mauno Saija. (2015). Palvelumotivaatio ja työhyvinvointi terveydenhuollossa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarja 86).
URL SoleCRIS

Salminen Hanna, Tala Mika, Mattila Malla. (2015). Perceptions concerning temporary agency work and job seeking among Finnish university students. Teoksessa 30th Workshop on Strategic Human Resource Management.
SoleCRIS

Salminen Hanna, Vanhala Mika, Heilmann Pia. (2015). The effect of job satisfaction and commitment to organizational performance. Teoksessa 30TH WORKSHOP ON STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.
SoleCRIS

S Andersen Rune, Vuori Juha A, Guillaume Xavier. (2015). Chromatology of security: Introducing colours to visual security studies. Security Dialogue 46 (5), 440-457.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2015). Kiehtova toinen. Hyönteisharrastuksen järki ja tunteet. Alue ja Ympäristö 44 (2), 3-14.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2015). Paneeli pohti maantieteen tulevaisuutta. Terra 127 (4), 221-222.
SoleCRIS

Satonen Arto, Ruohonen Janne. (2015). Tampere3 on uudenlaisten visioiden korkeakouluhanke. Aamulehti 06.06.2015, B10.
SoleCRIS

Seidel Torsten. (2015). Inefficiencies of Quasi-Market Solutions from an Institutional Perspective: A qualitative case study comparison of local public transportation in six cities in Germany and Finland. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2042).
URL SoleCRIS

Seidel Torsten, Vakkuri Jarmo. (2015). Institutional Change of Quasi-Market Arrangements in Local Public Transportation - Comparative Observations from Germany and Finland. Croatian and Comparative Public Administration 15 (3), 593-613.
SoleCRIS

Shumilova Yulia, Cai Yuzhuo. (2015). Three Approaches to Competing for Global Talent: Role of Higher Education. Teoksessa Bista Krishna, Foster Charlotte (toim.) Global Perspectives and Local Challenges Surrounding International Student Mobility. Hershey, PA: IGI Global, 114-135.
URL SoleCRIS

SiekkinenTaru, Kuoppala Kari, Pekkola Elias. (2015). Tutkijan työtä etsimässä – tutkijan työn ulottuvuuksia kyselyaineiston valossa. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 353-425.
URL SoleCRIS

SiekkinenTaru, Kuoppla Kari, Pekkola Elias. (2015). Sitoutuminen akateemisen tutkijan työssä. Teoksessa Työelämän tutkimuspäivät 2014 : työn monet muodot. Tampere: Tampereen yliopisto, 99-114. (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 6/2015).
URL SoleCRIS

SiekkinenTaru, Pekkola Elias ja Kuoppala Kari. (2015). The EU Human Resource Strategy for Researchers and the working conditions of Finnish fixed-term re-searchers. Journal of the European Higher Education Area 5 (3).
SoleCRIS

Similä Jenni. (2015). Vero-oikeuden bibliografia 2014. Verotus 65 (4), 441-453.
SoleCRIS

Skippari Mika, Nyrhinen Jussi, Karjaluoto Heikki. (2015). Exploring the drivers of local store patronage. Teoksessa European Marketing Academy Annual Conference.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2015). Aluekehittämisen kehityskaari Suomessa ja peruskäsitteet. Teoksessa Karppi Ilari (toim.) Governance : Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto, 215-230.
URL SoleCRIS

Stenvall Elina, Korkiamäki Riikka, Kallio Kirsi Pauliina. (2015). Arjen moninaisuuden tavoittaminen tutustumisen kautta. Teoksessa Häkli Jouni, Kallio Kirsi Pauliina, Korkiamäki Riikka (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura, 39-64. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura julkaisuja 171).
URL SoleCRIS

Stenvall Jari, Laitinen Ilpo. (2015). Higher Education Engagement and Innovation Dynamics - Comparative Study of Regional Innovative Networks of the City of Helsinki and the City of Chicago. Teoksessa Carlot Caroline et al (toim.) The Role of Higher Education in Regional and Community Development and in the Time of Economic Crisis: National Institute of Adult Continuing Education.
SoleCRIS

Stenvall Jari, Syväjärvi Antti, Vakkala Hanna, Virtanen Petri, Kuoppala Kari. (2015). Kunnat ajopuina - koskesta sumaan. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Acta 258).
SoleCRIS

Stenvall Jari, Virtanen Petri. (2015). Intelligent Public Organizations. Public Organization Review.
URL SoleCRIS

Syrjämäki Eija, Kojo Matti, Litmanen Tapio. (2015). Muuttunut hanke : Fennovoiman ydinvoimalahankkeen YVA-yleisötilaisuudet Pyhäjoella vuosina 2013-2014. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (YFI julkaisuja 2).
URL SoleCRIS

Syväjärvi Antti, Kivivirta Ville, Stenvall Jari, Laitinen lipo. (2015). Digitalization and Information Management in Smart City Government: Requirements for Organizational and Managerial Project Policy. International Journal of Innovation in the Digital Economy 6 (4).
URL SoleCRIS

Särmä Saara. (2015). Lisää Putin-meemejä!. UP - Ulkopolitiikka 2015 (3).
URL SoleCRIS

Särmä Saara. (2015). Kuinka tehdä tieteen naiset näkyviksi?. Politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Särmä Saara. (2015). Kollaasimetodologiaa sukupuolittuneesta maailmanpolitiikasta. Sukupuolentutkimus - Genusforskning 28 (1).
SoleCRIS

Särmä Saara. (2015). Collage: An Art-Inspired Methodology for Studying Laughter in World Politics. Teoksessa Caso Federica, Hamilton Caitlin (toim.) Popular Culture World Politics Collection : Theories, Methods, Pedagogies. Bristol: E-International Relations Publishing, 110-119.
URL SoleCRIS

Särmä Saara, Daigle Megan. (2015). What We MADE at ISA: Art as Subject, Art as Method. Disorder of Things (http://thedisorderofthings.com/2015/03/11/what-we-made-at-isa-art-as-subject-art-as-method/).
URL SoleCRIS

Tanja Johansson, Aino-Maija Lahtinen, Hannu Ojala. (2015). Art-based business learning in higher education. Encatcscholar Issue 4, Teaching experiences.
URL SoleCRIS

Taru Lehtinen, Kari Kuoppala, Elias Pekkola. (2015). Yliopistojen henkilöstöpolitiikan kehitys. Teoksessa Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Hölttä Seppo (toim.) Tietoyhteiskunnan työläinen : suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ- ja toimintaympäristö. Tampere: Tampere University Press, 227-248.
URL SoleCRIS

Tienhaara Piia. (2015). Terveyspalveluihin asiakaslähtöisyyttä – pullataikinasta pitkoksi : kokemuksia Tampereen kaupungin OSAKE-työpajapilotista vuosilta 2013−2014. Tampere: Tampereen kaupunki. (Tampereen kaupunki. Selvitykset ja kehittämisraportit 8/2015).
URL SoleCRIS

Till Karen E, Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2015). Towards Responsible Geographies of Memory: Complexities of Place and the Ethics of Remembering. Erdkunde 69 (4), 291-306.
URL SoleCRIS

Tuominen Elina. (2015). Reversal of the Kuznets curve : Study on the inequality-development relation using top income shares data. Helsinki: UNU-WIDER. (WIDER Working Papers 36/2015).
URL SoleCRIS

Tuominen Elina. (2015). Essays on Income Distribution and Economic Growth. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2119).
URL SoleCRIS

Tuomisaari Johanna. (2015). Lahden yleiskaava strategisen maankäytön suunnittelun työkaluna. Yhdyskuntasuunnittelu 53 (2).
URL SoleCRIS

Tuurnas Sanna. (2015). Learning to Co-Produce? The Perspective of Public Service Professionals. International Journal of Public Sector Management 28 (7), 583-598.
URL SoleCRIS

Tuurnas Sanna, Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki. (2015). The Impact of Co-production on Frontline Accountability - the Case of Conciliation. International Review of Administrative Sciences.
URL SoleCRIS

Tynkkynen Nina, Kallio Kirsi Pauliina. (2015). Avoimesti teidän, laadusta tinkimättä. Alue ja ympäristö 44 (1), 1-3.
URL SoleCRIS

Uoti Asko. (2015). Lainmukaisuus ja eettiset periaatteet kunnallisessa päätöksenteossa. Teoksessa Luottamushenkilön käsikirja 2015: UNIpress, 5-22.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2015). Sukupolvenvaihdoshuojennus ja äänioikeuden pidättäminen - KHO 2015:154. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2015). Perusteettomasti tehtyjen arvonlisäverovähennysten lisääminen elinkeinotuloon - KHO 2015:157. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2015). Vahingonkorvaukseen rinnastettavan suorituksen veronalaisuus - KHO 2015:169. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2015). Ensimmäinen vuosikirjaratkaisu EVL:n uusista korkovähennysrajoituksista - KHO 2015:11. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Oman pääoman menettämistä koskevan rekisteri-ilmoituksen laiminlyönti ei synnyttänyt osakeyhtiön johdolle vahingonkorvausvastuuta puuttuvan syy-yhteyden takia (HO). Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Keskinäisen kiinteistöyhtiön yhtiökokouksen aiempi päätös ei estänyt uutta yhtiökokousta muuttamasta päätöstä - päätös ei ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätös oli yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, kun muualla asuvat osakkeenomistajat asetettiin vakituisia asukkaita huonompaan asemaan autopaikkojen jaossa(HO). Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätös kunnossapitovastuun muuttamisesta ei ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Osakeyhtiössä väärinkäytöksiin syyllistynyt osakkeenomistaja velvoitettiin lunastamaan toisen osakkeenomistajan osakkeet 160.000 euron hinnasta.. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Hovioikeus tuomitsi osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan korvamaan yhtiön konkurssipesälle n. 1,9 miljoonaa euroa laittoman varojenjaon seurauksena – muut jäsenet välttivät vastuun. Edilex (https://www.edilex.fi/uutiset/43119).
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Osakeyhtiön itsensä oleminen osakassopimuksen osapuolena ei ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista, vaikka yhtä osakkeenomistajaa ei oettu osakassopimuksen osapuoleksi.. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Tilintarkastajatutkintojen ja tilintarkastajien valvonnan uudistaminen. Teoksessa Kihn Lili-Anne et al (toim.) Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium : näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja standardeihin. Tampere: Tampere University Press, 19-33.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätös kustannusten tasajaosta ei ollut yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, vaikka kunnossapitotyö tehtiin rajoitettuna tasajakosäännöksen soveltamiseksi(HO).. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2015). Asunto-osakeyhtiö oli vastuussa vesieristeen kunnossapitokustannuksista, kun kunnossapidon tarve oli seurausta aiemman osakkeenomistajan virheellisestä muutostyöstä (KKO 2015:87). Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko, Ruohonen Janne. (2015). Osakeyhtiön maksukyvyn arviointi varojenjaon yhteydessä korostuu taantuman aikana - käytännön tulkintaongelmat lisääntyneet. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vahtera Veikko, Ruohonen Janne. (2015). Tilintarkastuslain uudistaminen yhtenäistää tilintarkastajajärjestelmää sekä tilintarkastajien valvontaa – tilintarkastajille ei yleistä ilmoitusvelvollisuutta säännösten vastaisesta menettelystä (TaVM 5.3.2015). Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Vainio Teija, Walsh Tanja. (2015). Learning Maths with Mobiles: Cross-Cultural Design of Technology with Experiences in South-Africa and Finland. Teoksessa Meletiou-Mavrotheris Maria, Mavrou Katerina, Paparistodemou Efi (toim.) Integrating Touch-Enabled and Mobile Devices into Contemporary Mathematics Education: IGI Global, 79-96.
URL SoleCRIS

Vakkuri Jarmo. (2015). Institutionaalinen vallankumous - kvantifikaatio ja modernin yhteiskunnan instituutioiden taloudellinen rakentuminen. Hallinnon tutkimus 34 (2), 197-200.
SoleCRIS

Vakkuri Jarmo, Oulasvirta Lasse, Johanson Jan-Erik. (2015). Talouden hallinta ja johtaminen julkisessa toiminnassa - johdatus julkisen talousjohtamisen näkökulmaan. Teoksessa Karppi Ilari (toim.) Governance : Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu, 91-97.
URL SoleCRIS

Valkama Pekka, Anttiroiko Ari-Veikko, Kankaanpää Jari. (2015). Market Creation of Urban Public Bus Services: A case study of the consequences of competitive tendering of Helsinki metropolitan area bus services. Teoksessa Xiao, Chong (toim.) Management and Economy 2015. Singapore: IACSIT PRESS, 49-58. (International Proceedings of Economics Development and Research 84).
SoleCRIS

Valkama Pekka, Bailey Stephen J, Anttiroiko Ari-Veikko. (2015). Key public governance issues of smart cities: innovations in municipal investments and management. Teoksessa International Conference on Business and Social Science, 22-24 March 2015, Osaka, Japan, 624-631.
SoleCRIS

Valtonen Anu, Närvänen Elina. (2015). Gendered reading of the body in the bed. Journal of Marketing Management 31 (15-16), 1583-1601.
URL SoleCRIS

Valtonen Anu, Närvänen Elina. (2015). The everyday intimacy of sleeping: An embodied analysis of intimate practices. Consumption, Markets and Culture.
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2015). Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman arviointi ja kansallisten ihmisoikeusrakenteiden kehittäminen. Teoksessa Af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix byrokratia? Julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona : Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 129-141.
SoleCRIS

Viljanen Jukka. (2015). Kolumni: Cheers, John. Aikalainen 2015 (3), 15.
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta. (2015). Ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskeva YK-raportti valmistui. Suomen ympäristöoikeustieteen seura ry:n blogi (https://sysry.wordpress.com/2015/03/23/jukka-viljanen-ja-heta-heiskanen-ymparistoa-ja-ihmisoikeuksia-koskeva-yk-raportti-valmistui/).
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta. (2015). Ihmisoikeudet unohtuivat metsähallituslain valmistelussa. Suomen Kuvalehti 2015 (43), 59.
SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta. (2015). Kuinka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voisi käsitellä rajat ylittäviä ympäristövahinkoja?. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran (SYS ry) blogi (https://sysry.wordpress.com/2015/05/20/jukka-viljanen-ja-heta-heiskanen-kuinka-euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-voisi-kasitella-rajat-ylittavia-ymparistovahinkoja/).
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta. (2015). Suomalaisen ihmisoikeusarkkitehtuurin ja ihmisoikeuskulttuurin nykytila ja tulevaisuus. Teoksessa Ilari Karppi (toim.) Governance : Hallinnan uusia ulottuvuuksia. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, 10-33.
URL SoleCRIS

Vinnari Markus, Vinnari Eija. (2015). Kestävä kehitys ja eläinkysymys. Teoksessa Aaltola Elisa, Keto Sami (toim.) Eläimet yhteiskunnassa. Helsinki: Into.
SoleCRIS

Vinnari Markus, Vinnari Eija. (2015). Sustainable development and the meat issue. Teoksessa Soeters Karen (toim.) Meat The Future: How Cutting Meat Consumption Can Feed Billions More. Amsterdam: Nicolaas G. Pierson Foundation.
SoleCRIS

Virtanen Petri, Stenvall Jari. (2015). Älykkäiden julkisorganisaatioiden aika. Teoksessa af Ursin Klaus, Pekkola Elias, Stenvall Jari (toim.) Felix byrokratia? : julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona : Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 303-320.
SoleCRIS

Virtanen Petri, Stenvall Jari, Rannisto Pasi-Heikki (toim.). (2015). Tiedolla johtaminen hallinnossa : teoriaa ja käytäntöjä. Tampere: Tampere University Press.
SoleCRIS

Virtanen Petri, Vakkuri Jarmo. (2015). Searching for Organizational Intelligence in the Evolution of Public Sector Performance Management. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 8 (2), 89-99.
SoleCRIS

Vuorelma Johanna, Haukkala Hiski, van de Wetering Carina (toim.). (2015). Journal of Trust Research Special Issue: Trust in International Relations - A Useful Tool?. Abingdon, Oxon. (Journal of Trust Research Vol 5, Issue 1): Routledge.
URL SoleCRIS

Watson Karen, Millei Zsuzsa, Petersen Eva Bendix. (2015). ‘Special’ non-human actors in the ‘inclusive’ early childhood classroom: The wrist band, the lock and the scooter board. Global Studies of Childhood 5 (3), 266-278.
URL SoleCRIS

Westinen Jussi, Kestilä-Kekkonen Elina. (2015). Perusduunarit, vihervasemmisto ja porvarit: Suomalaisen äänestäjäkunnan jakautuminen ideologisiin blokkeihin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Politiikka 57 (2), 94-114.
SoleCRIS

Wikström Kauko, Ossa Jaakko, Urpilainen Matti. (2015). Vero-oikeuden yleiset opit. Helsinki: Kauppakamari.
SoleCRIS

Willman Krista. (2015). Yhteisöllisen kaupunkiviljelyn keholliset merkitykset. Alue ja Ympäristö 44 (2), 30-44.
URL SoleCRIS

Willman Krista, Jokinen Ari. (2015). Mittakaavamuutos - kaupunkiviljelystä viljelykaupunkiin. Yhdyskuntasuunnittelu 53 (2), 66-68.
URL SoleCRIS

Yang Po, Jing Meiying, Cai Yuzhuo, Lyytinen Anu, Hölttä Seppo. (2015). Transformation of local universities and international experiences (In Chinese). Journal of National Academy of Education Administration 2015 (2), 83-90.
SoleCRIS

Ylönen Marja, Litmanen Tapio, Kojo Matti, Lindell Pirita. (2015). The (de)politicisation of nuclear power: The Finnish discussion Fukushima. Public Understanding of Science.
URL SoleCRIS

Ylönen Matti, Laine Matias. (2015). For logistical reasons only? A case study of tax planning and corporate social responsibility reporting. Critical Perspectives on Accounting 33, 5-23.
URL SoleCRIS

Yrjölä Mika. (2015). Uncovering Executive Prioritization: Evaluating Customer Value Propositions with the Pairwise Comparison Method. Journal of Service Science and Management 8 (1), 1-13.
URL SoleCRIS

Yrjölä Mika. (2015). Departures to Executive Decision Making in Omni-Channel Retailing. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 2107).
URL SoleCRIS

Yuzhuo Cai, Cui Liu. (2015). The roles of universities in fostering knowledge-intensive clusters in Chinese regional innovation systems. Science and Public Policy 42 (1), 15-29.
URL SoleCRIS

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 5.5.2011 9.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti