Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Jouni Häkli

Curriculum Vitae

Keskeisiä julkaisuja

Professori, aluetiede
Tampereen yliopiston
johtamiskorkeakoulu

Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Puh. 040 1973664
Fax. (03) 343 9082
Sähköposti: jouni.hakli@uta.fi               

Työhuone: Pinni A5043
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Postiosoite: Jouni Häkli
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet:
ylikansallistuminen, marginalisaatio, poliittinen subjektiviteetti ja toimijuus, territoriaalisuus, rajatutkimus, alueellistuminen, identiteetti, ihmismaantieteen metodologia

Kirjoja:

 

 

Curriculum Vitae

Select publications

Professor, Regional Studies
School of Management at University of Tampere

Space and Political Agency Research Group (SPARG)

Tel. +358 (0) 40 1973664
Fax. +358 3 343 9082
E-mail: jouni.hakli@uta.fi

Room: Pinni A5043
Office hours: By appointment

Mailing address: Jouni Häkli
School of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere

Expertise:
transnationalization, marginalization, political subjectivity and agency, territoriality, border studies, regionalization, identity, methodology of human geography

Books:

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 26.9.2018 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti