Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Mikko Joronen

Mikko Joronen (PhD, 2011) is a political geographer, whose publications cover themes around ontology, political violence, Israel/Palestine, neoliberalism, power/governing, and geographical theory. 

Akatemiatutkija
Poliittinen maantiede

Julkaisut

Tilan ja poliittisen toimijuuden
tutkimusryhmä (SPARG)

Suomen Akamian Rajojen, identiteettien 
ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö (RELATE)


Puh. +358 (0)50 318 7174
Fax. (03) 3551
Sähköposti:mikko.joronen@uta.fi

Työhuone: Pinni A5036
Vastaanotto: sopimuksen mukaan 

Postiosoite:
Johtamiskorkeakoulu (JKK)
33014 Tampereen yliopisto      

Asiantuntemusalueet: Poliittinen maantiede, Kriitinen maantiede, Maantieteen teoria ja filosofia, Palestiina, Uusliberalismi, Globalisaatio, Sodan  ja konfliktien maantiede, Hallinnan tutkimus, Valta ja biopolitiikka, Poliittinen ontologia, Tilan historia, Heidegger.

 

Finnish Academy Research Fellow
Political Geography 

Publications

Space and Political Agency
Research Group (SPARG)

Centre of Excellence in Research on the Relational and Territorial Politics of Bordering, Identities and Transnationalization (RELATE)


Tel. +358 (0)50 318 7174
Fax. +358 3 3551
E-mail: mikko.joronen@uta.fi

Room: Pinni A5036
Office hours: upon agreement

Mailing address:
School of Management (JKK)
FI-33014 University of Tampere

Areas of Research: Political Geography, Critical Geography, Neoliberalism, Globalization, Theory and Philosophy of Geography, Palestine, Geographies of war and conflicts, Governmentality Studies, Political Power, Biopolitics, Political Ontology, History of space, Heidegger.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 30.1.2018 17.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti