Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma: kallio kirsi:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Most of my publications can be found at the University of Tampere Repository TamPub. For others, just ask!

Recent publications

Häkli, J. & Kallio, K.P. (forthcoming) Theorizing children's political agency. In Skelton, T. and Aitken, S. (eds) Establishing Geographies of Children and Young People, Vol 1 of Skelton, T. (ed) Springer Major Reference Work in Geographies of Children and Young People. Singapore: Springer.

Wood, B. & Kallio, K.P. (forthcoming) Green citizenship: towards spatial and lived perspectives. In Simin Davoudi, Hilda Blanco, Richard Cowell and Iain White (eds.) Routledge Companion to Environmental Planning and Sustainability, xx–xx. London: Routledge.

Kallio, K.P. (forthcoming) Topological mapping: a methodological approach to studying children's experiential worlds. In Reilly, K., Moran, L. and Brady, B. (eds.) Narrating Childhoods: Knowledge, Place and Materiality, xx–xx. London: Palgrave Macmillan.

Kallio, K.P. (forthcoming) Exploring space and politics with children: a geosocial methodological approach to studying experiential worlds. In CutterMackenzie, A., Malone, K. and Barratt, E. (eds.) Research Handbook on ChildhoodNature, xx–xx. Singapore: Springer.

Rytioja, A. & Kallio, K.P. (2018) Opittua käsitteistöä vai koettua yhteiskunnallisuutta? Pohdintoja kansalaisuudesta lasten ja nuorten näkökulmasta. Sosiologia 55:1, xx–xx. 

Kallio, K.P. (2018) Citizen-subject formation as geo-socialisation: a methodological approach on 'learning to be citizens'. Geografiska Annaler B: Human Geography [online Jan 11 2018]

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2017). On becoming political: the political in subjectivity. Subjectivity [Dec 15 2017 Online First] doi.org/10.1057/s41286-017-0040-z

Kallio, K.P. & Hyvärinen, P. (2017). A question of time – or academic subjectivity? Editorial. Fennia 195:2, 121–124.

Riding, J. & Kallio, K.P. (2017). Six sideways reflections on academic publishing. Editorial. Fennia 195:2, 161–163.

Bäcklund, P., Ruokolainen, O., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Kansalaisten osallistumisen asema kaupunkiseututasoisessa maankäytön suunnittelussa. Terra 129:3, 159–169.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017). Meluisa osallistuminen kamppailuna kaupunkitilasta – tapaus Kiikelinpuisto. Teoksessa Bäcklund, P., Häkli, J. & Schulman, H. (toim.). (2017). Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press, 219–238.

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2017) Kaupungin arkipoliittinen elämä: reflektioita Kiikelistä. Teoksessa Marginaalien maantiede, toim. Mustonen, T., Tanskanen, M. & Semi, J. OSK Lumimuutos, 46–51.

Kallio, K.P. (2017) Disqualified knowledges and theory building. Society & Space Essays and Features [published September 12]

Kallio, K.P. (2017) Not in the same world: topological youths, topographical policies. Geographical Review [Early View]

Kallio, K.P. (2017) Subtle radical moves in scientific publishing. Editorial. Fennia 195:1, 1–4.

Rinne, E. and Kallio, K.P. (2017) Nuorten tilallisten mielikuvien lähteillä. Alue & Ympäristö, 46(1), 17–31.

Korkiamäki, R. and Kallio, K.P. (2017) Experiencing and practicing inclusion through friendship. Area [EarlyView June 15 2017]

Häkli, J., Pascucci, E. & Kallio, K.P. (2017). Becoming refugee in Cairo: The political in performativity. International Political Sociology, 11(2), 185–202.

Korkiamäki, R., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, 17(1), 9–34.

Millei, Z. and Kallio, K.P. (2018) Recognizing politics in the nursery: early childhood education institutions as sites of mundane politics. Contemporary Issues in Early Childhood, 19:1, xx–xx. [OnlineFirst December 21 2016] doi: 10.1177/1463949116677498

Kallio, K.P. & Bartos, A.E. (2017) Children's caring agencies. Quest editorial in Political Geography 58, 148–150. [Online 11 October 2016] doi:10.1016/j.polgeo.2016.09.009

Minoia, P. & Kallio, K. P. (2016). Handing over the baton. Editorial. Fennia 194:2, 117–118.

Mitchell, K. & Kallio, K.P (eds) (2017) Spaces of the Geosocial: Exploring Transnational Topologies. Special issue. Geopolitics 22:1, 1–14. doi: 10.1080/14650045.2016.1226809

Kallio, K.P. & Häkli, J. (2016/2017). Geosocial Lives in Topological Polis: Mohamed Bouazizi as a Political Agent. Geopolitics 22:1, 91–109. doi: 10.1080/14650045.2016.1208654

Kallio, K.P. (2017) Shaping subjects in everyday encounters: Intergenerational recognition in intersubjective socialisation. Environment and Planning D: Society and Space  35:1, 88–106. DOI: 10.1177/0263775816654916

Kallio, K.P. (2016) Living together in the topological home. Space and Culture 19:4, 373–389.

Kallio, K.P. & Mitchell, K. (eds) (2016) Special issue on transnational lived citizenship. Editorial: Re-spatializing citizenship. Global Networks. 16:3, 259–267.

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2016) Children’s rights advocacy as transnational citizenship. Global Networks 16:3, 307–325.

Kallio, K.P. (2016) Becoming geopolitical in the everyday world. In Benwell, M. and Hopkins, P. (eds) Children, Young People and Critical Geopolitics, 169–186. Aldershot: Ashgate.

Kallio, K. P. and Mills, S. (eds) (2016) Politics, Citizenship and Rights, Vol. 7 of Skelton, T. (ed) Geographies of Children and Young People, Editorial, ix­–xviii. Singapore: Springer. [online July 2015]

Kallio, K.P. (2016) Youthful political presence: right, reality and practice of the child. In Kallio, K. P. and Mills, S. (eds) Politics, Citizenship and Rights, Vol. 7 of Skelton, T. (ed.) Geographies of Children and Young People, 89–110. Singapore: Springer. [online July 2015]

Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) (2015) Myönteinen tunnistaminen. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P., Korkiamäki, R. & Häkli, J. (2015) Myönteinen tunnistaminen – näkökulma hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 9–35. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Stenvall, E., Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2015) Arjen moninaisuuden tavoittaminen tutustumisen kautta. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 39–64. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P. (2015) Ylisukupolvinen tunnustaminen lasten ja nuorten arkiympäristöissä. Teoksessa Häkli, J., Kallio, K.P. & Korkiamäki, R. (toim) Myönteinen tunnistaminen, 89–111. Nuorisotutkimusverkoston Kenttä-sarjan julkaisuja. Helsinki: NTV.

Kallio, K.P & Häkli, J. (2015) Children’s political geographies. In Agnew, J., Mamadouh, V., Secor, A. and Sharp, J. (eds) Companion to Political Geography, 265–278. New Jersey: Wiley-Blackwell.

Kallio, K.P., Häkli, J. & Bäcklund, P. (2015). Lived citizenship as the locus of political agency in participatory policy. Citizenship Studies 19:1, 101–119. [online Dec 2014]

Häkli, J. and Kallio, K. P. (eds) (2015). Political georaphies of childhood and youth. Virtual special issue. Political Geography.

Kallio, K. P. and Häkli, J. (eds) (2015) The Beginning of Politics. London and New York: Routledge.

Kallio, K.P & Häkli, J. (2015) Children and young people's politics in everyday life. The Beginning of Politics1–16. London and New York: Routledge.

Kallio, K.P. (ed) (2014) Critical political geography. Intervention series. Introduction. Conclusions. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13:3, 424–472.

Kallio, K.P. (2014) Who is the subject of political action. Intervention. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies 13:3, 428–433.

Kallio, K.P. (2014) Rethinking spatial socialization as a dynamic and relational process of political becoming. Global Studies of Childhood 4:3, 210–223. [online]

Bäcklund, P., Kallio, K.P. & Häkli, J. (2014). Residents, customers or citizens? Tracing the idea of youthful participation in the context of administrative reforms in Finnish public administration. Planning Theory and Practice 15:3, 311–327. [online July  2014]

Kallio, K.P. (2014) Intergenerational recognition as political practice. In Vanderbeck, R. and Worth, N. (eds) Intergenerational Space, 139–154. London: Routledge.

Korkiamäki, R. & Kallio, K.P. (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä. Alue & Ympäristö 43:1, 16–33.

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2014) The global as a field: children's rights advocacy as a transnational practice. Environment and Planning D: Society and Space 32:2, 329–309. [online]

Häkli, J. & Kallio, K.P. (2014) Subject, action and polis: Theorizing political agency. Progress in Human Geography, 38:2, 181–200. [online Jan 2013]

Previous publications

<< Back

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 29.1.2018 17.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti