Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Nina V. Nygren

Tampereen yliopiston
Johtamisen ja talouden tiedekunta,
ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori ma., HT

Puh. 040 190 4022
Sähköposti: nina.nygren@tuni.fi

Työhuone: Pinni A3039
Vastaanotto: Sopimuksen mukaan

Postiosoite: Nina Nygren
Johtamisen ja talouden tiedekunta,
33014 Tampereen yliopisto

Hankkeet:

Leadership for sustainable change -verkkokurssi

Kompensaatiopeli

Helsingin kaupunkirotat

Asiantuntemusalueet: Luonnonsuojelu,
ympäristö- ja maankäytön konfliktit ja
vaihtoehtoiset ratkaisutavat, luontoarvojen kompensointi,
yhteiskuntatieteellinen
eläintutkimus

LinkedIn profiilisivu

Researchgate

Faculty of management and business, Tampere University
University Lecturer in Environmental Policy, D.Sc. (Admin.)

Tel. +358 (0)40 190 4022
E-mail: nina.nygren@tuni.fi

Room: Pinni A3039
Office hours: By appointment

Mailing address: Nina Nygren
Faculty of management and business,
FI-33014, Tampere University

Projects:

Leadership for sustainable change open online course

Offsetting game

Helsinki Urban rats

Expertise: Nature conservation,
Ecological compensation, biodiversity offsetting
Participatory Governance,
Human-animal studies,
Policy implementation


My LinkedIn profile

Researchgate profile


Julkaisut - publications:

Peer-reviewed scientific articles - vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit:

Ojalammi, Sanna, & Nygren, Nina V. (2018) Visitor Perceptions of Nature Conservation at Helsinki Zoo. Anthrozoös, 31(2), 233-246.

Nygren, Nina V., Jokinen, Ari & Nikula, Ari (2017) Unlearning in adaptive governance of biodiversity conservation: an experiment with dialogue workshops and predictive habitat modelling. Landscape and urban planning. Vol. 167, November 2017, 473–482

Nygren, Nina V. (2017) Monilajinen, oppiva kaupunki. Teoksessa Bäcklund, Pia; Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.) Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/handle/10024/102475

Nygren, Nina V. (2015) Luontoarvojen kompensointi – ratkaisu suunnittelun umpikujiin? Yhdyskuntasuunnittelu 53: 3 (2015).

Nygren, Nina V. & Peltola, Taru (2014)
Yllätyksen politiikka liito-oravakartoituksessa. Alue ja ympäristö 43: 2 (2014) ss. 4–16.

Nygren, Nina V. & Jokinen, Ari (2013)
Significance of affect and ethics in applying conservation standards: The practices of flying squirrel surveyorsGeoforum (2013), Volume 46, May 2013, Pages 79–90

Jokinen, Ari; Haila, Yrjö & Nina Nygren (2009)
Liito-oravan suojelu poliittisena prosessina ja yhteistoimintahankkeena Tampereen kaupunkiseudulla.

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2009, Joensuun yliopisto, Joensuu.

Nygren, Nina (2005)
Liito-orava kaavoituksessa – Ojalan tapaus Tampereella (pdf, 395 kb)
Yhdyskuntasuunnittelu-lehti 2/2005, s. 27-43.

Non-refereed scientific articles - Muut tieteelliset artikkelit:

Peltola, T., Ratamäki, O., Åkerman, M., Arpin, I., Balian, E., Bunnefeld, N., ... & Stadelmann, T. (2018) Missing the Peacock—Arts, Sciences, Creativity, and Chronic Environmental Crisis. Polymath: An Interdisciplinary Arts and Sciences Journal, 8(1), 1-15.

Nygren, Nina V. & Ojalammi, Sanna (2018, early view) Conservation education in zoos – a literature review. Jälki - Trace journal.

Ojalammi, Sanna & Nygren, Nina V. (2017) Animal Encounters at the Helsinki Zoo. Lo Squaderno no. 42. Urban Animals.

Nygren, Nina V. (2016) Watched. Photographed. Tortured. Petted. Feared. Eaten. Hunted. Fed. Trained. Admired. Trace: Finnish journal for human-animal studies vol. 2 (2016), 102-104. Book review of Markwell, Kevin (ed.) Animals and Tourism. Understanding Diverse Relationships. Channel View Publications.

Åkerman, Maria; Arpin, Isabelle; Balian, Estelle; Bunnefeld, Nils; Nygren, Nina V., Palosaari, Teemu; Peltola, Taru; Peltonen, Lasse; Redpath, Steve; Stadelmann, Tanya; Thomson, Inge; Young, Juliette (2016) Understanding perpetuated conflicts over animals. Report from a workshop on long-term environmental conflicts in Chemin-Dessus, Switzerland, 20-23 October 2015. Trace: Finnish journal for human-animal studies vol. 2 (2016), 74-80.

Nygren, Nina V. (2014) Posthumanismista suomeksi. [In Finnish about posthumanism]. Alue ja Ympäristö. Book review of Lummaa, Karoliina & Rojola, Lea (2014) Posthumanismi. Eetos.

Nygren, Nina (2014)
Liito-oravan suojelun poliittinen prosessi ja suunnitteluvara Tampereen kaupunkiseudulla
(lektio)
Alue ja ympäristö 1/2014.

Nygren, Nina (2013)
Löytyykö luonnon lumo?
Alue ja ympäristö 2/2013, 100-102. Kirja-arvostelu: George Monbiot: Feral: Searching for enchantment on the frontiers of rewilding. Penguin group, 2013.

Nygren, Nina (2012)
Hyönteisten ja ihmisten yhteinen maailma

Sosiologia 1/2012, 60-61. Kirja-arvostelu: Hugh Raffles: Insectopedia. Vintage books, New York 2010.

Nygren, Nina (2011)
From the global biodiversity crisis to the Habitats Directive. The example of Siberian flying squirrels in Tampere region, Finland.

Culture della sostenibilitá, 2 / 8:300-308

Jokinen, Ari; Nikula, Ari; Nygren, Nina; Tersa, Piia & Haila, Yrjö (2010)
Liito-oravan elinympäristöjen mallitus ja ennakointi Tampereen kaupunkiseudulla.

Suomen ympäristö 11/2010, Luonto, 71 s., Suomen ympäristökeskus, Helsinki.

Nygren, Nina & Littunen, Kaisa (2008)
Dialogiset työpajat - maankäytön konflikteista suunnitteluvaran avartumiseen
Oikeus 2008 : 4 s. 478-484

Haila, Yrjö; Kousis, Maria; Jokinen, Ari; Nygren, Nina & Psarikidou, Katerina (2007)
Building trust through public participation: Learning from conflicts over the implementation of the habitats directive.
(pdf, 500 kb) PAGANINI Work Package 4, Final Report.

Jokinen, Ari; Nygren, Nina; Haila, Yrjö & Schrader, Marko (2007)
Yhteiseloa liito-oravan kanssa. Liito-orava Tampereen kaupunkiseudun kaavoituksessa -hankkeen loppuraportti.
  Suomen ympäristö 20. Pirkanmaan ympäristökeskus, Tampere.

Nina Nygren & Outi Ratamäki (2006)
Luonnonvaraiset eläimet ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus Kirjallisuuskatsaus. Yhteiskuntatieteellisen eläintutkimuksen verkoston nettisivuilla.

Publications intended for professional communities - ammatilliset julkaisut

Nygren, Nina (2013)
Esiselvitys liito-oravan suojelua koskevan yhteistyön edellytyksistä ja
mahdollisuuksista Espoossa

Espoon ympäristökeskuksen monistesarja 4/13.

Nygren, Nina (2007)
Maankäytön suunnitteluvara liito-oravakonflikteissa
Ympäristö ja terveys 4/2007.

Nygren, Nina (2006)
Lähimetsän liito-orava - haaste kaavoittajalle
Prosum 1/2006

Nygren, Nina (2005)
Anatomia del caso Caffaro dal punto di vista della politica ambientale. Medicina Democratica n° 154- 156 di maggio-settembre 2005

Publications intended for the general public - yleistajuiset julkaisut

Nygren, Nina V. (2018) Pandoista, luonnonsuojelusta ja ilmastonmuutoksesta. 16.2.2018. Blogikirjoitus "Vaikuttaja”-blogissa, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto.

Nygren, Nina V. (2017) Liito-oravan kanssa oppiminen ja hallintopäätösten maailma. 23.11.2017. Blogikirjoitus "Vaikuttaja”-blogissa, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto.

Nygren, Nina V. (2013)
Metsälain pitää olla myös luonnonsuojelulaki.
Suomen Luonto 4/2013.

Nygren, Nina (2010)
Tampereen seudun liito-oravien elinympäristöt nyt kartalla
Tampereen seudun luonto 2/2010.

Nygren, Nina (2007)
Jätteenpolton tyhjät lupaukset
Voima 1/2007.

Nygren, Nina (2007)
Liito-oravista uutta potkua luonnonsuojeluun?
Tampereen seudun luonto 1/2007.

Theses - Opinnäytteet

Nygren, Nina V. (2013)
Liito-oravan suojelun poliittinen prosessi ja suunnitteluvara Tampereen kaupunkiseudulla (Flying squirrel conservation in Tampere city region: policy process and the margin of planning). PhD in environmental policy.

Nygren, Nina (2004)
Naarasleijonan kutiava iho. Saastumistapaus italialaisessa teollisuuskaupungissa. Pro gradu -tutkielma (ympäristöpolitiikka), Yhdyskuntatieteicen laitos, Tampreen yliopisto.

Tallenna

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 17.1.2019 11.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti