Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aalto Pami. (2016). The new International Energy Charter: Instrumental or incremental progress in governance?. Energy Research & Social Science 11, 92-96.
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2016). Modernisation of the Russian Energy Sector: Constraints on Utilising Arctic Offshore Oil Resources. Europe-Asia Studies 68 (1), 38-63.
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2016). Russian Energy Diplomacy. Teoksessa Tiess Günter, Majumder Tapan, Cameron Peter (toim.) Encyclopedia of Mineral and Energy Policy. Berlin: Springer, 1-5.
URL SoleCRIS

Aalto Pami. (2016). Kuka vastaa sähkön huoltovarmuudesta?. Suomen Akatemia: Strategisen tutkimuksen rahoitus (http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/blogeja/pami-aalto-kuka-vastaa-sahkon-huoltovarmuudesta/).
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Espiritu Aileen A, Kilpeläinen Sarah, Lanko Dmitry A. (2016). The coordination of policy priorities among regional institutions from the Baltic Sea to the Arctic: the institutions – coordination dilemma. Journal of Baltic Studies.
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Harsia Pirkko, Heljo Juhani, Holttinen Hannele, Jaakkola Iida, Järventausta Pertti, Kirkinen Johanna, Kojo Matti, Konttinen Jukka, Oksa Anna M., Rönkkö Topi, Sorri Jaakko, Toivanen Pasi. (2016). Pohjoismaiden energiapolitiikka 2030: hiilineutraalimpaan energiajärjestelmään osin yhdessä, osin eri polkuja pitkin: EL-TRAN. (EL - TRAN analyysi 4/2016).
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Harsia Pirkko, Heljo Juhani, Ihonen Jari, Holttinen Hannele, Järventausta Pertti, Kojo Matti, Konttinen Jukka, Krohns-Välimäki Heidi, Kulma Anna, Lehtonen Pinja, Lummi Kimmo, Rautiainen Antti, Reipala Ontrei, Repo Sami, Rönkko Topi, Vilkko Matti, Toivanen Pasi, Valkealahti Seppo. (2016). Miten toteutetaan resurssitehokkaampi ja ilmastoneutraali sähköenergiajärjestelmä?: EL-TRAN. (EL - TRAN analyysi 1/2016).
URL SoleCRIS

Aalto Pami, Kilpeläinen Sarah. (2016). Northern Dimension of the European Union. Teoksessa Olsson Mats-Olov, Backman Fredrick, Golubev Alexey, Norlin Björn, Ohlsson Lars (toim.) Encyclopedia of the Barents Region, Vol. 2. Oslo: Pax, 89-91.
URL SoleCRIS

Aarrevaara Timo, Kajanus Miika, Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko, Muhonen Reetta, Niinistö-Sivuranta Susanna, Pekkarinen Eero, Seppälä Hannele, Stenvall Jari, Viitasaari Juha, Wahlfors Leena. (2016). Vaikuttava korkeakoulu : Yhteenveto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden jatkotoimet hankkeen tuloksista. Helsinki: Arene, Unifi, Opetus- ja kulttuuriministeriö.
URL SoleCRIS

Aino Tiihonen. (2016). Puoluepolitiikka jakaa yhä ammattiliittoja. Helsingin Sanomat 10.06.2016.
URL SoleCRIS

Ala-Mikkula Enni. (2016). Työturvallisuusvelvollisuudet ja vastuunjako yhteisellä työpaikalla ja sillä toimivien työnantajien organisaatioissa. Oikeustieto 2016 (4), 14-19.
SoleCRIS

Ala-Mikkula Enni. (2016). Työturvallisuus ja toimitusjohtajan valvontavastuu. Oikeustieto 2016 (1), 13-18.
SoleCRIS

Alam SM Shafiqul. (2016). Strategic Institutional Capacity in Solid Waste Management : The cases of Dhaka North and South City Corporations in Bangladesh. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1716).
URL SoleCRIS

Alekseenkova Elena, Hallgren Henriki, Haukkala Hiski, Hett Felix, Kellner Anna Maria, Lyubashenko Igor, Mardirossian Florence, Romanova Tatiana, Sharashenidze Tornike, Vorotnyuk Marina, Wanninger Julia. (2016). A Shared European Home : The European Union, Russia and the Eastern Partnership. Berliini: Friedrich Ebert Stiftung.
URL SoleCRIS

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen. (2016). Myötätunnon politiikka ja tutkimusetiikka Suomeen yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten arjen tutkimisessa.. Sosiologia 53 (4), 396-415.
SoleCRIS

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Savolainen, Ulla. (2016). The interplay of memory and matter: narratives of former Finnish Karelian child evacuees.. Oral History 44 (2), 59–68.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2016). City Brands in the Mediatised World: Economic Profiles of Nordic Capitals Aggregated from City Rankings. Scandinavian Journal of Public Administration 20 (2), 97-118.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2016). City-as-a-Platform : Towards citizen-centred platform governance. Teoksessa Regional Studies Association (toim.) Full papers - Winter Conference 2016. Falmer Brighton, East Sussex, UK: Regional Studies Association.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2016). City-as-a-Platform: The Rise of Participatory Innovation Platforms in Finnish Cities. Sustainability 8 (9), 922.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko. (2016). Digitalisaatio on älykkään kaupungin kasvualusta. Synergos Views 2016 (11), 20-23.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Caves Roger W. (2016). Urban Planning 3.0: Impact of Recent Developments of the Web on Urban Planning. Teoksessa Information Resources Management Association (USA) (toim.) Mobile Computing and Wireless Networks: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Hershey, PA: IGI Global, 439-460.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Laine Markus, Lönnqvist Henrik. (2016). Metropolitan strategies for global innovation networking: the case of Helsinki. International Journal of Innovation and Regional Development 7 (1), 20-35.
URL SoleCRIS

Anttiroiko Ari-Veikko, Valkama Pekka. (2016). Post-NPM-style service integration: partnership-based brokerage in elderly care. International Journal of Public Sector Management 29 (7), 675-689.
URL SoleCRIS

Arter David. (2016). Scandinavian Politics Today. Manchester: Manchester University Press.
SoleCRIS

Arter David. (2016). The Case of the Eurosceptic Tail Wagging the Dog? The 2014 European Parliament Election in Finland. Teoksessa Moreau Patrick, Wassenberg Birte (toim.) European Integration and new Anti-Europeanism: Franz Steiner Verlag, 103-116. (Studien zur Geschichte der Europäischen Integration 28).
SoleCRIS

Arter David. (2016). Neglected and Unloved: Does the Hinge Party Deserve That?. Scandinavian Political Studies 39 (4), 411-434.
URL SoleCRIS

Arter David. (2016). When new party X has the 'X factor': On resilient entrepreneurial parties. Party Politics 22 (1), 15-26.
URL SoleCRIS

Avonius Marja, Kaunisvaara Johanna, Kestilä-Kekkonen Elina, Koivisto Tuomas, Leinonen Nelli, Rantala Ville, Ruotsalainen Taru, Tiihonen Aino, Vahvelainen Saana, Westinen Jussi. (2016). Koulutusalan yhteys yliopisto-opiskelijoiden poliittiseen orientaatioon. Politiikka 58 (1), 7-26.
SoleCRIS

Aydarova Elena, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli, Silova Iveta. (2016). Introduction: Revisiting pasts, reimagining futures. Memories of (post)socialist childhood and schooling.. European Education 48 (3), 159-169:1.
URL SoleCRIS

Bendix Petersen Eva, Millei Zsuzsa (toim.). (2016). Interrupting the Psy-Disciplines in Education. London & New York: Palgrave Macmillan.
URL SoleCRIS

Bendix Petersen Eva, Millei Zsuzsa. (2016). Introduction. Teoksessa Bendix Petersen Eva, Millei Zsuzsa (toim.) Interrupting the Psy-Disciplines in Education. London & New York: Palgrave Macmillan, 1-12.
URL SoleCRIS

Branders Minna. (2016). Kokonainen turvallisuus? Kokonaisturvallisuuden poliittinen kelpoisuus ja hallinnollinen toteutettavuus. Tampere: Tampere unversity press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 1621).
URL SoleCRIS

Branders Minna. (2016). LECTIO PRAECURSORIA, Kokonainen turvallisuus? Kokonaisturvallisuuden poliittinen kelpoisuus ja hallinnollinen toteutettavuus. Hallinon tutkimus 35 (1), 83-87.
SoleCRIS

Bäck Maria, Christensen Henrik S. (2016). When trust matters : a multilevel analysis of the effect of generalized trust on political participation in 25 European democracies. Journal of Civil Society 12 (2), 178-197.
URL SoleCRIS

Bäck Maria, Kestilä-Kekkonen Elina, Söderlund Peter. (2016). Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät. Teoksessa Grönlund Kimmo, Wass Hanna (toim.) Poliittisen osallistumisen eriytyminen : Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, 379-397. (Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö) 28/2016).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Laaksonen Seppo, Vainiomäki Jari. (2016). Are Jobs More Polarized in ICT Firms?. Bonn: Institute for the Study of Labor. (IZA Discussion Paper Series 9851).
URL SoleCRIS

Böckerman Petri, Laamanen Jani-Petri, Palosaari Esa. (2016). The Role of Social Ties in Explaining Heterogeneity in the Association Between Economic Growth and Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies 17 (6), 2457–2479.
URL SoleCRIS

Cai Yuzhuo, Zheng Gaoming. (2016). University academic promotion system and academic identity an institutional logics perspective. Teoksessa Leišyte, L., Wilkesmann, U (toim.) Organizing Academic Work in Higher Education: Teaching, Learning and Identities. London: Taylor and Francis, 243-261.
URL SoleCRIS

de Propris Lisa, Sotarauta Markku, Hecker Peter, Ayaz Roya, Time Berit, Belis Jan, Pursula Tiina, Saddler Jack, Werner Marit. (2016). Shaping the Future now - Good Start! International evaluation of Geo Life Region, Smart Housing Småland and The Paper Province 2.0. Stockholm: Vinnova - Swedish Governmental Agency for Innovation Systems/Verket för Innovationssystem. (Vinnova Report 2016:11).
URL SoleCRIS

Doty Anisa. (2016). Bringing Peace to Life? : A Narrative Analysis of Finnish Development Intervention in Conflict-Affected Nepal. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1709).
URL SoleCRIS

Elina Todorov. (2016). Ihmisoikeusindikaattorit ihmisoikeuspolitiikan työkaluina. Valtioneuvoston kanslian Tietokäyttöön!-blogi (http://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/ihmisoikeusindikaattorit-ihmisoikeuspolitiikan-tyokaluina?_33_redirect=http%3A%2F%2Ftietokayttoon.fi%2Fajankohtaista%2Fblogi%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2).
URL SoleCRIS

Elina Todorov. (2016). Ihmisoikeuksia koskevan tiedon valjastaminen indikaattoreiksi. Perus- ja ihmisoikeusindikaattorien kehittämishankkeen blogi (http://blogs.uta.fi/ihmisoikeusindikaattorihanke/2016/02/10/ihmisoikeuksia-koskevan-tiedon-valjastaminen-indikaattoreiksi/).
URL SoleCRIS

Erästö Tytti, Kangas Anni. (2016). Tiedettä, tutkimusta ja käsitteitä. Kosmopolis 46 (3), 3-5.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2016). Venäjä, EU, Pohjoismaat ja Suomi. Kirja-arvio Jaakko Iloniemen kirjasta Maaniteteelle emme mahda mitään. Maanpuolustus 114, 55.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2016). From 'Ostpolitik' to 'Frostpolitik'? Merkel, Putin and German Foreign Policy towards Russia. International Affairs 92 (1), 21-42.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas. (2016). The Domestic Sources of German Foreign Policy towards Russia. Teoksessa Helwig Niklas (toim.) Europe’s New Political Engine: Germany’s Role in the EU’s Foreign and Security Policy. Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs, 137-156. (FIIA REPORT 44).
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Haukkala Hiski. (2016). The European Union and Russia. London: Palgrave Macmillan.
SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Hiski Haukkala. (2016). Could it have been Different? The Evolution of the EU-Russia Conflict and Its Alternatives. Teoksessa Nitoiu Cristian (toim.) Avoiding a New 'Cold War': The Future of EU-Russia Relations in the Context of the Ukraine Crisis. Lontoo: The London School of Economics and Political Science, 8-14. (LSE !deas Special Reports SR020).
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Pesu Matti. (2016). The ‘Finlandization’ of Finland: The Ideal Type, The Historical Model, and the Lessons Learned. Diplomacy and Statecraft 27 (3), 473-495.
URL SoleCRIS

Forsberg Tuomas, Smith Hanna. (2016). Russian Cultural Statecraft in the Eurasian Space. Problems of Post-Communism 63 (3), 129-134.
URL SoleCRIS

Godenhjelm Sebastian, Johanson Jan-Erik. (2016). The Effect of Stakeholder Inclusion on Public Sector Project Innovation. International Review of Administrative Sciences.
URL SoleCRIS

Griffiths Tom G, Millei Zsuzsa. (2016). Education in/for socialism: historical, current and future perspectives. Teoksessa Griffiths Tom G, Millei Zsuzsa (toim.) Education in/for socialism: historical, current and future perspectives. Abingdon, UK: Routledge, 1-9.
URL SoleCRIS

Griffiths Tom G, Millei Zsuzsa (toim.). (2016). Education in/for socialism: historical, current and future perspectives. Abingdon, UK: Routledge.
URL SoleCRIS

Grossi Giuseppe, Hansen Morten Balle, Johanson Jan-Erik, Vakkuri Jarmo, Moon M. Jae. (2016). Introduction: Comparative Performance Management and Accountability in the Age of Austerity. Public Performance and Management Review 39 (3), 499-505.
URL SoleCRIS

Haila Yrjö. (2016). Kestävän taloudenpidon perusteita etsimässä. Työväentutkimus vuosikirja 2016, 58-59.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2016). Richard Levins (1930-2016). Tiede & edistys 41 (2), 185-186.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2016). Valtakunnalliset tutkijakoulut : surullinen kertomus uhoamisesta ja tuhoamisesta. Tiede & edistys 41 (1), 57-64.
SoleCRIS

Haila Yrjö. (2016). Kolumni - Valtakunnalliset tutkijakoulut: surullinen kertomus uhoamisesta ja tuhoamisesta. Tiede & edistys 41 (1), 57-64.
URL SoleCRIS

Haila Yrjö. (2016). Numeron taiteilija: Mika Karhu. Tiede & edistys 41 (1), 98.
SoleCRIS

Haila, Yrjö. (2016). Moderni, moderniteetti, avantgarde - näkökulmia pohjoisesta. Tiede & edistys 41 (1), 90-95.
SoleCRIS

Harisalo Risto, Rannisto Pasi-Heikki. (2016). Markkinoiden luomisen ja huoltamisen filosofia - liberalistinen näkökulma. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia (toim.) Sote-palvelut markkinoilla : tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: Tampere University Press, 229-259.
URL SoleCRIS

Harvio Susanna, Lehto Veera, Hynynen Ari, Kolehmainen Jari, Laakso Seppo, Matikka Jenni. (2016). Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit. Helsinki: Ympäristöministeriö. (Ympäristöministeriön raportteja 27/2016).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2016). Venäjä ja EU: Ei hyviä uutisia. Suomen Kuvalehti 2016 (6).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2016). Suomi on terapian tarpeessa. Suomen Kuvalehti 22.04.2016, 16-17.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2016). Viisas kansakunta pitää huolta yhteiskunnallisesta eheydestään ja taloudellisesta vireydestään 2016 (2).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2016). The EU’s Regional Normative Hegemony Encounters Hard Realities: The Revised European Neighbourhood Policy and the Ring of Fire. Teoksessa Bouris Dimitris, Schumacher Tobias (toim.) The Revised European Neighbourhood Policy : Continuity and Change in EU Foreign Policy. Lontoo: Palgrave Macmillan UK, 77-94.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2016). Kaikki tahtoo tapella. Suomen Kuvalehti 2016 (10).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2016). A Bridge too Far? How to Prevent the Unraveling of Western Policies towards Wider Europe. Teoksessa Hamilton Daniel S, Meister Stefan (toim.) The Eastern Question: Russia, the West and Europe's Grey Zone. Washington D.C.: Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins University ja DGAP, 219-232.
SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2016). A Bridge Too Far? Examining the Unravelling of Western Policies towards Wider Europe. Washington: Center for Transatlantic Relations.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski. (2016). A Perfect Storm: Or What Went Wrong and What Went Right for the EU in Ukraine. Europe-Asia Studies 68 (4), 653-664.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski, Huhtinen Nina, Iivonen Jarno, Juttula Santeri, Karvonen Kaisu, Likolahti Emilia, Stenhammar Mira, Tegelberg Veera, Vierinkari Johanna, Viitamäki Riku. (2016). Ulkopolitiikkaa Ankkalinnassa - populaarikulttuuri kansainvälisen politiikan tutkimuksen moninäkökulmaisuuden todentamisessa. Kosmopolis 46 (3), 47-63.
SoleCRIS

Haukkala Hiski, Popescu Nicu. (2016). The future of EU-Russia relations. Teoksessa Haukkala Hiski, Popescu Nicu (toim.) Russian Futures: Horizon 2025. Pariisi: EU Institute for Security Studies, 69-74. (Issue Report 26).
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski, Popescu Nicu (toim.). (2016). Russian Futures: Horizon 2025. Pariisi. (Issue Report 26): EU Institute for Security Studies.
URL SoleCRIS

Haukkala Hiski, Vaahtoranta Tapani. (2016). Suomen turvallisuuspolitiikan linjat ja koulukunnat. Teoksessa Blobergs Fred (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 55-76. (Maanpuolustuskorkeakoulu, julkaisusarja. 1, Tutkimuksia 4).
URL SoleCRIS

Hautamäki, Asta; Luoma, Arto; Immonen, Ilkka. (2016). ANTERIOR CHAMBER FLARE DURING BEVACIZUMAB TREATMENT IN EYES WITH EXUDATIVE AGE-RELATED MACULAR DEGENERATION. Retina-the journal of retinal and vitreous diseases 36 (11), 2183-2190.
URL SoleCRIS

Haveri Arto. (2016). Kuntajohtaja on näköalapaikalla suomalaisessa yhteiskunnassa : Kuntajohtajan työn merkitys ja muutos. Teoksessa Monter Venla (toim.) Manner-Suomen kuntajohtajat 2000-2015. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 10-23.
SoleCRIS

Heikkilkä-Tammi Kirsi, Larjovuori Riitta-Liisa. (2016). Ymmärrys lisää digimuutoksen mielekkyyttä. Synergos views (11), 14-15.
SoleCRIS

Heikkilä, Anni; Kalmi, Panu; Ruuskanen, Olli-Pekka. (2016). Social Capital and Access to Credit: Evidence from Uganda. Journal of development studies 52 (9), 1273-1288.
URL SoleCRIS

Heinonen Tuomo. (2016). Innovations in Regenerative Medicine: Science fiction or a potential new industry?. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1735).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2016). Sovittaisiinko?. Ydin 2016 (1), 96.
SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2016). Yy, kaa, koo: oikeudellinen muutosvoima nyt. Sosiologi 2016 (1).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2016). Porot kuuluvat tuulelle. Dutkansearvi - Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura (http://dutkansearvi.fi/417-2/).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2016). Sovinto on kaunis sana. Dutkansearvi - Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseura (http://dutkansearvi.fi/sovinto-on-kaunis-sana/).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2016). How to systematize case law: Examples from the green jurisprudence of the European Court of Human Rights. Workshop on the ECtHR Tampere 2015 (https://blogs.uta.fi/ecthrworkshop/2016/01/04/heiskanen/).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2016). Miksi metsähallituslaissa painettiin deleteä?. Politiikasta.fi 14.1.2016.
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta. (2016). Sananen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen saamelaisia koskevasta oikeuskäytännöstä. http://dutkansearvi.fi/ (http://dutkansearvi.fi/sananen-euroopan-ihmisoikeustuomioistuimen-saamelaisia-koskevasta-oikeuskaytannosta/).
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta-Elena. (2016). Terveisiä Käsivarresta. Aikalainen 2016 (2), 15.
URL SoleCRIS

Heiskanen Heta, Knuutila Reija. (2016). Hallinto-oikeudellisten ympäristöasioiden sovittelun reunaehdoista. Oikeus 45 (1), 123-129.
SoleCRIS

Helander Nina, Okkonen Jussi, Vuori Vilma, Paavilainen Niina, Kujala Johanna. (2016). Enablers and Restraints of Knowledge Work - Does profession make difference?. Teoksessa Towards a New Architecture of Knowledge : Big Data, Culture and Creativity, IFKAD 2016 - 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 15.-17.6.2016: IKAM Centro Studi & Ricerche, 40-52.
SoleCRIS

Heljo Juhani, Harsia Pirkko, Holttinen Hannele, Aalto Pami, Björkqvist Tomas, Järventausta Pertti, Kaivo-oja Jari, Kojo Matti, Korpela Timo, Rautiainen Antti, Repo Sami, Ruostetsaari Ilkka, Sorri Jaakko. (2016). Tammikuun tehopiikki – mitä tapahtui 7.1.2016? Miten tehoa hallitaan paremmin jatkossa?. Tampere: EL-TRAN.
URL SoleCRIS

Herne Kaisa. (2016). Milloin puolueettomuutta tarvitaan?. Teoksessa Ahteensuu Marko (toim.) E Pluribus Unum. Scripta honorem Eerik Lagerspetz sexagesimum annum complentis. Turku: Turun yliopisto, 35-46. (Reports from the Department of Philosophy 35).
URL SoleCRIS

Herne Kaisa. (2016). Oikeudenmukaisuusteoriat kohtaavat talouden. Niin&Näin 23 (1), 122-124.
SoleCRIS

Hoikka Mikko, Neuvonen Riku, Rautiainen Pauli. (2016). Viestintämarkkinaoikeus. Helsinki: Kauppakamari.
SoleCRIS

Hovi Matti, Laamanen Jani-Petri. (2016). Mind the gap? Business cycles and subjective well-being. Applied Economics Letters 23 (17), 1206-1209.
URL SoleCRIS

Huang Zheng. (2016). Fostering Strategic Innovation Management for SMEs : Multiple case studies in China. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1714).
URL SoleCRIS

Huhtanen Raija. (2016). Vapaaehtoinen vai tahdonvastainen huostaanotto?. Teoksessa Enroos Rosi, Heino Tarja, Pösö Tarja (toim.) Huostaanotto : Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino, 33-51.
SoleCRIS

Hyvönen Ari-Elmeri, Juntunen Tapio. (2016). Sopeutuva yhteiskunta ja resilienssi : turvallisuuspoliittinen analyysi. Politiikka 58 (3), 206-223.
SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2016). When does the yield curve contain predictive power? Evidence from a data-rich environment. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers 103).
URL SoleCRIS

Hännikäinen Jari. (2016). The shadow rate as a predictor of real activity and inflation: Evidence from a data-rich environment. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers 106).
URL SoleCRIS

Ihantola Eeva-Mari, Leppänen Pasi, Kuhanen Hanna. (2016). Yrityksen kirjanpito : perusteet ja sovellusharjoitukset. 3. laitos, 1. painos. Helsinki: Gaudeamus.
SoleCRIS

Ilomäki Jukka. (2016). Animal spirits, beauty contests and expected returns. Journal of Economics and Finance.
URL SoleCRIS

Ilomäki Jukka. (2016). Risk-free rates and animal spirits in financial markets. Annals of Financial Economics 11 (3), 1-18:1650011.
URL SoleCRIS

Inkinen Tommi, Kaakinen Inka. (2016). Economic Geography of Knowledge-Intensive Technology Clusters: Lessons from the Helsinki Metropolitan Area. Journal of Urban Technology 23 (1), 95-114.
URL SoleCRIS

Isomaa-Myllymäki Anita. (2016). Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus. Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa. Helsinki: Alma Talent.
SoleCRIS

Jinia Nasrin Jahan. (2016). Microcredit and Women’s Empowerment. Does Microcredit Promote the Borrowers to Participate in the Household Decision-making Process in Bangladesh?. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1707).
URL SoleCRIS

Jokinen Ari, Bretzel Francesca, Baležentienė Ligita. (2016). How to enhance biodiversity in urban allotment gardens?. Urban Gardens in Europe, Info Series 09, Issue 1 V. English. Published by COST (European Cooperation in Science and Technology) Action TU1201 Urban Allotment Gardens in European Cities. (http://www.urbanallotments.eu/actions-factsheets.html).
URL SoleCRIS

Jokinen Ari, Ranta Pertti, Viljanen Ville. (2016). Ecological identity of urban neighbourhoods: biodiversity maintenance through allotment and domestic gardening. Teoksessa Tappert Simone (toim.) Growing in Cities : Interdisciplinary Perspectives on Urban Gardening, Conference Proceedings. Basel: University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, 251–262.
SoleCRIS

Jokinen, Pekka & Blicharska, Malgorzata & Primmer, Eeva & Herzele, Ann Van & Kopperoinen, Leena & Ratamäki, Outi. (2016). How does biodiversity conservation argumentation generate effects in policy cycles?. Biodiversity & Conservation.
URL SoleCRIS

Joronen Mikko. (2016). 'Refusing to be a victim, refusing to be an enemy'. Form-of-life as resistance in the Palestinian struggle against settler colonialism. Political Geography.
URL SoleCRIS

Joronen Mikko. (2016). Politics of Precarious Childhood: Ill-treatment of Palestinian children under the Israeli Military Order. Geopolitics 21 (1), 92-114.
URL SoleCRIS

Joronen Mikko. (2016). Few notions on ontology and destituent power. A reply to Gordon. Political Geography.
URL SoleCRIS

Joronen, Mikko. (2016). Politics of being-related. On onto-topologies and ‘coming events’. Geografiska Annaler B: Human Geography 98 (2), 97-107.
URL SoleCRIS

Joronen Mikko, Häkli Jouni. (2016). Politicizing Ontology. Progress in Human Geography.
URL SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2016). Kaavoihin kangistumista vai käytännöllistä viisautta? : Suomen alueellinen ydinasevalvontapolitiikka kylmän sodan aikana. Kosmopolis 46 (1), 27-44.
SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2016). Kun rotta hyppäsi ulos häkistä: muutoksesta ja jatkuvuudesta Suomen ulkopolitiikassa. Kosmopolis 46 (3), 70-78.
SoleCRIS

Juntunen Tapio. (2016). Alueellisten valtojen ydinasestrategiset valinnat ja niiden seuraukset (Vipin Narang). Kosmopolis 46 (1), 83-87.
SoleCRIS

Juntunen Tapio, Erästö Tytti. (2016). Ydinaseriisunnan vanhat ja uudet haasteet. Kosmopolis 46 (1), 3-7.
SoleCRIS

Juntunen Tapio, Erästö Tytti. (2016). Ydinaseriisunnan kompastuskivet. Politiikasta.fi 22.4.2016.
URL SoleCRIS

Juutinen Marko. (2016). Regional Trade Agreements: A Strike at Multilateralism?. New Delhi: Observer Research Foundation (ORF). (ORF Occasional Paper 93).
SoleCRIS

Juutinen Marko. (2016). Blokkien paluu. Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta 2016 (5).
SoleCRIS

Juutinen Marko. (2016). TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki – Onko huoleen syytä?. Tampere: KSL.
URL SoleCRIS

Juutinen Marko, Käkönen Jyrki. (2016). Blokkien paluu : BRICS-maiden nousu, USA ja Suomi. Helsinki: Into.
SoleCRIS

Juutinen Marko, Käkönen Jyrki. (2016). Battle for Globalisations? BRICS and US Mega-Regional Agreements in a Changing World Order. New Delhi: Observer Research Foundation (ORF).
URL SoleCRIS

Jäntti Anni. (2016). Kunta, muutos ja kuntamuutos. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1715).
URL SoleCRIS

Kaakinen Inka, Lehtinen Ari. (2016). A bridge that disconnects - On shared and divided socio-spatialities in the pulp mill conflict between Uruguay and Argentina. Forest Policy and Economics 70, 106-112.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi-Mari, Kallio Tomi, Tienari Janne, Hyvönen Timo. (2016). Ethos at stake: Performance management and academic work in universities. Human Relations 69 (3), 685-709.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2016). Becoming geopolitical in the everyday world. Teoksessa Bennwell Matthew, Hopkins Peter (toim.) Children, Young People and Critical Geopolitics. Aldershot: Ashgate, 169-186.
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina. (2016). Youthful political presence: right, reality and practice of the child. Teoksessa Kallio Kirsi Pauliina, Mills Sarah, Tracey Skelton (toim.) Politics, Citizenship and Rights. Singapore: Springer, 89-110. (Geographies of Children and Young People 7).
URL SoleCRIS

Kallio, Kirsi Pauliina. (2016). Living Together in the Topological Home. Space and culture 19 (4), 373-389.
URL SoleCRIS

Kallio, Kirsi Pauliina. (2016). Shaping subjects in everyday encounters: Intergenerational recognition in intersubjective socialisation.. Environment and Planning D: Society and Space.
SoleCRIS

Kallio, Kirsi Pauliina, Bartos Ann E.. (2016). Children's caring agencies. Political Geography.
URL SoleCRIS

Kallio, Kirsi Pauliina ja Häkli, Jouni. (2016). Geosocial Lives in Topological Polis: Mohamed Bouazizi as a Political Agent. Geopolitics.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Mills Sarah. (2016). Geographies of Children and Young People's Politics, Citizenship, and Rights. Teoksessa Kallio Kirsi Pauliina, Mills Sarah, Skelton Tracey (toim.) Politics, Citizenship and Rights: Springer, ix­–xviii. (Geographies of Children and Young People 7).
SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Mills Sarah, Skelton Tracey (toim.). (2016). Politics, Citizenship and Rights. Singapore. (Geographies of Children and Young People 7): Springer.
URL SoleCRIS

Kallio Kirsi Pauliina, Mitchell Katharyne. (2016). Introduction to the special issue on transnational lived citizenship. Global networks 16 (3), 259–267.
URL SoleCRIS

Kalmi Panu, Ruuskanen Olli-Pekka. (2016). Suomalaiset pärjäävät taloudellisessa tietämyksessä ja käyttäytymisessä hyvin suhteessa muihin maihin. Kansantaloudellinen aikakauskirja 112 (1), 6-21.
SoleCRIS

Kanber Ravi, Tuomala Matti. (2016). Groupings and the gains from tagging. Research in Economics 70 (1), 53-63.
URL SoleCRIS

Kangas Anni. (2016). Onko Venäjä perivihollinen vai salavihollinen?. Politiikasta.fi 19.1.2016.
URL SoleCRIS

Kangas Anni, Salmenniemi Suvi. (2016). Decolonizing knowledge: neoliberalism beyond the three worlds. Distinktion 17 (2), 210-217.
URL SoleCRIS

Kangas Olli, Honkanen Pertti, Hämäläinen Kari, Kanerva Markus, Kanninen Ohto, Laamanen Jani-Petri, Pulkka Ville-Veikko, Räsänen Tapio, Simanainen Miska, Tuovinen Anna-Kaisa, Verho Jouko. (2016). Ideasta kokeiluihin : Loppuraportti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdoista. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 63).
URL SoleCRIS

Karila Alpo, Lehto Juhani, Vakkuri, Jarmo. (2016). Sairaanhoitopiirien talouden ohjausmallit ja niiden vaikuttavuus. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 44 (1), 29-52.
SoleCRIS

Karvonen Lauri, Paloheimo Heikki, Raunio Tapio. (2016). Evolution of Political Power in Finland. Teoksessa Karvonen Lauri, Paloheimo Heikki, Raunio Tapio (toim.) The Changing Balance of Political Power in Finland. Stockholm: Santérus Academic Press, 335-344.
SoleCRIS

Karvonen Lauri, Paloheimo Heikki, Raunio Tapio. (2016). Introduction: Finland 1970-2015 – A Transformed Political Landscape. Teoksessa Karvonen Lauri, Paloheimo Heikki, Raunio Tapio (toim.) The Changing Balance of Political Power in Finland. Stockholm: Santérus Academic Press, 9-29.
SoleCRIS

Karvonen Lauri, Paloheimo Heikki, Raunio Tapio (toim.). (2016). The Changing Balance of Political Power in Finland. Stockholm: Santérus Academic Press.
SoleCRIS

Keita Kouramoudou, Laurila Hannu. (2016). Testing for Granger Causality between Corruption and Governance. Tampere: Tampereen yliopisto. (Tampere economic working papers 101/2016).
URL SoleCRIS

Keita Kouramoudou, Laurila Hannu. (2016). Do Business Cycles Trigger Corruption?. Tampere: Tampereen yliopisto. (Tampere economic working papers 102/2016).
URL SoleCRIS

Keita Kouramoudou, Laurila Hannu. (2016). Growth Maximizing Corruption?. Tampere: Tampereen yliopisto. (Tampere economic working papers 20/2016).
URL SoleCRIS

Keita Kouramoudou, Laurila Hannu. (2016). Governance and Corruption : Sand or Grease in the Wheels?. Tampere: Tampereen yliopisto. (Tampere economic working papers 98/2016).
URL SoleCRIS

Keita Kouramoudou, Laurila Hannu. (2016). Efficient Corruption? Testing the Hypothesis in African Countries. Tampere: Tampereen yliopisto. (Tampere economic working papers 99/2016).
URL SoleCRIS

Keshavarz Nazila, Bell Simon, Zilans Andis, Hursthouse Andrew, Voigt Annette, Hobbelink Ans, Zammit Antoine, Jokinen, Ari, Mikkelsen Bent Egberg, Notteboom Bruno, Ioannou Byron, Certomà Chiara, Schwab Eva, Sentic Ivana, Barstad Johan, Willman Krista. (2016). A history of urban gardens in Europe. Teoksessa Bell Simon et al (toim.) Urban Allotment Gardens in Europe. London: Routledge, 8-32.
SoleCRIS

Kestilä-Kekkonen Elina, Aromaa Vuokko, Kähkönen Petri, Nieminen Jaana, Salmi Akseli. (2016). Kanta 1 - Suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Edita.
SoleCRIS

Kestilä-Kekkonen Elina, Söderlund Peter. (2016). Is It All about the Economy? Government Fractionalization, Economic Performance and Satisfaction with Democracy across Europe. Government & Opposition.
URL SoleCRIS

Kestilä-Kekkonen Elina, Söderlund Peter. (2016). Political Trust, Individual-level Characteristics and Institutional Performance: Evidence from Finland, 2004–13. Scandinavian Political Studies 39 (2), 138-160.
URL SoleCRIS

Kivistö Jussi. (2016). Yliopistoissa otettava uusi ote johtamiskoulutukseen. Aamulehti 24.10.2016, B 8.
SoleCRIS

Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko. (2016). Does Performance-Based Funding Work? Reviewing the Impacts of Performance-Based Funding on Higher Education Institutions. Teoksessa Pritchard Rosalind, Pausits Attila, Williams James (toim.) Positioning Higher Education Institutions: From Here to There. Rotterdam: Sense Publishers, 215-226.
SoleCRIS

Kivistö Jussi, Kohtamäki Vuokko. (2016). Does Performance-Based Funding Work? Reviewing the Impacts of Performance-Based Funding on Higher Education Institutions. Teoksessa Pritchard Rosalind, Pausits Attila, Williams James (toim.) Positioning Higher Education Institutions : From Here to There. Rotterdam: Sense Publishers, 215-226.
SoleCRIS

Kohtamäki Vuokko. (2016). Ammattikorkeakoululaki. Hallinnon tutkimus 35 (1), 76-82.
SoleCRIS

Kolehmainen Jari. (2016). Paikallinen innovaatioympäristö: Kohti alueellisen innovaatiotoiminnan ymmärtämistä. Tampere: Tampere University Press. (Acta electronica Universitatis Tamperensis 1632).
URL SoleCRIS

Kopra Sanna. (2016). With Great Power Comes Great Responsibility? China and the International Practice of Climate Responsibility. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1713).
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora. (2016). Portinvartija vai sisäänheittäjä? Terveydenhuollon kustannushallinnan ja asiakasresponsiivisuuden dilemma. Realistinen synteesi terveyskioskeista Englannissa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Hallinnon Tutkimus 35 (2), 94-116.
SoleCRIS

Kork Anna-Aurora. (2016). Asiakasresponsiivisuudella tehokkuutta julkisiin palveluihin? Terveyskioski perusterveydenhuollon kehittämisinstrumenttina. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1737).
SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Vakkuri Jarmo. (2016). Improving access and managing healthcare demand with walk-in clinic: Convenient, but at what cost?. International Journal of Public Sector Management 29 (2), 148-163.
URL SoleCRIS

Korkmaz Temel Dicle. (2016). Turkey's Energy Security vis-à-vis Integration with the EU: A Narrative Policy Analysis from the English School Perspective. Turkki.
SoleCRIS

Koskimaa Vesa. (2016). Towards Leadership Democracy – The changing balance of power in three Finnish political parties 1983–2012. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1724).
URL SoleCRIS

Kotakorpi Kaisa, Laamanen Jani-petri. (2016). Prefilled Income Tax Returns and Tax Compliance : Evidence from a Natural Experiment. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers 104).
URL SoleCRIS

Kujala Johanna, Heikkinen Anna, Inha Maria. (2016). Managing stakeholder relationships : A case study of a non-profit network organisation. Teoksessa Sardana G D, Thatchenkery Tojo (toim.) Organization Development through Strategic Manament. New Delhi: Bloomsbury, 335-347.
SoleCRIS

Kulmala Jarna. (2016). Työssä, työkyvyttömänä vai työttömänä? Vakavassa työtapaturmassa vahingoittuneiden rekisteriaineistoon perustuva viisivuotisseuranta 2008–2013. Helsinki: Tapaturmavakuutuskeskus. (Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarja 1/20216).
SoleCRIS

Kuoppa Jenni. (2016). Kävelyn lupaukset kaupungissa. Kolme tapausta kävelijöiden arjesta ja kokemuksista sekä kaupunkisuunnittelusta. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1646).
URL SoleCRIS

Kuoppa Jenni. (2016). Miksi käveltävyyden mittarit eivät riitä? Näkökulmia kävelemiseen ja kaupunkisuunnitteluun. Kvartti 2016 (3), 58-69.
URL SoleCRIS

Kuoppa Jenni. (2016). Käveltävyyden jäljillä : Mittareita ja arjessa elettyä kaupunkia. Liikunta & Tiede 53 (5), 27-31.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2016). Koko elämä töihin : Koulutus tietokykykapitalismissa. Tiedepolitiikka 41 (2), 57-59.
SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2016). Akateeminen työ - vaihtoehtoja vaihtoedottomuuteen. Tiedepolitiikka 41 (2), 4-5.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2016). Korkeakoulututkimus Suomessa : Mitä tutkitaan?. Tiedepolitiikka 41 (3), 4-5.
URL SoleCRIS

Kuoppala Kari. (2016). Avoin tutkimus ja opetus-yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Tiedepolitiikka 41 (1), 4-6.
SoleCRIS

Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Siekkinen Taru. (2016). Projektitutkija - tietoyhteiskunnan työläinen. Acatiimi 2016 (1), 32.
URL SoleCRIS

Kupsala Saara, Vinnari Markus, Jokinen Pekka, Räsänen Pekka. (2016). Public perceptions of the mental capacities of animals: Findings from a Finnish population survey.. Society & Animals 24 (5), 445-466.
URL SoleCRIS

Kurikka Heli, Alarinta Juha, Kolehmainen Jari, Hynynen Ari. (2016). Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040. Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan liitto. (Etelä-Pohjanmaan liiton julkaisusarja B: Selvitykset ja tutkimukset B:81).
URL SoleCRIS

Kurkela Kaisa, Virtanen Petri, Stenvall Jari, Tuurnas Sanna. (2016). Älykäs kokeilu- ja kehittämistoiminta kunnissa. Helsinki: Kuntaliitto. (Acta 263).
URL SoleCRIS

Kurkinen-Supperi Anu. (2016). Kunnanjohtajan johtajasopimus, sen rooli ja merkitys kunnan johtamisessa. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1700).
URL SoleCRIS

Kuula Markku, Putkiranta Antero, Tulokas Pirjo. (2016). Opportunities in Role Specialization Through Location in Public Sector Services. International Journal of Public Administration 39 (7), 505-514.
URL SoleCRIS

Kuuru Tiina-Kaisa, Tuominen Pekka. (2016). Creating a conceptual framework for corporate brand positioning. Teoksessa Bilgin Mehmet et al (toim.) Business challenges in the changing economic landscape, Vol. 2 : Proceedings of the 14th Eurasia Business and Economics Society Conference: Springer International Publishing, 177-195. (Eurasian Studies in Business and Economics 2/2).
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2016). Yksin tulleet lapset ja nuoret suomalaisen maahanmuuttopolitiikan uhreina. Politiikasta.fi 17.3.2016.
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2016). Perheettömiksi suojellut: yksin tulleiden alaikäisten oikeus perheeseen. Teoksessa Fingerroos Outi, Tapaninen Anna-Maria, Tiilikainen Marja (toim.) Perheenyhdistäminen : Kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi?. Tampere: Vastapaino, 89-109.
SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2016). Self, Place, and Memory: Spatial Trauma among British and Finnish War Children. Teoksessa Harker Christopher, Hörschelman Kathrin, Skelton Tracey (toim.) Conflict, Violence, and Peace. Singapore: Springer. (Geographies of Children and Young People 11).
URL SoleCRIS

Kuusisto-Arponen Anna-Kaisa. (2016). Myötätunnon politiikka haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tutkimisessa. Mediakasvatus -blogi (http://blogs.uta.fi/mediakasvatus/2016/03/14/myotatunnon-politiikka/).
URL SoleCRIS

Kyrönviita Mikko. (2016). Jalkakäytäväsurffausta kaupunkiin. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1), 94-98.
URL SoleCRIS

Käkönen Jyrki, Juutinen Marko. (2016). Hegemonian jälkeen. Politiikasta.fi 10.08.2016.
URL SoleCRIS

Käpylä Juha. (2016). Neopragmatismi ja kansainvälinen politiikka: Tutkielma Richard Rortyn pragmatismista ja sen vaikutuksista tieteenalan metateoriaan ja etiikkaan. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1650).
URL SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2016). Olivatko Marx ja Engels väärässä?. Teoksessa Marx Karl, Engels Friedrich (toim.) Kommunistinen manifesti. Tampere: Vastapaino, 83-109.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2016). Sivistyspuhetta. Yliopisto 2016 (8), 53.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2016). Marx Suomessa eilen ja tänään. Työväentutkimus 2016 (1), 60-63.
SoleCRIS

Lahtinen Mikko. (2016). Radikaali Snellman – machiavelliläis-gramscilainen näkökulma J.V.Snellmanin ajatteluun ja toimintaan. Kosmopolis. Rauhan ja konfliktintutkimuksen aikakauslehti 46 (2), 47-56.
SoleCRIS

Lahtinen Sonja, Tuominen Pekka. (2016). Extending the meanings for luxury fashion brands among young Finnish women. Kulutustutkimus.Nyt [Finnish Journal of Consumer Research] 10 (1), 36-50.
URL SoleCRIS

Laihonen Harri, Mäntylä Sari. (2016). Organizing for learning : Performance dialogue in local government. Teoksessa Erickson G Scott, Rothberg Helen (toim.) Proceedings of the 13th conference on intellectual capital, knowledge management and organisational learning. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 174-181.
SoleCRIS

Laihonen Harri, Pekkola Sanna. (2016). Impacts of using a performance measurement system in supply chain management: a case study. International Journal of Production Research 54 (18), 5607-5617.
URL SoleCRIS

Laihonen Harri, Vakkuri Jarmo. (2016). Tulosjohtaminen vikaraiteilla. Aamulehti 05.06.2016, B9.
SoleCRIS

Laine Matias, Larringa Carlos. (2016). Editorial. Social and Environmental Accountability Journal 36 (3), 167-169.
URL SoleCRIS

Laitinen Ilpo, Osborne Michael, Stenvall Jari. (2016). Complex regional innovation networks and HEI engagement - the case of Chicago. International Journal of Knowledge-Based Development 7 (2), 184-201.
URL SoleCRIS

Laitinen Ilpo, Stenvall Jari. (2016). Entering the era of third generation services: A comparative study of reforms in social and health care services. Journal of Adult and Continuing Education 22 (1), 68-87.
URL SoleCRIS

Laitinen Jaana, Korkiakangas Eveliina, Oksanen Tuula, Ruusuvuori Johanna, Seppälä Tuija, Oinas-Kukkonen Harri, Tikka Piiastiina, Muhos Matti, Heikkilä-Tammi Kirsi, Mäkiniemi Jaana-Piia, Stock Stephanie. (2016). Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work-konsortio). Helsinki: Suomen Akatemia Strateginen tutkimus.
URL SoleCRIS

Langemeyer Johannes, Latkowska Monika, Gómez-Baggethun Erik, Voigt Annette, Calvet-Mir Laura, Pourias Jeanne, Camps-Calvet Marta, Orsini Francesco, Breuste Jürgen, Artmann Martina, Jokinen Ari, Béchet Béatrice, Luz Paulo Brito da, Hursthouse Andrew, Stepien Monica Pauline, Balezentiene Ligita. (2016). Ecosystem services from urban gardens. Teoksessa Bell Simon et al (toim.) Urban Allotment Gardens in Europe. London: Routledge, 115-141.
SoleCRIS

Laurila Hannu. (2016). Joko kiekkokaukalon laidat pian rytkyvät? Arvio kirjasta Juutinen & Käkönen, Blokkien paluu. Politiikasta.fi 23.6.2016.
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi. (2016). Multiple Disciplinarity in Business Administration. World Journal of Social Sciences 6 (1), 73-81.
URL SoleCRIS

Lehtinen Uolevi, Wallenius Jyrki. (2016). Monitieteisyys yliopistoissa – esimerkkinä Aalto-yliopiston strategia ja toiminta. Tieteessä tapahtuu 34 (6), 30-32.
URL SoleCRIS

Lehtonen Markku, Kojo Matti, Litmanen Tapio. (2016). The Finnish success story in the governance of a megaproject: the (minimal) role of socioeconomic evaluation in the final disposal of spent nuclear fuel. Teoksessa Lehtonen Markku, Joly Pierre-Benoît, Aparicio Luis (toim.) Socioeconomic Evaluation of Megaprojects : Dealing with uncertainties: Routledge, 83-110.
SoleCRIS

Lehtonen Pinja, Toivanen Pasi, Aalto Pami, Björkqvist Tomas, Hakkarainen Marika, Harsia Pirkko, Holttinen Hannele, Järventausta Pertti, Jaakkola Iida, Kallioharju Kari, Kojo Matti, Mylläri Fanni, Oksa Anna M.. (2016). Resurssitehokkaampi ja ilmastoneutraalimpi energiajärjestelmä, mutta miten? Suomalaiset avaintoimijat vastaavat. Tampere: EL-TRAN. (EL - TRAN analyysi 5/2016).
URL SoleCRIS

Lehtovuori Panu, Edelman Harry, Rintala Jukka, Jokinen Ari, Rantanen Annuska, Särkilahti Maarit, Joensuu Tuomo. (2016). Hiedanrannan kehittämisvisio : tiivis ja intensiivisesti vihreä Tampere City West. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto. (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu 10).
URL SoleCRIS

Leino Helena, Laine Markus (toim.). (2016). Näkemyksiä Tampereen kaupunkiraitiotiestä. Tampere: Tampereen kaupunki.
URL SoleCRIS

Leppäniemi Matti, Karjaluoto Heikki, Saarijärvi Hannu. (2016). Customer perceived value, satisfaction, and loyalty: the role of willingness to share information. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research.
URL SoleCRIS

Liddle Joyce, Gibney John, Sotarauta Markku, Beer Andrew. (2016). Exploring Varieties of Leadership in Urban and Regional Development. Regions 320 (1), 12-13.
URL SoleCRIS

Lilja Mikko. (2016). Hyötyä vai haittaa? Kolme näkökulmaa suomalaisten sairaanhoitopiirien sisäiseen valvontaan. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1742).
URL SoleCRIS

Litmanen Tapio, Kojo Matti, Kari Mika, Vesalainen Jurgita. (2016). Does technical risk dialogue entail socioeconomic evaluation? The case of scientific dispute over copper corrosion in a spent nuclear fuel disposal project. Teoksessa Lehtonen Markku, Joly Pierre-Benoît, Aparicio Luis (toim.) Socioeconomic Evaluation of Megaprojects : Dealing with uncertainties: Routledge, 134-158.
SoleCRIS

Lukka Kari, Vinnari Eija. (2016). Domain theory and method theory revisited: A reply to Lowe, de Loo and Nama. Accounting, Auditing & Accountability Journal 29 (2), 317-322.
URL SoleCRIS

Luoto Aki. (2016). "Ne jotka ei pysty ihmisten töihin, menee eduskuntaan ja ministeriöihin" - Juice Leskinen epävirallisena poliittisena edustajana. Politiikka: Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu 58 (2), 162-171.
SoleCRIS

Lyytinen Anu. (2016). As universidades de ciencias aplicadas no sistema de ensino superior Finlandes. Teoksessa Guerrini Daniel, de Oliveira Renato (toim.) Universidades e desenvolvimento regional : experiencias internacionais e o caso das univesidades comunitarias do Rio Grande do Sul. Lajeado: Editora Univates, 127-136.
SoleCRIS

Lyytinen Anu, Muhonen Reetta, Koskinen Outi, Eskola Olli. (2016). Ulkomaiset tutkijat ja julkaisuaktiivisuus. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:16).
URL SoleCRIS

Makkonen Teemu, Weidenfeld Adi. (2016). Knowledge-based urban development of cross-border twin cities. International Journal of Knowledge-Based Development 7 (4), 389-406.
URL SoleCRIS

Manka Mikko. (2016). Matkailutulo ja -työllisyys Hämeenlinnassa vuonna 2014. Tampere: Tampereen yliopisto.
URL SoleCRIS

Manninen Sami, Majuri Tuula, Ojanen Tuomas, Pohjolainen Teuvo, Viljanen Jukka, Kieveri Timo, Sakslin Maija, Viitanen Marko, Nurminen Minnamaria, Vanhala Liisa. (2016). Luottamuksellisen viestin salaisuus: Perustuslakisääntelyn tarkistaminen: Oikeusministeriö. (Oikeusministeriön julkaisu 41/2016).
URL SoleCRIS

Manninen Sami, Majuri Tuula, Ojanen Tuomas, Pohjolainen Teuvo, Viljanen Jukka, Vanhala Liisa. (2016). Luottamuksellisen viestin salaisuus. Perustuslakisääntelyn tarkistaminen. Helsinki: Oikeusministeriö. (Oikeusministeriö Mietintöjä ja lausuntoja 41/2016).
URL SoleCRIS

Marja Sutela, Yuzhuo Cai. (2016). Merger of Two Universities of Applied Sciences. Teoksessa Pinheiro Rómulo, Geschwind Lars, Aarrevaara Timo (toim.) Mergers in Higher Education: The Experience from Northern Europe. Cham Heidelberg New York Dordrecht London: Springer International Publishing, 161-178. (Higher Education Dynamics 46).
URL SoleCRIS

Mattila Maija. (2016). Subtle Power : Analysing Power in the Real-Life Context of Talvivaara Mine. Teoksessa Karvonen Lauri, Paloheimo Heikki, Raunio Tapio (toim.) The Changing Balance of Political Power in Finland: Santerus Academic Press Sweden, 279-312.
SoleCRIS

Mattila Maija. (2016). Talvivaara-Terrafamen politiikka. Politiikasta.fi 17.11.2016.
URL SoleCRIS

Mattila Maija. (2016). What are representative claims and why should we care about them?. PADEMIA Research Notes on Parliamentary Democracy 2016 (16).
URL SoleCRIS

Mattila Maija. (2016). Kansanedustajien edustamisväitteet eduskunnan Talvivaara-keskusteluissa. Politiikka 58 (2), 103-114.
SoleCRIS

Mattila Malla, Lehtimäki Hanna. (2016). Networks in Technology Commercialization. South Asian Journal of Business and Management Cases 5 (1), 43-54.
URL SoleCRIS

Mattila Malla, Yrjölä Mika, Lehtimäki Hanna. (2016). Networked Business Model for a Technology Venture Firm : Case Avantone. Teoksessa Sardana G D, Thatchenkery Tojo (toim.) Organization development through strategic management. New Delhi: Bloomsbury, 203-211.
SoleCRIS

McKay Andy, Pirttilä Jukka, Tarp Finn. (2016). Ghana: Poverty Reduction over Thirty Years. Teoksessa Arndt Channing, McKay Andy, Tarp Finn (toim.) Growth and Poverty in Sub-Saharan Africa. Oxford: Oxford University Press, 69-88.
URL SoleCRIS

Mehari Yohannes. (2016). Governance Reform in the Ethiopian Higher Education System : Organisational responses to business management tools in the Case of Mekelle University. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1702).
URL SoleCRIS

Mikkonen Juha, Poutanen Mikko. (2016). Alkoholipolitiikan jännitteet - Nautinto vai ongelma?. Politiikasta.fi 23.3.2016.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa. (2016). Generationing Educational and Caring Spaces for Young Children: Case of Preschool Bathroom. Teoksessa Punch Samantha, Vanderbeck Robert; Skelton Tracey (toim.) Families, Intergenerationality, and Peer Group Relations. Singapore: Springer, 1-20. (Geographies of Children and Young People 5).
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa. (2016). “Down the toilet”: Spatial politics and young children’s participation. Teoksessa Kallio Kirsi Pauliina, Mills Sarah, Skelton Tracey (toim.) Politics, Citizenship and Rights. Singapore: Springer, 171-188. (Geographies of Children and Young People 7).
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa. (2016). Memory and kindergarten teachers’ work: Children’s needs before the needs of the socialist state. Teoksessa Griffiths Tom G, Millei Zsuzsa (toim.) Education in/for socialism: historical, current and future perspectives. Abingdon, UK: Routledge.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Alasuutari Maarit. (2016). Binds of Professionalism: Attachment in Australian and Finnish Early Years Policy. Teoksessa Bendix Petersen Eva, Millei Zsuzsa (toim.) Interrupting the Psy-Disciplines in Education. London & New York: Palgrave Macmillan, 33-57.
URL SoleCRIS

Millei Zsuzsa, Joronen Mikko. (2016). The (bio)politicization of neuroscience in Australian early years policies: Fostering brain-resources as human capital. Journal of Education Policy 31 (4), 389-404.
URL SoleCRIS

Minnoia, Paola & Kallio, Kirsi Pauliina. (2016). Handing over the baton. Fennia 194 (2), 117–118.
URL SoleCRIS

Mitchell, Katharyne & Kallio, Kirsi Pauliina. (2016). Spaces of the Geosocial: Exploring Transnational Topologies. Geopolitics.
URL SoleCRIS

Moisio Sami, Kangas Anni. (2016). Reterritorializing the global knowledge economy : an analysis of geopolitical assemblages of higher education. Global networks: a journal of transnational affairs 16 (3), 268-287.
URL SoleCRIS

Mäkinen Riikka, Tuominen Pekka. (2016). Towards a theoretical framework for analysing blogs as user-generated content. Teoksessa Bilgin Mehmet et al (toim.) Financial environment and business development : Proceedings of the 16th Eurasia Business and Economics Society Conference. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 511-523. (Eurasian Studies in Business and Economics 4).
URL SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2016). In Search of the Status of an Educational Great Power? Analysis of Russia's Educational Diplomacy Discourse. Problems of Post-Communism 63 (3), 183-196.
URL SoleCRIS

Mäkinen Sirke. (2016). Professional Geopolitics as an Ideal: Roles of Geopolitics in Russia. International Studies Perspectives.
URL SoleCRIS

Mäkinen Sirke, Smith Hanna, Forsberg Tuomas. (2016). ‘With a Little Help from my Friends’: Russia’s Modernisation and the Visa Regime with the European Union. Europe-Asia Studies 68 (1), 164-181.
URL SoleCRIS

Mäkiniemi Jaana-Piia. (2016). Moraalin määritelmän laajentuminen ja moraaliajattelun kehitys. Teoksessa Kallio Eeva (toim.) Ajattelun kehitys aikuisuudessa : kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: SUOMEN KASVATUSTIETEELLINEN SEURA, 183-204. (Kasvatusalan tutkimuksia 71).
SoleCRIS

Mäkiniemi Jaana-Piia. (2016). Eettisen ruoanvalinnan sosiaalipsykologiaa. Psykologia 51 (4), 299-302.
SoleCRIS

Mäkiniemi Jaana-Piia, Syvänen Antti, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi, Viteli Jarmo. (2016). How Are Educational Use of ICT and Teachers´ Work Well-being Related? A Systematic Review. Teoksessa Viteli Jarmo, Östman Anneli (toim.) Tuovi 14: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2016-konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit: Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö, 58-60. (TRIM Research Reports 22).
URL SoleCRIS

Mäntysalo Raine, Leino Helena, Wallin Johan, Hulkkonen Jussi, Laine Markus, Santaoja Minna, Schmidt-Thomé Kaisa, Syrman Simo. (2016). Orchestrating sustainable urban development : Final report of the SASUI project. Otaniemi, Espoo: Aalto University. (Aalto University publication series SCIENCE + TECHNOLOGY 1/2016).
URL SoleCRIS

Neuvonen Riku. (2016). Viestinnän metatiedot yksityisyyden suojan koetinkivenä - ylikansallisten tuomioistuinten ratkaisujen vaikutus Suomessa. Defensor legis 2016 (4), 587-598.
URL SoleCRIS

Neuvonen Riku. (2016). Vastamedia sananvapauden ja journalismin rajoilla. Teoksessa Korpisaari Päivi (toim.) Oikeus, tieto ja viesti : Viestintäoikeuden vuosikirja 2015. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2-20.
SoleCRIS

Neuvonen Riku, Karppinen Kari. (2016). Viestintäpolitiikkaa hatusta? Avoimuus ja osallistuminen tietoyhteiskuntakaaren valmistelussa. Media ja Viestintä 39 (1), 73-83.
URL SoleCRIS

Niemi Heidi. (2016). Mikä rooli henkilötietojen luovuttamisella on nuorisotakuun kuntakokeilun toteuttamiselle?. Työpoliittinen aikakauskirja 59 (3), 19-32:3.
URL SoleCRIS

Nieminen Martti. (2016). Latukahvila ei ollut elinkeinotoimintaa, kun sitä ylläpiti yleishyödyllinen yhteisö (KHO 2015:174). Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nieminen Martti, Penttilä Seppo. (2016). Court Denies Interest Deduction in 2 Debt Push-Down Cases. Tax Notes International 83 (July 11), 103-106.
SoleCRIS

Noori Susan, Benson Mary, Gawryszewska Beata J, Hardman Michael, Kasemets Kadri, Partalidou Maria, Pikner Tarmo, Willman Krista. (2016). Urban allotment garden : A case for place-making. Teoksessa Bell Simon et al (toim.) Urban Allotment Gardens in Europe. London: Routledge, 291-319.
SoleCRIS

Nygren Nina V. (2016). Watched. Photographed. Tortured. Petted. Feared. Eaten. Hunted. Fed. Trained. Admired.. Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies 2, 102-104.
URL SoleCRIS

Nyholm Inga, Airaksinen Jenni, Härkönen Helena, Haveri Arto. (2016). Helsingin metropolialueen hallinta ja legitimiteetin lähteet. Hallinnon tutkimus 35 (1), 41-59.
SoleCRIS

Nyholm Inga, Stenvall Jari, Airaksinen Jenni, Pekkola Elias, Haveri Arto, af Ursin Klaus, Tiihonen Seppo. (2016). Julkinen hallinto Suomessa. Helsinki: Tietosanoma.
SoleCRIS

Nykänen Anne. (2016). Operational Code Analysis of Continuity and Change in German Federal Chancellor Angela Merkel´s Foreign and European Policy. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1721).
URL SoleCRIS

Nykänen Anne. (2016). Uskomukset ulkopolitiikassa ; liittokansleri Angela Merkelin operationaalinen koodi ja sen vaikutus Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan vuosina 2005-2013. Kosmopolis 46 (2), 25-46.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Palkkaa vai työkorvausta - KHO 2016:35. Edilex uutiset (http://edilex.fi/uutiset/48047).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Korkojen vähennyskelpoisuus verosuunnittelun välineenä ja mahdollisuudet puuttua ilmiöön. Edilex lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Kaksi ratkaisua kotitalousvähennyksen myöntämisestä ulkomailla tehdyn työn perusteella. Edilex-lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Osinkoverotus, pääomien vapaa liikkuvuus ja kolmannet maat. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Puolustusvoimien työntekijän saama lentomatkustusetu oli verovapaa tavanomainen ja vähäinen sosiaalietu – KHO 2016:139. Edilex uutiset (http://edilex.fi/uutiset/49813).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Eläketulon lisävero ei ole ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa – KHO 2016:180. Edilex uutiset (http://edilex.fi/uutiset/50364).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa tuloutettua rahoitusvastiketta ei lueta osakkeiden hankintamenoon – KHO 2016:169. Edilex uutiset (http://edilex.fi/uutiset/50244).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Asfaltointialalla työskentelevän henkilön saamaan päivärahaan ei sovellettu erityisalaa koskevia säännöksiä – KHO 2016:42. Edilex-lakikirjasto.
SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). asuinvaltio. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asuinvaltio).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). tulolaji. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulolaji).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Yhteismetsän ja sen osakkaan tuloverotuksesta. Defensor Legis 2016 (6), 952-970.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). rajoitetusti verovelvollinen. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rajoitetusti_verovelvollinen).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). kaksoisasumiskonflikti. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaksoisasumiskonflikti).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). yhteisövero. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteis%C3%B6vero).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). kiinteä toimipaikka. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinte%C3%A4_toimipaikka).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Suomen ja Espanjan välinen uusi verosopimus. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). välitön vero. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:v%C3%A4lit%C3%B6n_vero).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). luonnollinen vähennys. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luonnollinen_v%C3%A4hennys).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). yleisesti verovelvollinen. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yleisesti_verovelvollinen).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Kiinteistönvälitystoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön saamat palkkiot olivat yhtiön osakkaan palkkaa - KHO 2016:154. Edilex Lakikirjasto KHO 154.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). luovutusvoitto. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luovutusvoitto).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). välillinen vero. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:v%C3%A4lillinen_vero).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). lähdevaltio. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:l%C3%A4hdevaltio).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). kaksinkertainen verotus. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kaksinkertainen_verotus).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Vuokratontilla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja ei suorita varainsiirtoveroa tontin osan lunastushinnasta - KHO 2016:6. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). Kiinteistöveron alaisen rakennuksen tai rakennelman tulee palvella pysyvästi kiinteistöä – KHO 2016:102. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). valtionvero. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:valtionvero).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). vapautusmenetelmä. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vapautusmenetelm%C3%A4).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). hyvitysmenetelmä. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hyvitysmenetelm%C3%A4).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka. (2016). europpavero-oikeus, EU-vero-oikeus. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:eurooppavero-oikeus).
URL SoleCRIS

Nykänen Pekka, Räbinä Timo. (2016). Ajankohtaiskatsaus luovutusvoiton verotukseen. Verotus 66 (2), 148-162.
URL SoleCRIS

Närvänen Elina, Goulding Christina. (2016). Sociocultural brand revitalization: The role of consumer collectives in bringing brands back to life. European Journal of Marketing 50 (7/8), 1521-1546.
URL SoleCRIS

Närvänen Elina, Mesiranta Nina, Hukkanen Annilotta. (2016). The quest for an empty fridge: Examining consumers' mindful food disposition. Teoksessa Cappellini B, Marshall D, Parsons E (toim.) The Practice of the Meal: Food, Families and the Market Place. New York: Taylor and Francis, 208-219.
URL SoleCRIS

Ojala Hannu, Collis Jill, Kinnunen Juha, Niemi Lasse, Troberg Pontus. (2016). The Demand for Voluntary Audit in Micro-Companies : Evidence from Finland. International Journal of Auditing 20 (3), 267-277.
URL SoleCRIS

Ojalammi Sanna, Nygren Nina. (2016). Animal Encounters at the Helsinki Zoo. Lo Squaderno. Explorations in Space and Society (42), 27-29.
URL SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2016). Ruotsin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Teoksessa Blombergs Fred (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 131-165. (Maanpuolustuskorkeakoulu, julkaisusarja. 1, Tutkimuksia 4).
URL SoleCRIS

Ojanen Hanna. (2016). Power in Inter-organizational Relations. Teoksessa Biermann Rafael, Koops Joachim (toim.) Palgrave Handbook of Inter-organizational Relations in World Politics. London: Palgrave Macmillan, 365-388.
SoleCRIS

Oksanen Markku, Santaoja Minna. (2016). Kokeiluilla kestävyyteen?. Alue ja Ympäristö 2016 (2), 1-3.
URL SoleCRIS

Oulasvirta Lasse, Bailey Stephen J. (2016). Evolution of EU public sector financial accounting standardisation: critical events that opened the window for attempted policy change. Journal of European Integration 38 (6), 653-669.
URL SoleCRIS

Palmujoki Eero, Virtanen Pekka. (2016). Global, National, or Market? Emerging REDD+ Governance Practices in Mozambique and Tanzania. Global Environmental Politics 16 (1), 59-78.
URL SoleCRIS

Pascucci Elisa. (2016). The humanitarian infrastructure and the question of over-research: reflections on fieldwork in the refugee crises in the Middle East and North Africa. Area.
URL SoleCRIS

Pascucci Elisa. (2016). Transnational disruptions: materialities and temporalities of transnational citizenship among Somali refugees in Cairo. Global networks: a journal of transnational affairs 16 (3), 326–343.
URL SoleCRIS

Pascucci Elisa. (2016). Refugee crises ad humanitarian aid: making temporariness permanent. Eura-Net Forum Debate (http://blogs.uta.fi/eura-net/2016/07/06/refugee-crises-and-humanitarian-aid-making-temporariness-permanent/).
URL SoleCRIS

Pekka Nykänen. (2016). Uusi verosopimus poistaa verokannustimet Espanjaan muutolta. Edilex (https://www-edilex-fi.helios.uta.fi/uutiset/47976).
URL SoleCRIS

Pekkola Elias, Kivistö Jussi. (2016). Higher Education Governance and Reforms. Teoksessa Farazmand Ali (toim.) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance: Springer.
URL SoleCRIS

Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Siekkinen Taru, Välimaa Jussi, Geschwind Lars. (2016). Yliopistot uudistuvat, uudistuuko henkilöstöjohtaminen?. Työn tuuli 25 (2), 71-86.
URL SoleCRIS

Peltola Taru, Tuomisaari Johanna. (2016). Peukalosäännöistä maastosilmään – asiantuntijatyön kehollisuus metsäluonnonsuojelussa. Tieteessä tapahtuu 34 (2), 47-50.
URL SoleCRIS

Peltonen Hannes. (2016). Opettajan roolista yliopistossa. Politiikasta.fi 15.1.2016.
URL SoleCRIS

Peltonen Hannes. (2016). "Eihän kai ihmisten tappamista sodan aikana pidetä rikoksena?" Grigoris Balakian: Armenialainen Golgata. Muistelmat kansanmurhan vuosilta 1914-1916. Historiallinen aikakauskirja 114 (2), 238-239.
SoleCRIS

Peltoniemi Johanna. (2016). Parlamentissa vai ulkona? Ulkosuomalaisten poliittinen representaatio [Parliamentary or extraparliamentary representation? Finnish emigrants’ political representation]. Politiikka 58 (2), 144-161.
SoleCRIS

Peltoniemi, Johanna. (2016). Distance as a cost of cross-border voting. Research on Finnish Society 9, 19-32.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan palkkio; Perusteettomasti vähennetty arvonlisävero tuloverotuksessa. Tilisanomat 37 (1), 68-70.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Osakassopimuksella "korvamerkitty" SVOP-rahasto lahjaverotuksessa – KHO 2016:104. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Osakevaihdossa syntyneen SVOP-rahaston palautus; Osakeyhtiön jakautuminen ja veron kiertäminen. Tilisanomat 37 (5), 66 - 69.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Sale and lease back -järjestely; Veronkorotus. Tilisanomat 2016 (6), 176-178.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Korkojen vähennysoikeus yritysverotuksessa. Tilisanomat 2016 (3), 34 - 37.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Yritysjärjestelyt ja varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta. Verotus 66 (5), 452-464.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Liiketoimintakokonaisuus, veron kiertäminen ja muita yritysjärjestelyjen kipupisteitä. Teoksessa Keskuskauppakamarin Suuri veropäivä 2016: Keskuskauppakamari.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Myyntisaaminen vai lainasaaminen; Palkkaa vai työkorvausta. Tilisanomat 37 (4), 68 - 70.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Viimeaikaista oikeuskäytäntöä yritysverotuksessa. Teoksessa Vero-opintopäivät 2016: Suomen Verotarkastajat SVT ry, 115-142.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Pääomalainan määrä luettiin osakkeen hankintamenoon luovutustappiota laskettaessa – KHO 2016:49. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Varojen jakaminen SVOP-rahastosta. Tilisanomat 2016 (2), 51-53.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Korkojen vähennyskelpoisuus kiinteän toimipaikan verotuksessa – KHO:n ratkaisut 2016:71 JA 2016:72 ja niiden analyysi. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Työsuhteen perusteella hanittu osake ja sen arvo. Tilisanomat 37 (3), 64 - 66.
SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). Osakevaihdossa syntyneen SVOP-rahaston palautus – Osinkoa vai luovutuksena verotettavaa tuloa – KHO 2016:103. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Penttilä Seppo. (2016). KHO linjasi veronkorotuksia. Tilisanomat 37 (2), 70 - 73.
SoleCRIS

Pesu Matti. (2016). Suurvaltaempiristi pienvaltion johtajana : Mauno Koiviston ulkopoliittinen uskomusjärjestelmä. Kosmopolis 46 (2), 6-24.
SoleCRIS

Pihkola Hanna, Tsupari Eemeli, Kojo Matti, Kujanpää Lauri, Nissilä Minna, Behm Katri. (2016). Summary report: Overcoming non-technical barriers for application of CCS in Finland. Helsinki/Espoo: CLIC Innovation Oy / CCSP.
SoleCRIS

Piiparinen, Touko. (2016). The Interventionist Turn of UN Peacekeeping: New Western Politics of Protection or Bureaucratic Mission Creep?. Journal of human rights 15 (1), 98-125.
URL SoleCRIS

Pohjolainen Pasi, Tapio Petri, Vinnari Markus, Jokinen Pekka, Räsänen Pekka. (2016). Consumer consciousness on meat and the environment – exploring differences. Appetite 101, 37-45.
URL SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2016). Brexit Left ja Brexit Right - Brexit ja uudet poliittiset jakolinjat: Osa I. Politiikasta.fi 4.7.2016.
URL SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2016). Lukukausimaksut tulevat - Mitä seuraavaksi?. Politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Poutanen Mikko. (2016). Puoluepoliittiset erot - Brexit ja uudet poliittiset jakolinjat: Osa II. Politiikasta.fi.
URL SoleCRIS

Po Yang, Yuzhuo Cai, Anu Lyytinen, Seppo Hölttä. (2016). Promoting University and Industry Links at the Regional Level: Comparing China’s Reform and International Experience. Chinese Education & Society 46 (3), 121-138.
URL SoleCRIS

Puustinen Sari, Mäntysalo Raine, Karppi Ilari, Kanninen Vesa, Vakkuri Jarmo, Sankala Iina, Kosonen Kati-Jasmin, Mattila Hanna, Hirvonen Jukka, Piippo Tero. (2016). Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla : Näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin. Helsinki: Valtioneuvosto. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 4/2016).
URL SoleCRIS

Pösö Tarja, Huhtanen Raija. (2016). Removals of children in Finland : a mix of voluntary and involuntary decisions. Teoksessa Burns Kenneth, Pösö Tarja, Skivenes Marit (toim.) Child Welfare Removals by the State : A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems: Oxford University Press, 18-39.
SoleCRIS

Raisio Harri, Virta Sirpa. (2016). Kansalaisraati turvallisuudesta : Turvallisuuden kontingenssit ja deliberaation mahdollisuudet. Hallinnon tutkimus 35 (3), 218-231.
SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Harisalo Risto. (2016). Kunnat elinvoimaa rakentamassa. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia (toim.) Sote-palvelut markkinoilla : tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: Tampere University Press, 29-61.
URL SoleCRIS

Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia. (2016). Johdanto : Julkiset sote-palvelut markkinoilla. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia (toim.) Sote-palvelut markkinoilla - tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: Tampere University Press, 9-25.
URL SoleCRIS

Ranta Pertti, Jokinen Ari, Laaka-Lindberg, Sanna. (2016). Surviving in Europe: geopolitics of biodiversity conservation illustrated by a proxy species Viola uliginosa. Ecosphere 7 (9), e01401. 10.1002/ecs2.1401.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). National Parliaments - Gatekeepers for Subnational Parliaments?. Teoksessa Abels Gabriele, Eppler Annegret (toim.) Subnational Parliaments in th EU Multi-Level Parliamentary System : Taking Stock of the Post-Lisbon Era. Innsbruck: Studienverlag, 111-126.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Refusing to be Sidelined: The Engagement of the Finnish Eduskunta in Foreign Affairs. Scandinavian Political Studies 39 (4), 312-332.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Finland – Troubled times for the left and the unions. Presidential Power blog (http://presidential-power.com/?p=5499).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Finland: weak presidents and the power of speech. Presidential Power blog (http://presidential-power.com/?p=4441).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Finland’s Recent Citizens’ Initiative Will Not Threaten Its Euro Membership. European Futures blog (University of Edinburgh) (http://edin.ac/1WKMiwN).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Transparency and dialogue with citizens: gateways to increased trust in parliaments?. Pathways to Political Trust (CONTRE) blog, University of Tampere (http://blogs.uta.fi/contre/2016/05/31/transparency-and-dialogue-with-citizens-gateways-to-increased-trust-in-parliaments/).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Avoiding parliamentary marginalization in foreign and security policy. PADEMIA Research Notes on Parliamentary Democracy 2016 (10).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Vaikutusta Suomeen on liioiteltu: taloudellisesti Brexit vaikeuttaisi kauppaa, mutta tavalliselle suomalaiselle ero ei ehkä edes näkyisi – Valioliigaakin tulisi edelleen kotitelevisiosta. Helsingin Sanomat 11.06.2016, B6.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Kuukauden kysymys: Miten Britannian Brexit-neuvottelut vaikuttavat EU:n päätöksentekoon lähivuosina?. Kuukauden kysymykset, Eurooppatiedotus (http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=349766&contentlan=1&culture=fi-Fi).
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Brexit May Force a Rethink for Finland’s Eurosceptics. European Futures blog (University of Edinburgh) 14 July 2016.
URL SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Finland. Teoksessa Viola Donatella M. (toim.) Routledge Handbook of European Elections. Abingdon: Routledge, 396-413.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). The Effect of EU and Internationalization on the National Division of Power. Teoksessa Karvonen Lauri, Paloheimo Heikki, Raunio Tapio (toim.) The Changing Balance of Political Power in Finland. Stockholm: Santérus Academic Press, 209-243.
SoleCRIS

Raunio Tapio. (2016). Kuka jäisi kaipaamaan brittejä?. Tähdistö 2016 (1), 8-11.
URL SoleCRIS

Raunio, Tapio. (2016). The politicization of EU affairs in the Finnish Eduskunta: Conflicting logics of appropriateness, party strategy or sheer frustration?. Comparative european politics 14 (2), 232-252.
URL SoleCRIS

Rautiainen Pauli, Lavapuro Juha, Hartzell Jari, Lehtinen Emma, Meriläinen Niina, Neuvonen Riku, Todorov Elina. (2016). Ihmisoikeusindikaattorien käyttäminen Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen seurantaan. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 36/2016).
URL SoleCRIS

Raymond Christopher, Gottwald Sarah, Kuoppa Jenni, Kyttä Marketta. (2016). Integrating multiple elements of environmental justice into urban blue space planning using public participation geographic information systems. Landscape and urban planning 153, 198-208.
URL SoleCRIS

Renkonen Taina. (2016). Special Economic Zones: a sustainable solution?. ARDD-Legal Aid Blog (http://ardd-jo.org/blogs/special-economic-zones-sustainable-solution).
URL SoleCRIS

Reyes Charisse N. (2016). Framing the entrepreneurial university: the case of the National University of Singapore. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies 8 (2), 134-161.
URL SoleCRIS

Rinne Jarmo, Rättilä Tiina. (2016). Edustamisen monet kasvot. Politiikka 58 (2), 99-102.
URL SoleCRIS

Rintamäki Timo. (2016). Managing Customer Value in Retailing – An Integrative Perspective. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1651).
URL SoleCRIS

Rossi Paula. (2016). Innovatiivisten julkisten palvelumarkkinoiden luominen konfliktien avulla - Case Jyväskylä. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia (toim.) Sote-palvelut markkinoilla : Tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: Tampere University Press, 145-160.
URL SoleCRIS

Rossi Paula. (2016). Asiakaslähtöinen palvelukonsepti julkisen palvelujärjestelmän kehittämisessä - Case Turku. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia (toim.) Sote-palvelut markkinoilla : Tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: Tampere University Press, 125-144.
URL SoleCRIS

Rossi Paula, Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari. (2016). Creating Innovative Public Services by Fostering Conflicts. South Asian Journal of Business and Management Cases 5 (1), 1–12.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2016). Tilintarkastaja osakeyhtiön toimintakertomuksen tarkastajana - ajankohtaisia huomioita. Teoksessa Immonen Raimo, Knuutinen Reijo, Mylly Ulla-Maija, Nyström Patrik, Viinikka Tuija (toim.) Oikeuden ja talouden rajapinnassa - Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Helsinki: Edita Publishing Oy, 237-248.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2016). KKO velvoitti sijoitustilaisuuden järjestäjän korvaamaan sijoittajalle aiheutuneen 260 000 euron vahingon- sijoituskohteena sijoituskohteena olleen Lehman Brothers Treasuryn obligaation liikkeeseenlaskijariskiä ei ollut tuotu esille (KKO 2015:93). Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2016). KKO 2016:58. Ympäristörikos - Ympäristön turmeleminen - Osakeyhtiö - Hallituksen jäsen. Kommentti.. Defensor Legis 2016 (6), 1021:1034.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2016). Toimialamääräys osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Balanssi 2016 (4-5), 66-69.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2016). Finavialle miljoonatappiot johdannaissopimuksista - päävastuullisille tilintarkastajille huomatutus ja varoitus hyvän tilintarkastustavan vastaisesta toiminnasta - TILA:n ratkaisut 3/15 JA 5/15. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2016). Johdannaissopimusten tarkastamista koskevat TILA:n ratkaisut 3/2015 ja 5/2015. Balanssi 2 (2016), 16-19.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2016). Kirjanpitäjä kavalsi rahoja - tilintarkastajat tuomittiin vahingonkorvauksiin. Tilisanomat 37 (4), 48-50.
SoleCRIS

Ruohonen Janne. (2016). Vähemmistöosinko – osakkeenomistajien kiistakapula. Tilisanomat 37 (2), 46-49.
SoleCRIS

Ruokolainen Olli, Suutari Timo, Kolehmainen Jari, Kujala Susanna, Törmä Hannu. (2016). Pitävä ote kulttuuritoimintojen aluetaloudellisista vaikutuksista ja merkityksistä : Tapauksena Seinäjoen rytmimusiikkiklusteri. Alue ja ympäristö 45 (1), 95-110.
URL SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2016). Vertical and Horizontal Mobility of the Finnish Political Elite. Teoksessa Karvonen Lauri, Paloheimo Heikki, Raunio Tapio (toim.) The Changing Balance of Political Power in Finland. Stockholm: Santérus Academic Press.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2016). Caruna-keskustelu opetti, että kansalaisia on kuultava. Kaleva 17.02.2016, 36.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2016). Puolueen takana on liike ja konflikti. Politiikka 58 (1), 91-94.
SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka. (2016). Levels Within Elites. Teoksessa Farazmand Ali (toim.) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance: Springer International Publishing.
URL SoleCRIS

Ruostetsaari Ilkka, Aalto Pami, Kallioharju Kari, Kojo Matti, Rautiainen Antti, Toivanen Pasi. (2016). Suomalaiset eivät lämpene sähköautoille – miten kiinnostus sytytetään?. Tampere: EL-TRAN. (EL - TRAN analyysi 6/2016).
URL SoleCRIS

Ryynänen Aimo. (2016). Uusi paikallinen itsehallinnon peruskirjaa käsittelevä tutkimus. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 44 (1), 74-76.
SoleCRIS

Räkköläinen Mikko. (2016). Patterns of bureaucratic politics related to commercial military service providers. Teoksessa Koch Robert,Rodosek Gabi D (toim.) 15th European Conference on Cyber Warfare and Security, ECCWS 2016: Curran Associates, 441-443.
SoleCRIS

Rättilä Tiina, Rinne Jarmo. (2016). Jos me ei tehdä, niin kuka tekee? : asukasaktivismi prefiguratiivisena representaationa. Politiikka 58 (2), 115-130.
URL SoleCRIS

Rättilä Tiina, Rinne Jarmo. (2016). Feeling One's way into Politics: Theorizing the Political and Affective Affordances of Social Media. Sosiologia 53 (2), 173-174.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2016). Asiakastieto on laina. Kauppalehti 13.10.2016.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2016). Asiakasnäkökulma mukaan kilpailukykykeskusteluun. Kauppalehti 25.04.2016.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2016). Asiakaskokemus on johtamiskysymys. Vitriini (5), 30-34.
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2016). Vertaiskaupan kasvu on osa kaupan evoluutiota. Talouselämä 2016 (11), 64.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu. (2016). Liian hyvä on huonoa johtamista. Kauppa.fi -blogi (http://kauppa.fi/ajankohtaista/blogit/vieraskynablogi/liian_hyvae_on_huonoa_johtamista_448).
URL SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Kuusela Hannu. (2016). Asiakasnäkökulma jäänyt talouskeskustelussa marginaaliin. Kauppalehti 27.09.2016.
SoleCRIS

Saarijärvi Hannu, Talonen Antti. (2016). Asiakastieto mullistaa tekemisen. SynergosViews 2016 (11), 18-19.
URL SoleCRIS

Salminen Hanna, Mattila Malla, Jokela Jutta. (2016). Adjustment to Pakistan among Finnish expatriates. International Journal of Research Studies in Management 5 (2), 65-77.
URL SoleCRIS

Salminen Hanna, Oksanen Reija. (2016). Career expectations of generation Y - Focus on Finnish university students. Teoksessa EURAM 2016: European Academy of Management.
SoleCRIS

Salminen Hanna, von Bonsdorff Monika, Koponen Sirpa, Miettinen Merja. (2016). Perceived development opportunities and reward satisfaction as antecedents of nurses' job withdrawal intentions. International Journal of Work Innovation 1 (4), 330-352.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2016). Imaginaries of hope : Visualizations for empowering societal transformation. Teoksessa Santaoja Minna, Suonpää Juha (toim.) Interventions : Visualizing environmental change. Oulu, Finland: Oulanka research station, University of Oulu, 200-211.
SoleCRIS

Santaoja Minna. (2016). Monipuolinen johdatus visuaalisiin menetelmiin yhteiskunta- ja kulttuuritieteissä. Agricolan kirja-arvostelut 16.2.2016.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2016). The deceiving beauty of light. Teoksessa Santaoja Minna, Suonpää Juha (toim.) Interventions : Visualizing environmental change. Oulu, Finland: Oulanka research station, University of Oulu, 78-83.
SoleCRIS

Santaoja Minna. (2016). Huomio inhimillisiin tekijöihin datan jakamisessa. Envibase-hankkeen Avauksia-blogi (http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Envibase/Avauksiablogi/Huomio_inhimillisiin_tekijoihin_datan_ja%2839766%29).
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2016). Natural scientist, photographer and social scientist went to a stream. Teoksessa Santaoja Minna, Suonpää Juha (toim.) Interventions : Visualizing environmental change. Oulu, Finland: Oulanka research station, University of Oulu, 77.
SoleCRIS

Santaoja Minna. (2016). Kirjoituskurssilta helpotusta graduntekijän rimakauhuun. Yliopistopedagogiikka 2016 (2), 13.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna. (2016). Visualisoinnit mielikuvituksen avartajina – irti vastakkainasettelusta täydennysrakentamisessa. Alue ja Ympäristö Versus 2016 (1), 1-4.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna, Laine Markus, Leino Helena. (2016). Jokin palikka siitä puuttuu - Luottamuksen rakentuminen täydennysrakentamisen suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1), 1.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna, Laine Markus, Leino Helena. (2016). ”Joku palikka siitä puuttuu” – Luottamuksen rakentuminen täydennysrakentamisen suunnittelussa. Yhdyskuntasuunnittelu 54 (1).
URL SoleCRIS

Santaoja Minna, Oksanen Markku (toim.). (2016). Alue ja Ympäristö -lehti, Kokeileva ympäristöpolitiikka -teemanumero 2/2016. Tampere: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura.
URL SoleCRIS

Santaoja Minna, Suonpää Juha (toim.). (2016). Interventions : Visualizing environmental change. Oulu, Finland: Oulanka research station, University of Oulu.
SoleCRIS

Sherab Domenique, Renkonen Taina. (2016). Production of Vulnerability: African Refugees in Jordan. Rights in Exile Newsletter 2016 (July).
URL SoleCRIS

Siekkinen Taru, Kuoppala Kari, Pekkola Elias, Välimaa Jussi. (2016). Reciprocal commitment in academic careers? Finnish implications and international trends. European Journal of Higher Education.
URL SoleCRIS

Siekkinen Taru, Nokkala Terhi, Välimaa Jussi, Elias Pekkola. (2016). Muuttuvat akateemiset urat. Työurat yliopistoissa -hankkeen loppuraportti. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. (Koulutuksen tutkimuslaitoksen työpapereita 33).
URL SoleCRIS

Siekkinen Taru, Pekkola Elias, Kivistö Jussi. (2016). Recruitments in Finnish universities : practicing strategic or pathetic HRM?. Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP) 2 (2-3), 32316.
URL SoleCRIS

Silova Iveta, Aydarova Elena, Millei Zsuzsa, Piattoeva Nelli (toim.). (2016). European Education, Special issue: Revisiting pasts, reimagining futures. Memories of post(socialist) childhood and schooling. 48(3): Taylor & Francis.
SoleCRIS

Similä Jenni. (2016). kirjanpitosidonnaisuus. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kirjanpitosidonnaisuus).
URL SoleCRIS

Similä Jenni. (2016). nettovarallisuus. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:nettovarallisuus).
URL SoleCRIS

Similä Jenni. (2016). matemaattinen arvo. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:matemaattinen_arvo).
URL SoleCRIS

Similä Jenni. (2016). omaisuuslaji. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:omaisuuslaji).
URL SoleCRIS

Similä Jenni. (2016). tulolähde. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulolähde).
URL SoleCRIS

Similä Jenni. (2016). varaus. Tieteen termipankki (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:varaus).
URL SoleCRIS

Similä Jenni. (2016). Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus. Helsinki: Oikeusministeriö. (Oikeusministeriön julkaisu 27/2016).
URL SoleCRIS

Skippari Mika, Laukkanen Mikko, Salo Jari. (2016). Cognitive barriers to collaborative innovation generation in supply chain relationships. Industrial Marketing Management.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2016). An actor-centric bottom-up view of institutions: Combinatorial knowledge dynamics through the eyes of institutional entrepreneurs and institutional navigators. Environment and Planning C: Government and Policy.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2016). Place Leadership Reaching Beyond Happy Families and the Spectacle of Authority. Regions 302 (1), 14-15.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2016). Leadership and the City: Power, Strategy and Networks in the Making of Knowledge Cities. Abingdon; Oxon: Routledge. (Regions and Cities 92).
SoleCRIS

Sotarauta Markku. (2016). Leading a Fundamentally Detuned Choir : University of Tampere, Finland – A Civic University?. Teoksessa Goddard John, Hazelkorn Ellen, Kempton Louise, Vallance Paul (toim.) The Civic University : The Policy and Leadership Challenges: Edwar Elgar Publishing, 117-134.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Beer Andrew. (2016). Governance, Agency and Place Leadership: Lessons from a Cross National Analysis. Regional Studies.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Heinonen Tuomo. (2016). The Triple Helix model and the competence set: human spare parts industry under scrutiny. Triple helix 3, 8.
URL SoleCRIS

Sotarauta Markku, Heinonen Tuomo, Sorvisto Pasi, Kolehmainen Jari, Kenney Martin, Patton Donald. (2016). Innovation Ecosystems, Competencies and Leadership : Human Spare Parts and Venture Finance Ecosystems under Scrutiny. Helsinki: Tekes. (Tekes Review 329).
URL SoleCRIS

Suur-Askola Kristiina. (2016). Arvot ja arvojohtaminen poliisihallinnossa Institutionaalisen samanmuotoisuuden näkökulma. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1704).
URL SoleCRIS

Suve Priit, Selg Peeter, Sootla George. (2016). Two decades of estonian police and the (Ir)relevance of police models for the development of safety policy. Studies of Transition States and Societies 8 (1), 36-52.
URL SoleCRIS

Syvänen Antti, Mäkiniemi Jaana-Piia, Syrjä Sannu, Heikkilä-Tammi Kirsi, Viteli Jarmo. (2016). When does the educational use of ICT become a source of technostress for Finnish teachers?. Seminar.net. International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning 12 (2), 95-109.
SoleCRIS

Särmä Saara. (2016). “Congrats, You Have an All-Male Panel!”: A PERSONAL NARRATIVE. International Feminist Journal of Politics 18 (3), 470-476.
URL SoleCRIS

Talonen Antti. (2016). Systematic Literature Review of Research on Mutual Insurance Companies. Journal of Co-operative Organization and Management 4 (2), 53-65.
URL SoleCRIS

Talonen Antti, Jussila Iiro, Saarijärvi Hannu, Rintamäki Timo. (2016). Consumer Cooperatives: Uncovering the Value Potential of Customer Ownership. AMS Review 6 (3), 142–156.
URL SoleCRIS

Talonen Antti, Kulmala Jarna, Ruuskanen Olli-Pekka. (2016). Co-operative Platforms - Harnessing the Full Potential of Crowdfunding. Teoksessa Tunkkari Eskelinen Minna, Aaltio Iiris (toim.) Proceedings of the 11th European Conference on Innovation and Entrepreneurship: Academic Publishing, 810-818.
SoleCRIS

Talus Kim, Huhta Kaisa, Aalto Pami, Järventausta Pertti, Holttinen Hannele. (2016). Miten sähkön siirtohintoja voidaan korottaa? Kansainvälisen investointioikeuden näkökulma: EL-TRAN. (EL - TRAN analyysi 2/2016).
URL SoleCRIS

Talus Kim, Penttinen Sirja-Leena, Aalto Pami, Harsia Pirkko, Holttinen Hannele, Järventausta Pertti. (2016). Yksilö energiapolitiikan keskiössä – aurinkoenergian sääntelystä Suomessa: EL-TRAN. (EL - TRAN analyysi 3/2016).
URL SoleCRIS

Tanninen Hannu, Tuomala Matti. (2016). Talouden Finnkampen. Talous & yhteiskunta 44 (2), 2-9.
URL SoleCRIS

Tapio Petri, Saarimaa Riikka, Vinnari Markus. (2016). Futures for food. Futures. The journal of policy, planning and futures studies 83, 1-3.
URL SoleCRIS

Tenetz Antti, Lembke Alexander, Santaoja Minna. (2016). Tactical Media at the Gold Pond. Teoksessa Santaoja Minna, Suonpää Juha (toim.) Interventions : Visualizing environmental change. Oulu, Finland: Oulanka research station, University of Oulu, 148-153.
SoleCRIS

Tienhaara Piia, Lyytinen Anu, Kivistö Jussi. (2016). Management Education in Transformation - Current Challenges and Future Perspectives. Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu.
URL SoleCRIS

Tiihonen Aino, Kestilä-Kekkonen Elina, Westinen Jussi, Rapeli Lauri. (2016). Puoluekannan periytyminen vanhemmilta lapsille. Teoksessa Grönlund Kimmo, Wass Hanna (toim.) Poliittisen osallistumisen eriytyminen : Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, 298-320. (Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö) 28/2016).
URL SoleCRIS

Tirronen Anniina, Rannisto Pasi-Heikki. (2016). Tulosperusteinen hankinta Suomessa. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia (toim.) Sote-palvelut markkinoilla : tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: Tampere University Press, 163-191.
URL SoleCRIS

Todorov Elina. (2016). Paperittomuuden määrittelystä. Politiikasta.fi 23.2.2016.
URL SoleCRIS

Todorov Elina. (2016). Ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumisen seuranta oikeusperusteisilla indikaattoreilla. Perus- ja ihmisoikeusindikaattoreiden kehittämishankkeen blogi (https://blogs.uta.fi/ihmisoikeusindikaattorihanke/2016/07/15/ihmisoikeusvelvoitteiden-toteutumisen-seuranta-oikeusperusteisilla-indikaattoreilla/).
URL SoleCRIS

Todorov Elina. (2016). The European Court of Human Rights as an interpreter of human rights: The case of undocumented migrants. ECtHR Blog (http://blogs.uta.fi/ecthrworkshop/2016/02/22/todorov/).
URL SoleCRIS

Tommi Salminen, Lasse Koskinen ja Arto Luoma. (2016). Joint modeling of inflation and real interest rate dynamics with application to equity-linked investment. Teoksessa Ana Colubi, Angela Blanco and Cristian Gatu (toim.) Proceedings of COMPSTAT 2016 : 22nd International Conference on Computational Statistics: The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing, 361-372.
URL SoleCRIS

Tuomala Matti. (2016). Optimal Redistributive Taxation. Oxford: Oxford University Press.
SoleCRIS

Tuominen Elina. (2016). Tulonjako ja talouskasvu - huipputulojen näkökulma. Kansantaloudellinen aikakauskirja 112 (2), 265-268.
URL SoleCRIS

Tuominen Elina. (2016). Reversal of the Kuznets curve: Study on the inequality–development relation using top income shares data. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers 110).
URL SoleCRIS

Tuominen Elina. (2016). Top-end inequality and growth: Empirical evidence. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers 108).
URL SoleCRIS

Tuominen Elina. (2016). Changes or levels? Reassessment of the relationship between top-end inequality and growth. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers 109).
URL SoleCRIS

Tuominen Elina. (2016). Tulonjako ja talouskasvu - katsaus taloustieteelliseen kirjallisuuteen. Talous & Yhteiskunta 44 (2), 32-37.
URL SoleCRIS

Tuominen Esa, Jouttimäki Reijo, Pylväs Sirkka-Liisa, Iisalo Hanna, Saari Eveliina, Järvinen Marika, Tienhaara Piia, Lahtinen Katriina, Koskinen Valtteri, Käpykangas Sari, Hulkkonen Juha, Andersson Christina, Pura Minna. (2016). Virtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamiseen : Näkökulmia vuorovaikutteisuuteen, toimintakykyyn ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen: Finnish Service Alliance.
SoleCRIS

Tuurnas Sanna. (2016). Looking beyond the Simplistic Ideals of Participatory Projects: Fostering Effective Co-production?. International Journal of Public Administration 39 (13), 1077-1087.
URL SoleCRIS

Tuurnas Sanna. (2016). The Professional Side of Co-Production. Tampere: Tampere University Press. (Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1662).
URL SoleCRIS

Tuurnas Sanna, Kurkela Kaisa, Rannisto Pasi-Heikki. (2016). Osallisuuden monet kasvot. Teoksessa Rannisto Pasi-Heikki, Tienhaara Piia (toim.) Sote-palvelut markkinoilla : tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: Tampere University Press, 103-124.
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2016). Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön oikaisuvaatimuksen myöhästyminen - KHO 2016:158. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2016). Yrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä erikseen lahjoitettavista tavaramerkeistä oli suoritettava lahjaveroa - KHO 2016:5. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2016). Luottamuksensuojavaikutus ennakkoratkaisun voimassaoloajan päättymisen jälkeen - KHO 2016:196. Edilex Lakikirjasto.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2016). Veronkorotuksen määrääminen kirjanpitovelvollisen veroilmoituksessa olevan huolimattomuusvirheen johdosta - KHO 2016:15. Edilex Lakikirjasto.
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2016). Perusteettoman irtisanomisen johdosta maksettu korvaus ei oikeuta tulontasaukseen korvausta saaneen verotuksessa - KHO 2016:45. Edilex Lakikirjasto, 16483.
URL SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2016). Vero-oikeuden muutos tutkimuskohteena. Teoksessa Immonen Raimo, Knuutinen Reijo, Mylly Ulla-Maija, Nyström Patrik, Viinikka Tuija (toim.) Oikeuden ja talouden rajapinnassa. Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 vuotta. Helsinki: Edita Publishing Oy, 267-278.
SoleCRIS

Urpilainen Matti. (2016). New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect - Finland. Teoksessa Marino Giuseppe (toim.) New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect. Amsterdam: IBFD, 255-266. (EATLP International Tax Series 13).
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2016). Erityistä tarkastusta koskevan ehdotuksen käsitteleminen osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Teoksessa Immonen Raimo, Knuutinen Reijo, Mylly Ulla-Maija, Nyström Patrik, Viinikka Tuija (toim.) Oikeuden ja talouden rajapinnassa : Juhlakirja Matti J. Sillanpää 60 v.. Helsinki: Edita, 279-292.
SoleCRIS

Vahtera Veikko. (2016). Konserniavustuksen ja vähemmistöosinko-oikeuden suhde ratkaisujen KKO 2015:104 ja KKO 2015:105 valossa. Defensor legis 2016 (2), 137-157.
SoleCRIS

Vahtera Veikko, Ruohonen Janne. (2016). Huomioita osakeyhtiölakiin kaavailluista muutoksista - arviomuistio (OM 20/2016). Edilex Lakikirjasto, 16885.
URL SoleCRIS

Vainio Annukka, Mäkiniemi Jaana-Piia. (2016). How Are Moral Foundations Associated with Climate-Friendly Consumption?. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 29 (2), 265-283.
URL SoleCRIS

Valkama, Pekka; Asenova, Darinka; Bailey, Stephen J.. (2016). Risk management challenges of shared public services: a comparative analysis of Scotland and Finland. Public money & management 36 (1), 31-38.
URL SoleCRIS

Valkama Pekka, Oulasvirta Lasse, Karppi Ilari. (2016). Perspectives on the limited emergence of Public Private Partnerships in Finland. Teoksessa Akintoye Akintola, Beck Matthias, Kumaraswamy Mohan (toim.) Public Private Partnerships : A Global Review: Routledge, 89-99.
SoleCRIS

Vanhala Mika, Heilmann Pia, Salminen Hanna. (2016). Organizational trust dimensions as antecedents of organizational commitment. Knowledge and Process Management 23 (1), 46-61.
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta-Elena. (2016). The European Court of Human Rights: A Guardian of Minimum Standards in the Context of Immigration. Netherlands Quarterly of Human Rights 2016 (2), 174-196.
URL SoleCRIS

Viljanen Jukka, Heiskanen Heta, Raskulla Siina. (2016). Ihmisoikeuksien yleiset opit ja suomalainen ympäristöoikeudellinen argumentaatio. Ympäristöjuridiikka 36 (1), 86-109.
SoleCRIS

Vinnari Eija, Dillard Jesse. (2016). (ANT)agonistics: Pluralistic politicization of, and by, accounting and its technologies.. Critical Perspectives on Accounting 39 (September), 25-44.
URL SoleCRIS

Virtanen Petri, Kaivo-oja Jari, Ishino Yoko, Stenvall Jari, Jalonen Harri. (2016). Ubiquitous revolution, customer needs and business intelligence? Empirical evidence from the Japanese healthcare sector. International Journal of Web Engineering and Technology 11 (3), 259-283.
URL SoleCRIS

Virtanen Petri, Vakkuri Jarmo. (2016). Julkisen toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Helsinki: Tietosanoma.
SoleCRIS

Virta Sirpa, Branders Minna. (2016). Legitimate Security? Understanding the contingencies of security and deliberation. British Journal of Criminology 56 (6), 1146-1164.
URL SoleCRIS

Virta Sirpa, Suve Priit. (2016). Poliisi, reformit ja yhteiskunnallinen turvallisuus Pohjoismaissa ja Virossa. Teoksessa Muttilainen Vesa, Potila Pauliina (toim.) Poliisin toimintaympäristö. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu, 26-31. (Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 125).
SoleCRIS

Voigt Annette, Leitão Teresa E, Hursthouse Andrew S, Jokinen Ari, Heller Avigail, Latkowska Monika, Luz Paulo Brito da, Christ Yvonne, Béchet Béatrice, Külvik Mart, Langemeyer Johannes. (2016). Lessons learned : indicators and good practice for an environmentally-friendly urban garden. Teoksessa Bell Simon et al (toim.) Urban Allotment Gardens in Europe. London: Routledge, 165-198.
SoleCRIS

Välimaa Jussi, Stenvall Jari, Siekkinen Taru, Pekkola Elias, Kivistö Jussi, Kuoppala Kari, Nokkala Terhi, Aittola Helena, Ursin Jani. (2016). Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihanke. Loppuraportti. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:15).
URL SoleCRIS

Westinen Jussi, Kestilä-Kekkonen Elina, Tiihonen Aino. (2016). Äänestäjät arvo- ja asenneulottuvuuksilla. Teoksessa Grönlund Kimmo, Wass Hanna (toim.) Poliittisen osallistumisen eriytyminen : Eduskuntavaalitutkimus 2015. Helsinki: Oikeusministeriö, 273-297. (Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö) 28/2016).
URL SoleCRIS

Yulia Shumilova, Yuzhuo Cai. (2016). Three Approaches to Competing for Global Talent : Role of Higher Education. Teoksessa Bista Krishna, Foster Charlotte (toim.) Global Perspectives and Local Challenges Surrounding International Student Mobility. Hershey, PA, USA: IGI Global, 114-135.
URL SoleCRIS

Yuzhuo Cai, Gaoming Zheng. (2016). University academic promotion system and academic identity: An institutional logics perspective. Teoksessa Leisyte Liudvika, Wilkesmann Uwe (toim.) Organizing academic work in higher education: teaching, learning, and identities. London: Routledge, 243-261.
SoleCRIS

Yuzhuo Cai, Rhiannon Pugh, Cui Liu. (2016). A framework for analysing the role of innovation policy in regional innovation system development. International Journal of Innovation and Regional Development.
URL SoleCRIS

Yuzhuo Cai, Yan Wang, Jun Teng. (2016). Finland has abolished subject based teaching?. Cinese Teachers' Dainly 22.11.2016.
URL SoleCRIS

Åkerman Maria, Arpin Isabelle, Balian Estelle, Bunnefeld Nils, Nygren Nina V, Palosaari Teemu, Peltola Taru, Peltonen Lasse, Redpath Steve, Stadelmann Tanya, Thomson Inge, Young Juliette. (2016). Understanding perpetuated conflicts over animals. Trace: Finnish Journal for Human-Animal Studies 2 (1), 74-80.
URL SoleCRIS

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 5.5.2011 9.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti