Sisältöön
tampereen yliopisto: johtamiskorkeakoulu: henkilökunta ja yhteystiedot: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma:
JohtamiskorkeakouluTampereen yliopistoJohtamiskorkeakoulu

Rautiainen Pauli

pauli puhuu.jpg

Julkisoikeuden apulaisprofessori
Valtiosääntöoikeuden dosentti

HT (julkisoikeus)
FM (teatteritiede)
VTM (sosiaalipolitiikka / kriminologia)
aineenopettajan pedagogiset opinnot (aikuisopetus)
opetushallinnon tutkinto

Gsm 040-7707282

Sähköposti: pauli.rautiainen[at]uta.fi
Työhuone: Pinni A2070

Postiosoite: Pauli Rautiainen
Johtamiskorkeakoulu (JKK),
33014 Tampereen yliopisto

Työvapaalla 1.1.2017-31.12.2018.

Ajalla 1.1.2017-31.12.2018 oikeustieteen professori Itä-Suomen yliopistossa

Associate Professor in Public Law
Adjunct Professor in Constitutional Law

Ph.D. (public law)
M.A. (theatre studies)
B.Soc.Sc. (public and social policy / criminology)
Sub­ject teac­her educa­tion pro­gram (adult education)
Certificate in educational administration Mobile: +358 40 7707282

E-mail: pauli.rautiainen[at]uta.fi
Room: Pinni A2070

Mailing address: Pauli Rautiainen
School of Management (JKK),
FI-33014, University of Tampere

On leave of absence 1.1.2017-31.12.2018.

1.1.2017-31.12.2018 Professor of Law at the University of Eastern Finland.

 
Pauli Rautiainen is associate professor in public law (tenure track) at the University of Tampere and holds a tittle of docent (adjunct professorship) in constitutional law (University of Turku, Faculty of Law). He joined School of Management in 2010 as a doctoral student affiliated in "Law in a Changing World" - Finnish National Graduate School of Legal Research. He obtained his doctorate in public law at the University of Tampere (2012) and since then has worked as a post doctoral teacher and researcher at the School of Management. His main area of expertise is constitutional law. His teaching at the University of Tampere spans over a variety of public law subjects including constitutional law, human rights and public european law. He teaches also arts policy and administration at the Arts University, Helsinki. He is vice-president of the Finnish Society for Cultural Policy Research, board member of the Finnish Society for Constitutional Law and board member of the Finnish Society for Cultural Studies.

Esittely

Olen toiminut vuoden 2016 alusta julkisoikeuden apulaisprofessorina (tenure track -tehtävä) johtamiskorkeakoulussa. Olen myös valtiosääntöoikeuden dosentti Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tulin Tampereen yliopiston palvelukseen vuonna 2010 oikeustieteen valtakunnallisen tutkijakoulun Oikeus muuttuvassa maailmassa (OMM) tohtorikoulutettavana. Väittelin syksyllä 2012 ja hoidin sen jälkeen johtamiskorkeakoulussa useita opetustehtäviä yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin nimikkeillä. Juuri ennen nimitystä apulaisprofessoriksi toimin osa-aikaisena yliopistotutkijana Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa perusoikeudet syrjäkunnissa -tutkimushankkeessa. Olen toiminut tutkijana myös opetus- ja kulttuuriministeriötä palvelevissa sektoritutkimusyksiköissä: vuosina 2006-2009 taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä ja vuonna 2015 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporessa.

Olen mukana useissa ulkopuolisella rahoituksella toimivissa tutkimushankkeissa. Osallistun Suomen Akatemian rahoittaman Laws of Surveillance and Security (LOSS) -tutkimushankkeen, Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Arts Equal -tutkimushankkeen, Emil Aaltosen säätiön rahoittaman taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -tutkimushankkeen sekä valtioneuvoston kanslian rahoittaman perus- ja ihmisoikeusindikaattorien kehittämishankkeen toteuttamiseen. Olen aiemmissa tutkimushankkeissa ollut muun muassa arvioimassa valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa sekä analysoinut suomalaista demokratiapolitiikkaa.

Opetukseni Tampereen yliopistossa keskittyy tutkimustaitojen ja oikeusteorian opetukseen sekä aineellisesta oikeudesta valtiosääntöoikeuteen ja julkiseen eurooppaoikeuteen. Toimin myös taidepolitiikan ja -hallinnon tuntiopettajana Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Taideyliopistossa. Olen pitänyt kursseja muun muassa taiderahoituksesta, taidesosiologiasta, taiteilijuudesta myöhäisen modernin yhteiskunnassa ja taideoikeudesta. 

Tutkimukselliset kiinnostuksenkohteeni ovat perus- ja ihmisoikeuksien yleiset opit, sananvapaus, sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet sekä taiteellisen työn oikeudellinen sääntely. Tällä hetkellä tutkin erityisesti eri perusoikeuksien välisiä yhteyksiä, sosiaalisia oikeuksia ihmisoikeuksina, perus- ja ihmisoikeuksien heikennyskielto-oppia sekä perus- ja ihmisoikeusmittareita. Olen tutkinut aikaisemmin myös suomalaista taiteilijapolitiikkaa ja taiteen julkista tukea.

Asiantuntemusalueet:

sosiaali- ja koulutusoikeuteen liittyvät perus- ja ihmisoikeuskysymykset
valtiosääntöoikeus, erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien yleiset opit ja perustuslainmukaisuuden arviointi
kulttuuripolitiikka, erityisesti yleinen taiteilijapolitiikka ja taiderahoitus sekä teatteri- ja kuvataidepolitiikka
oikeus- ja yhteiskuntatutkimuksen metodikysymykset, erityisesti yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien soveltaminen oikeustutkimukseen

Opetus Tampereen yliopistossa syksyllä 2016

julkisoikeuden tutkimusjakso (I-II periodi)
valtiosääntöoikeus: köyhyys oikeudellisena kysymyksenä (I-II periodi)
oikeustieteellinen tutkimus (I-II periodi)

Opetus muualla syksyllä 2016:

--

Tieteelliset luottamustoimet:

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura (varapuheenjohtaja)
Kulttuurintutkimuksen seura (hallituksen varajäsen)
Valtiosääntöoikeudellinen seura (hallituksen jäsen)

Väitöskirja:

Rautiainen, Pauli (2012): Kuvataiteilijan oikeudellinen asema. Ammattimaista taiteellista toimintaa rajoittava ja edistävä oikeussääntely. Tampere University Press: Tampere. (Diss.)

Keskeisiä julkaisuja:

Hoikka, Mikko, Neuvonen, Riku & Rautiainen, Pauli (2016): Viestintämarkkinaoikeus. Kauppakamari: Helsinki.

Neuvonen, Riku & Rautiainen, Pauli (2013): Perusoikeuskonkurrenssi Suomen perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 6/2013.

Rautiainen, Pauli & Hyvärinen, Anna (2013): Näkökulmia demokratian tulevaisuuteen. Artikkeli teoksessa Uusi ja vanha demokratia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta: Helsinki.

Rautiainen, Pauli (2013): Perusoikeuden heikennyskielto. Oikeus 3/2013.

Rautiainen, Pauli (2011): Moninaisuudessaan yhtenäinen Eurooppa: konsensusperiaate ja valtion harkintamarginaalioppi. Lakimies 6/2011.

Rautiainen, Pauli (2011): Taiteellinen alibi: ilmaisurikoksen taiteellinen luonne sen rangaistavuuden poistavana tekijänä. Oikeus 2/2011.

Rautiainen, Pauli (2010): Suomen taidepolitiikka ja perusoikeusargumentaatio.  Synteesi 3/2010.

Rautiainen, Pauli (2010): Taiteen vapaus Euroopassa. Niin & Näin 2/2010.

Hoikka, Mikko & Rautiainen, Pauli (2009): Neitsythuorakirkko ja taiteilijan ilmaisuvapaus. Lyhyempi kirjoitus. Defensor Legis 4/2009.

Rautiainen, Pauli (2008): Suomalainen taiteilijatuki. Valtion suora ja välillinen taiteilijatuki taidetoimikuntien perustamisesta tähän päivään. Taiteen keskustoimikunta: Helsinki.

Rautiainen, Pauli (2007): Taiteen vapaus perusoikeutena. Taiteen keskustoimikunta: Helsinki.

 
Johtamiskorkeakoulu
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh. (03) 355 111 (vaihde)
Ylläpito: jkk.info@uta.fi
Muutettu: 1.9.2018 15.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti