Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma: kallio kirsi:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Most of my publications can be found at the University of Tampere Repository TamPub. For others, just ask!

Recent publications

Häkli, J., Kallio, K.P. & Ruokolainen, O. (2019). A missing citizen? Issue-based citizenship in city-regional planning. International Journal of Urban and Regional Research [accepted]

Wood, B. & Kallio, K.P. (forthcoming) Green citizenship: towards spatial and lived perspectives. In Simin Davoudi, Hilda Blanco, Richard Cowell and Iain White (eds.) Routledge Companion to Environmental Planning and Sustainability, xx–xx. London: Routledge.

Kallio, K.P. (forthcoming) Topological mapping: a methodological approach to studying children's experiential worlds. In Reilly, K., Moran, L. and Brady, B. (eds.) Narrating Childhoods: Knowledge, Place and Materiality, xx–xx. London: Palgrave Macmillan.

Kallio, K.P. & Riding, J. (2019) Open policies, open practices – open attitudes? Editorial. Fennia 197:1, 1–7.

Rye, S.A., Kallio, K.P. & Bærenholdt, J.O. (2019) Nielsen, Sigurd Solhaug 2018. Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography, 1-2. [Online April 10 2019]

Kallio, K.P. & Thomas, Mary (2019) Editorial: Intergenerational encounters, intersubjective age relations. Special issue editorial article. Emotion, Space and Society [Online May 2 2019] https://doi.org/10.1016/j.emospa.2019.04.004

Kallio, K.P. (2019) Elettyä kansalaisuutta jäljittämässä: kansalaisuuden ulottuvuudet Nuorisobarometrissa. Pekkarinen, E. and Myllyniemi, S. (eds.) Vaikutusvaltaa Euroopan laidalla: Nuorisobarometri 2018, 167–182. Valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2019) Care as mundane politics in contested familial refugee lives. Gender, Place and Culture. [Online Jan 31 2019]

Pascucci, E., Häkli, J., Kallio, K.P., (2019) "Delay and neglect": the everyday geopolitics of humanitarian borders. In: Paasi, A., Prokkola, E.-K., Saarinen, J., Zimmerbauer, K. (Eds.), Borderless Worlds - for Whom? Ethics, Moralities and Mobilities, 93–107. Routledge, London. ISBN: 9780815360025.

Kallio, K.P., Häkli, J. & Pascucci, E. (2019) Refugeeness as political subjectivity: Experiencing the humanitarian border. Environment and Planning C: Politics and Space [Online Jan 4 2019]

Kallio, K.P. & Riding, J. (2018) Geographies of welcome. Editorial. Fennia 196:2, 131–136.

Ruokolainen, O., Häkli, J., Kallio, K.P. & Bäcklund, P. (2018) Seudullista kansalaisosallistumista jäljittämässä tiedon yhteistuottamisen keinoin. Yhdyskuntasuunnittelu 56:3, 25–38.

Häkli, J., Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2018) 'Positive recognition' as a preventive approach in child and youth welfare services. International Journal of Social Pedagogy, 7:1. [online published 28 Sept 2018]

Kallio, K.P. (2018) Care as a many‐splendoured topology (including prickles). Area. doi:10.1111/area.12490. [Early View Sept 24 2018]

Kallio, K.P. (2018) Leading refugee lives together: Familial agency as a political capacity. Emotion, Space and Society. [Early View] doi.org/10.1016/j.emospa.2018.08.002

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2018) Ketterä kaupunkiseutu ja demokratian dilemma. Tiede & edistys, 2018/2, 78–82.

Metzger, J. & Kallio, K.P. (2018) 'Alternative' journal publishing and the economy of academic prestige. Editorial. Fennia 196:1, 1–3.

Riding, J. & Kallio, K.P. (2018) Dialogical peer-review and non-profit open-access journal publishing: welcome to Fennia. Editorial. Fennia 196:1, 4–8.

Kallio, K.P. (2018) Exploring space and politics with children: A geosocial methodological approach to studying experiential worlds. In CutterMackenzie, A., Malone, K. and Barratt, E. (eds.) Research Handbook on ChildhoodNature, 1–28. Singapore: Springer. doi:10.1007/978-3-319-51949-4_125-1

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2018) Theorizing children's political agency. In Skelton, T. and Aitken, S. (eds) Establishing Geographies of Children and Young People, Vol 1 of Skelton, T. (ed) Springer Major Reference Work in Geographies of Children and Young People. Singapore: Springer.

Millei, Z. and Kallio, K.P. (2018) Recognizing politics in the nursery: early childhood education institutions as sites of mundane politics. Contemporary Issues in Early Childhood, 19:1, 31–47. doi: 10.1177/1463949116677498

Rytioja, A. & Kallio, K.P. (2018) Opittua käsitteistöä vai koettua yhteiskunnallisuutta? Pohdintoja kansalaisuudesta lasten ja nuorten näkökulmasta. Sosiologia 55:1, 6–27.  Ilmiö: Elettyä kansalaisuutta yhteiskuntaan – iästä riippumatta! Vaikuttaja: Lisää huomiota nuorten poliittiseen aktiivisuuteen

Kallio, K.P. (2018) Citizen-subject formation as geo-socialisation: a methodological approach on 'learning to be citizens'. Geografiska Annaler B: Human Geography 100:2, 81– 96. doi: 10.1080/04353684.2017.1390776

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2018). On becoming political: the political in subjectivity. Subjectivity 11:1, 57–73.

Korkiamäki, R. and Kallio, K.P. (2018) Experiencing and practicing inclusion through friendship. Area 50, 74–82.

Kallio, K.P. (2018) Not in the same world: topological youths, topographical policies. Geographical Review 108:4, 566–591.

Kallio, K.P. & Hyvärinen, P. (2017). A question of time – or academic subjectivity? Editorial. Fennia 195:2, 121–124.

Riding, J. & Kallio, K.P. (2017). Six sideways reflections on academic publishing. Editorial. Fennia 195:2, 161–163.

Bäcklund, P., Ruokolainen, O., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa. Terra 129:3, 159–169. Versus: Kaupunkiseututasoinen suunnittelu ja kadonnut kansalainen: Strategisesti tehokkaampaa, mutta ulossulkevampaa kaupunkisuunnittelua?

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Meluisa osallistuminen kamppailuna kaupunkitilasta – tapaus Kiikelinpuisto. Teoksessa Bäcklund, P., Häkli, J. & Schulman, H. (toim.). (2017). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press, 219–238.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017) Kaupungin arkipoliittinen elämä: reflektioita Kiikelistä. Teoksessa Marginaalien maantiede, toim. Mustonen, T., Tanskanen, M. & Semi, J. OSK Lumimuutos, 46–51.

Kallio, K.P. (2017) Disqualified knowledges and theory building. Society & Space Essays and Features [published September 12]

Kallio, K.P. (2017) Subtle radical moves in scientific publishing. Editorial. Fennia 195:1, 1–4.

Rinne, E. and Kallio, K.P. (2017) Nuorten tilallisten mielikuvien lähteillä. Alue & Ympäristö, 46(1), 17–31. Versus: Miten suomalaisnuoret näkevät maailman ja miksi? Pohdintaa maailmankuvien muodostumisesta.

Häkli, J., Pascucci, E. & Kallio, K.P. (2017). Becoming refugee in Cairo: The political in performativity. International Political Sociology, 11(2), 185–202.

Kallio, K.P. & Bartos, A.E. (2017) Children's caring agencies. Quest editorial in Political Geography 58, 148–150. [Online 11 October 2016] doi:10.1016/j.polgeo.2016.09.009

Mitchell, K. & Kallio, K.P (eds) (2017) Spaces of the Geosocial: Exploring Transnational Topologies. Special issue. Geopolitics 22:1, 1–14. doi: 10.1080/14650045.2016.1226809

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Geosocial Lives in Topological Polis: Mohamed Bouazizi as a Political Agent. Geopolitics 22:1, 91–109. doi: 10.1080/14650045.2016.1208654

Kallio, K.P. (2017) Shaping subjects in everyday encounters: Intergenerational recognition in intersubjective socialisation. Environment and Planning D: Society and Space  35:1, 88–106. DOI: 10.1177/0263775816654916

Minoia, P. & Kallio, K. P. (2016). Handing over the baton. Editorial. Fennia 194:2, 117–118.

Korkiamäki, R., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016 17, 9–34.

Kallio, K.P. (2016) Living together in the topological home. Space and Culture 19:4, 373–389.

Kallio, K.P. & Mitchell, K. (eds) (2016) Special issue on transnational lived citizenship. Editorial: Re-spatializing citizenship. Global Networks. 16:3, 259–267.

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2016) Children’s rights advocacy as transnational citizenship. Global Networks 16:3, 307–325.

Kallio, K.P. (2016) Becoming geopolitical in the everyday world. In Benwell, M. and Hopkins, P. (eds) Children, Young People and Critical Geopolitics, 169–186. Aldershot: Ashgate.

Kallio, K. P. and Mills, S. (eds) (2016) Politics, Citizenship and Rights, Vol. 7 of Skelton, T. (ed) Geographies of Children and Young People, Editorial, ix­–xviii. Singapore: Springer. [online July 2015]

Kallio, K.P. (2016) Youthful political presence: right, reality and practice of the child. In Kallio, K. P. and Mills, S. (eds) Politics, Citizenship and Rights, Vol. 7 of Skelton, T. (ed.) Geographies of Children and Young People, 89–110. Singapore: Springer. [online July 2015]

Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) (2015) Myönteinen tunnistaminen. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P., Korkiamäki, R. & Häkli, J. (2015) Myönteinen tunnistaminen – näkökulma hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 9–35. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Stenvall, E., Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2015) Arjen moninaisuuden tavoittaminen tutustumisen kautta. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 39–64. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P. (2015) Ylisukupolvinen tunnustaminen lasten ja nuorten arkiympäristöissä. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 89–111. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P & Häkli, J. (2015) Children’s political geographies. In Agnew, J., Mamadouh, V., Secor, A. and Sharp, J. (eds) Companion to Political Geography, 265–278. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Kallio, K.P., Häkli, J. & Bäcklund, P. (2015). Lived citizenship as the locus of political agency in participatory policy. Citizenship Studies 19:1, 101–119. [online Dec 2014]

Häkli, J. and Kallio, K. P. (eds) (2015). Political georaphies of childhood and youth. Virtual special issue. Political Geography.

Kallio, K. P. and Häkli, J. (eds) (2015) The Beginning of Politics. London and New York: Routledge.

Kallio, K.P & Häkli, J. (2015) Children and young people's politics in everyday life. The Beginning of Politics1–16. London and New York: Routledge.

Previous publications

<< Back

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 15.5.2019 15.19 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti