Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Johanna Tuomisaari                                                               

Politics of nature and the environment research group PONTE
Research Program on the Politics of Space and the Environment POLEIS

Strategic spatial planning with momentum gaining scenario storytelling: legitimacy contested? (SCENSLECO)

Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulu

Väitöskirjatutkija

Puh. 040 190 9796
Sähköposti: johanna.tuomisaari[at]uta.fi

Työhuone: Pinni A 3034

Postiosoite:
Johanna Tuomisaari
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Kiinnostuksen kohteet

  • Kaupunkisuunnittelu
  • Strateginen maankäytön suunnittelu
  • Ekosysteemipalvelut

University of Tampere
School of Management

Doctoral researcher

Tel. + 358 40 190 9796
E-mail: johanna.tuomisaari[at]uta.fi

Room: Pinni A 3034

Mailing address:
Johanna Tuomisaari
School of Management,
FI-33014, University of Tampere

Areas of interest

  • Urban planning
  • Strategic spatial planning
  • Ecosystem services

Ansioluettelo
Julkaisuluettelo
SoleCRIS
Google Scholar
Academia.edu

Julkaisut/Publications

Wallin, Antti, Leino, Helena, Jokinen, Ari, Laine, Markus, Tuomisaari, Johanna & Bäcklund, Pia. 2018. A polyphonic story of urban densification. Urban Planning 3:3, 4051.
 
Brunet, Lucas, Tuomisaari, Johanna, Lavorel, Sandra, Crouzat, Emilie, Bierry, Adeline, Peltola, Taru & Arpin, Isabelle. 2018. Actionable knowledge for land use planning: Making ecosystem services operational. Land Use Policy 72. 2734.
 
Tuomisaari, Johanna. 2017. Kahden kaupungin tarinat: yleiskaavan performatiivinen voima. Terra 129:3. 171181.

Peltola, Taru & Tuomisaari, Johanna. 2016. Peukalosäännöistä maastosilmään – asiantuntijatyön kehollisuus metsäluonnonsuojelussa. Tieteessä tapahtuu 34:2, 4750.

Peltola, Taru & Tuomisaari, Johanna. 2016. Re-inventing forestry expertise: Strategies for coping with biodiversity protection in Finland. Forest Policy and Economics 62, 11–18.

Tuomisaari, Johanna. 2015. Lahden yleiskaava strategisen maankäytön suunnittelun työkaluna. Yhdyskuntasuunnittelu 53:2, 40–57.

Peltola, Taru & Tuomisaari, Johanna. 2015. Making a difference: Forest biodiversity, affective capacities, and the micro-politics of expert fieldwork. Geoforum 64, 1–11.

Tuomisaari, Johanna. 2012. Ekosysteemipalvelunäkökulma ja maankäytön suunnittelu. Yhdyskuntasuunnittelu 50:1. 36–39.

Tuomisaari, Johanna & Peltola, Taru. 2011. Katsaus tiedon etnografioihin: Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu. Alue ja ympäristö 40:1, 53–57.

Ratamäki, Outi, Vihervaara, Petteri, Furman, Eeva & Tuomisaari, Johanna. 2011. Ekosysteemipalveluiden tutkimus osaksi ympäristö- ja luonnonvarojen hallintaa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2011.

Peltonen, Lasse, Tuomisaari, Johanna & Kanninen, Vesa. 2008. Kaavavalitukset ja koettu oikeudenmukaisuus. Yhdyskuntasuunnittelu 46:3, 11–34.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 12.6.2018 13.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti