Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Kirsi Pauliina Kallio

Yliopistotutkija, Dosentti

Tilan ja poliittisen toimijuuden
tutkimusryhmä (SPARG)

Suomen Akamian Rajojen, identiteettien
ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö (RELATE)

MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)

Julkea!, julkaisutoiminnan kehittiämishanke

Fennia, päätoimittaja

Space and Polity, kirjallisuustoimittaja

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS), johtokunnan jäsen

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV), johtokunnan jäsen

Puh. 040 1904025
Sähköposti: kirsipauliina.kallio@uta.fi
Työhuone: Pinni A5037
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Postiosoite:
Kanslerinrinne 1
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet: poliiittinen subjektiviteetti ja toimijuus, tilateoriat ja -metodologiat, kriittinen poliittinen maantiede, ylikansalliset ihmisoikeudet, eletty kansalaisuus ja demokratia, lapset nuoret ja perheet, tiedejulkaiseminen

Julkaisut

CV


                                        

 

University Researcher, Docent

Space and Political Agency
Research Group (SPARG)

Centre of Excellence in Research on the Relational and Territorial Politics of Bordering, Identities and Transnationalization (RELATE)

Beyond MALPE-coordination: integrative envisioning (BEMINE)

Julkea!, Development project on publishing

Fennia, Editor-in-Chief

Space and Polity, Book Review Editor

Society for Regional and Environmental Studies (AYS), Board Member

Federation of Finnish Learned Societies (TSV), Board Member

Tel. +358 (0) 40 1904025
E-mail: kirsipauliina.kallio@uta.fi
Room: Pinni A5037
Office hours: By appointment

Mail address:
Kanslerinrinne 1
FI-33014, University of Tampere

Expertise: political subjectivity and agency, spatial theories and methodologies, critical political geography, transnational human rights, refugeeness and humanitarian border, lived citizenship and democracy, children, youth and families, scientific publishing

Publications

CV


  

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 18.10.2018 17.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti