Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Kirsi Pauliina Kallio

Akatemiatutkija, Dosentti

Tilan ja poliittisen toimijuuden
tutkimusryhmä (SPARG)

Suomen Akamian Rajojen, identiteettien
ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikkö (RELATE)

Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS), puheenjohtaja

Fennia, päätoimittaja

Space and Polity, kirjallisuustoimittaja

Puh. 040 1904025
Sähköposti: kirsipauliina.kallio@uta.fi
Työhuone: Pinni A5037
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Postiosoite:
Kanslerinrinne 1
33014 Tampereen yliopisto

Asiantuntemusalueet: poliiittinen toimijuus, poliittinen subjektiviteetti ja identiteetti, kriittinen poliittinen maantiede, tilateoriat ja -metodologiat, eletty kansalaisuus ja demokratia, lapsi- ja nuorisopolitiikka, lasten oikeudet

Tämänhetkiset tutkimushankkeet:
Poliittinen osallisuus lapsen oikeutena
MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)

Julkaisut

CV


                                        

 

Academy of Finland Research Fellow, Docent

Space and Political Agency
Research Group (SPARG)

Centre of Excellence in Research on the Relational and Territorial Politics of Bordering, Identities and Transnationalization (RELATE)

Society for Regional and Environmental Studies (AYS), Chair

Fennia, Editor-in-Chief

Space and Polity, Book Review Editor

Tel. +358 (0) 40 1904025
E-mail: kirsipauliina.kallio@uta.fi
Room: Pinni A5037
Office hours: By appointment

Mail address:
Kanslerinrinne 1
FI-33014, University of Tampere

Expertise: political agency, political subjectivities and identities, critical political geographies, spatial theories and methodologies, lived citizenship and democracy, child and youth politics and policies, children's rights

Current research projects:
Political presence as a right of the child
Beyond MALPE-coordination: integrative envisioning (BEMINE)

Publications

CV


  

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 8.8.2017 17.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti