Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: tutkimus: julkaisuja: 2008 - 2010:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Taloustieteiden laitos

Julkaisut vuosina 2008 - 2010

2008 2009 2010

Ahonen P. (2010). Bounded Rationality in Finnish Education Policy-Making. Teoksessa Anja P. Jakobi, Kerstin Martens and Klaus Dieter Wolf (toim.) Education in Political Science: Discovering a Neglected Field. London: Routledge, 104-119. (ECPR).
SoleCRIS

Asplund R, Böckerman P. (2010). Yksityisellä sektorilla kasvavat palkkaerot. Teoksessa Rita Asplund, Merja Kauhanen (toim.) Suomalainen palkkarakenne: Muutokset - syyt - seuraukset. Helsinki: Taloustieto Oy, 21-36.
SoleCRIS

Autero, Anniina. (2010). Tuloksellisuusraportoinnin rooli ja kehittyminen valtionhallinnossa 2000-luvulla?. Teoksessa Tulosohjauksen arviointihankkeen loppuraportti. Helsinki: Valtiovarainministeriö, 63-97. (Valtiovarainministeriön julkaisuja 47/2010).
URL SoleCRIS

Bailey S, Valkama, P, Anttiroiko A-V. (2010). Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Houdmills, Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
SoleCRIS

Böckerman P. (2010). Top income shares and mortality: evidence from advanced countries. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos. (Palkansaajien tutkimuslaitos. Työpapereita 257).
URL SoleCRIS

Böckerman, P, Haapanen M. (2010). The effect of education on migration: evidence from school reform. Jyväskylä: Jyväskylä University. (Jyväskylä University, School of Business and Economics, Working Paper No. 367).
URL SoleCRIS

Böckerman P, Ilmakunnas P. (2010). The job satisfaction-productivity nexus: a study using matched survey and register data. Helsinki: Helsinki Center of Economic Research. (Discussion Paper 297).
URL SoleCRIS

Böckerman P, Ilmakunnas P, Johansson E. (2010). Job security and employee well-being: Evidence from matched survey and register data. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos. (Palkansaajien tutkimuslaitos. Työpapereita 262).
URL SoleCRIS

Böckerman P, Johansson E, Kiiskinen U, Heliövaara M. (2010). Does physical capacity explain the height premium?. Tampere: University of Tampere. Department of Economics and Accounting. (Tampere economic working papers net series 74).
URL SoleCRIS

Böckerman P, Johansson E, Kiiskinen U, Heliövaara M. (2010). The Relationship Between Physical Work and the Height Premium: Finnish Evidence. Economics and Human Biology 8 (3), 414-420.
SoleCRIS

Böckerman P, Laaksonen S, Vainiomäki J. (2010). Micro and Macro Level Wage Rigidity: Lessons from Finland. Finnish Economic Papers 23 (1), 27-42.
URL SoleCRIS

Böckerman P, Laukkanen E. (2010). What Makes You Work while You Are Sick? Evidence from a Survey of Workers. European Journal of Public Health 20 (1), 43-46.
URL SoleCRIS

Böckerman P, Laukkanen E. (2010). Predictors of Sickness Absence and Presenteeism: Does the Pattern Differ by a Respondent's Health?. Journal of Occupational and Environmental Medicine 52 (3), 332-335.
URL SoleCRIS

Böckerman P, Maliranta M. (2010). Palkkojen muutos, työn tulo-osuus ja globalisaatio. Teoksessa Rita Asplund, Merja Kauhanen (toim.) Suomalainen palkkarakenne: Muutokset - syyt - seuraukset. Helsinki: Taloustieto Oy, 51-61. (ETLA B 245).
URL SoleCRIS

Elliott I C, Valkama P, Bailey S J. (2010). Public Service Vouchers in the UK and Finland. Teoksessa Stephen J. Bailey, Pekka Valkama, Ari-Veikko Anttiroiko (toim.) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 253-274.
SoleCRIS

Harju J, Karikallio H, Matikka T. (2010). Listaamattomien osakeyhtiöiden osingonjako ja taserakenteet. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT). (VATT Muistiot 8).
URL SoleCRIS

Henttonen K, Janhonen M, Johanson JE, Puumalainen Kaisu. (2010). The Demographic antecedents and performance consequences of social network structure in work teams. Team Performance Management 16 (7-8), 388-412.
SoleCRIS

Hood J, Stein B, Valkama P. (2010). Innovations in Local Government Risk Financing: Lessons from the UK and Nordic Experiences. Teoksessa Stephen J. Bailey, Pekka Valkama, Ari-Veikko Anttiroiko (toim.) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 135-159.
SoleCRIS

Huttunen K, Pirttilä J, Uusitalo R. (2010). Matalapalkkatuki: hyvä idea, mutta ei toimi käytännössä. Työpoliittinen aikakauskirja 1/2010, 53-59.
SoleCRIS

Hyvönen T. (2010). Exploring Management Accounting Change in ERP Context. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 59 (1), 122-126.
SoleCRIS

Hyvönen T. (2010). Exploring Management Accounting Change in ERP Context. Four Perspectives.. Tampere: University of Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis 1506).
URL SoleCRIS

Ihantola Eeva-Mari. (2010). An historical analysis of budgetary thought in Finnish specialist business journals from c.1950 to c.2000. Accounting, Business & Financial History 20 (2), 135-161.
SoleCRIS

Ihantola Eeva-Mari, Kihn Lili-Anne. (2010). Assessing the quality of case studies. Teoksessa Proceedings of the 3rd Qualitative Research Conference, 1-3 June 2010, University of Vaasa, Finland, 10 s..
URL SoleCRIS

Johanson JE, Sorsa VP. (2010). Pension Governance In Finland. A Case Study on Public and Private logics of governance in pension provision. Helsinki: Finnish Centre for Pensions. (Finnish Centre for Pensions Reports 2).
URL SoleCRIS

Johanson JE, Sorsa VP. (2010). Yksityisen työeläkejärjestelmän kentällä. Yhteiskuntapolitiikka 75 (2), 210-214.
URL SoleCRIS

Johnsen Å, Vakkuri J. (2010). Public Sector Performance Management in the Nordic Countries. Teoksessa Henk ter Bogt, Pieter Jansen, Sandra Tillema (toim.) Met het oog op de publieke zaak, Liber amicorum voor prof.dr. Jan van Helden. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 181-193.
SoleCRIS

Juholin E, Vakkuri J, Stenvall J. (2010). Kunnat, viestintä ja media - näkökulmia kuntatutkimuksen ja viestinnän tutkimuksen rajapintoihin. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38 (4), 317-321.
SoleCRIS

Jäntti M, Riihelä M, Sullström R, Tuomala M. (2010). Trends in Top Income Shares in Finland. Teoksessa A.B. Atkinson, T. Piketty (toim.) Top Incomes. A Global Perspective. Oxford: Oxford University Press, 371-447.
SoleCRIS

Kallio O. (2010). Paikallistalouden lähtökohdat Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuskunnissa.. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia Nro 4).
URL SoleCRIS

Kanbur R, Tuomala M. (2010). Relativity, Inequality and Optimal Nonlinear Income Taxation. Tampere: University of Tampere. Department of Economics and Accounting. (Tampere economic working papers net series 75).
URL SoleCRIS

Kanbur R, Tuomala M. (2010). Charitable Conservatism, Poverty Radicalism and Good Old Fashioned Inequality Aversion. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers net series 76).
URL SoleCRIS

Kiander J, Pirttilä J. (2010). Hyvinvointivaltiota vahvistava verotusuudistusehdotus-laskelmia verokertymästä ja tulonjaosta. Helsinki: Kalevi Sorsa säätiö. (Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 4/2010).
URL SoleCRIS

Kihn Lili-Anne. (2010). An empirical investigation of the principal top management styles in the emphasis of multiple forms of controls. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation 6 (1), 108-127.
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne. (2010). Performance Outcomes in Empirical Management Accounting Research: Recent Developments and Implications for Future Research. International Journal of Productivity and Performance Management 59 (5), 468-492.
URL SoleCRIS

Kihn Lili-Anne, Nurmela Janne. (2010). An auditor's responsibility based on writings published in Finnish professional journals. Teoksessa Teija Laitinen & Stefan Sundgren (toim.) Workshop on Auditing and Financial Accounting Research, Vaasa, 11-12 February 2010. Vaasa: University of Vaasa, Auditing and Control in Accounting Research Group (ACA) Faculty of Business Studies, 44-55.
SoleCRIS

Kihn Lili-Anne, Näsi Salme. (2010). Research strategic analysis of the Finnish doctoral dissertations in management accounting from 1990 to 2009. Liiketaloudellinen Aikakauskirja (Finnish Journal of Business Economics) 59 (1), 6-7, 41-85.
URL SoleCRIS

Kivimäki R, Kork A-A, Rimpelä A, Vakkuri J. (2010). Terveyskioski palveluinnovaationa: Lahden terveyskioski -hankkeen peruskartoitus (Vaihe I). Helsinki: Sitra. (Sitran selvityksiä 35).
URL SoleCRIS

Kivimäki R, Rimpelä A, Vakkuri J. (2010). Terveyskioski palveluinnovaationa: Ylöjärven terveyskioski -hankkeen väliarviointi (Vaihe II). Helsinki: Sitra. (Sitran selvityksiä 36).
URL SoleCRIS

Kork Anna-Aurora, Stenvall Jari, Vakkuri Jarmo. (2010). Terveyskioski palveluinnovaationa, vaihe 1: peruskartoitus Ylöjärven terveyskioski-hankkeesta. Helsinki: Sitra. (Sitran selvityksiä 17).
URL SoleCRIS

Kotakorpi K. (2010). Näkökohtia terveysveroista. PTT-katsaus 2010 (4), 34-42.
SoleCRIS

Kotakorpi K, Laamanen J-P. (2010). Welfare State and Life Satisfaction: Evidence from Public Health Care. Economica 77 (307), 565-583.
URL SoleCRIS

Laine M. (2010). Article review of Cho & Roberts (2010) "Environmental reporting on the internet by America’s Toxic 100: Legitimacy and self presentation" published in IJAIS 11(1), p. 1-16.. Social and Environmental Accountability Journal 30 (2), 113-114.
SoleCRIS

Laine Matias. (2010). Towards sustaining the status quo: Business talk of sustainability in Finnish corporate disclosures 1987-2005. European Accounting Review 19 (2), 247-274.
SoleCRIS

Laine Matias. (2010). Book review of Accounting and Business Ethics by McPhail and Walters, Routledge 2009.. Social and Environmental Accountability Journal 30 (1), 43.
SoleCRIS

Laine Matias. (2010). Book review of The Top 50 Sustainability books by Visser, Greenleaf 2009. Social and Environmental Accountability Journal 30 (1), 46.
SoleCRIS

Laine Matias. (2010). A way of seeing corporate sustainability reporting. Liiketaloudellinen aikakauskirja 59 (1), 130-134.
SoleCRIS

Laurila H. (2010). Inter-City Migration and Policy. Tampere: University of Tampere. (Tampere economic working papers net series 82).
URL SoleCRIS

Lili-Anne Kihn, Janne Nurmela. (2010). Vilkasta keskustelua tilintarkastajan vastuusta vuosina 1998-2010. Tilintarkastus 54 (4), 60-63.
SoleCRIS

Meklin P. (2010). Kuntapäättäjien ei pidä ajatella vain rahaa.... ARTTUinfo (http://apps.kunnat.net/uutiskirje/template_preview_2.php?ix=5685&kx=910&gx=31).
URL SoleCRIS

Meklin P. (2010). Mitä kunnissa on tapahtunut tähän mennessä - case-tarkastelut paljastavat. ARTTUinfo (http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;60;108920;158214;161676;161686).
URL SoleCRIS

Meklin P. (2010). Kuntien johtamisen ja johtamisjärjestelmien tila. Teoksessa Pentti Meklin (toim.) Parasta Artun mitalla?. Helsinki: Kuntaliitto, 30-33. (Paras-ARTTU -ohjelman tutkimuksia 5).
URL SoleCRIS

Meklin P. (2010). Tulojen ja menojen tasapaino - tuloihin ja menoihin sisältyvä kehittämispotentiaali. Teoksessa Pentti Meklin (toim.) Parasta Artun mitalla?. Helsinki: Kuntaliitto, 15-20. (Paras-ARTTU -ohjelman tutkimuksia 5).
URL SoleCRIS

Meklin P. (2010). Talouden tasapainottamisen arviointi osana tarkastuslautakunnan tehtäviä - kirjanpidollinen ja todellinen tasapaino. Teoksessa Auditio 2010: Audiator-yhtiöt, 18-19.
URL SoleCRIS

Meklin P. (2010). Mikä Paras-uudistus? Miten sitä tutkitaan?. Teoksessa Pentti Meklin (toim.) Parasta Artun mitalla?. Helsinki: Kuntaliitto, 7-14. (Paras-ARTTU -ohjelman tutkimuksia 5).
URL SoleCRIS

Meklin P. (2010). Kunnat puun ja kuoren välissä - MISTÄ KEHITTÄMISPOTENTIAALI.. Huomista tehdään - Kuntarahoitus (3/2010), 20-21.
SoleCRIS

Meklin P. (2010). Parasta Artun mitalla? Arviointia Paras-uudistuksen lähtötilanteesta ja kehittämispotentiaalista kunnissa. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Paras ARTTU-ohjelman tutkimuksia 5).
SoleCRIS

Meklin P. (2010). Juhani Kivelä: Valtiokonsernin talousohjauksen tila - tuki vai taakka. Hallinnon Tutkimus 29 (3), 253-254.
SoleCRIS

Meklin P. (2010). Eteneekö kunta- ja palvelurakenneuudistus?. Kurun Lehti 04.03.2010, 3.
SoleCRIS

Meklin P, Pekola-Sjöblom M. (2010). Johdanto-luku Paras-uudistuksen toteutumista seuraavan ARTTU-tutkimusohjelman raportteihin. Teoksessa Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa?. Helsinki: Kuntaliitto, 19-25. (Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia Acta 218).
SoleCRIS

Moisio Antti, Loikkanen Heikki A, Oulasvirta Lasse. (2010). Public services at the local level - The Finnish way. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. (VATT policy Reports 2/2010).
URL SoleCRIS

Mäkelä Hannele, Näsi Salme. (2010). Social responsibilities of MNCs in downsizing operations: a finnish forest sector case analysed from the stakeholder, social contract and legitimacy point of view. Accounting, Auditing & Accountability Journal 23 (2), 149-174.
SoleCRIS

Näsi S. (2010). Kansallisen turvallisuuden ajatusmylly; Hallinto- ja taloustiede. Teoksessa Kansallisen turvallisuuden ajatusmylly. Helsinki: Puolustusministeriö, 24-28. (MATINE Sarja B 2010/1).
SoleCRIS

Oulasvirta Lasse. (2010). Public Sector Accounting and the International Standardization Process of Presenting Financial Statements. Halduskultuur - Administrative Culture 11 (2), 227-238.
URL SoleCRIS

Pirttilä J. (2010). Kehitysavun vaikuttavuudesta on paljon luotettavaa tutkimustietoa. Helsingin Sanomat 01.15.2010..
SoleCRIS

Pirttilä J, Suoniemi I. (2010). Public provision, commodity demand and hours of work: an empirical analysis. Munich: Ifo Institute for Economic Research. (CESifo Working Papers 3000).
URL SoleCRIS

Pirttilä J, Tuomala M. (2010). Millainen veromalli Suomeen? Hetemäen työryhmän esitysten arviointia. Teoksessa Heikki Taimio (toim.) Hyvinvointivaltion suunta -- nousu vai lasku?, 170-185.
SoleCRIS

Pirttilä J, Uusitalo R. (2010). A leaky bucket in the real world: estimating inequality aversion using survey data. Economica 77 (305), 60-76.
SoleCRIS

Poutvaara P, Kotakorpi K. (2010). Pay for Politicians and Candidate Selection: An Empirical Analysisi. München: CESifo. (CESifo Working Papers 3126).
URL SoleCRIS

Riihelä M, Sullström R, Tuomala M. (2010). Trends in top income shares in Finland 1966-2007. Helsinki: Government Institute for Economic Research (VATT). (VATT Research Reports 157).
URL SoleCRIS

Riihelä M, Sullström R, Tuomala M. (2010). Trends in Top Income Shares in Finland 1966-2007. Tampere: University of Tampere. Department of Economics and Accounting. (Tampere economic working papers net series 78).
URL SoleCRIS

Sarkar S, Tuomala M. (2010). Potential Determinants of Top Income Inequality. Tampere: University of Tampere. Department of Economics and Accounting. (Tampere economic working papers net series 77).
URL SoleCRIS

Suoniemi I, Tanninen H, Tuomala M. (2010). Julkinen palvelutarjonta, tulonjako ja työllisyys. Talous&Yhteiskunta 38 (4), 4-9.
SoleCRIS

Syvänen Sirpa. (2010). Evil Eleven Syndrome Dark Side of Workplaces: Pressures at Work and the Costs of Non-interference: VDM Verlag.
SoleCRIS

Syvänen, Sirpa. (2010). Sairaanhoitajan työhyvinvointi dementiatyössä. Sairaanhoitaja 83 (9), 11-14.
SoleCRIS

Tanninen H, Tuomala M. (2010). Tuloerot, työtunnit ja Veblen-ilmiö. Teoksessa Kari Heimonen & Hannu Tervo (toim.) Työ, talous ja yliopisto. Jaakko Pehkonen 50 vuotta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, 180-188.
URL SoleCRIS

Tenhunen S, Tuomala M. (2010). On Optimal Lifetime Redistribution Policy. Journal of Public Economic Theory 12 (1), 171-198.
URL SoleCRIS

Tuomala M. (2010). Thatcherilta lainattu vero-oppi. Impulsseja (http://www.sorsafoundation.fi/tpl_actual_01.asp?lang=1&sua=1&q=y&s=314).
URL SoleCRIS

Tuomala M. (2010). Miksei tuloverotus voisi riippua veronmaksajan iästä?. PTT-katsaus 2010 (4), 26-33.
SoleCRIS

Vakkuri J. (2010). Summary of Panel 3: Local Authorities as Reliable Partners for Central Authorities: Experiences from the West and Lessons for the East. Teoksessa Georg Sootla, Sulev Lääne (toim.) The European Union Baltic Sea Region Strategy - a new challenge for knowledge-based regional and local governance and cooperation. Tallinn: Nordic Council of Ministers and Institute of Political Science and Governance, Tallinn University, 218-222.
SoleCRIS

Vakkuri J. (2010). Suureksi kasvamisen dilemma - suuruuden ekonomia kuntakehittämisen periaatteena. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38 (2), 117-119.
SoleCRIS

Vakkuri J. (2010). Kohti kuntien laaja-alaista tuottavuusajattelua. Visionääri 2010 (3).
URL SoleCRIS

Vakkuri J. (2010). Hitauden talousteoria. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38 (3), 217-219.
SoleCRIS

Vakkuri J. (2010). Struggling with Ambiguity : Public Managers as Users of NPM-Oriented Management Instruments. Public Administration 88 (4), 999-1024.
SoleCRIS

Vakkuri J. (2010). Tyytyväisyyden mahdottomuusteoreemasta julkisissa palveluissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 38 (1), 5-7.
SoleCRIS

Vakkuri J, Kallio O, Tammi J, Meklin P, Helin H. (2010). Matkalla kohti suuruuden ekonomiaa? Kunta- ja paikallistalouden lähtökohdat Paras-hankkeessa.. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. (Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia Nro 3).
URL SoleCRIS

Vakkuri J, Meklin P. (2010). Suuruuden ekonomia kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa. Teoksessa Sari Saastamoinen (toim.) Julkinen kunta - media, viestintä ja vuorovaikutus. Seminaarikirja, 39. Kunnallistieteen päivät. Tampere: Kunnallistieteen yhdistys, 44.
SoleCRIS

Vakkuri J, Stenvall J. (2010). State-Local Government Relations in Finland - Perspectives to Current Reforms. Teoksessa Georg Sootla, Sulev Lääne (toim.) The European Union Baltic Sea Region Strategy - a New Challenge for Knowledge-based Regional and Local Governance and Cooperation. Tallinn: Nordic Council of Ministers and Institute of Political Science and Governance, Tallinn University, 189-195.
SoleCRIS

Valkama, P, Anttiroiko A-V. (2010). Innovation in Public Service Delivery: The Case of Finland. Teoksessa G. Ramesh et al (toim.) Public Private Partnerships. New Delhi: Routledge, 99-122.
SoleCRIS

Valkama, P, Anttiroiko A-V, Bailey SJ. (2010). Innovative Public Finance: Definition, Practice and Context. Teoksessa Stephen J. Bailey, Pekka Valkama, Ari-Veikko Anttiroiko (toim.) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Houndmills, Basigstoke, UK: Palgrave Macmillan, 1-13.
SoleCRIS

Valkama P, Bailey S J, Elliott I C. (2010). Vouchers as Innovative Funding of Public Services. Teoksessa Stephen J. Bailey, Pekka Valkama, Ari-Veikko Anttiroiko (toim.) Innovations in Financing Public Services. Country Case Studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 228-252.
SoleCRIS

Vehmanen Petri. (2010). A Science-Based Approach to the Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities. International Journal on Governmental Financial Management Vol. X No. 1 2010, 1-19.
URL SoleCRIS

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 13.1.2012 11.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti